Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της."

Transcript

1 Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και για την μακροχρόνια αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων (μέχρι και ένα έτος, ανάλογα με το είδος της τροφής). Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι -18 C ή χαμηλότερη. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας Σημαντικές προειδοποιήσεις Εγκατάσταση και σύνδεση Λειτουργία της συσκευής Απόψυξη και καθαρισμός της συσκευής Αντιμετώπιση προβλημάτων

2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας. Παρ όλα αυτά, σας συνιστούμε να μη χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες και δεξιότητες, ή από άτομα με ελλιπή εμπειρία ή γνώση, χωρίς την επίβλεψή σας. Η ίδια σύσταση ισχύει και για τη χρήση της συσκευής από ανηλίκους. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο ρεύματος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης που περιγράφουν τη συσκευή και τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Οι οδηγίες απευθύνονται για διάφορους τύπους συσκευών / μοντέλα, επομένως κάποιες ρυθμίσεις ή εξαρτήματα μπορεί να περιγράφονται στο παρόν αλλά να μην είναι διαθέσιμα στη δική σας συσκευή. Αφαιρέστε την συσκευασία που προορίζεται για την προστασία της συσκευής ή συγκεκριμένων μερών της κατά τη μεταφορά της. Εγκατεστημένα κάτω από το καπάκι του καταψύκτη είναι τα διαχωριστικά που προστατεύουν το περίβλημα από ζημιές κατά τη μεταφορά της συσκευής. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, αφήστε τη συσκευή σε κάθετη θέση για περίπου 2 ώρες. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα βλαβών λειτουργίας στο σύστημα ψύξης λόγω των επιπτώσεων της μεταφοράς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό στο οποίο έχετε προσθέσει λίγο ξύδι. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα και να είναι γειωμένη σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς. Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους και δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη στη βροχή. Βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος (αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα / υποδοχή) πριν τον καθαρισμό, πριν την αντικατάσταση λάμπας, καθώς και πριν από τυχόν επισκευές. Η συσκευή μπορεί να επισκευαστεί μόνο από έναν ειδικό. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από έναν τεχνικό ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη, περιστρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση (βλέπε ενότητα «Λειτουργία της συσκευής - Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής on/off») και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από τη συσκευή. Αδειάστε τη συσκευή, αποψύξτε την, καθαρίστε τη και αφήστε το καπάκι μισάνοιχτο. Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν, να απορριφθούν ή να καταστραφούν χωρίς κανένα κίνδυνο για το περιβάλλον. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Οι σχισμές εξαερισμού πρέπει να είναι πάντα καθαρές και ανεμπόδιστες. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά εξαρτήματα ή άλλες μεθόδους για την απόψυξη της συσκευής, εκτός εκείνων που ρητά συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην τρυπηθεί το εξωτερικό μπροστινό ή το εξωτερικό πίσω τοίχωμα της συσκευής ή οποιαδήποτε επιφάνεια στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτό θα αποτρέψει βλάβη στο σύστημα ψύξης. Με τα μοντέλα που έχουν μονάδα συμπυκνωτή, η οποία βρίσκεται στο πίσω τοίχωμα της συσκευής, δείξτε ιδιαίτερη προσοχή να μην προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα συμπυκνωτή κατά τον καθαρισμό. Κατά την εγκατάσταση, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση της συσκευής, προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στην μόνωση των μερών του συστήματος ψύξης. Αυτό θα αποτρέψει επίσης τη ρύπανση. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής, εκτός από αυτές που επιτρέπονται από τον κατασκευαστή της συσκευής ψύξης. 16

3 Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας Εγκαταστήστε τη συσκευή όπως ορίζεται στις οδηγίες χρήσης. Μην ανοίγετε το καπάκι της συσκευής συχνότερα από ό, τι χρειάζεται. Στα μοντέλα με μονάδα συμπυκνωτή στο πίσω τοίχωμα της συσκευής, να κάνετε τακτικό έλεγχο για να βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα πίσω από τη συσκευή είναι όντως ελεύθερη και ότι η μονάδα συμπυκνωτή είναι πάντα καθαρή (βλέπε ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων ). Αν το λάστιχο είναι κατεστραμμένο ή δεν παρέχει άψογη εφαρμογή για άλλους λόγους, πρέπει να αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Πριν τοποθετήσετε το φαγητό μέσα στη συσκευή, αφήστε το να κρυώσει στη θερμοκρασία δωματίου. Σας συνιστούμε να αποψύχετε και να καθαρίζετε τη συσκευή μία με δύο φορές το χρόνο. Μην ανοίγετε το καπάκι συχνότερα από ό, τι χρειάζεται. Το συχνό άνοιγμα θα αυξήσει τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη, θα δημιουργήσει υπερβολικό σχηματισμό πάγου και κατά συνέπεια, υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Μην κρατάτε το καπάκι ανοικτό για πολλή ώρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο καιρός είναι ζεστός και υγρός. Κάθε παράλειψη να τηρηθούν οι οδηγίες στις ενότητες Τοποθέτηση της συσκευής και Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Για τα μοντέλα με τη μονάδα συμπυκνωτή εγκατεστημένη μέσα στο μονωτικό στρώμα, επιτρέψτε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα και στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Σημαντικές προειδοποιήσεις Αν η συσκευή αγοράστηκε για να αντικαταστήσει μια παλιά συσκευή η οποία διέθετε μηχανισμό κλειδώματος που δεν μπορεί να ανοιχθεί από το εσωτερικό της συσκευής (κλειδαριά ασφαλείας, σύρτης), αχρηστεύστε τον μηχανισμό κλειδώματος. Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο για τα παιδιά να κλειδωθούν στο εσωτερικό της συσκευής και θα τα προστατέψει από τον κίνδυνο της ασφυξίας. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς. Μην αγγίζετε τις κρύες επιφάνειες κατά τη λειτουργία της συσκευής, ιδιαίτερα εάν τα χέρια σας είναι νωπά ή βρεγμένα, γιατί το δέρμα σας μπορεί να παγώσει ή να κολλήσει σε αυτές τις επιφάνειες. Μην καταψύχετε τα ποτά σε φιάλες. Αυτό ισχύει ιδίως για ανθρακούχα ποτά όπως το μεταλλικό νερό, αφρώδες κρασί, μπύρα, αναψυκτικά κλπ. Κατά τη διαδικασία της κατάψυξης, το υγρό θα διασταλεί και το γυαλί μπορεί να σπάσει. Μην τρώτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα (ψωμί, φρούτα, λαχανικά), καθώς υπάρχει κίνδυνος από κρυοπαγήματα. Αν η οσμή ή το χρώμα οποιουδήποτε τροφίμου φαίνεται ύποπτο, πετάξτε το τρόφιμο καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνο αν καταναλωθεί. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές για την απόψυξη της συσκευής (στεγνωτήρα μαλλιών κ.λπ.) και μην αφαιρείτε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα. Χρησιμοποιήστε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τον κατασκευαστή. 17

4 Η συσκευή περιέχει ένα ψυκτικό μέσο καθώς και ψυκτέλαιο. Ως εκ τούτου, μια κατεστραμμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις και διαδικασίες. Η πινακίδα με βασικές πληροφορίες για τη συσκευή βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής ή στο πίσω τοίχωμα. Αν η γλώσσα στην πινακίδα δεν είναι η γλώσσα της επιλογής σας ή η γλώσσα της χώρας σας, αντικαταστήστε την με αυτή που παρέχεται. Μία παλιά παροπλισμένη συσκευή θα πρέπει αμέσως να τίθεται εκτός λειτουργίας. Για την προστασία του περιβάλλοντος, προσέξτε να μην βλάψετε τα μέρη του συστήματος ψύξης που βρίσκονται στο πίσω τοίχωμα, στο διαμέρισμα του συμπιεστή ή στο μονωτικό στρώμα. Το σύστημα ψύξης με το μονωτικό στρώμα μπορεί επίσης να καταστραφούν αν το εξωτερικό ή το εσωτερικό τοίχωμα είναι διάτρητα. Ο εσωτερικός εξοπλισμός μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Χρόνος διατήρησης των τροφίμων σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής ρεύματος Σε περίπτωση βλάβης της λειτουργίας της συσκευής ή διακοπής της παροχής ρεύματος, μην ανοίξετε το καπάκι του καταψύκτη. Αν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για περισσότερο από δύο ημέρες, αδειάστε τον καταψύκτη και καταναλώστε τα τρόφιμα ή να βεβαιωθείτε ότι παραμένουν κατεψυγμένα. Εγκατάσταση και σύνδεση Επιλογή του χώρου Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό και τακτικά αεριζόμενο χώρο. Η σχετική υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 70% αν η θερμοκρασία είναι μέχρι 25 C, ή το 75%, εάν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 25 C. Η μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στην οποία η συσκευή θα εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά εξαρτάται από την κλάση της συσκευής σας, όπως αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Κλάση SN (subnormal) N (normal) ST (subtropical) T (tropical) Θερμοκρασία περιβάλλοντος Από +10 C έως +32 C Από +16 C έως +32 C Από +16 C έως +38 C Από +16 C έως +43 C 18 Ένα υγρό κελάρι ή υπόγειο δεν είναι το κατάλληλο μέρος για έναν καταψύκτη. Το ίδιο ισχύει για ένα μπαλκόνι ή άλλο μέρος όπου η συσκευή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. Ο καταψύκτης πρέπει να τοποθετείται σε στεγνή και επαρκώς σταθερή επιφάνεια που του επιτρέπει να σταθεί σταθερά και οριζόντια, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένος. Η συσκευή δεν θα πρέπει να ενσωματωθεί σε ντουλάπι ή άλλα έπιπλα. Αφήστε τουλάχιστον 2-3 εκατοστά γύρω από τη συσκευή για την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Η απόσταση από τον τοίχο στο πίσω μέρος ορίζεται από τον μεντεσέ. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μια μονάδα συμπυκνωτή η οποία ακτινοβολεί θερμότητα στο περιβάλλον. Η μονάδα συμπυκνωτή είναι εγκατεστημένη στο πίσω τοίχωμα, ακριβώς

5 κάτω από τη μεταλλική πλάτη και το μπροστινό τοίχωμα της συσκευής. Για σωστή λειτουργία, επιτρέψτε επαρκή αερισμό των επιφανειών αυτών και μην τις καλύπτετε με οιουδήποτε είδους αντικείμενα. Ηλεκτρικές συνδέσει Κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο σύνδεσης. Η πρίζα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με μια επαφή γείωσης (πρίζα ασφαλείας). Η καθορισμένη ονομαστική τάση και η συχνότητα αναγράφεται στην πινακίδα με τις βασικές πληροφορίες της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται με το ηλεκτρικό ρεύμα και να είναι γειωμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα. Η συσκευή θα αντέξει σε βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις από την ονομαστική τάση, αλλά όχι περισσότερο από + / - 6%. Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε ντουλάπι ή σε άλλο έπιπλο. Αφήστε τουλάχιστον 2-3 εκατοστά απόσταση γύρω από τον καταψύκτη για ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Για τα μοντέλα που έχουν την εμφανή μονάδα του συμπυκνωτή εγκατεστημένη στον πίσω τοίχο, βεβαιωθείτε ότι η απόσταση από τον τοίχο είναι τουλάχιστον 70 mm (βλέπε σχήμα). 70 mm Για τα μοντέλα με την μονάδα του συμπυκνωτή εγκατεστημένη ακριβώς κάτω από το μεταλλικό κάλυμμα στο πίσω μέρος της συσκευής, η απόσταση από τον τοίχο ορίζεται από τον μεντεσέ. 19

6 Λειτουργία της συσκευής ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ I A B C D ΜΟΝΆΔΑ ΕΛΈΓΧΟΥ II A A Κουμπί Ρύθμισης Θερμοκρασίας - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συσκευής on/off - Ενεργοποίηση της λειτουργίας υπέρψυξης (super freeze) Β Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: Η λειτουργία υπέρψυξης (super freeze) είναι ενεργοποιημένη C Ενδεικτική λυχνία αναμμένη: Η συσκευή τροφοδοτείται (υπάρχει τάση στη συσκευή) D Το φωτεινό σήμα είναι ενεργοποιημένο / αναβοσβήνει: συναγερμός υψηλών θερμοκρασιών B C D Ενεργοποιώντας τη συσκευή Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη Α προς τα δεξιά προς το παχύτερο άκρο της ένδειξης. 20

7 Μονάδα Ελέγχου Ι: Όταν η συσκευή λειτουργήσει για πρώτη φορά, το φωτεινό σήμα D θα είναι ενεργοποιημένο. Θα σβήσει αυτόματα όταν ο καταψύκτης κρυώσει σε θερμοκρασία που δεν θα παρουσιάζει πλέον τον κίνδυνο της αλλοίωσης των τροφίμων. Μονάδα Ελέγχου ΙΙ: Όταν η συσκευή λειτουργήσει για πρώτη φορά, υπάρχει μια 24- ωρη καθυστέρηση στη λειτουργία συναγερμού θερμοκρασίας, δεδομένου ότι η συσκευή δεν θα έχει φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Έτσι, άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού εμποδίζεται. Απενεργοποίηση τη συσκευή Περιστρέψτε το κουμπί Α πίσω στη θέση στην οποία το βέλος να ευθυγραμμιστεί με το σύμβολο (η συσκευή θα παραμείνει ενεργοποιημένη, δηλαδή θα εξακολουθεί να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή). Το φωτεινό σήμα C θα παραμείνει αναμμένο. Ρύθμιση της θερμοκρασίας Συνιστώμενη ρύθμιση για το χειριστήριο του θερμοστάτη Α είναι στη μέση ανάμεσα στο λεπτό και στο παχύτερο άκρο της ένδειξης. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής επηρεάζεται από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και από το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα. Προσαρμόστε τη ρύθμιση θερμοστάτη αναλόγως. Θέσεις προς το παχύτερο μέρος του σημείου σημαίνει χαμηλότερη θερμοκρασία στη συσκευή (ψύξη). Ρυθμίσεις προς το λεπτότερο μέρος της σήμανσης σημαίνει υψηλότερη θερμοκρασία (θερμότερο). 21

8 Το φωτεινό σήμα D θα είναι ενεργοποιημένο / θα αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία στην κατάψυξη θα ανεβαίνει σε ένα επίπεδο που θα είναι πολύ υψηλό και σβήνει όταν η θερμοκρασία πέφτει σε ένα επίπεδο που δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο αλλοίωσης των τροφίμων (βλ. ενότητα»αντιμετώπιση προβλημάτων«). Έναρξη λειτουργείας της συσκευής Ενεργοποιήστε τη συσκευή και περιστρέψτε το διακόπτη του θερμοστάτη στη θέση εντατική κατάψυξη («super freeze»). Μονάδα Ελέγχου Ι: Όλα τα φωτεινά σήματα θα είναι ενεργοποιημένα (B, C, D). Μονάδα Ελέγχου ΙΙ: Τα φωτεινά σήματα Β και C θα είναι ενεργοποιημένα. Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα μέσα στη συσκευή, αρκετές ώρες μετά όταν το φωτεινό σήμα D απενεργοποιηθεί. Κατάψυξη νωπών τροφίμων Η σωστή χρήση της συσκευής, η κατάλληλη συσκευασία, η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας, και η προσαρμογή στα πρότυπα υγιεινής των τροφίμων έχουν αποφασιστικό αντίκτυπο στην ποιότητα κατάψυξης των νωπών τροφίμων ή την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων. Χρησιμοποιείτε μόνο τα τρόφιμα κατάλληλα για την κατάψυξη, δηλαδή τα τρόφιμα που ανέχονται χαμηλές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιήστε τρόφιμα υψηλής ποιότητας. Καταψύξτε μόνο φρούτα και λαχανικά που είναι απολύτως φρέσκα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλες συσκευασίες και συσκευάστε τα τρόφιμα σωστά. Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αεροστεγής και υδατοστεγής για να μη στεγνώσουν και χάσουν βιταμίνες τα τρόφιμα. Οι σακούλες και τα φιλμ συσκευασίας θα πρέπει να είναι μαλακά και εύκαμπτα για να ταιριάζουν στα τρόφιμα που αποθηκεύονται. Τα κουτιά και δοχεία αποθήκευσης πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα. Είναι ζωτικής σημασίας το φαγητό να καταψύχεται το συντομότερο δυνατό. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα πακέτα δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλα και τα τρόφιμα θα πρέπει να ψύχονται στο ψυγείο πριν μπούν στην κατάψυξη. 22

9 Διαδικασία κατάψυξης Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπέρψυξης (super freeze) 24 ώρες πριν από την κατάψυξη νωπών τροφίμων: - περιστρέψτε το κουμπί A στη θέση (η ενδεικτική λυχνία Β θα ανάψει) - τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην κατάψυξη. Πριν βάλετε τα τρόφιμα στη συσκευή, αφήστε τα να κρυώσουν στη θερμοκρασία δωματίου. Βεβαιωθείτε ότι τα νωπά τρόφιμα δεν είναι σε επαφή με τα τρόφιμα που ήδη έχουν παγώσει. Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορεί να προστεθεί κάθε φορά καθορίζεται στην ενημερωτική πινακίδα της συσκευής. Εάν η ποσότητα τροφίμων που θα καταψυχθούν υπερβαίνει την ποσότητα που αναφέρεται, η ποιότητα της κατάψυξης θα είναι κατώτερη και, επιπλέον, η ποιότητα των τροφίμων που έχουν ήδη καταψυχθεί θα επιδεινωθεί. Αν χρειάζεται να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων, επαναλάβετε τη διαδικασία κατάψυξης αρκετές φορές. Για την κατάψυξη μικρότερων ποσοτήτων τροφίμων (1-2 κιλά), η ενεργοποίηση της λειτουργίας υπέρψυξης (super freeze) δεν είναι αναγκαία. Μετά το τέλος της διαδικασίας κατάψυξης, περιστρέψτε το κουμπί Α πίσω στην επιθυμητή ρύθμιση. Αν η λειτουργία super freeze δεν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 2 μέρες. Μετά η θερμοκρασία του καταψύκτη επανέρχεται στην τελευταία ρύθμιση (η θέση του κοχλία παραμένει στο ). Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων Ο χρόνος αποθήκευσης για τα κατεψυγμένα τρόφιμα εξαρτάται από τη σύνθεση των τροφίμων, την ποιότητα, την ημερομηνία λήξης, κλπ. Η υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, ειδικότερα, θα συντομεύσει τον μέγιστο χρόνο αποθήκευσης. Έτσι, άπαχο κρέας μπορεί να αποθηκευτεί στην κατάψυξη μέχρι και 12 μήνες, ενώ τα λιπαρά κρέατα θα διατηρηθούν μόνο 4-6 μήνες. Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία ή στην κατάλληλη συσκευασία. Προ- κατεψυγμένα τρόφιμα Η διάρκεια και η θερμοκρασία αποθήκευσης για τα προκατεψυγμένα τρόφιμα αναγράφονται στη συσκευασία. - Επιλέξτε μόνο κατάλληλα συσκευασμένα τρόφιμα. - Προστατέψτε τα τρόφιμα από το ξεπάγωμα. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα μειώσει τη μέγιστη περίοδο αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων. 23

10 Απόψυξη κατεψυγμένων τροφίμων Χρησιμοποιήστε τα μερικώς ή τελείως αποψυγμένα τρόφιμα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η μερική απόψυξη μειώνει τη θρεπτική αξία των τροφίμων, ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών, και των έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων. Κατά προσέγγιση χρόνος της αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων Τύπος των τροφίμων Χρόνος αποθήκευση (μήνες) Λαχανικά Φρούτα Ψωμί, Γλυκά + Γάλα + Έτοιμα γεύματα + Κρέας: βόειο κρέας Μοσχάρι Χοιρινό Πουλερικά Κρέας ελαφιού Μπριζόλες + Καπνιστό λουκάνικο + Ψάρια: άπαχο + λιπαρό + Εντράδες + Απόψυξη και καθαρισμός της συσκευής Απόψυξη της συσκευής Περίπου 24 ώρες πριν την απόψυξη, περιστρέψτε το κουμπί (Α) στη θέση υπέρψυξης (super freezer) (η ενδεικτική λυχνία Β θα ανάψει), για να ψύξετε το φαγητό σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα / υποδοχή ρεύματος. Αδειάστε τη συσκευή και προστατέψτε τα τρόφιμα από το ξεπάγωμα. 24 Ο πιο γρήγορος τρόπος για να αφαιρέσετε το συσσωρευμένο πάγο Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη ξύστρα για να ξύσετε το στρώμα πάγου από τις επιφάνειες του καταψύκτη. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να αφαιρέσετε τον πάγο από την κατάψυξη, πριν να λιώσει.

11 Αφαίρεση πάγου με τήξη (λιώσιμο) Αν το στρώμα πάγου είναι πολύ παχύ για να ξυθεί, πρέπει να λιώσει, έστω εν μέρει. Αφαιρέστε την τάπα (1) στη μπροστινή πλευρά του καταψύκτη. Τοποθετήστε το παρεχόμενο σωλήνα στο άνοιγμα (2) και τοποθετήστε ένα δοχείο για τη συλλογή του νερού από τον λιωμένο πάγο κάτω από αυτό. Αφαιρέστε την τάπα (3) στο κάτω μέρος του καταψύκτη. Αφήστε το καπάκι ανοικτό για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες. Επανατοποθετήστε τις δύο τάπες και αποθηκεύσετε το σωλήνα για μελλοντική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης καθώς μπορεί να λιώσει τα πλαστικό μέρη ή να βλάψει την υγεία σας. Καθαρισμός της συσκευής Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα / υποδοχή ρεύματος πριν τον καθαρισμό! Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή δραστικά καθαριστικά για να αποφευχθεί η αλλοίωση των επιφανειών. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει όλα τα υπολείμματα απορρυπαντικού αφού τελειώσετε. Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα διάλυμα από νερό και λίγο αραιωμένο ξύδι ή σόδα (1 κουταλιά ανά 1 λίτρο νερού). Τέλος, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με καθαρό νερό και καλά στραγγισμένο. Καθαρίστε το εξωτερικό χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί και νερό με μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Για να καθαρίσετε το στεγανωτικό λάστιχο χρησιμοποιήστε ήπια σαπουνάδα. Καθαρίστε τις λακαρισμένες επιφάνειες με ένα μαλακό πανί και καθαριστικό με βάση την αλκοόλη (π.χ. καθαριστικό τζαμιών). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε καθαρή αλκοόλη (αιθανόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη). Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή ειδικά δραστικά καθαριστικά όπως καθαριστικά για ανοξείδωτο ατσάλι κ.λπ. σε πλαστικά και λακαρισμένα μέρη. Εάν η συσκευή έχει εγκατεστημένη μονάδα συμπυκνωτή στον πίσω τοίχο της συσκευής, χρησιμοποιήστε μία μαλακή μημεταλλική βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε περιστασιακά (τουλάχιστον μία φορά το χρόνο) τη σκόνη από τη μονάδα συμπυκνωτή. Θέτοντας τη συσκευή εκτός λειτουργίας Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα, αδειάστε την, αποψύξτε την και καθαρίστε το εσωτερικό. Βάλτε ένα ανοικτό κουτί μαγειρικής σόδας στο εσωτερικό της συσκευής και αφήστε το καπάκι μισάνοικτο. 25

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων Βλάβες μπορεί να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία της συσκευής. Ακολουθεί μια λίστα με μερικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα μη κατάλληλης χρήσης της συσκευής και τα οποία μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας. Πρόβλημα Αιτία Λύση Μετά τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, η συσκευή δεν λειτουργεί. Η πρίζα / υποδοχή ρεύματος δεν τροφοδοτείται με ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεχής ή πολύ μεγάλης διάρκειας λειτουργία. Η συσκευή δονείται ή κάνει μεγάλο θόρυβο. Υγρασία συσσωρρεύεται στα εξωτερικά τοιχώματα. Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη. Το κουμπί (Α) έχει ρυθμιστεί στη θέση, που σημαίνει ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Το καπάκι μένει ανοιχτό για μεγάλο διάστημα. Το κουμπί του θερμοστάτη είναι ρυθμισμένο σε μια ρύθμιση που είναι πολύ χαμηλή. Ανεπαρκής αερισμός της μονάδας συμπυκνωτή. Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας το κουμπί του θερμοστάτη (Α) (βλέπε παράγραφο σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής - ενεργοποίηση / απενεργοποίηση on/off). Περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα σε μια θέση μεταξύ του λεπτότερου και του παχύτερο άκρου της ένδειξης. Γυρίστε το διακόπτη του θερμοστάτη Α προς το λεπτότερο μέρος της ένδειξης. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στο πίσω και στο μπροστινό μέρος της συσκευής. Αφαιρέστε τη σκόνη από τη μονάδα συμπυκνωτή (σε περίπτωση που η μονάδα συμπυκνωτή βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής). Το κουμπί του θερμοστάτη είναι στη θέση υπέρψυξης super freeze (η ενδεικτική λυχνία B είναι αναμμένη). Κακή εγκατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τοποθετείται σε στιβαρή/στερεή επιφάνεια. Ο καταψύκτης ακουμπά στον τοίχο Μετακινήστε τον καταψύκτη. ή σε παρακείμενο έπιπλο. Υγρασία στον χώρο (δωμάτιο). Μετακινήστε τη συσκευή μακριά από τον τοίχο και το δάπεδο ώστε να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από αυτήν. Ανεπαρκής μόνωση του δαπέδου. Μεγάλο διάστημα με θερμό και υγρό καιρό. 26

13 Πρόβλημα Αιτία Λύση Υπερβολική συγκέντρωση πάγου στο εσωτερικό του καταψύκτη. Το φωτεινό σήμα (D) είναι ενεργοποιημένο / αναβοσβήνει. Ο καταψύκτης μένει ανοικτός συχνά και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ μεγάλη ποσότητα ανεπαρκώς ψυχθέντων τροφίμων. Ανεπαρκής στεγάνωση του καπακιού. Βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τα πλαστικά διαχωριστικά του καπακιού και ότι τα αποθηκευμένα τρόφιμα δεν εμποδίζουν το καπάκι να κλείσει πλήρως. Η συσκευή δεν έχει φθάσει ακόμα στην επιθυμητή θερμοκρασία που έχει ορισθεί. Πολύ μεγάλη ποσότητα ανεπαρκώς ψυχθέντων τροφίμων θα οδηγήσει σε άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του καταψύκτη. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία ρύθμισης Διακοπή ρεύματος μεγάλης χρονικής διάρκειας Το καπάκι του καταψύκτη μένει ανοικτό συχνά ή για μεγάλο χρονικό διάστημα Το κάλυμμα είναι δύσκολο να ανοίξει. Η βαλβίδα εκκένωσης αέρα είναι φραγμένη στο πίσω μέρος της συσκευής (μόνο σε ορισμένα μοντέλα). Αφαιρέστε και καθαρίστε τη βαλβίδα, όπως φαίνεται στο σχήμα. 27

14 Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα! Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τη βίδα στο πλαστικό κάλυμμα και αφαιρέστε την (βλέπε σχήμα). Στη συνέχεια, αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα φωτισμού με έναν νέο (Ε14, 15W). Μην πετάτε το λαμπτήρα με οργανικά απόβλητα. Ο λαμπτήρας φωτισμού είναι είδος αναλώσιμο και ως εκ τούτου δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή είναι ειδικοί λαμπτήρες που έχουν επιλεγεί μόνο για χρήση σε οικιακές συσκευές. Δεν είναι κατάλληλες για το φωτισμό των δωματίων. ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. NG ZS 86 (06-13)

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44. για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 44 για ψυγειοκαταψύκτες 7080 215-01 CN 50 606 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. - Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι - Υλικά πολυστυρένιου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης NFE-320 "Teka" 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωταρχικό μέλημα η ασφάλειά σας. 4 Οδηγίες μεταφοράς... 5 Απόσυρση συσκευής. 5 Εγκατάσταση.. 6 Περιγραφή της συσκευής. 7 Πριν τη θέσετε για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ελεύθερη κουζίνα αερίου Ελεύθερη κουζίνα αερίου Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε ότι σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C.

Το ψυγείο είναι για εσωτερική χρήση µόνο και προορίζεται για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίµων σε θερµοκρασία υψηλότερη των 0 C. Περιεχόµενα Πριν τη χρήση...2 Τοποθέτηση και εγκατάσταση...3 Περιγραφή της συσκευής...4 Έλεγχος λειτουργίας...5 Χρήση...5 Συντήρηση και καθαρισµός...6 Οδηγός σφαλµάτων...6 Οδηγίες τοποθέτησης...7 Το ψυγείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT

Πλυντήριο πιάτων. Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Πλυντήριο πιάτων Οδηγίες Χρήσης KS6111TT Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης Αγαπητέ πελάτη, Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων, γιατί θα σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια, τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ KSW 192 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Παρακαλώ διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την πρώτη λειτουργία. Περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 DYNAMISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 16 Φροντίδα και καθάρισμα 18 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα

Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ PFT 834. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση του νερού και παροχή ρεύματος Συμβουλή σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλύσης Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ

Φυλλάδιο οδηγιών. Περιεχόμενα ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Φυλλάδιο οδηγιών ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και οριζοντίωση Σύνδεση της παροχής νερού και ρεύματος Συμβουλές σχετικά με τον πρώτο κύκλο πλυσίματος Τεχνικά δεδομένα Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00

Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost 7081 177-00 Οδηγίες χρήσης Για ψυγειοκαταψύκτες NoFrost ΕΛ 7081 177-00 CBNes 5167 Παρατηρήσεις για την απόρριψη συσκευασιών και παλαιών συσκευών Να διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά τα σακουλάκια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Αυτό το πλυντήριο είναι προορισμένο αποκλειστικά για την πλύση φορτίων από άπλυτα ρούχα σε ποσότητες που συνηθίζονται στα ιδιωτικά νοικοκυριά. Να τηρείτε τις οδηγίες που παρέχονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Όταν γίνεται η χρήση του αφυγραντήρα στις Ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να ακολουθούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ GR ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και την αγορά του πλυντηρίου μας. Το νέο πλυντήριο σας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano.

OPERATION MANUAL DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER OPERATION MANUAL Русский Portugues Ελληνικά Italiano Español Deutsch Nederlands Français English MODELS FTXN50KV1B FTXN60KV1B Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα