Εγχειρίδιο χρήσης BN G-01

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο χρήσης BN46-00382G-01"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης S19D300HY S19D340HY S19D300NY S20D300BY S20D300H S20D340H S20D300HY S20D340HY S22D300BY S22D300HY S22D340HY S22D300NY S24D300B S24D300BL S24D300H S24D340H S24D300HL S24D340HL Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης. BN G-01

2 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ 8 Πνευματικά δικαιώματα 8 Εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο 9 Καθαρισμός 10 Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση 10 Προφυλάξεις αποθήκευσης 11 Προφυλάξεις για την ασφάλεια 11 Σύμβολα προειδοποιήσεων ασφαλείας 12 Ηλεκτρισμός και ασφάλεια 13 Εγκατάσταση 15 Λειτουργία 19 Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ 20 Έλεγχος του περιεχομένου 20 Έλεγχος των μερών 21 Μέρη 21 Κουμπιά πρόσοψης 32 Πίσω πλευρά 35 Εγκατάσταση 35 Προσάρτηση της βάσης (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY) 36 Προσάρτηση της βάσης (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 37 Αφαίρεση της βάσης (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY) Πίνακας περιεχομένων 2

3 Πίνακας περιεχομένων 38 Αφαίρεση της βάσης (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 39 Εγκατάσταση κιτ στήριξης σε τοίχο ή βάσης στήριξης σε γραφείο (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY / S24D300H (μόνο για το μοντέλο LS24D300HSM*)) 40 Ρύθμιση της κλίσης του προϊόντος 41 Αντικλεπτική κλειδαριά ΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΠΗΓΉΣ 42 Πριν από τη σύνδεση 42 Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση 42 Σύνδεση και χρήση υπολογιστή 42 Σύνδεση μέσω του καλωδίου D-SUB (αναλογικός τύπος) 43 Σύνδεση μέσω καλωδίου DVI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL) 44 Σύνδεση μέσω καλωδίου DVI-HDMI (S20D300BY / S22D300BY / S24D300B / S24D300BL) 44 Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 45 Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI-DVI (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 46 Σύνδεση στην παροχή ρεύματος 48 Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης 49 Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης Πίνακας περιεχομένων 3

4 Πίνακας περιεχομένων ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΌΝΗΣ 50 Brightness 50 Διαμόρφωση της ρύθμισης Brightness 51 Contrast 51 Διαμόρφωση της ρύθμισης Contrast 52 Sharpness 52 Διαμόρφωση της ρύθμισης Sharpness 53 Game Mode 53 Διαμόρφωση της ρύθμισης Game Mode 54 MAGIC Bright 54 Ρύθμιση παραμέτρων του MAGIC Bright 56 MAGIC Angle (S20D300H / S20D340H / S24D300B / S24D300H / S24D340H) 56 Ρύθμιση παραμέτρων του MAGIC Angle 58 MAGIC Upscale 58 Ρύθμιση παραμέτρων του MAGIC Upscale 59 Image Size 59 Αλλαγή της Image Size 61 HDMI Black Level (S19D300HY / S19D340HY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 61 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων HDMI Black Level 63 Response Time (S24D300H / S24D340H) 63 Διαμόρφωση της ρύθμισης Response Time 64 H-Position & V-Position 64 Διαμόρφωση της λειτουργίας H-Position & V-Position Πίνακας περιεχομένων 4

5 Πίνακας περιεχομένων 66 Coarse 66 Προσαρμογή της ρύθμισης Coarse 67 Fine 67 Προσαρμογή της ρύθμισης Fine ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΌΧΡΩΣΗΣ 68 Red 68 Διαμόρφωση της ρύθμισης Red 69 Green 69 Διαμόρφωση της ρύθμισης Green 70 Blue 70 Διαμόρφωση της ρύθμισης Blue 71 Color Tone 71 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Color Tone 72 Gamma 72 Διαμόρφωση της ρύθμισης Gamma ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΤΟΥ OSD 73 Language 73 Διαμόρφωση της ρύθμισης Language 74 Menu H-Position & Menu V-Position 74 Διαμόρφωση της λειτουργίας Menu H- Position & Menu V-Position 75 Display Time 75 Διαμόρφωση της ρύθμισης Display Time 76 Transparency 76 Αλλαγή της ρύθμισης Transparency ΡΎΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ 77 Reset All 77 Επαναφορά ρυθμίσεων (Reset All) 78 Eco Saving 78 Διαμόρφωση της ρύθμισης Eco Saving Πίνακας περιεχομένων 5

6 Πίνακας περιεχομένων 79 Off Timer 79 Ρύθμιση παραμέτρων του Off Timer 80 Διαμόρφωση του Turn Off After 81 PC/AV Mode (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 81 Διαμόρφωση της ρύθμισης PC/AV Mode 83 Key Repeat Time 83 Διαμόρφωση της ρύθμισης Key Repeat Time 84 Source Detection (S19D300HY / S19D340HY / S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY / S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300B / S24D300BL / S24D300H / S24D340H / S24D300HL / S24D340HL) 84 Διαμόρφωση του Source Detection ΤΟ ΜΕΝΟΎ INFORMATION ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΜΕΝΟΎ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΟΔΗΓΌΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ 85 INFORMATION 85 Εμφάνιση του μενού INFORMATION 86 Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Brightness και Contrast στην αρχική οθόνη 87 Easy Setting Box 87 Εγκατάσταση του λογισμικού 88 Κατάργηση του λογισμικού 89 Απαιτούμενες ενέργειες πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung 89 Δοκιμή του προϊόντος 89 Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας 89 Ελέγξτε τα παρακάτω. Πίνακας περιεχομένων 6

7 Πίνακας περιεχομένων 92 Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ 94 Γενικές (S19D300HY / S19D340HY / S19D300NY) 95 Γενικές (S20D300BY / S20D300H / S20D340H / S20D300HY / S20D340HY) 96 Γενικές (S22D300BY / S22D300HY / S22D340HY / S22D300NY) 97 Γενικές (S24D300BL / S24D300HL / S24D300H / S24D300B) 98 Γενικές (S24D340HL / S24D340H) 99 Εξοικονόμηση ενέργειας 101 Πίνακας τυπικών τρόπων λειτουργίας σήματος ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 106 Επικοινωνήστε με τη σε όλο τον κόσμο 112 Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη) 112 Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος 112 Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη 113 Άλλα 114 Σωστή απόρριψη 114 Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) 115 Ορολογία ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ Πίνακας περιεχομένων 7

8 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Πνευματικά δικαιώματα Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας Samsung Electronics Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics. Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation. Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association. Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν. (π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης). (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο προϊόν. (π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης). Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη. Εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 8

9 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Καθαρισμός Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό. 1. Απενεργοποιήστε την οθόνη και τον υπολογιστή. 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την οθόνη. Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. 3. Σκουπίζετε την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.! Μην εφαρμόζετε στην οθόνη καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή επιφανειοδραστική ουσία. Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν. 4. Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά για να καθαρίσετε το εξωτερικό της οθόνης. 5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν μετά τον καθαρισμό του προϊόντος. 6. Ενεργοποιήστε την οθόνη και τον υπολογιστή.! Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 9

10 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε τον απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν. 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm Προφυλάξεις αποθήκευσης Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106) εάν το εσωτερικό της οθόνης χρειάζεται καθάρισμα. (έναντι χρέωσης συντήρησης.) Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 10

11 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Προφυλάξεις για την ασφάλεια Προσοχή ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος. Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα που αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση. Σύμβολα προειδοποιήσεων ασφαλείας Προειδοποίηση Προσοχή Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός. Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων. Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο. Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 11

12 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Ηλεκτρισμός και ασφάλεια Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται. Προειδοποίηση Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην συνδέετε πολλά προϊόντα στην ίδια πρίζα. Διαφορετικά, η πρίζα μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί πυρκαγιά. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό. Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.! Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1). Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.! Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Ένα φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αφαιρέστε τα ξένα σωματίδια όπως σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.! Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 12

13 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Προσοχή Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν χρησιμοποιείται το προϊόν. Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για άλλα προϊόντα εκτός από εξουσιοδοτημένα προϊόντα που παρέχονται από τη Samsung.! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.! Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία του προϊόντος. Η τροφοδοσία του προϊόντος δεν μπορεί να διακοπεί πλήρως από το κουμπί λειτουργίας. Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.! Εγκατάσταση Προειδοποίηση Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Αποφεύγετε την εγκατάσταση του προϊόντος σε στενό χώρο με ελλιπή εξαερισμό, όπως ράφια βιβλιοθήκης ή εντοιχισμένες ντουλάπες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας. Φυλάξτε την πλαστική σακούλα συσκευασίας του προϊόντος σε μέρος όπου δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.! Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 13

14 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ). Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό. Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά. Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε πάγκο κουζίνας. Προσοχή Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.! Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη. Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό. Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 14

15 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Ακουμπήστε κάτω το προϊόν προσεκτικά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό.!! Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του. Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106) πριν από την εγκατάσταση, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο. Λειτουργία Προειδοποίηση Το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν μόνοι σας. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Για επισκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106). Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα συνδεδεμένα καλώδια.!! Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστο θόρυβο, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106). Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά το παιδί σας. Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή καταστραφεί το εξωτερικό του, απενεργοποιήστε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106). Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 15

16 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα, παιχνίδια ή γλυκά επάνω στο προϊόν. Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.! Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.!!! GAS Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο και προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο. Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο και προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 16

17 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 100 Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή εύφλεκτα προϊόντα (χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στους αεραγωγούς ή στις θύρες του προϊόντος. Εάν εισέλθει νερό ή ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106). Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Εάν εισέλθει νερό ή ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 106). Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Προσοχή!! -_- Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προστασία οθόνης με κινούμενες εικόνες. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.). Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω συγκεντρωμένης σκόνης, υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή διαρροής ρεύματος. Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα. Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.! Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος πριν το χρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 17

18 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη συσκευή συνεχούς ρεύματος και μην βρέχετε τη συσκευή. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι. Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος όταν σφουγγαρίζετε. Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος κοντά σε συσκευές θέρμανσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.! Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.! Μην κρατάτε την οθόνη ανάποδα και μην τη μετακινείτε κρατώντας την από τη βάση. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.! Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί. Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία. Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν μακριά από μικρά παιδιά.! Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 18

19 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.! Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα δάχτυλα ή τα χέρια τους. Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός. Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής: 50 cm Ισιώστε την πλάτη σας. Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν λίγο προς τα κάτω. Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας. Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη. Οι πήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω μέρος της παλάμης. Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία. Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το στήθος σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν 19

20 1 Προετοιμασία 1.1 Έλεγχος του περιεχομένου Έλεγχος των μερών Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπει κάποιο εξάρτημα. Η όψη των μερών και των αντικειμένων που πωλούνται ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Εξαρτήματα Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) Οδηγός κανονισμών Εγχειρίδιο χρήσης (προαιρετικό) Τροφοδοτικό DC (ενσωματωμένο) (προαιρετικό) Τροφοδοτικό DC (αποσπώμενο) (προαιρετικό) Καλώδιο ρεύματος (συνοδεύει μόνο το αποσπώμενο τροφοδοτικό DC). Καλώδιο D-SUB (προαιρετικό) Καλώδιο DVI (προαιρετικό) Καλώδιο HDMI (προαιρετικό) Καλώδιο HDMI-DVI (προαιρετικό) Βάση στήριξης Στήριγμα βάσης Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές. 1 Προετοιμασία 20

21 MENU GAME MODE 1 Προετοιμασία 1.2 Μέρη Κουμπιά πρόσοψης Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. S19D300NY / S22D300NY MENU GAME MODE Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί στη συσκευή, αγγίξτε την περιοχή στο κάτω μέρος της οθόνης. Με το άγγιγμα γύρω από την ετικέτα του κουμπιού στην πρόσοψη, το κουμπί δεν ενεργοποιείται. Εικονίδια Περιγραφή Ανοίξτε ή κλείστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις. MENU Ενεργοποίηση: Για να κλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [ MENU] για 10 δευτερόλεπτα. Απενεργοποίηση: Για να ξεκλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [ MENU] για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Όταν είναι κλειδωμένος ο έλεγχος OSD, Οι ρυθμίσεις Brightness και Contrast μπορούν να προσαρμοστούν. Η επιλογή Game Mode είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας INFORMATION. 1 Προετοιμασία 21

22 1 Προετοιμασία Εικονίδια Περιγραφή Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Game Mode. Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Game Mode είναι διαθέσιμη. PICTURE Contrast, Sharpness, Bright, MAGIC COLOR Upscale SETUP&RESET Eco Saving Μετακινηθείτε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας επιλογής στο μενού OSD. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης. Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού. MAGIC Πατήστε το κουμπί [ ] για να προσαρμοστούν αυτόματα οι ρυθμίσεις της οθόνης. Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία Auto Adjustment. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης. Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ελέγχου στη συσκευή, εμφανίζεται ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας πριν ανοίξει το μενού της οθόνης. (Ο οδηγός εμφανίζει τη λειτουργία του κουμπιού που πατήθηκε.) Για πρόσβαση στο μενού προβολής επί της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί. Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος. Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Game Mode είναι ενεργοποιημένη. [ ]: Off [ ]: On 1 Προετοιμασία 22

23 MENU MENU GAME MODE GAME MODE SOURCE SOURCE 1 Προετοιμασία S22D300BY / S24D300B / S24D300BL MENU GAME MODE SOURCE MENU GAME MODE SOURCE Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί στη συσκευή, αγγίξτε την περιοχή στο κάτω μέρος της οθόνης. Με το άγγιγμα γύρω από την ετικέτα του κουμπιού στην πρόσοψη, το κουμπί δεν ενεργοποιείται. S20D300BY MENU GAME MODE SOURCE MENU GAME MODE SOURCE 1 Προετοιμασία 23

24 1 Προετοιμασία Εικονίδια Περιγραφή Ανοίξτε ή κλείστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. MENU Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Ενεργοποίηση: Για να κλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [ MENU] για 10 δευτερόλεπτα. Απενεργοποίηση: Για να ξεκλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [ MENU] για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Όταν είναι κλειδωμένος ο έλεγχος OSD, Οι ρυθμίσεις Brightness και Contrast μπορούν να προσαρμοστούν. Η επιλογή Game Mode είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας INFORMATION. Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Game Mode. Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Game Mode είναι διαθέσιμη. PICTURE Contrast, Sharpness, Bright, MAGIC COLOR Upscale SETUP&RESET Eco Saving Μετακινηθείτε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας επιλογής στο μενού OSD. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης. Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού. MAGIC Εάν πατήσετε το κουμπί [ ] όταν δεν εμφανίζεται το μενού OSD, αλλάζει η πηγή εισόδου (Analog/DVI). Εάν ενεργοποιήσετε το προϊόν ή αλλάξετε την πηγή εισόδου πατώντας το κουμπί [ ], ένα μήνυμα που δείχνει τη νέα πηγή εισόδου θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Πατήστε το κουμπί [ ] για να προσαρμοστούν αυτόματα οι ρυθμίσεις της οθόνης. Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία Auto Adjustment. Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog. 1 Προετοιμασία 24

25 1 Προετοιμασία Εικονίδια Περιγραφή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης. Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ελέγχου στη συσκευή, εμφανίζεται ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας πριν ανοίξει το μενού της οθόνης. (Ο οδηγός εμφανίζει τη λειτουργία του κουμπιού που πατήθηκε.) Για πρόσβαση στο μενού προβολής επί της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί. Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος. Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Game Mode είναι ενεργοποιημένη. [ ]: Off [ ]: On 1 Προετοιμασία 25

26 MENU MENU GAME MODE GAME MODE SOURCE SOURCE 1 Προετοιμασία S19D300HY / S19D340HY / S22D300HY / S22D340HY / S24D300HL / S24D340HL MENU GAME MODE SOURCE MENU GAME MODE SOURCE Για να ενεργοποιήσετε ένα κουμπί στη συσκευή, αγγίξτε την περιοχή στο κάτω μέρος της οθόνης. Με το άγγιγμα γύρω από την ετικέτα του κουμπιού στην πρόσοψη, το κουμπί δεν ενεργοποιείται. S20D300HY / S20D340HY MENU GAME MODE SOURCE MENU GAME MODE SOURCE 1 Προετοιμασία 26

27 1 Προετοιμασία Εικονίδια Περιγραφή Ανοίξτε ή κλείστε το μενού προβολής στην οθόνη (OSD) ή επιστρέψτε στο προηγούμενο μενού. MENU Κλείδωμα ελέγχου OSD: Διατηρήστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ή κλειδώστε τον έλεγχο OSD για να αποτρέψετε τις ακούσιες αλλαγές στις ρυθμίσεις. Ενεργοποίηση: Για να κλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [ MENU] για 10 δευτερόλεπτα. Απενεργοποίηση: Για να ξεκλειδώσετε τον έλεγχο OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί [ MENU] για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα. Όταν είναι κλειδωμένος ο έλεγχος OSD, Οι ρυθμίσεις Brightness και Contrast μπορούν να προσαρμοστούν. Η επιλογή Game Mode είναι διαθέσιμη. Είναι δυνατή η προβολή της ενότητας INFORMATION. Πατήστε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Game Mode. Τα παρακάτω στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα εάν η δυνατότητα Game Mode είναι διαθέσιμη. PICTURE Contrast, Sharpness, Bright, MAGIC COLOR Upscale SETUP&RESET Eco Saving Μετακινηθείτε στο επάνω ή στο κάτω μενού ή αλλάξτε την τιμή μιας επιλογής στο μενού OSD. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για τη ρύθμιση της φωτεινότητας φωτεινότητας και της αντίθεσης της οθόνης. Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού. MAGIC Εάν πατήσετε το κουμπί [ ] όταν δεν εμφανίζεται το μενού OSD, αλλάζει η πηγή εισόδου (Analog/HDMI). Εάν ενεργοποιήσετε το προϊόν ή αλλάξετε την πηγή εισόδου πατώντας το κουμπί [ ], ένα μήνυμα που δείχνει τη νέα πηγή εισόδου θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Πατήστε το κουμπί [ ] για να προσαρμοστούν αυτόματα οι ρυθμίσεις της οθόνης. Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία Auto Adjustment. Διαθέσιμο μόνο σε τρόπο λειτουργίας Analog. 1 Προετοιμασία 27

28 1 Προετοιμασία Εικονίδια Περιγραφή Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης. Όταν πατηθεί κάποιο κουμπί ελέγχου στη συσκευή, εμφανίζεται ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας πριν ανοίξει το μενού της οθόνης. (Ο οδηγός εμφανίζει τη λειτουργία του κουμπιού που πατήθηκε.) Για πρόσβαση στο μενού προβολής επί της οθόνης όταν εμφανίζεται ο οδηγός, πατήστε ξανά το αντίστοιχο κουμπί. Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας Ο οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία ή το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος. Η σελίδα κουμπιών λειτουργιών υποδεικνύει εάν η επιλογή Game Mode είναι ενεργοποιημένη. [ ]: Off [ ]: On 1 Προετοιμασία 28

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159

Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οδηγός Χρήστη Q1859 Q2009 Q2159 Οι μόνες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ CINEMA 3D ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΘΟΝΗ CINEMA 3D ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΟΘΟΝΗ CINEMA 3D Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΘΟΝΗΣ CINEMA 3D D2342P

Διαβάστε περισσότερα

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών

VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών VA1911a-LED/VA1911ma-LED Οθόνη LCD Οδηγός χρηστών Model No. VS14755 Περιεχόμενα Πληροφορίες Συμμόρφωσης...1 Σημαντικές Οδηγίες Ασφάλειας...2 Δήλωση Συμμόρφωσης με RoHS...3 Πληροφορίες Πνευματικών Δικαιωμάτων...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 EL Εγχειρίδιο χρήσης PSP-E1004 7017788 Πίνακας περιεχομένων Προειδοποίηση και προφύλαξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 4 Προφυλάξεις 6 Χρήση του συστήματος PSP Ονόματα και λειτουργίες μερών του συστήματος 10 Φόρτιση της

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U

Συσκευή προβολής PH1000U. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Συσκευή προβολής PH1000U Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-PH1000U Ver. 6 3/15 Ο όρος DLP είναι εμπορικό σήμα της Texas Instruments. Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573

Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 Εγχειρίδιο χρήσης PSP-N1004 7015573 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίγετε το εσωτερικό της συσκευής. Για επισκευή, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους τεχνικούς. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Packard Bell EasyNote TE - 1

Εγχειρίδιο Χρήστη. Packard Bell EasyNote TE - 1 Εγχειρίδιο Χρήστη Packard Bell EasyNote TE - 1 Περιεχόµενα Έναρξη λειτουργίας του υπολογιστή 4 Ασύρματη σύνδεση... 4 Εγγραφή... 5 Εγκατάσταση λογισμικού... 6 Αποκατάσταση... 6 Αντιμετωπίζετε πρόβλημα;...

Διαβάστε περισσότερα

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK

PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Συσκευή προβολής PX602UL-WH/PX602UL-BK/ PX602WL-WH/PX602WL-BK Εγχειρίδιο Χρήσης Αρ. μοντέλου NP-PX602UL-WH/NP-PX602UL-BK/NP-PX602WL-WH/NP-PX602WL-BK Ver. 2 11/14 Οι επωνυμίες Apple, Mac, Mac OS, και MacBook

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη ASUS Σειρά PB278Q Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...14 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Φορητή συσκευή προβολής P420X/P350X/P350W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 4η έκδοση, Φεβρουάριος 2012 Οι όροι Macintosh, Mac OS X και PowerBook είναι σήματα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B

Εγχειρίδιο χρήσης CECH-2004A CECH-2004B Εγχειρίδιο χρήσης Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεχτικά όλο το πληροφοριακό υλικό του προϊόντος και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. CECH-2004A CECH-2004B 7015485 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη

MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη Οκτώβριος 2012 MX239H LCD οθόνη Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Προβολέας της Acer. Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Προβολέας της Acer Σειρά X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη Copyright 2009. Acer Incorporated. Με την επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. Προβολείς της Acer X1161/X1161A/X1161N/X1261 Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

MX410 και MX510 Series

MX410 και MX510 Series MX410 και MX510 Series Οδηγός χρήσης Ιούνιος 2012 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 7015 Μοντέλο(α): 470, 630, 670, 675, 679 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη οθόνη LCD. Σημαντικό Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη οθόνη LCD Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες «Οδηγίες χρήσης» και το Εγχειρίδιο εγκατάστασης (ξεχωριστό έντυπο) για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε περισσότερα

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION.

είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION στην Ιαπωνία και σε άλλες χώρες. είναι σήµα κατατεθέν της RISO KAGAKU CORPORATION. Η εταιρεία Riso δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµιά ή δαπάνη µπορεί να προκληθεί από τη χρήση του παρόντος εγχειριδίου. Λόγω της διαρκούς βελτίωσης των προϊόντων µας, υπάρχει περίπτωση το µηχάνηµα να διαφέρει

Διαβάστε περισσότερα

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Κάντε κλικ σε ένα θέμα Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων Γρήγορη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής

Οδηγίες Φωτοαντιγραφής Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Φωτοαντιγραφής 1 2 3 4 5 6 Τοποθέτηση Πρωτοτύπων Αντιγραφή Αντιμετώπιση Προβλημάτων Εργαλεία Χρήστη (Δυνατότητες Φωτοτυπικού) Παρατηρήσεις Προδιαγραφές Διαβάστε προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

GK6941. Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK6941 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Δεκέμβριος 2011 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείαςοδηγίες ασφαλείας Τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστεί η προσωπική σας ασφάλεια και η προστασία του εξοπλισμού και του περιβάλλοντος εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών

VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών VG2860mhl-4K Οθόνη Οδηγός χρηστών Αριθμός Μοντέλου: VS15883 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη ViewSonic Με περισσότερα από 25 χρόνια στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα της παροχής οπτικών λύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15

Περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΆ. 3. Ρύθμιση των Ρυθμίσεων της εμφάνισης επί της οθόνης (OSD)...15 Περιεχόμενα Πληροφορίες Κανονισμών...2 Περιγραφή των προειδοποιητικών συμβόλων...2 Επισημάνσεις Ασφαλείας...2 Πρόλογος...4 Εγγύηση και Σέρβις / Επιδιόρθωση..4 Καθαρισμός...4 1. Εκκίνηση...5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma

Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Αρ. μοντέλου TX-P42VT30E TX-P50VT30E Οδηγίες χρήσης Τηλεόραση plasma Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της Panasonic. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 6 Σάρωση με το CaptureOnTouch...33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 6 Σάρωση με το CaptureOnTouch...33 Εγχειρίδιο χρήσης ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1.

EΛΛH NIKA ENGLISH. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300. Οδηγός χρήσης LG-P990. www.lg.com P/N : MFL67121810 (1. EΛΛH NIKA ENGLISH Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300 Οδηγός χρήσης LG-P990 P/N : MFL67121810 (1.0) www.lg.com Wi-Fi (WLAN) Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να λειτουργεί σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα