ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή Τι είναι το εργόσημο Μορφή εργοσήμου Εκδότης του εργοσήμου..5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.Εισαγωγή 5. 1.1 Τι είναι το εργόσημο.5. 1.2 Μορφή εργοσήμου.5. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου..5"

Transcript

1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή Τι είναι το εργόσημο Μορφή εργοσήμου Εκδότης του εργοσήμου Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο Χρόνος ισχύος του εργοσήμου Ακύρωση εργοσήμου Επανέκδοση εργοσήμου Κυρώσεις μη ασφάλισης 8 2. Ασφαλιστικές εισφορές Ημέρες ασφάλισης Παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα Επίδομα μητρότητας.9 Πηγές.9 1

3 Εργόσημο Μορφή εργοσήμου Μέσο πληρωμής και ασφάλισης για ομάδες εργαζομένων οι οποίοι δεν απασχολούνται σε σταθερό εργοδότη. Το εργόσημο έχει τη μορφή επιταγής. Εκδίδεται από τις Τράπεζες, τα ΕΛΤΑ, τα ΚΕΠ και τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Υπόχρεος για την έκδοση και πληρωμή του είναι ο εργοδότης ο οποίος κατά περίσταση απασχολεί τον εργαζόμενο. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τόσο η αμοιβή (καθαρό ποσό) όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες πλέον ανέρχονται στο 25% του συνολικού πληρωτέου από τον εργοδότη ποσού. 2

4 Δικαιούμενα πρόσωπα Οι οικιακοί βοηθοί κ.λπ. Οι οδηγοί προσώπων Οι απασχολούμενοι σε κηπουρικές εργασίες Οι απασχολούμενοι στη φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών Όσοι απασχολούνται σε επαγγέλματα σχετικά με την περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και τη βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας) Όσοι απασχολούνται σε μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες Οι καθηγητές ιδιαίτερων μαθημάτων Όσοι απασχολούνται σε επαγγέλματα σχετικά με αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος) Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ οίκον ή σε άλλον χώρο Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market). Μη δικαιούμενα πρόσωπα Οι κατ οίκον απασχολούμενοι συγγενείς α και β βαθμού συγγένειας ΔΕΝ μπορούν να αμειφθούν με εργόσημο. 3

5 Εξαργύρωση/Επανέκδοση/Απώλεια εργοσήμου Το εργόσημο πρέπει να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία έκδοσής του. Σε περιπτώσεις φθοράς ή απώλειας του στελέχους του εργοσήμου, αυτό μπορεί να επανεκδοθεί μόνο με αίτηση του εργοδότη. Σε περίπτωση έκδοσης εργοσήμου, αλλά μη χρήσης αυτού από τον εργοδότη, αυτός μπορεί να προβεί σε ακύρωση αυτού εντός τριών (3) μηνών. Κυρώσεις μη ασφάλισης Η μη πληρωμή δικαιούμενου εργαζομένου με τη μέθοδο πληρωμής του εργοσήμου συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ (Άρθρο 24, εδάφιο α του Ν. 3863/2010). Ημέρες ασφάλισης Παροχές σε είδος και χρήμα Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης ανά έτος. (Κατάργηση του διπλασιασμού των ημερών ασφάλισης.) Οι αμειβόμενοι με εργόσημο με τη συμπλήρωση εκατό (100) ημερών ασφάλισης μπορούν να λάβουν παροχές σε είδος, ενώ με τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ημερών ασφάλισης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν παροχές σε χρήμα. 4

6 Επίδομα μητρότητας και εργόσημο Οι ασφαλισμένες με εργόσημο δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας με τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερών ασφάλισης τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Σχετική νομοθεσία Άρθρο 74 Ν. 4144/ Εισαγωγή Με στόχο την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας ή, όπως συνήθως αποκαλείται, της «μαύρης εργασίας», ο νομοθέτης εισήγαγε το εργόσημο ως ένα μέσο καταπολέμησης του φαινομένου αυτού. Αρχικά το εργόσημο αφορούσε αποκλειστικά τους ευκαιριακά απασχολούμενους κατ οίκον μισθωτούς. Όμως ύστερα από νομοθετικές τροποποιήσεις διευρύνθηκε ο κύκλος των προσώπων που μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του νέου μέσου πληρωμής (άρθρα 20 και 21 Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 76 παρ. 8 Ν. 3996/2011 και τελικά αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν. 4144/2013). 1.1 Τι είναι το εργόσημο Το εργόσημο αποτελεί ένα νέο μέσο πληρωμής μέσω του οποίου οι απασχολούμενοι σε διαφορετικούς ή περισσότερους του ενός εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να αμείβονται ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ασφαλιστική και συνταξιοδοτική κάλυψη. 1.2 Μορφή εργοσήμου Το εργόσημο έχει τη μορφή επιταγής. Στο συνολικό ποσό που αναγράφεται περιλαμβάνονται τόσο το ποσό της αμοιβής του εργαζομένου όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές που του αναλογούν. 1.3 Εκδότης του εργοσήμου Ο εργοδότης είναι ο υπόχρεος για την έκδοση του εργοσήμου. Τα εργόσημα είναι διαθέσιμα στον εργοδότη από τις Τράπεζες, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Κατά την έκδοση του εργοσήμου ο εργοδότης δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τόσο η αμοιβή (καθαρό ποσό) όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές. 5

7 Παράδειγμα: Αν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής τα εξακόσια ευρώ (600 ), τότε αυτό το ποσό που αντιστοιχεί στην καθαρή αμοιβή του εργαζομένου το πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 1,333 που αντιστοιχεί στο ποσό των ασφαλιστικών εισφορών. Σε περίπτωση που επιλεχθεί εξαργύρωση του εργοσήμου με πίστωση λογαριασμού του εργαζομένου, ο εργοδότης πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του απασχολούμενου. Σε περίπτωση εξαργύρωσης του εργοσήμου με μετρητά, τότε το Ονοματεπώνυμο, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του εργαζομένου πρέπει να προσκομίζονται από τον ίδιο κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης. Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση εργοσήμου από εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης του ΑΜΚΑ του νόμιμου εκπροσώπου ή του υπεύθυνου διαχειριστή (ΕΓΚ ΙΚΑ 43/2013). Κατά την έκδοση του εργοσήμου παράγονται δύο (2) στελέχη. Το ένα από αυτά κρατείται και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής στον απασχολούμενο, ενώ το δεύτερο στέλεχος παραδίδεται προς εξαργύρωση στον εργαζόμενο. Το εργόσημο λειτουργεί και ως αποδεικτικό απασχόλησης. 1.4 Εξαργύρωση του εργοσήμου από τον εργαζόμενο Μετά το πέρας της εργασίας του, ο εργαζόμενος λαμβάνει την επιταγή από τον εργοδότη του. Με τη λήψη της επιταγής, ο εργαζόμενος μπορεί να προβεί σε εξαργύρωση της αμοιβής του, απευθυνόμενος στα σημεία εξαργύρωσης, τα οποία είναι τα ίδια με της έκδοσης (Τράπεζες, ΕΛΤΑ, ΚΕΠ, Υποκαταστήματα του ΙΚΑ). Σημειώνεται ότι το ποσό του εργοσήμου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των Κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων με εργόσημο Οι κατ οίκον του εργοδότη απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και οι υπηρέτες, οι οποίοι αμείβονται με ωρομίσθιο ή ημερομίσθιο, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, παρέχοντας εργασία κατά την ίδια χρονική περίοδο είτε προς έναν είτε προς περισσότερους εργοδότες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εργασίες/υπηρεσίες των οποίων οι εργαζόμενοι σε αυτές μπορούν να αμειφθούν/ασφαλιστούν με εργόσημο: οι οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα κ.λπ. οι οδηγοί προσώπων οι απασχολούμενοι σε κηπουρικές εργασίες η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες 6

8 οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (ΣΥΑ) η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας) οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων οι αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος) Με νεότερη νομοθετική παρέμβαση προστέθηκαν επιπλέον κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αμειφθούν με εργόσημο: προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων κατ οίκον ή σε άλλον χώρο οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market) οι κατ οίκον απασχολούμενοι συγγενείς α και β βαθμού συγγένειας ΔΕΝ μπορούν να αμειφθούν με εργόσημο. 1.6 Χρόνος ισχύος του εργοσήμου Η χρονική διάρκεια ισχύος του εργοσήμου από τη στιγμή της έκδοσής του από την πλευρά του εργοδότη ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. Συνεπώς, οι εργαζόμενοι οι οποίοι λαμβάνουν την αμοιβή τους μέσω εργοσήμου πρέπει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την αναγραφομένη επί του εργοσήμου ημερομηνία έκδοσης να εξαργυρώσουν το εργόσημο. Πρέπει να τονιστεί ότι μετά τη λήξη της περιόδου αυτής το εργόσημο δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο. Το στέλεχος αυτό ακυρώνεται αυτόματα από τον φορέα έκδοσής του και έχει ως συνέπεια να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή εργαζομένου που παρέχει σε αυτόν εργασία. Στην περίπτωση αυτή τα χρήματα του εργοσήμου (Ονομαστική αξία εργοσήμου) επιστρέφονται στον εργοδότη, κατόπιν αιτήσεώς του στο Υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του. 7

9 1.7 Ακύρωση εργοσήμου Εργόσημο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη μπορεί να ακυρωθεί και να εξαργυρωθεί από τον ίδιο εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του. 1.8 Επανέκδοση εργοσήμου Η επανέκδοση εργοσήμου επιτρέπεται στις περιπτώσεις απώλειας ή καταστροφής του σώματος του στελέχους της επιταγής αυτού. Η αίτηση αυτή για την επανέκδοση εργοσήμου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον από τον εργοδότη. 1.9 Κυρώσεις μη ασφάλισης Η μη πληρωμή δικαιούμενου εργαζομένου με τη μέθοδο πληρωμής του εργοσήμου συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με το 50πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την ΕΓΣΣΕ (Άρθρο 24, εδάφιο α του Ν. 3863/2010). 2. Ασφαλιστικές εισφορές Το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών που περιέχονται στο εργόσημο από 23/05/2013 ανέρχεται στο 25% (από 20%) της συνολικής του αξίας. 2.1 Ημέρες ασφάλισης Με το νέο νομοθετικό καθεστώς που διέπει το εργόσημο καταργείται η διάταξη για τον διπλασιασμό των ημερών ασφάλισης. Έτσι, πλέον ισχύει ότι: Οι ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να υπερβούν τις είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης ανά έτος. Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στον μήνα εξαργύρωσης του εργοσήμου. Για την εξεύρεση του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης διαιρούμε το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών (το ποσοστό είναι 20% ή 25% αναλόγως πότε εκδόθηκε το εργόσημο) με τον συντελεστή 11,63. Παράδειγμα: Για τα από 01/01/2013 και εφεξής εργόσημα ονομαστικής αξίας π.χ. 100, έχουμε δύο περιπτώσεις: α) 100 Χ 20% = 20 οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση Συνεπώς: 20 : 11,63 = 1,71 > 2 ημέρες ασφάλισης β) 100 Χ 25% = 25 οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση Συνεπώς: 25 : 11,63 = 2,14 > 2 ημέρες ασφάλισης 8

10 2.2 Παροχές ασθενείας σε είδος και χρήμα Οι αμειβόμενοι με εργόσημο με τη συμπλήρωση εκατό (100) ημερών ασφάλισης μπορούν να λάβουν παροχές σε είδος, ενώ με τη συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) ημερών ασφάλισης έχουν τη δυνατότητα να λάβουν παροχές σε χρήμα. 2.3 Επίδομα μητρότητας Οι ασφαλισμένες με εργόσημο δικαιούνται τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας με τη συμπλήρωση διακοσίων (200) ημερών ασφάλισης τα δύο (2) τελευταία έτη πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Πηγές Λαναράς, Κ. (2013). Η Ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα. Κουκιάδης, Ι., Η καταβολή και η εξόφληση του μισθού σε ΕΕργΔ 1/2014 σ. 19 επ. Εγκύκλιος ΙΚΑ 43/2013 και Έγγραφο Φ. 8//2013 (26/04/2013). Συντάκτης Ιωάννης Παπάς 9

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». ΑΔΑ: 4Α874691ΩΓ-ΟΒΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης»

ΘΕΜΑ : «Αποστολή συγκεντρωτικών οδηγιών (εγχειριδίου) για την ανακεφαλαίωση χρόνου ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4ΛΨ4691ΩΓ-9ΩΧ Αθήνα, 05/06/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015

Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς. Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Πέλλας, Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Ημαθίας και Ε.Φ.Ε.Ε Ν. Κιλκίς Σεμινάριο Σκύδρα, Σάββατο 14/2/2015 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ «ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΙ ΙΚΟΥ» ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ / ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ)

Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ (άρθρο 45 ΚΦΕ) Ι. ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Ποια είναι η έννοια του εισοδήματος μισθωτών υπηρεσιών; Εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 22/7/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε33/370. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ :ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης

Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Απόλυση Εργαζομένων: Νομολογία, Όροι & Ποσά Αποζημίωσης Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Η απόλυση των υπαλλήλων μπορεί να γίνει είτε με προειδοποίηση είτε αμέσως χωρίς προειδοποίηση. Εγκυρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα