ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑΛ) 1 η ΕΚΔΟΣΗ - ΑΘΗΝΑ 14 1

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Για την εξέταση του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και στη Β τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύουν τα εξής: Ι. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (895/Γ2α/ /ΥΠΑΙΘ) 1. Ως διδακτέα-εξεταστέα ύλη στην Α τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ έχουν οριστεί για το σχολ. έτος 13-14, από το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη και Γ. Χρυσάφη, τα έργα: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2, κεφ. 1-4 και Θουκυδίδου Ἱστορίαι, Βιβλίο 3, κεφ (βλ. Παράρτημα Ια). 2. Για την Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ως διδακτέα-εξεταστέα ύλη έχει οριστεί για το σχολ. έτος 13-14, από το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη και Γ. Χρυσάφη, το έργο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2 (Κεφ.: Ι-3) (βλ. Παράρτημα Ιβ) 3. Για την Β τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει οριστεί για το σχολ. έτος 13-14, από το βιβλίο Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι των Κ. Διαλησμά, Α. Δρουκόπουλου, Ε. Κουτρουμπέλη και Γ. Χρυσάφη, ως διδακτέα-εξεταστέα το έργο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, Βιβλίο 3, κεφ (βλ. Παράρτημα Ιγ). ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΘΕΔΔ Στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας η Τράπεζα Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΕΔΔ) περιλαμβάνει θέματαερωτήσεις που προέρχονται από την εξεταστέα ύλη κάθε τάξης, όπως αυτή καθορίζεται με την υπ' αριθμ. 895/Γ2α/ Υ.Α./ΥΠΑΙΘ), είναι ανάλογα με αυτά που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια και συμφωνούν με το Πρόγραμμα Σπουδών και το Π.Δ αξιολόγησης. 1. Το αρχαίο κείμενο: Ολόκληρη η εξεταστέα, κατά τάξη, ύλη του αρχαίου κειμένου (Ξενοφώντος Ελληνικά και Θουκυδίδου Ἱστορίαι) είναι χωρισμένη σε ενότητες των 12- στίχων, κατά βάση σύμφωνα με τον υπάρχοντα διαχωρισμό στο σχολικό εγχειρίδιο αλλά και τη νοηματική συνοχή και πληρότητά τους. Σε κάθε ενότητα ορίζεται και το προς μετάφραση τμήμα των 8-10 στίχων. Τα από μετάφραση τμήματα των Ἑλληνικῶν του Ξενοφώντα (βιβλίο 2, κεφ. 3, 11- & κεφ. 4, 1-) και των Ἱστοριῶν του Θουκυδίδη (βιβλίο Γ, κεφ. 82-2

3 83) δεν περιλαμβάνονται στην ΤΘΕΔΔ, διότι η ερμηνευτική ερώτηση που αναφέρεται σ' αυτά διατυπώνεται από τους διδάσκοντες. 2. Μία (1) ερώτηση γραμματολογική (εισαγωγής): Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στο γραμματειακό είδος του κειμένου, στον συγγραφέα ή στο έργο του. Από την εισαγωγή του σχολικού βιβλίου εξετάζονται: α) στην Α τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ τα κεφ.: Β. Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (σελ. -28) και Γ. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς (σελ ), β) στην Α τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το κεφ. Γ. Ξενοφ ών Γρύλλου Ερχιεύς (σελ ) και γ) Στη Β τάξη Εσπερινού ΓΕΛ το κεφ. Β. Θουκυδίδης Ολόρου Αλιμούσιος (σελ. -28). 3. Μία (1) ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική: Η ερώτηση αυτή αναφέρεται στην παραγωγή και σύνθεση λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής, σε ομόρριζες λέξεις, σε απλές ή σύνθετες, στη σύνδεση λέξεων της Αρχαίας και της Νέας Ελληνικής, στη διατήρηση ή στην αλλαγή της σημασίας τους, σε συνώνυμα και αντώνυμα κ.τ.λ. (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ). ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Α Κείμενο: Το κείμενο του κάθε ιστορικού έχει χωριστεί σε αριθμημένες ενότητες (βλ. κατωτέρω Παράρτημα Ια, Ιβ, Ιγ). Σε κάθε ενότητα προσδιορίζονται το κεφάλαιο, οι παράγραφοι, η αρχή και το τέλος της ενότητας και το προς μετάφραση τμήμα των 8-10 στίχων. 2. Β Γραμματολογική ερώτηση (εισαγωγής): Με την ερώτηση αυτή ελέγχονται η γνώση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην εισαγωγή (βλ. ενδεικτικά παραδείγματα Παράρτημα ΙΙ, ερ. 1, 2) αλλά και η κριτική ικανότητα του μαθητή να συνδυάζει, να συνθέτει, να αξιολογεί τα διάφορα στοιχεία της εισαγωγής ή να επιλέγει την ορθή απάντηση από επιμέρους δοθέντα στοιχεία (βλ. ενδεικτικά παραδείγματα Παράρτημα ΙΙ, ερ. 3, 4, 5). Οι συγγραφείς οφείλουν να διατυπώσουν τις ερωτήσεις με σαφήνεια και ακρίβεια και να καλύψουν όλη την εξεταστέα ύλη κάθε τάξης επίσης πρέπει οι ερωτήσεις να είναι διαφόρων τύπων [α) ανοικτού τύπου ή ανοικτής απάντησης, και β) κλειστού ή αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής ή επιλογής της ορθής απάντησης, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης, αντιστοίχισης, διάταξης, συμπλήρωσης)] και ο χρόνος απάντησης κάθε ερώτησης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά (για τον μέσο μαθητή). Η ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες. 3. Γ Λεξιλογική-σημασιολογική ερώτηση: Για κάθε ενότητα-θέμα ο συγγραφέας θα διατυπώσει πολλές και ποικίλες ερωτήσεις, κλιμακούμενης δυσκολίας (8-10), με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να ελέγχεται κατά τον αντικειμενικότερο τρόπο η γνώση ολόκληρης της εξεταστέας ύλης από τους μαθητές. Ο χρόνος α- πάντησης κάθε ερώτησης δεν θα υπερβαίνει τα 10 λεπτά (για τον μέσο μαθητή). Σημειωτέον ότι οι μαθητές, στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, έχουν ήδη διδαχθεί στις Α και Β τάξεις Γυμνασίου αναλυτικά το ετυμολογικό μέρος 3

4 (παραγωγή και σύνθεση λέξεων) και έχουν επαναλάβει, με τη μορφή ασκήσεων, την ύλη στο βιβλίο της Γ Γυμνασίου. Οι ερωτήσεις είναι διαφόρων τύπων [α) ανοικτού τύπου ή ανοικτής απάντησης και β) κλειστού ή αντικειμενικού τύπου (πολλαπλής επιλογής ή επιλογής της ορθής απάντησης, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης, αντιστοίχισης, διάταξης, συμπλήρωσης)] και τα ζητούμενα συμφωνούν με το Π.Δ. αξιολόγησης. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες και μπορεί να αναλυθεί σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα (5 μονάδες το καθένα). Τα ζητούμενα των δύο υποερωτημάτων δεν πρέπει να επικαλύπτονται αλλά να διαφοροποιούνται (να μη ζητείται και στα δύο υποερωτήματα π.χ. να γραφούν ο- μόρριζες λέξεις στην αρχαία ή στη νέα ελληνική, έστω και αν οι δοθείσες λέξεις είναι διαφορετικές). 4. Ειδικότερα, με τη λεξιλογική-σημασιολογική ερώτηση μπορεί να ζητείται: Ο σχηματισμός λέξεων (απλών ή συνθέτων) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, ομόρριζων προς τις δοθείσες λέξεις του αρχαίου κειμένου (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 1α, 6β, 8β). Ο σχηματισμός ουσιαστικών ή επιθέτων (με συγκεκριμένες ή μη καταλήξεις), ομόρριζων προς τις δοθείσες λέξεις του αρχαίου κειμένου (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 1β, 5α, 5β). Ο σχηματισμός στη νέα ελληνική γλώσσα ουσιαστικών ή επιθέτων που θα έ- χουν ως α ή β συνθετικό το θέμα της δοθείσας λέξης του κειμένου και στη συνέχεια η γραφή στη ν.ε. μιας σύντομης φράσης με καθένα από αυτά τα ουσιαστικά ή επίθετα (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 10). Η ένταξη ουσιαστικών της α.ε., παράγωγων ή ομόρριζων προς τους δοθέντες ρηματικούς τύπους του κειμένου, στην οικεία στήλη, ανάλογα με τη σημασία τους (π.χ. ενέργεια ή κατάσταση, πρόσωπο που ενεργεί, αποτέλεσμα ενέργειας, τόπο, όργανο κτλ) (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 2α). Ο σχηματισμός ρημάτων της α.ε., ομόρριζων προς τα δοθέντα ουσιαστικά ή επίθετα του κειμένου (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 2β). Η σύνδεση λέξεων της νέας ελληνικής γλώσσας με λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 3α, 6α). Η αντιστοίχιση ουσιαστικών της αρχαίας ελληνικής, ομόρριζων ή παράγωγων από λέξεις του κειμένου (Α στήλη), με τη σημασία τους (τι δηλώνουν) στη Β στήλη (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 7β). Η ανάλυση σύνθετων λέξεων του δοθέντος κειμένου στα συνθετικά τους (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 3β, 9α). Η σύνδεση λέξεων του αρχαίου κειμένου με τη σημασία τους στη νέα ελληνική γλώσσα (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 4α, 9β). Η σύνδεση λέξεων του αρχαίου κειμένου με δοθείσες συνώνυμες ή αντώνυμές τους στην αρχαία ελληνική γλώσσα (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 4β, 7α). 4

5 Η συμπλήρωση κενών σε προτάσεις της νέας ελληνικής γλώσσας με λέξεις παράγωγες - ομόρριζες (απλές ή σύνθετες) προς κάποια λέξη του αρχαίου κειμένου (βλ. ενδεικτικές ερωτήσεις Παράρτημα ΙΙΙ, ερ. 8α). Ακολουθούν σε Παραρτήματα: Ι) πίνακες, κατά τάξη, με τις διδακτικές ενότητες των 12- στίχων και το προς μετάφραση τμήμα των 8-10 στίχων, ΙΙ) ενδεικτικές γραμματολογικές (εισαγωγής) ερωτήσεις από τον βίο του Ξενοφώντα και ΙΙΙ) ενδεικτικές λεξιλογικές - σημασιολογικές ερωτήσεις από τα Ελληνικά του Ξενοφώντα (κεφ. 1, -19). Οι ερωτήσεις (γραμματολογικές και λεξιλογικές) για την Α και Β τάξη Εσπερινού ΓΕΛ, σε σχέση με την Α τάξη Ημερήσιου ΓΕΛ, πρέπει να είναι ε- λαφρώς διαφοροποιημένες ως προς τον βαθμό δυσκολίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποστείλουν θέματα για την Τράπεζα Θεμάτων πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής: 1. Κάθε ενότητα-θέμα περιλαμβάνει το κείμενο (12- στίχων) και το προς μετάφραση τμήμα (8-10 στίχων), το οποίο λαμβάνεται από τα συνημμένα Παραρτήματα Ια, Ιβ, Ιγ (Ξενοφώντος Ἑλληνικά & Θουκυδίδου Ἱστορίαι), με βάση την αρίθμηση που υ- πάρχει. 2. Για κάθε ενότητα-θέμα, που θα υποβάλει ο εκπαιδευτικός, θα διατυπώσει μία ερώτηση γραμματολογική (εισαγωγής) και μία λεξιλογική σημασιολογική ερώτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω (ΙΙΙ, 2, 3 & 4). 3. Προκειμένου να υπάρξει ικανός αριθμός θεμάτων, η κάθε ενότητα-θέμα μπορεί να επαναληφθεί (ως προς το κείμενο και τη μετάφραση) και να περιλαμβάνει διαφορετική λεξιλογική και γραμματολογική ερώτηση κάθε φορά. 4. Στο έντυπο υποβολής θεμάτων ο κάθε συγγραφέας πρέπει να αναγράφει τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού Σχολείο όπου υπηρετεί, Δ/νση σχολείου, τηλέφωνο. Μάθημα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Τάξη: Α Ημερήσιου ή Εσπερινού ΓΕΛ ή Β Εσπερινού ΓΕΛ Ιστορικός-έργο: Ξενοφώντος Ελληνικά ή Θουκυδίδου Ιστορίαι Ενότητα: π.χ. Ξενοφώντος Ελληνικά, 1η, [ΚΕΦ. 1, -19] (Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ἀφῆκε Λύσανδρος) Ακολουθεί δείγμα θέματος-ενότητας από το έργο: Ξενοφώντος Ἑλληνικά ΘΕΜΑ 1ον 5

6 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, -19 Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον Τυδέα Κηφισόδοτον. Λύσανδρος δ ἐκ τῆς Ρόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν ἐκπλεῖ πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Χίου πελάγιοι ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν. Λύσανδρος δ ἐξ Ἀβύδου παρέπλει εἰς Λάμψακον σύμμαχον οὖσαν Ἀθηναίων καὶ οἱ Ἀβυδηνοὶ καὶ οἱ ἄλλοι παρῆσαν πεζῇ. Ἡγεῖτο δὲ Θώραξ Λακεδαιμόνιος. Προσβαλόντες δὲ τῇ πόλει αἱροῦσι κατὰ κράτος καὶ διήρπασαν οἱ στρατιῶται οὖσαν πλουσίαν καὶ οἴνου καὶ σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πλήρη τὰ δὲ ἐλεύθερα σώματα πάντα ἀφῆκε Λύσανδρος. Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Λύσανδρος δ 'ἐκ τῆς Ῥόδου ἐπιτηδείων πλήρη Μονάδες Ποιες στρατιωτικές υπηρεσίες προσέφερε ο Ξενοφών στον Αγησίλαο; Μονάδες α) ὁρμώμενοι, ἔχοντας, ναυμαχίαν, πλοίων, πόλεις: Να γράψετε από μία ο- μόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά αἱροῦσι ἡγεῖτο ἐποίουν -ις -μών -τής προσβαλόντες -ή διήρπασαν -ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια. ΚΕΙΜΕΝΟ - ΕΝΟΤΗΤΕΣ 6

7 Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ 1. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2ον, ΚΕΦ. 1-4 ΕΝΟ- ΚΕΦ. ΚΕΙΜΕΝΟ (12- ΣΤΙΧΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΙΧΟΙ ΤΗΤΑ (8-10 στ.) 1. 1, -19 Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου Λύσανδρος δ 'ἐκ τῆς Ῥόδου 15 ἀφῆκε Λύσανδρος ἐπιτηδείων πλήρη 2. 1, -24 Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ... ἐπανήγοντο 3. 1, -24 Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. Ἐνταῦθα ἀριστοποιουμένοις τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο 4. 1, Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ὡς έκέλευσε. Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν Καὶ ὃ μὲν ᾤχετο 5. 1, Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ὡς έκέλευσε. Οἱ δὲ στρατηγοὶ ὡς έκέλευσε. 6. 1, Λύσανδρος δ'εὐθὺς τὰ γεγονότχύδρια. Λύσανδρος δ'εὐθὺς εἰς τὰ τει , Λύσανδρος δ' εὐθὺς τὰ γεγονότα ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἂλλαι τὰ 14 γεγονότα 8. 1, Λύσανδρος δ' τὰς τε ναῦς ᾞ δ'ἡμέρᾳ ταῦτα κατακρημνίσειαν. προδοῦναι τὰς ναῦς. 9. 1, Λύσανδρος δ' τὰς τε ναῦς Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι τῶν προδοῦναι τὰς ναῦς. χειρῶν ψηφίσματος 10. 2, 1-2 Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ τὰς Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ 12 ναῦς ἐπεσκεύαζεν ἒνδειαν ἒσεσθαι , 3-4 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις παρασκευάζειν ὣστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς πα- 12 τὴν πόλιν ρασκευάζειν τὴν πόλιν 12. 2, 2-3 Λύσανδρος δὲ τούς τε Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς φρουροὺς τῶν Ἑλλήνων. παραγγέλλων 13. 2, -19 Τοιούτων δὲ ὄντων ἀλλ' Τοιούτων δὲ ὄντων ἀλλὰ τοὺς ἐξαιρεῖν. ἐφόρους , -19 Τοιούτων δὲ ὄντων ἀλλ' Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἐξαιρεῖν. ἀλλ' ἐξαιρεῖν , -21 Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις εἰς Λακεδαιμόνιοι δὲ οὺκ ἐφασαν τὰς Ἀθήνας. εἰς τὰς Ἀθήνας.. 2, -23 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὺκ ἐφασαν Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἂρχειν τῆς ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. ἐλευθερίας.. 3, Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἡμεῖς «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. θανατοῦμεν».. 3, Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἡμεῖς Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα Καὶ ἐγὼ οὖν θανατοῦμεν. τοῦτο ποιήσω , Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἐκ Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης τούτων πράττετε». περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι.. 3, Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἐκ Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες τούτων πράττετε». ἐκ τούτων πράττετε» , Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ἀπολιπεῖν ἐκ Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν εἰ μὴ σιωπήσειεν, τῆς ψυχῆς. ἐπήρετο 22. 3, Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ἀπολιπεῖν ἐκ Οἱ δ' ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα τῆς ψυχῆς. ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς , -19 Ταῦτα δ' εἰπὼν διελέγοντο. Ταῦτα δ'εἰπὼν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ , -19 Ταῦτα δ' εἰπὼν διελέγοντο. ἀλλ'ἐπεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα πολλοὶ διελέγοντο , -21 Κλεόκριτος δὲ δέκα ἔτη Κλεόκριτος δὲ σωτηρίας τε καὶ 15 πολεμοῦντες. ἐλευθερίας , -21 Κλεόκριτος δὲ δέκα ἒτη Ἡμεῖς γὰρ καὶ συγχορευταί 15 7

8 πολεμοῦντες. δέκα ἔτη πολεμοῦντες , Ἐξὸν δ'ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ ἕνα ἀπὸ Τῇ δ'ὑστεραίᾳ ἄλλους δὲ φυλῆς. ἑλέσθαι , Ἐξὸν δ'ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ ἕνα ἀπὸ Ἐξὸν δ'ἡμῖν ἐν εἰρήνῃ ἐν τῷ φυλῆς. συνεδρίῳ , Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο ὁ Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο ὅπῃ Θρασύβουλος ἔλεξεν. δύναιντο κάλλιστα , Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο ὁ Οἱ δὲ διήλλαξαν ἔνθα δὴ ὁ Θρασύβουλος ἔλεξεν. Θρασύβουλος ἔλεξεν , Τούτων δὲ περανθέντων Ὑμῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως οἴχονται ἀπιόντες. ἄνδρες, πρὸς ἀλλήλους , Τούτων δὲ περανθέντων Ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οἴχονται οἴχονται ἀπιόντες. ἀπιόντες , Οὐ μέντοι γε ὑμᾶς ἐμμένειν ὁ Εἰπὼν δὲ ταῦτα ἐμμένειν ὁ δῆμος. δῆμος ΕΝΟ- ΤΗΤΑ 2. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ 3ον, Κεφ ΚΕΦ. ΚΕΙΜΕΝΟ (12- ΣΤΙΧΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑ- ΣΗ (8-10 στ.) 1. 70, 1-5 Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι τῷ νόμῳ χρήσασθαι. Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ὥσπερ καὶ πρότερον , 1-5 Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι τῷ νόμῳ χρήσασθαι. Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας τῷ νόμῳ χρήσασθαι , 3-6 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας κατέφυγον Οἱ δ' ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἔτι παροῦσαν. κατέφυγον ἔτι παροῦσαν Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ πρὸς Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις τὴν ἤπειρον. ἐπιστροφὴ γένηται Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. πρὸς τὴν ἤπειρον , 1-3 Διαλιπούσης δ'ἡμέρας λαθόντες Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς ἐν διεκομίσθησαν. φυλακῇ ἦσαν , 1-4 Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ διέφθειραν Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους ἄν. ξύμβασίν τε ἒπρασσε ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυπέμψειαν , 2-5 Καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας αὐτοῖς Ὡς δὲ οὐκ ἔπειθεν αὐτοῖς διεπέμπετο. διεπέμπετο Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ Σαλαμινία καὶ Πάραλος. ἐξἐπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ Οὐ δὲ πολλῷ θορύβῳ Κερκυραίους Σαλαμινία καὶ Πάραλος. ἐτάξαντο, ,1-4 Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἐς ἡλίου Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς δύσιν. Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο ,1 Καὶ οἱ Κερκυραῖοι προσδεχόμενοι Καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἰσοψήφου τὸν ἐπίπλουν. δὲ οὐκ ὄντος ,2-80 Οἱ δὲ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν τὸν Θουκλέους στρατηγόν. Ὁ δὲ δῆμος τὸν Θουκλέους στρατηγόν. ΣΤΙΧΟΙ ,1-3 Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. πάντων θάνατον , 3-5 Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν τῷ Ἡμέρας τε ἑπτά τῷ ἱερῷ

9 ἱερῷ ἀπέθανον. ἂπέθανον. ΕΝΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ. Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2ον, ΚΕΦ. 1-3 ΚΕΦ. ΚΕΙΜΕΝΟ (12- ΣΤΙΧΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑ- ΣΗ (8-10 στ.) 1. 1, -19 Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου Λύσανδρος δ' ἐκ τῆς Ῥόδου ἀφῆκε Λύσανδρος ἐπιτηδείων πλήρη 2. 1, -24 Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ... ἐπανήγοντο 3. 1, -24 Οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐπανήγοντο. Ἐνταῦθα ἀριστοποιουμένοις τῆς τάξεως μηδὲ ἀνάξοιτο 4. 1, Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ὡς έκέλευσε. Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν Καὶ ὃ μὲν ᾢχετο 5. 1, Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ὡς έκέλευσεσε. Οἱ δὲ στρατηγοὶ ὡς έκέλευ- 6. 1, Λύσανδρος δ'εὐθὺς τὰ γεγονότα Λύσανδρος δ'εὐθὺς εἰς τὰ τειχύδρια. 7. 1, Λύσανδρος δ'εὐθὺς τὰ γεγονότα ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι τὰ γεγονότα 8. 1, Λύσανδρος δ' τὰς τε ναῦς ᾞ δ'ἡμέρᾳ ταῦτα κατακρημνίσειαν. προδοῦναι τὰς ναῦς. 9. 1, Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι τῶν προδοῦναι τὰς ναῦς. χειρῶν ψηφίσματος 10. 2, 1-2 Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ τὰς Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ ναῦς ἐπεσκεύαζεν ἔνδειαν ἒσεσθαι , 3-4 Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις παρασκευάζειν ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς πα- τὴν πόλιν ρασκευάζειν τὴν πόλιν 12. 2, 2-3 Λύσανδρος δὲ τούς τε Λύσανδρος δὲ τούς τε φρουροὺς τῶν Ἑλλήνων. φρουροὺς παραγγέλλων 13. 2, -19 Τοιούτων δὲ ὂντων ἀλλ' Τοιούτων δὲ ὂντων ἀλλὰ ἐξαιρεῖν. τοὺς ἐφόρους , -19 Τοιούτων δὲ ὄντων ἀλλ' Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἐξαιρεῖν. ἀλλ' ἐξαιρεῖν , -21 Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις εἰς Λακεδαιμόνιοι δὲ οὺκ ἔφασαν τὰς Ἀθήνας. εἰς τὰς Ἀθήνας.. 2, -23 Λακεδαιμόνιοι δὲ οὺκ ἔφασαν Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. ἐλευθερίας.. 3, Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἡμεῖς «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω θανατοῦμεν. ἡμεῖς θανατοῦμεν».. 3, Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἡμεῖς Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα Καὶ ἐγὼ θανατοῦμεν. οὖν τοῦτο ποιήσω , Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἐκ τούτων πράττετε». περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι.. 3, Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης Ὑμῶν μέντοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες ἐκ τούτων πράττετε». ἐκ τούτων πράττετε». ΣΤΙΧΟΙ

10 21. 3, Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ἀπολιπεῖν ἐκ Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν εἰ μὴ σιωπήσειεν, ἐπήρετο τῆς ψυχῆς , Ὡς δὲ ταῦτα εἶπεν ἀπολιπεῖν ἐκ Οἱ δ' ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα τῆς ψυχῆς. ἀπολιπεῖν ἐκ τῆς ψυχῆς. ΕΝΟ- ΤΗΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιγ. Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3ον, Κεφ ΚΕΦ. ΚΕΙΜΕΝΟ (12- ΣΤΙΧΩΝ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑ- ΣΗ (8-10 στ.) 1. 70, 1-5 Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι τῷ νόμῳ χρήσασθαι. Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ὥσπερ καὶ πρότερον , 1-5 Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι τῷ νόμῳ χρήσασθαι. Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας τῷ νόμῳ χρήσασθαι , 3-6 Καὶ (ἦν γὰρ Πειθίας κατέφυγον Οἱ δ'ἐπειδὴ τῷ τε νόμῳ ἔτι παροῦσαν. κατέφυγον ἔτι παροῦσαν Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ πρὸς Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις τὴν ἤπειρον. ἐπιστροφὴ γένηται Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. πρὸς τὴν ἤπειρον , 1-3 Διαλιπούσης δ' ἡμέρας λαθόντες Γενομένης δὲ τῆς τροπῆς ἐν διεκομίσθησαν. φυλακῇ ἦσαν , 1-4 Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ διέφθειραν Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους ἄν. ξύμβασίν τε ἔπρασσε ἐκ σφῶν αὐτῶν ξυπέμψειαν , 2-5 Καὶ ὁ μὲν ταῦτα πράξας αὐτοῖς Ὡς δὲ οὐκ ἔπειθεν αὐτοῖς διεπέμπετο. διεπέμπετο Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ Σαλαμινία καὶ Πάραλος. ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ Οὐ δὲ πολλῷ θορύβῳ Κερκυραίους Σαλαμινία καὶ Πάραλος. ἐτάξαντο, ,1-4 Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι ἐς ἡλίου Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς δύσιν. Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο ,1 Καὶ οἱ Κερκυραῖοι προσδεχόμενοι Καὶ οἱ Κερκυραῖοι ἰσοψήφου τὸν ἐπίπλουν. δὲ οὐκ ὂντος ,2-80 Οἱ δὲ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν τὸν Θουκλέους Ὁ δὲ δῆμος τὸν Θουκλέους στρατηγόν. στρατηγόν ,1-3 Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι Κερκυραῖοι δὲ αἰσθόμενοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο. πάντων θάνατον , 3-5 Οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν τῷ Ἡμέρας τε ἑπτά τῷ ἱερῷ ἱερῷ ἂπέθανον. ἂπέθανον. ΣΤΙΧΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ 10

11 (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) Γ. ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΡΥΛΛΟΥ ΕΡΧΙΕΥΣ (Η ΖΩΗ ΤΟΥ) 1. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία; 3. Να κατατάξετε τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα στην κατάλληλη χρονική σειρά: α) Συμμετείχε ως μισθοφόρος στο στράτευμα του Κύρου κατά του αδελφού του Αρταξέρξη. β) Μεγάλωσε σε εύπορη οικογένεια στον Δήμο της Ερχιάς Αττικής. γ) Ακολούθησε τον Σπαρτιάτη βασιλιά Αγησίλαο στη μάχη της Κορωνείας. δ) Υπηρέτησε στο σώμα των ιππέων της πατρίδας του, της Αθήνας. ε) Οδήγησε τους Έλληνες μισθοφόρους (τους Μυρίους) από τα βάθη της Μ. Ασίας στην πατρίδα τους. 4. Οι Αθηναίοι με ψήφισμά τους εξόρισαν τον Ξενοφώντα, επειδή: α) αρνήθηκε να υπηρετήσει στον αθηναϊκό στρατό, β) κατατάχτηκε ως μισθοφόρος στον στρατό του Κύρου, στη Μ. Ασία, γ) ανήκε στην τάξη των ιππέων και συναναστρεφόταν με τον Σωκράτη, δ) στη μάχη της Κορωνείας (494 π.χ.), παρατάχτηκε με τον βασιλιά της Σπάρτης Αγησίλαο εναντίον της πατρίδας του, ε) δεν επέτρεψε στους γιους του να υπηρετήσουν στον αθηναϊκό στρατό. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, σημειώνοντας το αντίστοιχο γράμμα και να αναφέρετε αν οι Αθηναίοι αναθεώρησαν το ψήφισμα αυτό και με ποια αφορμή. 5. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του (394 π. Χ.) και γιατί, πολύ αργότερα (365 π.χ.), ανακάλεσαν αυτή τους την απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ -ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 11

12 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 1η Κεφ. 1, -19 (Οἱ δ'ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ἀφῆκε Λύσανδρος) 1. α) ὁρμώμενοι, ἔχοντας, ναυμαχίαν, πλοίων, πόλεις: Να γράψετε από μία ο- μόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. β) Να σχηματίσετε από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου ένα ομόρριζο ουσιαστικό (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, χρησιμοποιώντας την κατάληξη που σας δίνεται: ρηματικοί τύποι κατάληξη ομόρριζα ουσιαστικά αἱροῦσι -ις ἡγεῖτο -μών ἐποίουν -τής προσβαλόντες -ή διήρπασαν -ή 2. α) ποιητής, ποίησις, ποίημα, παιδαγωγός, λογαχός: Να κατατάξετε τις παραπάνω ετυμολογικά συγγενείς προς τα ρήματα του κειμένου ἐποίουν και ἀνήγοντο λέξεις της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το τι σημαίνει καθεμία. ενέργεια ή κατάσταση πρόσωπο που ενεργεί αποτέλεσμα ενέργειας β) βασιλεύς, ναυμαχία, στρατηγός, σύμμαχος, κράτος: Να γράψετε για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου ένα ομόρριζο ρήμα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. 3. α) αναγωγή, διασκευή, παρουσία, βλήμα, αρπακτικός: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας με τις λέξεις του κειμένου με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια. β) ἀνάγομαι, πάρειμι, προσβάλλω, διαρπάζω, ἀφίημι: Να αναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. 12

13 4. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν): Α Β 1. καταπλέω α) αποστατώ 2. ἀφίσταμαι β) πλέω παράλληλα 3. παραπλέω γ) ανοίγομαι στην ανοιχτή θάλασσα 4. ἀνάγομαι δ) εφόδια 5. ἐπιτήδεια ε) πλέω πάνω στ) κάνω αγωγή ζ) υπομένω β) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την αντώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α Β 1. ἐκπλέω α) φ ίλιος 2. ἡγοῦμαι β) πένης 3. πολέμιος γ) κενός 4. πλούσιος δ) εἰσπλέω 5. πλήρης ε) ἕπομαι στ) πληρῶ ζ) πολύς 5. α) Να σχηματίσετε για καθεμία από τις λέξεις της Α στήλης ένα παράγωγο επίθετο της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με την κατάληξη που δίνεται στη Β στήλη. Επίθετα παράγωγα από ονόματα Α Β Γ όνομα κατάληξη παράγωγο επίθετο βασιλεύς -ειος Ῥόδος -ιος σύμμαχος -ικος ἄλλος -οῖος στρατηγός -ικος β) Να γράψετε από ένα ομόρριζο ουσιαστικό (Β στήλη) και επίθετο (Γ στήλη) (απλό ή σύνθετο) της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμιά από τις λέξεις της Α στήλης. Α Β Γ Λέξεις Ουσιαστικά Επίθετα 13

14 ἡγεῖτο ἐποίουν αἱροῦσι ἀφεστηκυίας πόλει 6. α) Να συνδέσετε τις λέξεις της Α στήλης με τη λέξη της Β στήλης με την οποία έχουν ετυμολογική συγγένεια (δύο λέξεις της Α στήλης περισσεύουν): Α Β Λέξεις Ρήματα 1. ορμόνη 2. χειραφέτηση α) ὁρμώμενοι 3. αφέλεια 4. αφορμή 5. αφετηρία β) ἀφῆκε 6. όρμημα 7. ορμίσκος β) ἀνήγοντο, ἡγεῖτο, αἱροῦσι, κράτος, πλήρη: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 7. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης με την συνώνυμή της στη Β στήλη (δύο λέξεις της Β στήλης περισσεύουν): Α Β 1. ἐκπλέω α) ἐφόδια 2. ἡγοῦμαι β) κυριεύω 3. ἐπιτήδεια γ) ἐναντίος 4. αἱρῶ δ) ἀποπλέω 5. πολέμιος ε) ἄρχω στ) αἴρω ζ) διηγοῦμαι β) Να αντιστοιχίσετε τα ομόρριζα προς τις λέξεις του κειμένου ὁρμώμενοι και ἐποίουν (Α στήλη) ουσιαστικά: ὅρμημα, ὁρμητήριον, ποίημα, ποίησις, ποιητής με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (Β στήλη) (μία κατηγορία περισσεύει). Α Β' 14

15 1. ποίημα α) ενέργεια ή κατάσταση 2. ὅρμημα β) όργανο ή μέσο ενέργειας 3. ποιητής γ) τόπος ενέργειας 4. ποίησις δ) αποτέλεσμα ενέργειας 5. ὁρμητήριον ε) πρόσωπο που ενεργεί 8. α) Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων της νέας ελληνικής γλώσσας με τύπους του ρ. πλέω (απλούς ή σύνθετους). Οι Αθηναίοι εναντίον της Εφέσου, ενώ ο στόλος των Λακεδαιμονίων. από τη Ρόδο,.. τις ακτές της Ιωνίας,.στον Ελλήσποντο και..στην Λάμψακο. β) ἐπέπλεον, ἐποίουν, ὁρμώμενοι, ἀνήγοντο, διήρπασαν: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη, απλή ή σύνθετη, της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας για καθεμία από τις παραπάνω λέξεις του κειμένου. 9. α) ἐπιπλέω, παρασκευάζομαι, στρατηγός, προσαιροῦμαι, ἀφίσταμαι: Να α- ναλύσετε τις παραπάνω σύνθετες λέξεις του κειμένου στα συνθετικά τους. β) Να συνδέσετε τις λέξεις της στήλης Α με τη σημασία τους στη στήλη Β (δύο στοιχεία της Β στήλης περισσεύουν). Α Β 1. ἐκπλέω α) φτάνω με πλοίο στο λιμάνι 2. προσαιροῦμαι β) πλέω ανάμεσα 3. διαπλέω γ) προσεταιρίζομαι 4. ὁρμῶμαι δ) εξορμώ από 5. ἀναπλέω ε) φεύγω με το πλοίο στ) εκλέγω επιπλέον ζ) κολυμπώ ύπτια 10. κράτος: Να γράψετε στη νέα ελληνική γλώσσα πέντε σύνθετα ουσιαστικά ή επίθετα με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη κράτος και να σχηματίσετε με καθένα από αυτά μια σύντομη φράση. Μονάδες 10 15

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

Καλαϊτζίδου - Πούλιος

Καλαϊτζίδου - Πούλιος ΘΕΜΑ 14ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν καὶ στρατηγοὺς πρὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2.

ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ ἔνδειαν ἔσεσθαι. 2. Να εξηγήσετε γιατί οι Αθηναίοι εξόρισαν τον Ξενοφώντα από την πατρίδα του (394 π.χ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 421ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39

ΘΕΜΑ 421ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 ΘΕΜΑ 421ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 37-39 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐπεὶ μέντοι οὗτοι ᾤχοντο ὅπῃ δύναιντο κάλλιστα. 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 181ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2,

ΘΕΜΑ 181ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, ΘΕΜΑ 181ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 16-19. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τοιούτων δὲ ὄντων ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. 2. α) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα; β) Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 16ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1,

ΘΕΜΑ 16ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, ΘΕΜΑ 16ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 20-24. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἅμα τῷ ἡλίῳ... ἐπανήγοντο. 2. Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή του Ξενοφώντα στην εκστρατεία του Κύρου; 3. α) πόδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ Βιβλίο 1, Κεφάλαια 16-19 Οἱ δ' Ἀθηναῑοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23.

ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. ΘΕΜΑ 391ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 22-23. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δ'ὑστεραίᾳ ἄλλους δὲ ἑλέσθαι. 2. Ποια δημοφιλέστερα έργα του Ξενοφώντα χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά βιβλία από την Αναγέννηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΥΞΙΔΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

«ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΥΞΙΔΑ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1 «ΜΕ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΥΞΙΔΑ» Διδακτική προσέγγιση αρχαίου ελληνικού κειμένου της Α τάξης Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών. (ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, βιβλίο 2, Κεφ.1., παρ. 16-19) «Οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 331ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4,

ΘΕΜΑ 331ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, ΘΕΜΑ 331ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 18-19. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ταῦτα δ'εἰπὼν μέχρι τοῦ ὁμαλοῦ. 2. Ποιες είναι οι απόψεις του Ξενοφώντα για την «αθέτηση του λόγου» και την «παράβαση των όρκων»;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. 2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 271ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3,

ΘΕΜΑ 271ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, ΘΕΜΑ 271ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 52-55. κατακεκριμένον κατὰ τὸν νόμον. Ὑμεῖς δὲ λαβόντες καὶ ἀπαγαγόντες οἱ [ἕνδεκα] οὗ δεῖ 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης περὶ θεοὺς ἀσεβέστατοι.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 46ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1,

ΘΕΜΑ 46ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, ΘΕΜΑ 46ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν Καὶ ὁ μὲν ᾢχετο. 2. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τον Ξενοφώντα στην εξορία; 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 106ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1,

ΘΕΜΑ 106ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, ΘΕΜΑ 106ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 30-32. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ᾞ δ'ἡμέρᾳ ταῦτα κατακρημνίσειαν. 2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα: α) Εγκαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4,

ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, ΘΕΜΑ 481ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 42-43. 2. Να κατατάξετε κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βιογραφικά στοιχεία του Ξενοφώντα: α) Εγκαταστάθηκε στον Σκιλλούντα, όπου ασχολήθηκε με το συγγραφικό του έργο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 302ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3,

ΘΕΜΑ 302ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, ΘΕΜΑ 302ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 55-56. ἔχοντες παρῆσαν. Οἱ δ ἀπήγαγον τὸν ἄνδρα διὰ τῆς ἀγορᾶς μάλα μεγάλῃ τῇ φωνῇ δηλοῦντα οἷα ἔπασχε. Λέγεται δὲ ἓν ῥῆμα καὶ τοῦτο αὐτοῦ. Ὡς εἶπεν ὁ Σάτυρος ὅτι

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 3. Ξενοφών Γρύλλου Ερχιεύς Ερωτήσεις ανοικτού τύπου 1. Η ΖΩΗ ΤΟΥ 1. Να δώσετε βασικές πληροφορίες για την καταγωγή του Ξενοφώντα και για το οικογενειακό περιβάλλον µέσα στο οποίο µεγάλωσε. 2. Σε ποια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 243ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3,

ΘΕΜΑ 243ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, ΘΕΜΑ 243ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76-77. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πεφοβημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 361ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4,

ΘΕΜΑ 361ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, ΘΕΜΑ 361ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 20-21. θυσιῶν καὶ ἑορτῶν τῶν καλλίστων καὶ συγχορευταὶ καὶ συμφοιτηταὶ γεγενήμεθα καὶ 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Κλεόκριτος δὲ σωτηρίας τε καὶ ἐλευθερίας. 2. α) Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ι Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Κεφάλαιο Ι Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΒΙΒΛΙΟ 2ο Κεφάλαιο Ι 16-19 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Να περιγράψετε την παράλληλη κίνηση των δύο αντιπάλων, αφού σηµειώσετε τα ρήµατα που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 366ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80

ΘΕΜΑ 366ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80 ΘΕΜΑ 366ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80 2. Ποια είναι τα γνωρίσματα του ηγέτη που χαρακτηρίζουν την πολιτική φυσιογνωμία του Περικλή; 3. α) τόλμη, τολμητής, τόλμημα, στρατηγός, διαγωγή: Να κατατάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4.

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 2. Ποια είναι η αντίληψη του Θουκυδίδη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της δύναμης από ένα κράτος, μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 451ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41.

ΘΕΜΑ 451ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. ΘΕΜΑ 451ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 4, 39-41. Πότερον δικαιότεροί ἐστε; Ἀλλ ὁ μὲν δῆμος πενέστερος ὑμῶν ὢν οὐδὲν πώποτε ἕνεκα 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὑμῖν, ἔφη, ὦ ἐκ τοῦ ἄστεως ἄνδρες, πρὸς ἀλλήλους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3,

ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73. 2. Ποιες είναι, κατά τον Θουκυδίδη, οι βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού, από στρατιωτική άποψη, κράτους; 3. α) λῆψις, λήπτης, κάτοχος, σχῆμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5

ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5 ΘΕΜΑ 423ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,3-5 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἡμέρας τε ἑπτά τῷ ἱερῷ 2. Να περιγράψετε το πρότυπο του ηγέτη που ενσαρκώνει ο Περικλής, κατά τον Θουκυδίδη. 3. α) γιγνόμενα, παρέμεινε,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1-5.

ΘΕΜΑ 6ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1-5. ΘΕΜΑ 6ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 1-5. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ὣσπερ καὶ πρότερον. 2. Για ποιους λόγους εξορίστηκε ο Θουκυδίδης και πώς η εξορία του επηρέασε τη συγγραφή του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2.

ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. ΘΕΜΑ 136ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 1-2. Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν τῇ Λαμψάκῳ κατεστήσατο ἔπλει ἐπὶ τὸ Βυζάντιον καὶ Καλχηδόνα. Οἱ δ αὐτὸν ὑπεδέχοντο τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς ὑποσπόνδους ἀφέντες οἱ δὲ προδόντες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα «Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α τάξη Ημερήσιου και στις Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου, δίνεται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6.

ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. ΘΕΜΑ 63ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 70, 3-6. 2. Ποιες συνέπειες είχε για τον ίδιο τον Θουκυδίδη η αποτυχία του ως στρατηγού στην Αμφίπολη (424 π.χ.); 3. α) ἀποδῶσιν, προειστήκει, ὀφλόντων, ἄνδρας, ταξάμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κινήσεις των δύο αντιπάλων και η κατάληψη της Λαμψάκου

Οι κινήσεις των δύο αντιπάλων και η κατάληψη της Λαμψάκου Οι κινήσεις των δύο αντιπάλων και η κατάληψη της Λαμψάκου (Βιβλίο 2ο, κεφ. 1, 16-19) ΕΝΟΤΗΤΑ11 1 Κείμενο Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72. 2. Με ποιες μεθόδους ο Θουκυδίδης διερευνά γεγονότα παλαιότερα του Πελοποννησιακού πολέμου; 3. α) ἡγεμών, ἡγήτωρ, ἡγέτης, σχῆμα, σχέσις,: Να κατατάξετε τις παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 153ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1-3.

ΘΕΜΑ 153ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1-3. ΘΕΜΑ 153ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 74, 1-3. 2. Ποια στοιχεία οδήγησαν τον Θουκυδίδη να κατανοήσει από την αρχή τη σημασία του πολέμου που ξεσπούσε; 3. α) διαλιπούσης, γίγνεται, θόρυβον, χρήματα, διαφθαρῆναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3

ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 ΘΕΜΑ 393ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 81,1-3 2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο; 3. α) ἐκομίζοντο, περιπλέοντες, ὀφθῶσιν, αἰσθόμενοι, ναῦς: Να γράψετε από μία ομόρριζη λέξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5.

ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5. ΘΕΜΑ 219ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 2-5. 2. Ποια είναι, κατά τον Θουκυδίδη, τα βασικά κίνητρα για τον πόλεμο; 3. α) ναυτικός, δημότης, μελλοντικός, εμπιστοσύνη, αποπομπή: Να συνδέσετε τις παραπάνω λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 183ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 1-4.

ΘΕΜΑ 183ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 1-4. ΘΕΜΑ 183ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 75, 1-4. νοµίζειν. Καὶ ὁ µὲν ταῦτα πράξας οἱ δὲ τοῦ δήµου προστάται 2. Με ποιες µεθόδους ο Θουκυδίδης διερευνά γεγονότα παλαιότερα του Πελοποννησιακού πολέµου; 3. α)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Οἱ δ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Εφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς

Διαβάστε περισσότερα

17. Λύσανδρος δ' ἐκπλεῖ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις.

17. Λύσανδρος δ' ἐκπλεῖ ἐκ τῆς Ῥόδου παρὰ τὴν Ἰωνίαν πρὸς τὸν Ἑλλήσποντον πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ξενοφώντος, Ελληνικά, 2, 1, 16-32 ΚΕΙΜΕΝΟ 16. Οἱ δ' Ἀθηναῖοι ὁρμώμενοι ἐκ τῆς Σάμου τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς ναυμαχίαν, καὶ προσείλοντο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 333ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79-80,1.

ΘΕΜΑ 333ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79-80,1. ΘΕΜΑ 333ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79-80,1. 2. Πώς ο Θουκυδίδης οδηγείται στην αντίληψη ότι η λογική αποτελεί τη μόνη αξία στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο άνθρωπος; 3. α) ἐπιπλεύσαντες, διεκόμισαν, ἐτόλμησαν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13

ΘΕΜΑ 81ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 12-13 ΘΕΜΑ 8ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 2-3. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἔτι δ ὦ βουλή οὐδεὶς κίνδυνον ἡγουμένους 2. Ποια είναι η σημασία της παθοποιίας του ρήτορα (ρητορικά πάθη), κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Συντακτική ανάλυση Οἱ μέν οὖν παρά τήν γῆν: κύρια πρόταση ἐκομίζοντο: ρήμα οἱ Πελοποννήσιοι: υποκ. τῆς νυκτός: γεν. του χρόνου εὐθύς: επιρ. προσδ. χρόνου κατά τάχος: ΠΣ τρόπου ἐπ οἴκου: ΠΣ κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 166ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3.

ΘΕΜΑ 166ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. ΘΕΜΑ 166ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 2-3. 2. α) Να εξηγήσετε γιατί δεν είναι εύκολη η ειδολογική και η χρονολογική κατάταξη των έργων του Ξενοφώντα. β) Σε ποια κριτήρια στηρίζεται η χρονολογική κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Πολιτική Παιδεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Κριτήριο για ολιγόλεπτη εξέταση (15 ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ Ονοµατεπώνυµο:... Τάξη:... Εξεταζόµενο µάθηµα: Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία από το πρωτότυπο. Ηµεροµηνία:... Ξενοφῶντος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ TΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 75-76) ΚΕΙΜΕΝΟ [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ 24/2013 ΦΕΚ 55 Α/6-3-2013 Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 48/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A 65) (Α 97). Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Καί οἱ μέν Κερκυραῖοι κακῶς τε καί κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τό καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι το πλῆθος καί τήν περικύκλωσιν ἁθρόαις μέν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου

Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου 2 ο Γενικό Λύκειο Αμαλιάδας Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2016 Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Στην εξεταστέα

Διαβάστε περισσότερα

Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 1-3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 1-3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Αρχαία Προσανατολισμού Διδαγμένο Κείμενο Λυσία: Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία 1-3 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Με ποιον τρόπο ο Μαντίθεος προσπαθεί να προσελκύσει την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα. Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να αποδώσετε το παραπάνω κείμενο στη νέα ελληνική γλώσσα. Για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι, το σώμα είναι χρήσιμο και σ όλες τις ανάγκες του σώματος είναι μεγάλο πλεονέκτημα το να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 73ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1,

ΘΕΜΑ 73ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, ΘΕΜΑ 73ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 25-27. Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει τὰ δ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Αρχαία Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα () από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 0 ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -294 ἄνδρες μόλις φέροντες ἐρρόθουν ἐμοί κρυφῇ, κάρα σείοντες οὐδ ὑπὸ ζυγῷ. Να μεταφραστεί το τμήμα: Παῦσαι, πρὶν ὀργῆς εἰσορᾷς θεούς; 2. Ποια ήταν η σχέση του οφοκλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 78) ΚΕΙΜΕΝΟ. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ'

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 78) ΚΕΙΜΕΝΟ. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ' Α ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 78) ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ' αὑτούς οἱ δ' Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 Α Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλης, Πολιτικά, επιλογή από 1274b32

Διαβάστε περισσότερα

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα)

Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) Περὶ Εἰρήνης Λόγος ή Συµµαχικὸς Προοίµιο (απόσπασµα) 1-2 «Η σπουδαιότητα του θέµατος «περί πολέµου και ειρήνης» είναι µεγάλη για τους ανθρώπους. Το θέµα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή τους» 1. Ερµηνευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαία Ελληνικά» Γ ημερήσιου και Γ και Δ εσπερινού ΓΕΛ. Μ. Κασκαντάμη, Χρ. Κουμπάρου Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 6 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

«Αρχαία Ελληνικά» Γ ημερήσιου και Γ και Δ εσπερινού ΓΕΛ. Μ. Κασκαντάμη, Χρ. Κουμπάρου Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 6 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. «Αρχαία Ελληνικά» Γ ημερήσιου και Γ και Δ εσπερινού ΓΕΛ Μ. Κασκαντάμη, Χρ. Κουμπάρου Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 6 ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Από πού διδάσκουμε; Από τα «παλιά» βιβλία; Από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Κεφάλαιο ΙΙ 1-2. Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Κεφάλαιο ΙΙ 1-2 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Σε ποιες ενέργειες προβαίνει ο Λύσανδρος µετά τη νίκη του στους Αιγός Ποταµούς και ποιος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ Κείμενο: 2 ο Προτεινόμενο Θέμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Λυκείου - Ξενοφώντος Ελληνικά Οἱ δ αὐτόν ὑπεδέχοντο, τοὺς τῶν Ἀθηναίων φρουρούς ὑποσπόνδους ἀφέντες οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ τὸ Βυζάντιον τότε

Διαβάστε περισσότερα

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων).

Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). Η ύλη για τις εξετάσεις υποτροφιών: (για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στις γραμματείες των φροντιστηρίων). ΑΛΓΕΒΡΑ: από το βιβλίο Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων της Α Γενικού Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (15 )

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (15 ) ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ολιγόλεπτη γραπτή δοκιµασία στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (15 ) Πρόταση για επιλογή αποσπάσµατος από τη διδακτική ενότητα 36-37 Ονοµατεπώνυµο µαθητή... Μάθηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15

ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΘΕΜΑ 107ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 14-15 ΜΑΡΣΤΡΙΑ συνεβούλευον τοῖς ἄλλοις ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ἔδωκα δυοῖν ἀνδροῖν τριάκοντα δραχμὰς ἑκατέρῳ οὐχ ὡς πολλὰ κεκτημένος ἀλλ ἵνα παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11

ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 ΘΕΜΑ 61ο Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 9-11 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΡΤΥΡΙΑ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν δοκεῖ δέ μοι ὦ βουλή ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30

1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; Μονάδες 30 ΘΕΜΑ ον οφοκλέους, Αντιγόνη, στ. -9 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 0 οὔθ ἡδὺς οὔτ ἀλγεινὸς ἵκετ ἐξ ὅτου Ηιδη καλῶς, καί σ ἐκτὸς αὐλείων πυλῶν. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ὦ κοινὸν αὐτάδελφον τῶν ἐχθρῶν κακά; 2. Τι είναι το δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Πρωτοπορία

Φροντιστήριο Πρωτοπορία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 Νοεμβρίου 2016 Α. Κείµενο, βιβλίο 2, κεφάλαιο 2, 20-23 Λακεδαιµόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθόν εἰργασµένην ἐν τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν

οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν οἱ δ' Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ καὶ ΕΛΛΗΝΙΚΑ παρεσκευάζοντο πρὸς ΒΙΒΛΙΟ Β ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι

Διαβάστε περισσότερα

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων

α) να μεταφράσουν στη Νέα Ελληνική ένα τμήμα του οκτώ έως δέκα (8-10) στίχων Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων 1. Τα θέματα των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία: Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΕΦ. 2 ὐ ὑπεδέχοντο ὺς ῶ Ἀθ ίω φρ ρ ὺς ὑ ς ἀφέ ς ρ ς Ἀ β ῃ φ ς Π ρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Τι θεωρεί «δίκαιον» ο ηµοσθένης στην 21; 2.

1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Τι θεωρεί «δίκαιον» ο ηµοσθένης στην 21; 2. 21-24 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Τι θεωρεί «δίκαιον» ο ηµοσθένης στην 21; 2. α) Με ποιο επιχείρηµα προσπαθεί ο ηµοσθένης να πείσει τους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- 1 Αρχαία α Λυκείου: Ξενοφώντος «Ελληνικά» Βιβλίο 2. Κεφάλαιο ΙΙ. 1-4 A µέρος (Κείµενο & Μετάφραση - Νόηµα- σχόλια) 1-4 : Σελίδα σχολικού βιβλίου 63 1-2: H ρύθµιση της κατάστασης από το Λύσανδρο 1 Κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

9. δουλείαν ( 19): Τι θεωρεί «δουλείαν» στο κείµενο ο ηµοσθένης; Είναι εύστοχος ο χαρακτηρισµός του; Να απαντήσετε τεκµηριωµένα.

9. δουλείαν ( 19): Τι θεωρεί «δουλείαν» στο κείµενο ο ηµοσθένης; Είναι εύστοχος ο χαρακτηρισµός του; Να απαντήσετε τεκµηριωµένα. 17-20 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Στο απόσπασµα του κειµένου: πρὸς µὲν γὰρ ἐλευθέρους εὖνοι γένοιντ ἂν ( 18) να εντοπίσετε τις λέξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: MAΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ Α) Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τρίτη, 30 Μαΐου 2017 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: α)

Διαβάστε περισσότερα