APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)"

Transcript

1 APPLICATION OF BEMS IN THE BUILDING SECTOR 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ (BEMS)

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραμμα αφορά στην κατάρτιση δέκα (10) πτυχιούχων μηχανικών οι οποίοι εμπλέκονται αποδεδειγμένα ή πρόκειται να εμπλακούν με θέματα συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτηρίων (BEMS). Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κριτήριο: τη χρονιά αποφοίτησης τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ενασχόλησης την ηλικία τις εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ και την άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2) Τα κριτήρια επιλογής έχουν διαφορετική βαροδότηση. Το σχέδιο κατάρτισης απευθύνεται σε 10 Μηχανικούς (Μηχανολόγους, Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς) από όλη την Κύπρο εν δυνάμει εμπλεκόμενων (μεμονωμένα ή συνεργαζόμενοι) στον σχεδιασμό, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (Building Energy Management System BEMS) οι οποίοι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και εξειδίκευση στα συστήματα αυτά. Το προτεινόμενο σχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια της DOUMAG για υλοποίηση μιας σειράς σχεδίων που αφορούν την κατάρτιση νέων μηχανικών σε θεματικά πεδία που άπτονται της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ήδη έχουν εγκριθεί σε προσκλήσεις προηγούμενων ετών δυο σχέδια της σειράς αυτής: Ενεργειακός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός κτιρίων(2011) και Planning and Designing of Urban Spaces (2012). Το σχέδιο είναι ουσιώδες γιατί βρίσκεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, στη διεύρυνση της αγοράς εργασίας, στην επικαιροποίηση δεξιοτήτων που είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν με διαφορετικό τρόπο και χωρίς την καταβολή σημαντικού χρηματικού ποσού. Βασικοί στόχοι και προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι η: κατάρτιση και πιστοποίηση των νέων μηχανικών στα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων και στις δυνατότητες που αυτά δίνουν στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαίων νέων μηχανικών και εξειδικευμένων επιστημόνων δημιουργία ενός εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού μηχανικών οι οποίοι και θα ανταποκριθούν επιτυχώς στις νέες "προκλήσεις" η απόκτηση εξειδικευμένης εμπειρίας μέσω εκπαίδευση των νέων μηχανικών με επισκέψεις και τοποθετήσεις σε έργα του είδους. Η περίοδος της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στην Βαρκελώνη στην Ισπανία και θα έχει διάρκεια 10 εργασίμων ημερών σε συνεργασία με το

3 διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Προηγμένης Αρχιτεκτονικής της Καταλονίας (Institute for Advanced Architecture of Catalonia) το οποία είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο αιχμής, αφιερωμένο στην ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής ικανής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς στον 21ο αιώνα που αφορούν στην κατοικησιμότητα. Οι προτεινόμενες περίοδοι υλοποίησης της περιόδου κατάρτισης είναι Οκτώβριος - Νοέμβριος ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Το IAAC βρίσκεται στην συνοικία της Βαρκελώνης, μια από τις παγκόσμιες πρωτεύουσες της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Το IAAC είναι μια δεξαμενή ανταλλαγής γνώσεων με φοιτητές από περισσότερες από 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, την Κίνα. Ινδία, την Πολωνία, την Ιταλία, το Μεξικό και το Σουδάν. Οι φοιτητές εργάζονται ταυτόχρονα σε πολλαπλές κλίμακες (πόλη, κτίριο, κατασκευή) και σε διάφορους τομείς τεχνογνωσίας (οικολογία, ενέργεια, ψηφιακή παραγωγή, νέες τεχνολογίες), επιδιώκοντας την εύρεση των δικών τους οδών προς στο δρόμο της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συνόλου δεξιοτήτων με τις οποίες θα είναι ικανοί να ενεργήσουν αποτελεσματικά στη χώρα καταγωγής τους ή σε παγκόσμιο επίπεδο. Το IAAC έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά προγράμματα σε Βραζιλία, Ταϊβάν, Κροατία και Ρουμανία. Το 2008 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο επίσημο τμήμα της Μπιενάλε της Βενετίας με το έργο hyperhabitat. Το 2010 παρουσίασε μια κατοικία σε κλίμακα 1:1 (παράχθηκε εξ ολοκλήρου στο IAAC) στο Solar Decathlon Europe που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, όπου κέρδισε Peoples Choice Award.Το IAAC έχει το πιο προηγμένο ψηφιακό εργαστήριο παραγωγής από κάθε εκπαιδευτικό Ίδρυμας στη Νότια Ευρώπη. Το IAAC διοργανώνει πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην Προηγμένη Αρχιτεκτονική (Masters course in Advanced Architecture), σε συνεργασία με το UPC. Το Fab Αcademy αποτελεί μέρος του παγκόσμιου δικτύου των Fab Labs που συνεργάζονται με το Center for Bit and Atoms του παγκοσμίου φήμης και κύρους Massachusetts Institute of Technology (MIT). Περισσότερες πληροφορίες:

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η συνολική του διάρκεια είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και συνολικά 40 ώρες. Οι στόχοι, οι μαθησιακές ενότητες (μονάδες), το περιεχόμενο της περιόδου κατάρτισης και η δομή της αναλύονται ακολούθως. ΘΕΩΡΗΤΙΚH ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του φορέα υποδοχής από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Το προτεινόμενο πρόγραμμα των ημερησίων εισηγήσεων και τα θεματικά πεδία που θα καλύψει είναι: Ενεργειακές καταναλώσεις κτιρίων και Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας Ευρωπαϊκές οδηγίες, κανονισμοί και πρότυπα σχετικά με την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων Εισαγωγή στα Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) Δομή συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) Όργανα και σταθμοί αυτοματισμού Διαχείριση συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) Αρχιτεκτονική συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) Πρωτόκολλα Επικοινωνίας συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) Συστήματα καταγραφής Ενεργειακών καταναλώσεων (ΕΜS) Εφαρμογή συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) Οφέλη συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης κτιρίων (BEMS) CASE STUDIES VISITS Τα case study visits θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εγκατεστημένα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (BMS) ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους και έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση σε αυτά συστημάτων BEMS. Oι προς επίσκεψη κτιριακές εγκαταστάσεις θα είναι στην ευρύτερη περιοχή της Βαρκελώνης. Η κατάρτιση των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια των Case study visits θα γίνει από τους υπευθύνους μηχανικούς των έργων που θα επισκεφθούν με τον συντονισμό εξειδικευμένου προσωπικού από τον φορέα υποδοχής με κύριο ρόλο τον συντονισμό των διαδικασιών κατάρτισης αλλά και την επιστημονική επίβλεψή τους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μιας ανά εβδομάδα διάλεξης της σειράς διαλέξεων του IAAC MAA Lecture Series που διοργανώνονται από το IAAC με προσκεκλημένους ομιλητές καθηγητές και επιστήμονες διεθνούς κύρους από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Περισσότερες πληροφορίες:

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ To IAAC ως αναγνωρισμένο ερευνητικό-εκπαιδευτικό κέντρο, θα απονέμει το πιστοποιητικό κατάρτισης. Ο φορέας υποδοχής θα συμπληρώσει στην αγγλική γλώσσα που έχει συμφωνηθεί την κατάλληλη σελίδα του Ευρωδιάβατηρίου, περιγράφοντας τη διαδρομή της κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε. To Europass Mobility το οποίο θα εκδοθεί με φροντίδα της DOUMAG και του IAAC για κάθε καταρτιζόμενο θα εξασφαλίσει επίσης την επικύρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί, μετά το τέλος της περιόδου κατάρτισης βεβαίωση πιστοποίησης κατάρτισης. Το πιστοποιητικό αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό εφόδιο στην επαγγελματική εξέλιξη των καταρτιζομένων, μιας και η πιστοποιημένη εξειδίκευση αποτελεί πλέον μονόδρομο προς την σωστή και ολιστική αντιμετώπιση της σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής των κτιρίων με τη χρήση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, μιας και οι χρόνοι και οι πόροι που μπορούν να εξοικονομηθούν μέσο αυτής της διαδικασία είναι σημαντικοί. Κόστος συμμετοχής επιδοτήσεις από το πρόγραμμα Το κόστος συμμετοχής αφορά αποκλειστικά στο πρόγραμμα κατάρτισης που διοργανώνεται από IAAC (αποκλειστικά και μόνο 10 Κυπρίων συμμετεχόντων) είναι850 ανά συμμετέχοντα. Το πρόγραμμα επιδοτεί: τη μεταφορά (από Λάρνακα/Πάφο - Βαρκελώνη και πίσω), τη διαβίωση (διαμονή και ημιδιατροφή) καθώς και όλες οι εσωτερικές μετακινήσεις στην πόλη της Βαρκελώνης, μέσω της παροχής καρτών ΤΜΒ.

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101-

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -100- -101- ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Διδακτορικά Προγράμματα στη Μηχανική PhD Programs - School of Engineering and Applied Sciences Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΛΛΑ Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ Albert Einstein Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy)

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ενέργεια (MSc in Energy) Παρουσίαση: Επιστημονικός Υπεύθυνος ΜΠΣ Δρ Ι. Κ. Καλδέλλης Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος www.sealab.gr Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4.

1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. 2 3 1. Εισαγωγή...5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008...5 3. Σκοπός του Προγράμματος...6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...6

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Χ Ρ Ο Ν Ι Α Κατεβάστε εκδόσεις του Πανεπιστήμιου στο κινητό σας Κατεβάστε την εφαρμογή του Πανεπιστημίου Frederick Frederick University Mobile στο smartphone ή το tablet

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ / ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Σχολή Ο συνδυασμός της θεωρίας της Διοικητικής επιστήμης με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΑΜΑ ΓΝΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΡΑΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΟΤΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΣ ΜΑΣ, Η ΓΝΩΣΗ Δείτε τί κρύβεί το εξώφύλλο & κατεβαστε εκδοσείσ τού ΠανεΠίστήμίού στο κίνήτο σασ Κατεβάστε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ

Διαγωνισμός για πρόσληψη μηχανικών διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ ΤΕΥΧΟΣ. 39 20 02 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ: Είκοσι μηχανικοί ως εξωτερικοί συνεργάτες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) Διαγωνισμός για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση

(ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΔΜΠ) «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΕΤΑΣ) Απρίλιος 2015 9 η έκδοση Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to elcome t o a wo a w r o ld of Oppor ld of Opportunities! tunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή Χαιρετισμός 6-7 Σημαντικοί Σταθμοί στην ιστορία του Ιδρύματος 8-11 Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας 12 Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 2012 http://gdias.teipir.gr/blog http://gdias.teipir.gr/emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-00-1 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους προπτυχιακούς φοιτητές 2015/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες 5 Σχολές και Τμήματα 7 Περιγραφή Προγραμμάτων Σπουδών 9 Διαδικασίες Εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας»,

Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», > page _ 2 Αγαπητό νέο μέλος της μεγάλης μας εκπαιδευτικής «οικογένειας», Σε καλωσορίζουμε στο σύγχρονο κόσμο του ΙΕΚ ΞΥΝΗ. Όπως ήδη γνωρίζεις, το ΙΕΚ ΞΥΝΗ εμπεριέχει σε κάθε του κύτταρο όλη την εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2014/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2014. Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. www.amc.edu.gr

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2014. Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. www.amc.edu.gr ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2014 Εργαστήρια Δραστηριότητες ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ www.amc.edu.gr Η Σχολή Το κυρίως ζητούμενο της Σχολής Πληροφορικής αποτελεί η μελέτη, η καταγραφή και η πρόβλεψη των τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα