Ε ΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥ ΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥ ΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ Ε ΟΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΥ ΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 Αγωγιμότητα, 25 C μs/cm 303 Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου Θολότητα NTU 0,31 Υπολειμματικό Χλώριο mg Cl2/l 0, , 25 C (2500, 20 C) ph 7,7 6,5-9,5 Αποδεκτή στους Αργίλιο μg Al/l Γεύση * 1 (δεκτή) Οσμή * 2 (δεκτή) Χρώμα mg Pt/l 0,53 Αποδεκτή στους Αποδεκτή στους Αποδεκτό για τους Ασβέστιο mg Ca/l 47 Μαγνήσιο mg Mg/l 6 Σκληρότητα mg CaCO3/l 141 Αλκαλικότητα (Ολική) mg CaCO3/l 117 Αμμώνιο mg NH4+/l 0,01 0,50 Θειικά mg SO4 2- /l Χλωριούχα mg Cl-/l 9,2 250 Νιτρικά mg NO3 - /l 0,9 50 Νιτρώδη mg NO2 - /l 0,1 Ωρωπού 156, Γαλάτσι Τηλ.: Fax: Σελ. 1 / 6

2 ΝΙΤΡΩ Η/3 + ΝΙΤΡΙΚΑ/50 mg/l 0,02 1 Φθοριούχα mg F - /l 0,1 1,5 Φωσφορικά mg PO4 3- /l 0,012 5 mg/l P2O5 Κυανιούχα μg CN-/l 50 Βρωμικά μg BrO3 - /l 10 Νάτριο mg Na/l 6,5 200 Κάλιο mg K/l 0,94 Άργυρος μg Ag/l 1,02 Αρσενικό μg As/l 10 Βάριο μg Ba/l 31 Βόριο μg B/l Κάδμιο μg Cd/l 5 Ολικό Χρώμιο μg Cr/l 50 Χαλκός μg Cu/l 6, Σίδηρος μg Fe/l 13,4 200 Υδράργυρος μg Hg/l 0,061 1 Μαγγάνιο μg Mn/l 1,4 50 Νικέλιο μg Ni/l 2,1 20 Μόλυβδος μg Pb/l 1,4 10 Αντιμόνιο μg Sb/l 5 Σελήνιο μg Se/l 10 Κασσίτερος μg Sn/l 0,65 Ψευδάργυρος μg Zn/l 42 Σελ. 2 / 6

3 ιαλυτός Οργανικός Άνθρακας (DOC) mg/l 1,3 Άνευ Χλωροφόρμιο (CHCl3) 14,8 ιχλωροβρωμομεθάνιο (CHBrCl2) ιβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr2Cl) 5,2 1,6 Βρωμοφόρμιο (CHBr3) 0,1 Σύνολο Τριαλογονομεθανίων 21,7 100 Trichloroethylene 10 Tetrachloroethylene (Άθροισμα δύο ουσιών) Benzene 1 Bromobenzene Chlorobenzene Ethylbenzene n-butylbenzene 1,2-dichloroethane 3 Naphthalene Toluene Hexachlorobutadiene ,2,4-trichlorobenzene Dichlobenil 0.1 Desethyl-terbuthylazine 0.1 Terbuthylazine 0.1 Propyzamide 0.1 Σελ. 3 / 6

4 Methyl Parathion 0.1 Terbutryn 0.1 Metolachlor 0.1 Aldrin 0.03 Parathion 0.1 Isodrin 0.1 Triclosan 0.1 Carfentrazone ethyl 0.1 Diflufenican 0.1 Mefenpyr diethyl 0.1 α-bhc 0,1 β-bhc 0,1 LINDANE 0,1 δ-bhc 0,1 HEPTACHLOR 0,03 HEPTACHLOR EPOXIDE 0,03 α-endosulfan 0,1 β-endosulfan 0,1 DIELDRIN 0,03 ENDRIN 0,1 op'-ddd 0,1 pp'-ddd 0,1 op'-dde 0,1 Σελ. 4 / 6

5 pp'-dde 0,1 op'-ddt 0,1 pp'-ddt 0,1 Σύνολο βιοκτόνων/ παρασιτοκτόνων 0,5 1,12 Benzoperylene Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Indeno(1,2,3-cd) pyrene Σύνολο PAH πλην του Benzo(a)pyrene 0,1 Benzo(a) pyrene 0,01 Βινυλοχλωρίδιο 0,5 Ακρυλαμίδιο 0,1 Επιχλωρυδρίνη 0,1 Ολική α-ακτινοβολία Bq/l Ολική β-ακτινοβολία Bq/l Ραδιενέργεια (ολική ενδεικτική δόση) ** msv/έτος <0,10 0,10** Ολικά κολοβακτηριοειδή cfu/100ml 0 0 Escherichia coli (E. coli) cfu/100ml 0 0 Εντερόκοκκοι cfu/100ml 0 0 Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων) cfu/100ml 0 0 Aριθμός αποικιών σε 22 ο C cfu/ml 0 Άνευ Aριθμός αποικιών σε 36 ο C cfu/ml 0 Άνευ * Για τις παραμέτρους γεύση και οσμή, οι οποίες ελέγχθηκαν οργανοληπτικά, οι αριθμοί σημαίνουν: 1=κατώφλι, 2=ελαφριά. ** Για την ενδεικτική δόση η παραμετρική τιμή προκύπτει από την ΚΥΑ Π/112/1057/2016 # Στις μικροβιολογικές παραμέτρους ως μέτρο κεντρικής θέσης χρησιμοποιείται η διάμεσος. Μη ανιχνεύσιμο. Σελ. 5 / 6

6 Τα παραπάνω στοιχεία προέκυψαν από δειγματοληψίες και αναλύσεις που διενεργούνται για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης του νερού του δικτύου ύδρευσης της ΕΥ ΑΠ Α.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Βάσει αυτής της παρακολούθησης, η ΕΥ ΑΠ πιστοποιεί ότι η ποιότητα του νερού του δικτύου ύδρευσης ελέγχεται και πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους της Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 για την «Ποιότητα Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σελ. 6 / 6