ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ"

Transcript

1 www. geroplatanos.org ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ οι mnnmaw^ ETOZ11 -ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 63-ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ-ΔΙ ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο π ω ς κάθε χρόνο έτσι κ ι εφέτος στο χωριό μας, αλλά κ α ι στα γύρω χ ω ρ ι ά της π ε ρ ι ο χ ή ς είχαμε τα πανηγύρια μας καθώς κ α ι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις αρχίζοντας από το Μαυροβουνι, Ρου ψιά, το Γεροπλάτανο, την Κλειδωνιά, το Κ ε φ α λ ό βρυσο, τ' Α ν ω Ραβένια, το Κ α λ π ά κ ι, Αγιο Κ ο σ μ ά, Βήσσανη, Βασιλικό, Κ ά τω Μ ε ρ ό π η, Ρ ι ζ ά, Ω ρ α ι ό καστρο κ α ι όλα τα χ ω ρ ι ά μας. Μ α ζ ί με τ α πανηγύ ρ ι α, πρωτοστατούν οι Π ο λιτιστικοί μας Σύλλογοι TSKXSfWIUE με δ ι ά φ ο ρ ε ς πολιτιστικές εκδηλώσεις με χορούς, τραγούδια, συνεστιάσεις, πλούσιες εκδηλώσεις σε στοιχεία κ α ι αξίες που συνθέτουν τον ελληνικό πολιτισμό μας με τον αν θρωποκεντρικό κ α ι ανθρωποπλαστικό χαρακτή ρ α. Είναι ο ι εκδηλώσεις αυτές ο ι ρίζες μας που τις θέλουμε ό λ ο ι μας, είναι κ α θ ώ ς λέμε " Μ ι α κ α ι νούργια δοξαριά σε παλιό βιολί που όσο κ ι αν είναι παλιό, παραμένει πάντα νέο". Είναι αυτές οι εκδη λώσεις, ένα αντάμωμα, ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τώρα το καλοκαίρι, όλοι μας βρισκόμαστε στην εξο χή και προπαντός κοντά στο ποτάμι μας στο Βοϊδομά τη και πρέπει να προσέχουμε πολύ που πετάμε τα σκουπίδια μας και προπαντός νάυλον σακκούλες, πλα στικά κ.α. Ακούστε τι είδε κι έπαθε ένας συμπολίτης μας, όνομα και μη χωριό: Είδε λοιπόν ο φίλος μας, ευρισκόμενος στη χαρά δ ρ α του Βίκου ένα νεαρό ζευγαράκι τουριστών να οδεύει μέσα στην καταπράσινη και δροσερή χαράδρα και με τα εκδρομικά σακκίδια στην πλάτη και φυσικά τους πήρε στο κατόπι, με τη βεβαιότητα ότι 8 ' απολάμ βανε... το ερωτικό αυτονόητο θέαμα. Πράγματι, κάποια στιγμή κάθισαν σ' ένα ξέφωτο και άπλωσαν τα σχετικά για ένα πικ-νικ! Ο φίλος περίμενε και κάτι... άλλο να δει! Οταν τελείωσαν το κολατσιό, μάζεψαν ό,τι ήταν για πέταγμα και ο άνδρας έβγαλε ένα μικρό πατόφτυαρο και ανοίγοντας μια λακούβα τα έριξε μέσα κλείνοντας και πάλι τη λακούβα!! Ο ηδονοβλεψίας μας έπαθε την πλάκα του! Μόνο αυτό δεν περίμενε να δει!! Γύρισε πίσω και μου διηγή θηκε αυτό. Μ ε παρακάλεσε να τα γράψω κι όλοι μας να παραδειγματιστούμε για την καθαριότητα των κοι νόχρηστων χώρων για να ευχαριστιούμαστε όλοι μας στα μονοπάτια και στις λαγκαδιές του όμορφου τόπου μας Ζ. ΟΙΚ. παλιές αναμνήσεις, που μας λέει πως τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά κ α ι τί ποτε δεν είναι ό π ω ς πα λιά. Πλημμύρισαν από αν θρώπους, αυτή την περίο δο τα ξεχασμένα χ ω ρ ι ά μας. Τ α π ρ ό σ ω π α των λι γοστών ηλικιωμένων έλαμψαν από χαρά κ α θώς βλέπουν τα σπίτια γε μάτα από παιδιά ξενιτεμέ να κ α ι εγγόνια. Γεμάτο χωριό. Ο ι άνδρες στα καφε νεία κ α ι οι γυναίκες τα λέ κ ι ό λ α εκείνα τ α στοιχεία που μας κάνουν δύσκολη τη ζ ω ή μας. Ετσι παίρνου με θ ά ρ ρ ο ς κ α ι δύναμη, για μ ι α χωριανική κοινω νία κ α ι την α ξ ί α της ζωής του ανθρώπου που είναι κατά τον ποιητή "Μέγα καλό κ α ι πρώτο". Κ α ι απολαμβάνοντας τ' Α υ γουστιάτικο φεγγάρι σ ι γομουρμουρίζουμε Αύ γουστε καλέ μήνα, να'σουν δυό φορές το χρόνο. νε μέχρι αργά τη νύχτα. Δίπλα στα παγκάκια της πλατείας τα παιδιά να π α ί ζουν, οι νέοι να ερωτεύο νται απολαμβάνοντας τη δροσιά που ο αέρας φέρ νει από τον απέναντι Μ α ρίνο. Καλοκαίρι λοιπόν. Ε π ο χή ό μ ο ρ φ η γεμάτη χαρές και ξεγνοιασιά, μ α κ ρ ι ά από στενάχωρες σκέψεις. Διώχνουμε -έστω κ α ι για λίγο- το άγχος, την αγω νία, τις π ρ ο σ ω π ι κ έ ς μας ανησυχίες κ α ι κακίες, τους μικροεγωϊσμους μας Σ. ΟΙΚ. Οσο παίρνει ο άνεμο$». Μια...πινελιά an' το χορό Και... μπήκαν όλοι ι στο χορό. Δίπλες πολ λές, με πειθαρχημένα Ι μικρά βήματα και με "τσαλίμια" και φιγού-1 ρες του πρωτοχορευτή. Παιδιά, νέοι, γέροι, γυ-1 ναίκες, κορίτσια σαν ] ένα δεμάτι δεμένο. Μ ε ενθουσιασμό, με Ι κέφι, στους γλυκόλαλους ήχους των Πωγωνησίων - Ζαγορισίων και γενικά Ηπειρώτι κων χορών. " Ο ενθουσιασμός εί ναι το μυστικό της ομορφιάς έλεγε ο Κριοτιαν Ντιορ και θ α _ Μια ακόμα παλιά φωτογραφία από το πανηγύρι του : f Γ^7 1 \ ; ν.\ ι. συμπλήρωνα δυό tefor Γεροπλατανου το Φωτ. Δέσποινα Γκερλε Μπιτσα. ακόμη "της ζωής". Η ζωή είναι υπέροχη. Αυτό συνηθίζουμε να το ξεχνάμε. Και το αντιλαμβανόμαστε μόνο μόλις συμβεί κάτι κακό. Κανονικά θα'πρεπε να'μαστε ενθουσιασμένοι που ζούμε. Πώς θ α ήταν αν δεν ζούσαμε; Κι ακόμη θα'πρεπε να'μαστε ενθουσιασμένοι που δημιουργούμε καθημερινώς τα δικά μας μικρά πράγματα. Στη δουλειά μας στο σπίτι παντού. Είναι τόσο όμορφο να δημιουργείς. Ακόμη κι αν αυτό που δημιούρ γησες δεν το θεωρείς τόσο σπουδαίο. Κι ο χορός είναι προσωπικό δημιούργη μα. Είναι καθαρά δικό σου. Είναι έκφραση ζωής και η εσωτερική εξωτερίκευση. Είναι η Συνέχεια στην σελίδα 3

2 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 το ΠΑΝΗΓΎΡΙ TOY χηριογ Οπως κάθε χρόνο έγινε κι εφέτος το πανηγύρι του χωριού μας με κάθε μεγα λοπρέπεια, ιδιαίτερη λ α μπρότητα και θρησκευτική σοβαρότητα στη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα και Ιαματι κού Παντελεήμονος στις 2 7 Ιουλίου. Το πρωΐ έγινε η Θ ε ί α Λει τουργία στο ιστορικό εξω κλήσι του Αγίου Παντελεή μονα, με δύο λειτουργούς τον Παπα-Δήμο και τον Παπα-Νικολόπουλο. Μ ε καλλί φωνους ιεροψαλτάδες και πλήθος προσκυνητών από τα γύρω χωριά. Επακολού θησε η καθιερωμένη αρτο κλασία και ο Αγιασμός και το γνωστό μας παραδοσια κό κέρασμα με κρύο νερό, λουκούμι και τσίπουρο, από την Εκκλησιαστική μας Επι τροπή και από τον Πρόε δρο του Πολιτιστικού μας Συλλόγου. Ευχές, χρόνια πολλά, αγκαλιάσματα και φιλιά, α π ' όλους τους χω ριανούς, τους ντόπιους, τους ταξιδεμένους α π ' ό λ α τα μέρη της χώρας μας (Κό νιτσα, Γιάννενα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Καστοριά κ.λ.π.) αλλά και από τους μετανάστες χω ριανούς μας, από Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αμερική κ.α. Ο λ ο ι όπου κι αν βρί σκονται αυτή τη μέρα αντα μώνουμε στη χάρη του Αγίου, ένα φιλί κι ένα δ ά κρυ χαράς και συγκίνησης κυλάει στα μάγουλα μας και μια δυνατή χειραψία από τα γυμνασμένα και ρο ζιασμένα χέρια μας. Επακολουθούν σύντομες επισκέψεις στα σπίτια, με σημεριανό φαγητό και τ' απόγευμα στο μισοχωρι στην κεντρική πλατεία, κά τω από τον χιλιοτραγουδισμένο "Γεροπλάτανο" στην πλακόστρωτη πλατεία μας με τα καλοστρωμένα τρα πέζια, στο κεντρικό μας κα φενείο, με την άριστη εξυ πηρέτηση του καφενείου της οικογένειας ΛΙΑΠΗ, και με τη γνωστή ορχήστρα, τα παλιά "ζυγιά" την εκσυγχρονισμένμη του "ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗ" γίνεται τρικού βερτος χορός. Δ υ ό βρα διές, με πολύ κόσμο α π ' όλα τα γύρω χωριά, με κε ράσματα, τραγούδια, γλέντι και χορός. Το κλαρίνο, το βιολί, το λαούτο, το ντέφι, με τις μεγαφωνικές εγκατα στάσεις -σημείο κι αυτό της εξέλιξης και του σύγχρονου πολιτισμού, χάριζαν συγκι νητικές στιγμές με τους Πωγωνήσιους, Ζαγορίσιους και Σαρακατσάνικους χο ρούς. Ενα μεγάλο μελισσο λόι που το συμπλήρωναν τα ξεφωνητά και τα παιγνίδια και οι χοροί των μικρών μας παιδιών, η συνέχιση της ζω ής του χωριού κι αχολογού σε ο Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ και ο κά μπος πέρα ως πέρα, ενώ ο γνωστός κύκλος του χορού, γινόταν διπλός και τριπλός με τις γνωστές φιγούρες των πρωτοχορευτών του πρώτου του χορού, με τα μι κρά πειθαρχημένα βήματα σ' ένα αρμονικό ρυθμό με χιλιάδες "τσαλίμια" που λέ με στη γλώσσα μας και ο οπερατέρ με την κάμερα αποθανάτιζε αυτές τις σκη νές. Χορός δύο μέρες μέχρι τα χαράματα, με αεράκι, κλαρίνο και το ολόγιομο φεγγάρι να μας χαμογελάει "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑJE4»HMEPiM ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ; ΪΥΜΦίΙΝΑ ΜΕ Τ Ο ΝΟΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ τ. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ ΣΥΝΓΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Υ Λ Η Σ Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗ 22 - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥΚΑΣ ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΣΤΡ1ΣΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ και ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ - ΚΩΔΙΚΟΣ 400 Χειρόγραφα που δημοσιεύονται Α όχι δεν επιστρέφοντα».. Οι ενυπόγραφες συνεργασίες εκφράζουν τις απόψεις εκείνων που υπογράφουν. ΣΕΛΙΔΑ 2 Από παλιότερο αγιασμό του Αγίου Παντελεήμονος. Διακρίνονται πολλοί χωριανοί και οι μακαριστοί ιερείς μας από δεξιά προς αριστερά: Παπαθανάσης Οικονόμου, Παπαχαρίσης Νίκου, Οικονόμος Παπαδημήτρης Τζέρμπος, Παπαλάμπρος Βλάχου και Παπαπαναγιώτης Κασιόλας. (Φωτ. Σ. Οικονόμου 19) πάνω α π ' το " Μ α ρ ί ν ο " σ α να μας λέει "Καλότυχοι μου χωριανοί ζηλεύω τη ζωή σας...". Αλήθεια είναι να μην ζη λεύεις αυτές τις στιγμές κι όσοι χωριανοί μας δεν μπόρεσαν για διάφορους λόγους να παρευρεθούν, είμαι υπερ-βέβαιος ότι νο σταλγικά ήταν σ α να ήταν παρόντες... Αργά την Παρασκευή το πρωΐ το κλαρίνο του "Χαλιγιάννη" γλυκοκλαθμύριζε "τώρα στα ξεχωρίσματα..." ή "ήρθε ώρα για τη στρούγγα..." ένα δάκρυ άθελα μας ξεχυνόταν και μια ευχή έβγαινε "ΧΡΟΝΙΑ Π Ο Λ Λ Α ΚΑΙ ΤΟΥ Χ Ρ Ο Ν Ο Υ ". L ΟΙΚ. Τ Ι Μ Η Ο Η Κ Α Η ΟΙ Γ/ΗΜΚτΙΊ. K M O l H P n t X T H X VWHAXW Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν την Τε τάρτη -7-0 στο ύψω μα "Προφήτης Ηλίας" της Φούρκας οι εκδηλώσεις "μνήμης για τη Γυναίκα της Πίνδου, των αξιωματικών Κ. Δαβάκη, Α. Διάκου και όλων των ηρώων του 1940", που οργάνωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΩΠΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ Ό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ" ΑΛΕΙΑΝΑΡ0Σ Β. ΛΕΤΣΙ0Σ Την κυβέρνηση εκπροσώ πησε ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, που στο σύντομο χαιρετισμό του απέτισε φό ρο τιμής προς τους ήρωες του 4 0 και τόνισε το υψηλό φρόνημα που διακρίνει σή μερα τις Ενοπλες Δυνάμεις. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με Δοξολογία και Επιμνημό συνη Δέηση που τελέστηκαν από το Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέα. Ακο λούθησε κατάθεση στεφά νων από τον υφυπουργό Αμυνας κ. Μιχαλολιάκο, το Νομάρχη κ. Αλέξανδρο Κ α χριμάνη και τους εκπροσώ πους των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, στέψη των προτομών Δαβάκη Διάκου και πανηγυρική ομι λία από τη νομαρχιακή σύμ βουλο κα Μαρίνα Ζυγούρη Ευαγγελίδου. Στη συνέχεια έγινε αναπα ράσταση της πορείας της μαχόμενης γυναίκας της Πίνδου από γυναίκες του Δήμου Καλπακίου καθώς και του τραυματισμού του Κ. Δαβάκη. Οι εκδηλώσεις ολοκλη ρώθηκαν με δεξίωση που παρέθεσε στην Πλατεία Φούρκας ο Πρόεδρος κ. Κ. Μουτσούλης και το Κοινοτι κό Συμβούλιο Φούρκας. ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΛΦΙΕΣ ΑΓΙΟΣ ΑΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΑΒΑΚΗ 23 ΣΥΚΙΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ ΤΗΛ.:

3 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ Η γλυκιά φυσιογνωμία της Μητέρας του Κυρίου, και μητέρας όλου του κόσμου, δεσπόζει παντού στη ζωή της Εκκλησίας μας και εντελώς ιδιαίτερα το μήνα Αύγουστο. Πάνδημοι, λαμπροί εορτασμοί, σ' όλο το χριστιανικό κό σμο δημιουργούν θερμή και υποβλητική ατμόσφαιρα για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη και τις θερμές ευχαρι στιες στην Αγία Μορφή της Παναγίας, μεσίτριας των πο νεμένων και δοκιμασμένων ανθρώπων... Φέτος, για πρώτη φορά γιορτάσαμε στο χωριό μας, την Κοίμηση της Θεοτόκου την παραμονή (14-8-0) ημέ ρα Κυριακή στην Παναγιά στο Βοϊδομάτη. Και τούτο λό γω έλλειψης ιερέων. Σεβασμιότατε με ό λ ο το Σεβασμό μας, κάτι πρέπει να γίνει ώστε ό λ α τα χωριά ή τουλάχι στον ανά δύο να'χουν τον ιερέα τους. Εμείς πάντα θ α βοηθούμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Χρόνια πολλά και του χρόνου καλύτερα. Η Φ.τ.Γ. Αγιασμός στην Παναγιά Μια...πινελιά τα χορό απ' Συνέχεια από την 1 η σελίδα ίδια η προσωπική σου ζωή. Είναι ο χορός δημιούργημα σου ξεχωριστό και ατομικό σου. Είναι σπουδαίο -έστω και στιγμιαίο- επίτευγμα, γιατί το δημιούργησες εσύ. Ο χορός και το τραγούδι ανταμώνουν τους ανθρώ πους και τους ενώνουν ψυχικά - άρρηκτα - αδελφικά. Χοροί όμοροι με φιγούρες, κλωθογυρίσματα και Βεργοκαγκελίσματα. Χοροί στρωτοί Πωγωνήσιοι (στα δυό ή στα τρία) χοροί συρτοί - Καλαματιανοί, Τσάμικοι, ιδιόρυθμοι, σεμνοί, μεγαλοπρεπείς, αρχοντικοί. - Χόρεψες; Πώς χάρηκες; Πώς πέρασες στο πανηγύρι κ.λ.π. είναι οι συνηθισμένες ερωτήσεις σε κείνους που πήγαν στα πανηγύρια. Κι αυτό δείχνει ότι η ζωή είναι ωραία και γίνεται ακόμη πιο ωραία με το χορό. Και του χρόνου. Σ. ΟΙΚ. ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΙΗΜΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΤΩΝ ΠΩΓΩΝΗΣΙΩΝ Στις 13 και 14 Αυγού στου 2 0 0, έγινε στην ακριτική Πωγωνιανή το φετεινό Αναπτυξιακό Πολιτι στικό διήμερο των Πωγωνησίων με την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Αδελφοτή των και Ενώσεων Επαρχίας Πωγωνίου, κατέβαλαν κά θε προσπάθεια γι αυτό το Πωγωνήσιο αντάμωμα, στην Πωγωνιανή και τιμή θηκε και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλιας, που φοίτησε στο ιστορικό Γυμνάσιο της Πωγωνιανής που εκεί διδά χτηκε πατριωτισμό και Δη μοκρατία όπως όλοι οι κα τά καιρούς μαθητές α π ' όλη την Ελλάδα και την Β. Ηπειρο. Φωτογραφία α π ό το Διήμερο Πολιτιστικό α ν τ ά μ ω μ α των Π ω γ ω ν η σ ί ω ν στην Π ω γ ω ν ι α ν ή Ο ι εισηγητές επιστήμο νες, με απλότητα και σαφή νεια ανέπτυξαν τρόπους και μέσα για την ανάπτυξη του Πωγωνίου και της πολι τιστικής μας κληρονομιάς. Την εφημερίδα μας αντι προσώπευσε ο υπεύθυνος ύλης κ. Σωκράτης Μιχ. Ο ι κονόμου, όπου σε σχετική παρέμβαση του τόνισε: Πρώτον: Ν α τακτοποιη θεί το θέμα αδειών ανοικο δόμησης στα χωριά μας. Δεύτερον: Ν α δοθούν κί νητρα και διευκολύνσεις για ανάπτυξη ήπιας μορφής του αγροτοτουρισμού και τρίτον: Ν α βρίσκονται γεω πόνοι και κτηνίατροι καθη μερινά κοντά στον γεωργό και κτηνοτρόφο για οδη γίες και παρακολουθήσεις των ασχολιών τους. Η παρουσία των Αρχών και του κόσμου ήταν μεγά λη. Κεράσματα, γνωριμίες, κοινό τραπέζι και κοινές ανησυχίες για ένα καλύτε ρο αύριο. Την άλλη μέρα 14 Α υ γούστου, Κυριακή, τελέστη κε Αρχιερατική λειτουργία του Μητροπολίτη κ.κ. Αν δρέα και αποκαλυπτήρια εντοιχισμένης πλάκας του Μακαριστού Μητροπολίτου Δέρκων Νεοφύτου στις Δρυμάδες. Ηταν πράγματι ένα αντάμωμα των αποδή μων και των ντόπιων Πωγωνησίων. Αναμένουμε τα πορίσμα τα του αναπτυξιακού Συνε δρίου. Θερμά συγχαρητή ρια σ ' όλους τους διοργα- νωτές. Μ ε τη βοήθεια της Πολιτείας και την προσπά θεια όλων μας το Πωγώνι πρέπει να ζήσει και θ α ζή σει. Σ. ΟΙΚ. ΠΩΛΗΣΕΙΣ Πωλείται κατοικία εις το Δίλοφο Ζαγορίου. Ο ι ενδια φερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Σπυρί δωνα Κήτα τηλ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟ Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικία νέα ή παλιά σε οποιαδήποτε κατάσταση για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως μ.μ. Θανάσης. Ζητείται στον Γεροπλάτανο οικόπεδο εντός σχεδίου ή αγροτεμάχιο 4 στρ. και άνω για άμεση αγορά. Τηλ. επικ έως Θανάσης. Ενοικιάζεται Αρτοποιείο στην Κάτω Κόνιτσα (πρό σοψη σε διεθνή οδό). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ Α Π. ΤΖΟΓΚΑΣ ΙΑΤΡΟΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ο Σ Νοσοκ. Ερρίκος Ντυνάν Μ Ε Λ Ο Σ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Π Ν Ε Υ Μ Ο Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ E.R.S. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ Α Α Θ Η Ν Α T H A. / F A X : ΚΙΝΗΤΟ: ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ: Κ Ο Ρ Α Η 13 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 ΣΕΛΙΔΑ 4 ΛΑΪΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ Συνεχίζουμε και σήμερα με τις "Λαϊκές φράσεις" που λέμε στο χωριό μας και πλουτίζουν και ομορφαί νουν τη γλώσσα μας, αλλά κι όσες λέγονται και στη γύ ρω περιοχή μας: 1) Α σ π ρ α γρόσια για μαύρες μέρες = λέγεται για την αποταμίευση, που είναι καλή για τις δύσκολες μαύρες μέρες. 2) Α π ' το τάξιμο δεν χαλάει το σπίτι = δεν ζη μιώνεται ο άνθρωπος από τις υποσχέσεις, που δίνει χωρίς να τις εκτελέσει. 3) Α λ λ α τα μάτια του λ α γ ο ύ κι ά λ λ α της κουκουβάγιας = λέγεται όταν θέλουμε να διακρί νουμε την διαφορά δύο αν θρώπων ή πραγμάτων. 4) Α ν δεν παινέσει ο γύφτος το κ α λ ύ β ι του πέφτει και τον πλακώ νει Β λέγεται όταν θέλου με να παινέσουμε το σπίτι μας ) Α λ λ ο ύ τα κακαρί σματα κι α λ λ ο ύ γεν νούν οι κότες = όταν οι υπόνοιες δεν είναι αληθι νές. 6) Α μ α σκοντάψει τ' ά λ ο γ ο, όλοι τύφλα του λεν' s ο κόσμος δεν δικαι ολογεί τ' ατυχήματα και χαίρεται με τα σφάλματα των άλλων (χαιρεκακία) ή αυτός που νιώθει χαρά για τη δυστυχία των άλλων. 7) Α π ' την Τρίτη' ο ς την Τετράδ' s για πράγμα πολύ φτηνό. 8) Α λ λ ο ύ με τρίβεις Ύούμενε κι α λ λ ο ύ έχω τον πόνο s όταν κάποιος δεν λέει κατ' ευθείαν αυτό που θέλει. 9) Α π ό μολοχτό ποτ ά μ ' ν α φοβάσαι = από πονηρό άνθρωπο που δεν αποκαλύπτει στους άλλους τις πραγματικές σκέψεις και προθέσεις να φοβάσαι. ) Α π ό σπυρί σπυρί φασούλι γιομίζει το σ α κ κ ο ύ λ ι = για την οικο νομία λίγα - λίγα γίνονται πολλά. 11) Α π ό χίλιες κάργες κ α ρ ύ δ ι α = η συνεννόηση γίνεται δύσκολη. 12) Α κ ό μ η δεν τον εί δαμε, Γιάννη τον ε 8 γ ά λαμε = λέγεται όταν βια ζόμαστε να βγάλουμε κρί σεις και συμπεράσματα για κάτι και δεν περιμένουμε πρώτα να μιλήσουν τα πράγματα. 13) Α π ό πορδή σ' ο γ γόνι, γεια σου ξάδερφε Β όταν η συγγένεια είναι πολύ μακρινή. 14) Α ϊ Βαρβάρα βαρβαρώνει, αϊ Σάββας σαβανώνει κι αϊ Νικό λας παραχώνει s λέγεται γιατί τότε τα Νικολοβ ά ρ β α ρ α κάνει πολύ κρύο και πεθαίνουν οι γερόντοι. 1) Αλλοι στον παντεχούμενο στης γειτονιάς το δείπνο Β είναι πολύ ανόητος εκείνος, ο οποίος επαναπαύεται μακαρίως και ελπίζει σε ξένη ενίσχυ ση. 16) Αντάμα κουβε ντιάζουμε κι αχώργι' ακούμε Β λέγεται όταν κάποιος δεν παρακολουθεί την συνομιλία και δεν δίνει σημασία και προσοχή σ' αυτά που κουβεντιάζουν. 17) Α ν α ρ γ ι ' ανάργια το φιλί για να'χει νοστιμάδα = λέγεται ότι κά θε πράγμα να γίνεται με μέ τρο. Η συνεχής απόλαυση χάνει ακόμη και την νοστιμάδα. * Στ' άλλο φύλλο συνέ χεια και περισσότερα. Βοηθήματα: α) Διηγήσεις ηλικιωμένων χωριανών και β) Τα Κονιτσιώτικα (Χ.Ν. ΡΕΜΠΕΛΗ). Σ. ΟΙΚ. ΠΑΣΚΑΛΟΜΑΝΣΙΣ Η συνάδελφος και συμπατριώτισσα μας Ελένη Οικονομίδου - Δούβλη, από το Τζερβάρι (Ελαφότοπος) Ζαγορίου εξέδωσε βιβλίο με τίτλο "Πασκαλομάνσις" έτσι λένε τα λουλούδια μενεξέδες, στο Ζαγόρι και κυρίως το Τζερβά ρι. Είναι ένα καλογραμμένο και καλοτυπωμένο βιβλίο με 4 3 ωραία γλαφυρά κείμενα, πραγματικό μενεξεδένιο μπουκέτο, για τον τόπο μας, για τη γενέθλια γη μας. Ζωντανές ηθογραφικές περιγραφές με μεράκι γραμμέ νες, γλυκιές θύμισες, μυριάκριβες καθώς γράφει και η ίδια, βιώματα από τα παιδικά της χρόνια μέχρι σήμερα. Ολοι μας γράφουμε για τα χωριά μας, για τη γενέθλια γη μας, για τις μακρινές Βιώσεις, α λ λ ά η γραφή της δ α σκάλας Ελένης είναι κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο. Γιατί; Γιατί όπως και η ίδια γράφει "... Ο σ α γράφω δεν είναι ψεύτικα γεννήματα της φαντασίας μου, αλλά ανέσπερα τοπία της μνήμης, αμάραντα αγριολούλουδα, απλές κα θημερινές, κι αληθινές σελίδες μιας ζωής που αγαπήθηκε και δεν λησμονήθηκε καθώς μόνο τρυφεράδα σκορπά στην καρδιά. Κι ίσως κι ένα δάκρυ στο μάτι...". Η Ελένη Οικονομίδου - Δούβλη γέννημα και θρέμμα του Ελαφότοπου, αφού εδίδαξε σε διάφορα μέρη της πα τρίδας, επέστρεψε και ζει στ' αγαπημένο της Ζαγόρι. Η αγάπη της για τα Ζαγοροχώρια είναι κάτι το ξεχωρι στό. Είναι σαν τις "Πασκαλομάνσις" που επιμένουν και θ α συνεχίσουν να επιμένουν κι αυτές, να ξεπροβάλουν μοσκοβολώντας ντροπαλές στις ίδιες μεριές, ανάμεσα στα βρύα και τους βράχους..." να μοσκομυρίζουν τον τόπο μας και να μας κάνουν όλους μας ν' αγαπήσουμε πιο πολύ τον όμορφο τόπο μας. Θερμά συγχαρητήρια, γι αυτό το πόνημα σου Ελένη να'σαι πάντα καλά και να διαβάσουμε κι άλλα σου "μανούσια". Σωκράτης Μιχ, Οικονόμου Ι ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Τ Ο Σ Τ Υ Π Ο Υ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΜΗΤΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Π.Σ. Γεροπλατάνου, ευχαριστούμε χωρια νούς και φίλους για τη συμ μετοχή σας σ' όλες τις εκδη λώσεις που διοργανώσαμε και σας καλούμε να έρθετε στις στο χωριό όπου θ α σας προσφέρουμε παραδοσιακό στιφάοο με τη συνοδεία ζωντανής μουσι κής. Η συμμετοχή όλων είναι σημαντική. Επίσης συγχαίρουμε κι ευ χαριστούμε το Δήμαρχο και όλους τους Δημοτικούς Συμ βούλους, για τη συνεργασία που είχαμε, αλλά και για την ποικιλία αλλά και τον μεγά λο αριθμό των εκδηλώσεων, που έγιναν σε όλο το Δήμο. Είμαστε βέβαιοι, ότι έτσι και καλύτερα θα συνεχίσουμε και κατά την χειμερινή περίο δο. Σαν πρόεδρος του συλλό γου οφείλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την δημοτι κή αρχή, για τα πολλά και τό σο σημαντικά έργα που έκα νε στο χωριό μας τα τελευ ταία χρόνια, έργα τα οποία αναβάθμισαν τη ζωή μας και ανέδειξαν τον πολιτισμό μας. Αναφέρομαι στη γεώτρηση από όπου βρήκαμε πολύ και καλό νερό, αναφέρομαι στο γήπεδο ποδοσφαίρου X, αναφέρομαι σε όλους τους δρόμους που έγιναν αλλά ακόμη και στους τοίχους, οι οποίοι εκτός από την αντιστήριξη που παρέχουν, ομορφαί νουν το χωριό μας. Ο Σύλλογος σε συνεργα σία με την εφημερίδα " Φ Ω ΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" θα σας αποστείλει μια πρό σφατη φωτογραφία του χω ριού, η οποία όπως εκτιμού με, θα έχει μεγάλη σημασία και αξία περισσότερο γι αυ τούς που δεν μπορούν να έρ θουν στο χωριό, αλλά και για όλους τους χωριανούς, όπου κι αν βρίσκονται. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Α ' Ευχαριστούμε τον κύριο - ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΖΑΚΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ Μιχάλη Γιαννέτα και τους αδελφούς του για την προ σφορά της μεγάλης ποσότη τας και άριστης ποιότητας ψαριών που προσέφεραν στο σύλλογο μας για το τρα πέζι τις και τους ευ χόμαστε πάντα καλές δου λειές. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Β' Ευχαριστούμε και συγχαί ρουμε τον Νομάρχη κ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ Αλέκο αλλά και τον Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. ΠΟΤΣΗ Οδυσσέα για το ενδιαφέρον και τις άμεσες ενέργειες που έκαναν, σε πρόταση Συλλόγου και χω ριανών για την οδική σύνδε ση Γεροπλατάνου - Αγίου Μηνά με άσφαλτο, με σκοπόνα κινηθούν και προς το Πωγώνι επισκέπτες των Ζαγοροχωρίων. Ο Πρόεδρος του Π.Σ. Πάνος Νικόλαος ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΗΛ.: και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΡΥΖΟΧΟΙΑΧ ΠΩΛΗΖΙΖ ΧΟΝΤΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. ΚΑΤΖΑΝΟΖ ΘΕΟΔ. ΣΤΑΥΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: ΖΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Γ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΕΙΟ Μ Α Σ Α Λ Α Σ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ ΕΙΚΟΝΕΣ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΚΟΜΠΟΛΟΠΑ Κ.Τ.Λ. ΤΗΛ. Κ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 7 ΕΝΑΝΤΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΗΛ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΠΟ μ.μ.

5 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0 ΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΤΖΙΟΜΠΑΝΑΡΑΙΟΙ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΜΟΥ Ηταν οι άνθρωποι που δέθη καν με τη φύση, τη φυσική ζωή, με όλες τις ομορφιές του βου νού και του κάμπου. Ο ι άν θρωποι που απολάμβαναν το ηλιοβασίλεμα, που οσμίζονταν τη δροσούλα της ροδοδάχτυλης αυγής, πριν ο ήλιος σκάσει στις βουνοκορφές. Ο χ ι δεν ήταν φυσιολάτρες, γιατί η ζωή στη φύση, τους είχε γίνει συνή θεια ρουτίνας. Ο ι άνθρωποι που "δεν είχαν γιορτή και σκό λ η " γιατί "δεν έχουν γιορτές τα πράματα". Ηταν οι Βοσκοί που είχαν πρόβατα, γίδια ή και τα δύο μαζί. Σκληρό το επάγγελμα του τζιομπάνη και γνωστό α π ό την αρχαιότητα. Το είχε επινοήσει ο άνθρωπος για ν α ζήσει. Η Γραφή κάνει εκτενή λόγο και αναφορά στους "ποιμένες" του Α β ρ α ά μ και τον Λωτ, που μάλωναν για τα βοσκοτόπια. Κι ακόμα οι "ποιμένες" συνδέ ονται με τη Γέννηση του Χρι στού. Ηταν εκείνοι που αξιώ θηκαν πρώτοι ν α δουν τον νε ογέννητο Θ ε ό και να τον προ σκυνήσουν: "Ποιμένες αγραυλούσι... το θαύμα κηρύττουσι" ή "Αγγελοι μετά ποιμέ νων δοξολογούσι". Α λ λ ά και ο Θεόκριτος με άφθαστο λυρι- σμό τραγούδησε την ποιμενική ζωή. Α λ λ ά και ποιητές πολλοί με πρώτο λυράρη τον Κρυστάλλη. Ανθρωποι λαϊκοί στη γλώσ σα, στη φαντασία και στις εκ δηλώσεις της ζωής. Που έβο σκαν τα κοπάδια τους εκεί στην ύπαιθρο. Εύθυμοι και "φι- λοσκόμωνες" στις συναντή σεις τους, με τα πειράγματα τους, τις φάρσες και τις ιστο ρίες που σκάρωνε η αστείρευ τη φαντασία τους. Αξέχαστες έχουν μείνει οι... "μηχανές" που έστηναν ο Σήφη Παπασπύρος και ο Μήτσο Κοσμάς με τα παγανά και τους... σαϊταναραίους στη Μαυρή! (τα μολογάει και σήμερα ο Λεβεντόγερος Κιτσο Γιώργος). Κάποιοι από αυτούς είχαν φυσική κλίση και ικανότητα να κατασκευάζουν διάφορα αντι κείμενα που τα χρειαζόταν στις δουλειές τους. Τι κλίτσες σκαλιστές, τι καλύβες, τι φλο γέρες, τι στεφάνια για τα κου δούνια που φόραγαν τα γκεσέμια τραγιά και τα κριάρια. Τι δράχτια, τι σφοντύλια, τι ασκιά, τι κορίτες για να ποτί ζουν τα ζώα και ά λ λ α πολλά με υπομονή και άργητα. Ο ι τζιομπαναραίοι μας! Ο ι πρακτι- ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Ο πρώτος από τα επτά εγγόνια μας, ο Δημήτρης Μπίτσας του Αλκή και της Δέσποινας, τελείωσε με επιτυχία την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έδωσε τον καθιερωμένο όρκο του Ιπποκράτη στις 19 Ιουλίου του στην αίθουσα Αόγου και Τέχνης του Πανεπιστημίου. Υγεία, λαμπρή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες στη ζωή του. Ν α ακολουθήσει τα βήματα του αείμνηστου νονού του Διαμαντή Κασιούμη, καθηγητή χειρουργι κής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο παππούς Δημήτριος Γκερλές Η γιαγιά Βασιλική Παπαϊωάννου Γκερλέ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Ο Γιώργος το τέταρτο παιδί του Χρήστου Γκιώκα και της Μ α ρίας και η Βασιλική ΤζιοΒάρα χάρισαν ένα υγιέστατο αδελφάκι στο γιό τους Χρήστο τον Ιούνιο του Ν α ζήσουν ευτυχισμέ να τα αγοράκια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Η Αλίκη του Θ ό δ ω ρ ο υ Τσουμάνη και της Ρηνιώς Φερεντίνου και ο Αχιλλέας Αναστασόπουλος βάπτισαν την μοναχοκόρη τους στην Α θ ή ν α στις και την είπαν Α Θ Η Ν Α. Ν α τους ζήσει και νυφούλα να τη χαρούν. ΓΑΜΟΙ Ο Κώστας του Ναπολέοντα Ρούντα και της Ειρήνης, το Σάβ βατο παντρεύτηκε στην Α θ ή ν α την εκλεκτή του ΦώΦ1 Στην Α ρ τ α ο Βασίλης του Παναγιώτη Δημουλά και της Ντίνας παντρεύτηκε την Κυριακή την καλή του Α λ έ κ α. Ν α ζήσουν τα νέα ζευγάρια με υγεία και ευτυχία και καλούς απογόνους. Δέσποινα Γκερλέ Μπι'τσα κοί κτηνίατροι! Που ήξεραν όλες τις αρρώστιες που προσβάλλανε τα ζωντανά τους και ό λ α τα φάρμακα τα πρα κτικά για τη θεραπεία τους. Θυμάμαι το πιο πρόχειρο φάρ μακο που χρησιμοποιούσαν: Επαιρναν αίμα από το αυτί του άρρωστου ζώου. Το χάραζαν και το άφηναν να τρέξει. ΑλήθειαΙ Ποιος διάβαζε κα λύτερα α π ' αυτούς την ωμο πλάτη του ψημένου ζώου, όπου έβλεπαν οιωνοσκοπικά αν θ α πέθαινε κανένας, αν θ α πήγαιναν καλά ή αν θ α παθαίνανε καταστροφή στις δου λειές τους! Ο ι τζιομπαναραίοι μας! Μ ' έναν τροβά στην πλάτη, την κλίτσα στο χέρι, με την πατα τούκα στην πλάτη να περνάνε γρήγορα το δρόμο της Αγο ράς για να πάνε στο κοπάδι τους. Ολιγοθώρητοι στην κοι νωνία του χωριού. Μ ε τον σκούφο ή την τραγιάσκα στο κεφάλι και με το καπότο, από μαλλί προβάτου και γιδιού, ριγμένο στις πλάτες, αδιαπέ ραστο από τους αέρηδες και τις βροχές. Μ ε την κατσούλα ριγμένη πίσω και που τη χρησι μοποιούσαν για να προφυλάσ σονταν στο κεφάλι από τα κρύα, τις Βροχές και τα χιόνια! Ανοιξες, καλοκαίρια, χινό πωρα και χειμώνες ήταν για εκείνους γεύσεις ζωής βουκο λικής! Δικός τους ο ορίζοντας και το τοπίο. Χούγιαζαν στο βουνό ή στον κάμπο και γέμι ζε ο αιθέρας! Η γλύκα του ήλιου, η ανάσα των φύλλων, η δροσιά του πρωϊνού, ήταν για όλους αυτούς τους τζιομπάνηδες γεύση ζωής χαράς και πά λεμα! Πάλεμα με τα λιοπύρια, με τα δρολάπια, με την αδάμα στη και σκληραγωγημένη σάρ κα τους. Σύγνεφα αγριεμένα και μπό ρες κατρακυλούσαν απάνω τους. Μ α εκείνοι εκεί στέκο νταν στοιχειωμένοι στα πετροτόπια και τα χωματόβουνα. Κρατιούνταν ολόρθοι και δια φέντευαν με τη δύναμη της ψυχής τους το ευλογημένο βιός τους! Μ ε Βλέμμα λαγαρό και άγρυπνο μετρούσαν τη γη περίγυρα και συντρόφευαν φυλαχτικά την άδολη τετράποδη οικογένεια. Μ ε αυτί εξα σκημένο, έτοιμο να πιάσει και να αξιολογήσει κάθε ύποπτο θόρυβο και κάθε περίεργη κί νηση. Μ ε τους πολύτιμους "μπιστικούς" τους, τα ποιμενι κά σκυλιά, κρατώντας την κλί τσα τους, ως... σκήπτρο εξου σίας κατεύθυναν το έχος τους με σφυρίγματα και φωνές! Ο λ ό ρ θ ο ι! Ω ς τα Βαθιά γερά ματα! Κάποιοι μέχρι την ύστα τη ώρα που ο μεγάλος "Ποιμέ ν α ς " τους καλούσε κοντά του! Μ ' αυτά τα ζωντανά άξαι ναν οικογένειες. Πάντρεψαν παιδιά! Πόρεψαν τη ζωή και τα κατάφερναν. Δίχως ιδιαίτε ρη αμοιβή. Ο κάθε τζιομπάνος τα δικά του ζ ώ α πρόβατα και γίδια, τα'βοσκε και τα φύλαε "αρόγιαστα". Χωρίς " ρ ό γ α " (η αμοιβή κατά κεφάλι). Ισως α π ' αυτό να προήλθε η παροιμία: "Ξέψωμα και δίχως ρόγα και τσαρούχια α π ' τη ράχη μ". Εξοικειωμένοι με τη φύση εί χαν αναδειχθεί αλάνθαστοι... μετεωρολόγοι! Κι αυτή τους η ικανότητα ήταν στοιχείο από τη ζωή τους! Και συνήθως πε τύχαιναν διάνα. Δεν διαψεύδο νταν στα προγνωστικά τους. Κοίταζαν τα "μερομήνια" και συμπεραίνανε από τις παρατη ρήσεις που έκαναν τις δώδεκα πρώτες μέρες του Αυγούστου, τον καιρό που θα'κανε τους δώδεκα αντίστοιχους μήνες του χρόνου Ι Κάποιοι λέγανε πως η δου λειά των τζιομπαναραίων δεν ήταν τόσο σκληρή όσο των γε ωργών μας! Διαφωνώ. Θεω ρούσα και θεωρώ τη ζωή τους τότε και σκληρή και επίπονη. Τα ζώα θέλανε τη δική τους φροντίδα. Την περιποίηση τους και την προσοχή τους, σε κα θημερινή Βάση και όλες τις εποχές. Δεν ήταν λίγες οι φο ρές που ξεκληρίζονταν κάποτε α π ' τις αρρώστιες ή α π ' τα ζουλάπια ολόκληρα κοπάδια. Ισως γι' αυτό οι παλιοί μας τζιομπαναραίοι έλεγαν: "Τα πρόβατα είν' άσπρα, τα πρό βατα είν' και μαύρα". Καθηλωμένοι στα κοπάδια τους, μ' όλο το σπίτι να βοη θάει οι παλιοί τζιομπαναραίοι δεν είχαν χρόνο για καφενεία για περιπάτους και για εκκλη σιασμούς! Κι ας ήταν ευσε βείς, ευλαβείς και αληθινοί Χριστιανοί! Πάντως, Χριστού Λαμπρή πήγαιναν στην εκκλη σία, φρεσκοπλυμένοι και φρεσκοαλλαγμένοι να μεταλά βουν και να ημερέψουν. Δεν συνάντησα καλύτερους γεωγράφους και τοπογρά φους. Ηξεραν τα πάντα γύρω από τα χωράφια, τα σύνορα, τις καλλιέργειες και την αξία της καλλιεργήσιμης γης, καλύ τερα από τον καθένα. Α λ λ ά εκεί που ήταν ασυναγώνιστοι ήταν στο άρμεγμα: Στη στρούγκα ή στο στάβλο αρμέγανε με εκπληκτική δεξιοτεχνία και ταχύτητα τα ζ ώ α, ακουμπώ ντας το κεφάλι τους στα πισι νά της προβατίνας ή της γίδας. Πόσο εντυπωσιαζόμουν όταν έβλεπα ν α χύνεται το γ ά λ α με θόρυβο και αφρή στην καρδά ρα! Κι ύστερα το κουβάλημα στο μπάτζιο ή στο σπίτι για να πήξουν το τυρί να βγάλουν το βούτυρο, την πρέντζα, το τυρόγαλο! (κάποιες φορές πήγαι να κι εγώ στη στάνη κι έπαιρνα τυρόγαλα για το γουρούνι μας που το κουλαντρίζαμε και το παχαίναμε για να το σφάξομε τα Χριστούγεννα ή να το πουλήσομε στον έμπορα). Αυτοί ήταν οι τζιομπαναραίοι του χω ριού μου. Τάκης Παπαδημητρίου Περιοδικό Απειρος Χώρα Επιμέλεια Σ. ΟΙΚ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ "ΚΡΙΤΙΚΗ" Φ ί λ ο ς μου και α ν α γ ν ώ σ τ η ς της ε φ η μ ε ρ ί δ α ς μας, με βρήκε στο δ ρ ό μ ο και μου'πε: "Ησουν πολύ αυστηρός στην κριτική σ ο υ " με τα τ ε κ τ α ι ν ό μ ε ν α παραδικαστικά και π α ρ α θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ά γ ε γ ο ν ό τ α. Χ α μ ο γ έ λ α σ α και α φ ο ύ σ υ ζ η τ ή σ α μ ε α ρ κ ε τ ά του ε ί π α : " μ ά λ λ ο ν ήμουν ήπιος και λ ί α ν επιεικής, γ ι α ό σ α δ ι α β ά ζ ο υ μ ε και α κ ο ύ μ ε " και σ ' έ ν τ ο ν ο ύ φ ο ς του τ ό ν ι σ α : " Η Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Εκκλησία μας, τόσο στο παρελθόν, ό σ ο και σ ή μ ε ρ α έχει ν α ε π ι δ ε ί ξ ε ι π λ ή θ ο ς φωτισμένων κ λ η ρ ι κ ώ ν και ι ε ρ α ρ χ ώ ν, π ο υ με τη σ τ ά σ η τ ο υ ς κ α ι την ό λ η δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α τους, έ ν ω σ α ν την κ ο ι ν ω ν ί α κ α ι σ υ ν έ β α λ α ν στην π ρ ό ο δ ο της. Η κοινωνία μας αυτό το ανεγνώρισε και τους περιέ λ α β ε με μ ε γ ά λ ο σ ε β α σ μ ό κ α ι β α θ ι ά εκτίμηση. Α ς π α ρ α δ ε ι γ μ α τ ι σ τ ο ύ ν α π ' α υ τ ο ύ ς -οι ε λ ά χ ι σ τ ο ι ε υ τυχώς, ε π ι λ ή σ μ ο ν ε ς των κ α θ η κ ό ν τ ω ν τ ο υ ς κι α ς π ε ρ ι ο ριστούν στον π ν ε υ μ α τ ι κ ό ρ ό λ ο κ α ι μ ό ν ο, γ ι α ν α κ α τ α στούν π ρ α γ μ α τ ι κ ά χ ρ ή σ ι μ ο ι γ ι α ό λ ο υ ς, διαφορετικά π ά ν τ α θ α υ π ά ρ χ ο υ ν α ρ ν η τ ι κ έ ς και α υ σ τ η ρ έ ς κριτικές". Σ. Ο Ι Κ. Φιλοξενώνα: mm. «ogi ΣΜΠΧΟ Φαγητό σε Παραδοοιαχό Ξενώνα Ανω Κλβιδωνιά, Kovttoa Τηλ,/Εικ:

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 12-ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 68- ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2006-ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ η mum m m m Βρισκόμαστε ήδη στην εποχή του καλοκαιριού. Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 2002- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 8- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 45 - ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΙ 02- ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Με την έκδοση αυτόν tov φύλλου μας, βρισκό μαστε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ

Η εφημερίδα ]ias εύχεται σ' ofloos του \wpiavoos, φιβουό και ανα^νώστεβ Χρόνια OToflfla και Ευτυχισμένο το 9{εο Έτοδ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΥΛΛΟΥ 23 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ 1998 - ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΧΩΡΓΟ Σ ε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Ο XEVLKAOT. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 5- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 28 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΙ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Ελλάδα τον 1940 με μ ι α ψυχή κ α ι μ ι α φ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΙΡΙΟΣ 2009 Αρ. Φύλλου 68 Έτος Ιδρύσεως 1993 Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΟ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011

Χρόνος 14ος Αριθμός φύλλου 59 Iούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2011 4199 Κωδ. εντύπου: 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ. 10677 Τηλ: 210-6231 889 site:www.kakouri.gr e-mail:tokakouri@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα

πετάχτηκαν από αγνώστους σε στροφή του δρόμου στα πέρα Λακκώματα. Η κ. Άννα Παπαμιχαήλ ανέφερε και αυτή ότι η πρόσβαση στην τοποθεσία Αποκλείστρα TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 32 ο Αρ. Φύλλου: 124 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων 3, 142 32 Ν. Ιωνία GREECE Τηλ.: 210 25.16.938

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 Kωδικός 213622 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΩΝ ΦΙΓΑΛΕΩΝ (ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ) ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 124 OΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ DYTIKH FRAGKISTA 94_Layout 1 21/07/2011 7:17 ΠΜ Page 1 Κωδικός 4594 ΙΛΙΟΥ 90 Γραφεία: Κολωνού & Λεωνίδου 20 104 36 Αθήνα Τηλ.: 210 5242 995 ΤρΙμΗΝΙΑΙΑ ΕφΗμΕρΙΔΑ ΤΟυ ΣυΛΛΟΓΟυ ΔυΤΙΚΟφρΑΓΚΙΣΤΙΑΝΩΝ ΔΙΕυθυΝΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 19ο Αρ. φύλλου 123 Ιούλιος - Αύγουστος 2012 Εμ. Μπενάκη 73 10681 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Και μέσα στη κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Αρ. Φύλλου 73 Έτος Ιδρύσεως 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης.

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. Α ΤΟ ΕΞΩΚΛΗΣΙ ΤΩΝ ΑΓΝΑΝΤΩΝ Ο Άγιος Χριστόφορος είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς Μεγαλομάρτυρες της χριστιανοσύνης. ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου.

Διακοπές. Σημαντικό έργο για Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Τουρισμό. Βίκυ Καγιά. Θρηνεί το Ευπάλιο & η Δωρίδα. στο Δήμο Ευπαλίου. ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 88 Μαι. - Ιουν. - Ιουλ. 2009 Με νέο προπονητή, τον έμπειρο Σταύρο Σταύρου, ο Απόλλων Ευπαλίου, ξεκινά τα νέα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό

ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) Όταν θυμάμαι το χωριό μου, είναι σαν να θυμάμαι τον ίδιον μου τον εαυτό ΑΙΟΛΟΥ ΙΛΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (ΚΩΜΗ) ΕΤΟΣ ΦΥΛΛΟ 1ο ΦΥΛΛΟ 10ο - IANOYAΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 5ο ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικός Αύγουστος 2014 στον Αγ. Πέτρο Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Πολιτιστικός Αύγουστος 2014 στον Αγ. Πέτρο Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα Αγιοπετρίτικα στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες www.lefkada.at, My Leykada.gr, www.aromalefkadas.gr ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΣ 39 ος - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 138 - Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς

Λαογραφικό Μουσείο Καστανιάς TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 133 Aπρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται

ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ. οι συνδημότες μας που διακρίνονται ΚΚΑ ΑΓΝΑΝΤΑ ΑΡΤΑΣ 152 ΚΩΔΙΚΟΣ: 01-3734 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Τριμηνιαίο όργανο της Αδελφότητας Αγναντιτών 1 1 Γραφεία: Σοφοκλέους 33-5ος όροφος - Τ.Κ. 10552 - Τηλ. - Fax: 210-3313.067 Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ Ε Π Ι Τ Ε Λ Ο Υ Σ! Σ Τ Ο Ν Α Γ Ι Ο Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο 002 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Î ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ˆÚÈfi Ì ÚÙÂÌÈÛÈ Î 2006: Ú È ÎÈı Ú

Î ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ˆÚÈfi Ì ÚÙÂÌÈÛÈ Î 2006: Ú È ÎÈı Ú 4199 ˆ. ÂÓÙ appleô : 4117 Τρίμηνη Πολιτιστική έκδοση του Εξωραϊστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Αρτεμισιωτών Αττικής Γραφεία: Γλάδστωνος 10 Αθήνα Τ.Κ.10677 Τηλ: 210-3831446 - 210-5025251 http://www.geocities.com/tokakouri

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107 *AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Ιούλιος Δευτέρα 20: Πανηγύρι στον ΑηΛιά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107 *AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Ιούλιος Δευτέρα 20: Πανηγύρι στον ΑηΛιά. ΛΑΜΙΑΣ 3589 TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΝΕΡΑΪΔΙΩΤΩΝ (ΝΕΡΑΪΔΑ-ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΑ-ΜΕΓΑΛΑΚΚΟΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' - ΧΡΟΝΟΣ 22ος * ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 107 *AΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 * ΝΕΡΑΪΔΑ ΔΟΛΟΠΩΝ 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τα τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ Κωδ. 1928 Τ Διμηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας των Απανταχού εξ Ελληνικού Γορτυνίας Έτος 16ο Αρ. φύλλου 106 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Εμ. Μπενάκη 73 10681 210-3811.888 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε

Η διεύθυνσή μας στο Διαδίκτυο είναι: http://www.afterzed.gr/sillogosrentinioton e-mail: sarentinioton@afterzed.gr. Π ριν από μισό αιώνα κυκλοφόρησε ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΙΛΙΟΝ 79 ΚΩΔΙΚΟΣ 4407 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΩΝ Στουρνάρη 45 Τ.Κ. 10682 Αθήνα Τηλ.: 210 3812660 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 139 Η διεύθυνσή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σημείωμα Εκδότη. Οι Σχωριάδες αλλάζουν. Χάρτης Πωγωνίου. Μερόπη Πωγωνίου. Οικογένεια Νάκα. Σχωριαδίτικο ημερολόγιο. Η στήλη της Νεολαίας

Εισαγωγή. Σημείωμα Εκδότη. Οι Σχωριάδες αλλάζουν. Χάρτης Πωγωνίου. Μερόπη Πωγωνίου. Οικογένεια Νάκα. Σχωριαδίτικο ημερολόγιο. Η στήλη της Νεολαίας Σχωριάδες Πωγωνίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ 10ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΚΔΟΤΗΣ Θωμάς Νάκας Διευθυντής Αποστόλης Νάκας Επιμέλεια κειμένων Αρθρογράφος Σοφία Πολίτου-Βερβέρη ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Σχεδίαση - Σελιδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Αριθμός φύλλου 45

ΤΑ ΝΕΑ. ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Αριθμός φύλλου 45 ΙΛΙΟΝ Κωδικός: 217106 ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΩΜΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΦΝΑΙΩΝ (Αχαΐας) ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ Θεμιστοκλέους 4 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2013 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Καλό καλοκαίρι ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα

Καλό καλοκαίρι ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ. Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα Τειχιώτικα Έτος 29ο Αρ. φύλλου 108 Απρίλιος - Ιούνιος 2014 Μελισσού 9, 116 35 Αθήνα ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΙΧΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Κλειστό - αρ. αδ. 54/09 ΚΩΔΙΚΟΣ: 018407 Καλό καλοκαίρι Τειχιώτικα 2 φεύγουν...

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν. Ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία σχεδόν όλοι οι άνθρωποι Όργανο του Συλλόγου των Απανταχού Πανορμιτών Δωρίδος H Πάνορμος Τρίμηνη έκδοση πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου Αριθ. Φύλλου 17 Απρίλιος, Μάϊος, Ιούνιος 2007 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΛΙΟΝ 78 ΚΩΔΙΚΟΣ: 8362 NEA μικροσπηλιωτών ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΩΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ Έτος 5ο Αρ. Φύλλου 17 Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2012 Αγ. Νικολάου 153 &

Διαβάστε περισσότερα

TPIMHNIAIA ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY MAΓOYΛIANITΩN TEYXOΣ 71 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

TPIMHNIAIA ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY MAΓOYΛIANITΩN TEYXOΣ 71 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Κ.Δ.Α. Χ + 5 ΦΩΤΙΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ή ΦΩΤΑΚΟΣ Α' ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ www.magouliana.gr www.fb.com/magouliana www.twitter.com/magouliana TPIMHNIAIA ΠEPIOΔIKH EKΔOΣH TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣYΛΛOΓOY MAΓOYΛIANITΩN

Διαβάστε περισσότερα