Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΤΟΣ 12 ο ΤΙΜΗ 0,01 Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές n n n 22ο Παγκόσμιο συνέδριο - Μαδρίτη 2015 Ηλεκτρονική αποϋλοποίηση ενσήμων ΤΥΔΕ Γεωγραφικέςαρμοδιότητεςκαι ιδιαιτερότητεςδικαστικών επιμελητών στην Ελλάδα n n Γνωμοδότηση άρθρου 139 παρ. 2 Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνέςδίκαιο - Διασυνοριακέςεπιδόσεις

2 ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ ΚΠΔ Ο Ν L I N E ΣΥΝ, 45 Για ios & Android συσκευές και για Windows PC/ Laptop ios for Android PC/Laptop ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ Επισήμανση νομοθετικών αλλαγών στις προϊσχύσασες διατάξεις Ενημέρωση μέχρι τους Ν 4308, 4314, 4315 & 4316/2014 (ΦΕΚ Α 27 0/ ) 29,99 Αγοράστε την εφαρμογή στο www. 4kodikes.gr 1 συνδρομή, 2 εφαρμογές για ταυτόχρονη πρόσβαση σε PC/Laptop και Android Δωρεάν επικαιροποίηση για 12 μήνες Οι προϊσχύσασες μορφές κάθε άρθρου, μαζί με τα ΦΕΚ, από (Ν 4055/2012) μέχρι σήμερα Προβολή συνόλου άρθρων για εύκολη μετάβαση Συνεχής και άμεση επικαιροποίηση 49 Βασικών νομοθετημάτων της Ελληνικής Νομοθεσίας. Περιλαμβάνει τους εξής κλάδους δικαίου: ΑΣΤΙΚO ΔIΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚO ΔIΚΑΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚO ΔIΚΑΙΟ ΠΟΙΝΙΚO ΔIΚΑΙΟ ΔΗΜOΣΙΟ ΔIΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΔIΚΑΙΟ Σύνδεση στο Internet απαιτείται μόνο κατά την ενεργοποίηση και την ενημέρωση της εφαρμογής ΑΘΗΝΑ Τ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ ΠΑΤΡΑ Τ

3 EDITORIAL Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές Συνάδελφοι, Ηηλεκτρονική επίδοση, δηλαδή η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα (λ.χ. τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προβλέπεται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμ. 0805/ (κωδ. L-143) «για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις», ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την και σε εφαρμογή την Ειδικότερα, η διάταξη του άρθρου 13 Ι δ του ως άνω Κανονισμού προβλέπει και την ηλεκτρονική επίδοση, η οποία θα βεβαιώνεται με αποδεικτικό παραλαβής, στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής και το οποίο θα υπογράφεται και θα επιστρέφεται από τον παραλήπτη στον αποστολέα του εγγράφου. Με την επόμενη διάταξη του άρθρου 14 Ι στ και η ηλεκτρονική επίδοση που θα πιστοποιείται με αυτόματη βεβαίωση παραλαβής, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση με την προϋπόθεση, ότι ο οφειλέτης έχει αποδεχθεί ρητά από πριν αυτή την ηλεκτρονική μέθοδο ως προσήκουσα μέθοδο επίδοσης ή κοινοποίησης εγγράφου. Οπωσδήποτε αυτή η διαφοροποίηση ήδη στο προοίμιο/ σκεπτικό του ως άνω Κανονισμού μεταξύ τρόπων επίδοσης που διασφαλίζουν την πλήρη βεβαιότητα και τρόπων επίδοσης που διασφαλίζουν απλώς μία πολύ μεγάλη πιθανότητα, ότι έλαβε χώρα επίδοση, προβληματίζει (πουθενά στον κανονισμό αυτό δεν προβλέπεται η παρουσία - παρέμβαση του δικαστικού επιμελητή για την ηλεκτρονική επίδοση, κάτι το οποίο μας προβλημάτισε έντονα). Η Ομοσπονδία μας από τότε εξέφρασε τις αντιρρήσεις της γι αυτό το ζήτημα καθώς και για την ταχυδρομική επίδοση που προβλέπεται επίσης από τον κανονισμό αυτό και μάλιστα με έντονο τρόπο, διότι δίχως τη λειτουργική παρεμβολή και τη σύνταξη έκθεσης από τον δικαστικό επιμελητή δεν νοείται ενημέρωση του οφειλέτου. Η ενημέρωση με οποιοδήποτε τρόπο του προς ον η επίδοση - τονίζαμε - από τον δημόσιο λειτουργό - δικαστικό επιμελητή, είναι αναγκαία για εκείνους που έχουν έννομο συμφέρον και ανάγκη προστασίας. Η καρποφόρα επιστημονική συνεργασία με την τότε νομοπαρασκευαστική επιτροπή και τον Πρόεδρό της καθηγητή Νικόλαο Κλαμαρή γι αυτό το θέμα υπήρξε καθοριστική διότι προβλέψαμε τους κινδύνους και στόχος μας ήταν ότι η ηλεκτρονική επίδοση πρέπει να γίνεται μόνο από δικαστικό επιμελητή και να συντάσσεται προς τούτο έκθεση επίδοσης. Και το καταφέραμε. Και ήμασταν οι Έλληνες δικαστικοί επιμελητές πρωτοπόροι της διάταξης αυτής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το αιτιολογήσαμε: Απαραίτητη προϋπόθεση και για την ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων θα πρέπει να είναι, ότι υφίσταται πλήρης εγγύηση, για το ότι θα δημιουργείται απόδειξη με πλήρη αποδεικτική δύναμη, ότι ο φερόμενος ως παραλήπτης του εγγράφου πραγματικά έλαβε γνώση τούτου. Είναι αυτονόητο επίσης, ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να παρακαμφθεί η λειτουργική αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή για τη διαδικασία επίδοσης. Θα πρέπει δηλαδή και η δυνατότητα της ηλεκτρονικής επίδοσης να παραμείνει στην αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα πρέπει να εξακολουθεί να παρεμβάλλεται μεταξύ του προσώπου που δίνει την εντολή για επίδοση εγγράφου και του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο και προς το οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο. Επομένως, θα έπρεπε να εφαρμοστούν στον Κώδικά μας οι επιμέρους διατάξεις (αλλά και στον ευρωπαϊκό κανονισμό τονίζαμε) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και τα δικόγραφα που διακινούνται ή επιδίδονται ηλεκτρονικά να συντάσσονται ηλεκτρονικά και οι προβλεπόμενες εκθέσεις με πλήρη βεβαιότητα ως προς την πραγματική επίδοση, και χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση ή έλλειμμα ως προς το θέμα αυτό. Και πάντα με την εγγύηση της λειτουργικής παρεμβολής του δικαστικού επιμελητή. Η επιτροπή αυτή μάλιστα το 2008 εξέφρασε προς εμάς μέσα από τις σελίδες βιβλίου που εκδόθηκε τότε, τις ευχαριστίες της, για την υποβολή από την Ομοσπονδία μας προτάσεων νομοθετικών τροποποιήσεων, οι οποίες βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό την Επιτροπή στο έργο της, και πολλές απ αυτές μάλιστα η Επιτροπή εκείνη ως και η μεταγενέστερη υιοθέτησαν, και σήμερα αποτελούν άρθρα του ΚΠολΔ. Η θέσπιση τελικά της διάταξης στο άρθρο 122 ΚΠολΔ παρ. 5 εξασφάλισε ότι η ηλεκτρονική επίδοση θα γίνεται ΜΟΝΟ από δικαστικό επιμελητή, εφ όσον φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, διορισμένο στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη διαμονή του, όταν γίνεται η επίδοση, εκείνος προς τον οποίο αυτή απευθύνεται. Σημειώνουμε ότι η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο οποίο θα ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Η Ομοσπονδία μας είναι έτοιμη για την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών των δικαστικών επιμελητών και οι προσπάθειές μας θα είναι συνεχείς, ώστε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στα αιτήματα των καιρών. Ευθύμιος Πρεκετές Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε.

4 Ισηγορία ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας Καρόλου 28, Τ.Κ Αθήνα Τηλ.: , , Fax: Ιστοσελίδα: ΕΚΔΟΤΗΣ Ευθύμιος Πρεκετές, Πρόεδρος ΟΔΕΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ευθύμιος Πρεκετές ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ Ευθύμιος Πρεκετές Νικόλαος Γιάννης Γεώργιος Μήτσης Χρήστος Μιχαλόπουλος Νικόλαος Αντωνίου Δημήτριος Τσιτσώνης Ιωάννης Χαλκιαδάκης Διονύσης Κριάρης Έτος 12 ο - Τεύχος 42 Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014, Ιανουάριος 2015 Τιμή τεύχους: 0, Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ Μαυρομιχάλη 23, Τ.Κ Τηλ. Κέντρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΦΩΤΟΛΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ Εκδίδεται ανά τρίμηνο και διανέμεται δωρεάν Κωδικός εντύπου: ISSN ο Παγκόσμιο συνέδριο - Μαδρίτη Ηλεκτρονική αποϋλοποίηση ενσήμων ΤΥΔΕ - Γεωγραφικές αρμοδιότητες και ιδιαιτερότητες δικαστικών επιμελητών στην Ελλάδα 10 - Γνωμοδότηση άρθρου 139 παρ Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο - Διασυνοριακές επιδόσεις

5 ΔΙΕΘΝΗ 22ο Παγκόσμιο συνέδριο - Μαδρίτη 2015 «Ο Δικαστικός Επιμελητής: συνδετικός κρίκος δικαίου και οικονομίας - Μία νέα προσέγγιση της εκτέλεσης» Εργασίες και Επιτροπές υτός είναι ο τίτλος των επιστημονικών εργασιών του Α 22ου διεθνούς συνεδρίου των δικαστικών επιμελητών που διοργανώνεται από τη Διεθνή Ένωση Δικαστικών Επιμελητών και θα λάβει χώρα στη Μαδρίτη (Ισπανία) από 2 έως 5 Ιουνίου Ο γενικός εισηγητής του συνεδρίου είναι ο Jos Uitdehaag (Κάτω Χώρες), δικαστικός επιμελητής, 1ος γραμματέας της ΔΕΔΕ. Οι οικονομικές εξελίξεις έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία και στα δικαστικά συστήματα. Οι οικονομικές κρίσεις, για παράδειγμα, έχουν προκαλέσει οικονομικές απώλειες σε όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι μένουν άνεργοι. Τα Κράτη πρέπει να μειώσουν τους προϋπολογισμούς τους. Φαίνεται ότι οι οικονομικές κρίσεις προκαλούν αλλαγές στα δικαστικά συστήματα σε αστικές υποθέσεις: οι άνθρωποι θέλουν να αποζημιωθούν για τις απώλειές τους. Θέλουν να κινήσουν αστικές διαδικασίες και κατόπιν να εκτελέσουν τις αποφάσεις που εκδόθηκαν. Ταυτόχρονα, η οικονομική κατάρρευση οδήγησε στη διάλυση των κρατικών προϋπολογισμών. Μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα στην πραγματική ζωή, κυρίως μέσω των μεγάλων αλλαγών στους δικαστικούς και διαδικαστικούς μηχανισμούς. Τα διαδικαστικά συστήματα αναδιαρθρώνονται με την εισαγωγή διαφόρων μέσων, όπως οι κανονισμοί για τις μικροδιαφορές ή τις αδιαμφισβήτητες απαιτήσεις. Αυξανόμενη προσοχή δίνεται σε εναλλακτικές λύσεις στον τομέα της αστικής διαδικασίας, όπως είναι η διαμεσολάβηση ή οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών. Οι οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν επίσης την εκτέλεση, όπως είναι η περίπτωση για την οικονομική κατάσταση των οφειλετών. Οι οικονομικές εξελίξεις οδηγούν σε μια προσέγγιση και ένα διαφορετικό όραμα για το επάγγελμα του οργάνου εκτέλεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το θέμα του συνεδρίου της Μαδρίτης είναι τοποθετημένο σύμφωνα με τα θέματα των προηγούμενων συνεδρίων: Στοκχόλμη (1997): «Ο δικαστικός επιμελητής, ένα επάγγελμα, ένα δικαίωμα, ένας χώρος» Αθήνα (2000): «Ο δικαστικός επιμελητής και η παγκοσμιοποίηση» Τυνησία (2003): «Η παγκοσμιοποίηση του δικαίου» Ουάσιγκτον (2006): «Η εναρμόνιση των διαδικασιών εκτέλεσης στο πεδίο της δικαιοσύνης χωρίς σύνορα» Μασσαλία (2009): «Ο δικαστικός επιμελητής στο κράτος, στο δίκαιο, στον κόσμο» Κέιπ Τάουν (2012): «Ο δικαστικός επιμελητής του 21ου αιώνα» Οι οικονομικές εξελίξεις απαιτούν μια νέα προσέγγιση στο επάγγελμα του οργάνου εκτέλεσης. Αντί για έναν απλό επαγγελματία της εκτέλεσης, το επάγγελμά μας θα απαιτήσει στο μέλλον ένα ευρύτερο όραμα, μια διαφορετική προσέγγιση για την είσπραξη πιστώσεων, ή γενικότερα για την ικανοποίηση του δανειστή ή του οφειλέτη. Μέσα όπως η διαμεσολάβηση και η αναδιάρθρωση του χρέους θα αποτελέσουν μέρος της δουλειάς μας. Η οικονομική κρίση έχει δείξει όλο και περισσότερο ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Πολλοί υποφέρουν από υπερβάλλουσα δανειακή επιβάρυνση. Οι πολιτικοί, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί παρεμβαίνουν στην εκτέλεση (π.χ. τροποποίηση της νομοθεσίας για την πρόσβαση σε πληροφορίες, το θέμα για την ανθρωπότητα μιας διαδικασίας έξωσης). Το επάγγελμά μας θα εξελιχθεί. Πολλές διεθνείς οργανώσεις ασχολούνται με τα δικαστικά συστήματα σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος: η Παγκόσμια Τράπεζα έχει συστήσει ειδικές ομάδες εργασίας για τις προσωπικές πτωχεύσεις, τις αφερεγγυότητες, τις σχέσεις μεταξύ πιστωτών και οφειλετών, ή τις ασφάλειες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί μεταρρυθμίσεις των δικαστικών συστημάτων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου. Η οργάνωση CNUDCI προτείνει νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα των ασφαλειών. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των εναλλακτικών λύσεων στις αστικές διαδικασίες, όπως η διαμεσολάβηση ή ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρεμβαίνει στον τομέα της εκτέλεσης... Οι πολιτικοί παρεμβαίνουν επίσης στον τομέα της εκτέλεσης. Η Catherine Ashton, πρώην ευρωπαία επίτροπος για τη Δικαιοσύνη δήλωσε σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την εκτέλεση: «Η απόφαση αυτή είναι σημαντική για τους πολίτες. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης, το κοινοτικό δίκαιο είναι εκεί για να διασφαλισθεί η ισονομία». Η εκτέλεση σχετίζεται επίσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το 1997, η υπόθεση Hornsby κατά της Ελλάδας αποδεικνύει ότι η εκτέλεση ήταν μέρος της αρχής της δίκαιης δίκης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Δικαστήριο αναγόρευσε την εκτέλεση ως θεμελιώδες και ανθρώπινο δικαίωμα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προστατεύονται. Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πολυέξοδη. Ωστόσο και ειδικά σε περιόδους οικονομι- 3

6 ΔΙΕΘΝΗ κής κρίσης, η ανάγκη αυτή είναι προοδευτική. Στο πλαίσιο αυτό, η παρατήρηση που έγινε σ ένα σεμινάριο που διοργανώθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι σαφής: «Η μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο από την έλλειψη πόρων, αλλά μόνο σε εξαιρετικές και περιορισμένες περιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, η συμμόρφωση στους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι όχι μόνο πιο επιτακτική σε περιόδους οικονομικής κρίσης, λόγω της αυξημένης ευπάθειας, αλλά δίνει επίσης τη δυνατότητα και για την οικονομική ανάκαμψη καθορίζοντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη σταθερότητα και την εύρυθμη λειτουργία του κράτους δικαίου η οποία είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη». Αυτά είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν στη διάρκεια του Συνεδρίου της Μαδρίτης. Με τρία σημαντικά θέματα και μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του επιστημονικού Συμβουλίου της ΔΕΔΕ, θα επεξεργαστούμε λεπτομερώς όλες αυτές τις πτυχές: Πρώτη Επιτροπή: Μια ισότιμη και αποτελεσματική δικαιοσύνη: μια δίκαιη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, δικαίωμα για όλους τους πολίτες Πάνελ 1: Μια δίκαιη και αποτελεσματική δικαιοσύνη και εκτέλεση - Η πρόσβαση στη δίκη και την εκτέλεση - Προστασία των καταναλωτών και εκτέλεση - Αφρικανική νομολογία σχετικά με την «ανέντιμη» εκτέλεση - Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την «ανέντιμη» εκτέλεση - Αναδιάρθρωση των χρεών για τα φυσικά πρόσωπα - Μεταδικαστική διαμεσολάβηση - Διαμεσολάβηση Πάνελ 2: Η πρόσφατη οικονομική ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στην οργάνωση της εκτέλεσης - Οικονομικές εξελίξεις και επιπτώσεις στην εκτέλεση (δικαστικές μεταρρυθμίσεις, τροποποίηση αμοιβών και αρμοδιοτήτων) - Ελλάδα: Πρόσφατες εξελίξεις στην Ελλάδα - Βουλγαρία: Νομικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της εκτέλεσης - Μαρόκο: πρόσφατες εξελίξεις στο Μαρόκο - Εξελίξεις στην Πορτογαλία - Πρόσφατες εξελίξεις στην Ισπανία - Επίδραση της OHADA σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη της ζώνης της OHADA - Επίδραση της πρόσφατης οικονομικής εξέλιξης Επιπτώσεις στο δέος της εκτέλεσης Στρογγυλό τραπέζι: ο ρόλος των διεθνών οργανισμών στην οικονομική ανάπτυξη και την ισότιμη δικαιοσύνη. Δεύτερη Επιτροπή: Ο ρόλος του παγκόσμιου οργάνου εκτέλεσης ως φορέα οικονομικής ανάπτυξης Πάνελ 1: Οι εθνικές και διασυνοριακές νομικές υπηρεσίες - Ρόλος του οργάνου εκτέλεσης στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (π.χ. 1393/2007) - Εξελίξεις στην Εσθονία - Εξελίξεις στην Ισπανία στον τομέα εκτέλεσης - Εξελίξεις στη Χιλή - Εξελίξεις στην Ασία/Ταϊλάνδη - Ρόλος του οργάνου εκτέλεσης στο πλαίσιο των ενιαίων πράξεων της OHADA Πάνελ 2: Από το όργανο εκτέλεσης στο δικαστικό επιμελητή - Παραδείγματα από το Μεγάλο ερωτηματολόγιο της ΔΕΔΕ - Ο νέος ρόλος του οργάνου εκτέλεσης στην κοινωνία - Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάρτιση των οργάνων εκτέλεσης - Επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης του παγκόσμιου οργάνου εκτέλεσης - Κοινωνικός ρόλος: το όργανο εκτέλεσης στην εξεύρεση λύσεων για τους ευάλωτους οφειλέτες - Ηθική και πειθαρχικές διαδικασίες Στρογγυλό τραπέζι: Το όργανο εκτέλεσης: Νομική διασύνδεση με τους οικονομικούς εταίρους - Συμβολή του οργάνου εκτέλεσης για αποτελεσματικές δικαστικές διαδικασίες - Είσπραξη πιστώσεων - Επίδοση, πιστοποίηση αυθεντικότητας και διασφάλισης των εγγράφων - Επικοινωνία με τους πιστωτές και τους οφειλέτες: χρήση των TCI (νέων τεχνολογιών) - Εμπειρίες με τα όργανα εκτέλεσης - Ευαισθητοποίηση του κοινού Τρίτη Επιτροπή: Προσέγγιση της εκτέλεσης του 21ου αιώνα Πάνελ 1: Η ανάγκη για εναρμόνιση της εκτέλεσης - Γρήγορες διαδικασίες - E-Justice (Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη): ρόλος με την ιδιότητα του έμπιστου τρίτου μέρους - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης - Διαμεσολάβηση - Εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων - Δικαστικός εκπρόσωπος - Εργαλείο διασυνοριακής εκτέλεσης (Εσθονία) Πάνελ 2: Νέες προσεγγίσεις - νέα εργαλεία για την εκτέλεση - Επισκόπηση - Συμφωνία για την εκτέλεση - Άποψη της ΔΕΔΕ για την εναρμόνιση - Ανάγκη εναρμόνισης στην Ασία - Πρακτικές εμπειρίες - Εναρμόνιση στην Καραϊβική - Εργαλειοθήκη Στρογγυλό τραπέζι: Η εναρμόνιση της εκτέλεσης Πάνελ του επιστημονικού Συμβουλίου της ΔΕΔΕ: Νομοθετική εναρμόνιση: η ανάγκη για την ύπαρξη παγκόσμιου Κώδικα εκτέλεσης, δίκαιων αρχών για την εκτέλεση. - Γένεση του Παγκόσμιου Κώδικα - Παγκόσμιος Κώδικα της εκτέλεσης 4

7 ΔΙΕΘΝΗ Άρθρο του Προέδρου της ΔΕΔΕ Leo Netten UIHJ διοργανώνει το 22o Διεθνές Συνέδριο των δικαστικών επιμελητών στη Μαδρίτη από 2-5 Ιουνί- H ου Η ΔΕΔΕ είναι μια διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το Στις τάξεις της είναι καταγεγραμμένα 85 μέλη ή οργανώσεις που συνδέονται με συμφωνίες συνεργασίας και περιλαμβάνουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις οργανώσεις που εκπροσωπούν το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή και τα όμορα επαγγέλματα. Το Διεθνές Συνέδριο των δικαστικών επιμελητών είναι το ανώτατο όργανο της Διεθνούς Ένωσης των Δικαστικών Επιμελητών. Πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια. Μετά την Ουάσινγκτον (ΗΠΑ) το 2006, τη Μασσαλία (Γαλλία) το 2009 και το Κέιπ Τάουν (Νότια Αφρική) το 2012, είναι η σειρά της Ισπανίας να φιλοξενήσει στην πρωτεύουσα της, τη Μαδρίτη, τη μεγαλύτερη εκδήλωση που διοργανώνεται από το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή. Το Διεθνές Συνέδριο της Μαδρίτης υπόσχεται να είναι ένα μοναδικό μέρος για την πραγματοποίηση συναντήσεων, συγκεντρώσεων και ανταλλαγών μεταξύ των δικαστικών επιμελητών όλου του κόσμου, άλλων νομικών επαγγελμάτων και μεγάλων οργανισμών, καθώς και των διεθνών νομικών και οικονομικών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η ΔΕΔΕ: την Παγκόσμια Τράπεζα, το UNCITRAL, το ΔΝΤ, τη Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, την OHADA, την UEMOA, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τη CEPEJ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου, την ASEAN (Ένωση Ασιατικών χωρών), την CEJA, το Δικαστήριο της Καραϊβικής... Η ΔΕΔΕ βρισκόταν πάντοτε σε επαφή με τους διεθνείς οργανισμούς και τους διεθνείς νομικούς θεσμούς. Για αρκετά χρόνια, η ΔΕΔΕ ανέπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις με σημαντικούς οργανισμούς στον οικονομικό τομέα. Αυτή η στρατηγική έχει συμβάλει να θεωρείται το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή βασικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης και εγγυητής της νομικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Οι οικονομικές ανταλλαγές παγκοσμιοποιούνται κάθε μέρα και περισσότερο. Οι διάφορες οικονομικές κρίσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στα περισσότερα Κράτη. Οι εύθραυστες οικονομικές ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται. Νέα μοντέλα εμφανίζονται, ιδιαίτερα αυτά των αναδυόμενων χωρών. Οι οργανισμοί ενίσχυσης για την οικονομική ανάπτυξη έχουν συνειδητοποιήσει ότι μια χώρα δεν μπορεί να αναπτύσσεται διαρκώς, παρά μόνο αν μπορεί να εγγυηθεί ένα ορισμένο επίπεδο νομικής ασφάλειας στους οικονομικούς φορείς, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Οι οικονομικές ενισχύσεις υπόκεινται στην εφαρμογή των διαρθρωτικών δικαστικών μεταρρυθμίσεων για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που εκπονήθηκαν από τα μοντέλα και τα νομοθετικά πλαίσια. Οι μεγάλες οργανώσεις και τα ιδρύματα έχουν επίσης κατανοήσει ότι για να είναι αποτελεσματικά, τα μοντέλα αυτά και τα νομοθετικά πλαίσια θα πρέπει να καταρτιστούν σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις, όπως είναι η ΔΕΔΕ. Μέρα με τη μέρα, η Διεθνής Ένωση Δικαστικών Επιμελητών συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή. Έτσι, τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έλαβε μέρος σε περισσότερα από εκατό ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα στον τομέα αυτό, δίπλα σ αυτές τις μεγάλες οργανώσεις και τα ιδρύματα. Η ΔΕΔΕ είχε ιδιαίτερα συμμετάσχει ενεργά στην εκπόνηση των κατευθυντήριων γραμμών της CEPEJ για την εκτέλεση. Η μάχη για το δίκαιο είναι παγκόσμια. Η προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου είναι ένας στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο συλλογικά. Ο δικαστικός επιμελητής είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και το σεβασμό του νόμου και του δικαίου. «Το οπλισμένο χέρι» του δικαστή είναι ένα προπύργιο ενάντια στην αυθαιρεσία και την αδικία σε όλο τον κόσμο. Ο δικαστικός επιμελητής αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στο δίκαιο, τη δικαιοσύνη και τις οικονομικές σχέσεις. Θα πρέπει να λάβει τη θέση του μεταξύ του δικαίου και της οικονομίας. Αυτά είναι τα στοιχήματα του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου των δικαστικών επιμελητών που έχει ως θέμα: «Ο δικαστικός επιμελητής συνδετικός κρίκος δικαίου και οικονομίας - Μια νέα προσέγγιση της εκτέλεσης». Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν έναν τριπλό άξονα προβληματισμού: - Μια δίκαιη και αποτελεσματική δικαιοσύνη: μια δίκαιη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ένα δίκαιο για όλους τους πολίτες - Ο ρόλος του παγκόσμιου οργάνου εκτέλεσης ως οικονομικού φορέα ανάπτυξης - Μια προσέγγιση της εκτέλεσης του 21ου αιώνα Με την πλούσια εμπειρία και την τεχνογνωσία της, η ΔΕΔΕ εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια για την εκπόνηση ενός παγκόσμιου Κώδικα εκτέλεσης που περιλαμβάνει ένα σύνολο κανόνων που διέπουν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και το όργανο που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση και του οποίου η εναρμονισμένη αποστολή είναι καθολική. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Μαδρίτης, θα παρουσιαστούν οι τελικές εργασίες του παγκόσμιου Κώδικα εκτέλεσης. Στο τέλος του συνεδρίου, θα εκλεγεί το νέο γραφείο της ΔΕΔΕ και θα παρουσιαστεί το νέο πρόγραμμα της οργάνωσής μας για τα έτη Ένα διεθνές συνέδριο αποτελεί επίσης μία ευκαιρία συζητήσεων, ανταλλαγής απόψεων, νέων γνωριμιών και εξαιρετικής αδελφοσύνης μεταξύ όλων των δικαστικών επιμελητών και των νομικών παραγόντων από όλες τις ηπείρους. Όσο για τον τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου, είναι απαραίτητο να σας παρουσιάσουμε τη Μαδρίτη; Ιδρύθηκε τον τέταρτο αιώνα, η «Madre de Dios» (Μητέρα των θεών) είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Χοάνη πνευματικής καλλιέργειας και πολιτισμών, προσφέρει πολλά αξιοθέατα που την τοποθετούν στους ωραιότερους προορισμούς για ανακαλύψεις και εξερευνήσεις. Ελάτε στη Μαδρίτη στη συνάντηση των δικαστικών επιμελητών όλου του κόσμου! Ελάτε να γνωρίσετε το μέλλον σας! Ανυπομονώ να σας ξαναδώ εκεί. Δεχθείτε παρακαλώ τα σέβη μου. 5

8 FOCUS Ηλεκτρονική αποϋλοποίηση ενσήμων ΤΥΔΕ Μ ία σημαντική εξέλιξη είχαμε στο θέμα της αποϋλοποίησης των ενσήμων. Ένα θέμα το οποίο ήταν επιθυμία του κλάδου για πολλά χρόνια και το οποίο προσπάθησε επανειλημμένα ο κλάδος μας να βρει τον τρόπο να το πραγματοποιήσει, απαλλάσσοντας έτσι όλους μας από τον αναχρονιστική και χρονοβόρα πρακτική της επικόλλησης των ενσήμων (ουρών και σωμάτων) στα βιβλιάρια και στις εκθέσεις μας. Ξεκίνησαν λοιπόν ήδη οι διαδικασίες από το ΤΑΝ ΤΥΔΕ για την δημιουργία ενός εξελιγμένου ασφαλιστικού πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιλαμβάνει: Α) Την ηλεκτρονική αποϋλοποίηση των ενσήμων. Β) Το e-παράβολο. του Δημητρίου Τσιτσώνη, Ταμία της ΟΔΕΕ και Προέδρου του Συλλόγου Λάρισας-Δυτικής Μακεδονίας Γ) Το ηλεκτρονικό Δικαστικό Ένσημο. Την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος έχουν αναλάβει η ολομέλεια των 63 Προέδρων των δικηγορικών συλλόγων σε συνεργασία με την SINGULAR LOGIC, ενώ ζητήθηκε και από την ΟΔΕΕ να δηλώσει την πολιτική της συμπαράσταση στο εγχείρημα όπως επίσης και την συνεργασία της σε τεχνικά ζητήματα. Όπως ήταν φυσικό η ΟΔΕΕ άμεσα ανταποκρίθηκε δια του Προέδρου της, ενώ έχει επιληφθεί του θέματος και ο αντιπρόσωπος του κλάδου μας στην διοικούσα επιτροπή του ΤΑΝ Χρήστος Τόλης. Ετσι λοιπόν η εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής έρχεται να δώσει λύσεις πάνω σε θέματα που στο παρελθόν φάνταζαν γόρδιος δεσμός και πιστεύουμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις στην αποϋλοποίηση των ενσήμων αρχικά του ΤΥΔΕ και στη συνέχεια και του ΤΑΝ και ΤΠΔΕ. «Ηλεκτρονική υποβολή στην κεντρική βάση του Κτηματολογίου όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων κατά το άρθρο 1 (παρ. 4) του Ν 2308/1995» (ΦΕΚ Β 3584) ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν Σ 2308/1995, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Ν 4164/2013 (ΦΕΚ Α 156): «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή όλων των εγγραπτέων στα υποθηκοφυλακεία πράξεων στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως αυτή μετονομάζεται, μέσω ειδικής εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εγγραπτέων πράξεων και των τυχόν συνυποβαλλόμενων με αυτές εγγράφων και τυχόν τοπογραφικών διαγραμμάτων». Με την εκδοθείσα απόφαση και σε εκτέλεση της προαναφερόμενης εξουσιοδοτικής διάταξης, καθιερώνεται η υποχρεωτική διαβίβαση με ευθύνη του συντάκτη τους όλων των εγγραπτέων στα βιβλία που τηρούν τα Υποθηκοφυλακεία πράξεων, μετά, την μεταγραφή ή εγγραφή τους, κατά περίπτωση σε αυτά, στην κεντρική βάση που τηρείται από την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑ- ΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.»). Επίσης, ρυθμίζονται θέματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα με περιγραφή των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων για την ηλεκτρονική υποβολή των πράξεων, η δε ισχύς της ρύθμισης για τις εγγραπτέες πράξεις που περιέχονται σε συμβολαιογραφικά έγγραφα, αρχίζει την 21η Δεκεμβρίου 2015 και θα αφορά σε πράξεις που θα μεταγραφούν ή εγγραφούν μετά από αυτή την ημερομηνία στα βιβλία των οικείων Υποθηκοφυλακείων. Η έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης συνιστά προϋπόθεση για την έναρξη υλοποίησης του έργου της διαβίβασης των συμβολαιογραφικών εγγράφων στην κεντρική βάση της ΕΚΧΑ Α.Ε. που έχει ήδη ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ σύμφωνα με την οικεία απόφαση ένταξης πράξης. 6

9 ΝΕΑ Γεωγραφικές αρμοδιότητες και ιδιαιτερότητες δικαστικών επιμελητών στην Ελλάδα Το κείμενο αυτό αφορά τις γεωγραφικές αρμοδιότητες και ιδιαιτερότητες των Δικαστικών Επιμελητών στην Ελλάδα. Το συνέταξε μεταξύ άλλων η Ομοσπονδία μας σε σχέση και με την αναθεώρηση των απαιτήσεων προκαθορισμένων αμοιβών και αποκλειστικών δραστηριοτήτων για τους Δικαστικούς Επιμελητές προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο έχει αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Κώδικα, «ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος [...]». Περαιτέρω, το άρθρο 31 παρ. 1 του Κώδικα ορίζει ότι «Ο δικαστικός επιμελητής έχει υποχρέωση να διατηρεί γραφείο στην έδρα του πρωτοδικείου που είναι διορισμένος ή στην έδρα ειρηνοδικείου του ίδιου πρωτοδικείου», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2, «ο δικαστικός επιμελητής εκτός από το κατά την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να διατηρεί γραφείο και στην έδρα οποιουδήποτε ειρηνοδικείου της περιφέρειας που ασκεί τα καθήκοντά του». Οι ανωτέρω όροι που θέτει ο Κώδικας ως προς την ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού δικαστικών επιμελητών ανά περιφέρεια και ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητά τους είναι σύμφωνοι με τα άρθρα 49 επ. ΣΛΕΕ (Συνθήκη Λειτουργίας Ε.Ε,) όπως έχουν ερμηνευθεί από τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου και προσήκουν απόλυτα στη φύση των καθηκόντων με τα οποία αυτός είναι επιφορτισμένος στην ελληνική έννομη τάξη. Ειδικότερα για τον καθορισμό τους έχουν ληφθεί υπόψη, οι συναλλακτικές πρακτικές και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της περιφέρειας που πραγματοποιείται η εκτέλεση. Ιδιαιτέρως, θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία μίας αναγκαστικής εκτέλεσης δεν είναι μία αυτοτελής πράξη, αλλά έχει χρονική διάρκεια γιατί συνήθως υπάρχουν αναβολές και ασκούνται τα νόμιμα ένδικα μέσα (π.χ. ανακοπή). Για παράδειγμα, κατά κανόνα, το χρονικό διάστημα από την επιβολή (κήρυξη) μίας κατάσχεσης έως την ολοκλήρωσή της κυμαίνεται από εννέα έως δώδεκα μήνες. Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία η άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού επιμελητή σε συγκεκριμένη περιφέρεια, προκειμένου να επιβλέπει απρόσκοπτα το σύνολο των διαδικαστικών πράξεων της εκτέλεσης, καθ όλη τη διάρκειά τους. Στη θέσπιση των σχετικών διατάξεων λήφθησαν υπόψη και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Χώρας, δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της κατοικεί σε απομακρυσμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και σε εκτεταμένα νησιωτικά συμπλέγματα και πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα μείνει κάποια περιφέρεια της Ελλάδας χωρίς τον καθορισμό αναγκαίου αριθμού δικαστικών επιμελητών. Παράλληλα εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, δεδομένου ότι οι επιμελητές συνεπικουρούν με τις ενέργειές τους το έργο της δικαιοσύνης. Επισημαίνεται, τέλος, ότι η ανωτέρω πρόβλεψη του Κώδικα είναι σύμφωνη και με τις κατευθυντήριες γραμμές της CEPEJ για την καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης που αφορούν την εκτέλεση, τις οποίες εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης, όπου αναφέρεται ότι η γεωγραφική κατανομή των δικαστικών επιμελητών σε μία χώρα θα πρέπει να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη όλων των πιθανών ενδιαφερομένων. Έκπτωση των ασφαλιστικών μας εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Μετά από ερώτημα που υπέβαλε η Ομοσπονδία μας και ύστερα από εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα ποσά των ασφαλιστικών μας εισφορών που αφορούν την περίοδο από έως και τα οποία καταβάλλονται μέσα στο έτος 2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία που ορίζει ο οικείος ασφαλιστικός φορέας ή μέχρι την τυχόν παράτασή της, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους

10 EYNOMIA Η Ευνομία είναι κόρη του Δία και της Θέμιδος. Αδελφή της Δίκης και της Ειρήνης. Το έργο μου είναι κτήμα ες αεί και ουχί αγώνισμα ες το παραχρήμα, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Σ αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύουμε μικρές ειδήσεις και όχι μόνο με νομικό περιεχόμενο. Ηλεκτρονική κατάσχεση Στην Εσθονία, μας ενημέρωσαν οι Εσθονοί συνάδελφοί μας, έχουν εκπονήσει ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικό, ώστε να γίνονται οι κατασχέσεις σε χώρες της Ευρώπης με ευρωπαϊκούς εκτελεστούς τίτλους, ηλεκτρονικά. Είπαμε, ότι όλα τρέχουν με ρυθμούς που δεν τους προλαβαίνουμε. Συνέδριο της Ευρωμεσογειακής στη Θεσσαλονίκη Η Ομοσπονδία μας ανέλαβε τη διοργάνωση του Συνεδρίου της Ευρωμεσογειακής ομάδας της Διεθνούς Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών. Δικαστικοί Επιμελητές των χωρών της Μεσογείου και της Ευρώπης θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη στις 14 και 15 Απριλίου 2016 και θα συζητήσουν, με τη συμμετοχή επιστημόνων και φορέων, ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης και όχι μόνο. Ημερολόγιο 2015 Άρεσε το ημερολόγιό μας. Μας το ζήτησαν πολλοί φορείς. Κυρίως, Δικηγορικοί Σύλλογοι και Δικηγόροι. Το εξώφυλλό του είναι ζωγραφική του Θανάση Σαμούκα από τη Βέροια. Του χρόνου θα βγάλουμε περισσότερα αντίτυπα. 50 ευρώ η επίδοση που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού Με κοινή υπουργική απόφαση που έχει τεθεί σε ισχύ, επιβάλλεται τέλος ύψους 50 ευρώ που κατατίθεται σε μορφή εμβάσματος σε λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, για κάθε επίδοση δικαστικής ή εξώδικης πράξης από δημόσιο όργανο σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, που προέρχεται από χώρες του εξωτερικού και προβλέπεται βάσει της Σύμβασης της Χάγης (1965) καθώς και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1393/2007. Αρχή υποδοχής των δικογράφων αυτών είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που εισπράττει τα 50 ευρώ και τα δικόγραφα αυτά τα επιδίδουν Επιμελητές Δικαστηρίων. Σημειώνουμε ότι πριν λίγα χρόνια η Ομοσπονδία μας είχε κάνει πρόταση για την ανάληψη της δραστηριότητας αυτής με αρχή υποδοχής και διαβίβασης των δικογράφων της Ομοσπονδίας μας, η οποία και δεν ευδοκίμησε. Θα επανέλθουμε όμως. Ο Γεώργιος Χουστουλάκης Έφυγε ο Γεώργιος Χουστουλάκης Έφυγε από κοντά μας στις 8 Ιανουαρίου 2015 ο Γεώργιος Χουστουλάκης σε ηλικία 83 ετών. Γεννήθηκε στις Μοίρες Καινουργίου του Νομού Ηρακλείου Κρήτης στις Διορίστηκε Δικαστικός Επιμελητής στις στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου και υπηρέτησε εκεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του το Ο Γεώργιος Χουστουλάκης υπήρξε ο μακροβιότερος συνδικαλιστής από το αφού ήταν μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κρήτης 33 ολόκληρα χρόνια εκ των οποίων τα 21 Πρόεδρος και το όνομά του έχει συνδεθεί άμεσα με επιτεύγματα και επιτυχίες του κλάδου α) Εξίσωση των Δικαστικών Επιμελητών στο ΤΠΔΕ, β) Αμοιβές Κοινής και Διοικητικής Εκτέλεσης, γ) Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη, δ) Ένταξη των Δικαστικών Επιμελητών στην Α Κλάση Ασφαλισμένων στο Τ.Ν. κλ.π. Η Ισηγορία δημοσίευσε συνέντευξή του στα τεύχη 36 και 37. Μικρή προσφορά στους συνδικαλιστές που έγραψαν τη δική τους, με μεγάλη προσφορά στον κλάδο, ιστορία. 8

11 EYNOMIA Διορίστηκαν 82 νέοι συνάδελφοι και εν όψει επικείμενης διάλυσης της Βουλής δεν υφίστατο λόγος συνέχισής της. Μαρία Αντουανέττα και... διαπιστωτική πράξη Με έκπληξη αντικρύσαμε στο Ινστιτούτο Ζακ Ισνάρ (πρώην Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης) στην Εθνική Σχολή Δικονομίας στο Παρίσι (θα σας γράψουμε άλλη φορά γι αυτό) μία γκραβούρα και εφημερίδα της εποχής όπου ο δικαστικός επιμελητής συνέτασσε διαπιστωτική πράξη. Πού; Την ώρα που Διορίστηκαν μετά την επιτυχία τους στον περσινό διαγωνισμό και την παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το νόμο επιμορφωτικών σεμιναρίων, 82 νέοι συνάδελφοι σ όλη την Ελλάδα για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων. Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και με την παρουσία πολλών επισήμων, απονεμήθηκαν σ αυτούς και τα διπλώματα, σε ειδική εκδήλωση που έγινε σε αίθουσα ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ. Αποχές δικαστικών επιμελητών Οι Δικαστικοί Επιμελητές με αίσθημα ευθύνης έναντι του λειτουργήματός τους, αλλά και του θεσμικού τους ρόλου κατήλθαν, για πρώτη φορά, σε αποχή διαρκείας από τα καθήκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, σε συνεδρίασή της που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις Βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου στο Κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης τονίσαμε, που δεν έχουν να κάνουν με την κακώς εννοούμενη διεκδίκηση ιδίων επαγγελματικών συμφερόντων, είναι σε αντίθεση με βασικές αρχές του κράτους δικαίου. Η απόσυρση διατάξεων στο κεφάλαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν θα είναι νίκη μόνο για τους Δικαστικούς Επιμελητές (και τις επερχόμενες γενιές των Δικαστικών Επιμελητών), αλλά θα είναι νίκη όλου του νομικού κόσμου, για την προάσπιση της ορθής και δίκαιης απονομής της δικαιοσύνης στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου. Διότι, όταν σ ένα κράτος δικαίου μιλάμε για νομικό πολιτισμό - δεν θα σταματήσουμε να το επισημαίνουμε - η σημασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσα στο πλαίσιο της απονομής της πολιτικής δικαιοσύνης και εν γένει της έννομης τάξης, είναι τεράστια. Με νέα απόφασή της η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε την αναστολή της αποχής στις , δεδομένου ότι με την ξαφνική απόφαση εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας ο δήμιος καρατομούσε με γκιλοτίνα τη Μαρία Αντουανέττα. Ναι, από τότε ο δικαστικός επιμελητής συνέτασσε έκθεση - διαπιστωτική πράξη και έπρεπε να βεβαιώσει (φανταστείτε το κύρος της διαπιστωτικής πράξης του) ότι όντως η Μαρία Αντουανέττα την τάδε ημέρα και ώρα στον τάδε τόπο καρατομήθηκε. Έναρξη λειτουργίας του νέου ψηφιακού φακέλου ασφάλισης υγείας - Φ.Α.Υ. Μετά τον Ψηφιακό Άτλαντα, του οποίου η εφαρμογή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την πιστοποίηση των Προέδρων των Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών ως τοπικών χρηστών μεταβολών ασφαλιστικής ικανότητας, έρχονται οι νέες ψηφιακές δομές της Υγείας. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού ξεκίνησαν σε πλήρη λειτουργία το νέο ψηφιακό Φάκελο Ασφάλισης Υγείας, των Ελλήνων πολιτών. Πληροφορίες, οδηγίες χρήσεως και η χρησιμότητα του νέου ΦΑΥ αναλύονται στο αρχείο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ. 9

12 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Γνωμοδότηση άρθρου 139 παρ. 2 Την πρόταση για την υλοποίηση του άρθρου 139 την επεξεργάζεται ήδη επιτροπή αντιπροσώπων της ΟΔΕΕ. Η Ομοσπονδία μας προκειμένου να μην υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας της διάταξης ζήτησε και έλαβε από νομικό επιστήμονα γνωμοδότηση την οποία και σας δημοσιεύουμε. Άρθρο 139 παρ. 2: Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των συναρμόδιων υπουργών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες κατανομής, μεταξύ των δικαστικών επιμελητών της ίδιας κατά τόπον αρμοδιότητας, της επαγγελματικής ύλης που προκύπτει από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 51 του παρόντος πηγές. «Με το άρθρο 139 παρ. 2 δίνεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης με την οποία θα επιβάλλεται κατανομή της ύλης (μοίρασμα) των επιδόσεων και λοιπών πράξεων δικαστικών επιμελητών. Εξετάζεται αν υπάρχει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας όσον αφορά τη νομοθετική εξουσιοδότηση αυτή. Προκαταρκτικά αναφέρω ότι αν και ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός κατά το νόμο η απόφαση φυσικού ή νομικού προσώπου να συνεργαστεί με συγκεκριμένο δικαστικό επιμελητή γίνεται μέσα στα πλαίσια της οικονομικής ελευθερίας και κατά τη μέθοδο της επιλογής ελεύθερου επαγγελματία για συνεργασία. Η διάταξη του άρθρου 139 παρ. 2 Σ. μεριμνά για την εισαγωγή ενός περιορισμού στην ελευθερία των συναλλαγών αφού ναι μεν δεν επιβάλλει άμεσα τη συνεργασία με ορισμένο δικαστικό επιμελητή αλλά προβλέπει ένα τρόπο κατανομής της ύλης που σαφέστατα περιορίζει την ελευθερία των νομικών προσώπων του άρθρου 51 να επιλέγουν με ποιο δικαστικό επιμελητή ή εταιρεία θα συνεργαστούν και για ποιο μέρος της σχετικής ύλης. Η οικονομική ελευθερία, όπως και κάθε δικαίωμα, κατά πάγια θέση νομολογίας και θεωρίας δεν είναι απόλυτη αλλά μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς για λόγους δημοσίου συμφέροντος με την προϋπόθεση ότι οι τιθέμενοι περιορισμοί είναι σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της ισότητας και δεν θίγουν τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος. Η αρχή της αναλογικότητας, αποτελεί ειδικότερη εκδήλωση του κοινωνικού κράτους δικαίου (για τη συνταγματική κατοχύρωση της αρχής βλ. ενδεικτικά ΔΕφΑθ 219/ ΔΕφΑθ 39/1994. Σε θεωρητικό επίπεδο βλ. Δ. Κοντόγιωργα Θεοχαροπούλου, «Η αρχή της αναλογικότητας στο εσωτερικό δημόσιο δίκαιο» Σάκκουλας, Β. Σκουρής, «Η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και οι περιορισμοί της επαγγελματικής ελευθερίας» ΕλλΔνη, 1987, σελ Π. Δαγτόγλου, «Συνταγματικό δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα». Εκδόσεις Α. Σάκκουλα τόμος Β, σελ. 826 και τις εκεί νομολογιακές παραπομπές, Α. Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα. Ατομικές Ελευθερίες δ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλα 1982, σελ. 77 επ.). Σύμφωνα με την αρχή αυτή σε συνδυασμό και με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της εργασίας, αλλά και το δικαίωμα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα δικαιώματα του ιδιώτη πρέπει να είναι οι απολύτως αναγκαίοι για την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού και όχι επαχθέστεροι από ότι είναι απολύτως απαραίτητο (ΑΠ Ολ 6/ ΑΠ Ολ ΣτΕ 2112/84 - ΣτΕ 4051/90). Η αρχή της αναλογικότητας η οποία όπως προαναφέρθηκε αναγνωρίστηκε πριν την ρητή της καθιέρωση ως συνταγματική αρχή, έχει βρει ήδη τη ρητή κατοχύρωση της στο άρθρο 25 παρ. 1 του Αναθεωρημένου Συντάγματος Αναφορικά με την αρχή της ισότητας επισημαίνουμε ότι ο νομοθέτης αλλά και η διοίκηση δεσμεύεται να μην εισάγει ούτε όμοια μεταχείριση ανόμοιων καταστάσεων ούτε ανόμοια μεταχείριση ίδιων ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους πραγματικών καταστάσεων (ΣτΕ 2224/ ΣτΕ 3176/ ΣτΕ 1318/ ΣτΕ 2860/93, ΤοΣ 20,441, ΣτΕ 1184/ ΣτΕ 2945/ ΑΠ 423/92 ΕλλΔνη 35,1021, ΑΠ Ολ 7/93, ΕΔΚΑ 36,164, ΑΠ 1077/ ΑΠ 306/ ΑΠ Ολ 1/91, ΔΕΝ 47, 87, ΑΠ Ολ 913/80, ΤοΣ 7, 708). Συγκεκριμένα δεσμεύεται να μην μεταχειρίζεται κατά ανόμοιο τρόπο ουσιωδώς όμοιες περιπτώσεις, εκτός εάν αυτό επιβάλλουν επαρκείς λόγοι κοινωνικού και δημοσίου συμφέροντος, αποκλειόμενης δηλαδή της αυθαίρετης δημιουργίας προνομιακών καταστάσεων προνομιούχων προσώπων (ΣτΕ 1661, /80, /78, 3217/77, 3160/76, ΑΠ 1/91, 3/90, ΑΠ Ολ 1336/85, ΑΠ 43/87, 1411/84, 5/82, 775/82, /77 κ.λπ. ΕφΑθ 13209/88). Παγίως άλλωστε γίνεται δεκτή η αρχή αυτή και ως τμήμα του πεδίου προστασίας της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. ενδεικτικά απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Μαμιδάκης κατά Ελλάδος). Το ότι το δημόσιο συμφέρον δικαιολογεί περιορισμούς στην οικονομική ελευθερία είναι ιδιαίτερα σαφές στην περίπτωση των δικαστικών επιμελητών οι οποίοι ακριβώς λόγω της σημασίας του λειτουργήματος για την απονομή της δικαιοσύνης παρέχουν τις υπηρεσίες τους με καθεστώς πολλαπλών νομοθετικών περιορισμών της οικονομικής ελευθερίας τόσο για τους ίδιους όσο και για τους εντολείς τους (συγκεκριμένος αριθμός θέσεων, περιορισμοί ως προς την έδρα, κανονιστικά προκαθορισμένες αμοιβές, κατά τόπον αρμοδιότητα εκτέλεσης πράξεων, σύσταση εταιρειών αποκλειστικά από δικαστικούς επιμελητές κ.λπ). Γεννιέται επομένως το ερώτημα αν στη συγκεκριμένη περίπτωση η υποχρέωση των νομικών προσώπων του άρθρου 51 να κατανέμουν την ύλη σε διαφορετικούς δικαστικούς επιμελητές σύμφωνα με σύστημα καθοριζόμενο από υπουργική απόφαση είναι συνταγματικά θεμιτή. Τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 51 είναι μεγάλοι πελάτες που έχουν ολιγοπωλιακή θέση αφού έχουν ιδιαίτερα έντονη ανάγκη για τις υπηρεσίες των δικαστικών επιμελητών και αποτελούν μεγάλο μέρος της ύλης κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην αγορά υπηρεσιών δικαστικών επιμελητών (ιδίως τα τραπεζικά ιδρύματα). Παράλληλα στην περίπτωση των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα υπάρχει έντονη πολιτική επιρροή (ή τουλάχιστον ενδεχόμενο έντονης πολιτικής επιρροής στην επιλογή των διοικήσεων τους. 10

13 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΝΕΑ Λόγω του μεγάλου όγκου εντολών σε συγκεκριμένους δικαστικούς επιμελητές μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των νομικών αυτών προσώπων και των δικαστικών επιμελητών (φυσικών προσώπων ή εταιρειών) σχέση έμμεσης αλλά πραγματικής εξάρτησης αφού είναι δυνατόν να δημιουργηθούν καταστάσεις όπου δικαστικοί επιμελητές αντλούν σχεδόν το σύνολο του εισοδήματος τους από συνεργασία με κάποια συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα του άρθρου 51, ενώ παράλληλα η δεσπόζουσα θέση των νομικών προσώπων ως εντολέων ενέχει κινδύνους καταχρήσεων. Μια τέτοια κατάσταση ενέχει κινδύνους για την ανεξαρτησία που είναι απαραίτητη στο δικαστικό επιμελητή ως δημόσιο λειτουργό και η αποτροπή τέτοιων φαινομένων αποτελεί σαφέστατα σκοπό δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί την επιβολή περιορισμών όπως είναι ένα σύστημα κατανομής της ύλης. Επιπλέον η συγκέντρωση της ύλης σε ορισμένους δικαστικούς επιμελητές λόγω της δεσπόζουσας θέσης των παραπάνω νομικών προσώπων είναι δυνατόν να καταστήσει αμφίβολη τη βιωσιμότητα των υπολοίπων δικαστικών επιμελητών ιδίως σε συνθήκες οικονομικής κρίσης όπως η σημερινή. Η δημιουργία συνθηκών βιωσιμότητας των δικαστικών επιμελητών που ασκούν νόμιμα το επάγγελμα, αλλά και η εξασφάλιση συνθηκών ανεξαρτησίας κατά την άσκηση του λειτουργήματος και της αποφυγής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσεις είναι θεμιτοί σκοποί δημοσίου συμφέροντος αφού η έλλειψη των παραπάνω προϋποθέσεων άσκησης του λειτουργήματος συνεπάγεται κινδύνους για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των καθηκόντων του δικαστικού επιμελητή και άρα και κινδύνους για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Από τα πολλά ανάλογα παραδείγματα αναφέρουμε ενδεικτικά ότι με πρόσφατη νομολογία (βλ. ΣΤΕ Ολ 228/ ΣτΕ 674/2014) κρίθηκαν συνταγματικά ανεκτοί πολύ δεσμευτικότεροι από τον εξεταζόμενο περιορισμοί στην ελευθερία ίδρυσης φαρμακείου (εισαγωγή πληθυσμιακών κριτηρίων και κριτηρίων απόστασης από υφιστάμενα φαρμακεία) με το αιτιολογικό ότι η εξασφάλιση βιωσιμότητας των φαρμακείων είναι σκοπός δημοσίου συμφέροντος αφού η έλλειψη βιωσιμότητας των φαρμακείων συνεπάγεται κινδύνους για τη δημόσια υγεία και τα οικονομικά των ασφαλιστικών ταμείων λόγω της ενδεχόμενης ανάπτυξης αθέμιτων πρακτικών από τους φαρμακοποιούς. Η μέθοδος δε που επιλέγει Ο νομοθέτης για να επιτύχει την σύμφωνη με το δημόσιο συμφέρον κατανομή της ύλης των φαρμακοποιών δεν ελέγχονται από το δικαστή παρά μόνο από την άποψη της τήρησης των ακραίων ορίων της προσφορότητας - αναλογικότητας και ισότητας. Με τα παραπάνω δεδομένα δεν βρίσκουμε αντίθεση της διάταξης στην αρχή της αναλογικότητας. Στην εξουσιοδοτική διάταξη δεν ανιχνεύεται ούτε και έδαφος παραβίασης της αρχής της ισότητας αφού τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα για τα οποία προβλέπεται νομοθετικά να υπαχθούν σε περιορισμούς της οικονομικής - συναλλακτικής ελευθερίας δεν είναι συγκρίσιμα με άλλα νομικά πρόσωπα αφενός γιατί τα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα δεν είναι κατ αρχήν συγκρίσιμα με τα νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα (για αυτό και υπάρχει σωρεία περιοριστικών της συναλλακτικής τους ελευθερίας διατάξεων που εφαρμόζονται μόνο σε αυτά πχ περιορισμοί στις προσλήψεις), ενώ όσον αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα ο νόμος αναφέρεται σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα χωρίς καμία διάκριση, τα ιδρύματα δε αυτά κατέχουν εξέχουσα θέση στην πελατεία των δικαστικών επιμελητών ως εντολείς λόγω του μεγάλου λόγου των εντολών που είναι συνυφασμένος με το είδος της δραστηριότητας τους. Εξυπακούεται ότι η όποια Υπουργική Απόφαση εκδοθεί θα είναι και αυτή ελέγξιμη κατά το περιεχόμενο της με βάση τα κριτήρια της τήρησης της αρχής της ισότητας και αναλογικότητας. Ως καταληκτική παρατήρηση αναφέρουμε ότι ναι μεν η κανονιστικά δρώσα διοίκηση έχει κατ αρχήν ευχέρεια ως προς τη χρήση της εξουσιοδοτικής διάταξης, όμως όταν η έκδοση της αναγκαίας για την εφαρμογή του νόμου κανονιστικής διάταξης, δεν ορίζεται στην εξουσιοδοτική διάταξη ως προαιρετική όπως π.χ. στο άρθρο 51 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών αλλά ως υποχρεωτική (όπως στο άρθρο 139 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών) η επί τόσα χρόνια παράλειψη έκδοσης κανονιστικής απόφασης συνεπάγεται τη ματαίωση της βούλησης του νομοθέτη διά παραλείψεως άσκησης της αρμοδιότητας της κανονιστικής δρώσας διοίκησης περί έκδοσης της αναγκαίας Υπουργικής Απόφασης. Η ματαίωση αυτή εμφανίζεται δύσκολα συμβατή με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών». Παγκόσμιο Συνέδριο Δικαστικών Επιμελητών Στις 4 και 5 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη το 22ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΔΕΔΕ, αξίζει δε τον κόπο να το παρακολουθήσουν όσο περισσότεροι συνάδελφοι. Αναλυτικές πληροφορίες (πρόγραμμα, διαμονή, εκδρομές, δελτίο συμμετοχής) θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ο.Δ.Ε.Ε. Θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ότι η μεταφορά και η διαμονή στη Μαδρίτη θα διευθετηθούν από τον κάθε ενδιαφερόμενο προσωπικά. Πιο συγκεκριμένα για τη διαμονή παρατίθενται τέσσερα ξενοδοχεία με διαφορετική τιμολόγηση το καθένα. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτό που σας αρμόζει και να επικοινωνήσετε με το τουριστικό γραφείο που διοργανώνει το συνέδριο (πληροφορίες επισυνάπτονται στο αρχείο με τη λίστα των ξενοδοχείων). Τις εκδρομές θα τις επιλέξετε και θα τις κλείσετε με την άφιξη σας στον τόπο του συνεδρίου όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα. Το δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να το συμπληρώσετε και να στο στείλετε με ή με φαξ στην Ομοσπονδία ( φαξ: ) το αργότερο μέχρι τις 20 Απριλίου Τα χρήματα της συμμετοχής σας καθώς και αυτά της εκδρομής που αναφέρεται στο δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να τα στείλετε στην Ομοσπονδία. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή για οποιαδήποτε απορία σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της Ομοσπονδίας στα τηλέφωνα:

14 TAMEIA Tο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» στην κοινωνική ασφάλιση πό τις 29 Δεκεμβρίου 2014, ξεκίνησε η παραγωγική λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασφάλι- Α σης - Ασφαλιστικής Ικανότητας «ΑΤΛΑΣ». Οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων, εκτός του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και του ΝΑΤ, μπορούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση να ελέγχουν ONLINE και να εκτυπώνουν τα ένσημα των τελευταίων 21 ετών. Η πρόσβαση γίνεται με τη χρήση των κωδικών του ΤΑΧΙS της ΓΓΠΣ και απαιτείται η γνώση του ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν θυμάται τον ΑΜΚΑ του μπορεί να τον βρει στη σελίδα «Έχω ΑΜΚΑ;». Σημειωτέον ότι από τις αρχές του Καλοκαιριού (2014) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του Εθνικού Μητρώου Εθνικής Περίθαλψης και μπήκε τέλος στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, αφού πλέον ενημερώνονται άμεσα οι Πάροχοι Υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, γιατροί κ.λπ.), για κάθε μεταβολή της ασφαλιστικής ικανότητας όλων των πολιτών και παράλληλα καταργήθηκε η θεώρηση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων. Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι ένα εξαιρετικά σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης -φτιαγμένο από την Η.ΔΙ.ΚΑ. σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισηςπου συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία και την Ασφαλιστική Ικανότητα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Ειδικότερα, με το «ΑΤΛΑΣ»: Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι. του Κωνσταντίνου Κούρκουλου, Διευθυντή ΤΥΔΕ -ΤΠΔΕ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: Το πληροφορικό σύστημα «Ατλας» (Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - Ασφαλιστικής Ικανότητας) προσφέρει: Καταγραφή του ασφαλιστικού βίου κάθε Έλληνα, την επαγγελματική διαδρομή και τα ένσημα κάθε εργαζομένου ηλεκτρονικά σε «ατομικούς ψηφιακούς λογαριασμούς». Δυνατότητα πρόσβασης του κάθε εργαζομένου από τον προσωπικό του υπολογιστή ώστε να βλέπει με κάθε λεπτομέρεια το δικό του «ασφαλιστικό βιογραφικό». Ενημέρωση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της ΗΔΙ- ΚΑ για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Υπολογισμό της σύνταξης, ακόμη και στις πιο σύνθετες περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, με το πάτημα ενός πλήκτρου στον υπολογιστή. Οριστική κατάργηση της θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας. Έκδοση και καταβολή της πρώτης σύνταξης εντός ολίγων ημερών και όχι εντός πολλών μηνών ή ετών. Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης (ηλεκτρονικό ασφαλιστικό βιογραφικό). Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης. Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων. Αυτή η προσπάθεια δίχως άλλο, είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση! Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και 30 Απριλίου 2015 To Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), έκανε δεκτή κατά πλειοψηφία, την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και παρατείνει έως τις 30 Απριλίου 2015 την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΥΔΕ, ΤΠΔΕ) (κατά συνέπεια και την παράδοση των ασφαλιστικών μας βιβλιαρίων). 12

15 ΝΕΑ ΔΕΔΕ έχει ως μέλη της 85 χώρες μετά και την υπογραφή Η συμφωνίας συνεργασίας με τον πρόεδρο του Δικαστηρίου της Καραϊβικής στις 27 Νοεμβρίου 2014 στο διαρκές συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι με την παρουσία του προέδρου της CEPEJ και του προέδρου της ευρωπαϊκής Ένωσης των γραμματέων των δικαστηρίων. Ο John Stacey κατά την ομιλία του η οποία ήταν και η τελευταία ως προέδρου της CEPEJ αφού η θητεία έληγε το Δεκέμβριο του 2014 ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΔΕΔΕ κ. Netten για την πρόσκληση και αναφέρθηκε στην αγαστή συνεργασία τους. Υπενθύμισε ότι η ομάδα εργασίας για την κατάρτιση των Κατευθυντήριων Γραμμών της CEPEJ περιλάμβανε εκτός από τον ίδιο και τον πρόεδρο Netten, τον Mathieu Chardon, 1ο γραμματέα της ΔΕΔΕ και τον John Marston, δικαστικό επιμελητή (Αγγλία και Ουαλία). Αυτό το κείμενο, ανέφερε σχετικά, αφορά τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ευχήθηκε σε όλους να εργαστούν μεθοδικά ώστε οι Κατευθυντήριες Γραμμές να ενταχθούν στα συντάγματα της κάθε χώρας μέλους του ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Έκλεισε την ομιλία του λέγοντας και διαβεβαιώνοντας όλους τους συμμετέχοντες ότι η άριστη συνεργασία CEPEJ και ΔΕΔΕ θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής Ένωσης των γραμματέων των δικαστηρίων κ. Jacques Kuster παρουσίασε την Ένωση η οποία ιδρύθηκε το 1967 και περιλαμβάνει τις επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους γραμματείς των δικαστηρίων, τους Rechtspfleger και παρεμφερή επαγγέλματα από 16 ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ισπανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία. Τα επάγγελματα που εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση των γραμματέων των δικαστηρίων είναι διάφορα και μπορούμε να ξεχωρίσουμε δύο κατηγορίες: τους Rechtspfleger και παρεμφερή επαγγέλματα που είναι δικαστικοί υπάλληλοι υπεύθυνοι για ορισμένες δικαστηριακές εργασίες και τους γραμματείς δικαστηρίων που είναι βοηθοί των δικαστών και είναι επιφορτισμένοι κυρίως με εργασίες που αφορούν τη συνδρομή τους στην έκδοση αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του διαρκούς συμβουλίου εκτός από τη μεγάλη και ενεργή συμμετοχή της ΔΕΔΕ σε όλα τα σημαντικά γεγονότα και εκδηλώσεις που αφορούσαν το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή παρουσιάστηκε από την κ. Francoise Andrieux, γενική Γραμματέα της ΔΕΔΕ, ο παγκόσμιος Κώδικας εκτέλεσης. Μετά από αρκετά χρόνια εργασιών υπό την εποπτεία της κ. Nathalie Fricero, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας (Γαλλία), μέλους του επιστημονικού συμβουλίου της ΔΕΔΕ, η κ. Andrieux δήλωσε ότι ο Κώδικας βρίσκεται σχεδόν στην οριστική του μορφή. Περιλαμβάνει 35 άρθρα χωρισμένα σε πέντε μέρη: Οι βασικές αρχές της εκτέλεσης Τα όργανα εκτέλεσης Οι δικαστικές αρχές Τα μέτρα εκτέλεσης Τα προσωρινά μέτρα Ο παγκόσμιος Κώδικας επαναλαμβάνει τα διεθνή πρότυπα που καθορίστηκαν από το επιστημονικό Συμβούλιο της ΔΕΔΕ και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές Διαρκές συμβούλιο ΔΕΔΕ (27-28 Νοεμβρίου 2014) της CEPEJ για την εκτέλεση και τη νομολογία των υπερεθνικών δικαστηρίων. Ο Κώδικας αυτός θα απευθυνθεί σε όλα τα υπουργεία δικαιοσύνης του κόσμου και στους επικεφαλείς των αντιπροσωπειών των κρατών μελών της ΔΕΔΕ. Η επίσημη παρουσίασή του θα γίνει στο 22ο διεθνές συνέδριο των δικαστικών επιμελητών στη Μαδρίτη τον Ιούνιο του Επίσης μία ομάδα εργασίας του διαρκούς Συμβουλίου ασχολήθηκε με το πιλοτικό πρόγραμμα συγχρηματοδότησης από την ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών της Εσθονίας σε συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση, τις εθνικές Ομοσπονδίες των Δικαστικών Επιμελητών της Λεττονίας και της Λιθουανίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας. Το πρόγραμμα ονομάζεται Cross Border Enforcement Proceedings Tools (Πρακτικά εργαλεία για τη διασυνοριακή εκτέλεση). Εισηγητής της ομάδας εργασίας ήταν ο Mathieu Chardon και συμμετείχαν ο Janek Pool, πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Εσθονίας και ο Jaan Loonik, σύμβουλος στην Ομοσπονδία της Εσθονίας. Ο Janek Pool παρουσίασε το πρόγραμμα και είπε ότι προχωρούν ικανοποιητικά οι εργασίες του. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χάρη στο πρόγραμμα αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα: να ξεκινήσει μία διαδικασία εκτέλεσης σε άλλο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σταλούν και να αρχειοθετηθούν έγγραφα και δεδομένα μέσω της ηλεκτρονικής οδού στα Κράτη μέλη να γίνει έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης της εκτελεστικής διαδικασίας να παρέχει διασυνδέσεις με τα μητρώα πληροφόρησης να συμμετέχει στη διαδικασία εκτέλεσης με ηλεκτρονικά μέσα να ασκεί πιο αποτελεσματική επιτήρηση Με άλλα λόγια να αποτελέσει εργαλείο κοινής διαδικασίας για τους δικαστικούς επιμελητές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα υπήρχαν ομιλίες από αρκετούς αρχηγούς αντιπροσωπειών μεταξύ των οποίων και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας κ. Ευθύμιου Πρεκετέ. Παρόντες ακόμη από την Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΔΕΕ στις εργασίες της ΔΕΔΕ ήταν ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Γιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Αντωνίου. Πριν από το τέλος της λήξης των εργασιών του συμβουλίου ο πρόεδρος της ΔΕΔΕ Leo Netten έδωσε σε όλους ραντεβού τον Ιούνιο του 2015 στη Μαδρίτη στο 22ο διεθνές συνέδριο των δικαστικών επιμελητών. 13

16 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ευρωπαϊκό δικονομικό διεθνές δίκαιο - Διασυνοριακές επιδόσεις της Άργυς Καράλη, Δικαστικής Επιμελήτριας Πρωτοδικείου Αθηνών ίναι νόμιμη η άρνηση παραλαβής επιδοτέας πράξης Ε Γάλλου που απευθύνεται προς Άγγλο, ο οποίος κατοικεί/εργάζεται στην Ελλάδα, συνταγμένης στην αγγλική, δηλαδή στη μητρική γλώσσα του παραλήπτη, με την αιτιολογία ότι η επιδιδόμενη πράξη δεν είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά ως γλώσσα του κράτους μέλους παραλαβής, ή στα γαλλικά, ως γλώσσα του κράτους μέλους διαβίβασης; Περαιτέρω, αν ο αιτών μίας επιδοτέας πράξης εναλλάσσει τρόπους επίδοσης, δηλ. την αποστέλει ταχυδρομικά (ταχυδρομική επίδοση) αλλά για λόγους ασφάλειας τη διαβιβάζει και μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών (έμμεση επίδοση), πώς ιεραρχούνται μεταξύ τους οι τρόποι επίδοσης και κυρίως ποιος τελικά θεωρείται χρόνος επίδοσης και αναφοράς για την εκκίνηση μίας προθεσμίας άσκησης ένδικου μέσου; Πώς μπορεί να επιταχυνθεί χρονικά μία διασυνοριακή επίδοση χωρίς να διακινδυνεύονται τα δικαιώματα άμυνας του παραλήπτη ή τα προσωπικά του δεδομένα; Τα παραπάνω είναι κάποια από τα ζητήματα που εγείρονται από τις διασυνοριακές επιδόσεις και θα μας απασχολήσουν συσχετιζόμενα και με τις λύσεις που η νομολογία έχει μέχρι στιγμής εισφέρει. Μέχρι και τον νυν ισχύοντα Κανονισμό (ΕΚ) 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & του Συμβουλίου «περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη (κμ) δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (Καν. 1393/2007)», οι διασυνοριακές επιδόσεις ρυθμίζονταν από διμερείς διακρατικές συμβάσεις δικαστικής αρωγής σε ποινικές και αστικές υποθέσεις και πολυμερείς συμβάσεις, όπως τη «Σύμβαση της Χάγης περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις της 15ης Νοεμβρίου 1965». Του Καν. 1393/2007 προηγήθηκαν μία Σύμβαση από την πλευρά της ΕΕ, που τελικά δεν επικυρώθηκε από τα κμ επειδή τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του Άμστερνταμ (ΣυνθΑμ) και ο Κανονισμός 1348/2000, που στη συνέχεια καταργήθηκε. Ωστόσο, πριν από την επιμέρους παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του Καν., σε μία ευρωπαϊκή συγκυρία η οποία την ίδια εποχή χαρακτηρίζεται τόσο από το λεγόμενο «ευρωπαϊκό σκεπτικισμό» όσο και από τη ραγδαία ενοποιητική διαδικασία δικονομικών κανόνων σε επίπεδο εσωτερικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κρίνεται σκόπιμη μία σύντομη ιστορική αναδρομή στο ευρωπαϊκό δικονομικό κεκτημένο. Με αφετηρία τον Καν. 44/2001 «για τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» και ήδη Καν. 1215/2012, ο οποίος διαδέχτηκε την επιτυχημένη, γι αυτό και χαρακτηριζόμενη και ως Σύμβαση-Πρότυπο των Βρυξελλών του 1968, η ΕΕ έχει διεισδύσει νομοθετικά σε θεμελιώδεις τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως οι οικογενειακές σχέσεις (Καν. 2201/2003 «για τη δδ, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές από τη γονική μέριμνα», Καν. 4/2009 για τις υποχρεώσεις διατροφής & Καν. 1259/2010 «για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στο εφαρμοστέο δίκαιο του διαζυγίου και του δικαστικού χωρισμού») και πιο πρόσφατα σε σχέσεις του κληρονομικού δικαίου (Καν. 650/2012 «για τη δδ, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου»). Στο ενδιάμεσο έχουν θεσπισθεί ο ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος σε μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Καν. 805/2004), η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής (Καν. 1896/2006), η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών (Καν. 861/2007). Η απαρίθμηση γίνεται σκόπιμα. Σε λιγότερο από 10 χρόνια υπήρξε μία έντονη νομοθετική δραστηριότητα όταν μέχρι και τη ΣυνθΑμ ο χώρος της δικονομίας ανήκε και ρυθμιζόταν αποκλειστικά από το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, τη λεγόμενη lex fori. Όλα τα κείμενα που έχουν ψηφισθεί εντάσσονται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας, ο οποίος μέχρι και τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΣυνθΜ) αποτελούσε τον περίφημο 3ο πυλώνα της ΕΕ. Πλέον θεσπίζονται μετά από πρόταση της Επιτροπής και τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1. Ανεξάρτητα από το ιδεολογικό πρόσημο όλα γίνονται στο όνομα της εσωτερικής αγοράς. Δηλ. η ομαλή λειτουργία της 1. Όπως είναι γνωστό, τρεις ήταν οι ευρωπαϊκές οντότητες και τρεις οι αντίστοιχες Συνθήκες που υπεγράφησαν αρχικά από έξι κμ, δηλ. η ΕΚΑΧ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τον άνθρακα και το χάλυβα), η ΣυνΕΟΚ και η ΕΚΑΕ(ΕυρΚοιν για την ατομική ενέργεια). Στην πορεία τα κμ έγιναν 9 με τη Δανία, την Ιρλανδία και τη ΜΒ, 10 με την Ελλάδα, 12 με την Ισπανία και την Πορτογαλία και ήδη αριθμούν τα 28, με πιο πρόσφατο κμ την Κροατία. Και οι Ιδρυτικές Συνθήκες, το λεγόμενο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ, έχουν αναθεωρηθεί αρκετές φορές με κομβικότερη τη ΣυνθΜ, η οποία μεταξύ άλλων δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έθεσε τις βάσεις για την ΟΝΕ και διαρθρώθηκε σε 3 πυλώνες, όπου οι 3 ευρωπαϊκές κοινότητες αποτελούσαν τον 1ο πυλώνα, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας(ΚΕΠΠΑ) το 2ο και η ως τότε Συνεργασία για τη Δικαιοσύνη και τις Εσωτερικές Υποθέσεις αποτελούσε τον 3ο. Το ενδιαφέρον είναι ότι, αν και ως κείμενο η ΣυνθΑμ έχει αποτιμηθεί ως ήσσονος σημασίας ως προς τη συμβολή της στην εμβάθυνση της ενοποιητικής διαδικασίας, ήταν αυτή που έδωσε την ώθηση στην ενοποίηση των δικονομικών κανόνων, διότι η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης μετακινήθηκε από τον 3ο πυλώνα και έτσι «κοινοτικοποιήθηκε». Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η νομοθετική δραστηριότητα μπορούσε πλέον να πάρει τη μορφή πράξεων του λεγόμενου παράγωγου κοινοτικού δικαίου και κυρίως τη μορφή του Κανονισμού, ο οποίος από συστάσεως των ευρωπαϊκών κοινοτήτων είναι εξοπλισμένος με την ιδιότητα της άμεσης και κάθετης ισχύος στο εσωτερικό εθνικό δίκαιο και τις έννομες τάξεις των ΚΜ. Δηλαδή από την ισχύ του θέτει εκποδών κάθε αντίθετη διάταξη εθνικού δικαίου. Η παραπάνω λειτουργία σε συνδυασμό με τη μέθοδο της αυτόνομης ερμηνείας που εφαρμόζει το Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) διασφαλίζουν την ενιαία εφαρμογή στις εθνικές έννομες τάξεις και οδηγούν αργά αλλά σταθερά και στην ενοποίηση του ουσιαστικού δικαίου. 14

17 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ εσωτερικής αγοράς και γενικά η εμπέδωση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων συνδέεται με τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης προαπαιτεί την ελεύθερη κυκλοφορία και των δικαστικών αποφάσεων. Η δε ταχύτερη κυκλοφορία δικαστικών αποφάσεων προϋποθέτει τη βελτίωση και απλούστευση του συστήματος των διασυνοριακών επιδόσεων -δικαστικών και εξώδικων- πράξεων. Γι αυτό κι η συρρίκνωση του απαιτούμενου για τη διαβίβαση της επιδιδόμενης πράξης χρόνου αναδείχθηκε σε ζητούμενο και η καλύτερη και ταχύτερη διαβίβαση μεταξύ των κρατών μελών των δικαστικών και εξωδίκων πράξεων που επιδίδονται ή κοινοποιούνται σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις είναι από τα επιβεβλημένα μέτρα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας. Είναι δεδομένο ότι αυτή η έντονη νομοθετική δραστηριότητα στο δικονομικό κυρίως πεδίο δε συντελείται χωρίς αντιδράσεις. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 Προκρίθηκε ο εν λόγω κανονισμός μια και οι ρυθμίσεις του μας αφορούν άμεσα. Ωστόσο, διατάξεις σχετικά με την επίδοση ή την κοινοποίηση πράξεων περιλαμβάνονται και σε άλλα κείμενα, όπως πχ στο άρθρο 34 του Καν. 44/2001, όπου η απουσία επίδοσης αποτελεί κώλυμα κατά τη διαδικασία της αναγνώρισης και εκτέλεσης απόφασης 2. Όπως κάθε μεταγενέστερος κανονισμός ο Καν. 1393/2007, που ισχύει από , ενσωμάτωσε την έως τότε νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με επίδοση πράξεων σε άλλο κμ, γι αυτό και αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του Καν. 1348/2000 & σύμφωνα με όσα έχουν προαναφερθεί υπερισχύει κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, που ρυθμίζει τις επιδόσεις στην αλλοδαπή ή διατάξεις διμερών ή πολυμερών συμφωνιών ή διακανονισμών με το ίδιο ρυθμιστικό πεδίο 3. Μορφολογικά αποτελείται από 26 άρθρα επιμερισμένα σε IV κεφάλαια. Το σημαντικό στοιχείο ήδη από τον Καν. 1348/2000 είναι ότι καθιερώθηκε ένας ενιαίος τρόπος επίδοσης δικογράφων για τα κράτη μέλη της ΕΕ σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις μέσα από εναλλακτικούς τρόπους άμεσης και έμμεσης επίδοσης, αρκετοί από τους οποίους εκφεύγουν της δικής μας διαμεσολάβησης ως δικαστικών επιμελητών. Οι τρόποι αυτοί είναι α)η βασική -έμμεση- επίδοση μέσω των κεντρικών υπηρεσιών διαβίβασης και παραλαβής β) η ταχυδρομική επίδοση 4, γ) 2. Πρόκειται για θέμα που συνδέεται και με τις πλασματικές επιδόσεις, οι οποίες δε γίνονται δεκτές στα πλαίσια των ευρωπαϊκών καν. 3. Ιδίως του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη σύμβαση των Βρυξελλών, της 27ης Σεπτεμβρίου 1968 και της σύμβασης της Χάγης, της 15ηςΝοεμβρίου 1965 όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη. Ωστόσο δεν εμποδίζει τη διατήρηση ή τη σύναψη από τα κράτη μέλη συμφωνιών ή διακανονισμών, με σκοπό την επιτάχυνση ή την απλούστευση της διαβίβασης των πράξεων, εφόσον συνάδουν με τις διατάξεις του. 4. Η οποία συντελείται με ένα πολύ απλό τρόπο όπου κάθε κμ δύναται να επιδίδει ή να κοινοποιεί δικαστικές πράξεις απευθείας διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε κατοίκους άλλου κράτους επίδοση ή κοινοποίηση διά της διπλωματικής οδού 5 και δ) η απευθείας επίδοση 6. Η τελευταία, της νόμιμης απευθείας επίδοσης, δεν υπάρχει ως δυνατότητα στα κμ που δεν αναγνωρίζεται ο θεσμός του άμισθου δικαστικού επιμελητή (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες). Μία διαφοροποίηση που επήλθε συγκριτικά με τον προϋφιστάμενο Καν. 1348/2000 ήταν ότι ενοποίησε τις προϋποθέσεις των άμεσων τρόπων επίδοσης, οι οποίες πλέον εφαρμόζονται σε όλα τα κμ από κοινού. Έτσι, εφόσον η ταχυδρομική επίδοση γίνεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο κι ανεξάρτητα από το αν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η επίδοση θεωρείται νόμιμη σε όλα τα κμ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Ο Καν. εφαρμόζεται μόνο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν μια δικαστική ή εξώδικη πράξη πρέπει να διαβιβασθεί από ένα κράτος μέλος σε άλλο κμ για να επιδοθεί ή να κοινοποιηθεί. Από το ρυθμιστικό του πεδίο εξαιρούνται i) οι φορολογικές, τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις, ii) η περίπτωση ευθύνης του κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας του («acta iure imperii»), iii) όταν η διεύθυνση του παραλήπτη της πράξης είναι άγνωστη, iv) αν στη διαδικασία περιλαμβάνεται κράτος μη μέλος της ΕΕ, v) σε περίπτωση επίδοσης πράξεων στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου στο κράτος μέλος όπου γίνεται η δίκη, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του ενδιαφερομένου. Παρά τις εξαιρέσεις, το πεδίο εφαρμογής του είναι και χωρικά διευρυμένο, διότι σε αντίθεση με άλλους Κανονισμούς τελικά εφαρμόζεται σε όλα τα ΚΜ δηλ. και στη Δανία, παρά την αρχική ρητή εξαίρεσή της στο άρθρο 1(3) του Καν. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Προκειμένου για την εφαρμογή του τα κμ επιφορτίζονται με σημαντικές υποχρεώσεις. Κάθε κμ οφείλει να συστήσει τη λεγόμενη υπηρεσία διαβίβασης και υπηρεσία παραλαβής, που μπορεί και να συμπίπτει σε μέλους με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής ή ισοδύναμο έγγραφο. 5. Δηλ. διά των διπλωματικών ή άλλων υπαλλήλων, σε έκτακτες περιπτώσεις η δυνατότητα του κμ να προβαίνει απευθείας μέσω των διπλωματικών ή προξενικών του υπαλλήλων και γενικά να κάνει χρήση της προξενικής και εν γένει διπλωματικής οδού. Με δεδομένο ότι δεν αναφέρονται ούτε καν ενδεικτικά κάποιες έκτακτες περιπτώσεις, μένει στο Δικαστήριο της ΕΕ (ΔΕΕ) να αποφανθεί σχετικά. Από την άλλη πλευρά και κάθε κμ έχει τη δυνατότητα να απαγορεύσει αυτόν τον τρόπο επίδοσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις του αφορά επίδοση προς υπήκοο του κμ προέλευσης. Έτσι, πχ αν υποθετικά η Ελλάδα απαγορεύσει την επίδοση μέσω της διπλωματικής οδού αλλά πχ η Γερμανία την έχει αναγνωρίσει και πρέπει να επιδοθεί πράξη σε γερμανό διαμένοντα στην Ελλάδα, τότε θα μπορεί να επιδοθεί και μέσω διπλωματικού ή προξενικού υπαλλήλου. 6. Δηλ. οι έχοντες έννομο συμφέρον σε δίκη μπορούν να επιδώσουν ή να κοινοποιήσουν απευθείας δικαστικές πράξεις μέσω δικαστικών λειτουργών, υπαλλήλων ή άλλων αρμοδίων προσώπων του κράτους μέλους παραλαβής αν αυτό επιτρέπεται από τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους μέλους (άρθρο 15). 15

18 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ μία ενιαία αρχή 7, να ορίσει τους δημόσιους λειτουργούς, τις αρχές ή άλλα πρόσωπα που θα τις στελεχώσουν και να μεταφέρει στην Επιτροπή τις ζητούμενες στο άρθρο 2(4) του Καν. πληροφορίες 8. Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες εποπτεύονται από μία Κεντρική Αρχή. Στην Ελλάδα είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Υπηρεσία Παραλαβής αποτελούν οι κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών. Χρέη Υπηρεσιών Διαβίβασης εκτελούν οι καθ ύλη και κατά τόπο αρμόδιες Εισαγγελίες όλων των Δικαστηρίων, ανάλογα με τα βαθμό όπου βρίσκεται η υπόθεση της επιδοτέας πράξης. Καθ όλη τη διαδικασία τα κμ θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα τυποποιημένα έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του Καν. Σε γενικές γραμμές η διαδικασία έχει ως εξής: Μέσω τυποποιημένου εντύπου η υπηρεσία παραλαβής ενημερώνει τον παραλήπτη εγγράφως, ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει την επιδιδόμενη πράξη, είτε τη στιγμή της επίδοσης, είτε επιστρέφοντας την πράξη στην υπηρεσία παραλαβής εντός εβδομάδος 9. Αν η επίδοση δεν γίνει εντός μήνα, η υπηρεσία παραλαβής ειδοποιεί την υπηρεσία διαβίβασης. Η εκπνοή της προθεσμίας δεν σημαίνει ότι η αίτηση πρέπει να επιστραφεί στην υπηρεσία διαβίβασης, όταν είναι σαφές ότι η επίδοση ή κοινοποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός εύλογης προθεσμίας, στόχος, δηλαδή, δεν είναι η ευλαβική τήρηση αλλά τελικά η υλοποίηση της επίδοσης (ή κοινοποίησης). Γι αυτό η υπηρεσία παραλαβής θα πρέπει να συνεχίζει να φροντίζει για την επίδοση, ακόμη κι αν αυτή δεν μπόρεσε να γίνει εντός του μήνα, επειδή π.χ. ο εναγόμενος απουσίαζε από την κατοικία του λόγω διακοπών ή από τον τόπο εργασίας του λόγω επαγγελματικών υποθέσεων. Από την άλλη πλευρά, προκειμένου να αποφευχθεί μια χωρίς τέλος υποχρέωση της υπηρεσίας παραλαβής να μεριμνά για την επίδοση, η υπηρεσία διαβίβασης θα πρέπει να μπορεί να ορίζει προθεσμία στο τυποποιημένο έντυπο, μετά πάροδο της οποίας δεν θα απαιτείται πλέον επίδοση ή κοινοποίηση. ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗΣ & ΣΧΕΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ με ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Η σημασία του καθορισμού του χρονικού σημείου κατά το οποίο η επίδοση θεωρείται συντελεσμένη και του χρονικού σημείου έναρξης των έννομων συνεπειών της επίδοσης, όπως η εκκρεμοδικία 10, η παραγραφή κτλ είναι προφανής. 7. Τα ομοσπονδιακά κράτη, τα κράτη με πλείονα νομικά συστήματα ή τα κράτη με αυτόνομες εδαφικές μονάδες δύνανται να ορίσουν περισσότερες υπηρεσίες. Ο ορισμός αυτός ισχύει για πέντε χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης ανά πενταετία. 8. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες καθώς και πιθανές μεταβολές σε αυτές, ήτοι α)τις ονομασίες και διευθύνσεις των υπηρεσιών παραλαβής που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 β) την κατά τόπο αρμοδιότητά τους γ) τα μέσα παραλαβής πράξεων, τα οποία έχουν στη διάθεσή τους και δ) τις γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του εντύπου που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι. 9. Εφόσον, δηλαδή, η πράξη δεν έχει συνταχθεί σε γλώσσα κατανοητή από τον παραλήπτη ή στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του τόπου επίδοσης. 10. Πάντως πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο υπολογισμός της έναρξης της εκκρεμοδικίας δεν προκύπτει ερμηνευτικά συσχετιζόμε- Με βάση το δεδομένο ότι ως προς τον καθορισμό του χρόνου συντέλεσης της επίδοσης σχεδόν η κάθε εθνική έννομη τάξη προβλέπει διαφορετική ρύθμιση, ο Καν. διαφοροποιείται από τη ΣΧ και υιοθετεί το σύστημα της λεγόμενης διπλής ημερομηνίας. Επιδιώκοντας να εξισορροπήσει τα συμφέροντα τόσο του αποστολέα όσο και του παραλήπτη, εξακολουθεί τη διάκριση που είχε εγκαινιασθεί από τον Καν. 1348/2000 ανάμεσα σε προθεσμίες ενέργειας και προπαρασκευαστικές προθεσμίες. Έτσι για την ημερομηνία της επίδοσης λαμβάνεται υπόψη το δίκαιο του κμ παραλαβής (9 παρ. 1). Πρόκειται για γενικό κανόνα που εισήγαγε ο Καν. 1348/2000 και διατήρησε ο Καν. 1397/2007, σύμφωνα με τον οποίο για να μπορεί η επίδοση να παράγει έννομα αποτελέσματα σε κμ της ΕΕ, θα πρέπει η επίδοση να συντελείται με έναν από τους τρόπους που προβλέπει το κράτος παραλαβής. Όμως, όταν σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κμ μία πράξη πρέπει να επιδοθεί εντός τακτής προθεσμίας, τότε η ημερομηνία που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με τον αιτούντα θα πρέπει να είναι αυτή που ορίζεται από τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κμ (9 παρ. 2). Κατ εξαίρεση, δηλαδή, επιτρέπεται στα δικαστήρια των κμ να εκλαμβάνουν ως ημερομηνία επίδοσης μόνο ως προς τον αποστολέα των εγγράφων εκείνη που προβλέπει το εσωτερικό τους δίκαιο, αν πρόκειται για περιπτώσεις όπου κατά την ημεδαπή έννομη τάξη προβλέπεται για την άσκηση ένδικου βοηθήματος ή ένδικου μέσου συγκεκριμένη προθεσμία ενέργειας. Η ελληνική νομολογία και θεωρία επισήμαναν έγκαιρα ότι οι εσωτερικές δικονομικές προβλέψεις ήδη από τον Καν. 1348/2000 μπορεί να μην έχουν καταργηθεί, πάντως έχουν υποκατασταθεί, επομένως το ίδιο συμβαίνει και για το άρθρο 136(1). Από την άλλη πλευρά, το άρθρο 9(2) του Καν. επιτρέπει στα κμ που προβλέπουν την πλασματική επίδοση να εκλαμβάνουν ως ημερομηνία επίδοσης για τον αποστολέα του εγγράφου την κατά το εθνικό τους δίκαιο ημερομηνία πλασματικής επίδοσης 11. Συνεπώς οι διατάξεις των άρθρων 134 και 136(1) επιβιώνουν στο μέτρο που αφορούν στον επιδίδοντα κι όχι τον παραλήπτη του εγγράφου στα άλλα κμ και στο μέτρο που πρόκειται για διαδικαστικές πράξεις του επιδίδοντος, οι οποίες παράγουν έννομες συνέπειες μόνο εφόσον επιχειρούνται εντός τακτής προθεσμίας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, όπου ο νόμος θέτει για την άσκηση της αγωγής ειδική προθεσμία ενέργειας, αρκεί η τήρηση των όρων του άρθρου 134ΚΠολΔ, ώστε να θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε η άσκηση αγωγής δυνάμει της επίδοσης στον Εισαγγελέα (πχ άρθρα 693, 715(5), 729(5). Το ίδιο ισχύει για την άσκηση των ανακοπών των άρθρων 632(1) & 633(2). Η προαναφερθείσα διάταξη 9(2) νη με τα άρθρα 134 και 136(1) ΚΠολΔ, όπως συμβαίνει υπό το καθεστώς της ΣΧ, αλλά ρυθμίζεται αυτόνομα με ρητές κοινοτικές ρυθμίσεις, δηλ. άρθρα 30 (1) & (2) Καν. 44/2001 και 16 Καν. 2201/2003. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή πότε έχει συντελεσθεί η διαδικαστική πράξης της επίδοσης της αγωγής κατ άρθρο 9(3). 11. Χρήζει μνείας ότι υπό το πλαίσιο της ΣΧ και σε αντίθεση με τον Καν. τα άρθρα 134 και 136(1) δεν έχουν καταργηθεί και ότι η επίδοση στον Εισαγγελέα παραμένει έγκυρος τρόπος επίδοσης, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των νόμιμων όρων του 134 & υπό τους όρους των άρθρων της ΣΧ. 16

19 ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Καν.1393/2007 αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον αποστολέα του εγγράφου της αγωγής από την ημεδαπή σε άλλο κμ και όταν το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο προβλέπει βραχύτερες προθεσμίες που διακόπτονται με την επίδοση της αγωγής (πχ 922 ΑΚ). Όταν αντίθετα πρόκειται για προπαρασκευαστικές προθεσμίες του ΚΠολΔ, όπως πχ προθεσμία κλήτευσης για να παραστεί ο παραλήπτης του επιδοτέου εγγράφου στην αλλοδαπή σε συζήτηση στην ημεδαπή (228 & 230(1) ΚΠολΔ), κρίσιμη για τον υπολογισμό παραμένει η ημερομηνία κατά την οποία το εισαγωγικό δικόγραφο επιδόθηκε σύμφωνα με το δίκαιο του κμ παραλαβής. ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑ- ΦΩΝ. Όταν πρόκειται να επιδοθεί έγγραφο που δε συνοδεύεται από μετάφραση και ο παραλήπτης ασκεί το νόμιμο δικαίωμα της άρνησης παραλαβής του, τότε ο χρόνος συντέλεσης της επίδοσης αποσυνδέεται από την ημερομηνία της επίδοσης που προβλέπει το δίκαιο του κράτους παραλαβής του αμετάφραστου εγγράφου και συνδέεται με την ημερομηνία κατά την οποία το έγγραφο επιδίδεται εκ νέου νόμιμα μεταφρασμένο (άρθρο 8 παρ. 3 εδα). ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗς ΕΚΤΕΛΕ- ΣΗΣ. Πρόκειται για μεγάλο θέμα με σημαντική νομολογιακή μεταχείριση, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο ειδικότερης παρουσίασης σε ένα επόμενο άρθρο. Στο παρόν χρονικό σημείο ενδιαφέρει μόνο η θέση του ΑΠ στην απόφαση 22/2009, κατά την οποία η κατά το άρθρο 924ΚΠολΔ επιταγή προς εκτέλεση, ως εισαγωγικό έγγραφο της διαδικασίας εκτέλεσης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έγγραφο ισοδύναμο προς τα εισαγωγικά της δίκης έγγραφα. Εξ αντιδιαστολής, ότι όλα τα επόμενα της επίδοσης της επιταγής έγγραφα εκτέλεσης, όπως είναι η περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης, δε μπορούν να χαρακτηρίζονται ως ισοδύναμε έγγραφα προς τα εισαγωγικά της δίκης και δεν αρκεί η πλασματική επίδοση διά του εισαγγελέα αλλά η πραγματική παράδοση αυτών στον παραλήπτη τους. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 805/2004 Για τη διαδικασία και την ανάλυση του σχετικού Καν. παραπέμπουμε στο άρθρο «Αναγκαστική εκτέλεση με βάση ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο και Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής» 12. Στο παρόν άρθρο ο Καν. 805/2004 απασχολεί διότι στα άρθρα και για τις ανάγκες του μόνο, δηλ. προκειμένου για την κτήση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου, προβλέπει διαδικασία επίδοσης. Μάλιστα στο ρυθμιστικό του πεδίο υπάγονται όλες τις επιδόσεις, τόσο δηλ. αυτές που διενεργούνται στην αλλοδαπή όσο και στην ημεδαπή και ρυθμίζει ενιαία τους τρόπους επίδοσης των εισαγωγικών δικογράφων. Σε αντίθεση με τον Καν. 1393/2007, δεν επηρεάζει άμεσα τις εθνικές νομοθεσίες των κμ ούτε και τον Καν. 1393/2007. Αντίθετα οι δύο Καν. εφαρμόζονται σωρευτικά, κατάσταση που συνεπάγεται α) ότι η διαβίβαση του επιδοτέου εγγράφου σε κμ της ΕΕ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Καν. 1393/2007 και β) ότι όμως, εφόσον ο αποστολέας του εγγράφου επιδιώκει να εξασφαλίσει την απόκτηση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου, τότε η επίδοση του εισαγωγικού εγγράφου και της κλήσης στη συζήτηση 12. προς τον παραλήπτη άλλου κμ πρέπει να επιχειρηθεί υπό τους όρους του Καν. 805/2004. Οι ρυθμίσεις δηλαδή για τις επιδόσεις συνιστούν την αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου. Κατά τα λοιπά, δε μεταβάλλονται οι λύσεις που προτείνονται εντός του πλαισίου του Καν. 1393/2007 ούτε μπορούν να επηρεάσουν το χρόνο έναρξης της εκκρεμοδικίας. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. Στα δικαιώματα αυτά θα επανέλθουμε σε συνδυασμό με τη νομολογιακή μεταχείριση που τους έχει επιφυλαχθεί από τα εθνικά δικαστήρια. Μία πρώτη παρατήρηση είναι ότι πλέον έχει γίνει αντιληπτό ότι αυτοί, οι εκ πρώτης όψεως τεχνικής φύσης κανόνες που διέπουν τις επιδόσεις, συνδέονται άρρηκτα με σειρά θεμελιωδών δικαιωμάτων του παραλήπτη/εναγόμενου/ καθού/ κατηγορούμενου και γενικά του προς ον η επίδοση. Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί επίτευγμα της δικονομικής επιστήμης μόλις των τελευταίων ετών 13. Γι αυτό και τα ζητούμενα από τον Καν της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας δε μπορεί να καταλήγουν σε παραγκωνισμό της ασφάλειας δικαίου 14. Καθιερώνεται δικαίωμα πληροφόρησης του παραλήπτη μέσω της χρήσης τυποποιημένου εγγράφου, δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί έγγραφο που δε συνοδεύεται από νόμιμη μετάφραση, ενώ αυτοτελές αντικείμενο προστασίας αποτελούν τα προσωπικά του δεδομένα του καθόλο το χρονικό διάστημα διαβίβασης. Μία εβδομάδα προθεσμία έχει ο παραλήπτης για να ενασκήσει το δικαίωμά του και να αποφασίσει αν θα αρνηθεί να παραλάβει και να επιστρέψει την πράξη. Σε αντίθεση δηλαδή με το προϋφιστάμενο πλαίσιο το δικαίωμα άρνησης πλέον ασκείται εντός ρητής προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι η πράξη δεν είναι μεταφρασμένη σε οποιαδήποτε γλώσσα κατανοεί ο παραλήπτης, πάντα από τις επίσημα αναγνωρισμένες της ΕΕ, οπότε έτσι θίγεται το δικαίωμα άμυνάς του. Η νόμιμη άρνηση του παραλήπτη να παραλάβει δε δημιουργεί ακυρότητα στην επίδοση η οποία εξακολουθεί καθόλα νόμιμη, ο δε αποστολέας μπορεί να θεραπεύσει το ελάττωμα επιδίδοντας εκ νέου την πράξη συνοδευόμενη από τη δέουσα μετάφραση. Έτσι, αναφερόμενοι στο 1ο παράδειγμα, αν σε άγγλο που κατοικεί ή εργάζεται στην Ελλάδα επιδοθεί πράξη στα αγγλικά από γάλλο και ο άγγλος-παραλήπτης αρνηθεί να παραλάβει με το επιχείρημα ότι θα έπρεπε η μετάφραση να είναι είτε στα ελληνικά, δηλαδή στη γλώσσα παραλαβής, είτε στα γαλλικά, ως γλώσσα της χώρας διαβίβασης, η άρνησή του δεν είναι νόμιμη. 13. Αντί άλλων Γέσιου-Φαλτσή Πελαγίας, Η επίδοση δικογράφων στην αλλοδαπή, η οποία όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει επιστημονικά προς αυτήν την κατεύθυνση. 14. Η ασφάλεια της διαβίβασης απαιτεί να συνοδεύεται η πράξη από ένα τυποποιημένο έντυπο, που συμπληρώνεται στην επίσημη γλώσσα ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του τόπου όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίδοση ή κοινοποίηση ή σε κάποια άλλη γλώσσα δεκτή από το κράτος μέλος παραλαβής. 17

20 ΝΕΑ Αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος του Κωνσταντίνου Κούρκουλου, Διευθυντή ΤΥΔΕ -ΤΠΔΕ ο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, χρειάζεται άμεσα διαρθρωτικές αλλαγές, ώστε, Τ α. να αντιμετωπιστεί σε μακροπρόθεσμη βάση η δημογραφική γήρανση (λιγότεροι εργαζόμενοι στηρίζουν με τις εισφορές τους όλο και περισσότερους συνταξιούχους), καθιστώντας σταδιακά το σύστημα μη βιώσιμο οικονομικά, β. να αποκατασταθεί η κοινωνική συναίνεση (εμπιστοσύνη) εργαζομένων και επιχειρήσεων, γ. να διαχωριστούν οι προνοιακές παροχές (αδυνάτων) από τις παροχές που βασίζονται στις ασφαλιστικές εισφορές, δ. να υπάρξει διασφάλιση των ηλικιωμένων, ότι, τα επόμενα χρόνια θα χορηγούνται επαρκείς συνταξιοδοτικές παροχές (αποτροπή φτώχειας, κοινωνικές ανισότητες), ε. να επιλυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησης του συστήματος με τις υπάρχουσες αλλά και νέες πηγές χρηματοδότησης (εισφορά στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, φόρος σε τυχερά παιχνίδια, φόρος στα διανεμόμενα κέρδη των επιχειρήσεων, έκτακτη εισφορά (μικρό ποσοστό) στις συναλλαγές των πιστωτικών ιδρυμάτων με αποκλειστική επιβάρυνση αυτών (τραπεζών), αναζήτηση των απολεσθέντων αποθεματικών από το PSI, κ.λπ.), ώστε να μην αυξάνεται διαρκώς η κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταμείων, στ. να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των συντάξεων σε σχέση με τις εισφορές και να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στη μεταχείριση των ασφαλισμένων που εισφέρουν πολλά χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα, ζ. να υπάρξει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διοίκηση του ασφαλιστικού συστήματος (ενιαία ασφαλιστική νομοθεσία, απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών και μείωση της νομοθεσίας, ενιαίο πληροφοριακό σύστημα ασφάλισης, κ.λπ.), θ. να ενισχυθεί η εισπρακτική και ελεγκτική δυνατότητα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, ι. να γίνει άμεσα εξ-ορθολογισμός των πρόωρων συντάξεων (μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας, επικινδυνότητας κ.λπ.), κ. να προωθηθούν δημοσιονομικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής (σταθερό φορολογικό πλαίσιο, προοδευτική κλίμακα, αφορολόγητο όριο κ.λπ.) που θα οδηγούν σε δικαιότερη κατανομή του πλούτου στην κοινωνία, και λ. να δοθεί, ακόμη μεγαλύτερο βάρος στις πολιτικές απασχόλησης (μακροχρόνια άνεργοι, ευάλωτες ομάδες κ.λπ.), έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα τροφοδοτούν με υγιείς πόρους το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Βασικός στόχος των όποιων αλλαγών, πρέπει να είναι η συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων, ώστε να εξασφαλιστούν οι συντάξεις του μέλλοντος και να βελτιωθεί το επίπεδο της παρεχόμενης κοινωνικής προστασίας και των κοινωνικώνασφαλιστικών παροχών. Αναμφισβήτητα οι όποιες μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού συστήματος δεν μπορεί να είναι αποκομμένες από τη συνολική προσπάθεια για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξάλειψη της φτώχειας στη χώρα μας. Λύση στα προβλήματα της πληρωμής αμοιβών των δικαστικών επιμελητών διαδικασίας ΚΕΔΕ Ομοσπονδία με συνεχείς προσπάθειες έδωσε τη λύση στο μεγάλο πρόβλημα που απασχολούσε τους συναδέλφους όλης της Ελλάδας αφ ενός με την νομοθετική ρύθμιση και την οριστική λύση του προβλήματος που αφορά Η τις δαπάνες παρελθόντων ετών και μέχρι και αφ ετέρου με την έγκριση πιστώσεων ποσού και την άμεση κατανομή των χρημάτων ανά ΔΟΥ. Με τις τελευταίες αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου, ύστερα από παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη δαπανών δικαστικών επιμελητών και κατά προτεραιότητα την τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών μέχρι για τις οποίες έχει γίνει νομοθετική ρύθμιση Ν 4305/2014- και έχουν κοινοποιηθεί στις αρμόδιες ΥΔΕ και ΔΟΥ οι οποίες και καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι μεταφερόμενες πιστώσεις να έχουν ποσοστό διάθεσης 100%. Οι πληροφορίες μας απ όλη την Ελλάδα είναι ότι οι συνάδελφοι άρχισαν να λαμβάνουν τις οφειλόμενες αμοιβές τους και δεν μπορεί παρά να νιώθουμε απόλυτα ικανοποιημένοι. 18

Δικαιοσύνη και κοινωνικά διακυβεύματα

Δικαιοσύνη και κοινωνικά διακυβεύματα EDITORIAL Δικαιοσύνη και κοινωνικά διακυβεύματα Συνάδελφοι, Ιδού το σύνθημα που εμφανίζεται σε κάθε εκδήλωση που έχει ως σκοπό την ευαισθητοποίηση του πολίτη για τις αρετές της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη.

Διαβάστε περισσότερα

Η µάχη της επικοινωνίας

Η µάχη της επικοινωνίας EDITORIAL µάχη της επικοινωνίας Σ υνάδελφοι, αρκεί κανείς να κάνει µία εκτίµηση της νέας θέσης των Δικαστικών Επιµελητών, µετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κατανοήσει το δρόµο που διανύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Εκδότη. Συνάδελφοι, Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. πόσο θα πληρώνομαι για την ηλεκτρονική επίδοση σιγομουρμούρησε

Σημείωμα Εκδότη. Συνάδελφοι, Διονύσιος Κριάρης, Πρόεδρος της Ο.Δ.Ε.Ε. πόσο θα πληρώνομαι για την ηλεκτρονική επίδοση σιγομουρμούρησε Σημείωμα Εκδότη Συνάδελφοι, T ους τελευταίους μήνες η Ελλάδα βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Η οικονομική κρίση, σαφώς και προσδιορίζει τις ατομικές αλλά και συλλογικές συμπεριφορές. Είναι, όμως, πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Τριετία αλλαγών EDITORIAL. υνάδελφοι, Η νέα διοίκηση που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες

Τριετία αλλαγών EDITORIAL. υνάδελφοι, Η νέα διοίκηση που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες EDITORIAL Τριετία αλλαγών Σ υνάδελφοι, νέα διοίκηση που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες του κλάδου αναλαµβάνει, έχοντας συναίσθηση των ευθυνών της, ένα βαρύ έργο. Να ταυτιστεί µε µία τριετία αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Απολογιστικές και Επίκαιρες σκέψεις για τη χρονιά που φεύγει

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Απολογιστικές και Επίκαιρες σκέψεις για τη χρονιά που φεύγει 1 του ÅÊÄÏÔÇ Απολογιστικές και Επίκαιρες σκέψεις για τη χρονιά που φεύγει Οι πολιτικές διεργασίες στον τόπο μας με αφορμή το πολιτειακό ζήτημα είναι σε πλήρη εξέλιξη, χρησιμοποιώντας ο καθένας θεμιτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή.

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Ευρωπαϊκή Ένωση, 2011 Η αναπαραγωγή επιτρέπεται, εκτός από εμπορικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται η πηγή. Το Βιβλίο των Νέων της Ευρώπης εκδόθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ:

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΠΟΛΙΤΩΝ: ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος

Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Φαρμακευτικός κλάδος Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995»

XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995. εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Ευρωπαϊκή Επιτροπή XXVη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 1995 εκδίδεται σε συνδυασμό με την «Γενική Έκθεση επί της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1995» Βρυξέλλες Λουξεμβούργο 1996 Δελτίο βιβλιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

του ÅÊÄÏÔÇ 1Δικηγορική Επικαιρότητα / ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1 του ÅÊÄÏÔÇ Το καινούργιο τεύχος της Δικηγορικής Επικαιρότητας είναι ήδη στα χέρια σας, σε μια συλλογική προσπάθεια με κατεύθυνση επιστημονική, συνδικαλιστική και πολιτιστική. Μια προσπάθεια που εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011-2015 ----

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011-2015 ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΝΙΚΟΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2011-2015

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης

2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης 2 Χρόνια Δουλειά, Πρόοδος, Αλλαγές σε συνθήκες κρίσης ο απολογισμός της κυβέρνησης μας Αλλάζουμε μαζί την Ελλάδα ελληνικη δημοκρατια Κυβέρνηση www.government.gov.gr okτωβριοσ 2011 Πριν από 2 χρόνια, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Περιεχόμενα Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο! 3 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εργάζεται για σας 5 Για μια χρηστή διαχείριση των χρημάτων της Ένωσης 9 Υπέρμαχος των ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα