EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO"

Transcript

1 EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015

2 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων-ΕΔΚΑ) και το Ινστιτούτο Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB) του Πανεπιστήμιου Montesquieu-Bordeaux IV, ανέλαβαν από κοινού την οργάνωση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό του διακρατικού ελληνο-γαλλικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», το οποίο διέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία, καθώς και από τις διατάξεις των Διμερών Συμβάσεων Συνεργασίας ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και άλλα τμήματα στην Ελλάδα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τις δημογραφικές και πληθυσμιακές αναλύσεις, την ανάπτυξη και τις στρατηγικές προοπτικές. Παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου σε βασικά επιστημονικά πεδία, όπως είναι η δημογραφική ανάλυση, τα οικονομικά της ανάπτυξης καθώς και η περιφερειακή και χωρική ανάλυση. Το ΠΜΣ «Πληθυσμός-Ανάπτυξη-Στρατηγικές Προοπτικές» διευρύνει τους ορίζοντες και εμβαθύνει τις γνώσεις τόσο των φοιτητών που προέρχονται από το πρώτο έτος του διετούς master Οικονομικών και Κοινωνικών επιστημών που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Montesquieu Bordeaux IV (Κατεύθυνση Δημογραφία και Οικονομικά της Ανάπτυξης και της Ολοκλήρωσης) με το οποίο έχει πολλά κοινά μαθήματα στο δεύτερο έτος, όσο και των πτυχιούχων του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας (ως και των πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των ελληνικών και Γαλλικών ΑΕΙ που είναι επιλέξιμοι). Καλύπτει επομένως ένα κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Γαλλία. Ειδικότερα, η όποια προσέγγιση των στρατηγικών προοπτικών της οικονομικής ανάπτυξης, του χωρικού σχεδιασμού, της κοινωνικής πολιτικής ή ακόμη και της διαχείρισης προϋποθέτει βασικές γνώσεις των πληθυσμιακών δυναμικών (και κατ επέκταση ικανότητες δημογραφικής ανάλυσης) και την αξιοποίηση των γνώσεων αυτών σε ειδικούς τομείς εφαρμογής. Στόχος επομένως του ΠΜΣ «Πληθυσμός-Ανάπτυξη-Στρατηγικές Προοπτικές» είναι η απόκτηση των βασικών αυτών γνώσεων και δεξιοτήτων και η διεύρυνση τους με έμφαση στις τεχνικές της χωρικής αναπαράστασης. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές που το παρακολουθούν επωφελούνται από τις εμπειρίες και γνώσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων ερευνητών, εξειδικευμένων στις στρατηγικές προοπτικές, που διδάσκουν στο Μεταπτυχιακό αυτό Πρόγραμμα Σπουδών. Oι προσφερόμενες σπουδές εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο σπουδών που οδηγούν σε εξειδίκευση στα πεδία της δημογραφίας και της ανάπτυξης (συμπληρώνοντάς τες με μια νέα προσέγγιση: δημογραφικές και χωρικές-τομεακές προοπτικές), με προσανατολισμό στις δυναμικές της αειφόρου ανάπτυξης. Οι γνώσεις που αποκτώνται στα πλαίσια του ΠΜΣ «Πληθυσμός-Ανάπτυξη-Στρατηγικές Προοπτικές» είναι ιδιαίτερα χρήσιμες τόσο στους αποφοίτους των όμορων ΑΕΙ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε αυτούς που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη μας. Ως εκ τούτου, η προσφερόμενη στα πλαίσια του ΜΔΕ εξειδίκευση, αποτελεί όχι μόνο μια πετυχημένη προέκταση των βασικών σπουδών των Ελλήνων και Γάλλων πτυχιούχων που έχουν αποκτήσει ένα πρώτο πτυχίο στις Κοινωνικές ή/και Θετικές Επιστήμες, αλλά και των σπουδών γαλλόφωνων φοιτητών άλλων χωρών (ευρωπαϊκών, Μεσογειακών, Αφρικανικών). Κατ επέκταση, η εξειδίκευση αυτή μπορεί να ενταχθεί προοπτικά και στο νέο κοινοτικό πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS, που στοχεύει στην ενίσχυση της δημιουργίας κοινών ευρωπαϊκών ΠΜΣ (Masters). Το ΠΜΣ έχει σαν βασικό στόχο την εκπαίδευση εξειδικευμένων στελεχών στην υποστήριξη λήψης αποφάσεων από διαχειριστικές αρχές, πολιτικούς και αναπτυξιακούς φορείς, προσφέρει επαγγελματικές διεξόδους: Στους δημόσιους (εθνικούς) διοικητικούς φορείς, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, τους ευρωπαϊκούς συνδέσμους, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα. Στα μελετητικά γραφεία και στις εταιρείες συμβούλων, και γενικότερα, σε όλους εκείνους τους φορείς που χρησιμοποιούν μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων στις κοινωνικές επιστήμες, επιχειρούν προβλέψεις ή και αναπτύσσουν σενάρια στρατηγικών προοπτικών. Στους μεγάλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ηνωμένα Έθνη).

3 Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προπτυχιακές σπουδές σε αντικείμενα που έχουν συνάφεια με αυτά του προσφερόμενου προγράμματος. Επιλέξιμοι κατά προτεραιότητα, βάσει του κατατιθέμενου φακέλου, είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ως και απόφοιτοι με συναφή πτυχία. Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθούν το PODEPRO μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους σε ένα από τα δύο Ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV) και να εγγραφούν σε ένα από αυτά (δεν απαιτείται διπλή εγγραφή ) Εγγραφόμενοι σε ένα από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα αποκτούν βάσει της διμερούς συμφωνίας, τη φοιτητική ιδιότητα τόσο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας όσο και στο Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV). Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια των σπουδών με πλήρη παρακολούθηση είναι δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 343 ώρες διδασκαλίας (και συμπληρωματικά τα σεμινάρια και τα τις εργαστηριακές ασκήσεις). Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV, ενώ αυτά του δεύτερου εξαμήνου στο Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στο Βόλο (κινητικότητα των φοιτητών). Στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται κατ ελάχιστον σε τρίμηνη πρακτική άσκηση και εν συνέχεια στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που θα υποστηριχθεί ενώπιον επιτροπής. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους δραστηριότητες για την απονομή του-κατά το άρθρο 3 του Κανονισμού -τίτλου σπουδών ορίζονται ως εξής: 1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 2 ενότητες μαθημάτων 2. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περιλαμβάνει κατ ελάχιστο 13 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες 3. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε) 4. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΜΔΕ γίνονται στην Γαλλική γλώσσα (και σε ορισμένα μαθήματα που διδάσκονται στο Β εξάμηνο στο Παν. Θεσσαλίας στην Αγγλική γλώσσα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (BORDEAUX Υποχρεωτικό (Y) /Επιλογής (Ε) Ώρες Πιστωτικές Μονάδες ECTS ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ U1.1: Aρχές και μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης Ι (Υ) 15 6 ECTS U1.2: Θεωρία δειγματοληψίας και συλλογή δεδομένων (Υ) 20 5 ECTS U1.3: Εισαγωγή στην έρευνα (σεμινάριο) (Υ) 10 1 ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ U2.1: Τοπική ανάπτυξη (Υ) 8 U2.2: Οικονομικά της κινητικότητας και των μεταφορών (Υ) 15 8 ECTS U2.3: Ανισότητες και χωρικές συγκλίσεις (Υ) 8 U2.4: Χωρικά συστήματα παραγωγής και καινοτομίας (Υ) 15 4 ECTS U2.5: Προβολές πληθυσμού στο χώρο (Υ) 10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ECTS

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΠΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ U3.1: Διαχείριση και ανάλυση μικροδεδομένων (Υ) 20 2 ECTS U3.2: Αγγλικά (Ε) 10 U3.3: Ισπανικά (Ε) 10 2 ECTS U3.4: Στούντιο (εργασία πεδίου) (Υ) 12 2 ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ECTS ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΒΟΛΟΣ) ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ U4.1: Aρχές και μέθοδοι δημογραφικής ανάλυσης ΙΙ (Υ) 45 3,5 ECTS U4.2: Ανάλυση δεδομένων (Υ) 25 2 ECTS U4.3: Βάσεις δεδομένων και γεωγραφικά συστήματα (Υ) 20 2 ECTS πληροφοριών U4.4: Θεματική χαρτογραφία (Υ) 12 1,5 ECTS U4.5: Εισαγωγή στην έρευνα (Υ) 12 1 ECTS U4.6: Χωρική δημογραφία (Υ) 12 1 ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ECTS ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ U5.1.1: Πληθυσμός και μετανάστευση* (Ε) 15 1,5 ECTS U5.1.2: Δημόσιες χωρικές πολιτικές και αξιολόγησή τους* (Ε) 1,5 ECTS U5.2: Τοπική ανάπτυξη (Υ) 15 1,5 ECTS U5.3: Έννοιες, εργαλεία, veille (Υ) 8 U5.4: Δημογραφικές στρατηγικές προοπτικές (Υ) 12 U5.5 Χωρικές στρατηγικές προοπτικές μελέτη (Υ) 12 περιπτώσεων 6 ECTS U5.6: Τομεακές στρατηγικές προοπτικές μελέτη (Υ) 12 περιπτώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ECTS ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: ECTS ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: U6.1: Πρακτική Άσκηση (Υ) 3-6μήνες - U6.2 : Πτυχιακή Εργασία (Υ) - 10 ECTS ΣΥΝΟΛΟ 343 ώρες 60 ECTS (*) Στο Παν. Montesquieu-Bordeaux IV, υπάρχει αντιστάθμισμα στο εσωτερικό κάθε μιας εκ των δύο ενοτήτων του προγράμματος σπουδών. Εστί, αν σε ένα ή περισσότερα μαθήματα μιας ενότητας ο φοιτητής δεν λάβει την βάση δύναται να αναπληρώσει τις μονάδες που απαιτούνται για την κατοχύρωση της ενότητας αυτής αν έχει βαθμούς πάνω από την βάση στα υπόλοιπα μαθήματα και το σύνολο των μονάδων του υπερβαίνει τις μονάδες που απαιτούνται για την κατοχύρωση της συγκεκριμένης ενότητας. Υπάρχει επίσης αντιστάθμισμα ανάμεσα στις δυο ενότητες του ιδίου εξαμήνου υπό την προϋπόθεση ότι σταθμικός μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων μιας εκ των δύο ενοτήτων =>8/20. (**) Για τα μαθήματα επιλογής, απαιτείται η κατοχύρωση ενός εκ των προσφερομένων Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 15 άτομα. Καθ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ υπότροφοι, σύμφωνα με το τρέχον ΦΕΚ λειτουργίας του. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εισαγωγή των φοιτητών ορίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ και τη Διατμηματική του Επιτροπή (Τα δικαιολογητικά που πρέπει να εμπεριέχει ο φάκελος υποψηφιότητας παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ Άρθρο 8 Προσωπικό

5 Στην λειτουργία του ΠΜΣ συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Π.Θ. και του Ινστιτούτου Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB-Montesquieu Bordeaux IV), καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων των ιδίων προαναφερομένων ιδρυμάτων και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων όπως ορίζονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ στο Βόλο, κατά τη διάρκεια του 2 ου εξάμηνου, θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα Εργαστήρια του Τμήματος καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ. Άρθρο 10 Κόστος Λειτουργίας Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται συνολικά σε ευρώ. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί κατά ένα μέρος από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ προβλέπεται και η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος από χορηγίες ή έσοδα από ερευνητικά, επιμορφωτικά και άλλα προγράμματα στην επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ ( ευρώ). Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ αναλύεται ως εξής: - Εξοπλισμός ευρώ - Αναλώσιμα ευρώ - Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών ευρώ - Δαπάνες μετακινήσεων ευρώ - Εκδηλώσεις (διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, κλπ) ευρώ - Εκπαιδευτικό υλικό ευρώ - Έξοδα προβολής ευρώ - Εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ Άρθρο 11 Μεταβατικές διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ελλάδα : καθ. Βύρων ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, Δ/ντης του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γαλλία : καθ. Christophe BERGOUIGAN, Δ/ντης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Σπουδών (IEDUB), Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV URL:

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα