ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος"

Transcript

1 ESP-101 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος Εγχειρίδιο χρήσης (Ελληνικά) Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τα παρακάτω πακέτα κοπής ESP-101 που ξεκινούν με το σειριακό αριθμό: PxxJ943xxx Κονσόλες: Αρ. εξαρτ ESP V Αρ. εξαρτ ESP V CE

2 ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΣΑΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ Οι παρούσες ΟΔΗΓΙΕΣ προορίζονται για έμπειρους χειριστές. Εάν δεν είστε πλήρως εξοικειωμένοι με τις αρχές λειτουργίας και τις πρακτικές ασφάλειας σχετικά με τον εξοπλισμό ηλεκτροσυγκόλλησης και κοπής, σας συνιστούμε να διαβάσετε το φυλλάδιο Προφυλάξεις και πρακτικές ασφάλειας για ηλεκτροσυγκόλληση, κοπή και κοίλανση, Έντυπο ΜΗΝ επιτρέπετε την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη συντήρηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού από ανειδίκευτο προσωπικό. ΜΗΝ επιχειρήσετε την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού έως ότου διαβάσετε και κατανοήσετε πλήρως τις παρούσες οδηγίες. Εάν δεν κατανοήσετε πλήρως τις παρούσες οδηγίες, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για επιπρόσθετες πληροφορίες. Πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού, φροντίστε να έχετε διαβάσει τις Προφυλάξεις ασφάλειας. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ Ο παρών εξοπλισμός θα λειτουργεί σύμφωνα με την περιγραφή που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο και τις συνοδευτικές ετικέτες και/ή ένθετα κατά την εγκατάσταση, λειτουργία, χειρισμό, συντήρηση και επισκευή του σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να ελέγχεται περιοδικά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εξοπλισμό που αντιμετωπίζει προβλήματα λειτουργίας ή δεν συντηρείται καταλλήλως. Τα μέρη που είναι χαλασμένα, λείπουν, έχουν φθαρεί, παραμορφωθεί ή μολυνθεί, πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως. Εάν τέτοιου είδους επισκευή ή αντικατάσταση καταστεί αναγκαία, ο κατασκευαστής συνιστά να υποβάλετε τηλεφωνικό ή γραπτό αίτημα για οδηγίες σέρβις στον εξουσιοδοτημένο διανομέα από τον οποίο αγοράσατε τον εξοπλισμό. Ο παρών εξοπλισμός ή τυχόν μέρη αυτού δεν πρέπει να τροποποιούνται χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση του κατασκευαστή. Ο χρήστης του παρόντος εξοπλισμού έχει την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργίες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση, ελλιπή συντήρηση, βλάβη, ακατάλληλη επισκευή ή τροποποίηση από οιονδήποτε τρίτο εκτός του κατασκευαστή ή του κέντρου σέρβις που έχεο οριστεί από τον κατασκευαστή. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! 210

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ... ΣΕΛΙΔΑ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γενικά Αντικείμενο Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101: Πληροφορίες παραγγελίας πακέτων: Στοιχεία φλογοκόπτη PT Εξαρτήματα συστήματος και προαιρετικά εξαρτήματα ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γενικά Απαιτούμενος εξοπλισμός Τοποθέτηση και θέση Έλεγχος Συνδέσεις κύριας τροφοδοσίας Συνδέσεις κύριας τροφοδοσίας αυτόματου μετασχηματιστή TUA Σύνδεση τροφοδοσίας αέρα / αντικατάσταση ασφάλειας τροφοδοσίας Σύνδεση διεπαφής CNC Σύνδεση διεπαφής CNC (συνέχεια) Ρύθμιση διαιρέτη τάσης Δείγμα τάσης εξόδου Δευτερεύουσες συνδέσεις εξόδου για μηχανοποιημένη κοπή Τοποθέτηση φλογοκόπτη PT Τοποθέτηση απομακρυσμένου κιβωτίου διακλάδωσης ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Χειριστήρια του ESP Κοπή με το ESP Φθορά ηλεκτροδίου Απόσταση και ποιότητα κοπής Δημιουργία σκωρίας Κοινά προβλήματα κοπής ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Διαγράμματα και κατάλογος ανταλλακτικών... συνημμένο πακέτο 211

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 212

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ 1.0 Μέτρα ασφάλειας Οι χρήστες του εξοπλισμού συγκόλλησης και κοπής με πλάσμα της ESAB έχουν την τελική ευθύνη ώστε όλοι όσοι εργάζονται με ή κοντά στον εξοπλισμό να τηρούν όλα τα σχετικά μέτρα ασφάλειας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ισχύουν γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα. Οι παρακάτω συστάσεις πρέπει να τηρούνται πλέον των βασικών κανονισμών που ισχύουν στο χώρο εργασίας. Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό, εξοικειωμένο με το χειρισμό του εξοπλισμού συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα. Ο εσφαλμένος χειρισμός του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χειριστή ή την πρόκληση βλάβης στον εξοπλισμό. 1. Όλοι όσοι χρησιμοποιούν εξοπλισμό συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με: - το χειρισμό του - τη θέση των διακοπτών έκτακτης ανάγκης - τη λειτουργία του - τα σχετικά μέτρα ασφάλειας - τη συγκόλληση και/ή κοπή με πλάσμα 2. Ο χειριστής πρέπει να διασφαλίζει ότι: - κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται εντός της περιοχής λειτουργίας του εξοπλισμού κατά την εκκίνησή του. - κανένα άτομο δεν είναι απροστάτευτο όταν εμφανίζεται το τόξο. 3. Ο χώρος εργασίας πρέπει: - να είναι κατάλληλος για τον προβλεπόμενο σκοπό - να μην έχει ρεύματα αέρος 4. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: - Να φοράτε πάντα το συνιστώμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, όπως γυαλιά, πυρίμαχο ρουχισμό, γάντια. - Μη φοράτε αντικείμενα που εφαρμόζουν χαλαρά, όπως φουλάρια, βραχιόλια, δαχτυλίδια, κ.λπ. τα οποία θα μπορούσαν να πιαστούν στον εξοπλισμό ή να προκαλέσουν εγκαύματα. 5. Γενικές προφυλάξεις: - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι καλά συνδεδεμένο. - Οι εργασίες με εξοπλισμό υψηλής τάσης πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. - Πρέπει να υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης που φέρει ξεκάθαρη σήμανση σε προσβάσιμο μέρος. - Η λίπανση και η συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κατηγορία περιβλήματος Ο κωδικός IP υποδηλώνει την κατηγορία περιβλήματος, δηλ. το βαθμό προστασίας από διείσδυση στερεών αντικειμένων ή νερού. Παρέχεται προστασία από άγγιγμα με δάχτυλο, διείσδυση στερεών αντικειμένων μεγαλύτερων από 12 mm και εκτόξευση νερού έως 60 μοίρες από την κατακόρυφο. Ο εξοπλισμός με τη σήμανση IP23S μπορεί να αποθηκευτεί, αλλά δεν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικό χώρο κατά την κατακρήμνιση, εκτός εάν είναι προστατευμένος. ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ο εξοπλισμός τοποθετηθεί σε επιφάνεια με κλίση μεγαλύτερη από 15 ενδέχεται να ανατραπεί. Είναι πιθανό να προκληθεί τραυματισμός και/ή σημαντική ζημιά στον εξοπλισμό. Μέγιστη επιτρεπόμενη κλίση

6 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ. ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Ή ΚΟΠΗΣ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο. - Εγκαταστήστε και γειώστε τη μονάδα συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. - Μην αγγίζετε ακάλυπτα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή ηλεκτρόδια με γυμνά χέρια, υγρά γάντια ή ρούχα. - Μονωθείτε από τη γη και το κατεργαζόμενο κομμάτι. - Βεβαιωθείτε ότι η στάση εργασίας σας είναι ασφαλής. ΑΤΜΟΙ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορούν να αποβούν επικίνδυνα για την υγεία. - Να διατηρείτε το κεφάλι σας μακριά από τους ατμούς. - Να χρησιμοποιείτε εξαερισμό, εξαγωγή στο τόξο ή και τα δύο για την απαγωγή των ατμών και των αερίων από το χώρο στον οποίο αναπνέετε και την ευρύτερη περιοχή. ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΞΟΥ - Μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό των ματιών και εγκαύματα στο δέρμα. - Να προστατεύετε τα μάτια και το σώμα σας. Να χρησιμοποιείτε το κατάλληλο προστατευτικό και φίλτρο συγκόλλησης/κοπής με πλάσμα και να φοράτε προστατευτικά ρούχα. - Προστατέψτε τους παριστάμενους με κατάλληλα προστατευτικά ή κουρτίνες. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ - Οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά κοντά. ΘΟΡΥΒΟΣ - Ο υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. - Να προστατεύετε τα αυτιά σας. Να χρησιμοποιείτε ωτοασπίδες ή άλλο είδος προστασίας της ακοής. - Προειδοποιήστε τους παριστάμενους σχετικά με τον κίνδυνο. ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, συμβουλευθείτε έναν ειδικό. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για κοπή με πλάσμα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό και/ή βλάβη του εξοπλισμού. ΠΡΟΣΟΧΗ Προς αποφυγή τραυματισμού και/ή βλάβης του εξοπλισμού, ανυψώστε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο και τα σημεία ανάρτησης που εμφανίζονται εδώ. 214

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΦΛΟΓΟΚΟΠΤΗ ESAB PT-37 PLASMARC ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΟΝΣΟΛΕΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΟΚΟΠΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. 2.1 Γενικά Το ESP-101 αποστέλλεται πλήρως συναρμολογημένο και έτοιμο για λειτουργία αφού συνδεθεί με την ηλεκτρική τροφοδοσία, μια πηγή πεπιεσμένου αέρα και ένα φλογοκόπτη PT-37. Το σύστημα ESP-101 χρησιμοποιεί το (μηχανοποιημένο) φλογοκόπτη (πλάσματος) βαριάς χρήσης PT-37 για την παροχή ισχύος κοπής για την κοπή υλικών πάχους έως 1-1/4 ίντσας (32 mm). Ανατρέξτε στις παρακάτω σελίδες για περιγραφές των διαθέσιμων πακέτων ESP-101, καθώς και για προδιαγραφές επιδόσεων. 2.2 Αντικείμενο Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να παράσχει στο χειριστή όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εγκατάσταση και το χειρισμό του φλογοκόπτη κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101. Διατίθεται επίσης υλικό τεχνικής τεκμηρίωσης για την αντιμετώπιση προβλημάτων του συστήματος κοπής. 215

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.3 Σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101: Το σύστημα κοπής με τόξο πλάσματος ESP-101 συνδυάζει την πρόσφατα επανασχεδιασμένη κονσόλα ESP-101 με το φλογοκόπτη PT-37. Ο φλογοκόπτης κοπής με τόξο πλάσματος PT-37 έχει σχεδιαστεί για αυξημένες επιδόσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των αναλώσιμων, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα με μικρότερο κόστος. Προδιαγραφές: ESP-101 Διάτρηση 3/4 ίντσας (19,1 mm). Κοπή 1-1/4 ίντσας (32 mm) για ανθρακοχάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι Διάτρηση 3/4 ίντσας (19,1 mm). Κοπή 1 ίντσα (25 mm) για αλουμίνιο Τροφοδοσία vac, 3φασική 60 Hz, 25 A /400 vac, 3φασική 50/60 Hz, 30/29 A Έξοδος amp σε 160 v - 100% κύκλος λειτουργίας Απαιτήσεις τάσης... Αδράνεια , 460 V, +/- 10%... Κοπή , 460 V, +/- 15% Απαιτήσεις τροφοδοσίας αέρα. 500 cfh σε 90 psig (236 6,2 bar) Απόδοση... 89% Συντελεστής ισχύος... 92% CE vac... *S sc min 4 MVA... *Z max 0,039 Ω Βάρος: lb (56,7 kg) Κύκλος λειτουργίας: Ο κύκλος λειτουργίας είναι ο χρόνος ως ποσοστό μιας χρονικής περιόδου δέκα λεπτών κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε να κόψετε με συγκεκριμένο φόρτο χωρίς υπερθέρμανση. Ο κύκλος λειτουργίας ισχύει για 40 βαθμούς C. *S sc min : Ελάχιστη ισχύς βραχυκυκλώματος στο δίκτυο σύμφωνα με το IEC *Z max : Mέγιστη επιτρεπόμενη γραμμή στην αντίσταση του δικτύου σύμφωνα με το IEC

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.4 Πληροφορίες παραγγελίας πακέτων: Πληροφορίες παραγγελίας μηχανοποιημένων πακέτων: Τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στα μηχανοποιημένα πακέτα ESP-101 διατίθενται και ξεχωριστά χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο αρ. εξαρτ. (P/N) κατά την παραγγελία. Οι αριθμοί των μεμονωμένων εξαρτημάτων παρατίθενται παρακάτω: Διαθέσιμα πακέτα: ESP-101: 460 V CNC PT-37 με βάση 25 ft (7,6 m) V CNC PT-37 με βάση 50 ft (15,2 m) V CNC PT-37 χωρίς βάση 25 ft (7,6 m) V CNC PT-37 χωρίς βάση 50 ft (15,2 m) V CE CNC PT-37 χωρίς βάση 17 ft (5,2 m) V CE CNC PT-37 με βάση 25 ft (7,6 m) V CE CNC PT-37 με βάση 50 ft (15,2 m) V CE CNC PT-37 χωρίς βάση 25 ft (7,6 m) V CE CNC PT-37 χωρίς βάση 50 ft (15,2 m) ESP-101 πολλαπλών τάσεων: Η κονσόλα ESP-101 πολλαπλών τάσεων αποστέλλεται ως κονσόλα ESP με ξεχωριστό αυτόματο μετασχηματιστή TUA V CNC PT-37 με βάση 25 ft (7,6 m) V CNC PT-37 με βάση 50 ft (15,2 m) V CNC PT-37 χωρίς βάση 25 ft (7,6 m) V CNC PT-37 χωρίς βάση 50 ft (15,2 m) Κονσόλες ESP-101: Κονσόλα 460 V Κονσόλα V CE Κονσόλες πολλαπλών τάσεων: Η κονσόλα ESP-101 πολλαπλών τάσεων αποστέλλεται ως κονσόλα ESP με ξεχωριστό αυτόματο μετασχηματιστή TUA2. 208, 230, 400, 460, 475, 500, 575 V ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΦΛΟΓΟΚΟΠΤΗ! ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ. 2.5 Στοιχεία φλογοκόπτη PT-37 Η μηχανοποιημένη κονσόλα ESP-101 χρησιμοποιεί το φλογοκόπτη PT-37. Για δεδομένα κοπής, ανάλυση εξαρτημάτων, διαστάσεις και συντήρηση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φλογοκόπτη. Φλογοκόπτες PT-37: Φλογοκόπτης PT-37 με βάση 4,5' (1,4 m) Φλογοκόπτης PT-37 με βάση 17' (5,2 m) Φλογοκόπτης PT-37 με βάση 25' (7,6 m) Φλογοκόπτης PT-37 με βάση 50' (15,2 m) Φλογοκόπτης PT-37 χωρίς βάση 4,5' (1,4 m) Φλογοκόπτης PT-37 χωρίς βάση 17' (5,2 m) Φλογοκόπτης PT-37 χωρίς βάση 25' (7,6 m) Φλογοκόπτης PT-37 χωρίς βάση 50' (15,2 m)

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2.6 Εξαρτήματα συστήματος και προαιρετικά εξαρτήματα Αυτόματος μετασχηματιστής TUA Μετατρέπει την τάση εισόδου 208, 230, 400, 475, 500 ή 575 V σε 460 V για χρήση με κονσόλα ESP V. Απομακρυσμένο κιβώτιο διακλάδωσης Το απομακρυσμένο κιβώτιο διακλάδωσης αποτελεί ένα μέσο για την επέκταση του συνολικού μήκους του φλογοκόπτη PT-37. Χρησιμοποιούμενο σε συνδυασμό με καλώδια προέκτασης 50 ft., 75 ft. ή 100 ft. και οποιοδήποτε τυπικό μήκος φλογοκόπτη PT-37 από 4,5 ft. έως 50 ft. επιτυγχάνεται συνολικό μήκος φλογοκόπτη έως 150 ποδών. Καλώδιο προέκτασης ft. (15,2 m) αρ. εξαρτ ft. (22,9 m)... αρ. εξαρτ ft. (30,5 m)... αρ. εξαρτ Συγκρότημα υποδοχής φλογοκόπτη...αρ. εξαρτ Ιππέας πλάκας... αρ. εξαρτ Χρησιμοποιείται για διατήρηση μιας συνεχούς απόστασης κατά την κοπή υλικών μικρού πάχους ή τη χρήση μηχανημάτων χωρίς αυτόματο έλεγχο ύψους. Καλώδιο CNC 25 ft. (7,6 m)... αρ. εξαρτ ft. (15,2 m)... αρ. εξαρτ Συνδέεται μεταξύ της υποδοχής διεπαφής CNC στην πίσω όψη και του CNC. Διακόπτης τηλεχειρισμού χειρός με καλώδιο 25 ft. (7,6 m).αρ. εξαρτ με καλώδιο 50 ft. (15,2 m).αρ. εξαρτ Επιτρέπει τη μη αυτοματοποιημένη μηχανοποιημένη κοπή με χρήση του φλογοκόπτη PT- 37 ή PT-38. Συνδέεται με την υποδοχή διεπαφής CNC στην πίσω όψη. Σετ μέτρησης ροής αερίου... αρ. εξαρτ (μονάδες με σήμανση "CE" ) Πολύτιμο εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων που επιτρέπει τη μέτρηση της πραγματικής ροής αέρα μέσω του φλογοκόπτη. 218

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΕΚΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. 3.1 Γενικά Η σωστή εγκατάσταση είναι σημαντική για την ικανοποιητική και απρόσκοπτη λειτουργία του πακέτου κοπής ESP-101. Συνιστάται η προσεκτική μελέτη και ακριβής εκτέλεση κάθε βήματος της παρούσας ενότητας. 3.2 Απαιτούμενος εξοπλισμός Για τη λειτουργία κοπής απαιτείται μια πηγή καθαρού, ξηρού, αέρα χωρίς λάδι με παροχή 500 cfh (236 l/λεπτό) σε 90 psig (6,2 bar). Η τροφοδοσία αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 psig (10,3 bar) (τη μέγιστη πίεση εισόδου για το ρυθμιστή φίλτρου αέρα που περιλαμβάνεται στο πακέτο). ΠΡΟΣΟΧΗ Τοποθετήστε το ESP-101 τουλάχιστον 10 πόδια (3 μέτρα) από την περιοχή κοπής. Οι σπινθήρες και τα θερμά ρινίσματα από GBτην κοπή ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα. 3.3 Τοποθέτηση και θέση 5.1 Lifting instruc Μετά από την επιλογή θέσης εγκατάστασης, τοποθετήστε το ESP-101 στην επιθυμητή θέση. WithΜπορείτε power source να ανυψώσετε τη μονάδα είτε με γερανό είτε με περονοφόρο όχημα. Εάν χρησιμοποιήσετε περονοφόρο όχημα, βεβαιωθείτε ότι οι περόνες έχουν επαρκές μήκος ώστε να καλύπτουν πλήρως τη βάση. Εάν χρησιμοποιήσετε ιμάντες, χρησιμοποιήστε δύο ξεχωριστούς ιμάντες όπως φαίνεται στην εικόνα. Για τη σωστή ψύξη του ESP-101 απαιτείται επαρκής εξαερισμός. Η ποσότητα ρύπων, σκόνης και υπερβολικής θερμότητας στην οποία εκτίθεται ο εξοπλισμός πρέπει να τηρείται στο ελάχιστο. Πρέπει να υπάρχει διάκενο τουλάχιστον 30 cm μεταξύ της πηγής τροφοδοσίας του ESP-101 και του τοίχου ή τυχόν άλλου εμποδίου ώστε να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας μέσω της πηγής τροφοδοσίας. 3.4 Έλεγχος 1. Αφαιρέστε το κιβώτιο μεταφοράς και όλα τα υλικά συσκευασίας και ελέγξτε για σημάδια μη εμφανών ζημιών οι οποίες ενδεχομένως δεν ήταν εμφανείς κατά την παραλαβή του ESP-101. Ειδοποιήστε αμέσως το μεταφορέα για τυχόν ελαττώματα ή ζημιές. 2. Ελέγξτε το κιβώτιο για τυχόν σκόρπια εξαρτήματα πριν πετάξετε τα υλικά συσκευασίας. 3. Ελέγξτε τις γρίλιες εξαερισμού και τυχόν άλλα ανοίγματα για να βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί τυχόν εμπόδια Placing Position the welding pow obstructed.

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. 3.5 Συνδέσεις κύριας τροφοδοσίας Οι κονσόλες ESP V διαθέτουν περίπου 15 ft. καλώδιο τροφοδοσίας εισόδου 4 κλώνων για 3φασική σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα προδιαγραφών ή την πινακίδα στοιχείων. A. 460V ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE) ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (ΕΥΡΩΠΗ) ΦΑΣΗ 3 ΦΑΣΗ 3 L1 Μαύρο L1 Καφέ L2 Κόκκινο L2 Μαύρο L3 Λευκό L3 Γκρι ΓΕΙΩΣΗ Πράσινο ΓΕΙΩΣΗ Πράσινο/κίτρινο ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Βλ. Πίνακα 3-1) B V ΓΕΙΩΣΗ L3 L2 L1 Σχήμα 3-1. Συνδέσεις τροφοδοσίας 220

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ! ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ΕΑΝ ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΤΟΝ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΑΝ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ, ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΩΣΤΕ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΛΟΥΚΕΤΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (Ή ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ) ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΙΩΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΥΤΌ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (OFF) ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ. Πριν από τη σύνδεση με την τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας διακόπτης αποσύνδεσης γραμμής με ασφάλειες τήξης ή μηχανικές στον κεντρικό πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το εργοστασιακό καλώδιο τροφοδοσίας 4 κλώνων τύπου SO (90 C), μήκους 15 ft (4,6 m) είτε ένα δικό σας καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε δικό σας, βεβαιωθείτε ότι αποτελείται από μονωμένους χάλκινους αγωγούς. Θα πρέπει να έχετε τρία 3φασικά καλώδια τροφοδοσίας και ένα καλώδιο γείωσης. Τα καλώδια μπορεί να φέρουν επικάλυψη από παχύ στρώμα ελαστικού ή να διέρχονται από σταθερό ή εύκαμπτο σωλήνα καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει επαρκές μήκος στο εσωτερικό του μηχανήματος. Σε περίπτωση αποσύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας από το μηχάνημα το καλώδιο γείωσης δεν πρέπει να αποσυνδέεται από τη γείωση πριν αποσυνδεθούν τα καλώδια τροφοδοσίας. Για τους συνιστώμενους αγωγούς τροφοδοσίας και μεγέθη ασφαλειών, ανατρέξτε στον Πίνακα 3-1. Απαιτήσεις τροφοδοσίας Volt Φάση Amp ESP-101 Τροφοδοσία & γείωση Αγωγός CU/AWG Ασφάλεια Μέγεθος Amp 380(CE) mm (CE) mm ESP-101 (Με προαιρετικό αυτόματο μετασχηματιστή) Απαιτήσεις τροφοδοσίας Volt Φάση Amp Τροφοδοσία & γείωση Αγωγός CU/AWG Ασφάλεια Μέγεθος Amp mm Πίνακα 3-1. Συνιστώμενα μεγέθη αγωγών τροφοδοσίας και ασφαλειών 221

14 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδέσεις κύριας τροφοδοσίας αυτόματου μετασχηματιστή TUA2 Σύνδεση έκδοσης πολλαπλών τάσεων Η έκδοση ESP V διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση με την έξοδο του αυτόματου μετασχηματιστή TUA2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το εργοστασιακό καλώδιο τροφοδοσίας 4 κλώνων τύπου SO (90 C) είτε ένα δικό σας καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε δικό σας, βεβαιωθείτε ότι αποτελείται από μονωμένους χάλκινους αγωγούς. Θα πρέπει να έχετε τρία 3φασικά καλώδια τροφοδοσίας και ένα καλώδιο γείωσης. Για τους συνιστώμενους αγωγούς τροφοδοσίας, ανατρέξτε στον Πίνακα φασικό με γείωση Φλογοκόπτης PT-37 4,5, 17', 25', 50 Κονσόλα ESP V από ακροδέκτες 460 V Αυτόματος μετασχηματιστής TUA2 προς κατάλληλους ακροδέκτες τάσης τροφοδοσίας Σχήμα 3-2α. Διάγραμμα συνδέσεων του αυτόματου μετασχηματιστή TUA2 Καλώδιο κύριας τροφοδοσίας από το ESP-101 προς τον αυτόματο μετασχηματιστή TUA2 Βήμα 1: Ξεκινήστε προετοιμάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια τοποθετώντας το στο TUA2 όπως φαίνεται στην εικόνα. Άνω σφιγκτήρας 10" (254 mm) 7" (178 mm) 3" (76 mm) Σημείωση: Πλακέ καλώδια L1, L2 & L3 3/8" (9,5 mm). Πλακέ καλώδιο γείωσης 1" (25,4 mm) ή δακτυλιοειδής ακροδέκτης 5/16" L2 L1 L3 ΓΕΙΩΣΗ 16" (406 mm) Σχήμα 3-2β. Καλώδιο κύριας τροφοδοσίας από το ESP-101 προς τον αυτόματο μετασχηματιστή TUA2 Βήμα 2: Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον πάνω σφιγκτήρα του αυτόματου μετασχηματιστή TUA2 όπως φαίνεται παρακάτω. Συνδέστε τα καλώδια L1, L2, L3 με τους ακροδέκτες 460 V. Συνδέστε τη γείωση με την μπροστινή βίδα γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες. Μη σφίγγετε υπερβολικά το σφιγκτήρα. Ακροδέκτες 460 V Προςτην κονσόλα ESP V Σχήμα 3-2γ. Καλώδιο κύριας τροφοδοσίας από το ESP-101 προς τους ακροδέκτες του αυτόματου μετασχηματιστή TUA2 222

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε ότι τα τρία καλώδια βραχυκύκλωσης τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα με τον αυτόματο μετασχηματιστή για την τροφοδοσία. Ο αυτόματος μετασχηματιστής TUA2 δεν διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται η χρήση ενός καλωδίου 4 κλώνων τύπου SO (90 C) ή αντίστοιχου. Βεβαιωθείτε ότι αποτελείται από μονωμένους χάλκινους αγωγούς. Θα πρέπει να έχετε τρία 3φασικά καλώδια τροφοδοσίας και ένα καλώδιο γείωσης. Επιλέξτε ένα καλώδιο τροφοδοσίας με μέγεθος που αντιστοιχεί στην τάση τροφοδοσίας εισόδου που αναφέρεται στον Πίνακα 3.1. Καλώδιο κύριας τροφοδοσίας από το διακόπτη αποσύνδεσης γραμμής με ασφάλεια προς τον αυτόματο μετασχηματιστή TUA2 Βήμα 1: Ξεκινήστε προετοιμάζοντας το καλώδιο τροφοδοσίας και στη συνέχεια τοποθετώντας το στο TUA2 όπως φαίνεται στην εικόνα: 10 1/2" Κάτω σφιγκτήρας (266,7 mm) 10" (254 mm) 8" (203,2 mm) L2 Σημείωση: Πλακέ καλώδια L1, L2 & L3 3/8" (9,5 mm). Πλακέ καλώδιο γείωσης 1" (25,4 mm) ή δακτυλιοειδής ακροδέκτης 5/16" L1 L3 ΓΕΙΩΣΗ 18" (457,2 mm) Σχήμα 3-3α. Καλώδιο κύριας τροφοδοσίας από το διακόπτη αποσύνδεσης γραμμής με ασφάλεια προς τον αυτόματο μετασχηματιστή TUA2 Βήμα 2: Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τον κάτω σφιγκτήρα του αυτόματου μετασχηματιστή TUA2 όπως φαίνεται παρακάτω. Συνδέστε τα καλώδια L1, L2, L3 με τους ακροδέκτες τάσης που ταιριάζουν με την τάση τροφοδοσίας εισόδου. Συνδέστε τη γείωση με την πίσω βίδα γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες. Μη σφίγγετε υπερβολικά το σφιγκτήρα. Προς την κονσόλα ESP V Προς γραμμή με ασφάλεια Αποσυνδέστε το διακόπτη Γείωση Κατάλληλοι ακροδέκτες τάσης τροφοδοσίας Σχήμα 3-3β. Καλώδιο κύριας τροφοδοσίας από το διακόπτη αποσύνδεσης γραμμής με ασφάλεια προς κατάλληλους ακροδέκτες τάσης τροφοδοσίας του αυτόματου μετασχηματιστή TUA2 (στην εικόνα των 575 V) 223

16 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σύνδεση τροφοδοσίας αέρα / αντικατάσταση ασφάλειας τροφοδοσίας Συνδέστε την παροχή αέρα με τη σύνδεση εισόδου του φίλτρου/ρυθμιστή. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΕΝΟΥ ΞΗΡΟΥ ΑΕΡΑ (από τον πελάτη) ( psi / 6,2-10,3 bar) Να αντικαθιστάτε την ασφάλεια αποκλειστικά με Slo-Blo, 2 Amp, 600 V ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΙΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Σχήμα 3-4. Συνδέσεις τροφοδοσίας / αντικατάσταση ασφάλειας 224

17 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.6 Σύνδεση διεπαφής CNC Μπροστινή όψη CNC Πηγή τροφοδοσίας ESP-101 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΩΝΙΑ / ΕΞ. ΑΝΑΦ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟ ΓΩΝΙΑ / ΕΞ. ΑΝΑΦ. #13 #14 #5 M N E M N E (J6-4) ΠΡΑΣ. (J6-1) ΜΠΛΕ (J6-6) ΛΕΥΚΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟ ΓΩΝΙΑ / ΕΞ. ΑΝΑΦ. ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΞΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΞΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ #7 #9 G I G I (J2-5) ΜΟΒ (ΤΟΞΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ.) (J2-6) ΛΕΥΚΟ (ΤΟΞΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ.) (+) ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΨΟΥΣ VDR + VDR - #3 #8 C H C H (J1-2) ΠΟΡΤ. (J1-3) ΓΚΡΙ (-) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡ- ΓΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ + ΑΝΑΦ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ #12 #10 #6 L j f L j f (J4-1) ΚΙΤΡ. (J4-2) ΜΑΥΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ #4 d d #11 k k ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΒΛΑΒΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΒΛΑΒΗΣ+(12-30) VDC #1 #2 A B A B (J6-7) ΚΑΦΕ (J6-1) ΚΟΚΚ. Σημείωση: Εάν αντικαταστήσετε το ESP-100 με ESP-101, ενδέχεται να απαιτείται η αναστροφή των καλωδίων 1 και 2 του καλωδίου CNC προκειμένου να διορθωθεί η πολικότητα. Σχήμα 3-5. Σύνδεση διεπαφής CNC διαγράμματος διεπαφής μηχανικής κοπής 225

18 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3.6 Σύνδεση διεπαφής CNC (συνέχεια) Σήμα εκκίνησης (ακροδέκτης Μ) Χρησιμοποιήστε ένα ρελέ για να συνδέσετε αυτόν τον ακροδέκτη με το Common (Κοινό) (ακροδέκτης Ν) για να ξεκινήσει η διαδικασία κοπής. Εάν χρησιμοποιηθεί τρανζίστορ για αυτό το σήμα, το θετικό δυναμικό πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη Μ και το κοινό/αρνητικό με τον ακροδέκτη Ν. Αυτό απαιτεί τρανζίστορ με δυνατότητα αποκοπής 24 VDC και απορρόφησης μεγαλύτερη από 11 ma. Γωνιακή/Εξωτερική αναφορά (ακροδέκτης Ε) Χρησιμοποιήστε ένα ρελέ για να συνδέσετε αυτόν τον ακροδέκτη με το Common (Κοινό) (ακροδέκτης Ν) για να ρυθμίσετε το σήμα αναφοράς ρεύματος κοπής σύμφωνα με τους ακροδέκτες εξωτερικών πηγών L και J. Εάν χρησιμοποιηθεί τρανζίστορ για αυτό το σήμα, το θετικό δυναμικό πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη Ε και το κοινό/ αρνητικό με τον ακροδέκτη Ν. Τόξο ενεργοποιημένο (ακροδέκτες G και I) Αυτοί οι ακροδέκτες συνδέονται μαζί μέσω φυσιολογικά ανοικτών επαφών ρελέ που κλείνουν όταν το σύστημα κοπής με πλάσμα εξασφαλίσει ρεύμα λειτουργίας Αυτό το σήμα αναφέρεται επίσης ως «Επιτρέπον κίνηση» ή «Εξασφάλισης τόξου». Διαιρέτης τάσης (VDR) για αυτόματο έλεγχο ύψους (ακροδέκτες C και H) Ο ακροδέκτης C είναι η θετική σύνδεση με το Δίκτυο διαιρέτη τάσης. Ο ακροδέκτης H είναι η αρνητική σύνδεση. Ανατρέξτε στην ενότητα 3.7 για τις οδηγίες προεπιλεγμένων τιμών και ρύθμισης του διαιρέτη τάσης. Ρεύμα αναφοράς για προαιρετικό τηλεχειρισμό ρεύματος (ακροδέκτες L και J) Αυτό το σήμα πρέπει να παρέχεται από έναν ενεργό οδηγό ο οποίος είναι γειωμένος. Το σήμα λαμβάνεται (εντός του τροφοδοτικού) από διαφορετικό ενισχυτή, εξασφαλίζοντας επαρκή αντίσταση εισόδου για τον οδηγό. Είναι ασφαλής η σύνδεση του σήματος εξόδου απευθείας με τον ακροδέκτη L και του κοινού ελέγχου απευθείας με τον ακροδέκτη J. Το σήμα αναφοράς κλιμακώνεται ως εξής: - 0 V είσοδος, 20 Amp έξοδος - 10 V είσοδος, 100 Amp έξοδος - 20 Amp + 8 Amp ανά Volt εισόδου Προαιρετική είσοδος: Βλάβη (ακροδέκτες A και B) Αυτό είναι ένα σήμα βλάβης του τροφοδοτικού το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ειδοποιήσει τον εξωτερικό έλεγχο ότι το πλάσμα έχει βλάβη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πρόκειται για σήμα τρανζίστορ και επομένως πολωμένο. Απαιτείται η διοχέτευση τάσης τουλάχιστον 12 VDC, αλλά όχι μεγαλύτερης από 30 VDC, στον ακροδέκτη Β. Το σήμα βλάβης στη συνέχεια θα εξαχθεί από τον ακροδέκτη Α. 226

19 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 3.7 Ρύθμιση διαιρέτη τάσης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ OFF ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση του διαιρέτη τάσης ή VDR προκειμένου να ταιριάζει με το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου ύψους. Υπάρχουν δύο προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα μοντέλα ESP-101 όπως αποστέλλονται από το εργοστάσιο: ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (χωρίς σήμανση CE) 750 ohm (21:1) ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ CE (Ευρώπη) 789 ohm (20:1) Εάν το σύστημα ελέγχου ύψους δεν ταιριάζει με την προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση, αυτό μπορεί να διορθωθεί ρυθμίζοντας το ποτενσιόμετρο του VDR στον τρέχοντα αισθητήρα PCB4 που βρίσκεται πίσω από το αριστερό πλευρικό πάνελ. 1. Τοποθετήστε τα καλώδια του ωμόμετρου στα P1-2 (πορτοκαλί) & P1-3 (γκρι). Ρυθμίστε το R2 προκειμένου να επιτύχετε τον επιθυμητό λόγο διαχωρισμού για το συγκεκριμένο σύστημα ελέγχου Λόγος 16: ohm Λόγος 18:1 882 ohm Λόγος 21:1 750 ohm Λόγος 20:1 789 ohm Σημείωση: Οι μετρήσεις με το ωμόμετρο μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν στην υποδοχή CNC στην πίσω όψη του μηχανήματος στους ακροδέκτες C και H. ύψους που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα: 2. Εάν θέλετε μπορείτε να πραγματοποιήσετε επιπλέον μικρορυθμίσεις στο ποτενσιόμετρο του VDR. Τυχόν ρυθμίσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Ποτενσιόμετρο (R2) Δείγμα τάσης εξόδου P1 Δείγμα τάσης εξόδου - Ορισμένα μηχανήματα κοπής λαμβάνουν δείγματα από την πλήρη τάση εξόδου του συστήματος κοπής με πλάσμα προκειμένου να ελέγχουν το ύψος του φλογοκόπτη και να καθορίζουν την έναρξη της κίνησης. Η πλήρης τάση εξόδου είναι διαθέσιμη στο μηχάνημα από ένα ζεύγος αρσενικών ακροδεκτών (J3 και J4). 1. Αφαιρέστε τους μονωμένους ακροδέκτες προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στους αρσενικούς ακροδέκτες. (Εάν χρειάζεται οι μονωμένοι ακροδέκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον τερματισμό των καλωδίων λήψης τάσης.) J4 J3 (+) (-) Δείγμα τάσης εξόδου 227

20 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Installation, Operation, and Maintenance Manual for the ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SHADOW ΣΤΕΡΕΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΌΤΙ ΤΟ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΊΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΙΩΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. GANTRY SHAPE CUTTING MACHINE 3.8 Δευτερεύουσες συνδέσεις εξόδου για μηχανοποιημένη κοπή Καλώδιο φλογοκόπτη Καλώδιο ελέγχου CNC (πίσω σύνδεση) PT-37 Σχήμα 3-6. Διάγραμμα διασύνδεσης ESP-101 ΓΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑ- ΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΙΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙΟΛΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (OFF) ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ. 411 S. Ebenezer Road Florence, SC

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη

Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη Ανιχνευτής καπνού οπτικής δέσμης με ανακλαστήρα Οδηγός χρήστη 1. Εγκατάσταση ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαδρομή της υπέρυθρης δέσμης ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείται ελεύθερη, χωρίς εμπόδια, πάντα! ιαφορετικά, το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Lt408 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του Lt408 Οι Lt408 η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο Lt408 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη εκτυπωτής

Διαβάστε περισσότερα

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών

Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Δελτίο συντήρησης Αρ. δελτίου 2007-19M Aρ. OEM 2007-09 Διαθέστε στους: Διευθυντή πωλήσεων Λογιστήριο Διευθυντή συντήρησης Τεχνικό Διευθυντή ανταλλακτικών Επίσημη ειδοποίηση ανάκλησης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης LM400e Series Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Χαρακτηριστικά του LM400e Series Οι LM400e Series η ανθεκτική βιοµηχανική γενιά εκτυπωτών υψηλής απόδοσης µε δυνατότητες υψηλής ανάλυσης. Ο LM400e είναι ένας φιλικός

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 3.6 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 3,6 AMP. 4 Load GmbH WWW.4LOAD.DE. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 3.6 BATTERY-CHARGER 3,6 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 1 2 3 4 8 7 6 5 11 9 10 11 15 14 13 12 16 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά

Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700. Εγκατάσταση. Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου. Ηλεκτρικά Μηχανές Πάγου σε Νιφάδες QF800-QC700 Εγκατάσταση Τοποθεσία της Μηχανής Πάγου Ηλεκτρικά Η τοποθεσία που θα επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη μηχανή πάγου πρέπει να γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια. Αν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series

Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Οδηγός εγκατάστασης Sensor Interface Option FLX series www.danfoss.com/solar Ασφάλεια Ασφάλεια Τύποι μηνυμάτων ασφάλειας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η προειδοποίηση χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων 1 Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Εισαγωγή...4 Σύνδεση φορτίων...4 Κατάσταση Search Mode...4 Πως συνδέεται ο inverter στην μπαταρία...4 Τα καλώδια σύνδεσης...5 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος

Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Διαφορικός Θερµοστάτης TDC1 Συνοπτικος Οδηγος Tεχνικα χαρακτηριστικά Διαφορικου Θερµοστατη Τάση τροφοδοσίας 230VAC +/- 10 % Συχνότητα τροφοδοσίας 50 εως 60Hz Κατανάλωση 2VA Μηχανικός ηλεκτρονόµος 460VA

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Ελληνικά 1 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις. Οι προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΗΛΙΑΚΩΝ BASIC GR ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ºC 50 ºC Ρυθμιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: Dt (Διαφορικό θερμοκρασίας μεταξύ συλλέκτη Τ1 και δεξαμενής Τ2)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ Εισαγωγή Για να πάρετε την δυνατή ισχύ του μετατροπέα θα χρειαστεί σωστή εγκατάσταση.παρακαλώ διαβάστε τις οδηγείες πριν την εγκατάσταση και την χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Οδηγίες συναρμολόγησης και χειρισμού Μονάδα ηλιακής ενέργειας SM1 ΝΕΟ "Ηλιακή διακοπή λέβητα" Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 3 ΕΝΤΟΛΕΣ CETA 101c 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ CETA 101a 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της EbV Elektronik λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης

Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης. Οδηγίες χρήσης Αμφίδρομος ανιχνευτής καπνού δέσμης Οδηγίες χρήσης EL 1. Γενικές πληροφορίες >30 cm Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ δέκτη και πομπού Πομπός >30 cm Δέκτης 5-120 m Μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών

Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Ελεύθερα Προγραμματιζόμενος Ελεγκτής Θερμικών Εφαρμογών Γενικά Χρήση Επιπλέον δυνατότητες Ελεγχόμενες διατάξεις Ελεύθερα προγραμματιζόμενος ελεγκτής θερμοκρασίας με 4 εισόδους αισθητηρίων και 3 εξόδους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης

www.vageo.gr Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης VS-2 Εγχειρίδιο χρήσης (01VS-2-2013) Ψηφιακό Διπλό Θερμόμετρο & Διπλός Ελεγκτής για Εφαρμογές Θέρμανσης - Ψύξης Σελ.2 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Τεχνικά Χαρακτηριστικά Σελ.3,4,5 Σύνδεση - Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΗΧΟΥ 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ ΣΙΑΤΣΟΥ ΜΑΣΑΖ Το Σιάτσου Μασάζ συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες τεχνικές μασάζ και γίνεται με την πίεση και κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Αυτή η μορφή σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου]

[Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] [Πληκτρολογήστε τον τίτλο του 2013 εγγράφου] ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ψαθάδικα, Νήσος Μήλος ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα