Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB"

Transcript

1

2 Gigaset M34 USB Περιεχόµενα Για την ασφάλειά σας Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης Προφυλάξεις ασφαλείας Εµπορικά σήµατα Εγκατάσταση του λογισµικού και των προγραµµάτων οδήγησης της συσκευής Απαιτήσεις συστήµατος Προϊόντα Gigaset Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Προετοιµασία του σταθµού βάσης Εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M Έναρξη του Οδηγού Εγκατάστασης Εγκατάσταση του λογισµικού Πιθανά προβλήµατα κατά την εγκατάσταση Έλεγχος της επιτυχηµένης εγκατάστασης Καταχώρηση ενός σταθµού βάσης Παράρτηµα Εξυπηρέτηση πελατών Πιστοποιητικό Εγγύησης για την Ελλάδα

3 2 Για την ασφάλειά σας Gigaset M34 USB ì Προτού εγκαταστήσετε το Gigaset M34 USB και το συνοδευτικό του λογισµικό, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες: Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης Online Βοήθεια u Κατά την εγκατάσταση, εµφανίζονται στην οθόνη αναλυτικές περιγραφές. u Είναι επίσης διαθέσιµη online βοήθεια για κάθε τµήµα του λογισµικού Gigaset M34. Ανοίξτε το κατάλληλο τµήµα και στη συνέχεια είτε κάντε κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια της γραµµής εργαλείων ή πιέστε το πλήκτρο F1. Οδηγίες χρήσης Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε όλες τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες βρίσκονται σε µορφή *.pdf στο συνοδευτικό CD-ROM. Για να διαβάσετε τις οδηγίες θα χρειαστείτε το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε απευθείας από τον Οδηγό Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34. ì Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Ενηµερωµένες πληροφορίες Το Gigaset M34 CD-ROM περιλαµβάνει επίσης το αρχείο readme.txt. Αυτό περιέχει και άλλες σηµαντικές πληροφορίες, οι οποίες προέκυψαν µετά την εκτύπωση του εγχειριδίου. ì ιαβάστε προσεκτικά τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο readme.txt. ì Επίσης, σηµειώστε τις πληροφορίες προϊόντος στο Internet στη διεύθυνση

4 Gigaset M34 USB Προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας u ώστε το Gigaset M34 USB σε τρίτους µόνο µαζί µε τις οδηγίες εγκατάστασης και το CD-ROM. u Απορρίψτε τα άχρηστα CD-ROM σας µε φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον, σε ευθυγράµµιση µε τις νόµιµες απαιτήσεις. u Το σύνολο των λειτουργιών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιµες σε όλες τις χώρες. Πληροφορίες εγκατάστασης u Στα λειτουργικά συστήµατα Windows 2000 και Windows XP, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας για λεπτοµέρειες. u Προτού εγκαταστήσετε το λογισµικό Gigaset M34, διαβάστε τις πληροφορίες του Κεφαλαίου "Απαιτήσεις συστήµατος" στη σελίδα 6 για να αποφύγετε την απώλεια δεδοµένων. u Κατά την εγκατάσταση, σας ζητείται να συνδέσετε το Gigaset M34 USB σε µια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. Έτσι ξεκινά η αυτόµατη αναγνώριση υλικού του λειτουργικού συστήµατος των Windows και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης της συσκευής. Προφυλάξεις ασφαλείας για το Gigaset M34 USB u Μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία ιατρικών συσκευών. u Μη λειτουργείτε το Gigaset M34 USB σε λουτρά ή σε χώρους µε ντους. Το Gigaset M34 USB δεν είναι ανθεκτικό στην υγρασία. u Αποφύγετε την άµεση έκθεση σε πηγές θερµότητας, όπως τα καλοριφέρ και µην εκθέσετε το Gigaset M34 USB σε απευθείας ηλιακό φως. u Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο προέκτασης USB, που συνοδεύει τη συσκευή. 3

5 4 Gigaset M34 USB u Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το Gigaset M34 κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. u Εάν το Gigaset M34 USB έρθει σε επαφή µε υγρό, µην το χρησιµοποιείτε. Αφήστε να στεγνώσει το υγρό από τη συσκευή και στη συνέχεια χτυπήστε ελαφρά όλα τα τµήµατα της συσκευής για να στεγνώσουν. Τοποθετήστε το Gigaset M34 USB σε θερµό και ξηρό χώρο για τουλάχιστον 72 ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης του και πάλι. Η ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ του σταθµού βάσης και των φορητών µερών είναι σύµφωνη µε το πρότυπο DECT. Το Gigaset M34 USB ικανοποιεί τις κατάλληλες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν παρεµβολές στον ήχο και την εικόνα δορυφορικών δεκτών, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς του δέκτη για να τον ελέγξουν για τυχόν κακή θωράκιση. Προφυλάξεις ασφαλείας για τη µεταφορά δεδοµένων και για προβλήµατα λογισµικού Όταν χρησιµοποιείτε σταθµούς βάσης Gigaset για τη µεταφορά δεδοµένων (π. χ. Internet), προβλήµατα λογισµικού στον υπολογιστή (όπως για παράδειγµα κατάρρευση λειτουργικού συστήµατος ή σφάλµατα προγράµµατος) σπάνια κάνουν αδύνατη τη διακοπή της σύνδεσης δεδοµένων για το λογισµικό του Gigaset M34. u Ελέγξτε κατά πόσο ο σταθµός βάσης σας δείχνει ότι έχει τερµατιστεί η σύνδεση (βλέπε τις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης). ιαφορετικά, η σύνδεση θα συνεχίσει να επιφέρει χρεώσεις. u Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. u Αποσυνδέστε το καλώδιο ISDN από το σταθµό βάσης Gigaset για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Κάτι τέτοιο θα διακόψει σίγουρα τη σύνδεση.

6 Gigaset M34 USB Εάν έχετε ένα σταθµό βάσης ISDN: Προστασία έναντι προγραµµάτων κλήσης, σύνδεση DSL Η εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34 περιλαµβάνει την εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης ISDN, τα οποία ο υπολογιστής σας µπορεί να χρησιµοποιεί για να πραγµατοποιεί συνδέσεις µέσω τηλεφώνου (π.χ. για την πραγµατοποίηση κλήσεων, fax ή Internet). Αυτές οι συνδέσεις ISDN µπορούν να λειτουργούν παράλληλα µε µια σύνδεση DSL. u Σηµειώστε ότι τα καλούµενα προγράµµατα κλήσης µπορεί να χρησιµοποιούν µια διαθέσιµη σύνδεση ISDN, εάν χρησιµοποιείτε τη σύνδεση DSL αποκλειστικά για τις εργασίες σας στο Internet. u Εγκαταστήστε µια εφαρµογή παρεµπόδισης προγραµµάτων κλήσης για την προστασία του υπολογιστή σας από ανεπιθύµητες συνδέσεις µέσω τηλεφώνου. Εµπορικά σήµατα Οι ονοµασίες Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Outlook, Windows Media Player και Windows Explorer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation. Η ονοµασία Acrobat είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Adobe Systems Incorporated. 5

7 6 Gigaset M34 USB Εγκατάσταση του λογισµικού και των προγραµµάτων οδήγησης της συσκευής Ο Οδηγός Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34 σας καθοδηγεί στην εγκατάσταση όλων των σχετικών τµηµάτων λογισµικού. Ο αριθµός και τα είδη βηµάτων εγκατάστασης εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του σταθµού βάσης σας και τις συσκευές και λειτουργίες που θέλετε να χρησιµοποιείτε µε το σταθµό βάσης σας. Κανονικά, τα ακόλουθα βήµατα είναι απαραίτητα για την επιτυχή εγκατάσταση του λογισµικού του Gigaset M34: 1. Προετοιµάστε το σταθµό βάσης για χρήση, βλέπε σελίδα Εισάγετε το Gigaset M34 CD και εκτελέστε τον Οδηγό Εγκατάστασης, βλέπε σελίδα Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή 4. Συνδέστε το Gigaset M34 USB στον υπολογιστή 5. Εγκαταστήστε και τα υπόλοιπα τµήµατα λογισµικού που θέλετε Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, µπορείτε να ξεκινήσετε το λογισµικό του Gigaset M34 και να το ρυθµίσετε σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Απαιτήσεις συστήµατος Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών, πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του Gigaset M34 USB και του λογισµικού του:

8 Gigaset M34 USB 7 Προϊόντα Gigaset Σταθµός βάσης και ακουστικό i Κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε το σταθµό βάσης σας. Το λογισµικό εγκαθίσταται µε βάση τον ορισµένο σταθµό βάσης. ì Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιείτε µε το σταθµό βάσης σας. Σταθµοί βάσης Πρόσβαση Internet (IP) Τηλεφωνία Internet και έλεγχος PC Μέγιστος αριθµός ακουστικών C340/ S440/ S SL CX340/345isdn ** SX440/445isdn ** CX100/150isdn + 6 SX100/150isdn + 6 SX203/253isdn + 8 SX205/255isdn + 8 SX303/353isdn + 8 SLX740isdn /75isdn* /75isdn* + 8

9 8 Gigaset M34 USB * Για αυτούς τους σταθµούς βάσης πρέπει να κάνετε ενηµέρωση firmware κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. ** Ένα Gigaset M34 USB και το πολύ 4 ακουστικά µπορούν να καταχωρηθούν σε αυτούς τους σταθµούς βάσης. u Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα ακουστικό τύπου SL1, S1, SL1 colour, S1 colour, C34, S44 ή SL74 µε έναν από τους παραπάνω σταθµούς βάσης. u Ο σταθµός βάσης είναι έτοιµος για χρήση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης σας. Gigaset M34 USB u Το Gigaset M34 USB δε θα πρέπει να συνδέεται µε τον υπολογιστή πριν την εγκατάσταση. Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Υλικό u Συµβατός IBM AT µε επεξεργαστή Pentium III µε ταχύτητα 500 MHz u 128 MB RAM κύρια µνήµη u 20 MB ελεύθερη µνήµη στο σκληρό δίσκο u 1ελεύθερη θύρα USB u 1 µονάδα CD-ROM ή 1 µονάδα DVD

10 Gigaset M34 USB Λογισµικό u Λειτουργικό σύστηµα Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 (Service pack 4) ή Windows XP. Έχετε πρόχειρο το CD εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος Windows. Κατά την εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34, ο Οδηγός Εγκατάστασης ελέγχει τη διαµόρφωση του λειτουργικού σας συστήµατος. Ίσως σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ορισµένα πρόσθετα τµήµατα των Windows. u ικαιώµατα χρήστη Στα λειτουργικά συστήµατα Windows 2000 και Windows XP, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας για λεπτοµέρειες. u Εφαρµογή παρεµπόδισης προγραµµάτων κλήσης Εάν χρειάζεται, απεγκαταστήστε κάθε τυχόν εφαρµογή παρεµπόδισης προγραµµάτων κλήσης, για να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα κατά την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης USB. Προετοιµασία του σταθµού βάσης ì ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης σας. ì Συνδέστε το σταθµό βάσης σας. Συνδέστε το σταθµό βάσης µε την τηλεφωνική γραµµή ή το τηλεφωνικό σας κέντρο χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο. Συνδέστε το σταθµό βάσης µε το ρεύµα χρησιµοποιώντας το τροφοδοτικό. Ο σταθµός βάσης σας είναι έτοιµος για χρήση. 9

11 10 Gigaset M34 USB i Τώρα που ο σταθµός βάσης σας είναι έτοιµος για χρήση, µπορείτε να πραγµατοποιείτε εξωτερικές κλήσεις και να λαµβάνετε εισερχόµενες κλήσεις. εν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το λογισµικό Gigaset M34 για να κάνετε κάτι τέτοιο. ì Μπορείτε να ελέγξετε ότι ο σταθµός βάσης σας λειτουργεί σωστά καλώντας έναν εξωτερικό αριθµό. ì Εάν δεν είναι δυνατή η κλήση, ελέγξτε την τηλεφωνική σας γραµµή ή τις ρυθµίσεις του τηλεφωνικού σας κέντρου. Θα βρείτε αναλυτική περιγραφή στις οδηγίες χρήσης της τηλεφωνικής γραµµής ή του τηλεφωνικού σας κέντρου.

12 Gigaset M34 USB Εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34 ì ιαβάστε την ενότητα "Απαιτήσεις συστήµατος" στη σελίδα 6, προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34. ì Κλείστε όλα τα προγράµµατα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Περιλαµβάνονται και τα προγράµµατα (π. χ. λογισµικό κατά των ιών), των οποίων η δραστηριότητα υποδηλώνεται µόνο από ένα εικονίδιο στην περιοχή κατάστασης της γραµµής εργασιών (δίπλα στο ρολόι). Έναρξη του Οδηγού Εγκατάστασης ì Εισάγετε το Gigaset M34 CD στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ο Οδηγός Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34 ξεκινά αυτόµατα. 11 i Εάν ο Οδηγός Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34 δεν ξεκινήσει αυτόµατα: ì Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows. ì Επιλέξτε τη µονάδα CD-ROM. ì Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο start.exe. Ο Οδηγός Εγκατάστασης σας καθοδηγεί στην εγκατάσταση. ì Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισµικό Gigaset M34. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Continue. ì Επιλέξτε το σταθµό βάσης σας. Το όνοµα του σταθµού βάσης σας βρίσκεται επάνω στην ίδια τη µονάδα, π. χ. S440.

13 12 ì Κάντε κλικ στο κουµπί Continue. Ανοίγει το κύριο µενού του λογισµικού εγκατάστασης. Gigaset M34 USB i Τα βήµατα εγκατάστασης που ακολουθούν εξαρτώνται από τις διαθέσιµες λειτουργίες του σταθµού βάσης. Οι επιλογές που δεν υποστηρίζονται από τον επιλεγµένο σταθµό βάσης είναι κρυµµένες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Για το σύνολο των λειτουργιών που διαθέτει ο σταθµός βάσης σας, ανατρέξτε στον πίνακα στη σελίδα 7. ì Κάντε κλικ σε µια από τις ακόλουθες επιλογές εάν θέλετε να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του λογισµικού.

14 Gigaset M34 USB 13 Readme files Operating instructions Service & Support Uninstall all components Πρόσφατες πρόσθετες πληροφορίες για την εγκατάσταση και το λογισµικό. Οι οδηγίες χρήσης του Gigaset M34 USB και του λογισµικού του. Οι οδηγίες χρήσης είναι σε µορφή PDF και µπορούν να προβληθούν στον υπολογιστή σας ή να εκτυπωθούν. Για την προβολή, θα χρειαστείτε το δωρεάν λογισµικό Acrobat Reader. Μπορείτε να το βρείτε στην περιοχή Service & Support του συνοδευτικού CD- ROM. Εκτός των οδηγιών χρήσης σε µορφή PDF, το λογισµικό παρέχει και online βοήθεια, την οποία µπορείτε να ανακαλέσετε απευθείας από µέσα από το πρόγραµµα. Αυτή η περιοχή περιέχει συνδέσµους Internet σε σχετικές τοποθεσίες της Siemens. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα Acrobat Reader για να προβάλετε τις οδηγίες χρήσης. Χρησιµοποιείται για την απεγκατάσταση ολόκληρου του λογισµικού Gigaset M34, µαζί µε όλα τα τµήµατά του, από τον υπολογιστή σας. ¹ ì Κάντε κλικ στο κουµπί Install software για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34. Στο επόµενο κεφάλαιο θα βρείτε αναλυτική περιγραφή των βηµάτων εγκατάστασης.

15 14 Gigaset M34 USB Εγκατάσταση του λογισµικού Η εγκατάσταση αφορά σε διάφορα βήµατα, στα οποία µπορείτε να κάνετε έναν αριθµό επιλογών. Μετά από κάθε βήµα επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το κουµπί Continue για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Χρησιµοποιήστε το κουµπί Back για να επιστρέψετε στην προηγούµενη επιλογή σας. Όταν επιλέγετε την επιλογή Install software, ξεκινάει ο Οδηγός InstallShield για το λογισµικό Gigaset M34. Αυτός ο οδηγός εγκατάστασης σας καθοδηγεί στα διάφορα βήµατα εγκατάστασης. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Continue για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Εµφανίζεται ο κατάλογος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το λογισµικό. ì Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα εγκατασταθούν τα επιλεγµένα τµήµατα λογισµικού: Κάντε κλικ στο κουµπί Continue για να επιβεβαιώσετε τον προεπιλεγµένο κατάλογο εγκατάστασης. ή Κάντε κλικ στο κουµπί Browse για να επιλέξετε έναν άλλο κατάλογο εγκατάστασης. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Install. i Εάν κατά την εγκατάσταση εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας πληροφορεί για µια υπογραφή που λείπει (missing signature), κάντε κλικ στο κουµπί Yes για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

16 Gigaset M34 USB ì Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού, κάντε κλικ στο κουµπί Finish για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης. Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθµίσετε το Gigaset M34 USB µόνο µετά την επανεκκίνηση. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Yes για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μετά την επανεκκίνηση, η εγκατάσταση συνεχίζεται αυτόµατα. Σας ζητείται να συνδέσετε το Gigaset M34 USB µε τον υπολογιστή και στη συνέχεια εγκαθίσταται το πρόγραµµα οδήγησης. Αργότερα, θα πρέπει να καταχωρήσετε το Gigaset M34 USB στο σταθµό βάσης σας και στη συνέχεια θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών του λογισµικού. ì Συνδέστε το Gigaset M34 USB σε µια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. 15

17 16 Gigaset M34 USB i Εάν κατά την εγκατάσταση εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας πληροφορεί για µια υπογραφή που λείπει (missing signature), κάντε κλικ στο κουµπί Yes για να συνεχίσετε την εγκατάσταση. ì Όταν συνδέσετε το Gigaset M34 USB, ξεκινάει η αναγνώριση υλικού. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί την εγκατάσταση νέων προγραµµάτων οδήγησης. Ανάλογα την προηγούµενη διαµόρφωση του υπολογιστή σας, ίσως είναι απαραίτητη η εγκατάσταση πολλών προγραµµάτων οδήγησης για το Gigaset M34 USB. Η αναγνώριση υλικού ξεκινάει αυτόµατα µε την εγκατάσταση κάθε προγράµµατος οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες αναγνώρισης υλικού. Επιβεβαιώστε τις προρυθµισµένες επιλογές µε το κουµπί Continue ή το κουµπί Finish. Εάν ακυρώσετε την αναγνώριση υλικού, δεν είναι δυνατή η σωστή εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης. ì Περιµένετε µέχρι η διαδικασία αναγνώρισης υλικού ολοκληρώσει την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης. ì Στον Οδηγό Εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουµπί Finish για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. ì Εάν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Πιθανά προβλήµατα κατά την εγκατάσταση Σε σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχει περίπτωση κάποιο πρόγραµµα που καλείται από τον Οδηγό Εγκατάστασης του Gigaset M34 να µην αποκρίνεται: ì Κλείστε τον Οδηγό Εγκατάστασης και το πρόγραµµα που δεν αποκρίνεται και δοκιµάστε πάλι.

18 Gigaset M34 USB Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του προγράµµατος οδήγησης USB ακόµη και εάν έχει εγκατασταθεί σωστά: ì Αποσυνδέστε το Gigaset M34 USB από τον υπολογιστή σας. ì Κάντε επανεκκίνηση του PC σας. ì Συνδέστε και πάλι το Gigaset M34 USB µε τον υπολογιστή σας. ì Εκτελέστε και πάλι τον Οδηγό Εγκατάστασης. 17! Κάποιοι παλαιότεροι υπολογιστές έχουν ολοκληρωµένα κυκλώµατα που δεν αντιστοιχούν πια στο ισχύον πρότυπο USB. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα µε τη σύνδεση USB. Οι κατασκευαστές αυτών των εξαρτηµάτων υλικού συνήθως παρέχουν ενηµερωµένα προγράµµατα οδήγησης. Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

19 18 Έλεγχος της επιτυχηµένης εγκατάστασης Gigaset M34 USB Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, οι ακόλουθες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το Gigaset M34 USB και το λογισµικό του έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς: u Το µενού Start (Έναρξη) περιέχει τρεις νέες επιλογές: Start (Έναρξη)> Programs (Προγράµµατα)> Gigaset DECT > Λογισµικό Gigaset M34 Start (Έναρξη)> Programs (Προγράµµατα)> Gigaset DECT > Gigaset M34 USB Ενηµέρωση Firmware u Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν προστεθεί στην επιλογή Device Manager ( ιαχείριση συσκευών) του λειτουργικού συστήµατος Windows (Start (Έναρξη)> Settings (Ρυθµίσεις)> Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)> System (Σύστηµα)> Hardware (Υλικό)> Device Manager ( ιαχείριση συσκευών)) : Στην επιλογή DECT Devices: DECT Data Device Στην επιλογή Network Adapters (Ελεγκτές δικτύου): ISDN WAN driver Στην επιλογή Audio, Video and Game Controllers (Ήχος, Εικόνα και ελεγκτές παιχνιδιών): USB audio device u Η περιοχή Software στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) του λειτουργικού συστήµατος Windows δείχνει τα ονόµατα των εγκατεστηµένων τµηµάτων λογισµικού: Λογισµικό Gigaset M34 Gigaset M34 USB i Ορισµένες εγγραφές (π. χ. ISDN WAN driver) εµφανίζονται µόνο εάν είναι συνδεδεµένος ένας σταθµός βάσης.

20 Gigaset M34 USB 19 Περιγραφές της διαµόρφωσης και χρήσης του Gigaset M34 USB και του λογισµικού του βρίσκονται σε µορφή PDF στο συνοδευτικό CD-ROM και στην online βοήθεια του λογισµικού. Καταχώρηση ενός σταθµού βάσης Μπορείτε να καταχωρήσετε το Gigaset M34 USB σε µέχρι 6 σταθµούς βάσης. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, εισάγετε τους διαθέσιµους σταθµούς βάσης στην κατάλληλη θέση του υπολογιστή στο λογισµικό Gigaset M34. Οι καταχωρηµένοι σταθµοί βάσης αποθηκεύονται στο λογισµικό και µπορείτε στη συνέχεια να συνδεθείτε σε όποιον από τους καταχωρηµένους σταθµούς βάσης θέλετε. Απαιτήσεις: i u Πρέπει να υπάρχει κενό στη λίστα µε τίτλο Base Stations. u Ο σταθµός βάσης πρέπει να είναι σε λειτουργία καταχώρησης προτού ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρησης. u Ο αριθµός PIN του σταθµού βάσης πρέπει να εισαχθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρησης. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του αντίστοιχου σταθµού βάσης σας. ì Ανοίξτε το λογισµικό Gigaset M34 κι επιλέξτε την επιλογή M34 USB > Configuration.

21 20 Gigaset M34 USB ì Στην επιλογή Base Stations κάντε κλικ σε µια από τις επιλογές <<free base>>. Ενεργοποιείται το κουµπί Register. ì Βάλτε το σταθµό βάσης σε λειτουργία καταχώρησης. Κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο Register µέχρι να ακούσετε ένα ακουστικό σήµα ή να δείτε ένα LED που αναβοσβήνει ως ένδειξη της λειτουργίας καταχώρησης (χωρίς σήµα στο C340). Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης σας. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Register για να ξεκινήσει η καταχώρηση. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Register. ì Εισάγετε το PIN του σταθµού βάσης (προεπιλογή εργοστασίου "0000") και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας µε το κουµπί OK. ì Περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση. Το παράθυρο διαλόγου Register κλείνει. Μόλις δηµιουργηθεί η σύνδεση µεταξύ του σταθµού βάσης και του M34 USB, εµφανίζονται στον υπολογιστή σας τα στοιχεία του σταθµού βάσης. Το πεδίο Name: περιέχει το όνοµα µε το οποίο έχει καταχωρηθεί το Gigaset M34 USB στο σταθµό βάσης. Αυτό το όνοµα θα χρειαστεί για τη δηµιουργία της σύνδεσης µεταξύ του ακουστικού και του M34 USB.

22 Gigaset M34 USB Παράρτηµα Εξυπηρέτηση πελατών Σας προσφέρουµε ταχεία υποστήριξη προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες ανάγκες σας! u Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Online Υποστήριξή µας στο Internet όποτε και από όπου θέλετε: 21 u Σας προσφέρει 24ωρη υποστήριξη 7 ηµέρες την εβδοµάδα για όλα τα προϊόντα µας. Παρέχει επίσης αντιµετώπιση προβληµάτων, µια λίστα συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων και οδηγίες χρήσης και τελευταίες ενηµερώσεις λογισµικού, τις οποίες µπορείτε να κατεβάσετε. Προσωπικές συµβουλές σχετικά µε τη σειρά προϊόντων µας είναι διαθέσιµες στην τηλεφωνική γραµµή µας: Ελλάδα Μπορείτε να συνοµιλήσετε µε έµπειρους τεχνικούς της Siemens, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν µε σιγουριά στις πληροφορίες προϊόντος και την εγκατάσταση. Έχετε πρόχειρη την απόδειξη αγοράς όταν τηλεφωνείτε. Υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής δεν προσφέρονται σε χώρες στις οποίες το προϊόν µας δεν πωλείται από εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα.

23 22 Gigaset M34 USB Απευθύνετε τις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά µε τη σύνδεση DSL ή τη µισθωµένη σύνδεση στην εταιρία που σας παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Εξουσιοδότηση Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για παγκόσµια χρήση. Εκτός της EEA, µε εξαίρεση την Ελβετία, αυτό εξαρτάται από τις εθνικές εξουσιοδοτήσεις. Το σήµα CE πιστοποιεί τη συµµόρφωση της συσκευής µε τις απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE. Απόσπασµα από την πρωτότυπη δήλωση: "Η Siemens AG δηλώνει ότι το προαναφερόµενο προϊόν κατασκευάζεται σύµφωνα µε το Πλήρες Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας, το οποίο πιστοποιείται από την CETECOM ICT Services GmbH µε το ANNEX V της Οδηγίας R&TTE 99/5/EC. Η προϋπόθεση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συµβουλίου 99/5/ EC είναι εξασφαλισµένη." ιευθυντής Εγκρίσεων Η ήλωση Συµµόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Σε περίπτωση ανάγκης, µπορεί να διατεθεί ένα αντίγραφο της πρωτότυπης DoC µέσω της εταιρικής hotline.

24 Gigaset M34 USB Πιστοποιητικό Εγγύησης για την Ελλάδα Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) µία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω: u Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτηµάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώµατα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλµατα και/ή σφάλµατα υλικού εντός 24 µηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή µε άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά µε εξαρτήµατα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσιµο (π.χ. µπαταρίες πληκτρολόγια, περιβλήµατα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. u Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωµα στον εξοπλισµό οφείλεται σε κακή µεταχείριση και/ή µη συµµόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη. u Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαµόρφωση, λήψεις λογισµικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισµικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό µέσο δεδοµένων, αποκλείονται, οµοίως, από την εγγύηση. u Η απόδειξη αγοράς µε την ηµεροµηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο µηνών από τη στιγµή που θα τεκµηριωθεί αθέτηση της εγγύησης. u Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτηµάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens. 23

25 24 u u u u Gigaset M34 USB Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήµενς Α.Ε., Αρτέµιδος 8,15125 Αθήνα. Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται. Η Siemens δεν θα αναλάβει καµία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδοµένων, πρόσθετο λογισµικό που "φορτώνεται " από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισµός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγµα, σύµφωνα µε το νόµο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αµέλειας, τραυµατισµού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί θεµελιώδεις συµβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζηµιές που σχετίζονται µε παραβίαση θεµελιωδών συµβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιµες ζηµιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συ µβάσεις, εφ ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αµέλεια, τραυµατισµός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύµφωνα µε το νόµο υπαιτιότητας προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης. Καθ ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Siemens θα ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.

26 Gigaset M34 USB u Οι προαναφερθέντες κανονισµοί δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, µε την υποχρέωση τεκµηρίωσης του ισχυρισµού, πραγµατοποιείται εις βάρος του πελάτη. Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριµένη εγγύηση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθµό µπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης. 25

27

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER. Πληροφορίες προϊόντος A

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER. Πληροφορίες προϊόντος A Πληροφορίες προϊόντος A C B D A: Βύσµα USB B: Προστατευτική θήκη C: LED σύνδεσης [αναβοσβήνει αργά = έτοιµο για χρήση] [αναβοσβήνει γρήγορα = λειτουργία Bluetooth] D: Καλώδιο προέκτασης USB Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών

Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση. 3.1 Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (3.1) 2. Σύνδεση (3.2) 3. Εγκατάσταση σε Windows (3.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (4.0) 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον.

Αυτές οι οδηγίες χρήσης προορίζονται για χρήστες Η/Υ µε ΚΜΕ Pentium (ή συµβατή) ή χρήστες Mac µε Power PC τουλάχιστον. Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή (1) 3. Εγκατάσταση και ενεργοποίηση (3) Αφαίρεση παλαιών οδηγών (3.1) Εγκατάσταση σε Windows 98SE/2000 (3.2) Ενεργοποίηση σε Windows (3.3) Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΜ 56K V92 USB TRUST

ΜΟΝΤΕΜ 56K V92 USB TRUST Μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης (4.1) 2. Σύνδεση του µόντεµ (4.1) 3. Χρήση του λογαριασµού στο ιαδίκτυο (6.1) 1 Εισαγωγή! Αυτή η

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB WC030 Sweex Webcam 300K with Microphone USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 300K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη

ADSL USB MODEM. Εγχειρίδιο Χρήστη F201 ADSL USB MODEM Εγχειρίδιο Χρήστη Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 1 Περιεχόμενα Συσκευασίας...2 2 Το F201 ADSL USB Modem...2 2.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος... 2 2.2 Θύρες συσκευής και φωτεινές ενδείξεις...

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

OTOsuite. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. ελληνικά

OTOsuite. Εγχειρίδιο Εγκατάστασης. ελληνικά OTOsuite Εγχειρίδιο Εγκατάστασης ελληνικά Αυτό το έγγραφο περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης OTOsuite λογισμικού από DVD, μονάδα μνήμης ή συμπιεσμένο αρχείο zip. Απαιτήσεις συστήματος Επεξεργαστής 1.5 GHz

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές BT210 - Sweex Bluetooth 2.0 Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth 2.0 Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα σε μια άλλη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το αρχείο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα:

Αυτό το αρχείο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα: 11 Απριλίου 2002 Αυτό το αρχείο περιέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά µε τα παρακάτω θέµατα: Πηγές πληροφοριών σχετικά µε το φορητό υπολογιστή HP και τα Windows Προφυλάξεις Επαναπρογραµµατισµός των

Διαβάστε περισσότερα

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή

ZWCAD 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Εισαγωγή ZWCAD 2010 Ο ΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η Αξιόπιστη λύση CAD για Σχεδίαση 2D & 3D! Εισαγωγή Ευχαριστούµε που επιλέξατε το ZWCAD! Ο οδηγός αυτός περιγράφει την διαδικασία σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X.

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές BT100. Πρόσθετες τεχνικές προδιαγραφές ΒΤ100 S W E E X. BT100 - Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 - Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex Bluetooth Adapter. Με αυτό τον προσαρμογέα μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card PU052 Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port USB 2.0 & 2 Port FireWire PC Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε απλά

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2 Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση 3.1 2. Εγκατάσταση στα Windows 3.2! 3. οκιµή 3.3 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της συσκευής Trust AMI MOUSE 250S MINI

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Printer Driver. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000.

Printer Driver. Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000. 2-659-572-31 (1) Printer Driver Οδηγός εγκατάστασης Ο οδηγός αυτός επεξηγεί τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης των οδηγών εκτύπωσης για Windows XP και Windows 2000. Πριν τη χρήση αυτού του λογισµικού Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 4 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2.

Διαβάστε περισσότερα

1 Τοποθετήστε τις µπαταρίες

1 Τοποθετήστε τις µπαταρίες Πληροφορίες προϊόντος A B C F D E G H I J K Ποντίκι A: Τροχός κύλισης και τρίτο πλήκτρο LED χαµηλής ισχύος µπαταρίας (αναβοσβήνει) B: εξί πλήκτρο C: Αριστερό πλήκτρο D: Πλήκτρο περιήγησης πίσω E: Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Σημαντικό! Εγκαταστήστε τον οδηγό προτού συνδέσετε το Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2!

WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0. Σημαντικό! Εγκαταστήστε τον οδηγό προτού συνδέσετε το Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2! WC053 - Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2.0 Εισαγωγή Μην εκθέτετε το Sweex Foldable Hi-Def 1.3M Trackcam USB 2 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδ ση. Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. LC086_PACK_W Sweex Προσαρμογέας γραμμής ρεύματος Ethernet 85 Mbps Twinpack Λευκός

Ελληνική έκδ ση. Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. LC086_PACK_W Sweex Προσαρμογέας γραμμής ρεύματος Ethernet 85 Mbps Twinpack Λευκός LC086_PACK_W Sweex Προσαρμογέας γραμμής ρεύματος Ethernet 85 Mbps Twinpack Λευκός Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 85 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps

Εισαγωγή. Εγκατάσταση του εξοπλισμού. Ελληνική έκδοση. LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps LC202 Sweex - Προσαρμογέας Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps Εισαγωγή Μην εκθέτετε τον Προσαρμογέα Ethernet γραμμής ρεύματος 200 Mbps της Sweex σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU006 Sweex 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο σειριακές θύρες στον Η/Υ σας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές προδιαγραφές. HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset HM301 Sweex Speaker Control Neckband Headset Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Speaker Control Neckband Headset. Το ακουστικό αυτό καθιστά την ακρόαση της αγαπημένης σας μουσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα PC ασύρµατου δικτύου 54 Mbps Sweex. Αυτή η κάρτα PC σας επιτρέπει να στήσετε ένα ασύρµατο δίκτυο σε χρόνο µηδέν.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

4 Εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης

4 Εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης 1 Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας της κάρτας PCI Trust 100MB Speedshare. Αυτή η κάρτα σάς επιτρέπει να συνδέετε το PC σας σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) και/ή να κάνετε σύνδεση ευρείας ζώνης στο Internet.

Διαβάστε περισσότερα

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P A I - 7 0 7 9 4 5 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο A I - 7 0 7 9 4 5 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ά H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3.

Διαβάστε περισσότερα

Modem και τοπικό δίκτυο

Modem και τοπικό δίκτυο Modem και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

I J. D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC Πληροφορίες προϊόντος A B C D E F G H I J A: Βύσµα ακουστικών/ηχείου B: Βύσµα µικροφώνου C: Ένδειξη ισχύος D: Ένδειξη ανάγνωσης/εγγραφής E: Υποδοχή: SMC, SM-RAM F: Υποδοχή: CF I, CF II, MD G: Υποδοχή:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ανοίξτε τον υπολογιστή. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C

2 Ανοίξτε τον υπολογιστή. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE A B C Πληροφορίες προϊόντος J A B C E F H K D G Ποντίκι A: Τροχός κύλισης και τρίτο πλήκτρο (πατήστε για αυτόµατη κύλιση) Κάτω τροχός κύλισης: LED χαµηλής ισχύος µπαταρίας (αναβοσβήνει) B: εξί πλήκτρο C: Αριστερό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Βήμα 1, εγκατάσταση VHOPE Η εφαρμογή VHOPE θα πρέπει να εγκατασταθεί στο PC σας προτού μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το υλικό παρουσίασης σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα του ομίλου εταιρειών της Microsoft. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

F: Κουµπί σύνδεσης G: Θήκη µπαταριών Η: Σύνδεσης φόρτισης I: Αισθητήρας κίνησης/λυχνία. GR Τοποθέτηση µπαταριών. 12 ώρες

F: Κουµπί σύνδεσης G: Θήκη µπαταριών Η: Σύνδεσης φόρτισης I: Αισθητήρας κίνησης/λυχνία. GR Τοποθέτηση µπαταριών. 12 ώρες TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Πληροφορίες προϊόντος Ποντίκι A B Φορτιστής F D G I E C H J A: εξί πλήκτρο ποντικιού B: Τροχός Intelli /λυχνία µπαταρίας άδεια και φόρτιση C: Αριστερό πλήκτρο ποντικιού

Διαβάστε περισσότερα

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip.

Στο παράθυρο που θα εµφανιστεί πατήστε το κουµπί Unzip. Το αρχείο EstateWeb 4.0.2.exe περιέχει την εγκατάσταση της εφαρµογής σε συµπιεσµένη µορφή. Για αυτό το λόγο θα πρέπει πρώτα να αποσυµπιέσετε τα αρχεία της εγκατάστασης στον σκληρό σας δίσκο. Κάντε διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Υλισμικό. Εγκατάσταση σε Windows 98SE. PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card

PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card PU002 Sweex 2 Port Serial PCI Card Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex 2 Port Serial PCI Card. Αυτή η κάρτα σας επιτρέπει να προσθέσετε εύκολα δυο σειριακές θύρες στον Η/Υ σας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΠΑ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ VPN) Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP Σε περίπτωση κατά την οποία ο υπολογιστής που χρησιμοποιείτε συνδέεται στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0 Τεχνολογία Xerox ConnectKey.0 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα)

Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Ασύρµατη λειτουργία (µόνο σε επιλεγµένα µοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Σημαντικό! WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel WC040 Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Motion Tracking Webcam 1.3 Megapixel. Αυτή η κάμερα δικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο G R Εισαγωγή Ασφάλε λ ι ε α Λ ιτ ι ουρ ου γ ρ ίε γ ς κάµ κά ερας ερας Λειτ ι ουργία Περιγρα ρ φή

Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο G R Εισαγωγή Ασφάλε λ ι ε α Λ ιτ ι ουρ ου γ ρ ίε γ ς κάµ κά ερας ερας Λειτ ι ουργία Περιγρα ρ φή Οδηγίες για την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Αφαίρεση παλαιών οδηγών και συσκευών (4.1) 2. Εγκατάσταση οδηγού και σύνδεση (4.2) 3. Εγκατάσταση λογισµικού (4.3) 4. Έλεγχος µετά την εγκατάσταση (5) 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα