Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT / ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/06/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,42 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , Μισθώµατα , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γής (άρθρο 195 Κ Κ) , , , Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , , Εσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων , , , Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 Β ,00 0,00 0, Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) 6.000,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , , Λοιπά έσοδα από ακίνητα , , ,35 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 0,00 0, Τόκοι κεφαλαίων ,00 0,00 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0,00 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες ,00 0,00 0,00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλος ογκωδών ηµοτικών απορριµµάτων 2.500, , ,00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν.547/1977) , , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 6.000, , , ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 6.000, , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , ικαίωµα ενταφιασµού , , , ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 5.000,00 0,00 0, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 5.000,00 0,00 0,00

2 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.000,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 2.000,00 0,00 0, Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 272,00 272, Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 1.000,00 272,00 272, Έσοδα από την παραχώρηση αιθουσών, πολιτιστικών κέντρων και λοιπών 1.000,00 272,00 272, Εσοδα από το τέλος Ακίνητης περιουσίας , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993) - Κρατική επιχορήγηση ,00 0,00 0, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 3.000,00 502,66 502, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 3.000,00 502,66 502, Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφώ , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφώ , , , Λοιπά τέλη και δικαιώµατα , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , , Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) , , ,38 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , Φόροι , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) , , , Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80) , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 0,00 100,00 100, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν.1080/80) 0,00 100,00 100, Εισφορές ,00 60,00 60, Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συν 500,00 0,00 0, Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συν 500,00 0,00 0, Λοιπές εισφορές ,00 60,00 60, Εισφορά συµµετοχής στις κατασκηνώσεις Ν. Περάµου ,00 60,00 60,00 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , , Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν.1828/89) , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπα , , , ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπα , , ,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,73

3 071 Λοιπά τακτικά έσοδα , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) , , , Εσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) , , , Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν.2130/93) 1.600,00 0,00 0, Μισθώµατα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία µονάδων υδατοκαλλιέργειας 1.600,00 0,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικο , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικο , , , Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 1.000,00 0,00 0, Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν 4260/62) 1.000,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν ,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν ,00 0,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 4.500, , , Έσοδα από την επιβολή τέλους κάλυψης δαπανών τέλεσης πολιτικού γάµου , , , Έσοδα από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 500,00 196,76 196,76 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,65 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.100,00 21,57 21, Εσοδα από εκποίηση ακινήτων 1.000,00 0,65 0, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν ,00 0,65 0, Προσκύρωση δηµοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν ,00 0,65 0, Εσοδα από εκποίηση κινητών 100,00 20,92 20, Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ΚΚ) 100,00 20,92 20, Εσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρ. - ηλεκτρον. συσκευών 100,00 20,92 20,92 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ,00 0,00 0, Από εθνικούς πόρους (µέσω του τακτικού προϋπολογισµού) ,00 0,00 0, Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών λειτουργίας των κατασκηνώσεων Νέας Περάµου ,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις 8.000,00 0,00 0, Επιχορήγηση αντιχαλαζιακών δικτύων από ΕΛΓΑ 8.000,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , , Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήµων ,00 0,00 0, Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) ,00 0,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν.2880/2001) ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες , , ,00

4 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες , , , Λοιπές Επιχορηγήσειςγια επενδύσεις και έργα , , , Χρηµατοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα ,17 0,00 0, Οδοποιία σύνδεσης οικισµού Ακροβουνίου µε το. Κηπιών και επέµβαση βελτίωσης ο 4.982,47 0,00 0, ιαπλάτυνση δρόµου από γήπεδο Νικήσιανης έως Ιερά Μονή Άξιον Εστί - ΕΣΠΑ ( Αρ. π 7.100,58 0,00 0, Βελτίωση οδοποιίας οδικού τµήµατος από Εγνατία έως επαρχιακή οδό Ελαιοχωρίου - Φω ,86 0,00 0, ιαµόρφωση αύλειου χώρου βρεφονηπιακού σταθµού Κοκκινοχωρίου ήµου Παγγαίου 4.461,93 0,00 0, Ανάπλαση παραλιακού µετώπου Οφρυνίου (ΠΕΠ) (Α Σ 533/13) ,68 0,00 0, Ανάπλαση παραλιακού πεζόδροµου παλαιού οικισµού Ν. Ηρακλείτσας (ΠΕΠ) (Α Σ ,65 0,00 0, Προσθήκη στέγης στο υπάρον και προσθήκη κατ επέκταση στο γυµνάσιο Ποδοχωρίου (Π ,00 0,00 0, ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΟΠΣ ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π..Ε.) ,00 0,00 0, ιαµόρφωση πεζοδροµίων στην επέκταση σχεδίου Ελευθερούπολης ,00 0,00 0, Βελτίωση Συνθηκών Προσπελασιµότητας Τµήµατος Οδού στην Τ.Κ Ορφανίου ,00 0,00 0, Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (µέσω του τ ,00 0,00 0, Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που προκαλούνται απ ,00 0,00 0, Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λ ,00 0,00 0, Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερ , , , Κοινοτική συνδροµή στα πλαίσια της πράξης «Water Management Interventions / WAMI ,32 0,00 0, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ '' - ΠΡΑΞΗ: '' Excel 9.220,00 0,00 0, Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των περιοχών παρέµβασης το ,80 0,00 0, Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στη Τ.Κ. Ελευθερών , , , Ανάδειξη και οικοτουριστική αξιοποίηση τεχνητής λίµνης Φωληάς. Παγγαίου (ΕΣΠΑ) 6.232,04 0,00 0, Action contrast to hydraulic emergency in local urban site - ACHELLOUS (ΕΣΠΑ) ( Agr 3.967,01 0,00 0, Αποκατάσταση ΧΑ Α ηµοτ. Ενότητας Πιερεών (θέση Αµµούδες), Ορφανού (θέση Καλ ,43 0,00 0, Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Φωληάς - Μυρτοφύτου , , , Βελτίωση εκσυγχρονισµός αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ Σιδηροχωρίου και ωµατίων το , , , Παρεµβάσεις Αγροτικής Οδοποιίας ήµου Παγγαίου , , , Άξονα Προτεραιότητας 4 'Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα'' ,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα ,65 0,00 0, Πράξη εφαρµογής στην επέκταση Κοκκινοχώµατος - ΕΤΕΡΠΣ ( αρ. απόφ. 1319/ ,00 0,00 0, Επέκταση - Αναθεώρηση στο. Αµισιανών - ΕΤΕΡΠΣ (αρ. απόφ. 207/ ) ,65 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , Προσαυξήσεις και πρόστιµα , , , Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/ , , ,22

5 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/ , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) , , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) 7.000, , , Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα Υ , , , Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 500,00 0,00 0, Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 500,00 0,00 0, Καταπτώσεις εγγυήσεων 7.700, , , Καταπτώσεις εγγυήσεων µισθωµάτων 7.700, , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων , , , Πρόστιµα κανονισµού καθαριότητας 500,00 0,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , , Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 5.000,00 310,00 310, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 5.000,00 310,00 310, Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 5.000,00 310,00 310, Λοιπά έκτακτα έσοδα , , , Εσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ,00 900,00 900, Έσοδα από το ίδρυµα Εξοχές Ελληνικής Αστυνοµίας για την φιλοξενία τους στις κατασκ 9.000,00 0,00 0, Έσοδα από την Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων ίωξης Λαθροµετανάστευσης Νοµού Θ 900,00 900,00 900, Λοιπά έσοδα από χρήση χώρων κατασκηνώσεων ,00 0,00 0, Έσοδα των ήµων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτου , , , Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση οµπρελών , , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.584, , , Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις 2.324, , , Είσπραξη δικαιώµατος διέλευσης - άδεια εκτέλεσης εργασιών για την εγκατ/ση του ηµό 260,27 260,27 260,27 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ , , ,08 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ , , , Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για , , , Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού λιµένα Ν.Ηρακλείτσας , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα από τέλη διαµονής παρεπιδηµούντων παρελθόντων ετών 2.500,00 299,02 299, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , , Χρήση κοινοχρήστων χώρων προηγούµενων ετών που βεβαιώνεται για πρώτη φορά ,00 0,00 0,00

6 Τακτικά έσοδα από ΚΟΚ, µισθώµατα κτλ έτους ,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη διαφήµισης παρελθόντων ετών 0, ,00 0, Έσοδα µισθωµάτων έτους , , ,06 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,37 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤ , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικα έσο , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης , , , Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.153, ,02 30, Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης 8.153, ,02 30, Τέλος ακίνητης περιουσίας 958,47 958,47 2, Τέλος ακίνητης περιουσίας 958,47 958,47 2, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , , Λοιπά έσοδα , , , Λοιπά έσοδα , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη έκτακτα έσ , , , Εκτακτα γενικά έσοδα , , , Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα γενικ , , , Εκτακτα ειδικευµένα έσοδα , ,02 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωµένα κατά τα περασµένα οικονοµικά έτη έκτακτα ειδικ , ,02 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩ , , ,63 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , Συνταξιοδοτικές εισφορές , , , Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , Εισφορά σύνταξης υπερ δηµοσίου (0824) υπαλλήλων , , , Εισφορά σύνταξης υπέρ δηµοσίου (0823) ηµάρχου- Αιρετών ,00 0,00 0, Εισφορά (4,3%) σύνταξης ενταγµένων στα Β.Α.Ε - αναδροµικά , , , Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας (0824) ,00 0,00 0,00

7 Εξαγορά στρατιωτικής θητείας (0825) 2.000,00 0,00 0, Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοι , , , Χαρτόσηµο - ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων κα , , , Φόρος Αιρετών και ηµ.συµβούλων ,00 0,00 0, Φόρος προµηθευτών, εργολάβων, ελευθ.επαγγελµατιών κλπ , , , Φόρος Προµηθευτών 1% 9.000, , , Φόρος Εργολάβων 3% , , , Φόρος Προµηθευτών 4% , , , Φόρος Προµηθευτών 8% , , , Φόρος τόκων κινητών αξιών (τόκων υπερηµερίας)15% ,00 0,00 0, Φόρος αµοιβών Ελευθέρων Επαγγελµατιών , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , , Εισπράξεις µισθωµάτων αιγιαλών υπέρ κτηµατικής υπηρεσίας ,00 0,00 0, Χαρτόσηµο Μισθωµάτων , , , ΟΓΑ Χαρτοσήµου Μισθωµάτων 2.116,67 990,21 990, Χαρτόσηµο - ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,40% (ΜΤΠΥ) 100,00 0,00 0, Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΟΥ ,00 0,00 0, Χαρτ. - ΟΓΑ χαρτ. 3,60% 3.000,00 137,38 137, Είσπραξη µισθωµάτων επτά (7) θέσεων στην περιοχή "Αµµόλοφοι" υπέρ ΕΤΑ ,00 0,00 0, Ασφαλιστικές εισφορές , , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΗΕ 1.000,00 0,00 0, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΠΑ -ΤΥ ΚΥ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ Ε , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 2.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ 4.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Ταµείο Νοµικών 2.500,00 671,50 671, ΤΑΝ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 4.000,00 0,00 0, ΤΕΑ (Ταµείο Νοµικών) ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ 2.000,00 0,00 0,00

8 Ασφαλιστική εισφορά υπερ ΤΑΠΕΜ 1.000,00 0,00 0, Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) , , , Ασφ. εισφ. υπέρ ΟΑΕ 1% , , , Ασφαλιστική εισφορά υπερ Υγειον. Περίθαλψης 4.000, , , Ασφ. εισφ. υπέρ Επίδ. Αλληλεγγύης 2% , , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠ Υ (82627 ΟΥ) 2.000, , , Ασφαλιστική εισφορά υπέρ Κ.Υ.Τ , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν.103/ ,00 0,00 0, Εισφορά εφάπαξ Ν.105/ΝΠ 1.000,00 0,00 0, Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & ανείων , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων υπαλλήλων στο Τ.Π& , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ.Ε ,00 522,36 522, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , , ιατροφή 6.000,00 0,00 0, Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ηµοπρασιών -προµηθειών 0,00 0,00 0, Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ ηµοπρασιών - προµηθειών 0,00 0,00 0, Κράτηση 1,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ Ενοικίων 0,00 0,00 0, Κράτηση 0,5% υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ Ενοικίων 0,00 0,00 0, Κράτηση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων , , , Κράτηση 0,10% στις συµβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγ ,00 426,75 426, Κράτηση υπέρ ΜΤΠΥ 3% 1.000,00 0,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ( περίπτωση αγροτικού ιατρείου Ν. Περάµου) 4.000,00 0,00 0, Εισπράξεις από κατασχέσεις εις χείρας τρίτου 4.000,00 0,00 0, Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινωφελούς Εργασίας ,00 0,00 0, Είσπραξη παρακρατήσεων υπέρ ΙΚΑ ,00 0,00 0, Κράτηση 0,02% υπέρ ΕΣΗ ΗΣ 1.000,00 0,00 0, Κράτηση 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π 2.000,00 36,41 36,41 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , Επιστροφές χρηµάτων , , , Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 6.000,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 0,00 0, Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ 7.000, , ,24

9 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν.318/69, Απόφ 7.000, , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων , , , Επιστροφή εν γένει χρηµάτων (ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ) 6.000,00 260,15 260, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (Λοιπές περιπτώσεις) 2.504, , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ) 2.000,00 748,91 748, Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από τη ΙΑΑΜΑΘ ,00 0,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,28 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόµενες για ε , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π..Ε , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων πα , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρ , , , χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπ , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπ , , ,72 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟ ΩΝ , , ,43 ΕΞΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/06/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προυπολογισθέντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,79 00/6 Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,49 00/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,88 00/603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,00 00/6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,00 00/ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( Ειδικοί συνεργάτες) , , ,00 00/ Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) , , ,00 00/ Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα , , ,00 00/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , ,88 00/6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,88

10 00/ Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΑΝ ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία) 5.000,00 0,00 0,00 00/ Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΕΑ ( ικηγόροι µε πάγια αντιµισθία 1.500,00 0,00 0,00 00/ Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ Ταµείοι Νοµικών ( ικηγόροι µε πάγια 1.700,00 805,80 671,50 00/ Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΙΚΑ (Ειδ. συνεργατών) 7.000, , ,55 00/ Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΣΜΕ Ε (Ειδ. συνεργατών) 2.750, ,73 977,01 00/ Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΚΥΤ (Ειδ. συνεργάτες) 800,00 324,89 270,24 00/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ Υ για τον Γεν. Γραµµατέα 800,00 380,29 319,74 00/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ (Υγ. περίθαλψη) για τον Γεν. Γραµµατέα 1.500,00 501,30 419,40 00/ Εργοδ. εισφ. σύνταξης υπέρ ΕΦΚΑ για το Γεν. Γραµµατέα 1.000,00 288,05 230,44 00/ Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ µε.π.υ 4.000,00 213,80 0,00 00/6056 Εργοδοτικές Εισφορές ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης , , ,00 00/ Ετήσια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ ΤΠ Υ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 Ν 4260/ , , ,00 00/607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 3.000,00 496,00 496,00 00/6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 3.000,00 496,00 496,00 00/ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.000,00 0,00 0,00 00/ απάνες επιµόρφωσης προσωπικού σε παρουσιάσεις θεµάτων µέσω ηλεκτρονικής πλατφ 1.000,00 496,00 496,00 00/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , ,90 00/611 Αµοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελµατιών , , ,23 00/6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 314,70 314,70 00/ Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 2.000,00 314,70 314,70 00/6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0,00 0,00 00/ Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0,00 0,00 00/6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επ , , ,53 00/ Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επ 2.000,00 0,00 0,00 00/ Αµοιβή γιατρού εργασίας 4.000, , ,00 00/ Αµοιβή δηµοσιογράφου για την αποδελτίωση ηµερήσιου-περιοδικού τύπου και την σύντα , , ,00 00/ Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 4.000,00 846,53 846,53 00/ Αµοιβές ελεγκτών δόµησης 2.000,00 0,00 0,00 00/ Αµοιβές ενεργειακών επιθεωρητών 2.000,00 0,00 0,00 00/ Αµοιβή για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του ιδιωτικού πρατηρίου υγρ 3.000,00 0,00 0,00 00/ Αµοιβές εργασιών για τις οριοθετήσεις ρεµµάτων, δηµοτικών εκτάσεων, τις διοικητικές α ,00 0,00 0,00 00/612 απάνες αιρετών , , ,00 00/6121 Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και , , ,00 00/ Αντιµισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και , , ,00 00/6123 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συµβουλίων (άρθρο 4 Ν.2539/97) , , ,00

11 00/ Εξοδα κίνησης Προέδρων ηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπ , , ,00 00/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 6.550, , ,00 00/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 6.550, , ,00 00/ Αµοιβές και δαπάνες για την υποβολή υποψηφιότητας χορήγησης γαλάζιων σηµαιών στις 3.000, , ,00 00/ Μικροβιολογικές αναλύσεις νερού για το πρόγραµµα ''Γαλάζιες Σηµαίες'' 3.550,00 0,00 0,00 00/615 Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,08 00/6151 ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,81 00/ ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,81 00/6154 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης , , ,27 00/ Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (προµήθεια Τ.Π. ) , , ,72 00/ ικαιώµατα ΕΛ.ΤΑ από την είσπραξη προστίµων ΚΟΚ (ΦΕΚ 1479/ και ΦΕΚ 8.000, , ,55 00/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.976,00 608,59 608,59 00/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.976,00 608,59 608,59 00/ Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών του ηµοτικού Συµβουλίου 2.976,00 608,59 608,59 00/62 Παροχές Τρίτων , , ,62 00/622 Επικοινωνίες , , ,62 00/6221 Ταχυδροµικά Τέλη ,31 57,31 57,31 00/ Ταχυδροµικά Τέλη ,00 0,00 0,00 00/ Ενοικίαση θυρίδας για το έτος 2017 στα ΕΛ.ΤΑ 57,31 57,31 57,31 00/6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , ,94 00/ Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , , ,94 00/6223 Κινητή τηλεφωνία 7.000, , ,97 00/ Κινητή τηλεφωνία (αιρετών) 7.000, , ,97 00/6224 Λοιπές επικοινωνίες (Έξοδα ταχυµεταφορών) , , ,40 00/ Λοιπές επικοινωνίες ( έξοδα ταχυµεταφορών) 5.000,00 0,00 0,00 00/ Αγορά υπηρεσίας αποστολής σύντοµων µηνυµάτων (SMS) για τις ανάγκες των υπηρεσιώ 2.000, , ,40 00/63 Φόροι - Τέλη , , ,00 00/631 Φόροι , , ,00 00/6311 Φόροι τόκων ,00 0,00 0,00 00/ Φόροι τόκων ,00 0,00 0,00 00/6312 Λοιποί φόροι , , ,00 00/ Φόρος Ακίνητης Περιουσίας ,00 0,00 0,00 00/ Φόροι µεταβίβασης οχηµάτων και παράβολα ΚΤΕΟ 4.000, , ,00 00/633 ιάφοροι φόροι και τέλη ,00 0,00 0,00 00/6331 Λοιποί φόροι και τέλη ,00 0,00 0,00

12 00/ Λοιποί φόροι και τέλη 1.000,00 0,00 0,00 00/ Έξοδα µεταβίβασης οχηµάτων - µηχανηµάτων 2.000,00 0,00 0,00 00/ Φόρος εισοδήµατος και προκαταβολής φορολογητέου εισοδήµατος εισοδήµατος από κεφ ,00 0,00 0,00 00/64 Λοιπά γενικά έξοδα , , ,67 00/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 9.000, , ,12 00/6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000, , ,32 00/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών 5.000, , ,32 00/6423 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων 4.000,00 25,80 25,80 00/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων τρίτων 1.000,00 0,00 0,00 00/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων ειδικών συνεργατών 3.000,00 25,80 25,80 00/643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) , , ,00 00/6431 Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ,00 0,00 0,00 00/ Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 1.000,00 0,00 0,00 00/ Εκπροσώπηση του ήµου στην έδρα της Ευρωπαικής Ένωσης στις Βρυξέλλες, συµµετοχ ,00 0,00 0,00 00/6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και α 3.500, , ,00 00/ Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και α 3.500, , ,00 00/6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/ Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00 0,00 0,00 00/644 Συνέδρια και εορτές , , ,25 00/6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών , , ,25 00/ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (εκτός εστίασης) , , ,00 00/ απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπ. εορτών (Εστίαση) , , ,25 00/645 Συνδροµές , , ,00 00/6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ,00 837,00 837,00 00/ Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα ,00 837,00 837,00 00/6453 Λοιπές συνδροµές 900,00 224,00 224,00 00/ Λοιπές συνδροµές 500,00 224,00 224,00 00/ Συνδροµή σε δίτυο µόνιµων σταθµών γεωγραφικής αναφοράς µέσω δορυφορικών συστη 400,00 0,00 0,00 00/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 3.000, , ,54 00/6463 Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000, , ,54 00/ Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 3.000, , ,54 00/649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως , , ,76 00/6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , ,76 00/ ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων , , ,76 00/6494 Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 22,00 22,00

13 00/ Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 3.000,00 22,00 22,00 00/6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.500,00 240,00 240,00 00/ Λοιπες δαπάνες γενικής φύσης 1.500,00 240,00 240,00 00/65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης , , ,94 00/651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπα 3.000,00 202,90 202,90 00/6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000,00 202,90 202,90 00/ Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 3.000,00 202,90 202,90 00/652 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσιας πίστης ( άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπαν , , ,04 00/6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,38 00/ Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,38 00/6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,66 00/ Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,66 00/67 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις-Παροχές-Επιχορηγή , , ,48 00/671 Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα , , ,42 00/6711 Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,42 00/ Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , , ,42 00/6715 Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , ,00 00/ Επιχορήγηση Ν.Π.. µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ , , ,00 00/672 Υποχρεωτικές Εισφορές , , ,06 00/6721 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 1.500, , ,00 00/ Εισφορά υπέρ συνδέσµων ιαµατικών πηγών Ελλάδος 1.500, , ,00 00/6722 Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού ,00 0,00 0,00 00/ Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού ,00 0,00 0,00 00/6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού) ,00 0,00 0,00 00/ Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν 3033/54(Τεχνικού εξοπλισµού) ,00 0,00 0,00 00/6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές , , ,06 00/ Απόδοση ποσοστού 15% επί των εισπράξεων ΤΑΠ από την.ε.η , , ,06 00/673 Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις , , ,00 00/6733 Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0,00 0,00 00/ Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 1.500,00 0,00 0,00 00/6735 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0,00 0,00 00/ Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0,00 0,00 00/6736 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0,00 0,00 00/ Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία ,00 0,00 0,00 00/6737 Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , , ,00

14 00/ Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για τη διεξαγωγή του 6TH Kavala Air Show (KA , , ,00 00/6738 Χρηµατοδοτήσεις Κοινωφελών ηµοτικών Επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 Κ Κ) , , ,00 00/ Χρηµατοδότηση Κοινωφελούς ηµοτικής Επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 Κ Κ) µε την , , ,00 00/6739 Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους 7.800, , ,00 00/ Ετήσια εισφορά στον οργανισµό καταπολέµησης ναρκωτικών ( Ο.Κ.Α.Ν.Α) 1.000,00 0,00 0,00 00/ Συµµετοχή του ήµου Παγγαίου στο '' ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝ 6.000, , ,00 00/ Συµµετοχή του ήµου Παγγαίου στο Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων - Προα 800,00 800,00 800,00 00/68 Λοιπά έξοδα 8.000,00 0,00 0,00 00/682 Εκτακτα έξοδα 8.000,00 0,00 0,00 00/6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 00/ Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 3.000,00 0,00 0,00 00/6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 00/ Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 0,00 0,00 10/6 Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) , , ,79 10/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,55 10/601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,63 10/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,63 10/ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,61 10/ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,02 10/6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λ ,00 0,00 0,00 10/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λ 3.000,00 0,00 0,00 10/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Ληξιάρχου 6.500,00 0,00 0,00 10/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτω 6.000,00 0,00 0,00 10/ Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας Πρακτικογράφου δηµοτικού συµβουλίου 1.000,00 0,00 0,00 10/602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,50 10/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,50 10/ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,50 10/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωρο , , ,00 10/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,00 10/ Αποδοχές ασκούµενων µαθητείας ΟΑΕ 3.500,00 566,52 566,52 10/ Αποδοχές ασκούµενων από τα ΤΕΙ 6.500, , ,48 10/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , ,42 10/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,58 10/ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπέρ ΙΚΑ 6.000, , ,74 10/ Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπερ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ , , ,39

15 10/ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ -ΟΠΑ , , ,39 10/ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΣΚΥ (0822) , , ,19 10/ Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ 6.000, , ,78 10/ Εργοδοτικές εισφορές ΤΥ ΚΥ - ΟΠΑ µονίµων υπαλλήλων ΚΕΠ , , ,58 10/ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 1.000,00 306,00 306,00 10/ Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειον. περίθαλψης 1.300,00 413,78 413,78 10/ Εργοδ. εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ (ΕΤΕΑ εργοδ.) 700,00 264,48 264,48 10/ Εργοδ. εισφορέ υπέρ Υγ. περίθαλψης (ΟΠΑ εργοδ.) 900,00 357,70 357,70 10/ Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ της υπηρ , , ,69 10/ Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ της υπηρ.10 (ΚΕΠ) 7.200, , ,86 10/6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,57 10/ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ , , ,57 10/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500,00 290,27 290,27 10/ Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων ΟΑΕ 1.000,00 229,61 229,61 10/ Εργοδοτικές εισφορές ασκούµενων από ΤΕΙ 500,00 60,66 60,66 10/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων , , ,80 10/611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 4.060, , ,00 10/6112 Αµοιβές τεχνικών 2.200,00 0,00 0,00 10/ Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ζωντανής αναµετάδοσης των ηµοτικών Συµβουλίων 1.500,00 0,00 0,00 10/ Υπηρεσία Τεχνικής Επιθεώρησης για την σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων εγκαταστάτη 700,00 0,00 0,00 10/6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επ 1.860, , ,00 10/ Υπηρεσία εργασίας µετατροπής δεδοµένων κτηµατολογικών πινάκων διανοµών Αγροκτη 1.860, , ,00 10/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου , , ,80 10/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου , , ,80 10/ Αµοιβές εταιριών ορκωτών λογιστών για έλεγχο ισολογισµών και Α.Χ καθώς και της απ , , ,80 10/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/ Λοιπά έξοδα τρίτων 500,00 0,00 0,00 10/62 Παροχές τρίτων , , ,04 10/623 Ενοίκια - Μισθώµατα ,00 518,00 518,00 10/6231 Μισθώµατα εδαφικών εκτάσεων γαιών 1.036,00 518,00 518,00 10/ Μίσθωµα ακινήτου (οικοπέδου) για τις ανάγκες του 3ου ηµοτικού Σχολείου Ελευθ/πολη 1.036,00 518,00 518,00 10/6236 Λοιπά µισθώµατα ,00 0,00 0,00 10/ Λοιπά µισθώµατα ( Μίσθωµα για παραχώρηση χρήσης καταφυγίου στο λιµενίσκο Ν. Ηρα 8.000,00 0,00 0,00 10/ Μίσθωµα δηµοτ. χώρου 20 τ.µ (αρ. θέσης 04) στο ύψωµα του λόφου Κορύλοβου ράµας 500,00 0,00 0,00

16 10/ Μίσθωµα για την µίσθωση τµήµατος ισογείου του ακινήτου µε ΑΒΚ 8 στην Ελευθερούπ 3.700,00 0,00 0,00 10/625 Ασφάλιστρα 5.124, , ,00 10/6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 1.559,00 709,00 709,00 10/ Ασφάλιστρα ακινήτων 1.159,00 709,00 709,00 10/ Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αναψυκτηρίων αµµολόφων.ε Ελευθερών 300,00 0,00 0,00 10/ Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης αναψυκτηρίων αµµολόφων.ε Ελευθερών (8η Θέση) 100,00 0,00 0,00 10/6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.565, , ,00 10/ Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 2.565, , ,00 10/6255 Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 10/ Λοιπά ασφάλιστρα 1.000,00 0,00 0,00 10/626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους , , ,83 10/6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) , , ,20 10/ Αναγόµωση πυροσβεστήρων ηµαρχείου και των ηµ. Καταστηµάτων 1.000,00 0,00 0,00 10/ απάνες για την συντήρηση εγκαταστάσεων Πολιτικής άµυνας 4.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση - επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικών υποδοµών στις.ε Ελευ 4.750, , ,20 10/ Συντήρηση - επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων δηµοτικών υποδοµών στις.ε Πιερέ 4.750, , ,00 10/6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων , , ,05 10/ Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ηµοτικών κτιρίων 5.000, , ,05 10/ Συντήρηση επισκευή συστήµατος συναγερµού στα δηµοτικά κτίρια 3.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση επισκευή µεγαφωνικών στις.ε του ήµου 6.000,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση - επισκευή κλιµατιστικών 6.000,00 0,00 0,00 10/6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού , , ,34 10/ Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 4.000,00 0,00 0,00 10/ Επισκευή µηχανών γραφείου 4.000, , ,34 10/ Συντ/ση Hardware ,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση - επισκευή ασύρµατων δικτύων internet στις.ε ,00 0,00 0,00 10/ Συντήρηση - επισκευή γεφυροπλάστιγγας 1.000,00 310,00 0,00 10/6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software) , , ,24 10/ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού ήµου (Software) , , ,24 10/ Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού συστήµατος του ΚΕΠ Υγείας στο οποίο συµµετέχει ο 620,00 0,00 0,00 10/627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) , , ,21 10/6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες , , ,21 10/ Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ιοικ/κών Υ , , ,21 10/6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισµό, καθαριότητα 500,00 0,00 0,00 10/ Αντίτιµο κατανάλωσης νερού των κτιρίων της διοίκησης 500,00 0,00 0,00

17 10/63 Φόροι - Τέλη 6.000,00 0,00 0,00 10/632 Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων 6.000,00 0,00 0,00 10/6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/ Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 0,00 0,00 10/64 Λοιπά γενικά έξοδα , , ,33 10/641 Εξοδα µεταφορών , , ,65 10/6411 Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) , , ,65 10/ Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) , , ,65 10/ Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων (καύσιµα, διόδια κλπ) (ΝΕΑ ΙΑ ΙΚΑΣ ,00 0,00 0,00 10/642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 2.000,00 347,40 347,40 10/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 347,40 347,40 10/ Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 2.000,00 347,40 347,40 10/646 Εξοδα δηµοσιεύσεων 3.000,00 926,28 926,28 10/6461 Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 291,40 291,40 10/ Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.500,00 291,40 291,40 10/6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 634,88 634,88 10/ ηµοσίευση προκηρύξεων 1.500,00 634,88 634,88 10/66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων , , ,07 10/661 Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις , , ,28 10/6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 2.000,00 0,00 0,00 10/ Προµήθεια βιβλίων κτλ 1.000,00 0,00 0,00 10/ Προµήθεια ληξιαρχικών βιβλίων 1.000,00 0,00 0,00 10/6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , ,28 10/ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου (αρ. µελέτης 1070/15) , , ,28 10/ Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ,00 0,00 0,00 10/664 Καύσιµα και λιπαντικά , , ,39 10/6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , ,39 10/ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό , , ,39 10/ Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό (ΝΕΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ) ,00 0,00 0,00 10/665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 500,00 0,00 0,00 10/6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 10/ Προµήθεια λοιπού υλικού 500,00 0,00 0,00 10/667 Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 1.500,00 0,00 0,00 10/6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.500,00 0,00 0,00 10/ Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 1.500,00 0,00 0,00

18 10/668 Υλικά φαρµακείου 4.150,00 0,00 0,00 10/6681 Υλικά φαρµακείου 4.150,00 0,00 0,00 10/ Υλικά φαρµακείου 4.150,00 0,00 0,00 10/669 Λοιπές προµήθειες 5.000, , ,40 10/6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων , , ,40 10/ Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων , , ,40 10/6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,00 0,00 0,00 10/ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων ,00 0,00 0,00 15/6 Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟ , , ,91 15/60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , , ,04 15/601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,52 15/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,52 15/ Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα , , ,52 15/604 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων, ωρο ,00 0,00 0,00 15/6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τα ,00 0,00 0,00 15/ Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων της Ν. Περάµου ,00 0,00 0,00 15/605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης , , ,52 15/6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 3.600, , ,52 15/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 600,00 246,78 246,78 15/ Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥ ΚΥ- ΟΠΑ 1.800,00 889,98 889,98 15/ Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων υπέρ ΕΦΚΑ της υπηρ ,00 155,76 155,76 15/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ,00 0,00 0,00 15/ Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων των κατασκηνώσεων της Ν. Περάµου ,00 0,00 0,00 15/ Εργοδ. εισφορές υπέρ ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ (Ιατροί κατασκήνωσης) (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 2.000,00 0,00 0,00 15/61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 9.000, , ,00 15/611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 6.000, , ,00 15/6112 Αµοιβές τεχνικών 6.000, , ,00 15/ Παροχή υπηρεσίας ηχολήπτη για εκδηλώσεις του ήµου 6.000, , ,00 15/614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 1.000,00 0,00 0,00 15/6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 1.000,00 0,00 0,00 15/ Χηµικές µικροβιολογικές αναλύσεις νερού στις κατασκηνώσεις (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ) 1.000,00 0,00 0,00 15/616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 0,00 15/6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 2.000,00 0,00 0,00 15/ Παρασιτοκτονία παιδικών κατασκηνώσεων Ν. Περάµου για Α,Β συγκρότηµα (µυοκτονίε 2.000,00 0,00 0,00 15/62 Παροχές τρίτων , , ,87

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Μάρτιος 2016 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 24.684,04

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/4/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/4/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 12/05/ Αρ. πρωτοκ. 6469 άρθρο 10Α Ν.3861/2010 -άρθρα 15 & 64 Ν.4305/14 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/4/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/4/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 4708/08-03-2017 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 28/02/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.409.741,12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2015 Περίοδος αναφοράς: Αρ πρωτοκ 1572 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟ ΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ Κ 50000,00 47096,08 46550,08

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 7506/07-04-2017 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/03/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.409.741,12

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,00

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 3389/20-02-2017 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/01/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.409.741,12

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,75

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 23650/13-09-17 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/08/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.544.036,69

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) 200.000,00 155.035,58 179.289,90 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 14/8/2015 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 10.588.540,29 4.246.928,31 10.991.703,81 10.991.703,81 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 23.410,00 57.258,84 53.700,00 53.700,00

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , ,11 310,00

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , ,11 310,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 2937/08-02-18 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/1/2018 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.650.441,12

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ

Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ελληνική Αριθµός πρωτοκόλλου 7299/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 06/07/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (άρθρο 10 του Ν 3861/2010) ΙΟΥΝΙΟΣ 2017 Κ.Α. Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία εκτύπωσης 10/10/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία εκτύπωσης 10/10/2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ημερομηνία εκτύπωσης 10/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 30/09/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ημερομηνία Εκτύπωσης 10/02/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2017 Από Ημ/νία 01/01/2017 έως 31/01/2017 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚ. ΜΑΚΕ.-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθ. πρωτ. 4860/14-5-2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 11 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 150.000,00 121.908,96

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,77 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 530/09-01-2018 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/12/2017 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.741.949,40

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,32

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 9074/09-05-18 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/04/2018 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.662.103,76

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/01/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/01/2019 Περίοδος αναφοράς: 01/01/-31/01/201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/01/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 182.000,00 11.171,35 11.171,35 0113

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/10/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/10/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 09/11/2018 Αριθμ. Πρωτ.: 19312/09-11-2018 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 28/02/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 28/02/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 08/03/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 4253/08-03-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/05/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 07/06/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 9353/07-06-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/07/2019

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/07/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 08/08/2019 Αριθμ. Πρωτ.: 12367/08-08-2019 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο

Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Αναμορφώσεις Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 10/3/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 Κωδικός Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως 31/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2015 Ημ/νία Εκτύπωσης: 24/02/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ από 01/01/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

- ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

- ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ (Ανά Υπηρεσία) Σελίδα 1 από 9 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 21.635,00 4.875,73 22.95 22.95 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 21.635,00 4.875,73 22.95 22.95 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.735,00 1.490,46 4.65 4.65 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 )

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΟΣ 2015 ( Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άγ.Στέφανος : 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ : 17015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. /νση : Λ.Λ Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου 1 Τ.Κ 14565

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 12.696.475,96 4.602.385,98 12.444.627,96 12.229.515,96 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 26.00 11.895,70 22.00 20.00 011 Μισθώµατα 26.00 11.895,70 22.00 20.00 0111 Μισθώµατα από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 560.647,40 560.647,40 2.00 607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 2.00 6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 2.00 465.70

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,02

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 28254/07-11-2016 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/10/2016 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.106.112,94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/02/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 28/02/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 04/04/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 4323/09-03-2018 και ΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.095.331,51 4.245.877,69 2.542.111,14 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.157.453,18 809.688,74 809.688,74 06.00.01

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.810.266,00 1.579.817,09 1.780.50 1.780.50 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 70 66,59 50 50 021 Τόκοι κεφαλαίων 70 66,59 50 50 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 70 66,59 50 50 0211.0001

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα

ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3. Εισπρακτέα ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 3 Κωδικός Περιγραφή Εισπρακτέα Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Υπόλοιπα 00000 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.498.762,10 3.896.820,63

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,55

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,55 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 31457/07-12-2016 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/11/2016 Κωδ. Λογ/σµού Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.133.349,86

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 14/03/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιανουάριος 2019

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιανουάριος 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιανουάριος 2019 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντ α 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 30/06/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αθήνα: 10/07/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμ. πρωτ. 11756/10-07-2018 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 208 Ηµεροµηνία 16-03-2017 ΕΣΟ Α ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,04

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 26299/11-12-18 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 30/11/2018 Κωδ. Λογ/σµούΠεριγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 8.725.932,88

Διαβάστε περισσότερα

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π.

Ημ/νία Εκτύπωσης: Υπόλοιπο (Βεβαιωθέντα - Εισπραχθέντα) Υπόλοιπο Εισπραχθέντων ως προς Δ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Οικονομικό Έτος: 2014 Ημ/νία Εκτύπωσης: 29/05/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 4/7/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1552 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1.

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 0, , ,30 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 7/8/2017 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1957 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε , ,00 440,33 440,33 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε , ,00 440,33 440,33 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 2/2/2018 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 158 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων. Ετους 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2018 Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ Σελίδα : 2 από 14 Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 3/0/05 Κωδ. Λογ/σµού 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6.39.585,37.306.9,65 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 6.300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ. Ποσό Πληρωµής. Κωδ.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/04/2015. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ. Ποσό Πληρωµής. Κωδ. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/0/05 Κωδ. Λογ/σµού (c) Megaplan Σελίδα 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6 568.7,53 55.687,38 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2015 12/01/2016 Αρ.Πρωτ. 28 Στοιχεία Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 28/2/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 28/2/2018 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:7-3- ΑΡ.ΠΡΩΤ.:3395 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 111.838,13 105.891,74 9.381,14 0114 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο

Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Αναμορφώσεις Διαμορφωμένο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΑΦΜ ΔΗΜΟΥ:099607100) ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Οικονομικό Έτος: 2017 Ημ/νία Εκτύπωσης: 11/10/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2019

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/2019 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-31/3/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 100.178,00 60.261,58 22.308,32 0211 Τόκοι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Νοέμβριος 2013

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Νοέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Νοέμβριος 2013 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 06/05/2016 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. : 5356 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.18941 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9-11- ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/10/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,07

Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ Κ) , , ,07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩT. 2981/10.02.2016 ΕΣΟ Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 31/1/2016 Κωδ. Λογ/σµΠεριγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 9.000.999,66

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιανουάριος 2018

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιανουάριος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιανουάριος 2018 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντ α 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2017 Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Προηγ. Οικ. Προηγ. Οικ. Έτους Έτους 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ου 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3ου 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/2018 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 31/1/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 18.281,78 2.882,07 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018 ΑΡ.ΠΡΩΤ.24270 ΗΜΕΡΟΜ.10-12- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 111.838,13 112.100,72 74.877,01 0114 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος>

ΈΣΟ Α µέχρι και την περίοδο <Φεβρουάριος> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 1 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Ν.3463/06) 270.000,00 270.000,00 16.321,20 8.566,17 126.930,75 12.844,24 143.251,95 21.410,41 0122 Τέλη και δικαιώµατα από παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2018 Περίοδος αναφοράς: 1/1/-30/11/ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 113.678,00 148.778,46 117.966,20 0211

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/06/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:06 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/06/06 Κωδ. Λογ/σµού (c) Megaplan Σελίδα από 0 7 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07 7.03,7 737.938,7 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063 "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/6/2016 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1063 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ 01/01/2018 ΕΩΣ 31/01/2018 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.02.09 14:29:07 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 9 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11ου 2016 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Ονομασία 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ,58

ΚΑΕ Ονομασία 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ,58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Σεπτέμβριος 2018 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισθ έντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΚΑΕ Ονομασία 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2018

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Ιούλιος 2018 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 187.376,00

Διαβάστε περισσότερα

621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ , , ,43

621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ , , ,43 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούλιος 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠροϋπολογισθένΒεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν.

Αρ.Πρωτ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους ΕΣΟΔΑ (αρ. 10α Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το αρ. 15 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2016 12/12/2016 Αρ.Πρωτ. 4076 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Απρίλιος 2018

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Απρίλιος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Απρίλιος 2018 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντ α 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Απρίλιος 2017 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ Κ) 192.792,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου Αρ.Πρωτ.: 1171/8-7-2016 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ 30/06/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Προϋπολογισθ. Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Ονομασία 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ,07

ΚΑΕ Ονομασία 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ,07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Μάιος 2018 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισθ έντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα ΚΑΕ Ονομασία 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30//0 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.8.79,50.39.98,8.388.57,75 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ.7,59 5.3,59.539,.539,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 31/3/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:5084 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.:8-4- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΩΣ 31/3/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 98.809,84 86.686,48 2.742,22 0112 Μισθώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 30/09/0 Κωδ. Λογ/σµού ()+(5) 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.9.8,50.7.87,97..5,8 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2016

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/10/2016 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ ΡΑΜΑΣ Οικον.Ετος:0 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 3/0/0 Κωδ. Λογ/σµού ()+(5) 7 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.0.0,07.9.8,50..307,9.59.77,70 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/ ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00

ιαµορφωµένος Περιόδου Περιόδου , , ,00 0,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2017 07/02/2017 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2017 έως 31/01/2017 Κωδικός Λογαριασµού Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/03/2015. Ποσό Πληρωµής. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4. Κωδ.

ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:2015 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 31/03/2015. Ποσό Πληρωµής. Εγκεκριµένη Πίστωση Π/Υ 4. Κωδ. ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΥ Οικον.Ετος:05 ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΕΩΣ 3/03/05 Κωδ. Λογ/σµού 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ.98.8,6 386.78,38 380.67,30 ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 00/6 ΕΞΟ Α ΧΡΉΣΗΣ (ΓΕΝΙΚΕΣ 6.300,00.90,87.87,8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) =========================================

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανάλυση) ========================================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ EKTΙΜΗΣΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα 330.000,00 367.337,36 300.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούνιος 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούνιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούνιος 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Αύγουστος 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Αύγουστος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Αύγουστος 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντ α 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Δεκέμβριος 2017

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Δεκέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Δεκέμβριος 2017 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντ α 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισβεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , ,

ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισβεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ) , , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Περίοδος: Ιούλιος 2018 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία Προϋπολο- γισβεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017

Περίοδος Εκτέλεσης:Ιούλιος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 03/08/2017 Αρ.Πρωτ. 2379 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Περίοδος Εκτέλεσης: Νοεμβριος 2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ. Περίοδος Εκτέλεσης: Νοεμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜ.ΟΡΓ.ΠΡΟΣ.ΑΓΩΓΗΣ&ΑΝ.ΠΡΟΣΤ.ΗΛΙΚ. ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Οικονομικό Έτος: Αρ.Πρωτ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ημ/νία Εκτύπωσης: 2017 12/12/2017

Διαβάστε περισσότερα