«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : 2412/ Ανοικτού για την Ανάθεση του Έργου «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 1

2 Διακήρυξη Ανοιχτού για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΤΩ (8) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2008 ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά Ημερομηνία Διενέργειας: Ημέρα Τρίτη 20/05/2014 ώρα π.μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 2

3 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τ.Ε.Ι. Αθηνών- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) «Πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001: 2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» Ανοιχτού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των ογδόντα χιλιάδων ευρώ, ,00 (ογδόντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ. Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Έως την Παρασκευή 09/05/2014 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Τρίτη 20/05/2014 ώρα π.μ. ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Δευτέρα 19/05/2014 ώρα μ.μ. Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Αγίου Σπυρίδωνος, Αιγάλεω Τρίτη 20/05/2014 ώρα π.μ. Κος Μπισμπίκης Νικόλαος ηλεκτρονική διεύθυνση Τηλ , Fax της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 3

4 Συντομογραφίες γενικά ΑΑ ΑΕ Γ.Ν. Γ.Ο.Ν. Δ.Ο.Υ. εδ. ΕΔΔΑΠ ΕΚΑΒ ΕΣΠΑ Αναθέτουσα Αρχή Ανώνυμη Εταιρεία Γενικό Νοσοκομείο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Εδάφιο Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Αξιολόγησης Προσφορών Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΣΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ΕΥΤΥκΚΑ ΕΛΚΕ ΕΦΔ ΕΕΕΚ ΕΠΠΕ ΕΠ ΕΠΑΝΑΔ ΕΠΨΣ ΕΠΕ ΕΕ ΕΕ ΕΚΤ ΕΤΠΑ ΕΚ ΕΟΧ ΚΑΤ ΚΞΓΦΑ κ.ν ΚΒΣ Κ.Πολ.Δικ. ΝΠΔΔ ΝΠΙΔ ν. νόμος Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Ετερόρρυθμη Εταιρεία Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος Κέντρο Αποκατάστασης Τραυμάτων Κέντρο Ξένων Γλωσσών Φυσικής Αγωγής Κοινοτική Νομοθεσία Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 4

5 ΟΠΣ ΟΕ ΠΟΕ Π.Γ.Ν.Α. παρ. ΠΕΠ Π.Σ. ΠΔΕ ΠΔ ΠΦΥ ΣΣ ΣΑΕ ΣΔΕ ΣΓΤΚΣ ΣΔΟ ΣΕΥΠ ΣΤΕΤΡΟΔ ΣΤΕΦ ΤΚ ΤΔΔΣ ΤΕΙ ΤΕΠ ΤΕΠΑΝΑΔ ΥΠΕ ΥΥκΚΑ ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΠΑ ΦΕΚ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ομόρρυθμη Εταιρεία Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Παράγραφος Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πληροφοριακό Σύστημα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Προεδρικό Διάταγμα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Συλλογική Σύμβαση Συλλογική Απόφαση Ένταξης Έργου Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Σχολή Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Ταχυδρομικός Κώδικας Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Υγειονομική Περιφέρεια Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Θρησκευμάτων Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως cd HTML ISO MIS OPA SMS compact disc Hyper Text Markup Language International Organization for Standarization Management Information System Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων Short Message Service της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 5

6 Ορισμοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αριθμός Διακήρυξης ΕΠΠΕ Έργο Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Φορέας Υλοποίησης Ο προσφέρων που θα επιλεγεί θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ)το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης του διαγωνισμού του Έργου Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Αθηνών ως Αναθέτουσας Αρχής του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής του Αναδόχου, καθώς όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν τη συμπληρώνουν περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου γ. τη Διακήρυξη, δ. την Απόφαση Κατακύρωσης Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ). της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 6

7 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 7

8 Περιεχόμενα Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 3 Ορισμοί διακήρυξης ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν Ισχύουσα νομοθεσία ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.16 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εγγύηση συμμετοχής Λοιπά Διολογητικά ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Έλληνες Πολίτες Αλλοδαποί πολίτες: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 8

9 Τα Νομικά Πρόσωπα ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 9

10 1.46 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Περιγραφή του έργου Σκοπιμότητα - οφέλη από την υλοποίηση του έργου ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 10

11 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι ο πίνακας περιεχομένων της παρούσας Διακήρυξης τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: Διακήρυξη Η παρούσα διακήρυξη, που αποτελείται από το ΜΕΡΟΣ Α : Γενικοί Ειδικοί Όροι, το ΜΕΡΟΣ Β : Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου - Έργο του Αναδόχου, τα παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Υποδείγματα Εγγυήσεων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Σχέδιο Σύμβασης. Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του των διαδικασιών διαπραγμάτευσης: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από πενταμελή Επιτροπή που θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 με απόφαση του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου των διολογητικών, για τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων καθώς για κάθε θέμα που προκύπτει ως κατά την εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007). Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων προσφυγών: Τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 με απόφαση του ΕΛΚΕ. Επισημαίνεται ότι οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ως κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής του έργου: Ομάδα προσώπων, που θα συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 με απόφαση του ΕΛΚΕ η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο της Σύμβασης την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Υποψήφιος ή Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 11

12 Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λ.π.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο της Σύμβασης την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. Φορέας Λειτουργίας Υπουργείο Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει σήμερα στην Αθήνα, στην Οδό Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αντικείμενο του είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό περιγράφεται στο Β ΜΕΡΟΣ της παρούσας Διακήρυξης. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ », τους Άξονες Προτεραιότητας 01 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανασχεδιασμό δομών διαδικασιών στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, 02 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανασχεδιασμό δομών διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, 03 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανασχεδιασμό δομών διαδικασιών στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου υλοποιείται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ. Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων. Δεν γίνονται δεκτές απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου. Η σχετική σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων. Το αντικείμενο του διαγωνισμού παρουσιάζεται αναλυτικότερα στη παρούσα Προκήρυξη κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό CPV: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 12

13 Οι υπηρεσίες υπάγονται στην κατηγορία «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» σύμφωνα με την οδηγία 18/2004/ΕΚ όπως ισχύει. 1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών». O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται έως του ποσού των ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 ) συμπεριλαμβανόμενου του ισχύοντος ΦΠΑ (το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι ,65 εξήντα πέντε χιλιάδες σαράντα ευρώ εξήντα πέντε λεπτά). Η δαπάνη θα βαρύνει τη ΣΑΕ 2011ΣΕ Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων. Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΗΛΟΥ 1 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο: , Fax: Τεχνικές Πληροφορίες: κος Μπισμπίκης Νικόλαος, Τηλέφωνο: Fax: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Διακήρυξη του στάλθηκε για δημοσίευση: 1. Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 11/04/ Στον ελληνικό τύπο α) Εφημερίδα Δημοπρασιών Πλειστηριασμών στις 11/04/2014 όπου δημοσιεύθηκε στις 12/04/2014 Β) Ηχώ Δημοπρασιών στις 11/04/2014 όπου δημοσιεύθηκε στις 12/04/ /04/ Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στις 11/04/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 13

14 4. Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 11/04/ Καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση στις 11/04/ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 1. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247), 2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19), 3. Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/ Α ),όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92(ΦΕΚ Α 154) τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του Ν.2469/97(ΦΕΚ 38/Α ), 4. Του Ν.2198/94 (άρθρο 24) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 43/Α /94), 5. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας άλλες διατάξεις 6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 8. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών υπηρεσιών., όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών δημοσίων έργων 10. Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 11. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας άλλες διατάξεις. 12. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια άλλες διατάξεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 14

15 13. Υπουργική Απόφαση 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου. 14. Ν. 3614/07, ο Ν. 3548/07 (περί εξόδων δημοσίευσης) όπως συμπληρώθηκε με τον Ν.3801/ Ισχύουσα νομοθεσία Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 1. Την κείμενη εθνική κοινοτική νομοθεσία. 2. Την µε αριθµ. πρωτ. 1293/ απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη Συμβουλευτική των φορέων του Δημοσίου, Ιδιωτικού Κοινωνικού τομέα υπηρεσιών υγείας που θα προχωρήσουν σε πιστοποίηση διαπίστευση των διαδικασιών τους τη στήριξη της Διεύθυνσης ποιότητας αποδοτικότητας του ΥΥΚΑ καθώς των επτά (7) ΥΠΕ της ώρας για την εφαρμογή του έργου της ανάπτυξης συστημάτων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας στον Τομέα Ψυχικής Υγείας, Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού» µε κωδικό κωδικό MIS Π Ε ΣΑΕ 2011ΣΕ Την υπ αριθμ πρωτ. 1 ης τροποποίησης 2430/ της απόφασης ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. των επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς πιστοποίηση τέσσερα (4) ογκολογικών νοσοκομείων». 4. Την υπ αριθμ πρωτ. 2 ης τροποποίησης 3239/ της απόφασης ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. των επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών». 5. Την υπ αριθμ πρωτ. 3 ης τροποποίησης 3618/ της απόφασης ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. των επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών». 6. Την υπ αριθμ πρωτ. 4724/ ανάκληση της απόφασης ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. των επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 15

16 διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών». 7. Την µε αριθµ. πρωτ. 5320/ απόφαση ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. των επτά (7) ΥΠΕ της χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών» στο Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ », τους Άξονες Προτεραιότητας 01 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανασχεδιασμό δομών διαδικασιών στις 8 περιφέρειες σύγκλισης, 02 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανασχεδιασμό δομών διαδικασιών στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, 03 Αναβάθμιση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών με τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου τον ανασχεδιασμό δομών διαδικασιών στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου µε κωδικό MIS Π Ε ΣΑΕ 2011ΣΕ Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ 2136/Β/ ) Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τελευταία Τροποποίηση). 9. Τον οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ-Αθήνας. 10. Την αριθµ. 09/ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας, σχετικά µε την αποδοχή διαχείρισης της πράξης. 11. Την αριθµ. 24/ απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας, σχετικά µε την διενέργεια του διαγωνισμού. 1.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, T.K , Αιγάλεω, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες ώρες 08:00 π.μ -14:00 μ.μ. από το δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στη διεύθυνση H παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγρη σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 16

17 επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Επίσης, κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στη διεύθυνση Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (http://www.teiath.gr) θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. 1.7 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι την Παρασκευή 09/05/2014. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. 2. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, πρωτόκολλο, Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Αγ. Σπυρίδωνος, ΤΚ 12210, Αιγάλεω τηλ: Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) προς τη διεύθυνση: χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα γραπτώς (με τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 4. Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του διαγωνισμού, καθώς οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα συγκεντρωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.teiath.gr). της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 17

18 1.8 ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι την Τρίτη 20/05/2014 ώρα π.μ. ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την Δευτέρα 19/05/2014 ώρα μ.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, είτε αυτοτελώς είτε υπό μορφή ένωσης\κοινοπραξίας. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες αλλοδαποί υποψήφιοι ή συμπράξεις αυτών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ενώσεις τους ή Κοινοπραξίες), συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή στα κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή στα κράτη - μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΡΑ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/ ), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους - μέλους της Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κυρία εγκατάσταση τους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 18

19 την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε. Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ..Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε., που πληρούν τους όρους τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος ανάδοχος. Ειδικότερα για τις ενώσεις εταιρειών: (α) Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία περιβάλλεται τον έγγραφο τύπο. Το έγγραφο υποβολής κοινής προσφοράς υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση ή από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. (β) Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής (επί του συνόλου της προσφοράς) κάθε εταιρείας στο έργο. (γ) Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό την εκτέλεση της σύμβασης (σε περίπτωση που τους ανατεθεί το έργο). Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. (δ) Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η αντικατάσταση ή παραίτηση μελών ενώσεων εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Από τη διαδικασία αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) δεν έχουν υποβάλλει τα διολογητικά στοιχεία τεκμηρίωσης του άρθρου 1.16 της παρούσας, που υποχρεούνται να υποβάλλουν. Ομοίως αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας προσφορές που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή διολογητικά, (β) κηρύχθηκαν έκπτωτοι τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ΑΕ του ευρύτερου Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις, έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αναθέτουσες αρχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 8, 18, 34, 39 του Π.Δ. 118/2007 (δ) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελίδα 19

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002762508 2015-05-11

15PROC002762508 2015-05-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27,

Ημερομηνία Ημέρα Ώρα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα