ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ: Καραντώνη Χριστίνα, Καθηγήτρια ΠΕ2 στο ΠΠΛΠΠ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1.Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας: Διδασκαλία αγνώστου κειμένου Λυκείου Κατανόηση και σχηματοποίηση κειμένου. Ερμηνευτική προσέγγιση με την αξιοποίηση της δομολειτουργικής λειτουργίας της γλώσσας. 1.2.Σκοπός και στόχοι του σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας Γενικός σκοπός είναι οι μαθητές: α) να ασκηθούν στους τομείς λεξιλογίου, μορφολογίας και σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας [ αττικής διαλέκτου] β)να αποκτήσουν την ευχέρεια να συσχετίζουν στοιχεία της αττικής διαλέκτου με τα αντίστοιχα της νέας ελληνικής, στα πλαίσια μιας διαχρονικής θεώρησης της ελληνικής γλώσσας. γ) μέσα από τη μελέτη ενός δείγματος δικανικού λόγου της αρχαιότητας, να αναγνωρίσουν τόσο στη θεματολογία όσο και στον προβληματισμό, στοιχεία της ανθρώπινης δράσης διαχρονικά. δ) να προετοιμαστούνασκηθούν για τις επικείμενες πανελλαδικές εξετάσεις, όσον αφορά στο άγνωστο θέμα, εις τρόπον ώστε να είναι σε θέση σε σύντομο χρόνο να αποδώσουν την καλύτερη δυνατή μετάφραση του κειμένου που θα τους δοθεί. Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία Σε επίπεδο γνώσεων α) να αναγνωρίζουν επιτυχώς οι μαθητές στοιχεία του δομολειτουργικού συστήματος της αρχαίας ελληνικής γλώσσας β) να προσεγγίζουν να κατανοούν και να ερμηνεύουν το κείμενο ως ένα ενιαίο, οργανικό σύνολο και όχι ως απλό άθροισμα επί μέρους στοιχείων. Σε επίπεδο στάσεων α) να ενεργοποιήσουν την κριτική σκέψη, να συνδυάζουν γενικότερες γνώσεις που διαθέτουν για την κατανόηση όσων το κείμενο σημαίνει, να καλλιεργήσουν περαιτέρω αφαιρετική και συνθετική ικανότητα, να στοχαστούν πάνω σε κοινωνικά φαινόμενα και ανθρώπινες συμπεριφορές. Σε επίπεδο δεξιοτήτων α)να ασκηθούν στη χρήση εργαλείων κατάλληλων για την έρευνα και τη μάθηση, όπως η γραμματική και το συντακτικό. β) να εξοικειωθούν με τις τεχνικές απεικόνισης του κειμένου, ώστε να αναζητούν και να εντοπίζουν σχετικά εύκολα τη λογική διάρθρωση που διέπει ένα κείμενο Μέθοδος διδασκαλίας 1

2 Θα χρησιμοποιηθεί συνδυασμός μεθόδων και τεχνικών, όπως : η μαιευτική μέθοδος δια των στοχευμένων ερωτήσεων, η αξιοποίηση διαγραμμάτων, η ανακαλυπτική μάθηση και η εμπλουτισμένη διδασκαλία, στη βάση της ολιστικής θεώρησης της γνώσης Μέσα- Υλικά 1. Έντυπο υλικό [κείμενο, λεξιλόγιο(εξαιρετικά μικρό), φύλλο εργασίας (μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας), Γραμματική& Συντακτικό ΟΕΔΒ]. 2. Πίνακας Διάρκεια 1 διδακτική ώρα [45 λεπτά]. Το φύλλο εργασίας περιέχει ασκήσεις, μέρος των οποίων θα γίνει την επόμενη διδακτική ώρα, στα πλαίσια της 2ωρης διδασκαλίας της θεματογραφίας στην Γ Λυκείου Κείμενο Λυσίου, Κατά σιτοπωλών, τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν, ὅταν κακοῦ τινος ἀπαγγελθέντος τῇ πόλει τίμιον τὸν σῖτον πωλῶσιν. οὕτω δ ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς ὑμετέρας ὁρῶσιν, ὥστε τὰς μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνθάνονται, τὰς δ αὐτοὶ 5 λογοποιοῦσιν, ἢ τὰς ναῦς διεφθάρθαι τὰς ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκπλεούσας συνειλῆφθαι, ἢ τὰ ἐμπόρια κεκλῇσθαι, ἢ τὰς σπονδὰς μέλλειν ἀπορρηθήσεσθαι, καὶ εἰς τοῦτ ἔχθρας ἐληλύθασιν, [15] ὥστ ἐν τοῖς αὐτοῖς 6 καιροῖς ἐπιβουλεύουσιν ὑμῖν, ἐν οἷσπερ οἱ πολέμιοι. ὅταν γὰρ μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεόμενοι, ἀναρπάζουσιν οὗτοι καὶ οὐκ ἐθέλουσι πωλεῖν, ἵνα μὴ περὶ τῆς τιμῆς διαφερώμεθα, ἀλλ ἀγαπῶμεν ἐὰν ὁποσουτινοσοῦν πριάμενοι παρ αὐτῶν ἀπέλθωμεν. ὥστ ἐνίοτε εἰρήνης οὔσης ὑπὸ τούτων πολιορκούμεθα. 2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ- ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2.1. Γενική περιγραφή α) Φάσεις διδασκαλίας: Α φάση: Αφόρμηση [3 περίπου] 2

3 Δίνοντας στους μαθητές φωτοτυπημένο το κείμενο, τους ζητούμε να δουν το έργο από το οποίο προέρχεται προβληματιστούν για την κατηγορία που θα αντιμετωπίζουν οι σιτοπώλες, να υποθέσουν το αδίκημα για το οποίο είναι υπόλογοι, αναλογιζόμενοι : α) τα προβλήματα που δημιουργούσαν στο ελληνικό κράτος οι μεγαλογαιοκτήμονες της Θεσσαλίας [τσιφλικάδες] [γνώσεις από την ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης] β) τις κατηγορίες που κατά καιρούς εκτοξεύονται εναντίον μεγάλων εταιρειών εμπορίας [ανίερες συμμαχίες- υπερτίμηση προϊόντων]. Β φάση : Ανάγνωση-εντοπισμός του θέματος [5-6 ] Διαβάζουμε το κείμενο, αφού προηγουμένως έχουμε ζητήσει από τους μαθητές να εντοπίσουν κατά την ανάγνωση το αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται οι έμποροι σίτου. Αυτό θα πρέπει να το εντοπίσουν από την πρώτη κυρίως περίοδο του κειμένου, από το «πλεῖστα κερδαίνουσιν» Έτσι θα σημειώσουμε στον πίνακα την θετική και την αρνητική όψη του εμπορίου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα πρόσημα και όρους + κέρδος - αισχροκέρδεια κερδοφορία κερδοσκοπία Γ φάση : Επεξεργασία & πλήρης κατανόηση του κειμένου [30 ] 1. Ζητούμε από τους μαθητές να εντοπίσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι έμποροι σίτου κερδοσκοπούν, τονίζοντας τη σημασία των χρονικών προσδιορισμών τότε- όταν. Τους καλούμε να αποδώσουν στα Ν.Ε. τη φράση «τίμιον τὸν σῖτον πωλῶσιν» ανατρέχοντας στην ετυμολογία του τίμιος>τιμή και στην συνέχεια να εντοπίσουν τον παράγοντα για την αύξηση της τιμής του σίτου. Θα πρέπει να οδηγηθούν στην γενική απόλυτο χρονικοϋποθετική μετοχή «κακοῦ τινος ἀπαγγελθέντος», δηλαδή στο ρόλο της φημολογίας ως αιτίας για την αύξηση της τιμής του σίτου. Συμπληρώνουμε στον πίνακα το σχήμα ως εξής: + κέρδος - αισχροκέρδεια} ακριβή τιμή [υπερτίμηση] φήμη κερδοφορία κερδοσκοπία } 2. Ζητούμε στη συνέχεια από τους μαθητές, στηριγμένοι στις γνώσεις τους, να αναφέρουν τι καθορίζει την τιμή ενός προϊόντος σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς [προσφορά-ζήτηση] καθώς και το ρόλο που παίζει η φημολογία στη λειτουργία της αγοράς [π.χ.«παπαγαλάκια», τεχνητή κρίση, αύξηση ή μείωση της τιμής των μετοχών κ.λ.π.] Με τη βοήθειά τους σημειώνουμε στον πίνακα σχετικά με την τιμή ενός προϊόντος ακριβή[υψηλή] τιμή μειωμένη προσφορά προϊόντος [έλλειψη] αυξημένη ζήτηση προϊόντος Ενώ σχετικά με τη φήμη Φήμη αληθής [έγκυρη πληροφορία] ψευδής [ανυπόστατη πληροφορία, συχνά κατασκευασμένη] 3. Επανερχόμενοι στο κείμενο, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι σιτοπώλαι «ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς ὑμετέρας ὁρῶσιν», [δίδεται έμφαση στον συντακτικό ρόλο του ἅσμενοι, το οποίο καλούνται οι μαθητές να αναγνωρίσουν (επιρρηματικό κατηγορούμενο) καθώς και στην ακριβή μετάφρασή του με βάση την γραμματική αναγνώριση και την ετυμολογία του 3

4 (ἄσμενοι αντί ἡσμένοι <ἥδομαι /ἡδύς) αφού οι συμφορές θα επηρεάσουν αυξητικά την τιμή του σίτου. Επίσης θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία της σύγκρισης οὕτω ὥστε και την λειτουργία των αναφορικών παραβολικών προτάσεων που ακολουθούν τη λογική της διαίρεσης που έχουμε σημειώσει στον πίνακα, αναφορικά με τη φήμη. ὥστε τὰς μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνθάνονται [αληθής φήμη/ πληροφορία > δίκτυο πληροφόρησης] τὰς δ αὐτοὶ λογοποιοῦσιν [ψευδής, κατασκευασμένη συχνά φήμη/ πληροφορία] Αποδεικνύεται,λοιπόν, πως οι σιτοπώλαι δεν περιορίζονται στην παθητική παρακολούθηση των γεγονότων, αλλά αναλαμβάνουν ενεργό δράση, γι αυτό εξάλλου και έχουν προσαχθεί ως κατηγορούμενοι στο δικαστήριο. 4. Στη συνέχεια ζητούμε από τους μαθητές να προσδιορίσουν τον συντακτικό ρόλο των απαρεμφάτων που ακολουθούν και τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με τα διαζευκτικά ἤ, αναζητώντας την λογική αλληλουχία του νοήματος. [ ειδικά απαρέφατα ως επεξηγήσεις στο «τὰς δὲ», που παρατίθενται ως παραδείγματα κατασκευασμένων φημών-συμφορών από τους σιτοπώλες προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους, να κινδυνολογήσουν για να προκαλέσουν αύξηση της ζήτησης του σίτου, λόγω της έλλειψής του που τεχνηέντως προδικάζουν]. Συντάσσουν οι μαθητές αναλυτικά το πρώτο από αυτά, και τονίζοντας την παθητική σύνταξη, τους ζητούμε να αναγνωρίσουν γραμματικά τα υπόλοιπα, παρέχοντας τη βοήθειά μας, όπου χρειαστεί..[ Αν η διδασκαλία αποκλίνει χρονικά από τον αρχικό προγραμματισμό, η πλήρης γραμματική αναγνώριση αναλυτική σύνταξη- μετάφραση των παραδειγμάτων θα ολοκληρωθεί την επόμενη ώρα, μέσα από το φύλλο εργασίας.] 5. Συμπληρώνεται το ανωτέρω διάγραμμα με την προσθήκη κάτω από το τὰς δ αὐτοὶ λογοποιοῦσιν : Παραδείγματα [έλλειψη σίτου, λόγω των συμφορών εμπόδια υποτίθεται- στη διακίνησή του] 6. Ζητούμε από τους μαθητές να εντοπίσουν το άκρον άωτον της αναισχυντίας και αισχροκέρδειας των σιτοπολών, βοηθώντας τους-αν χρειαστεί- στη σύνταξη και τη μετάφραση της πρότασης «καὶ εἰς τοῦτ ἔχθρας ἐληλύθασιν», και περιμένουμε να κατανοήσουν το πνεύμα του κατηγόρου, όπως το εκθέτει στην αναφορική παραβολική πρόταση, συγκρίνοντας τους εμπόρους με τους εχθρούς. Διότι πώς θα μπορούσε να δικαιολογήσει κανείς τη ληστρική τους στάση, σε συνθήκες που λόγω αντικειμενικών δυσκολιών παρατηρείται έλλειψη σίτου, αυτοί με συντεχνιακή ομοψυχία [ἀναρπάζουσιν ] εντείνουν το πρόβλημα, αποσύροντας τις υπάρχουσες ποσότητες; 7. Στη συνέχεια τους ζητούμε τα στοιχεία επιχειρήματα που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την κρίση του. Περιμένουμε να αντιληφθούν το ρόλο του «γὰρ» στην αιτιολόγηση μέσω του υποθετικού λόγου που έπεται, και τον απώτερο στόχο των σιτοπωλών, όπως εκφράζεται μέσα από τις τελικές προτάσεις :α) ἵνα μὴ περὶ τῆς τιμῆς διαφερώμεθα β) ἀλλ ἀγαπῶμεν η β δε, με την εξωφρενική προϋπόθεσή της[ ἐὰν ἀπέλθωμεν ] που εντείνει η εναντιωματική μετοχή με τον προσδιορισμό της [ ὁποσουτινοσοῦν πριάμενοι ] [ Σημειώνουμε τα παραπάνω, ακολουθώντας τις υποδείξεις των μαθητών, σε διαγραμματική μορφή στον πίνακα] 4

5 8. Αναζητούμε την κατακλείδα του κειμένου, μέσα από την τελευταία περίοδο του κειμένου, ζητώντας από τους μαθητές να σχολιάσουν τη χρήση του «ὥστε», το οποίο συνδέει κατά παράταξιν, ευρισκόμενο στην αρχή περιόδου. Δ φάση :Ανασύνθεση Απόδοση στη Νέα Ελληνική [5 ] 1. Η επεξεργασία ολοκληρώνεται με την ανασύνθεση και τη συνολική μετάφραση του κειμένου. 2. Την επόμενη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας, έχοντας στη διάθεσή τους τα σχολικά βιβλία της Γραμματικής και του Συντακτικού. 2.2.Αποτίμηση των διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν: Το παραπάνω σχέδιο διδασκαλίας βασίζεται στο σύνολό του σε περισσότερες της μιας αρχές και θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας: 1. Συνδέεται με την επίλυση προβλήματος,στο βαθμό που στο κείμενο παρουσιάζονται μορφές λειτουργίας της αγοράς και των ανθρώπων του εμπορίου, με διαχρονική ισχύ, τους οποίους οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν, να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν. 2. Υιοθετεί της αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, αφού δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις και γνώση στους μαθητές, αλλά τους κατευθύνει και τους εμπλέκει σε μια διαδικασία αποκωδικοποίησης και αναδόμησής του κειμένου με κριτήρια δομολειτουργικής και νοηματικής ανασύνθεσής του. 3. Βασίζεται στην μαιευτική μέθοδο, και ειδικότερα στην τεχνική του καθοδηγούμενου διαλόγου και της χρήσης των κατάλληλα επιλεγμένων, στοχευμένων ερωτήσεων, που προσανατολίζουν τη σκέψη του μαθητή χωρίς να προσφέρουν την απάντηση, ενώ συνάμα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση διδακτικού χρόνου. 4. Παρέχει τη δυνατότητα για την εφαρμογή της μεθόδου της δοκιμής και της πλάνης, αφού σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης, αφήνει περιθώρια για επανεκτίμηση των δεδομένων από τους ίδιους τους μαθητές και διόρθωσης επί το ορθόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων, δηλαδή ο ίδιος ο μαθητής να είναι σε θέσει να εντοπίζει το άτοπον μιας σκέψης του και να οδηγείται στην ορθή για την περίπτωση λύση. 5. Έχει χαρακτήρα κειμενοκεντρικό, αφού το ίδιο το κείμενο αποκαλύπτει τους διαχρονικούς- τρόπους λειτουργίας της αγοράς καθώς και τις στρεβλώσεις στη λειτουργία της, φωτίζοντας συγχρόνως κίνητρα και αίτια της ανθρώπινης συμπεριφοράς και δράσης. Δεν απαιτείται, δηλαδή, να υποθέσουν οι μαθητές τα «γιατί», τα «πώς» και τα «δια ταύτα» της ανθρώπινης δράσης. 6. Αξιοποιεί τα διαγράμματα, με την βοήθεια των οποίων αναδεικνύονται οι σχέσεις χρονικής ή/και αιτιώδους ακολουθίας των γεγονότων και των ανθρωπίνων δράσεων αλλά και σχηματοποιείται η γνώση. 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Κοσσυβάκη Φωτεινή, Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για μετάβαση από τη Διδακτική του Αντικειμένου στη Διδακτική του Ενεργού Υποκειμένου, Gutenberg, Κρίγκος Ανδρέας, «Ειδική διδακτική αρχαίων. Παράδειγμα σχεδιολογίας αρχαίας ελληνικής θεματογραφίας» 3. Τσότρας Βασίλειος, Η αρχαία ελληνική θεματογραφία στο λύκειο, Τυπωθήτω, ΥΠΕΠΘ, Οδηγίες για την διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Ο.Ε.Δ.Β 5. Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, «Σενάριο-σχέδιο διδασκαλίας αγνώστου κειμένου Λυκείου: Σχηματοποιώντας το κείμενο» 6

7 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λυσίας,, Κατὰ τῶν σιτοπωλῶν τότε γὰρ πλεῖστα κερδαίνουσιν, ὅταν κακοῦ τινος ἀπαγγελθέντος τῇ πόλει τίμιον τὸν σῖτον πωλῶσιν. οὕτω δ ἄσμενοι τὰς συμφορὰς τὰς ὑμετέρας ὁρῶσιν, ὥστε τὰς μὲν πρότεροι τῶν ἄλλων πυνθάνονται, τὰς δ αὐτοὶ λογοποιοῦσιν, ἢ τὰς ναῦς διεφθάρθαι τὰς ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκπλεούσας συνειλῆφθαι, ἢ τὰ ἐμπόρια κεκλῇσθαι, ἢ τὰς σπονδὰς μέλλειν ἀπορρηθήσεσθαι, καὶ εἰς τοῦτ ἔχθρας ἐληλύθασιν, [15] ὥστ ἐν τοῖς αὐτοῖς καιροῖς ἐπιβουλεύουσιν ὑμῖν, ἐν οἷσπερ οἱ πολέμιοι. ὅταν γὰρ μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεόμενοι, ἀναρπάζουσιν οὗτοι καὶ οὐκ ἐθέλουσι πωλεῖν, ἵνα μὴ περὶ τῆς τιμῆς διαφερώμεθα, ἀλλ ἀγαπῶμεν ἐὰν ὁποσουτινοσοῦν πριάμενοι παρ αὐτῶν ἀπέλθωμεν. ὥστ ἐνίοτε εἰρήνης οὔσης ὑπὸ τούτων πολιορκούμεθα. 7

8 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ἄσμενοι :ευτυχείς, με μεγάλη ευχαρίστηση [αντι του ἥσμενοι δλδ της μτχ παρακειμένου του ρ. ἥδομαι [ ἡδύς] =ευχαριστούμαι [ἄσμενος- ἀσμενώτερος/έστερος/αίτερος-ἀσμενώτατος/έστατος/αίτατος] κεκλῇσθαι : απρ παρακειμένου του ρ.κλείομαι και κλῄομαι [ αρχαιότερο ] =αποκλείομαι ὁποσουντινοσοῦν: όσο και να είναι, όσο-όσο 8

9 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. Να αναλυθούν σε δευτερεύουσες προτάσεις: 1. τὰς ναῦς διεφθάρθαι τὰς ἐν τῷ Πόντῳ 2. ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἐκπλεούσας συνειλῆφθαι 3. τὰ ἐμπόρια κεκλῇσθαι 4. τὰς σπονδὰς μέλλειν ἀπορρηθήσεσθαι Β. Να συμπληρώσετε τους υποθετικού λόγους,να αναγνωρίσετε το είδος τους αιτιολογώντας την επιλογή του είδους-σε κάθε περίπτωση- από τον ρήτορασυγγραφέα: 1. ὅταν γὰρ μάλιστα σίτου τυγχάνητε δεόμενοι 2. ἐὰν ὁποσουτινοσοῦν πριάμενοι παρ αὐτῶν ἀπέλθωμεν Γ. Να εντοπίσετε τις αναφορικές παραβολικές προτάσεις του κειμένου, σημειώνοντας τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους. Δ. ἐληλύθασιν: Να σχηματίσετε το β πρόσωπο προστακτικής σε όλους τους χρόνους Ε. Να μεταφράσετε το κείμενο. 9

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας

Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας Έρευνα για τον αριθμό λέξεων που απαιτείται σε κάθε επίπεδο ελληνομάθειας των Καρακύργιου, Μ. - Μάρκου, Β. - Ρουσουλιώτη, Θ. - Χατζησάββα Κ.- Αντωνοπούλου Ν. Στο πρώτο μέρος του άρθρου με θέμα τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Programme for International Student Assessment ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ PISA 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ 2010 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ κοινωνική μάθηση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Φυσικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στοχεύει στη διερεύνηση του υλικού και του ζωντανού κόσμου και στη μελέτη σχετικών φαινομένων και γεγονότων.

Διαβάστε περισσότερα