Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass (βλέπε παραδείγµατα) λειτουργεί συµπληρωµατικά προς το πρωτότυπο πιστοποιητικό ή δίπλωµα. εν υποκαθιστά τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών αλλά περιέχει λεπτοµερή περιγραφή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν από τον κάτοχο ενός πιστοποιητικού επαγγελµατικών σπουδών. Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass συντάσσεται από την αρχή που εκδίδει το πιστοποιητικό και παρέχει αναλυτικά στοιχεία για: (πρώτη σελίδα) - τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτήθηκαν από τον κάτοχο του πιστοποιητικού - το φάσµα των επαγγελµάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο κάτοχος του πιστοποιητικού (δεύτερη σελίδα) - τους αρµόδιους φορείς για την έκδοση και την επικύρωση του πιστοποιητικού - το επίπεδο του πιστοποιητικού - τους διάφορους τρόπους απόκτησης του πιστοποιητικού - τις απαιτήσεις εισαγωγής και τις ευκαιρίες για πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης - τους αρµόδιους εθνικούς φορείς για την πληροφόρηση. Προσοχή! Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass - δεν υποκαθιστά τον πρωτότυπο τίτλο σπουδών - δεν είναι αυτόµατο σύστηµα που εγγυάται την αναγνώριση. Το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass µπορεί κατόπιν αιτήµατος να µεταφραστεί σε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα (της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου). ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Κατά τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω βασικοί κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια του περιεχοµένου σε όλες τις γλώσσες. Στην ιστοθέση του Europass (http://europass.cedefop.eu.int) θα βρείτε: - ένα πολύγλωσσο γλωσσάριο µε προτεινόµενη ορολογία (ενεργητικά ρήµατα) για την περιγραφή και την µετάφραση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί (Πεδίο 3 του συµπληρώµατος) - ένα εγχειρίδιο ποιότητας για τη µετάφραση. Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 1

2 Βασικοί όροι Στο συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass δίνεται περισσότερο έµφαση στις αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες παρά στο ίδιο το επαγγελµατικό προσόν. Εποµένως, είναι ανάγκη να διασαφηνιστούν ορισµένες βασικές έννοιες. Ορισµός των εννοιών «δεξιότητα», «επαγγελµατικό προσόν» και «ικανότητα» Το περιεχόµενο ορισµένων βασικών εννοιών όπως δεξιότητα, επαγγελµατικό προσόν και ικανότητα δεν είναι πάντοτε σαφές. Η σύγχυση στη χρήση των όρων αυτών (και στην απόδοσή τους) αποφεύγεται µέσω της εννοιολογικής τους διάκρισης σε τρία ιεραρχηµένα επίπεδα: Ικανότητα: Η ικανότητα εφαρµογής των γνώσεων, της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων σε µια επαναλαµβανόµενη ή/και µεταβαλλόµενη εργασιακή κατάσταση. Επαγγελµατικό προσόν: (α) Επίσηµος τίτλος (πιστοποιητικό, δίπλωµα) µε τον οποίο αναγνωρίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή η ικανοποιητική επίδοση σε µια εξέταση ή ένα διαγωνισµό ή/και (β) οι απαιτήσεις για την είσοδο ή ανέλιξη κάποιου σε ένα επάγγελµα. εξιότητα: Η γνώση και η πείρα που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός συγκεκριµένου καθήκοντος ή εργασίας. Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 2

3 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS Πώς να µεταφράσετε συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass (που έχει συµπληρωθεί): Έχετε δύο δυνατότητες: (α) να µεταφράσετε το συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass απευθείας στο ιαδίκτυο, και συγκεκριµένα στη διεύθυνση Στη συνέχεια µπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο στον φάκελο που επιθυµείτε ή (β) να µεταφορτώσετε το ηλεκτρονικό υπόδειγµα (στη γλώσσα-στόχο) από τον ίδιο ιστοχώρο και να το αποθηκεύσετε στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια συµπληρώνετε τις διάφορες ενότητες µε βάση τις οδηγίες που ακολουθούν. ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Τίτλος εγγράφου: Συµπλήρωµα πιστοποιητικού Europass Στην πάνω δεξιά γωνία, εισάγετε το εικονίδιο της σηµαίας της χώρας έκδοσης του πρωτότυπου συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass και µεταφράστε το όνοµα της χώρας στη γλώσσα-στόχο. Παράδειγµα (για συµπλήρωµα που εκδόθηκε στη Γαλλία): ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ EUROPASS (*) Γαλλία Πεδίο 1: Τίτλος πιστοποιητικού Αφήστε τον τίτλο, όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό, στη γλώσσα του πρωτοτύπου. Παράδειγµα: 1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (FR) Electricien d équipement (1) Στη γλώσσα του πρωτοτύπου Εντός των παρενθέσεων, προσδιορίστε τη γλώσσα χρησιµοποιώντας τον κωδικό ISO: Βουλγαρικά (български): bg Λιθουανικά (lietuvių kalba): lt Τσεχικά (čeština): cs Λεττονικά (latviešu valoda): lv Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 3

4 ανικά (dansk): da Μαλτέζικα (malti): mt Γερµανικά (Deutsch): de Ολλανδικά (Nederlands): nl Ισπανικά (castellano): es Νορβηγικά (norsk): no Αγγλικά (English): en Πολωνικά (polski): pl Ελληνικά (ελληνικά) : el Πορτογαλικά (português): pt Εσθονικά (eesti keel): et Ρουµανικά (Română) ro Φινλανδικά (suomi): fi Σλοβακικά (slovenčina): sk Γαλλικά (français): fr Σλοβενικά (slovenščina): sl Ουγγρικά (magyar): hu Σουηδικά (svenska): sv Ισλανδικά (íslenska): is Τουρκικά (Türkçe): tr Ιταλικά (italiano): it Πεδίο 2: Μεταφρασµένος τίτλος του πιστοποιητικού Μεταφράστε τον τίτλο του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass (βλ. πεδίο 1) στη γλώσσα-στόχο. Παράδειγµα: 2. ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (EL) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (1) Εφόσον ισχύει. Η παρούσα µετάφραση δεν έχει νοµική ισχύ. Εντός των παρενθέσεων, προσδιορίστε τη γλώσσα χρησιµοποιώντας τον κωδικό ISO: Βουλγαρικά (български): bg Λιθουανικά (lietuvių kalba): lt Τσεχικά (čeština): cs Λεττονικά (latviešu valoda): lv ανικά (dansk): da Μαλτέζικα (malti): mt Γερµανικά (Deutsch): de Ολλανδικά (Nederlands): nl Ισπανικά (castellano): es Νορβηγικά (norsk): no Αγγλικά (English): en Πολωνικά (polski): pl Ελληνικά (ελληνικά) : el Πορτογαλικά (português): pt Εσθονικά (eesti keel): et Ρουµανικά (Română) ro Φινλανδικά (suomi): fi Σλοβακικά (slovenčina): sk Γαλλικά (français): fr Σλοβενικά (slovenščina): sl Ουγγρικά (magyar): hu Σουηδικά (svenska): sv Ισλανδικά (íslenska): is Τουρκικά (Türkçe): tr Ιταλικά (italiano): it ΣΗΜ.: Η µετάφραση του τίτλου δεν έχει νοµική ισχύ. Η µετάφραση πρέπει να είναι κατά λέξη απόδοση του τίτλου στην πρωτότυπη γλώσσα και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική διατύπωση. Μη χρησιµοποιείτε τίτλο πιστοποιητικού που υπάρχει ήδη στη γλώσσα-στόχο. Πεδίο 3: Προφίλ δεξιοτήτων και ικανοτήτων Μεταφράστε τις δεξιότητες και τις ικανότητες που έχει αποκτήσει ο κάτοχος του πιστοποιητικού. Ο κατάλογος των δεξιοτήτων και ικανοτήτων ξεκινά ως εξής: «Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού είναι σε θέση να:» Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 4

5 και αποτελείται από 5 έως 15 επί µέρους στοιχεία, όπως και στο πρωτότυπο πιστοποιητικό, καθένα από τα οποία περιέχει ένα ή περισσότερα ενεργητικά ρήµατα, όπως στο παράδειγµα που ακολουθεί: «- προγραµµατίζει την εργασία του και υπολογίζει την ποσότητα του απαιτούµενου υλικού από τα σχέδια που του παρέχονται» Στον ιστοχώρο του Europass είναι διαθέσιµο ένα (ενδεικτικό) πολύγλωσσο γλωσσάριο στο οποίο παρέχεται σχετική ορολογία (ενεργητικά ρήµατα) σε όλες τις γλώσσες για τη διευκόλυνση της σύνταξης και της µετάφρασης των συµπληρωµάτων πιστοποιητικών Europass. Παράδειγµα: 3. ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Τυπικά, ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού είναι σε θέση: - να προγραµµατίζει την εργασία του και να υπολογίζει την ποσότητα των υλικών που απαιτούνται από τα σχέδια που του παρέχονται - να ερµηνεύει σχηµατικά διαγράµµατα και διαγράµµατα ροής - να χρησιµοποιεί εξοπλισµό ηλεκτρικού ελέγχου - να εγκαθιστά και να ελέγχει καλωδιώσεις φωτισµού και διανοµής ρεύµατος - να εγκαθιστά και να ελέγχει διακόπτες και πίνακες διανοµής - να εντοπίζει και να διορθώνει βλάβες στις καλωδιώσεις - να εντοπίζει και να διορθώνει βλάβες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό - να εγκαθιστά, να ελέγχει, να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί φωτιστικά συστήµατα και συστήµατα ελέγχου του φωτισµού - να εγκαθιστά, να ελέγχει, να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί συσκευές και συστήµατα ελέγχου ηλεκτρικής θέρµανσης - να εγκαθιστά, να ελέγχει, να θέτει σε λειτουργία και να συντηρεί κινητήριους µηχανισµούς - να συµπληρώνει έγγραφα που αφορούν την εργασία του. ΣΗΜ. : - κάθε επί µέρους στοιχείο του καταλόγου µπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα ενεργητικά ρήµατα, όπως στο παραπάνω παράδειγµα - πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες σύνταξης: ρήµα(τα) + αντικείµενο + προσδιορισµός - οι περιγραφές πρέπει να είναι συνοπτικές: τα επιρρήµατα που περιγράφουν γενική στάση (εργάζεται αποτελεσµατικά, αποδίδει ικανοποιητικά κλπ.) πρέπει να αποφεύγονται καθώς δεν παρέχουν ουσιώδεις πληροφορίες - στις περιγραφές δεν πρέπει να διατυπώνονται κρίσεις αλλά να διατηρείται ο περιγραφικός τους χαρακτήρας. Πεδίο 4: Φάσµα επαγγελµάτων στα οποία έχει πρόσβαση ο/η κάτοχος του πιστοποιητικού (προαιρετικό) Μεταφράστε (εφόσον ισχύει) το φάσµα των επιδιωκόµενων/πιθανών κλάδων ή/και επαγγελµάτων για τα οποία είναι κατάλληλος ο κάτοχος του πιστοποιητικού. Παράδειγµα: Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 5

6 4. ΦΑΣΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ο/Η ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (1) Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων Ηλεκτρολόγος συντήρησης Εγκαταστάτης επικοινωνιακών συστηµάτων δεδοµένων Εγκαταστάτης συστηµάτων συναγερµού. (1) Εφόσον ισχύει ΣΗΜ: Εάν στο πρωτότυπο συµπλήρωµα αναφέρεται ότι για την πρόσβαση σε κάποιο νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα απαιτείται ένα συγκεκριµένο επαγγελµατικό προσόν, να αναγράφονται τα εξής: «Το εν λόγω επαγγελµατικό προσόν απαιτείται διά νόµου από τις εθνικές αρχές για την πρόσβαση στο νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα του [ακολουθεί η µετάφραση του συγκεκριµένου επαγγέλµατος]». Πεδίο: Επεξηγηµατικό σηµείωµα Το περιεχόµενο αυτού του πεδίου διατηρείται ως έχει. ΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ Πεδίο 5: Επίσηµη βάση του πιστοποιητικού - Τίτλος και θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό Σε αυτό το πεδίο αναγράφονται η πλήρης επωνυµία και η θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό. Μεταφράστε µόνο τα στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό (π.χ. εµπορικό επιµελητήριο, επαγγελµατική σχολή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης κλπ.) καθώς και τη θέση του φορέα (δηµόσιος/ιδιωτικός, κρατικός/τοπικός κλπ.). Η ταχυδροµική διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου/φαξ και οι διευθύνσεις ιστοχώρου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διατηρούνται ως έχουν. Παράδειγµα: Τίτλος και θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό Direction départementale de l emploi et de la formation professionnelle (Τοπική δηµόσια αρχή για την απασχόληση και την επαγγελµατική κατάρτιση) 15 avenue des Peupliers F Aubervilliers. ΣΗΜ.: Στην ταχυδροµική διεύθυνση µην παραλείψετε να αναφέρετε τον κωδικό χώρας. - Τίτλος και θέση της κρατικής ή τοπικής αρχής που είναι αρµόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του πιστοποιητικού Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 6

7 Σε αυτό το πεδίο αναγράφεται η κρατική ή τοπική αρχή που έχει επικυρώσει το πιστοποιητικό, και όπου ισχύει, η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. Όπως και στο προηγούµενο πεδίο, µεταφράστε µόνο τα στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος του φορέα (π.χ. εµπορικό επιµελητήριο, υπουργείο Παιδείας κλπ.) καθώς και τη θέση του φορέα (δηµόσιος/ιδιωτικός, κρατικός/τοπικός κλπ.). Η ταχυδροµική διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου/φαξ και οι διευθύνσεις ιστοχώρου και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου διατηρούνται ως έχουν. Παράδειγµα: Τίτλος και θέση της κρατικής ή τοπικής αρχής που είναι αρµόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του πιστοποιητικού Ministère des affaires sociales et de la solidarité (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων) 15 Quai André-Citroën F Paris ΣΗΜ.: - η αρχή που είναι αρµόδια για την επικύρωση ή αναγνώριση του πιστοποιητικού είναι διαφορετική από τον φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό - στην ταχυδροµική διεύθυνση µην παραλείψετε να αναφέρετε τον κωδικό χώρας. Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 7

8 - Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του πιστοποιητικού (προαιρετικό) Σε αυτό το πεδίο διευκρινίζεται εάν το επίπεδο του πιστοποιητικού αντιστοιχεί σε υπάρχουσα εθνική ή διεθνή ταξινόµηση και προσδιορίζεται η εν λόγω ταξινόµηση (π.χ. εθνικό επίπεδο, ISCED κλπ.). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σύστηµα ταξινόµησης ISCED της Unesco, βλ. Μεταφράστε το περιεχόµενο αυτού του πεδίου (εφόσον ισχύει) χρησιµοποιώντας, εάν υπάρχει, την αντίστοιχη ορολογία (π.χ. για επίπεδο ISCED). Παράδειγµα: Επίπεδο (εθνικό ή διεθνές) του πιστοποιητικού Επίπεδο 5 Γαλλία (ταξινόµηση 1969) ή ISCED 3 - Κλίµακα βαθµολόγησης/απαιτήσεις επιτυχίας Μεταφράστε το περιεχόµενο αυτού του πεδίου ως έχει. Παράδειγµα: Κλίµακα βαθµολόγησης/απαιτήσεις επιτυχίας Επιτυχία: - Πρακτική: επιτυχία σε όλες τις βασικές δεξιότητες σε όλα τα στάδια, περιλαµβανοµένης της αξιολόγησης κατά την πρακτική εξάσκηση - Θεωρία: 70% Επιτυχία µετ επαίνου: - Πρακτική: επιτυχία σε όλες τις βασικές καθώς και στις επιθυµητές δεξιότητες σε όλα τα στάδια - Θεωρία: 85% - Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης (προαιρετικό) Σε αυτό το πεδίο διευκρινίζεται εάν το πτυχίο παρέχει πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μεταφράστε το περιεχόµενο αυτού του πεδίου (εφόσον ισχύει). Παράδειγµα: Πρόσβαση σε επόµενη βαθµίδα εκπαίδευσης ή κατάρτισης Πρόσβαση στην επόµενη βαθµίδα (γαλλική ταξινόµηση) ή Πρόσβαση στο ISCED 4 - ιεθνείς συµφωνίες (προαιρετικό) Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 8

9 Σε αυτό το πεδίο αναγράφονται τυχόν διεθνείς συµφωνίες (αµοιβαίας αναγνώρισης, ισοδυναµίας τίτλων σπουδών κλπ.). Μεταφράστε το περιεχόµενο αυτού του πεδίου (εφόσον ισχύει). Παράδειγµα: ιεθνείς συµφωνίες Συµφωνία αµοιβαίας αναγνώρισης του πιστοποιητικού Electricien d équipement (Ηλεκτρολόγος µηχανικός) µεταξύ Βελγίου, Γαλλίας και Λουξεµβούργου (Τριµερής συµφωνία της 15ης Φεβρουαρίου 1992) - Νοµική βάση Σε αυτό το πεδίο προσδιορίζεται η νοµική βάση του πιστοποιητικού και γίνονται πλήρεις παραποµπές, εφόσον απαιτείται. Όπως και στο πεδίο «Τίτλος και θέση του φορέα που εκδίδει το πιστοποιητικό», µεταφράστε µόνο στοιχεία που προσδιορίζουν το είδος της παραποµπής (π.χ. νόµος, κανονισµός κλπ.). Η ίδια η παραποµπή (τίτλος του κειµένου της παραποµπής, ιστοχώρος κλπ.) να διατηρείται στην πρωτότυπη γλώσσα. Παράδειγµα: Νοµική βάση ηµοσίευση στο «Journal officiel de la République Française» και καταχώρηση του πιστοποιητικού στο «Répertoire National de la Certification Professionnelle (RNCP)» Πεδίο 6: Επίσηµα αναγνωρισµένοι τρόποι απόκτησης πιστοποιητικού Σε αυτό το πεδίο παρατίθενται οι διάφοροι τρόποι απόκτησης του πιστοποιητικού (εναλλασσόµενη κατάρτιση, συνεχής κατάρτιση, κατάρτιση στο χώρο εργασίας ή στο σχολείο, προγράµµατα πιστοποίησης γνώσης που έχει αποκτηθεί στο παρελθόν κλπ.). Μεταφράστε το περιεχόµενου αυτού του πεδίου ως έχει. Παράδειγµα: Περιγραφή της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει ολοκληρωθεί Ποσοστό του συνολικού προγράµµατος (%) ιάρκεια (ώρες/εβδοµάδες/µήνες/έτη) Στο σχολείο/σε κέντρο κατάρτισης 50% 30 εβδοµάδες Στο χώρο εργασίας 50% 30 εβδοµάδες Πιστοποίηση γνώσης που έχει αποκτηθεί στο παρελθόν Κατόπιν αξιολόγησης Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης/ κατάρτισης που οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού 2 έτη ΣΗΜ.: Στο υπόδειγµα, αντί του πίνακα ορισµένες φορές υπάρχει περιγραφή. Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 9

10 Πεδίο: Προϋποθέσεις εισαγωγής (προαιρετικό) Προσδιορίστε τυχόν προϋποθέσεις όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης (επίπεδο εκπαίδευσης, τρόπος επιλογής κλπ.). Μεταφράστε το περιεχόµενο αυτού του πεδίου (εφόσον ισχύει). Παράδειγµα: Προϋποθέσεις εισαγωγής Niveau fin de cycle secondaire (classe de 3 ème ) ou équivalent. 17 ans minimum Aptitudes requises : - Exigences physiques : bonne vision, habileté manuelle, bonne coordination des mouvements, souplesse dorsale, aptitude au travail en hauteur; - Autres exigences : rigueur, esprit de sécurité, sociabilité.... Πεδίο: Πρόσθετες πληροφορίες (προαιρετικό) Αυτό το πεδίο χρησιµοποιείται για την παροχή σύντοµων πληροφοριών σχετικά µε την οργάνωση της κατάρτισης (είδος πρακτικής κατάρτισης, πρόγραµµα ή δοµή του συστήµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, διαδικασία αξιολόγησης κλπ.). Μεταφράστε το περιεχόµενο αυτού του πεδίου ως έχει. Αφήστε τη διεύθυνση στο ιαδίκτυο όπως αναγράφεται στο πρωτότυπο συµπλήρωµα. Παράδειγµα:... Πρόσθετες πληροφορίες Περισσότερες πληροφορίες (µεταξύ άλλων περιγραφή εθνικών συστηµάτων επαγγελµατικών προσόντων) είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση: (ιστοχώρος στα γαλλικά)... Πεδίο: Αρµόδιος εθνικός φορέας για την πληροφόρηση Συµπληρώστε το όνοµα και τη διεύθυνση (και τον ιστοχώρο) του αρµόδιου εθνικού φορέα για την πληροφόρηση όπως αναγράφονται στο πρωτότυπο συµπλήρωµα. Παράδειγµα:... Αρµόδιος εθνικός φορέας για την πληροφόρηση Commission nationale de la certification professionnelle (εθνική αρχή για την επαγγελµατική πιστοποίηση) Οδηγίες για τη µετάφραση του συµπληρώµατος πιστοποιητικού Europass - Ευρωπαϊκές Κοινότητες 2003 Σελίδα 10

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιμέλεια συγγραφή: Δρ. Γεώργιος Α. Κουλαουζίδης 2010

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Προειδοποίηση Το

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων

Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Code RED Co-design to Re-Engage the Disengaged PROJECT NUMBER - UK/13/LLP-LdV/TOI-678 Αναφορά Ανάλυσης Αναγκών Ενδιαφερομένων Φορέων/Ατόμων Αρ. Αποτελέσματος 4 Πακέτο Εργασίας 2 Τίτλος Πακέτου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΙΙ. (Πληροφορίες) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 (2002/C 148/04) EL C 148/4 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 21.6.2002 ΙΙΙ (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2003 (2002/C 148/04) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS

Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Οδηγός για τους χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS Εκπαίδευση και Κατάρτιση Το ίκτυο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct είναι µια υπηρεσία που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις 2001-05-07 ICS : 00.012.10 2001-05-07 ICS : 00.012.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις Quality Management Systems Requirements Κλάση Τιµολόγησης : 12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται.

ιαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν συµπληρώσετε το υπόδειγµα που σας προτείνεται. Οδηγίες χρσεως για το βιογραφικό σηµείωµα Europass (http://europass.cedefop.eu.int) Εισαγωγ Η σύνταξη του βιογραφικού σηµειώµατος αποτελεί σηµαντικό βµα για την αναζτηση οποιασδποτε θέσης εργασίας. Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11

CertEnt. EU Lifelong Learning Programme 2007-13. Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 2012 EAC/27/11 CertEnt EU Lifelong Learning Programme 27-13 Υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci Περίοδος 212 EAC/27/11 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Εφαρμογή του ECVET για την διαφάνεια και την αναγνώριση των αποτελεσμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΠΔΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Στη σημερινή παρουσίαση περιλαμβάνονται: ΟΝόμος3879 Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά

Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Οι αλλαγές στον ΚΦΑΣ συνοπτικά Γράφει ο Φοροτεχνικός Γιώργος Χριστόπουλος(*) 1.... οι στόχοι: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, «το σχέδιο (για τον ΚΦΑΣ), με τις απαραίτητες νομοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook

Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook Level 1 & 2 Award in Office Procedures Qualification Handbook www.cityandguilds.gr Νοέμβριος 2009 Λίγα στοιχεία για τoν City & Guilds Ο οργανισμός City & Guilds είναι ο ηγέτης στην παροχή επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 HELLENIC STANDARD. Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις 2008-12-19 ICS: 03.120.10 2008-12-19 ICS: 03.120.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις Quality management systems - Requirements Κλάση τιµολόγησης: 16 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών

Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύνταξη Εγγράφων-Φορμών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αγγελική Μπουρμπούλη Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα