Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων (σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού + φωτιστικά σώματα) που ο Δήμος μας προμηθεύθηκε βάσει της υπ αριθμ. Π50/2012 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας για τον ηλεκτροφωτισμό της. Οι εργασίες τοποθέτησης των εν λόγω φωτιστικών σωμάτων περιλαμβάνουν: 1. Εργασίες αποξήλωσης των παλαιών υπαρχόντων ιστών ηλεκτροφωτισμού, ήτοι αποσύνδεσή τους από το έδαφος, ηλεκτρική αποσύνδεσή τους και μεταφορά τους με γερανό και φορτηγό σε σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Εργασίες μετατροπής των αγκυρίων των υπαρχόντων παλαιών σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού, ήτοι διάνοιξη νέων οπών στο έδαφος με κατάλληλα μέσα και εργαλεία, τοποθέτηση νέων αγκυρίων Μ12 και στερέωσή τους με ειδικά χημικά υλικά στερέωσης τύπου HILTI, τα οποία είναι κατάλληλα για στερεώσεις σε σκυρόδεμα και σκληρή φυσική πέτρα, είναι υψηλής ανθεκτικότητας συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης με δυνατότητα συγκράτησης υψηλών φορτίων και έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε μετατοπίσεις. Οι εργασίες μετατροπής είναι απαραίτητες προκειμένου να έρθουν τα αγκύρια στις διαστάσεις που απαιτούνται ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά οι βάσεις (πλάκες έδρασης) των νέων σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού που θα τοποθετηθούν, οι οποίες θα είναι διαστάσεων 250x250 mm, πάχους 10 mm, με τέσσερις οπές σε διάταξη 170χ170 mm μεταξύ των. Η διάσταση των οπών θα είναι 25χ15 mm. 3. Εργασίες επισκευής αγκυρίων τα οποία υπάρχουν στη Λεωφόρο Παλατιανής, χωρίς να έχουν προσαρμοστεί σε αυτά σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού και τα οποία έχουν υποστεί φθορές, σπασίματα με την πάροδο των χρόνων και με την έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα, ήτοι αποξήλωση των κατεστραμμένων αγκυρίων όπου απαιτείται, διάνοιξη οπών στο έδαφος με κατάλληλα μέσα και εργαλεία, τοποθέτηση νέων αγκυρίων Μ12 και στερέωσή τους με ειδικά χημικά υλικά στερέωσης τύπου HILTI, τα οποία είναι κατάλληλα για στερεώσεις σε σκυρόδεμα και σκληρή φυσική πέτρα, είναι υψηλής ανθεκτικότητας συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης με δυνατότητα συγκράτησης υψηλών φορτίων και έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε μετατοπίσεις. 4. Εργασίες τοποθέτησης των νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού μετά των φωτιστικών σωμάτων τους, ήτοι μεταφορά τους με φορτηγό από το σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο σημείο τοποθέτησης, προσαρμογή τους πάνω στα αγκύρια, πάκτωσή τους στο έδαφος. 5. Εργασίες ηλεκτρολογικής σύνδεσης των νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και των πίλλαρ, ήτοι επιμήκυνση παροχικών καλωδίων 4χ10 mm2 NYY, τοποθέτηση καλωδίων 3χ2,5 mm2 NYY για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων, μάτιση των καλωδίων όπου απαιτείται με κος μεταλλικά και θερμοσυστελλόμενους συνδέσμους καλωδίων. Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα κυτία διακλάδωσης σύνδεσης (ακροκιβώτια) των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Μέσα στο φρεάτιο θα αφήνεται μήκος καλωδίου 1m. 6. Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ηλεκτρικών πινάκων εντός των δύο νέων πίλλαρ και προσαρμογή του υπάρχοντος παλαιού πίλλαρ. Στο δεξιό μέρος του κάθε πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού. Η διανομή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό πίνακα ΙΡ44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν Σελίδα 2 από 14

3 άνετα όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ο πίνακας θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. Το κιβώτιο θα περιέχει, γενικό διακόπτη φορτίου κατά DIN 49290, γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες κατά VDE 0611, ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού κατά VDE 0660, χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050, πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462, λυχνία νυκτερινής εργασίας. Στο κάτω μέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων. 7. Εργασίες τοποθέτησης γείωσης, μετά των υλικών που απαιτούνται, στους ιστούς ηλεκτροφωτισμού και μέτρηση αυτής. Ο ιστός θα γειώνεται σε ειδικό κοχλία γείωσης μέσα στη θυρίδα. Η γείωση θα γίνεται με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2. Η σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται με την βοήθεια σφικτήρων μέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. Το κυτίο σύνδεσης (ακροκιβώτιο) του ιστού θα γειώνεται στον κοχλία γείωσης του ιστού με αγωγό διατομής 6 mm2. 8. Εργασίες δοκιμών λειτουργίας κυκλωμάτων και έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ. 9. Προμήθεια αγκυρίων Μ12 μετά των χημικών υλικών στήριξης των, τύπου HILTI, για την μετατροπή των κέντρων των αγκυρίων των υπαρχόντων παλαιών σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού και την επισκευή των αγκυρίων τα οποία είχαν τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Παλατιανής προ 3ετίας περίπου, χωρίς να προσαρμοστούν σε αυτά σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού και τα οποία έχουν υποστεί φθορές. 10. Προμήθεια παροχικού καλωδίου 4χ10mm2 NYY 11. Προμήθεια καλωδίου 3χ2,5 mm2 NYY για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων 12. Προμήθεια υλικών μάτισης καλωδίων κος, θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι καλωδίων 13. Προμήθεια υλικών για τους 2 ηλεκτρικούς πίνακες 14. Προμήθεια συνδέσμων γείωσης Η Λεωφόρος Παλατιανής είναι μια κεντρική λεωφόρος του Δήμου Ιλίου με σημαντική κυκλοφοριακή φόρτιση και με σημαντική εμπορική δραστηριότητα εκατέρωθέν της. Ο υπάρχων φωτισμός της, ο οποίος έχει εγκατασταθεί προ δεκαετιών (κολώνες της Δ.Ε.Η), δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες του ηλεκτροφωτισμού της λεωφόρου Παλατιανής, ούτε όσον αφορά την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, ούτε και σε ότι αφορά την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των κατοίκων της περιοχής αλλά και των διερχομένων που επιθυμούν να επισκεφθούν τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η έναρξη των εργασιών τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων κρίνεται απαραίτητη, για να διασφαλισθεί η κατά το δυνατόν ασφαλής και ομαλή κυκλοφορία ανθρώπων και οχημάτων στην εν λόγω Λεωφόρο και για να τονωθεί - ενισχυθεί κατά το δυνατό η εμπορική κίνηση και δραστηριότητα της περιοχής. Η εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Σελίδα 3 από 14

4 Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε δώδεκα χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και δέκα λεπτά (12.195,10 ) επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % δύο χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα Ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (2.804,87 ) και θα βαρύνει τον Κ.Α , ΣΑΤΑ έτους Σελίδα 4 από 14

5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α 1 2 Περιγραφή Εργασίες αποξήλωσης παλαιών ιστών ηλεκτροφωτισμού, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Εργασίες μετατροπής των αγκυρίων των παλαιών ιστών ηλεκτροφωτισμού, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή Μονάδας ( ) Συνολική Τιμή ( ) τεμ 24 15,00 360,00 τεμ 24 32,00 768,00 3 Εργασίες επισκευής υπαρχόντων αγκυρίων (άνευ ιστών ηλεκτροφωτισμού), ως αναλυτικά τεμ 61 26, ,00 περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 4 Εργασίες τοποθέτησης ιστών ηλεκτροφωτισμού, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές τεμ 85 15, ,00 Προδιαγραφές 5 Εργασίες ηλεκτρολογικής σύνδεσης των ιστών ηλεκτροφωτισμού και των πίλλαρ, ως αναλυτικά τεμ 87 27, ,00 περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 6 Εργασίες τοποθέτησης - σύνδεσης των ηλεκτρικών πινάκων εντός των πίλλαρ, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές τεμ 3 330,00 990,00 Προδιαγραφές 7 Εργασίες τοποθέτησης γείωσης στους ιστούς και μέτρηση αυτής, ως αναλυτικά περιγράφονται στις τεμ 88 8,00 704,00 Τεχνικές Προδιαγραφές 8 Εργασίες δοκιμών λειτουργίας κυκλωμάτων και έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές τεμ 2 150,00 300,00 Προδιαγραφές 9 Προμήθεια Αγγυρίων Μ12 μετά των χημικών υλικών στήριξης των, τύπου HILTI, ως αναλυτικά τεμ 85 2,86 243,10 περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές 10 Προμήθεια καλωδίου 4x10 mm2 NYY, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές m 800 3, ,00 Προδιαγραφές 11 Προμήθεια καλωδίου 3x2,5 mm2 NYY, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές m 250 1,00 250,00 Προδιαγραφές 12 Υλικά μάτισης καλωδίων, θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι καλωδίων τεμ 100 2,00 200,00 13 Προμήθεια ηλεκτρικών πινάκων, μετά των υλικών των, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές τεμ 2 250,00 500,00 Προδιαγραφές 14 Σύνδεσμοι γείωσης τεμ 90 3,00 270,00 Σύνολο: ,10 Φ.Π.Α. 23%: 2.804,87 Γενικό Σύνολο: ,97 Σελίδα 5 από 14

6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Εργασίες αποξήλωσης των παλαιών υπαρχόντων ιστών ηλεκτροφωτισμού και μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 15,00 Δεκαπέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 2 ο : Εργασίες μετατροπής των αγκυρίων των υπαρχόντων παλαιών σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να έρθουν στις διαστάσεις που απαιτούνται ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά οι βάσεις (πλάκες έδρασης) των νέων σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού που θα τοποθετηθούν, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 32,00 Τριάντα Δύο Ευρώ ΑΡΘΡΟ 3 Ο : Εργασίες επισκευής αγκυρίων τα οποία υπάρχουν στη Λεωφόρο Παλατιανής, χωρίς να έχουν προσαρμοστεί σε αυτά σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού και τα οποία έχουν υποστεί φθορές, σπασίματα με την πάροδο των χρόνων και με την έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 26,00 Είκοσι Έξι Ευρώ ΑΡΘΡΟ 4 ο : Εργασίες τοποθέτησης των νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού μετά των φωτιστικών σωμάτων τους, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 15,00 Δεκαπέντε Ευρώ ΑΡΘΡΟ 5 ο : Εργασίες ηλεκτρολογικής σύνδεσης των νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και των πίλλαρ, ήτοι επιμήκυνση παροχικών καλωδίων 4χ10 mm2 NYY, τοποθέτηση καλωδίων 3χ2,5 mm2 NYY για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 27,00 Είκοσι Επτά Ευρώ Σελίδα 6 από 14

7 ΑΡΘΡΟ 6 ο : Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ηλεκτρικών πινάκων εντός των δύο νέων πίλλαρ και προσαρμογή του υπάρχοντος παλαιού πίλλαρ, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 330,00 Τριακόσια Τριάντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 7 ο : Εργασίες τοποθέτησης γείωσης στους ιστούς ηλεκτροφωτισμού και μέτρηση αυτής, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 8,00 Οκτώ Ευρώ ΑΡΘΡΟ 8 ο : Εργασίες δοκιμών λειτουργίας κυκλωμάτων και έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 150,00 Εκατόν Πενήντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 9 ο : Προμήθεια αγκυρίων Μ12 μετά των χημικών υλικών στήριξης των, τύπου HILTI, για την μετατροπή επισκευή των αγκυρίων, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,86 Δύο Ευρώ και Ογδόντα Έξι Λεπτά ΑΡΘΡΟ 10 ο : Προμήθεια παροχικού καλωδίου 4χ10mm2 NYY, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι προμήθειά του σε άριστη κατάσταση έτοιμο για την τοποθέτησή του σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τιμή ενός μέτρου: 3,00 Τρία Ευρώ ΑΡΘΡΟ 11 ο : Προμήθεια καλωδίου 3χ2,5 mm2 NYY, ως αναλυτικά περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι προμήθειά του σε άριστη κατάσταση έτοιμο για την τοποθέτησή του σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τιμή ενός μέτρου: 1,00 Ένα Ευρώ Σελίδα 7 από 14

8 ΑΡΘΡΟ 12 ο : Προμήθεια υλικών μάτισης καλωδίων κος, θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι καλωδίων, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι, προμήθειά τους σε άριστη κατάσταση έτοιμα για την τοποθέτησή τους σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τιμή ενός τεμαχίου: 2,00 Δύο Ευρώ ΑΡΘΡΟ 13 ο : Προμήθεια υλικών για τους 2 ηλεκτρικούς πίνακες, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι προμήθειά τους σε άριστη κατάσταση, έτοιμα για την τοποθέτησή του σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τιμή ενός τεμαχίου: 250,00 Διακόσια Πενήντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 14 ο : Προμήθεια συνδέσμων γείωσης, ως αναλυτικά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι προμήθειά τους σε άριστη κατάσταση, έτοιμα για την τοποθέτησή του σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τιμή ενός τεμαχίου: 3,00 Τρία Ευρώ Σελίδα 8 από 14

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τις εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων (σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού + φωτιστικά σώματα) στην Λεωφόρο Παλατιανής του Δήμου μας, από την οδό Ιγνατίου έως την οδό Αγ. Γεωργίου. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες που θα αφορούν την αναβάθμιση του υπάρχοντος δικτύου ηλεκτροφωτισμού στη Λεωφόρο Παλατιανής ήτοι επισκευές, μετατροπές, αποξηλώσεις, τοποθετήσεις νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού μετά των φωτιστικών σωμάτων, νέες καλωδιώσεις, ηλεκτρικοί πίνακες και κάθε άλλη εργασία που είναι απαραίτητη για τον σωστό και ασφαλή ηλεκτροφωτισμό της Λεωφόρου Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν: 1. Εργασίες αποξήλωσης των παλαιών υπαρχόντων ιστών ηλεκτροφωτισμού, ήτοι αποσύνδεσή τους από το έδαφος, ηλεκτρική αποσύνδεσή τους και μεταφορά τους με γερανό και φορτηγό σε σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Εργασίες μετατροπής των αγκυρίων των υπαρχόντων παλαιών σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού, ήτοι διάνοιξη νέων οπών στο έδαφος με κατάλληλα μέσα και εργαλεία, τοποθέτηση νέων αγκυρίων Μ12 και στερέωσή τους με ειδικά χημικά υλικά στερέωσης τύπου HILTI, τα οποία είναι κατάλληλα για στερεώσεις σε σκυρόδεμα και σκληρή φυσική πέτρα, είναι υψηλής ανθεκτικότητας συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης με δυνατότητα συγκράτησης υψηλών φορτίων και έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε μετατοπίσεις. Οι εργασίες μετατροπής είναι απαραίτητες προκειμένου να έρθουν τα αγκύρια στις διαστάσεις που απαιτούνται ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά οι βάσεις (πλάκες έδρασης) των νέων σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού που θα τοποθετηθούν, οι οποίες θα είναι διαστάσεων 250x250 mm, πάχους 10 mm, με τέσσερις οπές σε διάταξη 170χ170 mm μεταξύ των. Η διάσταση των οπών θα είναι 25χ15 mm. 3. Εργασίες επισκευής αγκυρίων τα οποία υπάρχουν στη Λεωφόρο Παλατιανής, χωρίς να έχουν προσαρμοστεί σε αυτά σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού και τα οποία έχουν υποστεί φθορές, σπασίματα με την πάροδο των χρόνων και με την έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα, ήτοι αποξήλωση των κατεστραμμένων αγκυρίων όπου απαιτείται, διάνοιξη οπών στο έδαφος με κατάλληλα μέσα και εργαλεία, τοποθέτηση νέων αγκυρίων Μ12 και στερέωσή τους με ειδικά χημικά υλικά στερέωσης τύπου HILTI, τα οποία είναι κατάλληλα για στερεώσεις σε σκυρόδεμα και σκληρή φυσική πέτρα, είναι υψηλής ανθεκτικότητας συγκολλητικό ταχείας σκλήρυνσης με δυνατότητα συγκράτησης υψηλών φορτίων και έχουν πολύ καλή συμπεριφορά σε μετατοπίσεις. 4. Εργασίες τοποθέτησης των νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού μετά των φωτιστικών σωμάτων τους, ήτοι μεταφορά τους με φορτηγό από το σημείο που θα υποδείξει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στο σημείο τοποθέτησης, προσαρμογή τους πάνω στα αγκύρια, πάκτωσή τους στο έδαφος. 5. Εργασίες ηλεκτρολογικής σύνδεσης των νέων ιστών ηλεκτροφωτισμού και των πίλλαρ, ήτοι επιμήκυνση παροχικών καλωδίων 4χ10 mm2 NYY, τοποθέτηση καλωδίων 3χ2,5 mm2 NYY για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων, μάτιση των καλωδίων όπου απαιτείται με κος μεταλλικά και θερμοσυστελλόμενους συνδέσμους καλωδίων. Οι συνδέσεις των τροφοδοτικών καλωδίων θα γίνονται αποκλειστικά στα κυτία διακλάδωσης σύνδεσης (ακροκιβώτια) των ιστών, δηλαδή το καλώδιο θα μπαίνει σε κάθε ιστό, θα συνδέεται στο ακροκιβώτιο και θα βγαίνει για την τροφοδότηση του επόμενου ιστού. Μέσα στο φρεάτιο θα αφήνεται μήκος καλωδίου 1m. Σελίδα 9 από 14

10 6. Εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης ηλεκτρικών πινάκων εντός των δύο νέων πίλλαρ και προσαρμογή του υπάρχοντος παλαιού πίλλαρ. Στο δεξιό μέρος του κάθε πίλλαρ θα εγκατασταθεί η στεγανή διανομή που θα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού. Η διανομή θα αποτελείται από ξεχωριστό στεγανό πίνακα ΙΡ44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό. Οι διαστάσεις του θα είναι τέτοιες ώστε να χωρούν άνετα όλο τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ο πίνακας θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής από τη ΔΕΗ, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. Το κιβώτιο θα περιέχει, γενικό διακόπτη φορτίου κατά DIN 49290, γενικές ασφάλειες κατά DIN 49522, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες κατά VDE 0611, ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού κατά VDE 0660, χρονοδιακόπτη κατά DIN 40050, πρίζα σούκο 16Α κατά DIN 49462, λυχνία νυκτερινής εργασίας. Στο κάτω μέρος του κιβωτίου θα τοποθετηθούν οι κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων. Η διάταξη του ηλεκτρικού κυκλώματος θα είναι η εξής: Γενικός τριπολικός διακόπτης, γενικές ασφάλειες βραδείας τήξης, μαγνητοθερμικός διακόπτης για κάθε κύκλωμα φωτισμού, ηλεκτρονόμος ισχύος για κάθε κύκλωμα φωτισμού. Υποχρεωτικά θα υπάρχει καλή και σύμμετρη εμφάνιση της διανομής και θα τηρηθούν οι παρακάτω γενικές αρχές για την κατασκευή της: α) Η είσοδος τροφοδότησης από τη ΔΕΗ θα είναι από το κάτω μέρος εφόσον η τροφοδότηση είναι υπόγεια, αν όχι από το πάνω μέρος με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες, β) Η εσωτερική συνδεσμολογία θα είναι άριστα κατασκευασμένη από τεχνικής και αισθητικής άποψης. Έτσι τα καλώδια που θα είναι μονόκλωνα θα ακολουθούν ευθείες και σύντομες διαδρομές, θα είναι καλά σφιγμένα στις κλέμενς των οργάνων και θα φέρουν όπου απαιτείται στα άκρα τους ακροδέκτες και γ) Τα καλώδια του δικτύου θα συνδέονται με εκείνα της διανομής με κλέμενς βαρέως τύπου ράγας και θα έχουν την κατάλληλη διατομή ώστε να φορτίζονται χωρίς κίνδυνο βλάβης με τη μέγιστη ένταση που διαρρέει τα αντίστοιχα όργανα. 7. Εργασίες τοποθέτησης γείωσης, μετά των υλικών που απαιτούνται, στους ιστούς ηλεκτροφωτισμού και μέτρηση αυτής. Ο ιστός θα γειώνεται σε ειδικό κοχλία γείωσης μέσα στη θυρίδα. Η γείωση θα γίνεται με χάλκινο αγωγό διατομής 10 mm2. Η σύνδεση των δύο αγωγών θα γίνεται με την βοήθεια σφικτήρων μέσα στο φρεάτιο της βάσης του σιδηροϊστού από όπου περνάει και ο αγωγός γείωσης. Το κυτίο σύνδεσης (ακροκιβώτιο) του ιστού θα γειώνεται στον κοχλία γείωσης του ιστού με αγωγό διατομής 6 mm2. 8. Εργασίες δοκιμών λειτουργίας κυκλωμάτων και έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου για τη σύνδεση με τη ΔΕΗ. 9. Προμήθεια αγκυρίων Μ12 μετά των χημικών υλικών στήριξης των, τύπου HILTI, για την μετατροπή των κέντρων των αγκυρίων των υπαρχόντων παλαιών σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού και την επισκευή των αγκυρίων τα οποία είχαν τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Παλατιανής προ 3ετίας περίπου, χωρίς να προσαρμοστούν σε αυτά σιδηροϊστοί ηλεκτροφωτισμού και τα οποία έχουν υποστεί φθορές. 10. Προμήθεια παροχικού καλωδίου 4χ10mm2 NYY 11. Προμήθεια καλωδίου 3χ2,5 mm2 NYY για τη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων 12. Προμήθεια υλικών μάτισης καλωδίων κος, θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι καλωδίων 13. Προμήθεια υλικών για τους 2 ηλεκτρικούς πίνακες 14. Προμήθεια συνδέσμων γείωσης Σελίδα 10 από 14

11 Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και με το πέρας αυτών θα παραδοθεί το νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της σε πλήρη, σωστή και ασφαλή λειτουργία βάσει των Ευρωπαϊκών Προτύπων που ισχύουν για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που ισχύουν για τα ηλεκτρολογικά υλικά. Ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών και την εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων πρόληψης κινδύνων. Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση της ασφάλισης των εργαζομένων του για όλο το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων στη Λεωφόρο Παλατιανής. Επίσης θα απομακρύνει με δική του ευθύνη όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν. Σελίδα 11 από 14

12 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της εργασίας Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων (σιδηροϊστοί + φωτιστικά σώματα) στην Λεωφόρο Παλατιανής. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων στην Λεωφόρο Παλατιανής, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: Του Π. Δ. 28/ΦΕΚ 1 Α / «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο. Τ. Α.». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Προσφορές Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ το Δήμο Ιλίου (Οικονομική Επιτροπή)» και «Προσφορά για τις Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Από την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, ότι οι προς εκτέλεση εργασίες συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά ανάδοχος του παρόντος έργου, καθώς τότε η προσφορά θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της προς υπογραφή σύμβασης. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του αναδόχου για τις προς εκτέλεση εργασίες θα παραμένουν σταθερές μέχρι την περαίωση του συνόλου των εργασιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα διαδικασία. Οποιαδήποτε αλλαγή Σελίδα 12 από 14

13 τους από την πλευρά του αναδόχου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο ανάδοχο θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης ο προσφέρων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία ρητώς θα δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και των συνθηκών της περιοχής (Λεωφ. Παλατιανής) όπου θα πραγματοποιηθεί η εργασία τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων, με επιτόπια δική του αυτοψία. ΑΡΘΡΟ 5 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της εργασίας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 6 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5 % επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α. (δηλαδή πρέπει να είναι τουλάχιστον 750,00 ) και παρέχεται με εγγυητική επιστολή η ισχύς της οποίας θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει το χρόνο παράδοσης των εργασιών τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων στην Λεωφόρο Παλατιανής. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της εργασίας μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της εργασίας και με τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής και την προσκόμιση των τιμολογίων. ΑΡΘΡΟ 7 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση και τις διατάξεις του Π. Δ. 28/1980 ή ειδικότερα εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας, ειδική πρόσκληση του Δημάρχου καλεί τον ανάδοχο να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Επίσης, η ειδική πρόσκληση μπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ως την παραλαβή των εργασιών της τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων της. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 8 O : Πλημμελής παροχή υπηρεσιών Εφ όσον η παρούσα εργασία δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σελίδα 13 από 14

14 ΑΡΘΡΟ 9 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας. ΑΡΘΡΟ 10 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την παραλαβή της παρούσας εργασίας. ΑΡΘΡΟ 11 O : Χρόνοι και τόποι παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης της εργασίας τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων της ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα. Οι προς παροχή υπηρεσίες θα παραδίδονται από την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας εργασίας έως τον χρόνο περαίωσης αυτής στην Λεωφόρο Παλατιανής στο Ίλιον. Τα έξοδα προετοιμασίας των προς παροχή υπηρεσιών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η εργασία. ΑΡΘΡΟ 12 O : Παραλαβή της εργασίας Η παραλαβή της παρούσας εργασίας ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Η παραλαβή των παραπάνω εργασιών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων. ΑΡΘΡΟ 13 O : Στην τιμή περιλαμβάνεται η προσκόμιση του απαραίτητου για την παρούσα εργασία εξοπλισμού στο Δήμο μας, σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης. ΙΛΙΟΝ, 14/01/2013 ΙΛΙΟΝ, 15/01/2013 ΙΛΙΟΝ, 16/01/2013 ΙΛΙΟΝ, 17/01/2013 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΕΛΕΓΞΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΝΤΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΗΛ. / ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛ. / ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Σελίδα 14 από 14

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση καυστήρων σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2014 2015 και κτιρίων του Δήμου Κ. Μ. : Π99/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου

ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Συντήρηση κλιματισμού του ημοτικού Καταστήματος και Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ. :.47,0 με το Φ. Π. Α. Κ. Μ. : Π07/04 ΠΡΟΫΠ.:.47,0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π89/2011 ΠΡΟΫΠ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙ, 11/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Κ.Τ.Λ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 14-19/02 / 2015 Προϋπολογισµός: 20.000,00 µε το Φ.Π.Α. ΜΕΛΕΤΗ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. Κ.Μ. : Π30/2010 ΠΡΟΫΠ : 203.305,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προμήθεια απορροφητικής σκούπας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα