ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Ακαδημαϊκό Έτος , Φθινοπωρινό Εξάμηνο Γενικές Πληροφορίες Κωδικός Μαθήματος: ΕΣΔ 516 Διδάσκοντες: N. Τσαπατσούλης / Λ. Λαμπρινός Πρόγραμμα Σπουδών: Μεταπτυχιακό «Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Μάθησης» Κατηγορία Μαθήματος: Κορμού Εξάμηνο: Διαδικτυακός τόπος μαθήματος: Βοηθός Εργαστηρίου 1 ο Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Τζιούβας, ΕΕΠ Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνία είναι μια Κοινωνία Πληροφορίες. Δεδομένα κάθε μορφής διακινούνται μαζικά και η διαχείριση τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Οι παραδοσιακές μορφές διαχείρισης πληροφοριών έχουν εμπλουτιστεί μέσω των τεχνολογιών Διαδικτύου και συνθέτουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριακών συστημάτων. Στο πλαίσιο του μαθήματος Τεχνολογίες Διαδικτύου οι φοιτητές/φοιτήτριες: Εξοικειώνονται με τις βασικές έννοιες δικτύων υπολογιστών και του Διαδικτύου Κατανοούν και διαχωρίζουν τις έννοιες στατικός και δυναμικός ιστότοπος Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν διαδραστικές ιστοσελίδες για παιδαγωγικούς σκοπούς με χρήση τεχνολογιών «προγραμματισμού πελάτη» (client side prgramming) Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν δυναμικές ιστοσελίδες για παιδαγωγικούς σκοπούς με χρήση τεχνολογιών «προγραμματισμού διακομιστή» (server side prgramming) Εξοικειώνονται με τις τεχνολογίες δεδομένων ροής (data streaming) και τη χρήση τους για εξ αποστάσεως μάθηση Εξοικειώνονται με τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό και τη χρήση τους στην οργάνωση διαδικτυακών τεχνικών μάθησης με βάση τις τεχνολογίες Web 2.0 Μαθησιακοί Στόχοι Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει επισκόπηση των τεχνολογιών διαδικτύου και θα μελετηθούν θέματα όπως οι αρχές σχεδιασμού ιστοσελίδων, τα

2 επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (cascading style sheets), και η χρήση των γλωσσών συγγραφής σεναρίων (scripting) σε συνδυασμό με τη διαχείριση βάσεων δεδομένων για τη δημιουργία δυναμικών σελίδων. Ως τελική εργασία οι φοιτητές/φοιτήτριες θα αναπτύξουν μια ιστοσελίδα στην οποία να συνδυάζουν τις τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών διαδικτύου τις οποίες θα έχουν διδαχθεί στο μάθημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα: 1. Μπορούν να συζητήσουν το ρόλο του διαδικτύου ως πλατφόρμα ανάπτυξης διδαδραστικών εφαρμογών (web 2.0) 2. Έχουν κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας (cntent management systems), τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο και από την πλευρά του διακομιστή 3. Έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές τεχνικές σχεδιασμού ιστοσελίδων 4. Έχουν αποκτήσει τις δεξιότητες ανάπτυξης διαδραστικών ιστοσελίδων 5. Μπορούν να αναλύουν τα χαρακτηριστικά εφαρμογών τύπου real time (e.g. streaming) και τις δυνατότητες τους για εξ αποστάσεως εκπαίδευση 6. Μπορούν να αναλύσουν την εφαρμογή διαδικτυακών εφαρμογών σε διάφορους τομείς (π.χ. ηλεκτρονικά υποστηριζόμενη μάθηση) Χρονοδιάγραμμα Διαλέξεων: Ημερομηνία Διάλεξη Θέμα Υλικό Μελέτης Διδάσκων 6/9/ Δίκτυα Υπολογιστών: Βασικές έννοιες Chapman [2010]: Chapters 1 & 2 13/9/ Το Διαδίκτυο ως δίκτυο υπολογιστών (IP, DNS, etc) 20/9/ Η δομή μιας ιστοσελίδας & το πρωτόκολλο HTTP: 2 tier architecture Chapman [2010]: Chapter 2 27/9/ Διαδραστικές Ιστοσελίδες: Client side prgramming Nixn [2009]: Chapter 14 4/10/ Kατασκευή μαθησιακού υλικού (quiz) με τη βοήθεια της Javascript Nixn [2009]: Chapter 17 11/10/ Δυναμικές Ιστοσελίδες & Server side prgramming (3 tier architecture) Chapman [2010]: Chapter 2 Nixn [2009]: Chapter 1 18/10/ Kατασκευή nline ερωτηματολογίου με τη βοήθεια της PHP και MySQL Nixn [2009]: Chapters 3 & 7 25/10/ Τεχνολογίες δεδομένων ροής (VIPstreaming technlgies and assciated prtcls) 1/11/ Real time learning technlgies (vide cnferencing, applicatin sharing) 8/11/ Ενδιάμεση εξέταση 15/11/ Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Burge [2011]: Chapters1 4 22/11/ Learning Management systems: 29/11/ Ορισμός μαθησιακών δραστηριοτήτων στο

3 Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση Το μάθημα θα δοθεί μέσω διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με βάση την απόδοσή τους στις εργαστηριακές ασκήσεις, στην εργασία εξαμήνου που θα πρέπει να παραδώσουν και την ενδιάμεση εξέταση σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας του ακόλουθου πίνακα: Εργαστηριακές Ασκήσεις 35% Εργασία Εξαμήνου 35% Ενδιάμεση Εξέταση 30% ΣΥΝΟΛΟ 100% Απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας στο μάθημα είναι η εξασφάλιση βαθμού τουλάχιστον 30% σε κάθε μορφή εξέτασης (και πάνω από 50% επί του τελικού βαθμού αθροιστικά). Η εργασία εξαμήνου θα υποβληθεί μέσω του. Παρέλευση της διορίας παράδοσης της εργασίας εξαμήνου συνεπάγεται μείωση κατά 33% της συνολικής βαθμολογίας της συγκεκριμένης εργασίας ανά εβδομάδα καθυστέρησης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Το βασικά διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος είναι: [Chapman 2010] Chapman N., Chapman J.: Web Design: A cmplete intrductin, Jhn Wiley & Sns, 2010, ISBN: [Nixn 2009] Nixn R.: Learning PHP, MySQL, and JavaScript: A Step By Step Guide t Creating Dynamic Websites, O Reilyl Media, 2nd editin, 2009, ISBN : [Fcal Press 2008] Wes Simpsn: Vide Over IP, Secnd Editin: IPTV, Internet Vide, H.264, P2P, Web TV, and Streaming: A Cmplete Guide t Understanding the Technlgy, 2008, ISBN Τα κατωτέρω βιβλία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εις βάθος κατανόηση των θεμάτων του μαθήματος: [Burge 2011] S. Burge: Jmla! Explained: Yur Step by Step Guide, Pearsn Educatin 2011, ISBN: [Nrth 2010] B. Nrth: Οδηγός του Jmla! 1.5: Δημιουργία επιτυχημένων websites με το Jmla!, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, [Lane 2004] Lane D., Williams H. E.: Web Database Applicatin with PHP and MySQL, O Reilly, 2nd editin, 2004, ISBN : [Adbe 2009] Adbe Press: Adbe Dreamweaver CS4 Βήμα προς Βήμα, Εκδόσεις: Α. Γκιούρδα, [Welling 2005] Welling L., Thmsn L.: Ανάπτυξη Web Εφαρμογών με PHP και MySQL, Εκδόσεις Α. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ, 3η έκδοση, 2005, ISBN: [Marritt 2010] J. Marritt, E. Waring: The Official Jmla! Bk (Jmla! Press), Addisn Wesley Prfessinal, 1st editin, [Severdia 2009] R. Severdia, K. Crwder: Using Jmla: Building Pwerful and Efficient Web Sites, O'Reilly Media; 1st editin, [Sklar 2008] J. Sklar: Principles f Web Design, Curse Technlgy, 2008 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Το εργαστήριο θα βασιστεί στα ελεύθερα λογισμικά XAMPP, Jmla και, και το Adbe Dreamweaver για την πραγματοποίηση σχεδιασμού και υλοποίησης ιστοσελίδων, εξοικείωσης με προγραμματισμό δυναμικών ιστοσελίδων, δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων, διαχείριση περιεχομένου στο Παγκόσμιο Ιστό καθώς

4 και για εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου. Το εργαστήριο στοχεύει στην εμπέδωση της θεωρίας από τους φοιτητές και για το σκοπό αυτό οι εργαστηριακές ασκήσεις θα πραγματοποιούνται παράλληλα με τη θεωρία. Πρόγραμμα Εργαστηρίου Ημερομηνία Διάλεξη Θέμα Εργαστήριο Εργασία 6/9/ /9/ /9/ /9/ /10/ /10/ /10/ /10/ Δίκτυα Υπολογιστών: Βασικές έννοιες Το Διαδίκτυο ως δίκτυο υπολογιστών (IP, DNS, etc) Η δομή μιας ιστοσελίδας & το πρωτόκολλο HTTP: 2 tier architecture Διαδραστικές Ιστοσελίδες: Client side prgramming Κατασκευή μαθησιακού υλικού (quiz) με τη βοήθεια της Javascript Δυναμικές Ιστοσελίδες & Server side prgramming (3 tier architecture) Kατασκευή nline ερωτηματολογίου με τη βοήθεια της PHP και MySQL Τεχνολογίες δεδομένων ροής (VIP streaming technlgies and assciated prtcls) Χρήση Εργαστηρίου Είσοδος στους Υπολογιστές Δημιουργία Accunts στον Server Lgin στα accunts με χρήση WinSCP και Putty Αλλαγή κωδικού πρόσβασης Ping, Trace rute, FTP, DNS lkup Uplad και Dwnlad files στον Server Permissins VPN index.html Χρήση Sniffer (ή Web Cnsle του Firefx) και παρατήρηση των πολλαπλών GET HTML Tutrial (www.w3schls.cm/html) Δημιουργία μιας απλής ιστοσελίδας (Links, Tables, Images, ) Javascript Ενσωμάτωση (Integratin) κάποιου Javascript σε μια ιστοσελίδα Δημιουργία Quiz με χρήση Javascript Εισαγωγή στη MySQL PHPmyAdmin Εισαγωγή στην ΡΗΡ Δημιουργία Φόρμας Σύνδεση και Αποστολή SQL Query στη βάση με χρήση PHP (Select και Insert) Σύνδεση και Αποστολή SQL Query στη βάση με χρήση PHP (Update και Delete) Επίλυση προβλημάτων που τυχών να προκύψουν Δημιουργία και δημοσίευση μιας απλής ιστοσελίδας (απλό text file). Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με χρήση πινάκων. Θα πρέπει να είναι χωρισμένη σε 5 μέρη (Header, Fter, Left, Main, Right) και να περιέχει διαφορετικών τύπων πολυμέσα (π.χ. εικόνα, ήχο, κτλ.) Εύρεση κάποιου έτοιμου Javascript (π.χ. ημερολογίου) και ενσωμάτωση του στην ιστοσελίδα του έχουν δημιουργήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Δημιουργία Quiz με τη χρήση Javascript και ενσωμάτωση στη προσωπική τους ιστοσελίδα. Το περιεχόμενο του Quiz θα βασίζεται σε γνώσης που έχουν αποκτηθεί από άλλα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος. Δημιουργία πινάκων και προσθήκη δεδομένων στους πίνακες αυτούς. Εκτέλεση κάποιων ενδεικτικών SQL Query. Εμφάνιση του περιεχομένου κάποιου πίνακα στην ιστοσελίδα του κάθε χρήστη. Δημιουργία φόρμας για προσθήκη εγγραφών στη βάση δεδομένων. Ψηφιοποίηση Quiz που έχετε υλοποιήσει στα πλαίσια κάποιου άλλου μαθήματος. Αυτό απαιτεί την χρήση PHP

5 1/11/ Real time learning technlgies (vide cnferencing, applicatin sharing) 8/11/ Ενδιάμεση εξέταση 15/11/ /11/ /11/ Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου Learning Management systems: Ορισμός μαθησιακών δραστηριοτήτων στο Χρήση VLC για live Streaming Χρήση Sniffer για παρακολούθηση των διάφορων πρωτοκόλλων και διαδικασιών που απολογούνται. Vide Cnferencing Εισαγωγή στο Jmla! Εισαγωγή στο Μαθησιακές δραστηριότητες στο για αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών από την βάση δεδομένων. Προσθήκη κάποιου Live Streaming Vide στην ιστοσελίδα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε peert peer, είτε client server τεχνικές. Προσθήκη καινούριων Plugins, Cmpnents, και mdules στο Jmla! Δημιουργία και διαχείριση μαθήματος στο (σαν διδάσκων) Προσθήκη μαθησιακών δραστηριοτήτων στο μάθημα που ο κάθε φοιτητής έχει δημιουργήσει.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Επιβλέπων: Μαλάµος Αθανάσιος Ηράκλειο, Οκτώβριος 2010 1 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής Quizit για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών

Σχεδίαση και Ανάπτυξη της εφαρμογής Quizit για την ενίσχυση της μαθησιακής αλληλεπίδρασης στην τάξη με χρήση φορητών τεχνολογιών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δήμητρα Αδάμ Δήμητρα Κιουτσιούκη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης

Ηλεκτρονική μάθηση. Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική μάθηση Χρ. Ηλιούδης Ηλεκτρονική Μάθηση (E-Learning) Τι ονομάζουμε Χρήση του διαδικτύου κι άλλων σχετικών τεχνολογιών για τη δημιουργία, διανομή και βελτίωση μαθησιακού υλικού E-class Moodle

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet / Internet Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 22Y103 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Εργαστηριακές Ασκήσεις Κ. Σγάρμπας, Ν. Αβούρης, Π. Σταθοπούλου Πάτρα - Σεπτέμβριος 2010 (Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ»

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ε Σ Σ Α ΛΟ Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΘ» REBUILDING

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Τίτλος:

Πτυχιακή εργασία Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με τη χρήση CMS Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Ανάπτυξη εφαρμογής διαδικτύου με την PHP/MYSQL για την online αίτηση πρακτικής των σπουδαστών του τμήματος πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή Πλατφόρμας ΕΡΜΕΙΟΝ Τεχνική και Λειτουργική Περιγραφή ΣΕΛ.: 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ...3 Προσαρμογή της εκπαιδευτικής μεθόδου «Μικτής Μάθησης» (Blended Learning) στις ιδιαιτερότητες του έργου ΕΡΜΕΙΟΝ...3 Λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος

Dreamweaver CS5. Adobe ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ. Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας. Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Adobe Dreamweaver CS5 ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2011 www.mgiurdas.gr Τίτλος Πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα