ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα 26/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου : Ε. Τσαντίλη Αριθ. τηλ. : : FAX : : E mail ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : : Αθήνα 26/2/2014 Αριθμ. Πρωτ. Α23/596/32 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ: Χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., εφόσον η σχέση εργασίας των ασφαλισμένων του με οποιαδήποτε Τράπεζα λυθεί μέχρι 27/3/2014. Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν.4237/2014. Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων στο τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.. Παράταση μέχρι 28/2/2014 της οριζόμενης στην περίπτωση θ, της παρ.14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 προθεσμίας. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στους εντασσόμενους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Φορείς ή Κλάδους (Ν. 4075/2012 & 4218/2013). ΣΧΕΤ: Εγκύκλιοι : 70/2012 & 4/2014 Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων Γεν. Έγγραφα : Α23/596/3/ Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων : Τ01/648/567/ Δ/νσης Παροχών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 8, του Ν.4237/2014 (Φ.Ε.Κ. 36/τΑ / ) «Ρύθμιση θεμάτων της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους : Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι «Ασφαλισμένοι στον Κλάδο Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., οι οποίοι πραγματοποιούν έως και τις

2 27/3/2014 από πραγματική εργασία, ως υπάλληλοι οποιασδήποτε Τράπεζας, μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και αυτή η σχέση εργασίας τους λύνεται έως την ανωτέρω ημερομηνία με οποιονδήποτε τρόπο, διέπονται, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, από τις διατάξεις της νομοθεσίας του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., λογιζομένου ενιαίου στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., του ανωτέρω πραγματικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Για τα πρόσωπα του ανωτέρω εδαφίου και μόνο, η οριζόμενη, στην περίπτωση θ, της παραγράφου 14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012, όπως ισχύει, προθεσμία της 31/1/2014, παρατείνεται μέχρι 28/2/2014». Όπως είναι γνωστό με το αριθμ. πρωτ. Τ01/648/567/ Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών παρασχέθηκαν διευκρινίσεις που αφορούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων των εντασσομένων, στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., Ταμείων και Κλάδων Σύνταξης (αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού) οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν. Η προαναφερόμενη όμως νομοθετική ρύθμιση αφορά ειδικά τους πρώην υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας, οι οποίοι, μετά την λύση της σύμβασης εργασίας τους με την Αγροτική Τράπεζα, συνέχισαν ή συνεχίζουν μέχρι και την 27/3/2014 να παρέχουν εργασία στην Τράπεζα Πειραιώς ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Κλάδου Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (κοινό συνταξιοδοτικό καθεστώς). Συνεπώς, ο χρόνος ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που έχει χωρήσει μέχρι και τις 27/3/2014, στο κοινό καθεστώς για την παρεχόμενη στην Τράπεζα Πειραιώς, ή σε οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα, εργασία, και μέχρι 500 ημέρες ασφάλισης, συνυπολογίζεται, ως ενιαίος, τόσο για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όσον και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η λύση της σχέσης εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι και τις 27/3/2014. Όπως είναι γνωστό, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του Ν.4218/2013 και της κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης, ορισμένοι από τους ανωτέρω ασφαλισμένους που πληρούσαν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4075/2012, προκειμένου να κατοχυρώσουν την εξέταση του συνταξιοδοτικού τους αιτήματος με τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης άσκησαν το δικαίωμά τους και κατέβαλαν εφάπαξ, μέχρι 31/1/2014 (ημερομηνία δεσμευτική από την διάταξη του Ν. 4218/2013) το εκτιμώμενο κόστος - όπως προκύπτει από τον υπολογισμό των εισφορών που αναλογούν στο υπολειπόμενο χρονικό 2

3 διάστημα προαιρετικής ασφάλισης, το οποίο απαιτείται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.- χωρίς να συνυπολογίσουν (στον συνολικά υπολειπόμενο χρόνο) τον διανυθέντα χρόνο ασφάλισής τους στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. για την παρεχόμενη στην Τράπεζα Πειραιώς ή άλλη Τράπεζα εργασία τους, καθώς δεν γνώριζαν ότι ο χρόνος ασφάλισής τους στον Κλάδο Σύνταξης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα λογιστεί ως χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Σύνταξης του Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί από τα ανωτέρω πρόσωπα, ως εκτιμώμενο κόστος της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στο ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε. επιστρέφονται με την τελική εκκαθάριση που προβλέπουν οι διατάξεις της κατ εξουσιοδότηση του Ν.4218/2013 εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης. Με την ευκαιρία της παρούσας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα και παρέχουμε συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4218/2013 : Α) Διεκπεραίωση αιτημάτων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης θ της παρ. 14, του άρθρου 26, του Ν.4075/2012 ασφαλισμένων του τέως Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε.. Το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Ταμείου και Κλάδου Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., πρέπει άμεσα να διαβιβάσει ( σχέδιο Διαβιβαστικού όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ) στα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας των αιτούντων, αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις των νόμων 4075/2012 και 4218/2013, τα οποία εκκρεμούν με συνημμένα τα προσκομισθέντα από τους αιτούντες δικαιολογητικά και βεβαίωση, όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την διεκπεραίωση των αποστελλόμενων αιτήσεων, ανεξάρτητα από την κατά περίπτωση πρωτοκόλλησή τους στα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας των αιτούντων, η υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης θα γίνει με βάσει την ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Ταμείου και Κλάδου Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε. Β) Εθελούσια έξοδος προσωπικού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Υπαγωγή στις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν.4075/2012. Κατ εξαίρεση για την διεκπεραίωση των υποβληθέντων αιτημάτων του προσωπικού της, που απεχώρησε στις 31/12/2013, συμμετέχοντας σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, το οποίο προβλέπει την κάλυψη των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης εξ ολοκλήρου και απευθείας από τον εργοδότη, αιτήματα, που θα διαβιβαστούν από την Κεντρική Υπηρεσία (Διοίκηση) της 3

4 Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (σχέδιο διαβιβαστικού εγγράφου όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ) ως προς τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ληφθεί υπόψη η βεβαίωση της Τράπεζας (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4) αντικαθιστώντας τα αναφερόμενα 1, 2, και 4 δικαιολογητικά του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 στις σελ της Εγκυκλίου 4/2014 της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά τις προαναφερόμενες αιτήσεις, ανεξάρτητα από την κατά περίπτωση πρωτοκόλλησή τους, η υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης θα γίνει από 1/1/2014, με πρωτόκολλο αναφοράς το με αριθμ / του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε., Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ & Τ.Α.Π.Α.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ, στο οποίο υποβλήθηκαν από την Κεντρική Υπηρεσία (Διοίκηση) της Ε.Τ.Ε. Ομοίως για την διεκπεραίωση αιτημάτων πρώην προσωπικού της Ε.Τ.Ε., το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της περίπτωσης θ της παρ. 14 του άρθρου 26 του Ν. 4218/2013, δύναται να ληφθεί υπόψη, η χορηγούμενη από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βεβαίωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) αντικαθιστώντας τα αναφερόμενα 1, 2, και 4 δικαιολογητικά του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 στις σελ της Εγκυκλίου 4/2014 της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων. Γ) Εθελούσια έξοδος προσωπικού Ο.Τ.Ε.. Το Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., θα διαβιβάσει ( σχέδιο Διαβιβαστικού όπως ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 )στα Τοπικά Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας των αιτούντων, αιτήματα αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας και πλασματικών χρόνων τα οποία εκκρεμούν με συνημμένα τα προσκομισθέντα από τους αιτούντες δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά την διεκπεραίωση των αποστελλόμενων αιτήσεων, ανεξάρτητα από την κατά περίπτωση πρωτοκόλλησή τους στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημά Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα θεωρηθεί η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις Εγκυκλίους 70/2012 & 4/202014, Α23/596/3/ Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων και Τ01/648/567/ Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Παροχών Συν/να: 9 φύλλα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Γραφείο κ. Διοικητή 2. Γραφείο κ. κ. Υποδιοικητών 3. Γραφείο κ.κ. Γενικών Διευθυντών 4. Γραφείο κ.κ. Συντονιστών 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 6. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29, Αθήνα 7. Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, Αθήνα 8. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1 & Σόλωνος, Αθήνα 9. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, Αθήνα 10. Όμιλος Πειραιώς ( Α.Τ.Ε. Τ.Α.Π. Ε.Τ.Β.Α.) Αμερικής 4, Αθήνα 11. ALPHA BANK (Τ.Α.Π.Ι.Λ.Τ.) Πανεπιστημίου 39, Αθήνα 12. Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε. Λ. Αμαλίας 20, Αθήνα 13. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. Πατησίων 54, Αθήνα 14. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. Αιόλου 86, Αθήνα 15. Γ.Σ.Ε.Ε. 28 ης Οκτωβρίου 69, Αθήνα 16. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Τ.Σ.Π.-Η.Σ.Α.Π., και του Εντασσόμενου Κλάδου Τ.Α.Ε.Α.Π.Γ.Σ.Ο. Τσόχα 22 &Σούτσου, Αθήνα 17. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του Τ.Α.Π. Ο.Τ.Ε. Αγ. Κων/νου 16, Αθήνα 18. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε., Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ & Τ.Α.Π.Α.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, Αθήνα 19. Τοπικό Υποκ/μα Ασφαλισμένων του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. Μυλλέρου 13, Αθήνα 20. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα 21. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα 22. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Πατησίων 12, Αθήνα 23. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. 5

6 Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, Αθήνα , Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση) (ΤΚ) Σας αποστέλλουμε αιτήματα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον Εντασσόμενο Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Π.-Α.Τ.Ε., και Υπεύθυνες Δηλώσεις, των αναφερόμενων στον συνημμένο πίνακα ασφαλισμένων και παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις Εγκυκλίους 70/2012 & 4/2014 και το Α23/596/3/ Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων. Επιπλέον αποστέλλουμε βεβαιώσεις με τα στοιχεία των εν λόγω υπαλλήλων οι οποίες υποκαθιστούν το αναφερόμενο 1 δικαιολογητικό του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3 στην ΣΕΛ.30 και το αναφερόμενο 3 δικαιολογητικό του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 5 στην ΣΕΛ.39 της Εγκυκλίου 4/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων. Επισημαίνεται ότι, η υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης θα γίνει με βάση την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος στο Υποκατάστημά μας. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Συνημμένα: 1 Πίνακας Ασφαλισμένων Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις Βεβαιώσεις ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 1 6

7 Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου Αθήνα Τηλ.: , Προς ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνουμε ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας ο/η κ/κα: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Α.Μ. ΤΣΠ-ΑΤΕ: Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: ΑΜ ΚΑ: υπήρξε ασφαλισμένος του πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 38 παρ. 2 Ν.3522/06 και το άρθ. 5 του Ν.3655/08 από εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ από έως Ημέρες ασφάλισης πριν την Τράπεζα: Ημέρες προαιρετικής ασφάλισης: Μηνιαίος Μισθός: (ποσοστό ασφ. εισφ. 20% Εγκ. 60/ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) Με την υπ αριθμ αίτηση ο ανωτέρω ασφαλισμένος ζήτησε την υπαγωγή του στην προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με το Ν.4075/2012 για την οποία δεν έχει εκδοθεί Απόφαση. Συμπληρωματικά παρακαλούμε για την εξαγορά ημερομισθίων από τη στρατιωτική του θητεία σύμφωνα με τη συν/νη αίτηση εξαγοράς στρατ. θητείας με αρ. πρ. Η ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 2 7

8 ΑΘΗΝΑ,. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση) (Τ.Κ.) Σας αποστέλλουμε αιτήματα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον Εντασσόμενο Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Σ.Π.-Ε.Τ.Ε., και Υπεύθυνες Δηλώσεις, των αναφερόμενων στον συνημμένο πίνακα ασφαλισμένων, πρώην υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας, οι οποίοι υπήχθησαν στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού 2013 (σχετική Υπηρεσιακή Εγκύκλιος Σειράς Β αριθμ. 289/ και συμπληρωματικές / τροποποιητικές αυτής 290/ , 294/ και 295/ ) βάσει του οποίου προβλέπεται η καταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη (Περίπτωση Ζ της παραγράφου 14, του άρθρου 26, του Ν. 4075/12). Επιπλέον αποστέλλουμε βεβαιώσεις της Εθνικής Τράπεζας με τα στοιχεία των εν λόγω υπαλλήλων οι οποίες υποκαθιστούν τα αναφερόμενα 1, 2 και 4 δικαιολογητικά του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 στις ΣΕΛ της Εγκυκλίου 4/2014 Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων. Επισημαίνεται ότι οι αποστελλόμενες αιτήσεις έχουν πρωτόκολλο αναφοράς το με αριθμ / του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων των Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων Τ.Σ.Π.- Α.Τ.Ε., Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε., Τ.Α.Π.- ΕΤΒΑ & Τ.Α.Π.Α.Ε.-ΕΘΝΙΚΗ (Δραγατσανίου 8, Αθήνα). Συνημμένα: 1 Πίνακα ς Ασφαλισμένων Αιτήσεις Υπεύθυνες Δηλώσεις Βεβαιώσεις ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αρμόδιοι υπάλληλοι Εθνικής Τράπεζας για επικοινωνία : Α. Ζαφειροπούλου (τηλ ) Ε. Ζαφειράτου (τηλ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 3 8

9 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι ο κ., που προσλήφθηκε στις..., υπηρέτησε σ αυτή μέχρι και , ημερομηνία συμφωνημένης λύσης της σύμβασής του με την Τράπεζα, υπαχθείς στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού 2013 (σχετική Υπηρεσιακή Εγκύκλιος Σειράς Β αριθμ. 289/ και συμπληρωματικές / τροποποιητικές αυτής 290/ , 294/ και 295/ ), βάσει του οποίου προβλέπεται η καταβολή των εισφορών προαιρετικής ασφάλισης εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη (Περίπτωση Ζ της παραγράφου 14, του άρθρου 26, του Ν. 4075/12). Οι τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχονται στο ποσό των. Η παρούσα χορηγείται στο πλαίσιο της υποχρέωσης της Τράπεζας για παροχή των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ αριθμ. 4/ Εγκύκλιο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων). ΑΘΗΝΑ,. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: 4 9

10 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι ο κ., που προσλήφθηκε στις..., υπηρέτησε σ αυτή μέχρι και , ημερομηνία συμφωνημένης λύσης της σύμβασής του με την Τράπεζα, υπαχθείς στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης Προσωπικού 2013 (σχετική Υπηρεσιακή Εγκύκλιος Σειράς Β αριθμ. 289/ και συμπληρωματικές / τροποποιητικές αυτής 290/ , 294/ και 295/ ), βάσει του οποίου ΔΕΝ προβλέπεται η παροχή οιασδήποτε μελλοντικής ασφαλιστικής κάλυψης εκ μέρους της Τράπεζας. Οι τακτικές αποδοχές τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχονται στο ποσό των. Η παρούσα χορηγείται, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, για κάθε νόμιμη χρήση. ΑΘΗΝΑ,. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 5 10

11 Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚ/ΣΗΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Παγίδα Τηλ Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση) (ΤΚ) Σας αποστέλλουμε αιτήματα αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας και πλασματικών χρόνων γυναικών ασφαλισμένων στον Εντασσόμενο Κλάδο Κύριας Σύνταξης του τ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., καθώς και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά των αναφερόμενων στον συνημμένο πίνακα ασφαλισμένων και παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις Εγκυκλίους 70/2012 & 4/ και το Α23/596/3/ Γενικό Έγγραφο της Διεύθυνσης Ασφάλισης- Εσόδων. Επισημαίνεται ότι, οι αποστελλόμενες αιτήσεις έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας, συνεπώς ανεξάρτητα από την κατ αίτηση πρωτοκόλλησή τους στο Υποκατάστημά σας, ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης να θεωρηθεί η εκάστοτε ημερομηνία πρωτοκόλλησης του Τοπικού Υποκαταστήματος Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.. Σημειώνουμε για διευκόλυνσή σας ότι για τους άντρες ασφαλισμένους του τέως Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε., τόσο για τους ασφαλισμένους πριν την 31/12/1982, όσο και για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1983 έως 31/12/1992, δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους από τις διατάξεις του άρθρου 10, του Ν. 3863/2010 ακόμα και αν η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος επέρχεται μετά την Συνεπώς, οι εν λόγω ασφαλισμένοι δεν έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, 18 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει, με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, επομένως η εξαγορά δεν μπορεί να γίνει με την επί πλέον έκπτωση του 30 % (ή 50%). Ενδεχομένως, ασφαλισμένοι (άνδρες) που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 και συμπληρώνουν, μετά την , τον απαιτούμενο χρόνο (π.χ. 40 έτη ασφάλισης και 62 ετών ή χήροι πατέρες με 3 παιδιά ή ασφαλισμένοι μετά την που θα συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων παιδιών που επεκτάθηκαν και στους χήρους πατέρες) αυτοί και μόνον πρέπει να έχουν βεβαίωση από το Υποκατάστημά μας. 11

12 Όσον αφορά τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων γυναικών του άρθρου 39 και 40 του Ν.3996/2011, ισχύουν οι οδηγίες των σχετικών Εγκυκλίων και Γενικών Εγγράφων της Διεύθυνσης Ασφάλισης Εσόδων (γυναίκες που έχουν κλείσει το 55 ο έτος της ηλικίας τους πριν την 31/12/2010, δεν έχουν δικαίωμα αναγνώρισης των ανωτέρω πλασματικών χρόνων, εφόσον επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη). Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία και διευκρίνιση που θα χρειαστεί. Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Συνημμένα: 1 Πίνακας Ασφαλισμένων Αιτήσεις με δικαιολογητικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : 6 12

13 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6

14 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

ΑΔΑ: ΒΙΕΕ4691ΩΓ-ΒΓ6. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ. Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Αθήνα, ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθήνα 210-3621304, 210-3804933 Προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (Διεύθυνση)

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

Η υπ αριθμ. 21/2011 εγκύκλιος της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η υπ αριθμ. 21/2011 εγκύκλιος της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθήνα 5 / 8 / 2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Καρρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΠ4691ΩΓ-4ΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 10/10/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11

Αθήνα 29 / 5 / 2012. Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 ΑΔΑ: Β4ΛΞ4691ΩΓ-8ΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 29 / 5 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.Α23/269/11 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ:ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26999/992 ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-1ΜΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Αθήνα 16/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α.

Το με αριθμ. πρωτ. 8124/2-5-2013 έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/06/2013 Αριθμ. Πρωτ. T01/652/16 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης»

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)»

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)» Αθήνα, 15/10/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών»

ΘΕΜΑ «Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών» Αθήνα, 24/02/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 Σειρά Β Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013,

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, Αθήνα, 11/6/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος.

ΘΕΜΑ : Συνέχιση της ασφάλισης των μισθωτών της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε.» ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. 20/2010 εγκύκλιος. Αθήνα, 29/4/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Αικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και

α) το ασφαλιστικό καθεστώ των νεοπροσλαμβανομένων στο Δημόσιο από 1/1/2011 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08

ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιος : 123/07 Γενικά Έγγραφα : Γ99/1/89/4-9-2007, Τ00/530/Α12/902/19-10-2007, Γ99/1/126/30-10-07, Γ99/1//141/28-12-07 & Γ99/1/87/24-4-08 Αθήνα, 29/7/2008 Αριθµ. Πρωτ. Τ00/530/7 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙ0Ω4691ΩΓ-1ΥΑ. Αθήνα 25 / 4 / 2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 25 / 4 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 329 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1

ΑΔΑ: ΒΙΕΚ4691ΩΓ-3ΥΥ. Αθήνα 27/2/2014. Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Αθήνα 27/2/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ00/510/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα