ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, Ε(2011)3504 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ. 659/1999 της 22ας Μαρτίου 1999 του Συµβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ, που αφορούν την µη κοινολόγηση πληροφοριών που καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, και οι οποίες εµφαίνονται ως εξής [ ]. ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο για ενηµέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα αριθ. C 16/2010 (πρώην NN 22/2010, πρώην CP 318/2009) την οποία έθεσε σε εφαρµογή η Ελληνική ηµοκρατία (Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα αριθ. C 16/2010 (πρώην NN 22/2010, πρώην CP 318/2009) την οποία έθεσε σε εφαρµογή η Ελληνική ηµοκρατία (Το κείµενο στην ελληνική γλώσσα είναι το µόνο αυθεντικό) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, Έχοντας υπόψη τη συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α), Αφού, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, κάλεσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 1 και έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ (1) Στις 8 Ιουλίου 2009, η κοινοπραξία Λουτράκι Α.Ε. Κλαµπ Οτέλ Λουτράκι Α.Ε. 2 (εφεξής «η καταγγέλλουσα» ή «το Λουτράκι») υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής Επιτροπή) καταγγελία όσον αφορά την ελληνική νοµοθεσία που διέπει ένα σύστηµα φόρων επί των δικαιωµάτων εισόδου στα καζίνα, ισχυριζόµενη ότι µε τέτοιο σύστηµα εξασφαλιζόταν κρατική ενίσχυση σε τρεις φορείς εκµετάλλευσης, συγκεκριµένα στο Regency Casino de Mont Parnès, στο Καζίνο Κέρκυρας και στο Καζίνο Θεσσαλονίκης 3. Με µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της 7ης Οκτωβρίου 2009 η καταγγέλλουσα δήλωσε ότι δεν είχε αντίρρηση να κοινολογηθεί η ταυτότητά της. Στις 14 Οκτωβρίου 2009, οι υπηρεσίες της Επιτροπής συναντήθηκαν µε εκπροσώπους της καταγγέλλουσας. Με επιστολή της 26ης Οκτωβρίου 2009, η καταγγέλλουσα υπέβαλε πρόσθετα στοιχεία προς υποστήριξη της καταγγελίας της. 1 ΕΕ C/235/2010 της Κοινοπραξία.Α.Ε.Τ.- Λουτράκι Α.Ε.- (Κλαµπ Οτέλ Λουτράκι Α.Ε.), Βουκουρεστίου 11, Ακτή Ποσειδώνος 48, Λουτράκι, Αθήνα 10671, Ελλάδα. 3 Το καζίνο της Ρόδου, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια µε την υπουργική απόφαση T/633/ , δεν αναφερόταν στην καταγγελία, διότι µετά την ιδιωτικοποίησή του, τον Απρίλιο του 1999, δεν υπαγόταν πλέον στο υπό εξέταση µέτρο. 2

3 (2) Στις 21 Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή κοινοποίησε την καταγγελία στην Ελλάδα και την κάλεσε να δώσει διευκρινίσεις για τα ζητήµατα που είχαν τεθεί µε την καταγγελία. Με επιστολή της 17ης Νοεµβρίου 2009, η Ελλάδα αιτήθηκε επιµήκυνση της προθεσµίας απάντησης, πράγµα που έκανε δεκτό η Επιτροπή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της 18ης Νοεµβρίου Στις 27 Νοεµβρίου 2009, η Ελλάδα απάντησε στην Επιτροπή. (3) Στις 15 εκεµβρίου 2009, η Επιτροπή διαβίβασε την απάντηση της Ελλάδας στην καταγγέλλουσα. Η καταγγέλλουσα απάντησε στις 29 εκεµβρίου 2009 µε παρατηρήσεις επί της απαντήσεως της Ελλάδας. (4) Στις 25 Φεβρουαρίου, στις 4 και 23 Mαρτίου και στις 13 Απριλίου 2010, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα περαιτέρω πληροφοριακά στοιχεία, στα οποία η Ελλάδα απάντησε στις 10 Mαρτίου, την 1η Απριλίου και στις 21 Απριλίου (5) Με απόφασή της από 6 Ιουλίου 2010 (εφεξής «η απόφαση κίνησης της διαδικασίας»), η Επιτροπή ειδοποίησε την Ελλάδα ότι κινεί τη επίσηµη διαδικασία έρευνας που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το µέτρο το οποίο έχει θέσει σε εφαρµογή η Ελλάδα, συγκεκριµένα την επιβολή χαµηλότερου φόρου στα δικαιώµατα εισόδου σε ορισµένα καζίνα. Η απόφαση κίνησης της διαδικασίας, που καλούσε τα ενδιαφερόµενα µέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4. (6) Με επιστολή της 9ης Αυγούστου 2010 η Ελλάδα ζήτησε παράταση της προθεσµίας για απάντηση, η οποία παράταση χορηγήθηκε από την Επιτροπή µε επιστολή της 18ης Αυγούστου Με επιστολή της 6ης Οκτωβρίου 2010 η Επιτροπή έλαβε τα σχόλια της Ελλάδας σχετικά µε την απόφαση κίνησης της διαδικασίας. Στις 12 Οκτωβρίου 2010 οι ελληνικές αρχές κατέθεσαν πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά µε το επίµαχο µέτρο. (7) Μετά την κίνηση της διαδικασίας, η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από δύο ενδιαφερόµενα µέρη: οι εκπρόσωποι του υπαγόµενου στο µέτρο καζίνου Mont Parnès, αντέδρασαν στην κίνηση της διαδικασίας µε επιστολή της 4ης Αυγούστου 2010 οι εκπρόσωποι του ιδιωτικού καζίνου Λουτρακίου αντέδρασαν στην κίνηση της διαδικασίας µε επιστολές από 8 και 25 Οκτωβρίου (8) Με επιστολή της 29ης Οκτωβρίου 2010, η Επιτροπή κοινοποίησε τις προαναφερόµενες παρατηρήσεις στις ελληνικές αρχές προκειµένου να τους δώσει την ευκαιρία να αντιδράσουν. Με επιστολή της6ης εκεµβρίου 2010 οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν τα σχόλιά τους επί των παρατηρήσεων των τρίτων ενδιαφεροµένων, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τη διευκρίνιση ορισµένων πτυχών της εφαρµογής του εξεταζόµενου καθεστώτος και την ερµηνεία των διατάξεων της ελληνικής νοµοθεσίας που είναι συναφείς µε την ανάλυση της υπόθεσης αυτής. 4 ΕΕ C/235/2010 της

4 II. ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ II.1 Το µέτρο (9) Το εδώ εξεταζόµενο µέτρο είναι η διακριτική φορολογική µεταχείριση την οποία οι ελληνικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρµογή υπέρ ορισµένων καζίνων µέσω της εφαρµογής διαφόρων µερικώς επιτακτικών και παραλλήλως ισχυουσών διατάξεων 5 οι οποίες αφορούν: - στον καθορισµό ενιαίου φόρου 80% επί της τιµής των εισιτηρίων εισόδου, και - στον ορισµό δύο άνισων νόµιµων τιµών εισιτηρίου εισόδου σε 6 και σε 15 ευρώ, για τα δηµόσια και τα ιδιωτικά καζίνα αντίστοιχα, υποβάλλοντας έτσι τα τελευταία σε ανταγωνιστικό µειονέκτηµα. (10) Το υπό εξέταση µέτρο αφορά δηµόσια καζίνα και ένα ιδιωτικό καζίνο (Θεσσαλονίκης), στο οποίο κατ εξαίρεση επετράπη να τύχει της επιφυλασσόµενης για τα δηµόσια καζίνα µεταχείρισης, όπως εκτίθεται αναλυτικότερα πιο κάτω. II.2 Οι αποδέκτες της ενίσχυσης (11) Υπαγόµενα στο µέτρο ενίσχυσης που αναλύεται στην παρούσα, είναι τα ελληνικά καζίνα: Πάρνηθας (Mont Parnès) 6, Θεσσαλονίκης 7, Κέρκυρας 8 και Ρόδου 9. (12) Όταν ελήφθη η απόφαση κίνησης της διαδικασίας, η χαµηλότερη νόµιµη τιµή εισιτηρίου των 6 ευρώ ίσχυε µόνο σε τρία ελληνικά καζίνα: το καζίνο της Πάρνηθας (καζίνο που είχε ιδιωτικοποιηθεί κατά 49%, ενώ το 51% των µετοχών παραµένει στην κατοχή του ηµοσίου), το καζίνο της Θεσσαλονίκης (καζίνο ιδιωτικό, αλλά εξοµοιούµενο µε τα δηµόσια καζίνα) και το καζίνο της Κέρκυρας (δηµόσιο καζίνο). Η Επιτροπή σηµειώνει ότι το καζίνο Ρόδου και το καζίνο Κέρκυρας δεν επωφελούνται πλέον του µέτρου από τον Απρίλιο του και από τον Αύγουστο του αντίστοιχα, δεδοµένου ότι έπαυσαν, κατά τον εν λόγω αντίστοιχο χρόνο 5 Ειδικότερα, ο νόµος (Ν) αριθ. 2206/1994 η υπουργική απόφαση (Y.A.) αριθ /1226/0015/ΠΟΛ.1292/ ΦEK 982/B /1995 Ν 3139/ οι αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα του EOT (που εποπτεύει τα δηµόσια καζίνα) οι οποίες εκδόθηκαν σύµφωνα µε τον Ν 1624/1951 και το διάταγµα 4109/1960 (απόφαση του EOT υπ αριθ / ; απόφαση του EOT υπ αριθ / και απόφαση του EOT υπ αριθ / ) οι άδειες που χορηγήθηκαν σε καθένα από τα καζίνα σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, µε τις οποίες επιβεβαιωνόταν ο καθορισµός της οικείας τιµής εισόδου όπως και η υποχρέωση για πληρωµή του 80% της τιµής αυτής όπως εφαρµόζεται σε καθένα από τα καζίνα. 6 Καζίνο Mont Parnès, «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας A.E.», Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα. 7 Καζίνο Θεσσαλονίκης, «Regency Entertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική A.E.», Αγίου Κωνσταντίνου 49, Μαρούσι Αττικής, Ελλάδα και 13ο χλµ οδού Θεσσαλονίκης -Πολυγύρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 8 Καζίνο Κέρκυρας, «Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας A.E.», Εταιρεία τουριστικής ανάπτυξης, Βουλής 7, 10562, Αθήνα, Ελλάδα. 9 Καζίνο Ρόδου, «Casino Rodos Grande Albergo Delle Rose Boutique Hotel», 4, οδός Γεωργίου Παπανικολάου., Ρόδος, Ελλάδα. 10 Το καζίνο Ρόδου, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας δυνάµει της ΥΑ T/633/ , δεν αναφερόταν στην καταγγελία που έλαβε η Επιτροπή καθώς, µετά την ιδιωτικοποίησή του τον Απρίλιο του 1999, εφαρµόζει την τιµή εισιτηρίου εισόδου των 15 ευρώ. 11 Στη διάρκεια της επίσηµης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή ενηµερώθηκε ότι το καζίνο Κέρκυρας είχε ιδιωτικοποιηθεί στις , µε την πώληση, κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού, του 100% των µετοχών της 4

5 της πλήρους ιδιωτικοποίησής τους, να χρεώνουν τη χαµηλότερη τιµή εισιτηρίων εισόδου. II.3 Οι συναφείς διατάξεις της εθνικής έννοµης τάξης (13) Πριν από το άνοιγµα της αγοράς, το 1994, τρία µόνον καζίνα λειτουργούσαν στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα τα καζίνα Mont Parnès, Κέρκυρας και Ρόδου. Την εποχή εκείνη, τα καζίνα αυτά ήταν δηµόσιες επιχειρήσεις και λειτουργούσαν στην Ελλάδα ως κρατικές λέσχες του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (EOT) 12. Το εισιτήριο εισόδου στα καζίνα αυτά είχε καθοριστεί µε αποφάσεις του γενικού γραµµατέα του ΕΟΤ 13, ως εξής: Mont Parnès το 1991 ο EOT όρισε την τιµή εισιτηρίου σε δραχµές (περίπου 6 ευρώ 14 ) Κέρκυρα ο EOT όρισε την τιµή εισιτηρίου σε δραχµές και το 1997 την αναπροσάρµοσε σε δραχµές Ρόδος το 1992 EOT όρισε την τιµή εισιτηρίου σε δραχµές. (14) Το άνοιγµα της αγοράς έλαβε χώρα το 1994, οπότε 6 νεοϊδρυθέντα ιδιωτικά καζίνο προστέθηκαν στα υφιστάµενα καζίνο ιδιοκτησίας του ηµοσίου, µε βάση το νόµο 2206/ Ο νόµος του 1994, ο οποίος προέβλεπε τη χορήγηση συνολικά 14 αδειών λειτουργίας, απέβλεπε στα υφιστάµενα 3 καζίνο ιδιοκτησίας του ηµοσίου, δηλαδή σ αυτά της Ρόδου, της Πάρνηθας (Mont Parnès) και της Κέρκυρας, και στα 11 νέα ιδιωτικά καζίνο που επρόκειτο να συσταθούν 16. Όµως, µόνον 6 από τα 11 νέα ιδιωτικά καζίνα έλαβαν άδεια λειτουργίας και άρχισαν να λειτουργούν, συγκεκριµένα τα καζίνα στη Χαλκιδική, στο Λουτράκι, στη Θεσσαλονίκη, στην εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε.» (Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας ή ΕΚΚ) στην εταιρεία V&T Corfu Επενδύσεις Καζίνο Α.Ε. Μετά από την ιδιωτικοποίησή του, η τιµή του εισιτηρίου εισόδου στο καζίνο αυτό ευθυγραµµίστηκε µε τη γενική τιµή των 15 ευρώ δυνάµει της υπουργικής αποφάσεως 9206 (ΦΕΚ Β 1178 / ) περί προσδιορισµού των όρων άδειας λειτουργίας του καζίνου Κέρκυρας (παράγραφος 4.1.δ.iii), του άρθρου 4). 12 Τα τρία καζίνα λειτουργούσαν ως επιχειρήσεις του ΕΟΤ βάσει του Ν 1624/1951, του διατάγµατος 4109/1960 και του Ν 2160/1993. Στη συνέχεια, τον ΕΟΤ υποκατέστησε στη λειτουργία των καζίνων Κέρκυρας και Πάρνηθας, βάσει των Ν 2636/1998 και 2837/2000, η Ελληνική Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), πλήρους ιδιοκτησίας του Ελληνικού ηµοσίου, η οποία ανέλαβε τη λειτουργία των καζίνων της Κέρκυρας και της Πάρνηθας µέχρι τη χορήγηση αδειών στα ως άνω δύο καζίνα µε τον Ν 3139/2003 (ο φορέας λειτουργίας του καζίνου της Ρόδου ήταν ο ΕΟΤ µέχρι τη χορήγηση άδειας το 1996). 13 Ακριβέστερα, οι αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα του EOT (που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το νόµο 1624/1951 και το διάταγµα 4109/1960) είναι: απόφαση του EOT / (για τον καθορισµό της τιµής του εισιτηρίου εισόδου στο καζίνο της Πάρνηθας Mont Parnès στις δραχµές) απόφαση του EOT / (για τον καθορισµό της τιµής του εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο Κέρκυρας και Ρόδου στις δραχµές) απόφαση του EOT / (για την αναπροσαρµογή της τιµής του εισιτηρίου εισόδου στο καζίνο Κέρκυρας στις δραχµές). 14 Τα 6 ευρώ έγιναν το νόµιµο αντίτιµο εισόδου στα δηµόσια καζίνα µε την υιοθέτηση από την Ελλάδα του ευρώ ως νοµίσµατος το Ο νόµος 2206/1994 διέπει την «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχο των καζίνο, κλπ» (ΦEK A 62/1994). 16 Την άδεια λειτουργίας Καζίνο θα χορηγούσε µε απόφασή του ο υπουργός Τουρισµού, κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, τον οποίο θα διοργάνωνε επταµελής Επιτροπή ιεξαγωγής ιαγωνισµού (άρθρο 1 παράγραφος 7 του νόµου του 1994, µε τον τίτλο «Χορήγηση αδειών λειτουργίας Καζίνο). 5

6 Αχαΐα (Ρίο), στη Ξάνθη (Θράκης) και στη Σύρο (στο διάστηµα ), ενώ καταργήθηκαν οι υπόλοιπες 5 άδειες. (15) Ο νόµος 2206/1994 προέβλεπε (στο άρθρο 2 παράγραφος 10) ότι η τιµή των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα ορισµένων περιοχών θα οριζόταν µε υπουργική απόφαση, και ότι µε την ίδια απόφαση θα προσδιοριζόταν το ποσοστό τηςτιµής του εισιτηρίου, το οποίο θα αποτελούσε έσοδο για το ελληνικό ηµόσιο. Πράγµατι, στις µε υπουργική απόφαση 17 του Υπουργού Οικονοµικών θεσπίστηκε ότι από 15 εκεµβρίου 1995 όλοι οι φορείς εκµετάλλευσης καζίνων βάσει του νόµου αριθ. 2206/ υποχρεούνται να εκδίδουν εισιτήριο εισόδου αξίας δραχµών 19 (περίπου 15 ευρώ 20 ). Σύµφωνα µε αυτήν την υπουργική απόφαση επιβάλλεται επίσης στις εν λόγω επιχειρήσεις καζίνο η εκ του νόµου υποχρέωση να καταβάλλουν το 80% της αναγραφόµενης τιµής κάθε εισιτηρίου ως δικαίωµα του ηµοσίου, ενώ το υπόλοιπο 20%, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ που αναλογεί, συνιστά έσοδο για το καζίνο 21. Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι τα καζίνα µπορούν να παρέχουν είσοδο δωρεάν 22. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, όλα τα καζίνα υπέχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν το αντίστοιχο ποσοστό 80% της νόµιµης τιµής στο ηµόσιο, ανεξάρτητα από το ποσό που όντως χρεώνουν στους καταναλωτές. 23 Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, η απόδοση από κάθε καζίνο των «δικαιωµάτων του ηµοσίου» γίνεται σε µηνιαία βάση. 24 Επίσης, η υπουργική απόφαση προβλέπει συγκεκριµένες εκπτώσεις για εισιτήρια διάρκειας 15 και 30 ηµερών Yπουργική απόφαση (Y.A) /1226/0015/ΠΟΛ.1292/ ΦEK 982/B / Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 της υπουργικής απόφασης του 1995: «στους εκµεταλλευτές Καζίνο (ν. 2206/1994) επιβάλλεται από 15 εκεµβρίου 1995 υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου εισόδου, κατ άτοµο σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.» 19 Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 της υπουργικής απόφασης του 1995: «Η αξία του εισιτηρίου για την είσοδο στο χώρο των «µηχανηµάτων» ή των «τραπεζιών», ορίζεται ενιαία σε πέντε χιλιάδες (5,000) δραχµές. 20 Τα 15 ευρώ έγιναν το κανονικό νόµιµο αντίτιµο µε την υιοθέτηση από την Ελλάδα του ευρώ ως νοµίσµατος το Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.1 της υπουργικής απόφασης του 1995: «Από τη συνολική αξία του εισιτηρίου παρακρατείται ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από την επιχείρηση Καζίνο, ως δικαίωµα διάθεσης και κάλυψης δαπανών, στο οποίο εµπεριέχεται και ο επ αυτού αναλογών Φ.Π.Α., το υπόλοιπο δε ποσό αποτελεί το δικαίωµα του ηµοσίου. 22 Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 της υπουργικής απόφασης του 1995: «Σε περίπτωση εισόδου στο χώρο του Καζίνο προσώπων από τα οποία για λόγους επαγγελµατικής προβολής ή κοινωνικής υποχρέωσης δεν εισπράττεται τίµηµα, εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά ή από ιδιαίτερο αθροιστή της φ.τ.µ. µε την ένδειξη «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»». 23 Σύµφωνα µε την παράγραφο 7.2 της υπουργικής απόφασης του 1995: «Για τα εκδιδόµενα εισιτήρια σε πελάτες «ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ»αποδίδεται το δικαίωµα του ηµοσίου µε βάση την καθοριζόµενη στην παράγραφο 5 της παρούσης αξία των εισιτηρίων της συγκεκριµένης ηµέρας.» 24 Σύµφωνα µε την παράγραφο 10.1 της υπουργικής απόφασης του 1995: «Τα δικαιώµατα του ηµοσίου αποδίδονται στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος της επιχείρησης ΟΥ µέχρι τη δεκάτη ηµέρα κάθε µηνός µε την υποβολή δήλωσης που αφορά τις εισπράξεις δικαιωµάτων του αµέσως προηγούµενου µήνα». 25 Σύµφωνα µε την παράγραφο 8.1 της υπουργικής απόφασης του 1995: «Κατ αναλογίαν των αναφεροµένων στις ανωτέρω παραγράφους 2 έως και 7, παρέχεται [στους εκµεταλλευτές καζίνων] η δυνατότητα έκδοσης θεωρηµένων εισιτηρίων διάρκειας δεκαπέντε ή τριάντα συνεχών ηµερών ή ενός ηµερολογιακού µηνός, κατά περίπτωση. Επί της αξίας των ως άνω εισιτηρίων διαρκείας, παρέχεται έκπτωση ως εξής: α) Σαράντα τοις εκατό (40%) επί της συνολικής αξίας δεκαπέντε εισιτηρίων ηµερήσιας ισχύος, για τα «διαρκείας» δεκαπέντε ηµερών. Σε περίπτωση έκδοσης των εισιτηρίων αυτών κατά ηµερολογιακά δεκαπενθήµερα, το τελευταίο δεκαπενθήµερο εκάστου µηνός καλύπτει το διάστηµα από την 16η ηµέρα έως το τέλος του µήνα. 6

7 (16) Όλα τα νέα ιδιωτικά καζίνα που ιδρύθηκαν (µετά το 1995) βάσει του νόµου 2206/1994 λειτούργησαν σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση του 1995 και εφάρµοσαν καταρχήν, όπως εκτίθεται στο προηγούµενο σηµείο την τιµή εισιτηρίου εισόδου των 15 ευρώ, µε µόνη εξαίρεση το καζίνο Θεσσαλονίκης (όπως εκτίθεται αναλυτικότερα πιο κάτω). (17) Εντούτοις, τα κρατικά καζίνα της Πάρνηθας (Mont Parnès), της Κέρκυρας και της Ρόδου συνέχισαν τη λειτουργία τους ως λέσχες του EOT 26 και δεν εφάρµοζαν τα νοµοθετήµατα των ετών µέχρι τη χορήγηση αργότερα σε αυτά της άδειας λειτουργίας που προβλέπεται από το νόµο 2206/1994. (18) Σύµφωνα µε τις διάφορες παρατηρήσεις και περιγραφές των εθνικών διατάξεων που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές, η Επιτροπή υπολαµβάνει ότι το σύστηµα λειτούργησε στην πράξη ως εξής: (19) Οι ελληνικές αρχές εξήγησαν ότι η λειτουργία των καζίνων στην Ελλάδα διέπεται, γενικότερα, από το νόµο 2206/1994. Οι προϊσχύσασες του νόµου αυτού ειδικές διατάξεις για τα δηµόσια καζίνα θεωρούνται εξαιρέσεις από την εφαρµογή των γενικών διατάξεων του νόµου 2206/1994 (και της υπουργικής απόφασης του 1995 για την εφαρµογή του), εν αναµονή της ιδιωτικοποίησης των εν λόγω δηµόσιων καζίνων και της έκδοσης των προβλεπόµενων από το νόµο αδειών. (20) Συνεπώς, η υπουργική απόφαση του 1995 δεν θεωρείτο ότι εφαρµόζεται στα δηµόσια καζίνα µέχρι την ηµεροµηνία αδειοδότησής τους βάσει του νόµου 2206/1994 είτε όσον αφορά το αντίτιµο του κανονικού εισιτηρίου εισόδου των 15 ευρώ, ή όσον αφορά την υποχρέωση απόδοσης του 80% του αντιτίµου αυτού στο ηµόσιο. Τα δηµόσια καζίνα άρχισαν να αποδίδουν το σχετικό 80% µόνο µετά την επιγενόµενη χορήγηση της άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε το νόµο 2206/1994 (όπως εκτίθεται πιο κάτω σηµείο 23 και επ.). Ωστόσο, καθώς η τιµή του εισιτηρίου εισόδου στα δηµόσια καζίνα παρέµεινε κατ εξαίρεση στο επίπεδο των 6 ευρώ, δεδοµένου ότι οι προϊσχύουσες αποφάσεις του EOT (που όριζαν το εισιτήριο εισόδου στα 6 ευρώ) θεωρήθηκαν ειδικές διατάξεις παρέκκλισης (προϊσχύουσα lex specialis) µη θιγόµενες από τις γενικές διατάξεις του νόµου 2206/1994 και της υπουργικής απόφασης του 1995, τα δηµόσια καζίνα πλήρωναν µόνο το 80% των 6 ευρώ. Οι αποφάσεις του EOT θεωρήθηκαν µη εφαρµοστέες µόνον όταν τα καζίνα δεν ανήκαν πλέον στο ηµόσιο κατά πλήρη κυριότητα, µετά από την ιδιωτικοποίηση καθενός από αυτά. Μόνο µετά από αυτήν την εξέλιξη άρχισαν τα καζίνα να χρεώνουν το κανονικό εισιτήριο εισόδου των 15 ευρώ και υπείχαν την υποχρέωση απόδοσης, ως φόρου προς το ηµόσιο, του 80% των 15 ευρώ. (21) Εξαίρεση από αυτό που φαίνεται ότι θα έπρεπε να ήταν ο κανόνας, αποτελεί η µερική ιδιωτικοποίηση του καζίνου Mont Parnès, που επιβεβαιώθηκε µε το νόµο 3139/2003 (ο οποίος προέβλεπε επίσης τη µελλοντική ιδιωτικοποίηση του καζίνου Κέρκυρας) στον οποίο οριζόταν ρητά ότι το εισιτήριο εισόδου στο καζίνο Mont Parnès θα παρέµενε στα 6 ευρώ. β) Πενήντα τοις εκατό (50%) επί της συνολικής αξίας τριάντα εισιτηρίων ηµερήσιας ισχύος, για τα «διαρκείας» τριάντα ηµερών ή ενός µηνός.» 26 Το 1993, ο νόµος 2160/1993 προέβλεπε ότι τα καζίνα Ρόδου, Mont Parnès και Κέρκυρας θα συνέχιζαν τη λειτουργία τους ως λέσχες του EOT, βάσει των οικείων διατάξεων του EOT συγκεκριµένα, του νόµου 1624/1951, του διατάγµατος 4109/1960 και του νόµου 2160/1993, έως ότου τους χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Καζίνων. 7

8 (22) Το 2000, τον EOT αντικατέστησε στη λειτουργία των καζίνων Mont Parnès και Κέρκυρας η Ελληνική Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (εφεξής ETA), εταιρεία πλήρους ιδιοκτησίας του ελληνικού ηµοσίου, και από το τέλος του 2000 και µέχρι την αδειοδότησή της βάσει του νόµου 2206/1994 το 2003, η ETA άρχισε 27, οικειοθελώς στην αρχή και αργότερα δυνάµει του άρθρου 24 του νόµου 2919/2001, να προσαρµόζεται βαθµιαία προς τις οριζόµενες από το νόµο 2206/1994 υποχρεώσεις των καζίνων, µε σκοπό την προετοιµασία και των δύο αυτών πρώην λεσχών ιδιοκτησίας του ηµοσίου για την πλήρη αδειοδότησή τους ως καζίνων και για την ιδιωτικοποίησή τους. Στη διάρκεια αυτής της µεταβατικής περιόδου η ETA, µεταξύ άλλων, απέδιδε στο ηµόσιο το 80% των εισιτηρίων εισόδου 6 ευρώ στα καζίνα Mont Parnès και Κέρκυρας. (23) Ειδικότερα, το 2003, το καζίνο Mont Parnès ιδιοκτησίας του ηµοσίου, µετατράπηκε σε ανώνυµη εταιρεία και το 49% του κεφαλαίου της παραχωρήθηκε στον ιδιωτικό τοµέα 28. Η προβλεπόµενη από το νόµο 2206/1994 άδεια λειτουργίας του καζίνου Mont Parnès χορηγήθηκε τελικά το 2003 βάσει του νόµου 3139/2003 (άρθρο 1 παράγραφος 1). Με τον ίδιο νόµο διατηρήθηκε η τιµή εισιτηρίου εισόδου στο Mont Parnès στα 6 ευρώ (άρθρο 1 παράγραφος 1vii). (24) Στην περίπτωση του καζίνου Κέρκυρας, η προβλεπόµενη από το νόµο 2206/1994 άδεια λειτουργίας αρχικά χορηγήθηκε το 2003 στην ETA βάσει του νόµου 3139/2003 (άρθρο 1 παράγραφος 3) προκειµένου η ETA να τη συνεισφέρει στην επιγενόµενη ιδιωτικοποίησή της. Στην ίδια διάταξη προβλεπόταν ότι το εισιτήριο εισόδου στο καζίνο της Κέρκυρας θα οριζόταν µε νέα υπουργική απόφαση, πράγµα που σήµαινε µε άλλα λόγια ότι η υπουργική απόφαση του 1995 δεν τύχαινε εφαρµογής. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της Επιτροπής, δεν έχει εκδοθεί καµία νέα υπουργική απόφαση και το καζίνο της Κέρκυρας εξακολούθησε να χρεώνει εισιτήριο 6 ευρώ µέχρι την ιδιωτικοποίησή του τον Αύγουστο του , οπότε άρχισε να εφαρµόζει την τιµή εισιτηρίου των 15 ευρώ. (25) Στην περίπτωση του καζίνου της Ρόδου, η σύµφωνα µε το νόµο 2206/1994 άδεια λειτουργίας εκδόθηκε το 1996 δυνάµει της υπουργικής απόφασης Τ/633/ Ωστόσο, το καζίνο αυτό συνέχισε µέχρι το 1999 να χρεώνει το εισιτήριο εισόδου µειωµένης τιµής, προχωρώντας σε χρέωση εισιτηρίου 15 ευρώ µόνο µετά την ιδιωτικοποίησή του που έγινε τον Απρίλιο του 1999 (καθώς, µέχρι την ιδιωτικοποίησή του, λειτουργούσε υπό τον έλεγχο του EOT και έτσι εφάρµοζε την 27 Στο καζίνο Mont Parnès, την ETA διαδέχθηκε η EKΠ (Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας A.E.), η οποία συστάθηκε το 2001 ως θυγατρική της Ελληνικής Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ETA), εταιρείας πλήρως ελεγχόµενης από το ελληνικό ηµόσιο. 28 Το καζίνο Mont Parnès ιδιωτικοποιήθηκε µερικά στις µε την πώληση, σε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό, του 49% των µετοχών της εταιρείας Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε. (EKΠ) στην Athens Resort Casino Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών Α.Ε. (ARC), η οποία είχε συσταθεί από το επιχειρηµατικό σχήµα (Hyatt Regency Ελληνική Τεχνοδοµική) που ήταν ο τελικός πλειοδότης σε διαγωνιστική διαδικασία. Η εταιρεία EKΠ είχε ιδρυθεί το 2001 ως θυγατρική της ETA, εταιρείας πλήρως ελεγχόµενης από το ελληνικό ηµόσιο. Η ETA ιδρύθηκε το 1998 και είχε αναλάβει µέχρι το 2000 τη διαχείριση των καζίνων Mont Parnès και Κέρκυρας, διαδεχόµενη σ αυτό τον EOT (βλέπε επίσης πιο πάνω υποσηµείωση 12). 29 Σύµφωνα µε πληροφορίες που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές στη διάρκεια της επίσηµης διαδικασίας έρευνας, το καζίνο Κέρκυρας ιδιωτικοποιήθηκε στις , µε την πώληση, σε διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό, του 100% των µετοχών στην εταιρεία Ελληνικό Καζίνο Κέρκυρας Α.Ε. (EKK) στην V&T Corfu Casino Α.Ε., η οποία συστάθηκε από το επιχειρηµατικό σχήµα (Vivere Entertainment Commercial & Holding S.A. - Theros International Gaming INC.) το οποίο ανεδείχθη τελικός πλειοδότης στη διαγωνιστική διαδικασία. Η εταιρεία EKK είχε συσταθεί το 2001 ως θυγατρική της ETA. 8

9 απόφαση του EOT του η οποία όριζε την τιµή των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα της Ρόδου στις δραχµές). (26) Το ιδιωτικό καζίνο Θεσσαλονίκης συστάθηκε ως εταιρεία και έλαβε άδεια λειτουργίας το 1995 βάσει του νόµου 2206/ Εφαρµόζει, µέχρι σήµερα, το µειωµένης τιµής εισιτήριο των 6 ευρώ που ισχύει για τα δηµόσια καζίνα (του Mont Parnès και της Κέρκυρας) δυνάµει του νοµοθετικού διατάγµατος 2687/ το οποίο προβλέπει ότι επιχειρήσεις που ιδρύονται µε επένδυση ξένων κεφαλαίων απολαµβάνουν µεταχείριση τουλάχιστον τόσο ευνοϊκή όσο αυτή που εφαρµόζεται σε άλλες οµοειδείς εγχώριες επιχειρήσεις 33. Ακόµη κα σε µεταγενέστερο χρόνο, όταν το ζήτηµα είχε εγερθεί περαιτέρω, η διοίκηση του καζίνου (δηλαδή η Hyatt Regency) ζήτησε η τιµή των εισιτηρίων εισόδου στο καζίνο Θεσσαλονίκης να οριστεί στο ίδιο επίπεδο µε αυτό του καζίνου Mont Parnès, ήτοι στα 6 ευρώ. Το αίτηµα αυτό έγινε δεκτό, µετά από γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Γνωµοδότηση 631/1997). Η υποχρέωση απόδοσης στο ηµόσιο του 80% της ονοµαστικής αξίας των εισιτηρίων εισόδου ίσχυε για το καζίνο Θεσσαλονίκης από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του, το III. ΛΟΓΟΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ (27) Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία έρευνας που προβλέπεται από το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) διατυπώνοντας σοβαρές αµφιβολίες όσον αφορά τη διακριτική φορολογική µεταχείριση υπέρ διαφόρων ειδικά κατονοµαζόµενων καζίνων στην Ελλάδα, στα οποία παρέχεται το πλεονέκτηµα ευνοϊκότερης φορολόγησης από αυτήν στην οποία υπόκεινται τα υπόλοιπα καζίνα της χώρας. (28) Η Επιτροπή θεώρησε ότι το επίµαχο µέτρο απέκλινε από τις γενικές διατάξεις της ελληνικής έννοµης τάξης περί καθορισµού του κανονικού επιπέδου των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα και, συνεπώς, βελτίωνε την ανταγωνιστική θέση των υπαχθέντων στο µέτρο. (29) Η Επιτροπή παρατήρησε ότι το επίµαχο µέτρο φαινόταν να συνιστά απώλεια δηµοσίων πόρων για το ελληνικό κράτος, και ότι παρείχε πλεονέκτηµα στα καζίνα µε εισιτήριο χαµηλότερης αξίας. Απαντώντας στο επιχείρηµα των ελληνικών αρχών ότι ο άµεσα ωφελούµενος από τη χαµηλότερη τιµή των εισιτηρίων εισόδου είναι ο πελάτης, η Επιτροπή παρατήρησε ότι οι παρεχόµενες σε καταναλωτές επιδοτήσεις µπορούν να συνιστούν κρατική ενίσχυση σε επιχειρήσεις εάν για την επιδότηση τίθεται ως όρος η χρήση συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας από δεδοµένη επιχείρηση Βλέπε υποσηµείωση ΦΕΚ 904 της Νοµοθετικό διάταγµα 2687/1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού». 33 Το καζίνο Θεσσαλονίκης ορίστηκε ότι υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 2687/1953 σύµφωνα µε το Π.. 290/1995 το οποίο το εξοµοίωσε µε τα καζίνα Mont Parnès και Κέρκυρας. 34 Βλέπε επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. 35 Βλ. επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας 9

10 (30) Η Επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι, όπως φαινόταν, το επίπεδο της φορολόγησης δεν οριζόταν ανάλογα µε τις συνθήκες κάθε επιµέρους καζίνου 36, και κατέληγε στο προσωρινό συµπέρασµα ότι το µέτρο είναι επιλεκτικό 37. (31) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το επίµαχο µέτρο είναι σε θέση να νοθεύσει τον ανταγωνισµό µεταξύ των καζίνων στην Ελλάδα, όπως και στην αγορά εξαγοράς ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η Επιτροπή σηµείωσε ότι σέβεται πλήρως το δικαίωµα των κρατών µελών να ρυθµίζουν τα τυχερά παιχνίδια στην επικράτειά τους τηρουµένης της ενωσιακής νοµοθεσίας, αλλά δεν µπορεί να δεχτεί ότι µε τα εν λόγω επιχειρήµατα αποκλείεται το ενδεχόµενο να έχει το επίµαχο µέτρο οποιοδήποτε αποτέλεσµα στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή των συναλλαγών µεταξύ κρατών µελών. Οι φορείς εκµετάλλευσης στο συγκεκριµένο τοµέα συχνά είναι µεγάλοι ξενοδοχειακοί όµιλοι, οι επενδυτικές αποφάσεις των οποίων θα µπορούσαν να επηρεάζονται από το µέτρο, και, πράγµατι, τα καζίνα µπορούν να λειτουργούν ως δέλεαρ των τουριστών ώστε να επισκέπτονται την Ελλάδα. Έτσι, η Επιτροπή συµπέρανε ότι το µέτρο αυτό είναι ικανό να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό και να επηρεάσει τις συναλλαγές µεταξύ κρατών µελών 38. (32) Η Επιτροπή κατέληγε στο προσωρινό συµπέρασµα ότι το µέτρο αυτό συνιστά παράνοµη ενίσχυση, δεδοµένου ότι είχε τεθεί σε εφαρµογή από τις ελληνικές αρχές χωρίς την προηγούµενη έγκριση της Επιτροπής, και ότι άρα υπόκειται στην εφαρµογή του άρθρου 15 του διαδικαστικού κανονισµού όσον αφορά την ανάκτηση ενισχύσεων 39. (33) Η Επιτροπή δεν εντόπισε κανένα λόγο στον οποίο θα βασιζόταν για να θεωρηθεί το επίµαχο µέτρο συµβιβάσιµο µε την εσωτερική αγορά, δεδοµένου ότι θεωρείτο ότι αντιπροσωπεύει αδικαιολόγητη ενίσχυση στη λειτουργία των καζίνων που έχουν υπαχθεί στο µέτρο 40. (34) Τέλος, η Επιτροπή παρατήρησε ότι εάν επιβεβαιωθούν οι υποψίες της ότι το µέτρο περιέχει ασυµβίβαστη κρατική ενίσχυση, τότε βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 1 του διαδικαστικού διαγωνισµού, θα είναι υποχρεωµένη να διατάξει την Ελλάδα να ανακτήσει την ενίσχυση από τους αποδέκτες της, εκτός αν αυτό αντίκειται σε γενική αρχή του δικαίου. 41 IV. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (35) Στη διάρκεια της επίσηµης διαδικασίας έρευνας, η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από την Ελλάδα, από τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας A.E.» (εφεξής «Mont Parnès»), και από τους εκπροσώπους του ιδιωτικού καζίνου Λουτρακίου (εφεξής «Λουτράκι») Βλ. επίσης σηµεία και σηµείο 37 της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. Βλ. επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. Βλ. επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. Βλ. επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. Βλ. επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. Βλ. επίσης σηµεία της απόφασης κίνησης της διαδικασίας. 10

11 IV.1. Παρατηρήσεις της Ελλάδας και του Mont Parnès (36) εδοµένου ότι οι παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τον εκπρόσωπο του υπαχθέντος στο µέτρο καζίνου Mont Parnès είναι κατ ουσίαν ταυτόσηµες µε τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τις ελληνικές αρχές, η περιληπτική έκθεση των παρατηρήσεων αυτών είναι κοινή, στην παρούσα ενότητα. IV.1.1 Επί της ύπαρξης ενίσχυσης (37) Τόσο οι ελληνικές αρχές όσο και το Mont Parnès αµφισβητούν την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει κανένα διαφυγόν έσοδο για το ηµόσιο (ή εάν υπάρχει, τότε δεν προκύπτει κανένα πλεονέκτηµα για τα καζίνα). (38) Οι ελληνικές αρχές προβάλλουν το επιχείρηµα ότι η διαφοροποίηση των τιµών εισιτηρίου αποτελεί αποκλειστικό ζήτηµα ρύθµισης των τιµών, δεδοµένου ότι ο εισπραττόµενος φόρος αποτελεί ενιαίο ποσοστό της αντίστοιχης αξίας του αντιτίµου των εκδιδόµενων εισιτηρίων εισόδου. (39) Σύµφωνα µε τις ελληνικές αρχές, σκοπός του καθορισµού της αξίας του εισιτηρίου εισόδου και της πληρωµής στο ηµόσιο δεν είναι η δηµιουργία κρατικών εσόδων αλλά η αποθάρρυνση της συµµετοχής στα τυχερά παιχνίδια των προερχόµενων από χαµηλές εισοδηµατικές τάξεις προσώπων. Το γεγονός ότι η πρακτική επιβολής εισιτηρίων εισόδου αποφέρει επίσης έσοδα για το ηµόσιο δεν αλλοιώνει τη φύση του ως µέτρου ελέγχου. Έτσι, η επιβολή εισιτηρίου εισόδου συγκεκριµένης αξίας στους πελάτες που εισέρχονται στους χώρους τυχερών παιχνιδιών των καζίνων θεωρείται από τις ελληνικές αρχές ότι συνιστά επαχθές µέτρο διοικητικού ελέγχου, το οποίο, όµως, στερείται φορολογικού χαρακτήρα και δεν µπορεί να θεωρηθεί φορολογικό βάρος σύµφωνα µε την απόφαση αριθ. 4027/1998 του Συµβουλίου της Επικρατείας 42. (40) Σχετικά µε τις διαφορές στο αντίτιµο των εισιτηρίων διαφόρων καζίνων, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες των διαφόρων καζίνων είναι διαφορετικές και µη συγκρίσιµες. Οι ελληνικές αρχές ισχυρίζονται ότι η διάκριση στις χρεώσεις δικαιολογείται από λόγους δηµόσιας πολιτικής, και µεταξύ άλλων ότι «οι συνθήκες κάθε επιµέρους καζίνο, δικαιολογούν και συµβιβάζονται πλήρως µε τη διαφορετική ρύθµιση του εισιτηρίου µεταξύ των καζίνων που βρίσκονται πλησίον µεγάλων αστικών κέντρων και αυτών της επαρχίας... που κατοικείται κυρίως από αγροτικούς πληθυσµούς, χαµηλότερου στην πλειοψηφία τους εισοδηµατικού και µορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι χρήζουν µεγαλύτερης αποθάρρυνσης από τη συµµετοχή τους στα τυχερά παίγνια, από τους κατοίκους των αστικών περιοχών». 42 Κατά την κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας, τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι: (α) ο νοµοθέτης, εναρµονιζόµενος µε τους σκοπούς του νόµου, επιβάλλει την έκδοση εισιτηρίου µόνο για τους εισερχόµενους στους χώρους τυχερών παιγνίων και όχι για τους χρήστες των άλλων υπηρεσιών (ξενοδοχείο, εστιατόριο, κλπ.) που παρέχονται στους λοιπούς χώρους των καζίνων, (β) το εισιτήριο εισόδου δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των εσόδων του ηµοσίου που απαριθµούνται στο άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2206/1994, και (γ) ο νοµοθέτης παρέχει τη δυνατότητα είτε να θεσπιστεί µία ενιαία για όλα τα καζίνα του ν. 2206/1994, ρύθµιση, είτε να υπάρξουν επί µέρους ρυθµίσεις, εφ όσον κριθεί, ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα επέβαλλαν τις επί µέρους διαφορετικές ρυθµίσεις. 11

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός -

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - Οδηγός - Ε. Μουαµελετζή, Σ. Παπαντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

(2007/C 272/05) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(2007/C 272/05) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 272/4 15.11.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009

L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 L 167/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.6.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Ιουνίου 2009 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ

56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Ανακοίνωση σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του μέρους IV (εμπορικές συναλλαγές) της συμ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 315 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 56ο έτος 26 Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τέταρτο τμήμα) της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 (*) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως Εθνική ρύθμιση που προβλέπει μονοπώλιο εκμεταλλεύσεως διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα