Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους"

Transcript

1 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους μαθησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί από τους κατασκευαστές και που περιγράφονται στη παρουσίαση. Το αντικείμενο καλύπτει τους μαθησιακούς στόχους που έχουν καθοριστεί; - Καλύπτει πλήρως όλους τους στόχους. - Καλύπτει μερικώς τους στόχους. - Δεν κρίνεται χρήσιμο για την επίτευξη των στόχων. Το αντικείμενο καλύπτει πλήρως όλους τους μαθησιακούς στόχους. Προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή που θα το χρησιμοποιήσει να γνωρίσει τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας HTML, το πρωτόκολλο HTTP και, τελικά, να μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα. Οι σημαντικές πληροφορίες επαναλαμβάνονται αλλά με διαφορετικό τρόπο παρουσίασης (ebook, comic, παρουσίαση) κάθε φορά, γεγονός που καθιστά τη μάθηση ευκολότερη, πιο ξεκούραστη και πιο ενδιαφέρουσα. Ο μαθητής, επίσης, έχει τη δυνατότητα να ανατρέξει σε αντικείμενα όπου επισημαίνονται και τονίζονται οι βασικές έννοιες του μαθήματος (comic, παρουσίαση), είτε σε αντικείμενα όπου περιγράφονται αναλυτικότερα και λεπτομερέστερα οι βασικές έννοιες (ebook). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να οργανώσει καλύτερα τη μαθησιακή διαδικασία και να μη χαθεί μέσα στον μεγάλο όγκο πληροφορίας. Συνεπώς, το περιεχόμενο του μαθήματος που αναπτύσσεται μέσα

2 2 από τα διαφορετικά εργαλεία καλύπτει πλήρως τις έννοιες που διαπραγματεύεται και κατ επέκταση τους μαθησιακούς στόχους. 2ο Κριτήριο Αξιολόγησης Τα εργαλεία web 2.0 που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των συγκεκριμένων αντικειμένων κρίνονται κατάλληλα / προσφέρονται (π.χ. το εργαλείο υποστηρίζει κείμενο αλλά όχι εικόνες και οι εικόνες κρίνονται χρήσιμες). Έχετε να προτείνετε κάτι άλλο; Το αντικείμενο κρίνεται κατάλληλο για τη βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία δημιουργήθηκε; - Το αντικείμενο είναι συμβατό με το γνωστικό επίπεδο, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα της ηλικίας των μαθητών - Το αντικείμενο με δυσκολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της συγκεκριμένης βαθμίδας εκπαίδευσης. Τα εργαλεία web2 που χρησιμοποιήθηκαν κρίνονται κατάλληλα για τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που δίνουν πολλές δυνατότητες για τη διαμόρφωση της οργάνωσης, παρουσίασης και αναπαράστασης της γνώσης. Οι κατασκευαστές του αντικειμένου έδωσαν έμφαση στην οργάνωση της γνώσης, αλλά όχι τόσο στην παρουσίαση και την αναπαράστασή της. Δηλαδή, χρησιμοποίησαν κυρίως γραπτό κείμενο, το οποίο ο μαθητής μπορεί μόνο να το διαβάσει. Επομένως, λείπει από το αντικείμενο κάτι το οποίο θα εμπλέξει ενεργά το μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και θα θέσει σε λειτουργία τη σκέψη του και τον προβληματισμό του πάνω στο θέμα. Για παράδειγμα, το κείμενο στο ebook θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με 1) διάφορες μορφοποιήσεις (έντονα γράμματα,

3 3 χρώματα, πλαγιότιτλους) για μία καλύτερη παρουσίαση 2) με ερωτήματα ανάμεσα στις παραγράφους (π.χ μετά από μία σημαντική παράγραφο) ώστε να προβληματίζει το μαθήτή ενόσω διαβάζει και 3) με παρότρυνση για σκέψη πάνω σε ένα πρόβλημα ή με μικρές δραστηριότητες (πχ. ανάτρεξε στη τάδε ιστοσελίδα και έλεγξε αν στον κώδικα πληρούνται τα όσα αναφέραμε παραπάνω). Τα ίδια ισχύουν και για την παρουσίαση, η οποία επιπλέον θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με κάποιο βίντεο ώστε να ξεφύγουμε λίγο από τη συνεχή παρουσίαση κειμένου η οποία μπορεί να γίνει μονότονη. Το αντικείμενο είναι συμβατό με το γνωστικό επίπεδο, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της Γ λυκείου. Είναι απλό, λειτουργικό, ευχάριστο, προσιτό και εύκολο στη χρήση, χωρίς ωστόσο να στερείται σε ποιότητα γνωστικού υποβάθρου. 3ο Κριτήριο Αξιολόγησης Το περιεχόμενο του σχεδίου μαθήματος είναι σαφές, κατανοητό και πλήρες για τη βαθμίδα εκπαίδευσης που προορίζεται; (Σχολιάστε) - Το περιεχόμενο είναι σαφές, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας, δε χρήζει επεξηγήσεων - Το περιεχόμενο παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν με επεξηγήσεις ή συμπληρωματικό υλικό - Το περιεχόμενο έχει σοβαρές αδυναμίες και δεν κρίνεται αξιοποιήσιμο Το περιεχόμενο του σχεδίου μαθήματος είναι σαφές, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας και δε χρήζει επεξηγήσεων. Καλύπτει έννοιες αρκετά περίπλοκες, οι οποίες ανταποκρίνονται στο γνωστικό υπόβαθρο μαθητών της Γ λυκείου. Πρόκειται

4 4 για ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο περιεχόμενο. Παρουσιάζεται με σχετικά απλό, κατανοητό τρόπο, αποσαφηνίζεται σε αρκετά σημεία με ζωντανά παραδείγματα, ενώ οι δυσκολότερες έννοιες επεξηγούνται με τη χρήση υπερ-συνδέσμων. Δεν περιλαμβάνει περιττή ή άσχετη πληροφορία. Η μόνη σχετική αδυναμία είναι τα αρκετά ορθογραφικά και συντακτικά λάθη τα οποία καθιστούν το περιεχόμενο δυσανάγνωστο αλλά όχι δυσνόητο. 4ο Κριτήριο Αξιολόγησης Το εργαλείο κρίνεται κατάλληλο για τη δημιουργία του συγκεκριμένου αντικειμένου; - Το εργαλείο εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου. - Το εργαλείο υποστήριξε μερικώς το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου (π.χ. το εργαλείο υποστηρίζει κείμενο αλλά όχι εικόνες και οι εικόνες κρίνονται χρήσιμες). - Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες από το συγκεκριμένο εργαλείο δεν προσφέρονται για τη δημιουργία του συγκεκριμένου τύπου αντικειμένου. ebook (libreoffice writer): εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου. Η ιδέα ήταν η δυνατότητα online ανάγνωσης και επίλυσης αποριών στις σχετικές έννοιες και επετεύχθη με την παράθεση γραπτού κειμένου, το οποίο υποστηρίζεται επαρκώς από το ebook. (Ωστόσο, βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν όπως αναφέρονται στην παράγραφο του κριτηρίου 2.) Comic (pixton): εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου. Δίνει τη δυνατότητα να παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της γλώσσας HTML στο

5 5 πλαίσιο μιας ιστορίας, γεγονός που επιτυγχάνει τον εκπαιδευτικό σκοπό με έναν ξεκούραστο και διασκεδαστικό τρόπο. Παρουσίαση (slideshare): εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου. Το εργαλείο υποστηρίζει την παρουσίαση των κύριων εννοιών της ύλης του μαθήματος σε διαφάνειες και έτσι αυτές επισημαίνονται σαφώς και κατανοητά. (Τρόποι για αξιοποίηση περισσότερων δυνατοτήτων του εργαλείου αναφέρονται, επίσης, στην παράγραφο του κριτηρίου 2). Quiz (hotpotatoes): εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου. Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα κατασκευής διαφόρων ειδών ερωτήσεων και με αυτό τον τρόπο ο μαθητής αυτοαξιολογεί τι έχει καταλάβει. Επομένως, η επιλογή του εργαλείου για το μέρος της αξιολόγησης είναι εύστοχη, ωστόσο, και εδώ (όπως στο ebook και την παρουσίαση) δεν αξιοποιήθηκαν 100% οι δυνατότητες του εργαλείου. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εικόνες, ερωτήσεις αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξο κ.α. προκειμένου να καλυφθεί μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Wiki: εξυπηρέτησε πλήρως το σενάριο/ιδέα του μαθησιακού αντικειμένου. Το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό. Οι δυνατότητές του αξιοποιήθηκαν επαρκώς από τους κατασκευαστές του αντικειμένου, οι οποίοι παρέθεσαν και συμπληρωματικό σχετικό υλικό με πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. 5ο Κριτήριο Αξιολόγησης

6 6 Ο δημιουργός του αντικειμένου περιγράφει επαρκώς τρόπους αξιοποίησης του αντικειμένου στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και την προσφορά του αντικειμένου στην εκπαίδευση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Ο δημιουργός περιγράφει επαρκώς τρόπους αξιοποίησης του αντικειμένου στη μαθησιακή διαδικασία καθώς και την προσφορά του αντικειμένου στην εκπαίδευση, στην ενότητα «Αρχές σχεδιασμού». Εκεί, αναφέρει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στην μελέτη της ενότητας Ιστοσελίδες στο μάθημα της Πληροφορικής και ότι βοηθά το μαθητή να κατανοήσει τα σημεία εκείνα που είναι μεγαλύτερης σημασίας, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την δυσκολία των προχωρημένων βιβλίων Πληροφορικής πάνω στην δημιουργία στατικών αλλά και δυναμικών ιστοσελίδων. Επίσης, αναφέρει ότι αποτελεί ένα εργαλείο με απλότητα, λειτουργικότητα, ευκολία στη χρήση, το οποίο δημιουργεί προσιτό και ευχάριστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μελέτη. Ωστόσο, ο δημιουργός παρέλειψε να αναφέρει αν το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε άλλη εκπαιδευτική βαθμίδα. Επίσης, χρειάζεται περισσότερη τεκμηρίωση για την αξία του αντικειμένου ως διδακτικό εργαλείο (γιατί να το εντάξει ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της διδασκαλίας του). 6ο Κριτήριο Αξιολόγησης Ο δημιουργός του αντικειμένου περιγράφει επαρκώς θέματα που σχετίζονται με το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, γενικότερα θέματα δημιουργίας του αντικειμένου, κ.λπ. Αιτιολογήστε την απάντησή σας. Σε γενικές γραμμές στο σχέδιο μαθήματος σε συνδυασμό με το φύλλο διδασκαλίας περιγράφονται επαρκώς πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία, τα μαθησιακά αντικείμενα που πραγματεύεται το καθένα, οι δυνατότητες χρήσης και αξιοποίησής τους. Ωστόσο, διαπιστώνονται κάποιες ελλείψεις:

7 7 Πόσες διδακτικές ώρες; Τι τεχνική υποδομή χρειάζεται για την πραγματοποίηση του μαθήματος (π.χ. 1 ή πολλοί υπολογιστές; ιντερνετ; εγκατεστημένα προγράμματα στον H/Y του εκπαιδευτικού; κλπ); Προτάσεις/υποδείξεις για τη χρήση κάθε επιμέρους εργαλείου (π.χ. το κόμικ το διαβάζει ο καθηγητής, ο καθένας μόνος του ή παιχνίδι ρόλων;); Ποιες είναι οι επιμέρους έννοιες των βασικών οι οποίες προσεγγίζονται από κάθε εργαλείο; 7ο Κριτήριο Αξιολόγησης Προτείνετε (εάν νομίζετε) εναλλακτικά εργαλεία ανάπτυξης για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Prezi (για μία πιο δυναμική παρουσίαση). Spicynodes ή Mindomo (για σκιαγράφηση κεντρικών και επιμέρους εννοιών). Bubbleply (για Video εκπαιδευτικά υποτιτλισμένα). Animoto ( για Δημιουργία video). 8ο Κριτήριο Αξιολόγησης Προτείνετε ιδέες εμπλουτισμού /αλλαγής/βελτίωσης του σχεδίου μαθήματος και του αντικειμένου. Οι περισσότερες ιδέες βελτίωσης έχουν ήδη αναφερθεί στις προηγούμενες παραγράφους. Συνοψίζοντας: Διόρθωση ορθογραφικών και συντακτικών λαθών. Μορφοποιήσεις στο ebook k slideshows(όπως αναφέρεται στο 2).

8 8 Εμπλουτισμός ebook k slideshows με διάσπαρτα ερωτήματα, παρότρυνση για σκέψη και μικρές δραστηριότητες (όπως αναφέρεται στο 2). Εμπλουτισμός quiz (όπως αναφέρεται στο 4) και μετάφραση του τεστ. Αναλυτικότερο φύλλο διδασκαλίας για να περιλαμβάνει τις ελλείψεις που σημειώθηκαν στο 6. Προσθήκη στο σχέδιο δραστηριότητας δημιουργίας ιστοσελίδων με χρήση γλώσσας HTML μέσα στην τάξη με την καθοδήγηση του καθηγητή. (αυτό γιατί οι μαθητές καλούνται να κάνουν μία εργασία για την τελική τους αξιολόγηση για την οποία δεν έχουν κάνει κανένα παράδειγμα: στο φύλλο διδασκαλίας προβλέπεται δημιουργία ιστοσελίδας με πρόγραμμα σύνταξης)

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες

Πρόγραμμα Πυθαγόρας. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες Πρόγραμμα Πυθαγόρας Ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Αναλυτικές Οδηγίες ΠΕ2. Ανάπτυξη διδακτικών μεθόδων ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος Δράση 2. Οργάνωση διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο) 365 Ενδεικτικά εκπαιδευτικά σενάρια Γ. Λογισµικά γνωστικών αντικειµένων Τα παρακάτω λογισμικά επιδεικνύονται στο ΚΣΕ (αφιερώνονται το πολύ 2 ώρες ανά λογισμικό αν και κάποια χρειάζονται λιγότερο χρόνο)

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Έκθεση αξιολόγησης του έργου

ΔΙΑΣ. Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων. Έκθεση αξιολόγησης του έργου ΔΙΑΣ Δορυφορικός Ιστός Απομακρυσμένων Σχολείων Έκθεση αξιολόγησης του έργου 1 Eπιμέλεια: Σοφοκλής Σωτηρίου Παύλος Κουλούρης Άννα Τουλουμάκου Κώστας Τσολακίδης Μενέλαος Σωτηρίου Συμβολή: Αλίνα Κωνσταντινίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 659 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ. ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ; ΕΠΟΜΕΝΩΣ Κοντακίδης Γιάννης Μαθηματικός Υπεύθυνος Προγράμματος Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης Γραφείο για την

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Καθηγητής Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Οδηγός Εκπαιδευτικού Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α Γυμνασίου Συγγραφή Ηλεκτρονική σελίδωση: Εποπτεία: Σωκράτης Μυλωνάς Νίκος Ζάγγουλος Καθηγητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

«ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΥ) ÏìÜäá ÓõããñáöÞò ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ, Λέκτωρ Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Μηχανικός Πληροφορικής ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΕΣΤΩΡ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας ΚΟΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα