Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της."

Transcript

1 Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και για την μακροχρόνια αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων (μέχρι και ένα έτος, ανάλογα με το είδος της τροφής). Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι -18 C ή χαμηλότερη. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας Σημαντικές προειδοποιήσεις Εγκατάσταση και σύνδεση Λειτουργία της συσκευής Απόψυξη και καθαρισμός της συσκευής Αντιμετώπιση προβλημάτων

2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Παρ όλα αυτά, σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες και δεξιότητες, ή από άτομα με ελλιπή εμπειρία ή γνώση, χωρίς την επίβλεψή σας. Η ίδια σύσταση ισχύει και για τη χρήση της συσκευής από ανηλίκους. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο ρεύματος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιγράφουν τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Οι οδηγίες απευθύνονται για διάφορους τύπους συσκευών / μοντέλα, επομένως κάποιες ρυθμίσεις ή εξαρτήματα μπορεί να περιγράφονται στο παρόν αλλά να μην είναι διαθέσιμα στη δική σας συσκευή. Αφαιρέστε την συσκευασία που προορίζεται για την προστασία της συσκευής ή συγκεκριμένων μερών της κατά τη μεταφορά της. Εγκατεστημένα κάτω από το καπάκι του καταψύκτη είναι τα διαχωριστικά που προστατεύουν το περίβλημα από ζημιές κατά τη μεταφορά της συσκευής. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, αφήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση για περίπου 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα βλαβών λειτουργίας στο σύστημα ψύξης λόγω των επιπτώσεων της μεταφοράς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει λίγο ξύδι. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα και να είναι γειωμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη στη βροχή. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος (αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα / υποδοχή) πριν τον καθαρισμό, πριν την αντικατάσταση λάμπας, καθώς και πριν από τυχόν επισκευές. Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί μόνο από έναν ειδικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν τεχνικό ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη, περιστρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση (βλέπε ενότητα «Λειτουργία της συσκευής - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής on/off») και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από τη συσκευή. Αδειάστε τη συσκευή, αποψύξτε την, καθαρίστε τη και αφήστε το καπάκι μισάνοιχτο. Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς κανένα κίνδυνο για το περιβάλλον. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι σχισμές εξαερισμού πρέπει να είναι πάντα καθαρές και ανεμπόδιστες. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εξαρτήματα ή άλλες μεθόδους για την απόψυξη της συσκευής, εκτός εκείνων που ρητά συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην τρυπηθεί το εξωτερικό μπροστινό ή το εξωτερικό πίσω τοίχωμα της συσκευής ή οποιαδήποτε επιφάνεια στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη στο σύστημα ψύξης. Με τα μοντέλα που έχουν μονάδα συμπυκνωτή, η οποία βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα της συσκευής, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή να μην προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα συμπυκνωτή κατά τον καθαρισμό. Κατά την εγκατάσταση, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση της συσκευής, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στην μόνωση των μερών του συστήματος ψύξης. Αυτό θα αποτρέψει επίσης τη ρύπανση. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής, εκτός από αυτές που επιτρέπονται από τον κατασκευαστή της συσκευής ψύξης. 16

3 Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας Εγκαταστήστε τη συσκευή όπως ορίζεται στις οδηγίες χρήσης. Μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής συχνότερα από ό, τι χρειάζεται. Στα μοντέλα με μονάδα συμπυκνωτή στο πίσω τοίχωμα της συσκευής, να κάνετε τακτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα πίσω από τη συσκευή είναι όντως ελεύθερη και ότι η μονάδα συμπυκνωτή είναι πάντα καθαρή (βλέπε ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων ). Αν το λάστιχο είναι κατεστραμμένο ή δεν παρέχει άψογη εφαρμογή για άλλους λόγους, πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Πριν τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στη συσκευή, αφήστε το να κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου. Σας συνιστούμε να αποψύχετε και να καθαρίζετε τη συσκευή μία με δύο φορές το χρόνο. Μην ανοίγετε το καπάκι συχνότερα από ό, τι χρειάζεται. Το συχνό άνοιγμα θα αυξήσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη, θα δημιουργήσει υπερβολικό σχηματισμό πάγου και κατά συνέπεια, υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Μην κρατάτε το καπάκι ανοικτό για πολλή ώρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Κάθε παράλειψη να τηρηθούν οι οδηγίες στις ενότητες Τοποθέτηση της συσκευής και Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Για τα μοντέλα με τη μονάδα συμπυκνωτή εγκατεστημένη μέσα στο μονωτικό στρώμα, επιτρέψτε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Σημαντικές προειδοποιήσεις Αν η συσκευή αγοράστηκε για να αντικαταστήσει μια παλιά συσκευή η οποία διέθετε μηχανισμό κλειδώματος που δεν μπορεί να ανοιχθεί από το εσωτερικό της συσκευής (κλειδαριά ασφαλείας, σύρτης), αχρηστεύστε τον μηχανισμό κλειδώματος. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο για τα παιδιά να κλειδωθούν στο εσωτερικό της συσκευής και θα τα προστατέψει από τον κίνδυνο της ασφυξίας. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς. Μην αγγίζετε τις κρύες επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής, ιδιαίτερα εάν τα χέρια σας είναι νωπά ή βρεγμένα, γιατί το δέρμα σας μπορεί να παγώσει ή να κολλήσει σε αυτές τις επιφάνειες. Μην καταψύχετε τα ποτά σε φιάλες. Αυτό ισχύει ιδίως για ανθρακούχα ποτά όπως το μεταλλικό νερό, αφρώδες κρασί, μπύρα, αναψυκτικά κλπ. Κατά τη διαδικασία της κατάψυξης, το υγρό θα διασταλεί και το γυαλί μπορεί να σπάσει. Μην τρώτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ψωμί, φρούτα, λαχανικά), καθώς υπάρχει κίνδυνος από κρυοπαγήματα. Αν η οσμή ή το χρώμα οποιουδήποτε τροφίμου φαίνεται ύποπτο, πετάξτε το τρόφιμο καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο αν καταναλωθεί. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές για την απόψυξη της συσκευής (στεγνωτήρα μαλλιών κ.λπ.) και μην αφαιρείτε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 17

4 Η συσκευή περιέχει ένα ψυκτικό μέσο καθώς και ψυκτέλαιο. Ως εκ τούτου, μια κατεστραμμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις και διαδικασίες. Η πινακίδα με βασικές πληροφορίες για τη συσκευή βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής ή στο πίσω τοίχωμα. Αν η γλώσσα στην πινακίδα δεν είναι η γλώσσα της επιλογής σας ή η γλώσσα της χώρας σας, αντικαταστήστε την με αυτή που παρέχεται. Μία παλιά παροπλισμένη συσκευή θα πρέπει αμέσως να τίθεται εκτός λειτουργίας. Για την προστασία του περιβάλλοντος, προσέξτε να μην βλάψετε τα μέρη του συστήματος ψύξης που βρίσκονται στο πίσω τοίχωμα, στο διαμέρισμα του συμπιεστή ή στο μονωτικό στρώμα. Το σύστημα ψύξης με το μονωτικό στρώμα μπορεί επίσης να καταστραφούν αν το εξωτερικό ή το εσωτερικό τοίχωμα είναι διάτρητα. Ο εσωτερικός εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Χρόνος διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος Σε περίπτωση βλάβης της λειτουργίας της συσκευής ή διακοπής της παροχής ρεύματος, μην ανοίξετε το καπάκι του καταψύκτη. Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για περισσότερο από δύο ημέρες, αδειάστε τον καταψύκτη και καταναλώστε τα τρόφιμα ή να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν κατεψυγμένα. Εγκατάσταση και σύνδεση Επιλογή του χώρου Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και τακτικά αεριζόμενο χώρο. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 25 C, ή το 75%, εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25 C. Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην οποία η συσκευή θα εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά εξαρτάται από την κλάση της συσκευής σας, όπως αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Κλάση SN (subnormal) N (normal) ST (subtropical) T (tropical) Θερμοκρασία περιβάλλοντος Από +10 C έως +32 C Από +16 C έως +32 C Από +16 C έως +38 C Από +16 C έως +43 C 18 Ένα υγρό κελάρι ή υπόγειο δεν είναι το κατάλληλο μέρος για έναν καταψύκτη. Το ίδιο ισχύει για ένα μπαλκόνι ή άλλο μέρος όπου η συσκευή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Ο καταψύκτης πρέπει να τοποθετείται σε στεγνή και επαρκώς σταθερή επιφάνεια που του επιτρέπει να σταθεί σταθερά και οριζόντια, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένος. Η συσκευή δεν θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ντουλάπι ή άλλα έπιπλα. Αφήστε τουλάχιστον 2-3 εκατοστά γύρω από τη συσκευή για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Η απόσταση από τον τοίχο στο πίσω μέρος ορίζεται από τον μεντεσέ. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μονάδα συμπυκνωτή η οποία ακτινοβολεί θερμότητα στο περιβάλλον. Η μονάδα συμπυκνωτή είναι εγκατεστημένη στο πίσω τοίχωμα, ακριβώς

5 κάτω από τη μεταλλική πλάτη και το μπροστινό τοίχωμα της συσκευής. Για σωστή λειτουργία, επιτρέψτε επαρκή αερισμό των επιφανειών αυτών και μην τις καλύπτετε με οιουδήποτε είδους αντικείμενα. Ηλεκτρικές συνδέσει Κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης. Η πρίζα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια επαφή γείωσης (πρίζα ασφαλείας). Η καθορισμένη ονομαστική τάση και η συχνότητα αναγράφεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα και να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Η συσκευή θα αντέξει σε βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις από την ονομαστική τάση, αλλά όχι περισσότερο από + / - 6%. Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπι ή σε άλλο έπιπλο. Αφήστε τουλάχιστον 2-3 εκατοστά απόσταση γύρω από τον καταψύκτη για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Για τα μοντέλα που έχουν την εμφανή μονάδα του συμπυκνωτή εγκατεστημένη στον πίσω τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο είναι τουλάχιστον 70 mm (βλέπε σχήμα). 70 mm Για τα μοντέλα με την μονάδα του συμπυκνωτή εγκατεστημένη ακριβώς κάτω από το μεταλλικό κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής, η απόσταση από τον τοίχο ορίζεται από τον μεντεσέ. 19

6 Λειτουργία της συσκευής ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ I A B C D ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ II A A Κουμπί Ρύθμισης Θερμοκρασίας - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συσκευής on/off - Ενεργοποίηση της λειτουργίας υπέρψυξης (super freeze) Β Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: Η λειτουργία υπέρψυξης (super freeze) είναι ενεργοποιημένη C Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: Η συσκευή τροφοδοτείται (υπάρχει τάση στη συσκευή) D Το φωτεινό σήμα είναι ενεργοποιημένο / αναβοσβήνει: συναγερμός υψηλών θερμοκρασιών B C D Ενεργοποιώντας τη συσκευή Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη Α προς τα δεξιά προς το παχύτερο άκρο της ένδειξης. 20

7 Μονάδα Ελέγχου Ι: Όταν η συσκευή λειτουργήσει για πρώτη φορά, το φωτεινό σήμα D θα είναι ενεργοποιημένο. Θα σβήσει αυτόματα όταν ο καταψύκτης κρυώσει σε θερμοκρασία που δεν θα παρουσιάζει πλέον τον κίνδυνο της αλλοίωσης των τροφίμων. Μονάδα Ελέγχου ΙΙ: Όταν η συσκευή λειτουργήσει για πρώτη φορά, υπάρχει μια 24- ωρη καθυστέρηση στη λειτουργία συναγερμού θερμοκρασίας, δεδομένου ότι η συσκευή δεν θα έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Έτσι, άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού εμποδίζεται. Απενεργοποίηση τη συσκευή Περιστρέψτε το κουμπί Α πίσω στη θέση στην οποία το βέλος να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο (η συσκευή θα παραμείνει ενεργοποιημένη, δηλαδή θα εξακολουθεί να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή). Το φωτεινό σήμα C θα παραμείνει αναμμένο. Ρύθμιση της θερμοκρασίας Συνιστώμενη ρύθμιση για το χειριστήριο του θερμοστάτη Α είναι στη μέση ανάμεσα στο λεπτό και στο παχύτερο άκρο της ένδειξης. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και από το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα. Προσαρμόστε τη ρύθμιση θερμοστάτη αναλόγως. Θέσεις προς το παχύτερο μέρος του σημείου σημαίνει χαμηλότερη θερμοκρασία στη συσκευή (ψύξη). Ρυθμίσεις προς το λεπτότερο μέρος της σήμανσης σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία (θερμότερο). 21

8 Το φωτεινό σήμα D θα είναι ενεργοποιημένο / θα αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία στην κατάψυξη θα ανεβαίνει σε ένα επίπεδο που θα είναι πολύ υψηλό και σβήνει όταν η θερμοκρασία πέφτει σε ένα επίπεδο που δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο αλλοίωσης των τροφίμων (βλ. ενότητα»αντιμετώπιση προβλημάτων«). Έναρξη λειτουργείας της συσκευής Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιστρέψτε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση εντατική κατάψυξη («super freeze»). Μονάδα Ελέγχου Ι: Όλα τα φωτεινά σήματα θα είναι ενεργοποιημένα (B, C, D). Μονάδα Ελέγχου ΙΙ: Τα φωτεινά σήματα Β και C θα είναι ενεργοποιημένα. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα μέσα στη συσκευή, αρκετές ώρες μετά όταν το φωτεινό σήμα D απενεργοποιηθεί. Κατάψυξη νωπών τροφίμων Η σωστή χρήση της συσκευής, η κατάλληλη συσκευασία, η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας, και η προσαρμογή στα πρότυπα υγιεινής των τροφίμων έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στην ποιότητα κατάψυξης των νωπών τροφίμων ή την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων. Χρησιμοποιείτε μόνο τα τρόφιμα κατάλληλα για την κατάψυξη, δηλαδή τα τρόφιμα που ανέχονται χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Καταψύξτε μόνο φρούτα και λαχανικά που είναι απολύτως φρέσκα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευασίες και συσκευάστε τα τρόφιμα σωστά. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αεροστεγής και υδατοστεγής για να μη στεγνώσουν και χάσουν βιταμίνες τα τρόφιμα. Οι σακούλες και τα φιλμ συσκευασίας θα πρέπει να είναι μαλακά και εύκαμπτα για να ταιριάζουν στα τρόφιμα που αποθηκεύονται. Τα κουτιά και δοχεία αποθήκευσης πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα. Είναι ζωτικής σημασίας το φαγητό να καταψύχεται το συντομότερο δυνατό. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα πακέτα δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα και τα τρόφιμα θα πρέπει να ψύχονται στο ψυγείο πριν μπούν στην κατάψυξη. 22

9 Διαδικασία κατάψυξης Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπέρψυξης (super freeze) 24 ώρες πριν από την κατάψυξη νωπών τροφίμων: - περιστρέψτε το κουμπί A στη θέση (η ενδεικτική λυχνία Β θα ανάψει) - τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην κατάψυξη. Πριν βάλετε τα τρόφιμα στη συσκευή, αφήστε τα να κρυώσουν στη θερμοκρασία δωματίου. Βεβαιωθείτε ότι τα νωπά τρόφιμα δεν είναι σε επαφή με τα τρόφιμα που ήδη έχουν παγώσει. Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να προστεθεί κάθε φορά καθορίζεται στην ενημερωτική πινακίδα της συσκευής. Εάν η ποσότητα τροφίμων που θα καταψυχθούν υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται, η ποιότητα της κατάψυξης θα είναι κατώτερη και, επιπλέον, η ποιότητα των τροφίμων που έχουν ήδη καταψυχθεί θα επιδεινωθεί. Αν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, επαναλάβετε τη διαδικασία κατάψυξης αρκετές φορές. Για την κατάψυξη μικρότερων ποσοτήτων τροφίμων (1-2 κιλά), η ενεργοποίηση της λειτουργίας υπέρψυξης (super freeze) δεν είναι αναγκαία. Μετά το τέλος της διαδικασίας κατάψυξης, περιστρέψτε το κουμπί Α πίσω στην επιθυμητή ρύθμιση. Αν η λειτουργία super freeze δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 μέρες. Μετά η θερμοκρασία του καταψύκτη επανέρχεται στην τελευταία ρύθμιση (η θέση του κοχλία παραμένει στο ). Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Ο χρόνος αποθήκευσης για τα κατεψυγμένα τρόφιμα εξαρτάται από τη σύνθεση των τροφίμων, την ποιότητα, την ημερομηνία λήξης, κλπ. Η υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, ειδικότερα, θα συντομεύσει τον μέγιστο χρόνο αποθήκευσης. Έτσι, άπαχο κρέας μπορεί να αποθηκευτεί στην κατάψυξη μέχρι και 12 μήνες, ενώ τα λιπαρά κρέατα θα διατηρηθούν μόνο 4-6 μήνες. Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία ή στην κατάλληλη συσκευασία. Προ- κατεψυγμένα τρόφιμα Η διάρκεια και η θερμοκρασία αποθήκευσης για τα προκατεψυγμένα τρόφιμα αναγράφονται στη συσκευασία. - Επιλέξτε μόνο κατάλληλα συσκευασμένα τρόφιμα. - Προστατέψτε τα τρόφιμα από το ξεπάγωμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα μειώσει τη μέγιστη περίοδο αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων. 23

10 Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων Χρησιμοποιήστε τα μερικώς ή τελείως αποψυγμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η μερική απόψυξη μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών, και των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων. Κατά προσέγγιση χρόνος της αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων Τύπος των τροφίμων Χρόνος αποθήκευση (μήνες) Λαχανικά Φρούτα Ψωμί, Γλυκά + Γάλα + Έτοιμα γεύματα + Κρέας: βόειο κρέας Μοσχάρι Χοιρινό Πουλερικά Κρέας ελαφιού Μπριζόλες + Καπνιστό λουκάνικο + Ψάρια: άπαχο + λιπαρό + Εντράδες + Απόψυξη και καθαρισμός της συσκευής Απόψυξη της συσκευής Περίπου 24 ώρες πριν την απόψυξη, περιστρέψτε το κουμπί (Α) στη θέση υπέρψυξης (super freezer) (η ενδεικτική λυχνία Β θα ανάψει), για να ψύξετε το φαγητό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα / υποδοχή ρεύματος. Αδειάστε τη συσκευή και προστατέψτε τα τρόφιμα από το ξεπάγωμα. 24 Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αφαιρέσετε το συσσωρευμένο πάγο Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ξύστρα για να ξύσετε το στρώμα πάγου από τις επιφάνειες του καταψύκτη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τον πάγο από την κατάψυξη, πριν να λιώσει.

11 Αφαίρεση πάγου με τήξη (λιώσιμο) Αν το στρώμα πάγου είναι πολύ παχύ για να ξυθεί, πρέπει να λιώσει, έστω εν μέρει. Αφαιρέστε την τάπα (1) στη μπροστινή πλευρά του καταψύκτη. Τοποθετήστε το παρεχόμενο σωλήνα στο άνοιγμα (2) και τοποθετήστε ένα δοχείο για τη συλλογή του νερού από τον λιωμένο πάγο κάτω από αυτό. Αφαιρέστε την τάπα (3) στο κάτω μέρος του καταψύκτη. Αφήστε το καπάκι ανοικτό για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες. Επανατοποθετήστε τις δύο τάπες και αποθηκεύσετε το σωλήνα για μελλοντική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης καθώς μπορεί να λιώσει τα πλαστικό μέρη ή να βλάψει την υγεία σας. Καθαρισμός της συσκευής Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα / υποδοχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό! Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή δραστικά καθαριστικά για να αποφευχθεί η αλλοίωση των επιφανειών. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού αφού τελειώσετε. Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα διάλυμα από νερό και λίγο αραιωμένο ξύδι ή σόδα (1 κουταλιά ανά 1 λίτρο νερού). Τέλος, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με καθαρό νερό και καλά στραγγισμένο. Καθαρίστε το εξωτερικό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και νερό με μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Για να καθαρίσετε το στεγανωτικό λάστιχο χρησιμοποιήστε ήπια σαπουνάδα. Καθαρίστε τις λακαρισμένες επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και καθαριστικό με βάση την αλκοόλη (π.χ. καθαριστικό τζαμιών). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καθαρή αλκοόλη (αιθανόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη). Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ειδικά δραστικά καθαριστικά όπως καθαριστικά για ανοξείδωτο ατσάλι κ.λπ. σε πλαστικά και λακαρισμένα μέρη. Εάν η συσκευή έχει εγκατεστημένη μονάδα συμπυκνωτή στον πίσω τοίχο της συσκευής, χρησιμοποιήστε μία μαλακή μημεταλλική βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε περιστασιακά (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο) τη σκόνη από τη μονάδα συμπυκνωτή. Θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, αδειάστε την, αποψύξτε την και καθαρίστε το εσωτερικό. Βάλτε ένα ανοικτό κουτί μαγειρικής σόδας στο εσωτερικό της συσκευής και αφήστε το καπάκι μισάνοικτο. 25

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων Βλάβες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της συσκευής. Ακολουθεί μια λίστα με μερικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα μη κατάλληλης χρήσης της συσκευής και τα οποία μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας. Πρόβλημα Αιτία Λύση Μετά τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, η συσκευή δεν λειτουργεί. Η πρίζα / υποδοχή ρεύματος δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεχής ή πολύ μεγάλης διάρκειας λειτουργία. Η συσκευή δονείται ή κάνει μεγάλο θόρυβο. Υγρασία συσσωρρεύεται στα εξωτερικά τοιχώματα. Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Το κουμπί (Α) έχει ρυθμιστεί στη θέση, που σημαίνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Το καπάκι μένει ανοιχτό για μεγάλο διάστημα. Το κουμπί του θερμοστάτη είναι ρυθμισμένο σε μια ρύθμιση που είναι πολύ χαμηλή. Ανεπαρκής αερισμός της μονάδας συμπυκνωτή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη (Α) (βλέπε παράγραφο σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής - ενεργοποίηση / απενεργοποίηση on/off). Περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα σε μια θέση μεταξύ του λεπτότερου και του παχύτερο άκρου της ένδειξης. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη Α προς το λεπτότερο μέρος της ένδειξης. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο πίσω και στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Αφαιρέστε τη σκόνη από τη μονάδα συμπυκνωτή (σε περίπτωση που η μονάδα συμπυκνωτή βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής). Το κουμπί του θερμοστάτη είναι στη θέση υπέρψυξης super freeze (η ενδεικτική λυχνία B είναι αναμμένη). Κακή εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε στιβαρή/στερεή επιφάνεια. Ο καταψύκτης ακουμπά στον τοίχο Μετακινήστε τον καταψύκτη. ή σε παρακείμενο έπιπλο. Υγρασία στον χώρο (δωμάτιο). Μετακινήστε τη συσκευή μακριά από τον τοίχο και το δάπεδο ώστε να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από αυτήν. Ανεπαρκής μόνωση του δαπέδου. Μεγάλο διάστημα με θερμό και υγρό καιρό. 26

13 Πρόβλημα Αιτία Λύση Υπερβολική συγκέντρωση πάγου στο εσωτερικό του καταψύκτη. Το φωτεινό σήμα (D) είναι ενεργοποιημένο / αναβοσβήνει. Ο καταψύκτης μένει ανοικτός συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μεγάλη ποσότητα ανεπαρκώς ψυχθέντων τροφίμων. Ανεπαρκής στεγάνωση του καπακιού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τα πλαστικά διαχωριστικά του καπακιού και ότι τα αποθηκευμένα τρόφιμα δεν εμποδίζουν το καπάκι να κλείσει πλήρως. Η συσκευή δεν έχει φθάσει ακόμα στην επιθυμητή θερμοκρασία που έχει ορισθεί. Πολύ μεγάλη ποσότητα ανεπαρκώς ψυχθέντων τροφίμων θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του καταψύκτη. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία ρύθμισης Διακοπή ρεύματος μεγάλης χρονικής διάρκειας Το καπάκι του καταψύκτη μένει ανοικτό συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα Το κάλυμμα είναι δύσκολο να ανοίξει. Η βαλβίδα εκκένωσης αέρα είναι φραγμένη στο πίσω μέρος της συσκευής (μόνο σε ορισμένα μοντέλα). Αφαιρέστε και καθαρίστε τη βαλβίδα, όπως φαίνεται στο σχήμα. 27

14 Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα! Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη βίδα στο πλαστικό κάλυμμα και αφαιρέστε την (βλέπε σχήμα). Στη συνέχεια, αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα φωτισμού με έναν νέο (Ε14, 15W). Μην πετάτε το λαμπτήρα με οργανικά απόβλητα. Ο λαμπτήρας φωτισμού είναι είδος αναλώσιμο και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή είναι ειδικοί λαμπτήρες που έχουν επιλεγεί μόνο για χρήση σε οικιακές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλες για το φωτισμό των δωματίων. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. NG ZS 86 (06-13)

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες χρήσης ) Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγειοκαταψύκτης (στα επόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ

ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ ΜΗΧΑΝΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εγχειρίδιο Χρήσης ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ, ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός Υγείας και ασφάλειας και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register ΕΛΛΗΝΙΚΑ...3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΆΣΑΤΕ ΈΝΑ ΠΡΟΪΌΝ WHIRLPOOL. Για να

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ GR ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΟΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Εικ. 1) A. Λαβή. B. Ασφάλεια (όπου προβλέπεται). C. Λάστιχο. D. Διαχωριστικό (όπου προβλέπεται). E. Τάπα καναλιού αποστράγγισης νερού απόψυξης. F. Πίνακας διακοπτών.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσης. Ψυγειοκαταψύκτης Οδηγίες Χρήσης Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει επιτυχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή ρεύματος Αρ.μοντέλου ER-GC70/ER-GC50 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ.

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΑΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε ή/και χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα. Πριν συνδέσετε, σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής αντιστοιχεί με την τάση στην πινακίδα τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5144 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης/αντίστροφης λειτουργίας (On/0/R) 2. Διακόπτης Ι/ΙΙ 3. Πλήκτρο κλειδώματος 4. Υποδοχή κεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΨΥΓΕΙΟ με μικρή ΚΑΤΑΨΥΞΗ (TFI-130 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΤΚΙ-145.1 D) ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (TGI-120.1 D) "Teka" 2 Οδηγίες Χρήσης Σας ευχαριστούμε για την αγορά σας

Διαβάστε περισσότερα

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ

ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ körting ΨΥΓΕΙΟ ΤΥΠΟΣ RF 238 KK660 KKS 640 KKS 660 KK 257 CLA KK 317 CLA ΟΔΗΓΙΕΣ Εγκατάστασης Λειτουργίας Συντήρησης 17 Ψυγείο με κατάψυξη Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε.

Διαβάστε περισσότερα