Βιογραφικό Σημείωμα. Σεπτέμβριος Ιάκωβος Ματσίκης. Αχιλλέα Σαμοθράκη 20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. Σεπτέμβριος 2012. Ιάκωβος Ματσίκης. Αχιλλέα Σαμοθράκη 20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. I.Matsikis@hotmail.com http://matsikisiakovos."

Transcript

1 Βιογραφικό Σημείωμα Σεπτέμβριος 2012 Όνομα Διεύθυνση E-ADDRESS WEBPAGE Ιάκωβος Ματσίκης Αχιλλέα Σαμοθράκη 20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΠΤΥΧΙΑ Διδακτορικό, Μαθημαιι κά (Αύγουστος 2004) Σχολή Μηχανικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Μαθημαιι κών, Τμήμα Μαθημαιι κών, Πανεπιστήμιο του Έξετερ, Ηνωμένο Βασίλειο. Επίβλεψη: Καθηγητής S.B.Townley. Συγκέντρωση: Έλεγχος Στοχασιι κών Διαφορικών Εξισώσεων, Τυχαία Δυναμικά Συστήματα, Αριθμητική Ανάλυση. Πτυχίο, Εφαρμοσμένα Μαθημαιι κά, Βαθμός 5.9 καλώς, (Μάρτιος 2000) Τμήμα Μαθημαιι κών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Συγκέντρωση: Διαφορικές Εξισώσεις, Μαθημαιι κή Θεωρία Συστημάτων, Επιστήμη Υπολογιστών. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων με πολύπλοκη συμπεριφορά, συγκεκριμένα διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις διαφορών υπό την επήρεια τυχαίων διαταραχών. Κατά την διάρκεια του διδακτορικού μου μελέτησα Στοχασιι κές Διαφορικές Εξισώσεις και υπολόγισα σχειι κά με αυτές αμετάβλητα μέτρα, εκθέτες Lyapunov, εκθέτες δευτέρας τάξεως και αριθμούς συστροφής. Αυτή την περίοδο δουλεύω με Στοχασιι κές Εξισώσεις Διαφορών και μελετώ την ασυμπτωιι κή και παροδική τους συμπεριφορά. Εφαρμογές Θεωρίας Ελέγχου σε Δυναμικά Συστήματα συγκεκριμένα ευστάθεια, ανάδραση, ανάλυση με συναρτήσεις μεταφοράς και εύρωστο έλεγχο για την χειραγώγηση και διοίκηση των εξόδων του συστήματος. Κατά την διάρκεια του διδακτορικού μου μελέτησα ιδιότητες ευστάθειας Στοχασιι κών Διαφορικών Εξισώσεων με εφαρμογή ανάδρασης Υψηλού Κέρδους. Κατασκευή Μαθημαιι κών μοντέλων με χρησιμοποίηση ιδεών από Δυναμικά Συστήματα, Θεωρία Ελέγχου και Στατισιι κής, συγκεκριμένα κατασκευή γραμμικών και μη-γραμμικών, συζευγμένων, Στοχασιι κών, πληθυσμιακών μοντέλων προβολής για την μελέτη της δυναμικής πληθυσμών ζώων και φυτών. Για παράδειγμα έχω χρησιμοποιήσει Βέλιι στες τεχνικές όπως quadratic programming και Σταιι σιι κές μεθόδους όπως πολλαπλή οπισθοδρόμηση για να συσχετίσω Πληθυσμιακά Μοντέλα Προβολής σε δεδομένα που περιγράφουν πληθυσμούς παπαγαλόψαρων που ζουν σε κοραλλιογενείς υφάλους της Καραϊβικής. Ενδιαφέρομαι επίσης για Αριθμητικές μεθόδους και την κατασκευή αλγορίθμων για την ανάλυση Δυναμικών Συστημάτων και Συστημάτων Ελέγχου. Έχω χρησιμοποιήσει για παράδειγμα προσομοίωση Monte Carlo για τον υπολογισμό

2 αμετάβλητων μέτρων Στοχασιι κών Διαφορικών Εξισώσεων και αλγορίθμους Hit-and-Run για την δημιουργία κυρτών και φραγμένων συνόλων σε Ευκλείδειους χώρους. ΕΡΓΑΣΙΑ Καθηγητής Μαθημαιι κός, κάνω φροντιστήριο μαθητές και φοιτητές σε διάφορα μαθήματα όπως Διαφορικός και Ολοκληρωιι κός λογισμός, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές εξισώσεις και Πιθανότητες. Επιστημονικός συνεργάτης (Σεπτέμβριος 2011 Φεβρουάριος 2012) Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τμήμα Αυτομαιι σμού. Μεταδιδακτορικός ερευνητής (Ιανουάριος 2009 Ιανουάριος 2011) University of Exeter, Schools of Biosciences and of Mathematics. Διδακιι κός συνεργάτης (Ιανουάριος 2009 Σεπτέμβριος 2009) University of Exeter, School of Mathematics. Ειδικός συνεργάτης (Οκτώβριος 2007 Δεκέμβριος 2008), Institute of Mathematics, SECaM, University of Exeter, U.K. Συνεργάτης Μαθημαιι κός (Ιανουάριος 2006 Ιούλιος 2007), Arithmetica Φοιτηιι κό φροντιστήριο, Θεσσαλονίκη. Στραιι ωιι κή θητεία (Νοέμβριος 2004 Νοέμβριος 2005) Διδακτορικός φοιτητής (Σεπτέμβριος 2000 Σεπτέμβριος 2004), Department of Mathematics, School of Engineering, Computer Science and Mathematics, University of Exeter, U.K. Ερευνητής (Ιούλιος 2003 Σεπτέμβριος 2003), Mathematics Institute, Technical University of Ilmenau, Germany. Ερευνητής (Απρίλιος 2003 Ιούλιος 2003), Mathematics Institute, University of Augsburg, Germany. Μαθημαιι κός συνεργάτης (Δεκέμβριος 2001 Μάρτιος 2002), Last-Mile communications/tivis LTD, Exeter, U.K. Εκπαιδευιι κός συνεργάτης ( ), Τσιάρας εκπαιδευιι κές υπηρεσίες, Θεσσαλονίκη. Εποχικός ερευνητής στατισιι κών δεδομένων, ( ) VPSRC, Θεσσαλονίκη. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Δίδαξα Απειροσιι κό Λογισμό στο τμήμα Αυτομαιι σμού του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. ( ) Δίδαξα το μάθημα Mathematical Biology and Ecology στο τμήμα Μαθημαιι κών του Exeter University. ( ) Δίδαξα τo μάθημα Systems, Series and Transforms στο τμήμα Μαθημαιι κών του Exeter University. ( ) Παρακολούσησα ένα εκπαιδευιι κό τμήμα (Learning and Training in Higher Education) στο University of Exeter.

3 Ως φροντιστής επέβλεψα φοιτητές για μαθήματα όπως Διαφορικός και Ολοκληρωιι κός Λογισμός, Μαθημαιι κός Προγραμμαιι σμός, Θεωρία Ελέγχου, Πραγμαιι κή Ανάλυση, Αριθμητική Ανάλυση, Διαφορικές Εξισώσεις, Γραμμική Άλγεβρα και MatLab. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Μπορώ να κατασκευάσω κώδικα σε διάφορες γλώσσες όπως C, C++, Basic, FORTRAN, Pascal, γνωρίζω πάρα πολύ καλά το μαθημαιι κό πακέτο MatLab, Όπως επίσης και τα λειτουργικά συστήματα Windows (+ Office) και LINUX. ΓΛΩΣΣΕΣ Ελληνικά, Αγγλικά (άπιαι στα), Γαλλικά (επίπεδο DELF B2). ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Υποτροφία Marie Curie (Απρίλιος 2003 Οκτώβριος 2003), European Control Training Site (CTS), Υποτροφία του University of Exeter ( ), για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα Μαθημαιι κών του University of Exeter, U.K. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Μικρό τμήμα στη Γεωμετρική Θεωρία Ελέγχου, Μάιος Σεμινάρια παραδόθηκαν από τον Καθ. Witold Respondek, Πανεπιστήμιο Στουτγάρδης, Γερμανία. Συμμετείχα στη ΒAMC (2001), Πανεπιστήμιο του Reading, U.K. και στη BMC BAMC (2002), Πανεπιστήμιο του Warwick, U.K. Σχολείο για μη-υπερβολικά Δυναμικά Συστήματα, Πανεπιστήμιο του Göttingen, Γερμανία, Ιούνιος - Ιούλιος Ακαδημαϊκοί που μπορούν να γράψουν συσταιικές για τον Δρ. Ιάκωβο Ματσίκη Καθηγητής Ι. Κούγιας, Τμήμα Αυτομαιι σμού, Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Μεσολόγγι 30200, Ελλάδα. Τηλ Professor S. B. Townley, Institute of Mathematics, School of Engineering, Computer Science and Mathematics, University of Exeter, Harrison Building, EX4 4QF, Exeter, U.K. Tel +44 (0) Fax +44 (0) Professor P. Mumby, Marine Spatial Ecology Lab,

4 School of Biosciences, University of Queensland, Australia. Tel Dr. D. J. Hodgson, Centre for Ecology and Conservation School of Biosciences, University of Exeter, Cornwall campus, TR10 9EZ, Penryn Cornwall, U.K. Tel +44 (0) Fax +44 (0) Dr H. Crauel, J.W. Goethe-Universität FB Mathematik Robert-Mayer-Strasse Frankfurt a.m. Germany Tel +49 (0) Fax +49 (0) Professor F. Colonius Universitätstrasse 14 Institüt für Mathematic D Augsburg Universität Augsburg Germany Tel +49 (0) Fax +49 (0) Δημοσιεύσεις Βιβλία High Gain Control of Stochastic Differential Equations: Analytical and Numerical methods for the calculation of moment exponents and rotation numbers. LAP Lambert Academic Publishing AG & Co KG. Δημοσιευμένα άρθρα 1) Renken H., Mumby P.J., Matsikis I., Edwards H.J., Effects of physical environmental conditions on the patch dynamics of Dictyota pulchella and Lobophora variegate on Caribbean coral reefs. Marine Ecology Progress Series, Vol. 403:63-74, ) Colonius F., Gayer T., Matsikis I., Numerical Computation of invariant densities for control SDE's.

5 International Journal of Control, 78(2005), ) Crauel H., Matsikis I., Townley S.B., Noise Assisted High-Gain Stabilization : Almost surely or in second mean. SIAM J. CONTROL OPTIM. Vol. 42, No 5, pp (2002) Άρθρα προς δημοσίευση A system s Probabilistic Transient Envelope as a solution to the problem of initial conditions. Submitted to the journal of Dynamical Systems. (2012) Μη δημοσιευμένα άρθρα (για αρχεία παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου Transient behaviour in population dynamics: Density of population number following a disturbance. (2011) 2) Matsikis I., Reactive, Neutral and non-reactive parts of Ecological Systems. (2011) 3) Matsikis I., Disturbances and first time-step analysis for population projection matrices. (2011) 4) Matsikis I., Hodgson D.J., Mumby P.J., Townley S.B., Density of a Disturbance. (2010) 5) Matsikis I., O Farrell S., Hodgson D.J., Townley S.B., van Rooij J., Mumby P.J., Response of spatially-structured populations of parrotfishes to fisheries closure. (2010) 6) Matsikis I., Hodgson D.J., Townley S.B., Bounds on short-term population size for stochastic population models. (2009) 7) Matsikis I., Hodgson D.J., Townley S.B., First and Second moments of size and stage-structure for populations with stochastic vital rates. (2008) Πρακτικά Συνεδρίων O Farrel S., Mumby P., Hodgson D., Townley S., Design of a coupled, non-linear PPM for Caribbean Parrot fishes, RCUK, U.K., May ) Matsikis I., Numerical computation of invariant densities for control SDE s. 1 st CTS conference at the University of Coimbra, Portugal, July 2004 Σεμινάρια σε συνέδρια Second Mean Analysis of Stochastically perturbed PPMs, seminar given at the Institute of Mathematics, SECaM, University of Exeter, U.K. January 2008.

6 2) Matsikis I., Stochastic Population Dynamics, seminar given at workshop on Population Dynamics at the Institute of Mathematics, SECaM, University of Exeter, U.K. November ) Matsikis I., Analytical and Numerical computation of invariant measures and Bayesian inference prior wind field models, double presentation at Aston University, School of Engineering and Applied Science, U.K. May ) Matsikis I., Computing invariant measures induced by stochastic differential equations, seminar given at the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, October ) Matsikis I., A Monte Carlo approach for the computation of invariant densities for Random Dynamical Systems, seminar given at the University of Exeter, U.K. February ) Matsikis I., On the calculation of invariant measures for Random Dynamical Systems, presented paper (preprint) by P. Kloeden and P. Imkeller at the Dynamics reading group, University of Exeter, October ) Matsikis I., Lyapunov exponents versus Rotation numbers, seminar given at the University of Augsburg, Germany, April ) Matsikis I., Stability of a certain class of stochastically perturbed control systems, seminar given at workshop on stochastic systems, University of Warwick, U.K. July ) Matsikis I., Some results concerning almost sure and mean square/second mean stability, seminar given at the Technical University of Ilmenau, Germany, June ) Matsikis I., Almost sure and second mean stabilization for a class of stochastically perturbed systems, seminar given at the 1 st joint BMC-BAMC conference, University of Warwick, April Stability of linear control systems, under the influence of multiplicative, white noise, seminar given at the University of Exeter, February 2002.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΜΑΡΚΑΚΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 13/6/1963 Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά. Τηλέφωνα: +30 2610431031 (Οικία), +30 2610996882 (Εργασία) Email: markakis@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Νικολάου Π. Καραμπετάκη Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιούλιος 2013 1. Στοιχεία Προσωπικά Ονοματεπώνυμο Καραμπετάκης Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Τηλ. 2510462326 και 6972556826 e-mail: igeront@teikav.edu.gr 1. Σπουδές 2 2. - Επαγγελματικό Έργο 2 3. - Διοικητικό Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τ. Δάρας. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ. Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Βιογραφικό Σημείωμα ΤΡΥΦΩΝ Ι. ΔΑΡΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος Τομέας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ερευνητική Μονάδα Στοχαστικών Μοντέλων ανάπτυξης καρκινικών όγκων Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναστασία Κανδύλη. Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007. Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναστασία Ν. Κανδύλη Πάτρα, 1 Φεβρουαρίου 2007 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Αναστασία Κανδύλη Όνομα πατέρα Νικόλαος Ημερομηνία γέννησης 1 Μαρτίου 1978 Τόπος γέννησης Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής

Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΌΝΟΜΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ιουλία Παπαγεωργίου Μαθηματικός, Διδάκτωρ Στατιστικής 19-4-07 έως σήμερα Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 1. Σπουδές Ο κ. Αναστάσιος Τασόπουλος μετά την αποφοίτηση του από το Μαθηματικό Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΜΑΡΓΑΡΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΝΑΡΗ 22 ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΗ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 42100 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΑΓΟΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a

Iw nnh A. N ka MSc, PhD Bi o grafi kì Shme w m a ÁÛ ÒÒ ºÆ MSc, PhD Ó Ö Ë Ñ ÛÑ ÁÛ ÒÒ ºÆ ÁÓÙÐÓÙ¾¼½ Προσωπικα Στοιχεια Ονομα Ιωάννης Επώνυμο Νίκας Ονομα Πατρός Ανδρέας Ημερομηνία Γεννήσεως 9 Απριλίου 1977 Τόπος Γεννήσεως Αθήνα Καταγωγή Μαλεσίνα(Ν. Φθιώτιδας)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος Β. Δρόσος. 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λάμπρος Β. Δρόσος. 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομα Λάμπρος Β. Δρόσος Ημ/νια Γέννησης 22 Αυγούστου 1961, Αγρίνιον Αιτ/νίας Τρέχουσες Θέσεις Υπηκοότητα Τίτλοι 1980-1985 Σπουδών 1987-1993 Καθηγητής Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικά Στοιχεία Όνομα Παντελής Επώνυμο Μπουμπούλης Υπηκοότητα Ελληνική Ημ/νία Γέννησης 23/02/1976 Διεύθυνση Σερφιώτου 86-88 Πειραιάς Τηλέφωνο 210-4533469, 210-4537064 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ευριπίδης ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Καθηγητής Στατικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηµεροµηνία γεννήσεως: 25 Φεβρουαρίου 1965 Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α. ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ KAI ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Institute of Sound

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός

Δημήτριος Μ. Κωτσοβός Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτριος Μ. Κωτσοβός ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης : 11/02/1976 Τόπος Γέννησης : Λονδίνο Διεύθυνση : Στουρνάρα 36, Αθήνα, τ.κ. 104 33 Τηλέφωνο: : 210 5222781, 2108325032 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ενημερώθηκε 30/06/2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΗΛΙΑ ΣΙΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ HIGHLY CITED RESEARCHER IN MATHEMATICS ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δρ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοζάνη, 14-02-2014 1 Γεώργιος Χ. Χριστοφορίδης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός M.Sc. Power Electronics & Drives

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Γεωργίου Χ. Τσιάτα Πολ. Μηχ. Ε.Μ.Π., M.Sc. Imperial College, Diploma of Imperial College, Μ.Δ.Ε. Ε.Μ.Π., Δρ. Μηχ. Ε.Μ.Π. Δεκέμβριος, 2010 Είμαι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Παπαδόπουλος Βιογραφικό

Σάββας Παπαδόπουλος Βιογραφικό Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 69100 Κομοτηνή Υπηκοότητα: Ελληνική Τόπος Γεννήσεως: Θεσσαλονίκη e mail: spapado@ierd.duth.gr Αναθεωρήθηκε στις 09/03/10

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : Θεσσαλονίκη : Έγγαμος με την Δρ. Ευαγγελία (Έλια) Βαρδάκη, μία κόρη, δύο γιούς. ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ : Μάρκος Παπαγεωργίου : Αγ. Λαύρας 6, 73132 Χανιά Τηλ.: 28210-53695 : Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρίδης Ανέστης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Μαυρίδης Ανέστης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαυρίδης Ανέστης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο : Μαυρίδης Όνομα : Ανέστης Όνομα Πατρός : Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης : 12 Σεπτεμβρίου 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Παπαδάτος Νικόλαος του Διονυσίου Θέση : Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών Διεύθυνση γραφείου: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Φεβρουάριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟIΧΕIΑ... 2 2. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 3. ΣΠΟΥ ΕΣ... 2 4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 5. Ι ΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροϕορικής Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών BIOGRAFIKO SHMEIWMA Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Ιωάννη Μαρινάκη 1 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Μαρινάκης Όνομα πατρός: Σταύρος Όνομα μητρός: Σοφία Ημερομηνία γεννήσεως: 25-02-1976

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες.

Κατάλογος ετερο-αναφορών σε εργασίες μου και αναλυτικοί πίνακες. Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ Βασίλειος Γ. Καμπουρλάζος ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 24 Σεπτεμβρίου 1963 ΘΕΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τακτικός Καθηγητής Α βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα