ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

2 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας µε αντικείµενο την καταγραφή του κλίµατος και των προσδοκιών των επιχειρήσεων του κλάδου όσον αφορά την τουριστική κίνηση. Συγκεκριµένα, η πρώτη έρευνα διεξάγεται στην αρχή της τουριστικής περιόδου προκειµένου να καταγράψει τις απόψεις και προβλέψεις των επιχειρήσεων για την τουριστική κίνηση της περιόδου που αρχίζει. Η δεύτερη έρευνα διεξάγεται µετά το τέλος της τουριστικής περιόδου µε αντικείµενο τις απόψεις των επιχειρήσεων για την τουριστική κίνηση που πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο που πέρασε. Στη δεύτερη πιλοτική έρευνα το δείγµα των ξενοδοχείων επιλέχτηκε από τις µεγαλύτερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 7 του συνολικού δυναµικού της χώρας σε κλίνες. Στη συγκεκριµένη έρευνα ανταποκρίθηκαν 289 επιχειρήσεις συνολικής δυναµικότητας κλινών, που σηµαίνει ότι η µέση δυναµικότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος ανέρχεται σε 200 κλίνες. Οι επιχειρήσεις αυτές συµµετέχουν µε ποσοστό 9% στο συνολικό δυναµικό της χώρας σε κλίνες ή 12,5% στο συνολικό δυναµικό των µεσαίων και µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων (πάνω από 60 κλίνες), που καλύπτει η έρευνα. Η βασική αιτία που η έρευνα περιορίστηκε µεταξύ των µεσαίων και µεγάλων µονάδων είναι η σχετική οµοιογένεια που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις αυτές στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν µε την έναρξη κάθε τουριστικής περιόδου. Αντίθετα, οι µικρές επιχειρήσεις παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά όσον αφορά τα διάφορα χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας, ενώ ο µεγάλος αριθµός αυτών των επιχειρήσεων (πάνω από µονάδες) απαιτεί πολύ µεγαλύτερο δείγµα για να προκύψουν αξιόπιστα συµπεράσµατα. Όπως συµβαίνει µε όλες τις έρευνες οικονοµικής συγκυρίας που διεξάγονται από τους διεθνείς οργανισµούς, σκοπός τους είναι να καταγράψουν τις τάσεις και αντιλήψεις που επικρατούν µεταξύ των επιχειρήσεων, και όχι να δώσουν εκτιµήσεις συγκεκριµένων οικονοµικών µεγεθών (κύκλος εργασιών, επίπεδο κερδών, µέγεθος απασχόλησης, κλπ). Για αυτόν το λόγο οι ερωτήσεις είναι περισσότερο ποιοτικές (π.χ. «τη θερινή περίοδο που πέρασε, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή, η µέση πληρότητα του ξενοδοχείου αυξήθηκε;») παρά ποσοτικές (π.χ. «πόσο τις % αυξήθηκε η µέση πληρότητα;»). Εποµένως, τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας καταγράφουν τις τάσεις που επικρατούν µεταξύ των

3 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 3 εκπροσώπων των µεσαίων και µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, και δεν µπορούν να επεκταθούν στις µικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Το ΙΤΕΠ εκφράζει τις ευχαριστίες του στις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα και σηµειώνει ότι όσες περισσότερες επιχειρήσεις συµµετέχουν, τόσο πιο αξιόπιστα θα είναι τα συµπεράσµατα που προκύπτουν. Η σωστή αποτύπωση των τάσεων που επικρατούν στον τουριστικό κλάδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου και µακροπρόθεσµου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και προώθησης του τουρισµού. 2. Η Γενική Εικόνα Τα ευρήµατα της έρευνας έδειξαν ότι παρά τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, η περίοδος που πέρασε εµφάνισε σταθερότητα σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή. Συγκεκριµένα, το ποσοστό των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων που είχαν αύξηση της µέσης πληρότητας, σε σχέση µε πέρυσι, συµπίπτει µε το ποσοστό των επιχειρήσεων που σηµείωσαν µείωση. Θετική, όµως, εικόνα σηµειώνουν οι απαντήσεις των επιχειρήσεων ως προς τον κύκλο εργασιών και τον αριθµό των απασχολουµένων. Τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αύξησαν τον κύκλο εργασιών και τον αριθµό των απασχολουµένων είναι σαφώς µεγαλύτερα από τα ποσοστά των ξενοδοχείων που είχαν µείωση. Η µόνη αρνητική διαπίστωση αφορά τη µέση διάρκεια του αριθµού των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι η µέση διάρκεια παραµονής των πελατών µειώθηκε, σε σχέση µε πέρυσι, είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι αυξήθηκε. Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί για το µέλλον της τουριστικής κίνησης, πάνω από τις µισές επιχειρήσεις (55%) προγραµµατίζουν επενδύσεις κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου, κυρίως στην ανακαίνιση δωµατίων, στη βελτίωση χώρων υποδοχής, σε µηχανολογικό εξοπλισµό και σε έργα προστασίας περιβάλλοντος. Τέλος, η πλειονότητα των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι βασικοί παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξή τους οφείλεται στη γενική οικονοµική κρίση, στο διεθνή ανταγωνισµό, τη µικρή περίοδο επαρκούς πληρότητας λόγω εποχικότητας και στην ανεπαρκή ζήτηση.

4 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 4 3. Ανάλυση των Αποτελεσµάτων 3.1 Πραγµατοποιήσεις Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική η αποτύπωση των τάσεων που επικράτησαν κατά την θερινή περίοδο που πέρασε, βασίζεται στην ποσοστιαία κατανοµή των επιχειρήσεων στις τρεις εναλλακτικές απαντήσεις («αύξηση» ή «στασιµότητα» ή «µείωση») καθώς και στις διαφορές µεταξύ των θετικών και αρνητικών απαντήσεων. Αναλυτικότερα τα αποτελέσµατα της δεύτερης εξαµηνιαίας έρευνας µεταξύ των µεσαίων και µεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, µε αντικείµενο τις απόψεις των επιχειρήσεων για την τουριστική κίνηση της εφετινής περιόδου, έχουν ως εξής: Όσον αφορά τη µέση πληρότητα, οι απαντήσεις είναι περίπου ισοκατανεµηµένες στις τρεις εναλλακτικές απαντήσεις. Συγκεκριµένα, 35,2% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι η µέση πληρότητα ήταν περίπου η ίδια σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή θερινή περίοδο ( ιάγραµµα 1). Αύξηση της µέσης πληρότητας διαπίστωσε το 32,4% και µείωση επίσης 32,4%. Μάλιστα, στις επιχειρήσεις που είχαν στασιµότητα, η µέση πληρότητα ανήλθε σε 71,8% έναντι 78,8% των επιχειρήσεων που είχαν αύξηση και 64,7% των επιχειρήσεων που είχαν µείωση. Συνολικά, η µέση πληρότητα ανήλθε σε 71,2% µε βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγµατος. Σηµειώνεται ότι στην πρώτη έρευνα που διεξάχθηκε στην αρχή της τουριστικής περιόδου η πρόβλεψη για την µέση πληρότητα ήταν 73%. Αύξηση του κύκλου εργασιών σηµείωσε το 40,3% των επιχειρήσεων, ενώ αύξηση των τιµών των προσφεροµένων υπηρεσιών σηµειώθηκε στο 40,2%. Αντίθετα, µείωση του κύκλου εργασιών είχε το 25,4% των ξενοδοχείων και µείωση των τιµών το 5%, ενώ τα ποσοστά των επιχειρήσεων που τόσο ο κύκλος εργασιών όσο και οι τιµές παρέµειναν περίπου στα περυσινά επίπεδα ανέρχονται σε 34,4% και 54,8%, αντίστοιχα. Η πλειονότητα (71,2%) των εκπροσώπων των ξενοδοχείων απάντησε ότι η απασχόληση στις επιχειρήσεις τους παρέµεινε στα ίδια µε πέρυσι επίπεδα. Αύξηση της απασχόλησης είχε το 21,3% και µείωση µόνο το 7,5%.

5 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 5 ιάγραµµα 1: Ποσοστιαία Κατανοµή Πραγµατοποιήσεων απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων Αυξήθηκε Μειώθηκε Έµεινε περίπου αµετάβλητο Τέλος, όσον αφορά τη µέση διάρκεια παραµονής των πελατών σε διανυκτερεύσεις, η πλειονότητα (76,9%%) των ερωτώµενων διατύπωσε την άποψη ότι ήταν περίπου η ίδια µε πέρυσι, 7,3% ότι αυξήθηκε και 15,7% ότι µειώθηκε. εν σηµειώνονται ουσιαστικές διαφορές µεταξύ των εκτιµήσεων των τριών κατηγοριών και οι εκτιµήσεις για τη µέση διάρκεια παραµονής ανέρχονται από 5,3 έως 5,8 διανυκτερεύσεις. Συνολικά, η µέση παραµονή ανήλθε σε 5,7 διανυκτερεύσεις. Οι διαφορές µεταξύ των ποσοστών των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι θα σηµειωθεί αύξηση (θετικές απαντήσεις) και εκείνων που πιστεύουν ότι θα σηµειωθεί µείωση (αρνητικές απαντήσεις) στις επιµέρους ερωτήσεις, αποτελούν δείκτες µέτρησης των πραγµατοποιήσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Το ιάγραµµα 2 αποτυπώνει τις διαφορές µεταξύ των θετικών και αρνητικών απαντήσεων. Στις περισσότερες ερωτήσεις (κύκλος εργασιών, τιµές υπηρεσιών και απασχόληση) τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων είναι µεγαλύτερα των ποσοστών των αρνητικών απαντήσεων, αποτυπώνοντας έτσι µία κάπως ικανοποιητική άποψη για τις πραγµατοποιήσεις της περασµένης περιόδου µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

6 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 6 ιάγραµµα 2: ιαφορές µεταξύ Θετικών και Αρνητικών Πραγµατοποιήσεων απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων - - Αυξήθηκε (θετικές απαν τ.) Μειώθηκε (αρν ητικές απαν τ.) ιαφορές (θετικές - αρν ητικές) Στην ερώτηση που αφορούσε τη µέση πληρότητα η διαφορά ήταν µηδενική, και µόνο στην ερώτηση που αφορά το µέσο αριθµό των διανυκτερεύσεων των πελατών, η διαφορά είναι αρνητική (-8,4%). 3.2 Εµπόδια Ανάπτυξης Τα µεγάλα περιθώρια που υπάρχουν για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων της χώρας µας φαίνονται από το γεγονός ότι µόνο το 21,2% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογα εµπόδια, που να εµποδίζουν την ανάπτυξη της επιχείρησης τους. Αντίθετα, η πλειονότητα (78,8%) των επιχειρήσεων αντιµετωπίζει προβλήµατα ανάπτυξης και πιστεύει ότι οι βασικοί παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξή τους είναι η γενική οικονοµική κρίση (56,9%), ο έντονος διεθνής ανταγωνισµός (40,4%) και η µικρή περίοδος επαρκούς πληρότητας λόγω εποχικότητας (37,4%) ιάγραµµα 3. Ακολουθούν η ανεπαρκής ζήτηση (27,9%), ο έντονος τοπικός ανταγωνισµός (26,7%), η ανεπαρκής κρατική υποστήριξη & γραφειοκρατία (26,4%), η ανεπάρκεια εξειδικευµένου

7 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 7 προσωπικού (23%), η ανεπαρκής υποστήριξη ή εµπόδια από την τοπική αυτοδιοίκηση (22,1%) και η ανεπάρκεια συγκοινωνιών στην περιοχή τους (21,7%). ιάγραµµα 3: Παράγοντες που Εµποδίζουν την Ανάπτυξη της Επιχείρησης εν υπήρχαν εµπόδια 21,2% Οικονοµική κρίση 56,9% ιεθνής Ανταγωνισµός Εποχικότητα Ανεπαρκής ζήτηση Τοπικός Ανταγωνισµός Κρατική υποστήριξη Ανεπάρκεια προσωπικού Τοπική αυτοδιοίκηση Ανεπάρκεια συγκοινωνιών Αδυναµία επενδύσεων Τουριστικά γραφεία Κόστος διαφήµισης Ελλειψη χώρου για ανάπτυξη Κατηγορία Ξενοδοχείου 2,6% 12,9% 10,9% 10,2% 8,9% 27,9% 26,7% 26,4% 23, 22,1% 21,7% 37,4% 40,4% Επενδύσεις Το µάλλον αισιόδοξο κλίµα που επικρατεί µεταξύ των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά και η προσπάθεια που καταβάλουν για τη βελτίωση της ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών, συνδέεται µε τις επενδύσεις που σκοπεύουν να κάνουν οι επιχειρήσεις τη χειµερινή περίοδο που έρχεται ( ιάγραµµα 4). Πάνω από τις µισές επιχειρήσεις (55,1%) σκοπεύουν να προχωρήσουν σε σηµαντικές επενδύσεις που αφορούν κυρίως την ανακαίνιση δωµατίων (37%), τη βελτίωση των χώρων υποδοχής (32%) και το µηχανολογικό εξοπλισµό (κλιµατισµός, κλπ., 23%). Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι µία στις πέντε επιχειρήσεις (20,3%) προγραµµατίζει να κάνει επενδύσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

8 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 8 ιάγραµµα 4: Σηµαντικότερες Προγραµµατισµένες Επενδύσεις Θα κάνουν επενδύσεις 55,1% Ανακαίνιση δωµατίων 37, Βελτίωση χώρων υποδοχής 32, Μηχανολογικά 23, Προστασία περιβάλλοντος 20,3% Ασφάλεια χώρων 16,7% Μηχανοργάνωση 11,9% Βελτίωση κατηγορίας 8, Άλλες επενδύσεις 5,4% Αύξηση αριθµού δωµατίων 1,9% 5 6 Ακολουθούν η ασφάλεια χώρων (16,7%), η µηχανοργάνωση (11,9%), η βελτίωση της κατηγορίας του ξενοδοχείου (8%) και η επέκταση / αύξηση του αριθµού των δωµατίων (1,9%). Σηµειώνεται ότι όλα τα ποσοστά και οι δείκτες που αναφέρθησαν στις προηγούµενες παραγράφους, προέκυψαν από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων αφού πρώτα σταθµίστηκαν µε τη δυναµικότητα (κλίνες) κάθε ξενοδοχειακής µονάδας. 3.4 Μηχανοργάνωση Νέες Τεχνολογίες Τέλος, το επίπεδο της µηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων του δείγµατος κρίνεται ικανοποιητικό και οι περισσότερες επιχειρήσεις κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών. Συγκεκριµένα, το 83,4% των ξενοδοχείων χρησιµοποιεί το δια-δίκτυο (internet) για κρατήσεις µε µέσο ποσοστό κρατήσεων. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν

9 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 9 σελίδα µε διαφήµιση στο δια-δίκτυο (site) ανέρχεται σε 88,9%, και από τις λοιπές επιχειρήσεις (11,1%), που δεν διαθέτουν, το 68,8% σκοπεύει να εγκαταστήσει στο άµεσο µέλλον. 4. Σύγκριση µεταξύ Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Όπως ήδη αναφέρθηκε, η έρευνα έγινε µεταξύ των µεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µε δυναµικότητα πάνω από 60 κλίνες, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 7 του συνολικού δυναµικού της χώρας σε κλίνες. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν 289 επιχειρήσεις εκ των οποίων οι 104 έχουν µέγεθος έως και 100 κλίνες και µέση δυναµικότητα 76 κλινών, και οι λοιπές 185 έχουν µέγεθος άνω των 100 κλινών µε µέση δυναµικότητα 271 κλίνες. Έτσι, στην παρούσα παράγραφο συγκρίνουµε τις απαντήσεις των δύο κατηγοριών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων προκειµένου να διαπιστώσουµε τις διαφορές που επικρατούν µεταξύ των µεσαίων και µεγάλων µονάδων. Το ιάγραµµα 5 απεικονίζει τις τάσεις που επικράτησαν µε βάση τις ποσοστιαίες κατανοµές των επιχειρήσεων στις τρεις εναλλακτικές απαντήσεις («αύξηση» ή «στασιµότητα» ή «µείωση»). Είναι εµφανής η υπεροχή των θετικών απαντήσεων (αύξηση) στις µεγάλες επιχειρήσεις. ιάγραµµα 5: Ποσοστιαία Κατανοµή Πραγµατοποιήσεων (α) Μεσαίες (< 100 Κλίνες) (β) Μεγάλες (> 100 Κλίνες) απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων Αυξήθηκε Μειώθηκε Έµεινε περίπου αµετάβλητο Αυξήθηκε Μειώθηκε Έµεινε περίπου αµετάβλητο

10 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 10 Σε όλες σχεδόν τις ερωτήσεις και συγκεκριµένα σε εκείνες που αφορούν τη µέση πληρότητα, τον κύκλο εργασιών, τις τιµές των υπηρεσιών και τον αριθµό των απασχολουµένων, τα ποσοστά των επιχειρήσεων που απάντησαν ότι «αυξήθηκαν», είναι σηµαντικά υψηλότερα στις µεγάλες επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις µεσαίες επιχειρήσεις. Μόνο στην ερώτηση που αφορά τη µέση διάρκεια του αριθµού των διανυκτερεύσεων των επισκεπτών, το ποσοστό των θετικών απαντήσεων των µεγάλων επιχειρήσεων είναι µικρότερο από εκείνο των µεσαίων επιχειρήσεων. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγµατος, η µέση διάρκεια παραµονής ανήλθε στις µεσαίου µεγέθους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε 4,4 διανυκτερεύσεις και στις µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις σε 6,5 διανυκτερεύσεις, ενώ η µέση πληρότητα ανήλθε σε 67% στις µεσαίες και σε 73% στις µεγάλες. ιάγραµµα 6: ιαφορές µεταξύ Θετικών και Αρνητικών Πραγµατοποιήσεων (α) Μεσαίες (< 100 Κλίνες) (β) Μεγάλες (> 100 Κλίνες) απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων - - απασχολουµένων διαν υκτερεύσεων Αυξήθηκε (θετικές απαν τ.) Μειώθηκε (αρν ητικές απαν τ.) ιαφορές (θετικές - αρν ητικές) Αυξήθηκε (θετικές απαν τ.) Μειώθηκε (αρν ητικές απαν τ.) ιαφορές (θετικές - αρν ητικές) Το ιάγραµµα 6 αποτυπώνει τις διαφορές µεταξύ των θετικών και αρνητικών απαντήσεων, που αποτελούν και δείκτες µέτρησης των πραγµατοποιήσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Είναι και πάλι εµφανής η υπεροχή των θετικών απαντήσεων στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες. Οι µόνες εξαιρέσεις είναι η µέση πληρότητα, όπου η εικόνα είναι αρνητική στις µεσαίες επιχειρήσεις και οριακά θετική στις µεγάλες, και ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεων όπου εµφανίζεται η αρνητική τάση στις µεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

11 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 11 ιαφορές, επίσης, παρατηρούνται µεταξύ των µεσαίων και µεγάλων επιχειρήσεων ως προς τα εµπόδια που εµποδίζουν την ανάπτυξη τους ( ιάγραµµα 7). Με εξαίρεση την γενική οικονοµική κρίση και τη µικρή περίοδο επαρκούς πληρότητας λόγω εποχικότητας, που και στις δύο κατηγορίες θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες µε την ίδια σχεδόν βαρύτητα, η σειρά σπουδαιότητας διαφέρει στους λοιπούς παράγοντες. Για παράδειγµα, ο έντονος διεθνής ανταγωνισµός είναι ο δεύτερος σπουδαιότερος ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη στις µεγάλες µονάδες (42,2%) και ο έκτος για τις µεσαίες επιχειρήσεις (28,8%). Στις µικρές επιχειρήσεις η ανάπτυξη εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κρατική υποστήριξη (42,1%), την τοπική αυτοδιοίκηση (38,4%) και την επάρκεια των συγκοινωνιών στην περιοχή τους (37,1%). Αντίθετα, στις µεγάλες επιχειρήσεις αυτοί οι παράγοντες έχουν µικρή βαρύτητα ως αποτρεπτικές αιτίες για την ανάπτυξη τους. Ανάλογη εικόνα εµφανίζουν η αδυναµία επενδύσεων, το κόστος διαφήµισης και η έλλειψη χώρου για ανάπτυξη. ιάγραµµα 7: Παράγοντες που Εµποδίζουν την Ανάπτυξη της Επιχείρησης εν υπήρχαν εµπόδια 15,6% 22, Οικονοµική κρίση 56,4% 59,9% ιεθν ής Αν ταγων ισµός 28,8% 42,2% Εποχικότητα 37,4% 37, Τοπικός Αν ταγων ισµός 27, 25,5% Αν επαρκής ζήτηση 26,2% 38,3% Κρατική υποστήριξη Αν επάρκεια προσωπικού Τοπική αυτοδιοίκηση 23,9% 23,5% 19,4% 19,6% 42,1% 38,4% Μεγάλες Μεσαίες Αν επάρκεια συγκοινωνιών 19,3% 37,1% Αδυν αµία επεν δύσεων 12, 18,8% Τουριστικά γραφεία 10,7% 11,7% Κόστος διαφήµισης 9, 17,7% Ελλειψη χώρου για αν άπτυξη 7,1% 20,4% Κατηγορία Ξενοδοχείου 1,7% 8,2% 5 6

12 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 12 Το 56,5% των µεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σκοπεύει να προχωρήσει σε επενδύσεις κατά τη χειµερινή περίοδο έναντι 46% των µεσαίων επιχειρήσεων. Και στις δύο κατηγορίες η ανακαίνιση των δωµατίων και βελτίωση των χώρων υποδοχής εµφανίζονται ως οι κυριότερες από τις προγραµµατιζόµενες επενδύσεις. Ουσιαστικές διαφορές παρατηρούνται στο µηχανολογικό εξοπλισµό (κλιµατισµός, κλπ.) και στη βελτίωση της κατηγορίας του ξενοδοχείου. ιάγραµµα 8: Σηµαντικότερες Προγραµµατισµένες Επενδύσεις Θα κάν ουν επενδύσεις 46, 56,5% Ανακαίνιση δωµατίων Βελτίωση χώρων υποδοχής 31,9% 32,6% 27,9% 37,7% Μηχανολογικά 14,5% 24,3% Προστασία περιβάλλοντος Ασφάλεια χώρων Μηχανοργάνωση 20,9% 16,3% 16,6% 17,2% 11,8% 12,7% Μεγάλες Μεσαίες Βελτίωση κατηγορίας Άλλες επενδύσεις 6,9% 5,4% 5,1% 15,2% Αύξηση αριθµού δω µατίων 2, 1,1% Σύγκριση µεταξύ Προβλέψεων και Πραγµατοποιήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων Η πρώτη έρευνα, που διεξάχθηκε στην αρχή της τουριστικής περιόδου και είχε ως αντικείµενο την καταγραφή των προβλέψεων των επιχειρήσεων για την επερχόµενη τουριστική περίοδο, έγινε µεταξύ των µεγαλύτερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων µε δυναµικότητα άνω των 100 κλινών. Είναι, εποµένως, ενδιαφέρον να συγκρίνουµε τις

13 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 13 προσδοκίες των ξενοδόχων στην αρχή της τουριστικής περιόδου µε τις διαπιστώσεις τους για την τουριστική κίνηση που πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο που πέρασε. Το ιάγραµµα 9 παρουσιάζει την ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων των ερευνών. Είναι εµφανής η σχετική αισιοδοξία που επικρατούσε κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Πιο αναλυτικά, το ποσοστό των επιχειρήσεων που τελικά διαπίστωσε αύξηση της µέσης πληρότητας, είναι µεγαλύτερο από το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέµενε αύξηση της πληρότητας στην αρχή της περιόδου. Όµως, η θετική αυτή εξέλιξη αντισταθµίστηκε από την αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που είχαν µείωση της µέσης πληρότητας, µε ταυτόχρονη µείωση του ποσοστού των µονάδων που είδαν την πληρότητα να παραµένει αµετάβλητη, µε αποτέλεσµα ο τελικός δείκτης που προκύπτει από τη διαφορά µεταξύ θετικών απαντήσεων (αύξηση) και αρνητικών απαντήσεων (µείωση) να µειωθεί ( ιάγραµµα 10). Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων πριν τη θερινή περίοδο για τη µέση πληρότητα, συµπίπτει µε τις εκτιµήσεις τους για την µέση πληρότητα που τελικά επιτεύχθηκε (73%). Σχεδόν ταύτιση σηµειώνεται και στην εκτίµηση του µέσου αριθµού διανυκτερεύσεων. Η πρόβλεψη των εκπροσώπων των ξενοδοχείων ήταν 6,7 διανυκτερεύσεις, και κατά την εκτίµηση τους πραγµατοποιήθηκαν κατά µέσο όρο 6,5 διανυκτερεύσεις. ιάγραµµα 9: Ποσοστιαία Κατανοµή Απαντήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων (α) Προβλέψεις (β) Πραγµατοποιήσεις απασχολουµένων διαν υκτερεύσεων απασχολουµένων διαν υκτερεύσεων Θα αυξηθεί Θα µειωθεί Θα µείινει περίπου αµετάβλητο Αυξήθηκε Μειώθηκε Έµεινε περίπου αµετάβλητο

14 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 14 Στις λοιπές ερωτήσεις, κύκλος εργασιών, τιµές υπηρεσιών και αριθµός απασχολουµένων, τόσο η ποσοστιαία κατανοµή των απαντήσεων ( ιάγραµµα 9) όσο και οι διαφορές µεταξύ των θετικών και αρνητικών απαντήσεων ( ιάγραµµα 10), δείχνουν ότι πραγµατοποιήσεις προσεγγίζουν σε µεγάλο βαθµό τις προβλέψεις. ιάγραµµα 10: ιαφορές µεταξύ Θετικών και Αρνητικών Απαντήσεων (α) Προβλέψεις (β) Πραγµατοποιήσεις απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων - - απασχολουµέν ων διαν υκτερεύσεων Θα αυξηθούν (θετικές απαν τ.) Θα µειωθούν (αρν ητικές απαν τ.) ιαφορές (θετικές - αρν ητικές) Αυξήθηκε (θετικές απαν τ.) Μειώθηκε (αρν ητικές απαν τ.) ιαφορές (θετικές - αρν ητικές)

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

«Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» «Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 9211200-10 Fax 9233977, 9228130 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. 9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων»

«Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» «Ελληνικός Τουρισμός: Ποιότητα και Κερδοφορία των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» Γκίκας Α. Χαρδούβελης Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Παν. Πειραιώς Οικονομικός Σύμβουλος Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (ΙΤΕΠ) για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής

Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος. Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης Παύλος Μυλωνάς Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Νέλλη Τζάκου-Λαμπροπούλου Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής Ιούλιος 215 Σύνοψη Ειδικό Θέμα: Ξενοδοχεία

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΤΕΠ 1. Δρ. Μαρία Μαρκάκη, Οικονομολόγος - Μηχανολόγος 2. Σοφία Γ. Πανούση, Οικονομολόγος, 3. Δρ. Γιώργος Σώκλης, Οικονομολόγος 4. Δρ. Αγνή Χριστίδου, Νομικός 5. Αναστασία Ψάλτη, Εφαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο

Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Μελέτη για την Ανάπτυξη της Ρωσικής Αγοράς Τουρισµού στην Κύπρο Τελική Έκθεση Αποτελεσµάτων Ετοιµάστηκε για τον Κυπριακό Οργανισµό Τουρισµού Αύγουστος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...I ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Πάνος Πασιαρδής 1 Πάρης Νεάρχου Παντελής Μιτσής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΤΣΩΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000

6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2000 6.1.1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΧΑΑ) 1998-2 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτοµίας, οι οποίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5

1 Εισαγωγή 4. 1.1 Το αντικείμενο του έργου 4 1.2 Στόχος και αντικείμενο της 3ης Φάσης της μελέτης 5 Μελέτη για την εφαρμογή της αρχής του χερσαίου Μεταφορικού Ισοδύναμου στις θαλάσσιες συνδέσεις των Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ: ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΑΝΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ελληνικός τουρισμός επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια της ανάπτυξής του μια αξιοθαύμαστη αντοχή στις κρίσεις, που συχνά ταλανίζουν

ελληνικός τουρισμός επέδειξε όλα αυτά τα χρόνια της ανάπτυξής του μια αξιοθαύμαστη αντοχή στις κρίσεις, που συχνά ταλανίζουν Αριθμός φύλλου 16 ΠΕΡΙΟΔΟΣ B ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 Πόλεμος κινήτρων στους ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Τουρισμός 2009 Στην έρευνα του xenia news, που ακολουθεί καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΤΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ACS ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΕΣΤΟΥΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα