Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόµενα. Gigaset M34 USB"

Transcript

1

2 Gigaset M34 USB Περιεχόµενα Για την ασφάλειά σας Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης Προφυλάξεις ασφαλείας Εµπορικά σήµατα Εγκατάσταση του λογισµικού και των προγραµµάτων οδήγησης της συσκευής Απαιτήσεις συστήµατος Προϊόντα Gigaset Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Προετοιµασία του σταθµού βάσης Εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M Έναρξη του Οδηγού Εγκατάστασης Εγκατάσταση του λογισµικού Πιθανά προβλήµατα κατά την εγκατάσταση Έλεγχος της επιτυχηµένης εγκατάστασης Καταχώρηση ενός σταθµού βάσης Παράρτηµα Εξυπηρέτηση πελατών Πιστοποιητικό Εγγύησης για την Ελλάδα

3 2 Για την ασφάλειά σας Gigaset M34 USB ì Προτού εγκαταστήσετε το Gigaset M34 USB και το συνοδευτικό του λογισµικό, διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες: Σηµειώσεις σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης Online Βοήθεια u Κατά την εγκατάσταση, εµφανίζονται στην οθόνη αναλυτικές περιγραφές. u Είναι επίσης διαθέσιµη online βοήθεια για κάθε τµήµα του λογισµικού Gigaset M34. Ανοίξτε το κατάλληλο τµήµα και στη συνέχεια είτε κάντε κλικ στο εικονίδιο Βοήθεια της γραµµής εργαλείων ή πιέστε το πλήκτρο F1. Οδηγίες χρήσης Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε όλες τις οδηγίες χρήσης, οι οποίες βρίσκονται σε µορφή *.pdf στο συνοδευτικό CD-ROM. Για να διαβάσετε τις οδηγίες θα χρειαστείτε το πρόγραµµα Adobe Acrobat Reader. Μπορείτε να το εγκαταστήσετε απευθείας από τον Οδηγό Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34. ì Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Ενηµερωµένες πληροφορίες Το Gigaset M34 CD-ROM περιλαµβάνει επίσης το αρχείο readme.txt. Αυτό περιέχει και άλλες σηµαντικές πληροφορίες, οι οποίες προέκυψαν µετά την εκτύπωση του εγχειριδίου. ì ιαβάστε προσεκτικά τις πρόσθετες πληροφορίες που περιέχονται στο αρχείο readme.txt. ì Επίσης, σηµειώστε τις πληροφορίες προϊόντος στο Internet στη διεύθυνση

4 Gigaset M34 USB Προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας u ώστε το Gigaset M34 USB σε τρίτους µόνο µαζί µε τις οδηγίες εγκατάστασης και το CD-ROM. u Απορρίψτε τα άχρηστα CD-ROM σας µε φιλικό τρόπο προς το περιβάλλον, σε ευθυγράµµιση µε τις νόµιµες απαιτήσεις. u Το σύνολο των λειτουργιών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιµες σε όλες τις χώρες. Πληροφορίες εγκατάστασης u Στα λειτουργικά συστήµατα Windows 2000 και Windows XP, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας για λεπτοµέρειες. u Προτού εγκαταστήσετε το λογισµικό Gigaset M34, διαβάστε τις πληροφορίες του Κεφαλαίου "Απαιτήσεις συστήµατος" στη σελίδα 6 για να αποφύγετε την απώλεια δεδοµένων. u Κατά την εγκατάσταση, σας ζητείται να συνδέσετε το Gigaset M34 USB σε µια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. Έτσι ξεκινά η αυτόµατη αναγνώριση υλικού του λειτουργικού συστήµατος των Windows και εγκαθιστά τα προγράµµατα οδήγησης της συσκευής. Προφυλάξεις ασφαλείας για το Gigaset M34 USB u Μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία ιατρικών συσκευών. u Μη λειτουργείτε το Gigaset M34 USB σε λουτρά ή σε χώρους µε ντους. Το Gigaset M34 USB δεν είναι ανθεκτικό στην υγρασία. u Αποφύγετε την άµεση έκθεση σε πηγές θερµότητας, όπως τα καλοριφέρ και µην εκθέσετε το Gigaset M34 USB σε απευθείας ηλιακό φως. u Χρησιµοποιείτε µόνο το καλώδιο προέκτασης USB, που συνοδεύει τη συσκευή. 3

5 4 Gigaset M34 USB u Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το Gigaset M34 κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. u Εάν το Gigaset M34 USB έρθει σε επαφή µε υγρό, µην το χρησιµοποιείτε. Αφήστε να στεγνώσει το υγρό από τη συσκευή και στη συνέχεια χτυπήστε ελαφρά όλα τα τµήµατα της συσκευής για να στεγνώσουν. Τοποθετήστε το Gigaset M34 USB σε θερµό και ξηρό χώρο για τουλάχιστον 72 ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, θα έχετε τη δυνατότητα χρήσης του και πάλι. Η ασύρµατη επικοινωνία µεταξύ του σταθµού βάσης και των φορητών µερών είναι σύµφωνη µε το πρότυπο DECT. Το Gigaset M34 USB ικανοποιεί τις κατάλληλες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν παρεµβολές στον ήχο και την εικόνα δορυφορικών δεκτών, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς του δέκτη για να τον ελέγξουν για τυχόν κακή θωράκιση. Προφυλάξεις ασφαλείας για τη µεταφορά δεδοµένων και για προβλήµατα λογισµικού Όταν χρησιµοποιείτε σταθµούς βάσης Gigaset για τη µεταφορά δεδοµένων (π. χ. Internet), προβλήµατα λογισµικού στον υπολογιστή (όπως για παράδειγµα κατάρρευση λειτουργικού συστήµατος ή σφάλµατα προγράµµατος) σπάνια κάνουν αδύνατη τη διακοπή της σύνδεσης δεδοµένων για το λογισµικό του Gigaset M34. u Ελέγξτε κατά πόσο ο σταθµός βάσης σας δείχνει ότι έχει τερµατιστεί η σύνδεση (βλέπε τις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης). ιαφορετικά, η σύνδεση θα συνεχίσει να επιφέρει χρεώσεις. u Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. u Αποσυνδέστε το καλώδιο ISDN από το σταθµό βάσης Gigaset για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Κάτι τέτοιο θα διακόψει σίγουρα τη σύνδεση.

6 Gigaset M34 USB Εάν έχετε ένα σταθµό βάσης ISDN: Προστασία έναντι προγραµµάτων κλήσης, σύνδεση DSL Η εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34 περιλαµβάνει την εγκατάσταση προγραµµάτων οδήγησης ISDN, τα οποία ο υπολογιστής σας µπορεί να χρησιµοποιεί για να πραγµατοποιεί συνδέσεις µέσω τηλεφώνου (π.χ. για την πραγµατοποίηση κλήσεων, fax ή Internet). Αυτές οι συνδέσεις ISDN µπορούν να λειτουργούν παράλληλα µε µια σύνδεση DSL. u Σηµειώστε ότι τα καλούµενα προγράµµατα κλήσης µπορεί να χρησιµοποιούν µια διαθέσιµη σύνδεση ISDN, εάν χρησιµοποιείτε τη σύνδεση DSL αποκλειστικά για τις εργασίες σας στο Internet. u Εγκαταστήστε µια εφαρµογή παρεµπόδισης προγραµµάτων κλήσης για την προστασία του υπολογιστή σας από ανεπιθύµητες συνδέσεις µέσω τηλεφώνου. Εµπορικά σήµατα Οι ονοµασίες Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Outlook, Windows Media Player και Windows Explorer είναι κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation. Η ονοµασία Acrobat είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Adobe Systems Incorporated. 5

7 6 Gigaset M34 USB Εγκατάσταση του λογισµικού και των προγραµµάτων οδήγησης της συσκευής Ο Οδηγός Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34 σας καθοδηγεί στην εγκατάσταση όλων των σχετικών τµηµάτων λογισµικού. Ο αριθµός και τα είδη βηµάτων εγκατάστασης εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του σταθµού βάσης σας και τις συσκευές και λειτουργίες που θέλετε να χρησιµοποιείτε µε το σταθµό βάσης σας. Κανονικά, τα ακόλουθα βήµατα είναι απαραίτητα για την επιτυχή εγκατάσταση του λογισµικού του Gigaset M34: 1. Προετοιµάστε το σταθµό βάσης για χρήση, βλέπε σελίδα Εισάγετε το Gigaset M34 CD και εκτελέστε τον Οδηγό Εγκατάστασης, βλέπε σελίδα Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή 4. Συνδέστε το Gigaset M34 USB στον υπολογιστή 5. Εγκαταστήστε και τα υπόλοιπα τµήµατα λογισµικού που θέλετε Μετά την επιτυχή εγκατάσταση, µπορείτε να ξεκινήσετε το λογισµικό του Gigaset M34 και να το ρυθµίσετε σύµφωνα µε τις ανάγκες σας. Απαιτήσεις συστήµατος Για να µπορέσετε να χρησιµοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών, πρέπει να ικανοποιούνται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του Gigaset M34 USB και του λογισµικού του:

8 Gigaset M34 USB 7 Προϊόντα Gigaset Σταθµός βάσης και ακουστικό i Κατά την εγκατάσταση, επιλέξτε το σταθµό βάσης σας. Το λογισµικό εγκαθίσταται µε βάση τον ορισµένο σταθµό βάσης. ì Ο παρακάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιείτε µε το σταθµό βάσης σας. Σταθµοί βάσης Πρόσβαση Internet (IP) Τηλεφωνία Internet και έλεγχος PC Μέγιστος αριθµός ακουστικών C340/ S440/ S SL CX340/345isdn ** SX440/445isdn ** CX100/150isdn + 6 SX100/150isdn + 6 SX203/253isdn + 8 SX205/255isdn + 8 SX303/353isdn + 8 SLX740isdn /75isdn* /75isdn* + 8

9 8 Gigaset M34 USB * Για αυτούς τους σταθµούς βάσης πρέπει να κάνετε ενηµέρωση firmware κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. ** Ένα Gigaset M34 USB και το πολύ 4 ακουστικά µπορούν να καταχωρηθούν σε αυτούς τους σταθµούς βάσης. u Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ένα ακουστικό τύπου SL1, S1, SL1 colour, S1 colour, C34, S44 ή SL74 µε έναν από τους παραπάνω σταθµούς βάσης. u Ο σταθµός βάσης είναι έτοιµος για χρήση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης σας. Gigaset M34 USB u Το Gigaset M34 USB δε θα πρέπει να συνδέεται µε τον υπολογιστή πριν την εγκατάσταση. Ελάχιστες απαιτήσεις υπολογιστή Υλικό u Συµβατός IBM AT µε επεξεργαστή Pentium III µε ταχύτητα 500 MHz u 128 MB RAM κύρια µνήµη u 20 MB ελεύθερη µνήµη στο σκληρό δίσκο u 1ελεύθερη θύρα USB u 1 µονάδα CD-ROM ή 1 µονάδα DVD

10 Gigaset M34 USB Λογισµικό u Λειτουργικό σύστηµα Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 (Service pack 4) ή Windows XP. Έχετε πρόχειρο το CD εγκατάστασης του λειτουργικού συστήµατος Windows. Κατά την εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34, ο Οδηγός Εγκατάστασης ελέγχει τη διαµόρφωση του λειτουργικού σας συστήµατος. Ίσως σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε ορισµένα πρόσθετα τµήµατα των Windows. u ικαιώµατα χρήστη Στα λειτουργικά συστήµατα Windows 2000 και Windows XP, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως χρήστης µε δικαιώµατα διαχειριστή. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του συστήµατός σας για λεπτοµέρειες. u Εφαρµογή παρεµπόδισης προγραµµάτων κλήσης Εάν χρειάζεται, απεγκαταστήστε κάθε τυχόν εφαρµογή παρεµπόδισης προγραµµάτων κλήσης, για να αποφύγετε πιθανά προβλήµατα κατά την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης USB. Προετοιµασία του σταθµού βάσης ì ιαβάστε τις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης σας. ì Συνδέστε το σταθµό βάσης σας. Συνδέστε το σταθµό βάσης µε την τηλεφωνική γραµµή ή το τηλεφωνικό σας κέντρο χρησιµοποιώντας το τηλεφωνικό καλώδιο. Συνδέστε το σταθµό βάσης µε το ρεύµα χρησιµοποιώντας το τροφοδοτικό. Ο σταθµός βάσης σας είναι έτοιµος για χρήση. 9

11 10 Gigaset M34 USB i Τώρα που ο σταθµός βάσης σας είναι έτοιµος για χρήση, µπορείτε να πραγµατοποιείτε εξωτερικές κλήσεις και να λαµβάνετε εισερχόµενες κλήσεις. εν είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το λογισµικό Gigaset M34 για να κάνετε κάτι τέτοιο. ì Μπορείτε να ελέγξετε ότι ο σταθµός βάσης σας λειτουργεί σωστά καλώντας έναν εξωτερικό αριθµό. ì Εάν δεν είναι δυνατή η κλήση, ελέγξτε την τηλεφωνική σας γραµµή ή τις ρυθµίσεις του τηλεφωνικού σας κέντρου. Θα βρείτε αναλυτική περιγραφή στις οδηγίες χρήσης της τηλεφωνικής γραµµής ή του τηλεφωνικού σας κέντρου.

12 Gigaset M34 USB Εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34 ì ιαβάστε την ενότητα "Απαιτήσεις συστήµατος" στη σελίδα 6, προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34. ì Κλείστε όλα τα προγράµµατα που εκτελούνται στον υπολογιστή σας. Περιλαµβάνονται και τα προγράµµατα (π. χ. λογισµικό κατά των ιών), των οποίων η δραστηριότητα υποδηλώνεται µόνο από ένα εικονίδιο στην περιοχή κατάστασης της γραµµής εργασιών (δίπλα στο ρολόι). Έναρξη του Οδηγού Εγκατάστασης ì Εισάγετε το Gigaset M34 CD στη µονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας. Ο Οδηγός Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34 ξεκινά αυτόµατα. 11 i Εάν ο Οδηγός Εγκατάστασης του λογισµικού Gigaset M34 δεν ξεκινήσει αυτόµατα: ì Ανοίξτε την Εξερεύνηση των Windows. ì Επιλέξτε τη µονάδα CD-ROM. ì Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο start.exe. Ο Οδηγός Εγκατάστασης σας καθοδηγεί στην εγκατάσταση. ì Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να εγκαταστήσετε το λογισµικό Gigaset M34. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Continue. ì Επιλέξτε το σταθµό βάσης σας. Το όνοµα του σταθµού βάσης σας βρίσκεται επάνω στην ίδια τη µονάδα, π. χ. S440.

13 12 ì Κάντε κλικ στο κουµπί Continue. Ανοίγει το κύριο µενού του λογισµικού εγκατάστασης. Gigaset M34 USB i Τα βήµατα εγκατάστασης που ακολουθούν εξαρτώνται από τις διαθέσιµες λειτουργίες του σταθµού βάσης. Οι επιλογές που δεν υποστηρίζονται από τον επιλεγµένο σταθµό βάσης είναι κρυµµένες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης. Για το σύνολο των λειτουργιών που διαθέτει ο σταθµός βάσης σας, ανατρέξτε στον πίνακα στη σελίδα 7. ì Κάντε κλικ σε µια από τις ακόλουθες επιλογές εάν θέλετε να διαβάσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την εγκατάσταση του λογισµικού.

14 Gigaset M34 USB 13 Readme files Operating instructions Service & Support Uninstall all components Πρόσφατες πρόσθετες πληροφορίες για την εγκατάσταση και το λογισµικό. Οι οδηγίες χρήσης του Gigaset M34 USB και του λογισµικού του. Οι οδηγίες χρήσης είναι σε µορφή PDF και µπορούν να προβληθούν στον υπολογιστή σας ή να εκτυπωθούν. Για την προβολή, θα χρειαστείτε το δωρεάν λογισµικό Acrobat Reader. Μπορείτε να το βρείτε στην περιοχή Service & Support του συνοδευτικού CD- ROM. Εκτός των οδηγιών χρήσης σε µορφή PDF, το λογισµικό παρέχει και online βοήθεια, την οποία µπορείτε να ανακαλέσετε απευθείας από µέσα από το πρόγραµµα. Αυτή η περιοχή περιέχει συνδέσµους Internet σε σχετικές τοποθεσίες της Siemens. Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το πρόγραµµα Acrobat Reader για να προβάλετε τις οδηγίες χρήσης. Χρησιµοποιείται για την απεγκατάσταση ολόκληρου του λογισµικού Gigaset M34, µαζί µε όλα τα τµήµατά του, από τον υπολογιστή σας. ¹ ì Κάντε κλικ στο κουµπί Install software για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση του λογισµικού Gigaset M34. Στο επόµενο κεφάλαιο θα βρείτε αναλυτική περιγραφή των βηµάτων εγκατάστασης.

15 14 Gigaset M34 USB Εγκατάσταση του λογισµικού Η εγκατάσταση αφορά σε διάφορα βήµατα, στα οποία µπορείτε να κάνετε έναν αριθµό επιλογών. Μετά από κάθε βήµα επιβεβαιώστε την επιλογή σας µε το κουµπί Continue για να συνεχίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης. Χρησιµοποιήστε το κουµπί Back για να επιστρέψετε στην προηγούµενη επιλογή σας. Όταν επιλέγετε την επιλογή Install software, ξεκινάει ο Οδηγός InstallShield για το λογισµικό Gigaset M34. Αυτός ο οδηγός εγκατάστασης σας καθοδηγεί στα διάφορα βήµατα εγκατάστασης. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Continue για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. Εµφανίζεται ο κατάλογος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το λογισµικό. ì Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θα εγκατασταθούν τα επιλεγµένα τµήµατα λογισµικού: Κάντε κλικ στο κουµπί Continue για να επιβεβαιώσετε τον προεπιλεγµένο κατάλογο εγκατάστασης. ή Κάντε κλικ στο κουµπί Browse για να επιλέξετε έναν άλλο κατάλογο εγκατάστασης. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Install. i Εάν κατά την εγκατάσταση εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας πληροφορεί για µια υπογραφή που λείπει (missing signature), κάντε κλικ στο κουµπί Yes για να συνεχίσετε την εγκατάσταση.

16 Gigaset M34 USB ì Μετά την εγκατάσταση του λογισµικού, κάντε κλικ στο κουµπί Finish για να επιβεβαιώσετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγκατάστασης. Στη συνέχεια πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθµίσετε το Gigaset M34 USB µόνο µετά την επανεκκίνηση. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Yes για να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας. Μετά την επανεκκίνηση, η εγκατάσταση συνεχίζεται αυτόµατα. Σας ζητείται να συνδέσετε το Gigaset M34 USB µε τον υπολογιστή και στη συνέχεια εγκαθίσταται το πρόγραµµα οδήγησης. Αργότερα, θα πρέπει να καταχωρήσετε το Gigaset M34 USB στο σταθµό βάσης σας και στη συνέχεια θα µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών του λογισµικού. ì Συνδέστε το Gigaset M34 USB σε µια ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή σας. 15

17 16 Gigaset M34 USB i Εάν κατά την εγκατάσταση εµφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου το οποίο σας πληροφορεί για µια υπογραφή που λείπει (missing signature), κάντε κλικ στο κουµπί Yes για να συνεχίσετε την εγκατάσταση. ì Όταν συνδέσετε το Gigaset M34 USB, ξεκινάει η αναγνώριση υλικού. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί την εγκατάσταση νέων προγραµµάτων οδήγησης. Ανάλογα την προηγούµενη διαµόρφωση του υπολογιστή σας, ίσως είναι απαραίτητη η εγκατάσταση πολλών προγραµµάτων οδήγησης για το Gigaset M34 USB. Η αναγνώριση υλικού ξεκινάει αυτόµατα µε την εγκατάσταση κάθε προγράµµατος οδήγησης. Ακολουθήστε τις οδηγίες αναγνώρισης υλικού. Επιβεβαιώστε τις προρυθµισµένες επιλογές µε το κουµπί Continue ή το κουµπί Finish. Εάν ακυρώσετε την αναγνώριση υλικού, δεν είναι δυνατή η σωστή εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης. ì Περιµένετε µέχρι η διαδικασία αναγνώρισης υλικού ολοκληρώσει την εγκατάσταση των προγραµµάτων οδήγησης. ì Στον Οδηγό Εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουµπί Finish για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. ì Εάν σας ζητηθεί, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Πιθανά προβλήµατα κατά την εγκατάσταση Σε σπάνιες περιπτώσεις, υπάρχει περίπτωση κάποιο πρόγραµµα που καλείται από τον Οδηγό Εγκατάστασης του Gigaset M34 να µην αποκρίνεται: ì Κλείστε τον Οδηγό Εγκατάστασης και το πρόγραµµα που δεν αποκρίνεται και δοκιµάστε πάλι.

18 Gigaset M34 USB Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του προγράµµατος οδήγησης USB ακόµη και εάν έχει εγκατασταθεί σωστά: ì Αποσυνδέστε το Gigaset M34 USB από τον υπολογιστή σας. ì Κάντε επανεκκίνηση του PC σας. ì Συνδέστε και πάλι το Gigaset M34 USB µε τον υπολογιστή σας. ì Εκτελέστε και πάλι τον Οδηγό Εγκατάστασης. 17! Κάποιοι παλαιότεροι υπολογιστές έχουν ολοκληρωµένα κυκλώµατα που δεν αντιστοιχούν πια στο ισχύον πρότυπο USB. Κάτι τέτοιο µπορεί να οδηγήσει σε προβλήµατα µε τη σύνδεση USB. Οι κατασκευαστές αυτών των εξαρτηµάτων υλικού συνήθως παρέχουν ενηµερωµένα προγράµµατα οδήγησης. Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του υπολογιστή σας.

19 18 Έλεγχος της επιτυχηµένης εγκατάστασης Gigaset M34 USB Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, οι ακόλουθες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι το Gigaset M34 USB και το λογισµικό του έχουν εγκατασταθεί επιτυχώς: u Το µενού Start (Έναρξη) περιέχει τρεις νέες επιλογές: Start (Έναρξη)> Programs (Προγράµµατα)> Gigaset DECT > Λογισµικό Gigaset M34 Start (Έναρξη)> Programs (Προγράµµατα)> Gigaset DECT > Gigaset M34 USB Ενηµέρωση Firmware u Τα ακόλουθα στοιχεία έχουν προστεθεί στην επιλογή Device Manager ( ιαχείριση συσκευών) του λειτουργικού συστήµατος Windows (Start (Έναρξη)> Settings (Ρυθµίσεις)> Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)> System (Σύστηµα)> Hardware (Υλικό)> Device Manager ( ιαχείριση συσκευών)) : Στην επιλογή DECT Devices: DECT Data Device Στην επιλογή Network Adapters (Ελεγκτές δικτύου): ISDN WAN driver Στην επιλογή Audio, Video and Game Controllers (Ήχος, Εικόνα και ελεγκτές παιχνιδιών): USB audio device u Η περιοχή Software στο Control Panel (Πίνακας Ελέγχου) του λειτουργικού συστήµατος Windows δείχνει τα ονόµατα των εγκατεστηµένων τµηµάτων λογισµικού: Λογισµικό Gigaset M34 Gigaset M34 USB i Ορισµένες εγγραφές (π. χ. ISDN WAN driver) εµφανίζονται µόνο εάν είναι συνδεδεµένος ένας σταθµός βάσης.

20 Gigaset M34 USB 19 Περιγραφές της διαµόρφωσης και χρήσης του Gigaset M34 USB και του λογισµικού του βρίσκονται σε µορφή PDF στο συνοδευτικό CD-ROM και στην online βοήθεια του λογισµικού. Καταχώρηση ενός σταθµού βάσης Μπορείτε να καταχωρήσετε το Gigaset M34 USB σε µέχρι 6 σταθµούς βάσης. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, εισάγετε τους διαθέσιµους σταθµούς βάσης στην κατάλληλη θέση του υπολογιστή στο λογισµικό Gigaset M34. Οι καταχωρηµένοι σταθµοί βάσης αποθηκεύονται στο λογισµικό και µπορείτε στη συνέχεια να συνδεθείτε σε όποιον από τους καταχωρηµένους σταθµούς βάσης θέλετε. Απαιτήσεις: i u Πρέπει να υπάρχει κενό στη λίστα µε τίτλο Base Stations. u Ο σταθµός βάσης πρέπει να είναι σε λειτουργία καταχώρησης προτού ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρησης. u Ο αριθµός PIN του σταθµού βάσης πρέπει να εισαχθεί κατά τη διάρκεια της καταχώρησης. Για περαιτέρω πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του αντίστοιχου σταθµού βάσης σας. ì Ανοίξτε το λογισµικό Gigaset M34 κι επιλέξτε την επιλογή M34 USB > Configuration.

21 20 Gigaset M34 USB ì Στην επιλογή Base Stations κάντε κλικ σε µια από τις επιλογές <<free base>>. Ενεργοποιείται το κουµπί Register. ì Βάλτε το σταθµό βάσης σε λειτουργία καταχώρησης. Κρατήστε πιεσµένο το πλήκτρο Register µέχρι να ακούσετε ένα ακουστικό σήµα ή να δείτε ένα LED που αναβοσβήνει ως ένδειξη της λειτουργίας καταχώρησης (χωρίς σήµα στο C340). Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σταθµού βάσης σας. ì Κάντε κλικ στο κουµπί Register για να ξεκινήσει η καταχώρηση. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Register. ì Εισάγετε το PIN του σταθµού βάσης (προεπιλογή εργοστασίου "0000") και επιβεβαιώστε την εισαγωγή σας µε το κουµπί OK. ì Περιµένετε µέχρι να ολοκληρωθεί η καταχώρηση. Το παράθυρο διαλόγου Register κλείνει. Μόλις δηµιουργηθεί η σύνδεση µεταξύ του σταθµού βάσης και του M34 USB, εµφανίζονται στον υπολογιστή σας τα στοιχεία του σταθµού βάσης. Το πεδίο Name: περιέχει το όνοµα µε το οποίο έχει καταχωρηθεί το Gigaset M34 USB στο σταθµό βάσης. Αυτό το όνοµα θα χρειαστεί για τη δηµιουργία της σύνδεσης µεταξύ του ακουστικού και του M34 USB.

22 Gigaset M34 USB Παράρτηµα Εξυπηρέτηση πελατών Σας προσφέρουµε ταχεία υποστήριξη προσαρµοσµένη στις συγκεκριµένες ανάγκες σας! u Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε την Online Υποστήριξή µας στο Internet όποτε και από όπου θέλετε: 21 u Σας προσφέρει 24ωρη υποστήριξη 7 ηµέρες την εβδοµάδα για όλα τα προϊόντα µας. Παρέχει επίσης αντιµετώπιση προβληµάτων, µια λίστα συχνών ερωτήσεων και απαντήσεων και οδηγίες χρήσης και τελευταίες ενηµερώσεις λογισµικού, τις οποίες µπορείτε να κατεβάσετε. Προσωπικές συµβουλές σχετικά µε τη σειρά προϊόντων µας είναι διαθέσιµες στην τηλεφωνική γραµµή µας: Ελλάδα Μπορείτε να συνοµιλήσετε µε έµπειρους τεχνικούς της Siemens, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν µε σιγουριά στις πληροφορίες προϊόντος και την εγκατάσταση. Έχετε πρόχειρη την απόδειξη αγοράς όταν τηλεφωνείτε. Υπηρεσίες αντικατάστασης ή επισκευής δεν προσφέρονται σε χώρες στις οποίες το προϊόν µας δεν πωλείται από εξουσιοδοτηµένα καταστήµατα.

23 22 Gigaset M34 USB Απευθύνετε τις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά µε τη σύνδεση DSL ή τη µισθωµένη σύνδεση στην εταιρία που σας παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Εξουσιοδότηση Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για παγκόσµια χρήση. Εκτός της EEA, µε εξαίρεση την Ελβετία, αυτό εξαρτάται από τις εθνικές εξουσιοδοτήσεις. Το σήµα CE πιστοποιεί τη συµµόρφωση της συσκευής µε τις απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE. Απόσπασµα από την πρωτότυπη δήλωση: "Η Siemens AG δηλώνει ότι το προαναφερόµενο προϊόν κατασκευάζεται σύµφωνα µε το Πλήρες Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας, το οποίο πιστοποιείται από την CETECOM ICT Services GmbH µε το ANNEX V της Οδηγίας R&TTE 99/5/EC. Η προϋπόθεση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Συµβουλίου 99/5/ EC είναι εξασφαλισµένη." ιευθυντής Εγκρίσεων Η ήλωση Συµµόρφωσης (DoC) έχει υπογραφεί. Σε περίπτωση ανάγκης, µπορεί να διατεθεί ένα αντίγραφο της πρωτότυπης DoC µέσω της εταιρικής hotline.

24 Gigaset M34 USB Πιστοποιητικό Εγγύησης για την Ελλάδα Χωρίς την επιφύλαξη αξιώσεων όσον αφορά τον αντιπρόσωπο, θα χορηγηθεί στο χρήστη (πελάτη) µία εγγύηση από τον κατασκευαστή, υπό τους όρους που διατυπώνονται παρακάτω: u Στην περίπτωση καινούριων συσκευών και των εξαρτηµάτων τους, οι οποίες παρουσιάζουν ελαττώµατα που προκύπτουν από κατασκευαστικά σφάλµατα και/ή σφάλµατα υλικού εντός 24 µηνών από την αγορά τους, η Siemens, κατ ' επιλογήν της και χωρίς χρέωση, είτε θα αντικαταστήσει τη συσκευή µε άλλη συσκευή, η οποία θα αντανακλά την τρέχουσα τεχνολογία, είτε θα επισκευάσει την εν λόγω συσκευή. Αναφορικά µε εξαρτήµατα, τα οποία υπόκεινται σε φθορά και σχίσιµο (π.χ. µπαταρίες πληκτρολόγια, περιβλήµατα), αυτή η εγγύηση ισχύει για έξι µήνες από την ηµεροµηνία αγοράς. u Αυτή η εγγύηση καθίσταται άκυρη, σε περίπτωση που το ελάττωµα στον εξοπλισµό οφείλεται σε κακή µεταχείριση και/ή µη συµµόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήστη. u Αυτή η εγγύηση δεν επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο ή από τους ίδιους τους πελάτες (π.χ. εγκατάσταση, διαµόρφωση, λήψεις λογισµικού). Τα εγχειρίδια καθώς και κάθε λογισµικό τέτοιου είδους, το οποίο παρέχεται σε ξεχωριστό µέσο δεδοµένων, αποκλείονται, οµοίως, από την εγγύηση. u Η απόδειξη αγοράς µε την ηµεροµηνία αγοράς λειτουργεί ως αποδεικτικό στοιχείο επίκλησης της εγγύησης. Οι αξιώσεις που προκύπτουν επί της εγγύησης θα πρέπει να υποβάλλονται εντός δύο µηνών από τη στιγµή που θα τεκµηριωθεί αθέτηση της εγγύησης. u Η ιδιοκτησία συσκευών και εξαρτηµάτων που αντικαταστάθηκαν και επέστρεψαν στη Siemens, θα επανέρχεται στη Siemens. 23

25 24 u u u u Gigaset M34 USB Αυτή η εγγύηση ισχύει για καινούριες συσκευές που αγοράζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγγύηση εκδίδεται από την Σήµενς Α.Ε., Αρτέµιδος 8,15125 Αθήνα. Αξιώσεις, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ ' αυτή την εγγύηση κατασκευαστή, θα αποκλείονται. Η Siemens δεν θα αναλάβει καµία υπαιτιότητα για παρακώλυση εργασιών, απώλεια κέρδους και απώλεια δεδοµένων, πρόσθετο λογισµικό που "φορτώνεται " από τον πελάτη ή άλλες πληροφορίες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των παραπάνω βαρύνει τον πελάτη. Ο αποκλεισµός υπαιτιότητας δεν θα ισχύει στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται υποχρεωτική υπαιτιότητα, για παράδειγµα, σύµφωνα µε το νόµο υπαιτιότητας προϊόντος ή σε περιπτώσεις προθέσεως, βαριάς αµέλειας, τραυµατισµού ανθρώπων, πρόκλησης βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σε περιπτώσεις όπου έχουν παραβιαστεί θεµελιώδεις συµβατικές υποχρεώσεις. Ωστόσο, οι αξιώσεις για ζηµιές που σχετίζονται µε παραβίαση θεµελιωδών συµβατικών υποχρεώσεων, θα περιορίζονται σε προβλέψιµες ζηµιές, αντιπροσωπευτικές για τέτοιες συ µβάσεις, εφ ' όσον δεν ενέχεται πρόθεση ή βαριά αµέλεια, τραυµατισµός ανθρώπων, πρόκληση βλαβών σε ανθρώπινα µέλη ή στην προσωπική υγεία, ή σύµφωνα µε το νόµο υπαιτιότητας προϊόντος. Η διάρκεια της εγγύησης δεν θα παρατείνεται από υπηρεσίες που προσφέρονται από τους όρους της εγγύησης. Καθ ' όσον δεν υφίσταται αθέτηση της εγγύησης, η Siemens διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση ή την επισκευή. Η Siemens θα ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά τον πελάτη.

26 Gigaset M34 USB u Οι προαναφερθέντες κανονισµοί δεν συνδέονται µε οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία, µε την υποχρέωση τεκµηρίωσης του ισχυρισµού, πραγµατοποιείται εις βάρος του πελάτη. Για να επικαλεστείτε τη συγκεκριµένη εγγύηση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την τηλεφωνική υπηρεσία της Siemens. Τον εν λόγω τηλεφωνικό αριθµό µπορείτε να βρείτε στο συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης. 25

27

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

2 FRITZ!Box Fon WLAN. AVM GmbH 2006. All rights reserved. Documentation release 11/2006

2 FRITZ!Box Fon WLAN. AVM GmbH 2006. All rights reserved. Documentation release 11/2006 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Αυτό το εγχειρίδιο και το λογισµικό που περιγράφει, προστατεύονται από κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα. Η AVM εκχωρεί το µη αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης του λογισµικού, το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ NOKIA PC SUITE 5.8 1/25 Πνευµατική Ιδιοκτησία 2002-2004 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...7 3. ΣΥΝ ΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης

Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq. Εγχειρίδιο Χρήσης Σειρά φορητών υπολογιστών Compaq Εγχειρίδιο Χρήσης Σηµείωση 2002 Hewlett-Packard Company. Οι ονοµασίες Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν εµπορικά σήµατα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και

Διαβάστε περισσότερα

hp LaserJet 3300mfp series

hp LaserJet 3300mfp series hp LaserJet 3300mfp µ hp LaserJet 3300mfp series οδηγός «Ξεκινώντας» Πληροφορίες για τα πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Company 2002 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3)

Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) Εγχειρίδιο χρήσης τηλεφώνου Τηλέφωνο IP 7961G/7961G-GE και 7941G/7941G-GE της Cisco για το Cisco CallManager 4.1(3) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ Κεντρικά γραφεία Cisco Systems, Inc. 170

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one οδηγός χρήσης hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett-Packard Development Company, LP Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς

HP Notebook PC. Εγχειρίδιο Αναφοράς HP Notebook PC Εγχειρίδιο Αναφοράς Σηµείωση Αυτό το εγχειρίδιο και κάθε παράδειγµα που περιέχεται σε αυτό παρέχεται "όπως είναι" και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Hewlett-Packard δεν παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Card Reader/Writer

Multi-Card Reader/Writer IT 4-116-384-52 (1) Multi-Card Reader/Writer Οδηγίες λειτουργίας JP Πριν από τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτό το έγγραφο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση. FR DE ES IT CS MRW62E-T2 2008 Sony

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ

Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Εγχειρίδιο χρήσης PCI μόντεμ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ... 3 ΤΙ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ PCI ΦΑΞ-ΜΌΝΤΕΜ... 4 WINDOWS 95/98/ME/2000... 4 WINDOWS NT 4.0... 4 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Εκτυπωτή/Σαρωτή Για ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε τις Πληροφορίες Ασφαλείας στις "Οδηγίες Φωτοαντιγραφής" πριν τη χρήση του μηχανήματος. Εισαγωγή Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα.

Εύρεση πληροφοριών στον υπολογιστή σας Μαζί με τον υπολογιστή σας Sony VAIO περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα έγγραφα. Σημαντικό Φροντίστε να δημιουργήσετε δίσκους ανάκτησης όταν ο υπολογιστής σας είναι έτοιμος για χρήση, επειδή δεν παρέχονται δίσκοι ανάκτησης μαζί με τον υπολογιστή. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης HiPath 1220 Εγχειρίδιο Εγκατάστασης Μόνο για εσωτερική χρήση HP1220_MaInstallTOC.fm Περιεχόµενα Περιεχόµενα 0 1 Σηµαντικές Πληροφορίες............................................... 1-1 1.1 Γενικά..............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3

Οδηγός χρήσης E51. Τεύχος 3 Οδηγός χρήσης E51 Τεύχος 3 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, H NOKIA CORPORATION ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-244 / RM-426 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 2-672-704-91(1) Ξεκινώντας 7 Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E ηµιουργία DVD µε το πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 ηµιουργία DVD µε εικόνες που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw

HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw HP LaserJet 1160, 1320, 1320n, 1320tn, 1320nw Εκτυπωτές hp LaserJet 1160 και hp LaserJet 1320 Οδηγός Χρήστη Σχετικά µε τα Πνευµατικά ικαιώµατα (Copyright) 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Διαβάστε περισσότερα

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς

Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Dell Precision M6400 Οδηγός εγκατάστασης και γρήγορης αναφοράς Ο παρών οδηγός παρέχει µια επισκόπηση δυνατοτήτων, προδιαγραφές, γρήγορη ρύθµιση καθώς και πληροφορίες λογισµικού για τον υπολογιστή σας.

Διαβάστε περισσότερα