18o. Νεφρολογίας Mαΐου 2014 Thraki Palace Hotel & Congress Center Αλεξανδρούπολη. Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "18o. Νεφρολογίας. 13-17 Mαΐου 2014 Thraki Palace Hotel & Congress Center Αλεξανδρούπολη. Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. www.18psn."

Transcript

1 Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας Mαΐου 2014 Thraki Palace Hotel & Congress Center Αλεξανδρούπολη ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2

3

4 ΠΚ Ξεκινήστε Δυναμικά Η περιτοναϊκή κάθαρση (ΠΚ) συνδέεται με κλινικά οφέλη για τους ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) τελικού σταδίου παρέχοντας καλύτερη μελλοντική επιτυχία συγκριτικά με τους ασθενείς που ακολουθούν την κλασσική αιμοκάθαρση: Οι ασθενείς που ξεκινούν ΠΚ έχουν καλύτερη βραχυπρόθεσμη επιβίωση 1,2 Η ΠΚ διατηρεί καλύτερα την υπολειπόμενη νεφρική λειτουργία 3 * Η ΠΚ είναι μια ισχυρή γέφυρα προς τη μεταμόσχευση 4,5 Ξεκινώντας τους ασθενείς σας σε ΠΚ, τους προετοιμάζετε να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε τους προκαλεί η χρόνια νεφρική νόσος τελικού σταδίου. ΠΚ. Πιο ισχυρή απ ότι νομίζετε. Αποδεκτό για δημοσίευση στο JASN *Συγκριτικά με ΑΚ χρησιμοποιώντας βασικά περιτοναϊκά διαλύματα. Βιβλιογραφία: 1. Yeates K, Zhu N, Vonesh E, Trpeski L, Blake P, Fenton S. Hemodialysis and peritoneal dialysis are associated with similar outcomes for end-stage renal disease treatment in Canada. Nephrol Dial Transplant. 2012:advance access. 2. Mehrotra R, Chiu YW, Kalantar-Zadeh K, Bargman J, Vonesh E. Similar outcomes with hemodialysis and peritoneal dialysis in patients with end-stage renal disease. Arch Intern Med. 2011; 171: Jansen MA, Hart AA, Korevaar JC, Dekker FW, Boeschoten EW, Krediet RT. Predictors of the rate of decline of residual renal function in incident dialysis patients.kidney Int. 2002;62: Schwenger V, Dohler B, Morath C, Zeier M, Opelz G. The role of pretransplant dialysis modality on renal allograft outcome. Nephrol Dial Transplant. 2011;26: Molnar MZ, Mehrotra R, Duong U, et al. Dialysis modality and outcomes in kidney transplant recipients. Clin J Am Soc* Nephrol. 2012;7: Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον συνεργάτη μας. ΒΑΧΤΕR (Hellas) Ε.Π.Ε. Μετσόβου 3, Ν. Ηράκλειο - Αττική, Τηλ.: , Fax: , RENAL PD-Adv 10/09/2013 Ημερ. Έκδοσης: Σεπτέμβριος 2013

5 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας ΠεριεΧΟΜενα ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ...7 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ...8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...13 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ...14 ΟργAνωση συνεδρiου Μαιάνδρου , Αθήνα Τηλ: Fax: ΟργανωτικO γραφεiο C.T.M International S.A. Βασ. Σοφίας , Αθήνα Tηλ: Fax:

6 Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊ ό ντος ΙΝΝΟΗΕΡ ΙΝJΕCΤΙΟΝ. Ονοµασία ι δ ιο σ κ ε υ ά σ µ α - τος: Ιnnοhep. Ποιοτική και πο σοτική σύνθεση: Τinzaρarin Sοdiυm. Προ φύλαξη: Anti-Χa IU/mΙ. Θεραπεία: Anti-Xa IU/mΙ. Φαρ µακο - τε χνι κή µορφή: Υγρό προς έγχυση. Α ντεν δεί ξεις: Γενική ή τοπική τάση για α ι µο ρρα γία. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια. Ου ραιµία. Βαριά υπέρ ταση. Οξέα εγκεφαλικά επεισόδια. Ση πτική ενδοκαρδίτιδα. Ι - διαί τερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: Το Ιnnοhep πρέπει να χορηγείται µε προσοχή σε ασθενείς µε ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, ανεξέ λεγκτη υπέρταση και πεπτικό έλκος. Προσοχή στη θεραπεία των η λι κιωµένων. Το Ιnnοhep δεν πρέπει να χο ρηγείται µε ενδοµυϊκή ένεση. Ε πει δή οι ηπαρίνες χαµηλού µοριακού βάρους εµ φανίζουν µεταξύ τους διαφορές ως προς τον τρόπο παρασκευής τους, το µοριακό βάρος και την έκφραση της δραστικότητάς τους, επιση- µαίνεται ότι για απο φυ γή λαθών κατά τη διάρκεια της θε ραπευτικής αγωγής δεν θα πρέπει να γί - νεται αλλαγή από ιδιοσκεύασµα της µιας εταιρείας σε ιδιοσκεύασµα της άλ λης. Απα γορεύεται η χορήγηση του φαρµάκου σε νεογνά. Το Ιnnοhep σε φιαλίδιο δεν πρέπει να χορηγείται κατά τα δύο πρώ τα έτη της ζωής, διότι περιέχει ως δρα στικό συντηρητικό Βεν ζυ λική αλκοόλη. Ανεπιθύµητες ενέργειες: Αλωπεκία. Θροµβο κυτοπενία. Κνίδωση. Αναφυλαξία. Κνη σµός. Μια παροδική αύξηση των τραν σαµινασών. Επειδή το φάρµακο περιέχει Sοdium ΜetabisuΙfite, υπάρχει η πιθανότητα αναφυλακτικής αντίδρασης και βρο χό σπασµου σε άτοµα µε ευαισθησία στα θειώδη. Ιδιαίτερες προφυλάξεις για την διατήρηση του προϊόντος: Να διατηρείται σε θερµοκρασία δωµατίου. Οδηγίες χρήσεως: Καµµία. Συσκευα σία: Προφύλαξη: 1. Κουτί µε δύο συριγγοφύ σιγ γες των Anti-Xa IU/0.35mΙ. 2. Κου τί µε δύο συριγγοφύσιγγες των Anti-Xa IU/0.45mΙ. 3. Κουτί των 10 Φια - λιδίων των Anti-Xa IU/2mΙ. Θε ραπεία: 1. Κουτί µε δύο συριγγοφύσιγγες των Anti-Xa IU/O.5ml. 2. Κουτί µε δύο συ ριγ γοφύσιγγες των Anti-Xa IU/O.7mΙ. 3. Κουτί µε δύο συριγγοφύσιγγες των Anti-Xa IU/0.9mΙ. 4. Φιαλίδιο των Anti-Xa IU/2mΙ. Ε πω νυµία, δικαι ούχου σήµατος: ΛΕΟ Φαρ µα κευ τικά Προϊό ντα Ελλάς ΕΠΕ Mενεξέδων 10, Κηφισιά. Τη λέφωνο Κέντρου ηλητη ρ ι άσ ε ω ς : αξία ζωής* Ευκολία και ευελιξία µε το χαµηλότερο κόστος Ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας σε σχέση µε την UFH και άλλες MMBH υνατότητα υψηλής αντιθροµβωτικής δράσης Πλεονεκτήµατα στην Περιτοναϊκή κάθαρση Σηµαντική βελτίωση των Λιπιδαιµικών Παραµέτρων ΜΜΒΗ: Μικρού Μοριακού Βάρους Ηπαρίνη UFΗ: Μη Κλασµατοποιηµένη Ηπαρίνη LEO innohep IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE LEO GROUP LEO Pharma Hellas S.A. Μενεξέδων 10, Κηφισιά, Tηλ , fax Γραφείο Bορείου Eλλάδος: 10 o χλµ Θεσσαλονίκης-Θέρµης, Balkan Center, Θεσσαλονίκη, Tηλ , Fax ,

7 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας ΜηνυΜα ΠρΟεδρΟυ Αγαπητοί συνάδελφοι, Eίναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενήσουμε το 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Μαΐου 2014 στο Ξενοδοχείο Thraki Palace, στην Αλεξανδρούπολη, πόλη στην οποία συναντώνται λαοί και κουλτούρες με βαθιές ιστορικές ρίζες. Το Πανελλήνιο αυτό Συνέδριο διοργανώνεται από το Δ.Σ. της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με στόχο να παρουσιάσει ένα επιστημονικό πρόγραμμα, με ενδιαφέροντα σύγχρονα νεφρολογικά θέματα και τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Νεφρολογίας. Η Επιστημονική Επιτροπή με μεγάλη προσοχή προετοίμασε ένα πρόγραμμα υψηλής ποιότητας στο οποίο έγινε προσπάθεια να ενσωματωθούν οι εξελίξεις στις βασικές επιστήμες, την κλινική έρευνα και τις νεώτερες θεραπευτικές μεθόδους, θέματα τα οποία θα παρουσιαστούν με τη μορφή διαλέξεων, στρογγυλών τραπεζιών, συζητήσεων με τους ειδικούς αλλά και με δορυφορικά συμπόσια. Για το σκοπό αυτό συμμετέχουν έγκριτοι συνάδελφοί μας και διεθνώς διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές. Η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή, προσδοκούν στην παρουσία και την ενεργό συμμετοχή σας σε όλες τις ενότητες του 18 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, γεγονός που θα συμβάλλει στην επιτυχία του Συνεδρίου αλλά και την επίτευξη των επιστημονικών στόχων της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας. Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην Αλεξανδρούπολη και ελπίζουμε στη διοργάνωση ενός επιτυχημένου 18 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Νεφρολογίας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση Πλουμής Πασαδάκης Πρόεδρος Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας 7

8 Οργανωτικη επιτροπη συνεδριου Μέλη: A. Ανδρίκος E. Γιαννάτος M. Θεοδωρίδης H. Θώδης N. Κακλαμάνης Ρ. Καλαϊτζίδης Κ. Κανταρτζή Πρόεδρος: Επιτ. Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ειδ. Γραμματέας: Ταμίας: Κ. Κατωπόδης Γ. Κουτρούμπας Π. Κρίκη Σ. Μαρινάκη Κ. Μαυροματίδης Ε. Μουρβάτη Δ. Οικονομίδου Π. Πασαδάκης Β. Βαργεμέζης Δ. Γούμενος Σ. Παναγούτσος Χ. Συργκάνης Χ. Δημητριάδης Φ. Παπουλίδου Δ. Πετράς Ι. Στεφανίδης Ε. Φραγγεδάκη επιστημονικη επιτροπη Πρόεδρος: Ι.N. Μπολέτης Μέλη: Θ. Αποστόλου Δ. Γούμενος Σ. Ζιάκκα Ν. Λεμονίδης Β. Λιακόπουλος Α. Παπαγιάννη Κ. Στυλιανού Π. Πασαδάκης Π. Σαραφίδης διοικητικό συμβοyλιο ελληνικήσ νεφρολογικήσ εταιρείασ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ειδ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: Π. Πασαδάκης Δ. Γούμενος Σ. Παναγούτσος Χ. Συργκάνης Χ. Δημητριάδης Ν. Αφεντάκης Β. Μαργέλλος ΠρΟσκεκΛηΜενΟι ΞενΟι ΟΜιΛητεσ* Davenport Andrew, UK Ersoy Ferzi, Turkey Floege Jurgen, Germany Madias Nicolaos, USA Ortiz Alberto, Spain Papalois Vassilios, UK Ruggenenti Piero, Italy Weimar Willem, The Netherlands *Επιβεβαιωμένοι ομιλητές έως 18 Δεκεμβρίου

9 γενικεσ ΠΛηρΟφΟριεσ τοποσ & ΧρΟνΟσ συνεδριου Το 18 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 17 Μαΐου 2014, στο ξενοδοχειακό συγκρότημα Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη. σημαντικεσ ημερομηνιεσ 18o 1 Φεβρουαρίου 2014 Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών 24 Μαρτίου 2014 Ενημέρωση συγγραφέων 31 Μαρτίου 2014 Τελευταία ημερομηνία μειωμένου κόστους εγγραφής γλωσσα συνεδριου Η επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική ενώ στις διαλέξεις ή στρογγύλες τράπεζες με ξένους ομιλητές, θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση. ΠρΟφΟρικεσ ανακοινωσεισ & ηλεκτρονικα αναρτημενεσ ανακοινωσεισ Θα πραγματοποιηθούν 6 συνεδρίες προφορικών ανακοινώσεων ενώ οι αναρτημένες ανακοινώσεις, θα παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με οθόνες και υπολογιστές. ΧρΟνΟΜετρησ Καθ όλη τη διάρκεια του Επιστημονικού προγράμματος θα υπάρχει συμμετέχων υπεύθυνος για την τήρηση του χρόνου των συνεδριάσεων. ΜΟρια συνεχιζομενησ εκπαιδευσησ (CME CREDITS) Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. βραβεια Βραβείο στη μνήμη «Σ. Παπασταμάτη» Βραβείο Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. στη μνήμη «Ε. Αλεξόπουλου» Μόνο οι εργασίες που πληρούν με την υποβολή τους τις προϋποθέσεις, όπως αυτές έχουν ορισθεί από την Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία θα εξετάζονται για τα ανωτέρω βραβεία. Για περισσότερες πληροφορίες Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας εμπορικη εκθεση Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, με πρόσβαση στις αίθουσες του Συνεδρίου. 9

10 κοινωνικεσ εκδηλωσεισ Εναρκτήρια Τελετή & Δεξίωση Υποδοχής Τετάρτη 14 Μαΐου 2014 εγγραφεσ Έως 31 Μαρτίου 2014 από 1 απριλίου 2014 Ειδικευμένοι Ειδικευόμενοι Νοσηλευτές Κλινικό Φροντιστήριο Ειδικευομένων Κόστος θα ανακοινωθεί Κόστος θα ανακοινωθεί Οι εγγραφές δεν ακυρώνονται, είναι πληρωτέες στο Οργανωτικό Γραφείο και επιβαρύνονται με 23% ΦΠΑ Η εγγραφή για τους ειδικευμένους, ειδικευόμενους και νοσηλευτές περιλαμβάνει: Παρακολούθηση του Επιστημονικού προγράμματος Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο Συνεδριακό υλικό (τσάντα συνεδρίου, πρόγραμμα, CD πρακτικών, κονκάρδα συνεδρίου) Βεβαίωση συμμετοχής Διαλείμματα καφέ Πρόσκληση στην Εναρκτήρια Τελετή & Δεξίωση Υποδοχής 10 διαμονη συνεδρων Για τη διαμονή των συμμετεχόντων υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα ξενοδοχεία Thraki Palace, Grecotel Astir & Egnatia και Alexander με τις ακόλουθες τιμές: Μονόκλινο δίκλινο Eλαφρύ Μεσημεριανό Thraki Palace Grecotel Egnatia κατ άτομο, Grecotel Astir ανά Alexander Executive Δωμάτια δωμάτιο Alexander Superior Δωμάτια Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν το πρωινό και όλους τους φόρους όπως επίσης και τη μεταφορά μεταξύ των ξενοδοχείων και του συνεδριακού κέντρου Thraki Palace. Το ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα είναι υποχρεωτικό και προσφέρεται στο Thraki Palace κατά τις ημέρες του Συνεδρίου (14, 15 & 16 Μαΐου).

11 ΠΟΛιτικη ΠΛηρωΜησ και ακυρωσεων Προκαταβολή η αξία μιας διανυκτέρευσης, με την επιβεβαίωση Εξόφληση του συνόλου των υπηρεσιών έως 2 Μαΐου 2014 Για ακυρώσεις έως 17 Μαρτίου 2014 δεν θα υπάρξουν ακυρωτικά Για ακυρώσεις έως 18 Μαρτίου έως 2 Μαΐου 2014, θα υπάρξουν ακυρωτικά μιας διανυκτέρευσης Για ακυρώσεις από 3 Μαΐου 2014 ή σε περίπτωση μη εμφανίσεως στο ξενοδοχείο, θα υπάρξουν ακυρωτικά για το σύνολο της κράτησης αεροπορικη Μετακινηση συνεδρων 18o Το οργανωτικό γραφείο, έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σε πτήσεις προς και την Αλεξανδρούπολη. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ώρες των πτήσεων και το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων θα αναρτηθούν εγκαίρως στο δικτυακό τόπο του Συνεδρίου τροποσ ΠΛηρωΜησ εγγραφων διαμονησ Τραπεζική Κατάθεση Alpha Bank Αριθμός Λογ/μού: IBAN: GR Όνομα δικαιούχου: Ι. ΣΒΟΡΩΝΟΣ Α.Ε. Πιστωτική Κάρτα Γίνονται δεκτές πιστωτικές κάρτες VISA & MASTERCARD. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Οργανωτικό γραφείο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας 11

12 υποβολη εργασιων Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα και μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου Προθεσμία υποβολής των εργασιών έως και το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου Μορφοποίηση κειμένου Η απόσταση μεταξύ των γραμμών θα πρέπει να είναι μονή. Τα διαστήματα μεταξύ των γραμμών και το μέγεθος των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα σε όλο το κείμενο. Μέγεθος Γραμμάτων & Γραμματοσειρά Το μέγεθος των γραμμάτων θα πρέπει να είναι 11 και η γραμματοσειρά Arial ή Times New Roman. Τίτλος Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα και να μην ξεπερνά τις δύο γραμμές. Στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον τίτλο και στο κείμενο. Συγγραφείς Όλα τα ονόματα θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική με μικρά γράμματα. Το επώνυμο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να γράφεται ως εκθέτης ο αριθμός που προσδιορίζει τον φορέα (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος 1 ). Το όνομα του παρουσιαστή πρέπει να είναι υπογραμμισμένο (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος 1 ). Φορέας από τον οποίο προέρχεται η εργασία Ο φορέας (νοσοκομείο, ερευνητικό κέντρο κ.λπ.) από τον οποίο προέρχεται η εργασία θα πρέπει να αναγράφεται με πεζά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότεροι από ένας φορέας, θα πρέπει η αντιστοιχία φορέα και ονόματος να γίνεται με αριθμούς και όχι με σύμβολα. (π.χ. Νεφρολογικό Τμήμα1) Κείμενο Το κείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 0 λέξεις και δεν επιτρέπεται να περιέχει συντομογραφίες, φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα. Εφόσον γίνει αποδεκτή προς παρουσίαση η εργασία, απαραίτητη προϋπόθεση για να συμπεριληφθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι η εγγραφή τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων. 12

13 επιστημονικο ΠρΟγραΜΜα 18o Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας Τρίτη 13 Μαΐου Τετάρτη 14 Μαΐου Πέμπτη 15 Μαΐου Παρασκευή 16 Μαΐου Σάββατο 17 Μαΐου 07:30 08:30 Meet the Expert Meet the Expert 08:30 09:30 09:30 10:45 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖA ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 08:30 11:30 (AIΘΟΥΣΑ Α ) Κλινικό Φροντιστήριο Tοποθέτησης Καθετήρων - Βιοψίας Νεφρού 10:45 11:15 ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 08:30 11:30 11:15 11:45 (AIΘΟΥΣΑ Β ) ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ Κλινικό ΚΑΦΕ ΚΑΦΕ ΚΑΦΕ Φροντιστήριο 11:45 13:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Αρτηριοφλεβικής ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Επικοινωνίας 13:00 13:30 ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 13:30 14:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 13:30 14:30 Meet the Expert 14:00 15:30 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ e - Posters ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ e - Posters 14:30 15:30 ΕΛΑΦΡΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ e - Posters 15:30 16:45 16:00 Eγγραφές ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 15:30 16:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 18:00 19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 19:00 20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 16:45 17:15 ΔΙΑΛΕΞΗ 16:45 18:00 17:15 18:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 16:00 17:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 17:00 17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 18:30 19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 18:00 18:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 17:30 ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑ- ΒΕΙΩΝ & ΕΠΑΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 19:30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ 18:30 19:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 19:30 20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

14 εκθεσιακο ΠΛανΟ 14

15 GEN/SPEC/KTX/ALLP/12/2013 DNA 3 γράµµατα. Όλες οι απαντήσεις. Η αποκωδικοποίηση του DNA ανοίγει κάθε µέρα νέους δρόµους θεραπείας. Όσο η επιστήµη θα παράγει διαρκώς νέα γνώση, τα όρια της υγείας θα διευρύνονται. Το Το αδύνατο θα γίνεται κάθε µέρα πιο δυνατό. δυνατό. Για Για εµάς στην GENESIS Pharma, η βιοτεχνολογία είναι ταυτόσηµη µε το µέλλον στο χώρο του φαρµάκου και µε την ελπίδα για την ανθρώπινη ζωή. Γι Γι αυτό επιλέξαµε να εστιάσουµε εκεί όλες µας τις δυνάµεις. Εδώ και 16 χρόνια, εργαζόµαστε καθηµερινά για να διασφαλίσουµε στους Έλληνες ασθενείς άµεση πρόσβαση σε σύγχρονα και καινοτόµα φάρµακα βιοτεχνολογίας. Μάθετε περισσότερα στο

16

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι T/ F: 210 6748561 E: eemh@otenet.gr, W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας:

Διαβάστε περισσότερα

6-8. προκαταρκτικό πρόγραμμα. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιουνίου 2008 EEMMO

6-8. προκαταρκτικό πρόγραμμα. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιουνίου 2008 EEMMO 16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών EEMMO 6-8 Ιουνίου 2008 Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω KICC - Kos International Convention Centre Κως Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Δεκεμβρίου 2013 Makedonia Palace

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ

2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ» B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΛΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ B' ANAKΟΙΝΩΣΗ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ «ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS πρωτη ανακοίνωση Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Καρόλου Παπούλια

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο. 10-12 Απριλίου 2008. Αίγλη Ζαππείου

3 o ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο. 10-12 Απριλίου 2008. Αίγλη Ζαππείου 3 o ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ Πανελλήνιο Συνέδριο Matisse, 1914 10-12 Απριλίου 2008 Αίγλη Ζαππείου Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Ε.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3634 944, Fax: 210 3631 690 e-mail: info@era.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων Ξενοδοχείο Classical Athens Imperial, Αθήνα 1η Ανακοίνωση Χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E.) Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΗ: ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΓΙΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΣΑΡΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

συνέδριο πανελλήνιο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ πανελλήνιο συνέδριο Μεταμοσχεύσεων 1-3 Νοεμβρίου 2013 Αθήνα HILTON ATHENS ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κάρολου Παπούλια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) έχουν την ιδιαίτερη τιμή να σας προσκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής 29ο & Νοσηλευτών www.enxe.gr/congress2015 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 &Νοσηλευτών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής / Δ.Σ. Επιτροπές & Προσκεκλημένοι Διεθνείς Ομιλητές Θεματικές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC SOCIETY OF INTERNAL MEDICINE 20 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ www.hsim.gr Α Ανακοίνωση 11-13 Δεκεμβρίου 2014 Αθήνα Αίγλη Ζαππείου ΥΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής 29ο & Νοσηλευτών www.enxe.gr/congress2015 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 &Νοσηλευτών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής / Δ.Σ. Επιτροπές & Προσκεκλημένοι Διεθνείς Ομιλητές Θεματικές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

03-05. 2 Ô À ƒπ º ƒª À π & Àƒ ƒ π. ª ƒ π π ø Àƒ π ªø π Àƒ à π. ªµƒπ À 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΩΝ

03-05. 2 Ô À ƒπ º ƒª À π & Àƒ ƒ π. ª ƒ π π ø Àƒ π ªø π Àƒ à π. ªµƒπ À 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΩΝ ª ƒ π π ø Àƒ π ªø π Àƒ à π 2 Ô À ƒπ º ƒª À π & ªµ π Àƒ ƒ π µ' π ø 03-05 ªµƒπ À 2009 CROWNE PLAZA ATHENS CITY CENTRE HOTEL ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας;

07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας; 1 Περιεχόμενα 03 Χαιρετισμός Οργανωτικής Επιτροπής 04 Οργάνωση Οργανωτική Επιτροπή 05 Γενικές Πληροφορίες 06 Εγγραφές 07 Γιατί να γίνεται Χορηγός στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας;

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

2 o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 1213 Μαρτίου 2010 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης

2 o ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 1213 Μαρτίου 2010 ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης Οργάνωση Νοσηλευτική Υπηρεσία ΓΠΝ Τρίπολης 6ο Περιφερειακό Τμήμα ΕΝΕ Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα 8o Πανελλήνιο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων Νοεµβρίου www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME Credits) και µόρια από το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 1 Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Με το βλέμμα πάντα στραμμένο στις ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα ιατρού, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολογίας (Ε.Ε.Ε.Π.) συνεχίζει κι εφέτος την εικοσιπενταετή και

Διαβάστε περισσότερα

AIDS. 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.aids2007.gr

AIDS. 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο. Προκαταρκτικό Πρόγραμμα. Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.aids2007.gr 19 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2007, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL www.aids2007.gr AIDS Προκαταρκτικό Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS HELLENIC SOCIETY FOR THE

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ Κλινική Χηµεία χωρίς σύνορα http://www.eekx-kb.gr/6thcongress Οργάνωση: EEKX-KB Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Πρώτη Ανακοίνωση 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ Κλινική Χηµεία χωρίς σύνορα http://www.eekx-kb.gr/6thcongress Οργάνωση: EEKX-KB Ελληνική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας Πρόεδρος Μελιδώνης Ανδρέας Αντιπρόεδρος Λέπουρας Αντώνιος Γενικός Γραμματέας Ράπτης Αθανάσιος Ταμίας Λιάτης

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες 2. Χρονοδιάγραμμα-Θεματολογία 3 Χορηγικές Δραστηριότητες 4. Διαδικασία Συμμετοχής-Οικονομική Πολιτική 10

Γενικές Πληροφορίες 2. Χρονοδιάγραμμα-Θεματολογία 3 Χορηγικές Δραστηριότητες 4. Διαδικασία Συμμετοχής-Οικονομική Πολιτική 10 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΙΡΕΙΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΙΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΙΣ ΔΙΙΑΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 2 Χρονοδιάγραμμα-Θεματολογία 3 Χορηγικές Δραστηριότητες 4 Διαδικασία Συμμετοχής-Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 YYΔιοικητικό Συμβούλιο ΕΑΕ και Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Γεν. Γραμματέας: Ειδικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: YYΕπιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr

THEMA team Τηλ.210 6107213, Φαξ. 210 6107864 e-mail: info@themateam.gr Ε Ν Τ Υ Π Ο Χ Ο Ρ Η Γ Ι Ω Ν 1 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιότιμοι κύριοι, Η Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα (Ε.Μ.Πα.Κ.Α.Ν.) διοργανώνει το 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακής Ανεπάρκειας

Καρδιακής Ανεπάρκειας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡ ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 15 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Καρδιακής Ανεπάρκειας 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2014 Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (Ε.Ο.ΘΑ.) www.eotha.gr info@eotha.gr ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ www.symvoli.gr/conference/thalassaemia2010 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. Καλύτερη εκπαίδευση στην Περιοχική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Περιοχικής Αναισθησίας, Θεραπείας Πόνου & Παρηγορητικής Αγωγής. Καλύτερη εκπαίδευση στην Περιοχική ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ESRA HELLAS Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γ. Γραμματέας: Ταμίας: Μέλος: Αργύρα Ε. Σιαφάκα Ι. Γαμποπούλου Ζ. Σταυροπούλου Ε. Σερπετίνης Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΗ.ΣΥ.A Επίτιμος Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα