ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Εισαγωγή Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή Αρχές πληροφοριακών συστημάτων Ιστού Κίνητρα και Προκλήσεις Σύνοψη και οργάνωση περιεχομένου του βιβλίου Δεξιότητες και διαδρομές ανάγνωσης του βιβλίου Πίνακας Εικόνων Βιβλιογραφία [B] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Κεφάλαιο 2 ο Είδη πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Εισαγωγή Υπερκείμενα Υπερμέσα Ιστοσελίδες Από τις Στατικές στις Δυναμικές Ιστοσελίδες Η πληροφορία στον Κοινωνικό Ιστό (Web 2.0) Η πληροφορία στο Σημασιολογικό Ιστό Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση Ασκήσεις Πίνακας Εικόνων Βιβλιογραφία [B] Διαδικτυακοί τόποι [Δ]... 65

2 6 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού Κεφάλαιο 3 ο Υποδομές και δικτύωση Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων Τύποι δικτύων Τυποποίηση και Πρότυπα Δικτύων Το Διαδίκτυο (Internet) Υλοποίηση Δικτυακής Υποδομής Θέματα Διευθυνσιοδότησης στο Διαδίκτυο Υπηρεσία Ονοματολογίας DNS (Domain Name Service) Ενιαία αναφορά σε πόρους URI, URL και URN Πρωτόκολλα Πρωτόκολλα Διαδικτύωσης Πρωτόκολλο επικοινωνίας στο Διαδίκτυο Το TCP/IP Πρωτόκολλο μεταφοράς πληροφορίας στο Διαδίκτυο Το ΗΤΤΡ Άλλα δημοφιλή πρωτόκολλα του Διαδικτύου Μελλοντικές τάσεις Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση - Ασκήσεις Πίνακας Εικόνων Βιβλιογραφία [B] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Κεφάλαιο 4 ο Παγκόσμιος Ιστός και Υπερκείμενο Εισαγωγή Αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού Το μοντέλο Πελάτη/Εξυπηρετητή (Client/Server) Εξυπηρετητής Παγκόσμιου Ιστού (Web server) Πελάτης και φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (Web client Web Browser) Σύνταξη εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού

3 Περιεχόμενα Η γλώσσα HTML για τη σύνταξη ιστοσελίδων Βασικά Στοιχεία HTML Εγγράφου Δήλωση τύπου ιστοσελίδας Το κυρίως σώμα του HTML Εγγράφου Εμφάνιση πολλαπλών ιστοσελίδων σε ενιαία πλαίσια Επικοινωνία χρήστη με ιστότοπο Μορφοποίηση εγγράφων του Παγκόσμιου Ιστού Αλυσιδωτά φύλλα στυλ και η τεχνολογία CSS Οριοθέτηση HTML εγγράφου σε στοιχεία μορφοποίησης Φιλοξενία Ιστοσελίδων (Web Hosting) Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση - Ασκήσεις Πίνακας Εικόνων Βιβλιογραφία [B] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Κεφάλαιο 5 ο Επεκτάσεις Γλωσσών Σήμανσης: XML, XHTML και HTML Από τον Παγκόσμιο Ιστό στο Σημασιολογικό Ιστό XML Εισαγωγικά στοιχεία και ιδιότητες Διαφορές XML και HTML Οι σχεδιαστικοί στόχοι της XML Επεκτάσεις της XML Η γλώσσα XML-Σύνταξη και σημασιολογία Η Δενδροειδής δομή των XML εγγράφων Έλεγχος και επικύρωση XML εγγράφων Ονοματολογία - XML Namespaces Μορφοποίηση XML εγγράφου Οι XSLT Μετασχηματισμοί

4 8 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 5.8 Από τα δομημένα XML έγγραφα στην περιγραφή πόρων με τη χρήση RDF και RDFS Βασικές Έννοιες RDF Σύνταξη To RDF Schema XHTML Η τάση σήμερα HTML Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση Αναφορές πινάκων Αναφορές εικόνων Βιβλιογραφία [Β] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Κεφάλαιο 6 ο Κοινωνικά δίκτυα και Web Από το Web 1.0 στο Web Τα χαρακτηριστικά του Web Προτυποποίηση (standardization) στο Web Συμμετοχή του χρήστη (User participation) Οι τεχνολογίες διάθεσης περιεχομένου στο Web Ιστολόγια (Blogs) Ροές πληροφόρησης RSS Τεχνολογίες που εστιάζουν στον χρήστη του κοινωνικού Ιστού Ιστοτόποι Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networks Sites-SNS) Συστήματα Κοινωνικής Επισημείωσης (Social Tagging Systems) Folksonomies και το Σύννεφο Ετικετών (Tag Clouds) Υβριδικές προσεγγίσεις: περιεχόμενο και συνεργατικότητα Η περίπτωση των Wikis Συγκρίσεις και Τάσεις στο Web

5 Περιεχόμενα Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση Πίνακας Εικόνων Βιβλιογραφία [Β] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Κεφάλαιο 7 ο Διαδραστικές εφαρμογές Σεναριογράφηση από την πλευρά του πελάτη Εισαγωγή Εισαγωγή στη σεναριογράφηση Σεναριογράφηση από την πλευρά του πελάτη (Client-side Scripting) Η τεχνολογία της JavaScript Γενικά-Ιστορικά-Εισαγωγικά Η αντικειμενοστραφής θεώρηση της JavaScript Οι συναρτήσεις στη JavaScript Javascript καθοδηγούμενη από γεγονότα (Event-Driven) Ενσωμάτωση της JavaScript σε ιστοσελίδες Αναλυτικότερες και εστιασμένες χρήσεις της JavaScript Η JavaScript και συσχετισμοί με άλλες τεχνολογίες Η τεχνολογία της VBScript Java Applets Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση Πίνακας εικόνων Βιβλιογραφία [Β] Διαδικτυακοί τόποι [Δ]

6 10 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού Κεφάλαιο 8 ο Δυναμικές εφαρμογές Σεναριογράφηση στην πλευρά του εξυπηρετητή Εισαγωγή Εισαγωγή στη σεναριογράφηση στην πλευρά του εξυπηρετητή Τεχνολογίες για σεναριογράφηση την πλευρά του εξυπηρετητή Προ-επεξεργαστής Ιστοσελίδων PHP Σύντομη επισκόπησης της PHP γλώσσας Βασικά δομικά στοιχεία Ενσωμάτωση PHP σε HTML Χρήσεις της PHP Αλληλεπίδραση με φόρμες Αλληλεπίδραση με αρχεία και με το σύστημα αρχείων του εξυπηρετητή Σύνδεση και επικοινωνία με βάσεις δεδομένων Έλεγχος συνόδων λειτουργίας cookies ASP (Active Server Pages) Επισκόπηση της γλώσσας σεναρίων ASP Χρήσεις της ASP Σύγκριση της ASP με την PHP JSP (Java Server Pages) και Java Servlets Χρήσεις της JSP και των Java Servlets Πλεονεκτήματα από τη χρήση JSP και σύγκριση με τις τεχνολογίες PHP και ASP CGI (Common Gateway Interface) και Perl (Practical Extraction and Report Language) Χρήσεις του CGI και της Perl Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του CGI Python H Python ως γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού H Python ως γλώσσα σεναριογράφησης για τον Παγκόσμιο Ιστό Συνοψίζοντας

7 Περιεχόμενα Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση Πίνακας εικόνων Βιβλιογραφία [Β] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Κεφάλαιο 9 ο Τα δεδομένα και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων και τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Η χρήση Bάσεων Δεδομένων στις εφαρμογές παγκόσμιου ιστού Αρχιτεκτονικές Βάσεων Δεδομένων Ιστού και Συνδεσιμότητα Σύγχρονα συστήματα διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ιστού Βάσεις δεδομένων ανοικτού κώδικα- Η MySQL και η PostgreSQL Εμπορικές βάσεις δεδομένων Η Oracle και ο SQL Server Σύγκριση των τεχνολογιών Οι Μηχανές Αναζήτησης Εισαγωγή στις μηχανές αναζήτησης Στοιχεία μηχανών αναζήτησης Η εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης Αρχιτεκτονική και μηχανισμός μηχανών αναζήτησης Κριτήρια ιεράρχησης αποτελεσμάτων Βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO) Συνοψίζοντας Ερωτήσεις Θέματα προς συζήτηση Πίνακας εικόνων Βιβλιογραφία [Β] Διαδικτυακοί τόποι [Δ]

8 12 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού Κεφάλαιο 10 ο Η διαχείριση πληροφορίας στον μελλοντικό Ιστό Αρχές για τον Ιστό του μέλλοντος Ο Ιστός των ανθρώπων Ο Ιστός των αντικειμένων Το διαδίκτυο των υπηρεσιών Συμπεράσματα Πίνακας Εικόνων Βιβλιογραφία [B] Διαδικτυακοί τόποι [Δ] Παράρτημα Α Το μοντέλο αναφοράς Ανοικτής Διασύνδεσης Συστημάτων (OSI) (από Κεφ 3) Ο Σημασιολογικός Ιστός διαστρωματική οργάνωση (από Κεφ 5) Παράρτημα Β Apache Server πρόσβαση και εγκατάσταση (από Κεφ 4) Παράρτημα Γ Ετικέτες HTML (από Κεφ 4) Δηλώσεις στυλ μορφοποίησης CSS (από Κεφ 4) Παράρτημα Δ Enterprise Bookmarking (από Κεφ 6) Παράρτημα Ε Αντικείμενα και μέθοδοι της JavaScript (από Κεφ 7) Τύποι δεδομένων, τελεστές, δομές, συναρτήσεις JavaScript (από Κεφ 7) Παράρτημα Στ Συναρτήσεις MySQL (από Κεφ 9) Συναρτήσεις PostgreSQL (από Κεφ 9) Ενδεικτικό Γλωσσάρι

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό

Κεφάλαιο 1 ο. Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό 16 Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 1.1 Εισαγωγή Ο παγκόσμιος Ιστός αποτελεί σήμερα την αυτονόητη εφαρμογή μέσω της οποίας διακινούνται

Διαβάστε περισσότερα

«"ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ"»

«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «"ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού

Ανάπτυξη εφαρµογών στο διαδίκτυο - σχεδιασµός ιστοσελίδων. Εφαρµογές συστηµάτων συντήρησης µηχανηµάτων και θερµαντικού - ψυκτικού εξοπλισµού Α/Α ΝΟΜΟΣ ΠΕΡ ΚΩ ΙΚΟΙ ΝΟΜ ΟΤΑ Θ.Π. ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΙ Υ2 Υ3 ΚΩ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΗ Ε.Ε. ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΘΕΩ -ΡΙΑ ΠΡΑ- ΚΤΙΚΗ 1 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 6 2 ΑΤΤΙΚΗ 9 95 95.05 9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών Περιεχόμενα 4.1 Εισαγωγή 4.2 Σχεδιασμός και Ενσωμάτωση Δικτύου 4.2.1 Δίκτυα Υπολογιστών 4.2.2 Τοπολογίες Εταιρικών Δικτύων (Internet, Intranet,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο

Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Δημιουργία Ιστοσελίδας για Ασφαλιστικό Γραφείο ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΜ: Τ0-2781) Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 30/5/2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ

Περιεχόμενα. Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού 30/5/2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού Περιεχόμενα 1. Σι είναι Πληροφοριακά υστήματα 2. τοιχεία Πληροφοριακών υστημάτων 3. Σι είναι Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Κωδικός Πακέτου ACTA - CEC 010 Certified E-Commerce Consultant Τίτλος Πακέτου Εκπαιδευτικές Ενότητες Είδος Προγράμματος Μέθοδος Διδασκαλίας Πιστοποιημένος Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου - ACTA Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EΝΟΣ E-BOOK

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EΝΟΣ E-BOOK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ EΝΟΣ E-BOOK Των φοιτητών Ζερκούλη Δημητρίου Α.Μ. 3120 Επιβλέπον καθηγητής Νίκος Παπαδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (WEB DESIGNER - DEVELOPER) Γενικά Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Οι απολυτήριοι τίτλοι εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής

Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής Τ.Ε.Ι. ΑΜΘ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ανάλυση, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδραστικής Διαδικτυακής Εφαρμογής για την Διαχείριση Συνταγών Μαγειρικής ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) 1. Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος της ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000

Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Σχεδιασμός Web εφαρμογής διαχείρισης συσκευών σε γλώσσα ASP.NET και βάση δεδομένων SQL Server 2000 Πτυχιακή Εργασία 1 Περιεχόμενα Πρόλογος Ιστορική Αναδρομή;......1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑSP.NET;...5 Αντικειμενοστραφής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Εργαλεία και τεχνικές από την πλευρά του πελάτη Java Applet

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Βλαβοληπτικό Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Πληροφορικής και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικού Βιβλίου»

Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικού Βιβλίου» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Διαδραστικού Βιβλίου» ΠΤΥΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Α.Ε.Μ : 1342

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Εισαγωγή Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής Στόχος του μαθήματος Στόχος του μαθήματος είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Δημιουργία Ιστοσελίδας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργία Ιστοσελίδας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αργύρης Τζικόπουλος Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θέμα: Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Θέμα: Ανάπτυξη ιστοσελίδας για το ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπράτσος Γεώργιος (ΑΜ:Τ0-3042) Ριζόπουλος Γεώργιος (ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

e-book. Mia Δικτυακή Αλληλεπιδραστική Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου Βιβλίων Στηριγμένη Στην Τεχνολογία ASP

e-book. Mia Δικτυακή Αλληλεπιδραστική Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου Βιβλίων Στηριγμένη Στην Τεχνολογία ASP ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: e-book. Mia Δικτυακή Αλληλεπιδραστική Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Εμπορίου Βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τίτλος : Ανάπτυξη ιστοσελίδας εμπορικής επιχείρησης. Φοιτητές: Ξανθόπουλος Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης

Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού. Σερβίων-Κοζάνης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Υλοποίηση ιστότοπου πολιτιστικού χαρακτήρα για την περιοχή Σερβίων-Κοζάνης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τσικόπουλος Αθανάσιος (ΑΜ: Τ-2974)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: υναµικό site πολυτελής θερινής κατοικίας µε στοιχεία αλληλεπίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύστημα διαχείρησης φροντιστηρίου ξένων γλωσσών» «Administration system for foreign language school» Της Φοιτήτριας Βλαχοπάνου Σοφία ΑΕΜ 1521 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για έξυπνες συσκευές για επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Τίτλος:

Πτυχιακή εργασία Τίτλος: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας με τη χρήση CMS Ανάπτυξη λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα