Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Σεµιναριακός κύκλος διαλέξεων Ποιοτικές µέθοδοι κοινωνικής έρευνας στην ανθρωπογεωγραφία Μυτιλήνη 18 Μαρτίου 2008 «Επιχειρηµατικά τοπία στην Ελλάδα: αναπαραστάσεις της ανάπτυξης, του εαυτού και του άλλου από στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων» Βασίλης Αράπογλου Λέκτορας Τµήµα Κοινωνιολογίας Πανεπιστήµιο Κρήτης Νίκος Μποζατζής Επικ. Καθηγητής Τµήµα ΦΠΨ Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

2 Υπόβαθρο της εισήγησης: έρευνες ΙΟΒΕ- EQUAL 2006 Ποσοτική σε δείγµα 530 επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε στόχο: τον εντοπισµό διαφορετικών πρακτικών µάρκετινγκ και διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού για την υποβοήθηση της εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των µεταναστριών τον εντοπισµό των παραµέτρων που συµβάλλουν στη διαµόρφωση αυτών των πρακτικών (κλάδος, µέγεθος, περιοχή, διεθνοποίηση, τεχνολογία, κουλτούρα) Ποιοτική σε 37 επιλεγµένες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε στόχο: Το «φωτισµό» του φαινοµένου της χαµηλής ευαισθητοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων µέσα από τις επεξηγήσεις που κινητοποιούν τα ίδια τα στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Την ένταξη των επεξηγήσεων αυτών σε διευρυµένα πλέγµατα απόψεων και αναπαραστάσεων για την ελληνική επιχειρηµατικότητα σε µια εποχή των γρήγορων οικονοµικών, δηµογραφικών και τεχνολογικών αλλαγών.

3 Στόχοι της εισήγησης υνατότητες συνδυασµού ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων υνατότητες διεπιστηµονικής προσέγγισης (οικονοµική γεωγραφία & κοινωνική ψυχολογία) που διανοίγονται από την αναγνώριση της σηµασίας των πολιτισµικών παραγόντων σε αµφότερες τις επιστήµες. υνατότητες διερεύνησης της συνάρθρωσης πολιτισµικών & οικονοµικών παραγόντων (Amin & Thrift 2004, Amin 2004, Jessop 2006, Lash & Urry 1999) σε διαφορετικές εκδοχές- πεδία της πολιτισµικής οικονοµίας. Μεθοδολογικές δυνατότητες της Ανάλυσης Λόγου: κατάδειξη των διαδικασιών δόµησης φαινοµένων του κοινωνικού κόσµου µέσω της επιτελεστικής λειτουργίας της γλώσσας. Η επιτελεστική λειτουργία της γλώσσας ευσύνοπτα εµπεριέχεται στη φράση- έµβληµα «η γλώσσα κάνει πράγµατα». Αφενός µεν, αναφέρεται στα «πράγµατα που γίνονται» στο στενό και συγκεκριµένο (διαδραστικό) πλαίσιο µέσα στο οποίο κάθε φορά αρθρώνεται µια εκφορά λόγου. Αφετέρου, αναφέρεται στις µακρο-κοινωνικές κοινωνικές συνέπειες και προεκτάσεις που έχει η συγκεκριµένη εκφορά ή κείµενο.. (Edwards( & Potter, 1992 Parker,, 1992 Potter & Wetherell,, 1987 Wetherell, Taylor & Yates,, 2001 στα ελληνικά Potter,, 2005).

4 Η συµβολή της έρευνας στη µελέτη της µετανάστευσης Στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία είναι κοινός τόπος ότι το φαινόµενο των αυξηµένων σύγχρονων µεταναστευτικών ροών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος και σηµαίνουσα διάσταση της τρέχουσας φάσης ανάπτυξης του καπιταλισµού για την οποία έχει επικρατήσει ο όρος «παγκοσµιοποίηση». Η σχετική συζήτηση στην ελληνική επιστηµονική γραµµατεία για τις διαστάσεις, επιπτώσεις και τις ιδιαιτερότητες του σύγχρονου µεταναστευτικού φαινοµένου στην Ελλάδα έχει ανοίξει εδώ και καιρό (βλ., ενδεικτικά, Ιωσηφίδης, Iosifides et al 2007, Λεοντίδου 2005, Βάιου & Χατζηµιχάλης,, 1997, 2001). Αντίστοιχα, υπάρχουν αρκετές µελέτες που εστιάζουν στις κοινωνικο-ψυχολογικές συνιστώσες και στην πρόσληψη των µεταναστών από τον γενικό ελληνικό πληθυσµό (βλ. ενδεικτικά, Sapountzis et al., 2006, Triandafyllidou & Mikrakis, 1995, Triandafyllidou,, 2000, Φίγγου,, 1999, 2004). Στη σχετική επιστηµονική γραµµατεία είναι ακόµη λιγοστές οι µελέτες που αφορούν ειδικά τον επιχειρηµατικό κόσµο και τον τρόπο µε τον οποίο συµπλέκεται µε όρους αντιλήψεων, εννοιολογήσεων και αναπαραστάσεων το ζήτηµα της µετανάστευσης µε την κοινωνικο- οικονοµική µήτρα η οποία και το παράγει στο παγκόσµιο σύστηµα, τις σύγχρονες δηλαδή εξελίξεις στο παγκοσµιοποιηµένο οικονοµικό σκηνικό και περιβάλλον. Στην εισήγηση θα προσπαθήσουµε να µεταφέρουµε τις απόψεις των συµµετεχόντων στην έρευνά µας µε αποσπάσµατα από συνεντεύξεις.

5 Βασικές έννοιες και µεθοδολογικές παραδοχές «Ταυτοτικό διακύβευµα και λογοδοσία». Η ταυτότητα συγκροτείται δια του λόγου εντός ενός πεδίου. Στη συνέντευξη λογοδοτώ για όσα έκανα ενώ θα έπρεπε να κάνω έναντι του άλλου. Αναπαράσταση του εαυτού και του άλλου δεν γίνεται στο κενό «Επιχειρηµατικό τοπίο»: το αναπαραστασιακό πλαίσιο που αναφέρεται στις οικονοµικές και πολιτισµικές συνθήκες, σταθερές ή µεταβαλλόµενες, εντός των οποίων συγκροτείται (νοηµατικά) η κατάσταση της επιχειρηµατικότητας και προσανατολίζει τις πρακτικές των στελεχών και τους ιδιοκτητών ελληνικών εταιριών. Νοητικός πολιτισµικός χάρτης της Ευρώπης και του κόσµου έναντι των οποίων τοποθετείται το υποκείµενο: στέλεχος ή επιχειρηµατίας

6 Θεωρητική πληροφόρηση της ανάλυσης Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας υπό το πρίσµα της σχολής του εκσυγχρονισµού νοείται µε όρους δυϊσµού: σύγχρονος τοµέας + ένας παραδοσιακός τοµέας µε όρους τεχνολογικούς, οικονοµικούς και πολιτισµικούς (υποβόσκει στην αντίληψη περί παγκοσµιοποίησης και στη Sassen). Ετσι αρχικά ξεκινήσαµε µε την υπόθεση ότι τεχνολογικός και οικονοµικός δυϊσµός + πολιτισµική διαµεσολάβηση= επαγγελµατικός διαχωρισµός Εξαιρετικά σχετικό µε την ελληνική περίπτωση ότι στη Sassen η λειτουργία άτυπων οικονοµικών δραστηριοτήτων, κυρίως σε υπηρεσίες, θεωρείται η κύρια πηγή ανισοτήτων. Τα ευρήµατα πρώτα της ποσοτικής και στη συνέχεια της ποιοτικής έρευνας µας οδηγούν σε µια κριτική αυτής της αντίληψης την οποία σε διαφορετικές εκδοχές της ενστερνίζονται τα στελέχη των επιχειρήσεων. Η νέα ερµηνεία µας κινείται προς µια πιο σύνθετη κατεύθυνση. Η επικέντρωση σε έναν παραδοσιακό τρόπο οργάνωσης και ο καταγγελτικός λόγος εγγράφεται σε οξιντενταλιστική αντίληψη όπου παραµένει αµφιθυµική έναντι της «Ανατολής» και της «ύσης». Στο πλαίσιο αυτό ο επιχειρηµατίας κατασκευάζει εκδοχές του ηθικού εαυτού «υτικού» τύπου έναντι όµως του «Ανατολίτη» ή «Βαλκάνιου» µετανάστη. Στην κυρίαρχη αναπαράσταση της «καταγγελόµενης» Ανατολής περιλαµβάνεται συχνά το «άτυπο» στοιχείο. Αποπροσανατολίζει την κριτική από τις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις και αναδιαρθρώσεις και συσκοτίζει εναλλακτικές θεωρήσεις για εναλλακτικές πρακτικές

7 Ευρήµατα ποσοτικής: µάρκετινγκ (αδιαφοροποίητο & τυπικό) ιάγραµµα 3.1. Πρακτικές µάρκετινγκ 21,1% Αδιαφοροποίητο Τυπικής προσαρµογής Εξατοµικευµένο Εθνοπολιτισµικό 7,3% 46,4% 25,2% EQUAL IOBE 2006, σταθµ. δείγµα

8 Ευρήµατα: πρακτικές διοίκησης (τυπικές & εξατοµικευµένες) ιάγραµµα 4.1 Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού Τυπικής προσαρµογής Αφοµοιωτικό Αµφίδροµο Εξατοµικευµένο 38,2% 44,2% 3,0% 14,6% EQUAL IOBE 2006, σταθ. δείγµα

9 Ευρήµατα ποσοτικής: παράγοντες ένταξης- «αντικειµενοποιηµένοι» Ασφάλεια: «αµφίδροµο» Τυπικής προσαρµογής Ποσοστό µεταναστριών που απασχολήθηκε λιγότερες από 20 ώρες τη βδοµάδα Ποσοστό µεταναστριών που απασχολήθηκε λιγότερους από 3 µήνες το χρόνο 24,6% 10,5% Αφοµοιωτικό 1,3% 10,3% Αµφίδροµο 1,0% 0,00% Εξατοµικευµένο 27,3% 32,6% Σύνολο δείγµατος 19,8% 17,8% Κατάρτιση: «εξατοµικευµένο» Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού Ποσοστό επιχειρήσεων που υλοποίησαν πρόγραµµα κατάρτισης Ποσοστό επιχειρήσεων στις οποίες καταρτίστηκαν αλλοδαπές Τυπικής προσαρµογής 17,2% 3,9% Αφοµοιωτικό 13,2% 5,6% Αµφίδροµο 0,0% 0,0% Εξατοµικευµένο 32,4% 10,8% Σύνολο δείγµατος 21,5% 6,6%

10 Ευρήµατα: οργανωσιακή κουλτούρα (οικογενειοκεντρική) ιάγραµµα 4.3 Κυρίαρχες αξίες των επιχειρήσεων 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 % Αξίες Εργατικότητα Αποτελεσµατικότητα Τιµιότητα Ευγένεια Αρµονικές σχέσεις Παραγωγικότητα Ανάληψη πρωτοβουλίας Συνέπεια εκτέλεσης καθηκόντων Oµαδικό πνεύµα Ποιότητα προϊόντων-υπηρεσιών Αφοσίωση σε στόχους Σεβασµός κανόνων Προσπ άθεια ατοµικής βελτίωσης Εµπιστοσύνη στη διοίκηση Ευελιξία Έρευνα-γνώση Έµπνευση- δηµιουργικότητα Προσαρµογή σε ρόλους Υπακοή στα στελέχη Συναγωνισµός EQUAL IOBE 2006

11 Επιχειρηµατικά τοπία: από την πρωτογενή κωδικοποίηση 1. Σύγχρονες παγκόσµιες τάσεις στην οικονοµία: «αντίπαλοι» και «κίνδυνοι» της «παγκοσµιοποίησης» 1.1. Η συνάφειά τους για την Ελλάδα 1.2. Η µη-συνάφειά τους για την Ελλάδα 2. Αναπαραστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 2.1. Αναπαραστάσεις εσωστρέφειας 2.2. Αναπαραστάσεις εξωστρέφειας 3. Ο διεθνής ανταγωνισµός στο ελληνικό επιχειρηµατικό πεδίο 3.1. Αντικειµενικοί λόγοι 3.2. Η ευθύνη του ελληνικού κράτους / κρατικών φορέων 3.3. Η ελληνική νοοτροπία 3.4. Οι ανοργάνωτες ελληνικές επιχειρήσεις 3.5. Η ποιότητα ως θεραπεία 3.6. Το µάρκετιγκ ως θεραπεία 3.7. Κόστος και διεθνής ανταγωνισµός 3.8. Άλλες θεραπείες (νέες τεχνολογίες, εκπαίδευση, διαφοροποίηση, εµπιστοσύνη)

12 Προς την αποδόµηση του εκσυγχρονιστικού ρεπερτορίου Νέο λεξιλόγιο για παλιά επιχειρηµατολογία: Για τα στελέχη και τους ιδιοκτήτες των εταιριών η ελληνική επιχειρηµατικότητα «χωλαίνει» και δυσκολεύεται να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις οικονοµικές και επιχειρηµατικές πραγµατικότητες της «νέας εποχής». «Εσωστρέφεια», «οικογενειοκρατία», λογικές του «εύκολου κέρδους» και «ανοργανωσιά» ήταν τα προβλήµατα που αναδείχθηκαν ως συναφή για την ελληνική επιχειρηµατικότητα από τους συµµετέχοντές µας. Σύµφωνα µε τα λεγόµενα των συνοµιλητών µας, την ευθύνη για την κατάσταση αυτή φέρουν τόσο το ελληνικό κράτος και οι φορείς του, όσο και ο ίδιος ο επιχειρηµατικός κόσµος. Το ελληνικό κράτος και οι φορείς του στηλιτεύονταν για σειρά από φαινόµενα όπως αυτό της «αναξιοκρατίας» και του «λαδώµατος» και οι ελληνικές επιχειρήσεις για την «ανοργανωσιά», τους «στενούς τους ορίζοντες», την λογική του «εύκολου κέρδους» και για την µη αξιοποίηση του «εκπαιδευτικού κεφαλαίου» που φέρει µαζί της µια «νέα γενιά στελεχών» που έχει την κατάλληλη «τεχνογνωσία» να ανταποκριθεί στις αναγκαιότητες της «νέας εποχής». Στα αντίστοιχα αποσπάσµατα που εξετάσαµε, οι συµµετέχοντες συχνά χρησιµοποιούσαν θετικά αξιολογηµένες αναπαραστάσεις της «ύσης» (και της δυτικότητας γενικότερα) για να αντιπαραβάλλουν σ αυτήν την, µε όρους αξιολογικά αρνητικούς, την «παραδοσιακή» («ανατολίτικη») εικόνα που παρουσιάζει, στο µεγαλύτερο µέρος του τουλάχιστον, το επιχειρηµατικό τοπίο στην σύγχρονη Ελλάδα. Η ρητορική αυτή τακτική είναι εξαιρετικά κοινή στα πλαίσια της νεοελληνικής πολιτισµικής πραγµατολογίας και συνδέεται µε τα «ταυτοτικά διακυβεύµατα» των δρώντων κοινωνικών υποκειµένων που εκφέρουν τον συγκεκριµένο κριτικό / καταγγελτικό λόγο: όσο περισσότερο εκφάνσεις της θεσµικής Ελλάδας (κράτος / επιχειρηµατικότητα) «καταγγέλλονται» για την «ανατολίτικη» «ανοργανωσιά» τους, τόσο περισσότερες «συµβολικές µετοχές αποταµιεύονται» στο «ταµείο δυτικότητας» των δρώντων κοινωνικών υποκειµένων που εκφέρουν τον καταγγελτικό λόγο.

13 Η µη συνάφεια: ο ρυθµός ρυθµός της Ελλάδας και οι απειλές Σ: Βλέποντας από τη θέση του επιχειρηµατία το τοπίο στην Ελλάδα των επιχειρήσεων, πόσο νοµίζετε ότι οι τάσεις αυτές οι παγκόσµιες επηρεάζουν την ελληνική οικονοµία, τις ελληνικές επιχειρήσεις; Π: Εγώ νοµίζω δεν επηρεάζει τίποτα την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει ένα ρυθµό δικό της που τίποτα δεν είναι ικανό να την εµποδίσει. Βέβαια υπάρχουν εµπόδια όπως της Κίνας που παίξανε ρόλο στις τιµές κυρίως και στις πωλήσεις και αυτό συνετέλεσε καις την παραγωγή γιατί µερικοί αποφάσισαν να σταµατήσουν να παράγουν προκειµένου να τα φέρνουν από εκεί φθηνότερα και αυτό είναι το µείον το δικό µας γιατί έγινε φραγµός στην ανάπτυξη και σίγουρα τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουµε ότι η Ελλάδα έχει γίνει περισσότερο χώρα υπηρεσιών παρά παραγωγής. Ακόµα και εγώ που σκέφτοµαι για ανάπτυξη, συνεχώς δηλαδή γιατί εµείς είµαστε σε αυτό τον τοµέα, κάπου µπαίνουν µερικοί φραγµοί σε σκέψεις. Έτσι, όχι ότι θα µε σταµατήσουν γιατί θα το παλέψω. Απλά θα το ψάξω περισσότερο ενώ πριν ήταν πιο αυθόρµητο δηλαδή λείπει αυτό από την Ελλάδα; το παράγουµε. Τώρα, ότι και να λείπει από την Ελλάδα µπορεί να παραχθεί στην Κίνα και να ρθει σε 2-3 µήνες, σε έναν, δε ξέρω πόσο κάνουν, γιατί εγώ δε συµπαθώ αυτό τον τρόπο, οπότε δε ξέρω και πολλές λεπτοµέρειες και αυτή είναι η δυσκολία. Βέβαια, επειδή και στο επιµελητήριο µπαινοβγαίνω και έχω σχέσεις µε όλους και συζητάµε και παίρνω µέρος και σε καλέσµατά τους καθώς και σε εκθέσεις εξωτερικού και τέτοια ε ξέρω αν το λέω από αισιοδοξία γιατί εγώ ο ίδιος θεωρώ τα πράγµατα πάντα αισιόδοξα αλλά είπα ότι δεν, εµένα προσωπικά δε µε πειράζει πολύ γιατί θυµάµαι πως την εποχή του 60 είχαµε αντίπαλο την Ιαπωνία, συγκεκριµένα ερχόντουσαν τα γιαπωνέζικα προϊόντα και βγαίνανε στην αγορά πολύ φθηνά. ε σπάει, δε χαλάει, είναι Ιαπωνίας, είναι το να είναι τ άλλο. Βέβαια τότε η παραγωγή στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο πολύ οργανωµένη. εν είχαµε εργοστάσια, είχαµε µικροβιοτεχνιούλες µε µέσα πολύ πίσω. εν ήταν εξελιγµένες οι παραγωγές. Στη συνέχεια είχαµε την Ταϊβάν, είχαµε το Χονγκ Κονγκ, είχαµε στη συνέχεια κάποια άλλα πράγµατα από Μαλαισία. Γενικά η Ανατολή ήτανε πάντα µια απειλή για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσµο. Έτσι;. Άρα πρέπει να πιστέψουµε ότι όλες τις εποχές κάποιος θα είναι. Μεθαύριο θα έρθει η Βουλγαρία, θα έρθει η Ρουµανία, θα έρθουν οι άλλες υπό ανάπτυξη χώρες να εισβάλλουν σε αυτό όταν πια τα µεταφορικά θα είναι πιο ακριβά ή όταν οι Κινέζοι θα ζητήσουν µεγαλύτερο µεροκάµατο. Άρα πρέπει να το λάβουµε υπόψη µας και να µη µαραζώνουµε επειδή ήρθε η Κίνα. Και τι έγινε;. [ΣΥΝ[ ΣΥΝ.ΑΘ.. 18 παρ.. 3-4] 3

14 Η συνάφεια: think globally θεωρητικά βεβαίως Π: Βεβαίως και αφορούν την ελληνική πραγµατικότητα απλώς πρέπει οι ελληνικές εταιρίες, κατά τη γνώµη µου πάντα, να αρχίσουν να είναι κάτι που µάθαµε και στις σπουδές µας: think globally act locally ηλαδή το να σκεφτείς σαν µέρος µιας γενικότερης αγοράς και αυτή την εµπειρία αν µπορείς να τη συσσωρεύσεις βεβαίως, να την εφαρµόσεις στην αγορά που δραστηριοποιείσαι. Πάρα πολλές εταιρίες βεβαίως ελληνικές έχουν κάνει κάποια άλµατα και έχουν δει και διαφορετικές πρακτικές και διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και γενικότερα όπως είπα διαφορετική αντιµετώπιση σε εργασιακά θέµατα, βεβαίως δηµιουργείται ένα πολύ µεγάλο market place. ηλαδή θεωρητικά εµείς αυτή τη στιγµή δεν είµαστε, όπως και η εταιρία [XXX], και γενικότερα η ελληνική αγορά δεν είναι µόνο η ελληνική αγορά είναι η ευρωπαϊκή αγορά πλέον και νοµίζω ότι αυτός πρέπει να ναι και ο χαρακτήρας των ελληνικών εταιριών. Πρέπει να χουνε µια εξωστρέφεια.. [ΣΥΝ[ ΣΥΝ.ΑΘ.10, παρ.. 3-4] 3

15 Η συνάφεια: σύκα και καρύδια χωρίς αµφιθυµία Π: Έχουµε 30 καταστήµατα στην Ελλάδα,, 20 franchise και περίπου 10 ιδιόκτητα. Απλά ξεκινήσαµε δειλά µε το κατάστηµα στο Άµστερνταµ και είδαµε ότι έχουµε τις δυνατότητες, τεχνογνωσία, µας βοηθάει το προϊόν, να µπορέσουµε να επεκταθούµε στο εξωτερικό. Σε µια αγορά που είναι ανοικτή, δηλαδή η αγορά της Κίνας είναι µια ανοικτή αγορά. Λοιπόν, κάνουµε ότι κάνουµε και στην Ελλάδα. εν κάνουµε κάτι διαφορετικό. Στην Κίνα έχουµε προσαρµόσει κάποιες τιµές, σύµφωνοι, αλλά από εκεί και πέρα ακολουθούµε την ίδια στρατηγική. Π: Συγκεκριµένα ακολουθούµε τους ίδιους άξονες. ηλαδή ποιότητα προϊόντων, φυσικές πρώτες ύλες, φυσικά υλικά ακόµα και στη συσκευασία των προϊόντων, ικανοποίηση πελατών, ικανοποίηση εργαζοµένων, κοινωνική συνεισφορά. Εστιαζόµαστε στην αειφόρο ανάπτυξη. Αυτές είναι οι αρχές και οι αξίες µας και οι ίδιες υπάρχουν παντού. Τώρα από άποψη µάρκετινγκ, η εταιρία για πολλά χρόνια δεν έκανε διαφήµιση. Τώρα ξεκινήσαµε, τα τελευταία 3 εξάµηνα κάποια βήµατα στο χώρο της διαφήµισης µέσα από καταχωρήσεις. Η θεωρία µας είναι ότι εµείς δηµιουργούµε τους πελάτες µας. Εµείς δηλαδή εκπαιδεύουµε σε εισαγωγικά, τους πελάτες µας ώστε αυτοί µετά, εν δυνάµει πωλητές µας να είναι. Πιστεύουµε ότι η εταιρία είναι αυτή. Η φιλοσοφία και η κουλτούρα της είναι αυτή. Πρέπει να µείνει η ίδια. Να διατηρήσουµε την ταυτότητά µας. Όταν άνοιξε το πρώτο κατάστηµα στο Άµστερνταµ, δε µας καλοδέχτηκαν. Φυσικά, ήµασταν µια ελληνική εταιρία, που η Ελλάδα φηµίζεται για τον ήλιο, για τις παραλίες και κάποια άλλα ίσως πράγµατα. Πάντως όχι για την ποιότητα των προϊόντων της. Μας αντιµετώπισαν µε διστακτικότητα. Μας αντιµετώπισαν λίγο επιφυλακτικά. Έπρεπε λοιπόν να ξεπεράσουµε αυτό το πρόβληµα, να αποδείξουµε ποιοι είµαστε, τι κάνουµε. Αν κάνουµε σωστά αυτό που κάνουµε και αυτό δηλαδή ήταν το πρώτο βήµα και η µεγαλύτερη δυσκολία. Εµείς είπαµε ότι είµαστε Έλληνες. Είµαστε ελληνική εταιρία. Το προϊόντα µας λέγονται Πύρος, Άτλας, Πυθαγόρας. Έχουµε, ήδη είπαµε ότι είµαστε Έλληνες. Στους πελάτες δίνουµε χυµό πορτοκαλιού, σύκα και καρύδι. Είµαστε αυτοί. Π:.Aυτό που προσπαθήσαµε πάντα να κάνουµε είναι να διατηρήσουµε την ταυτότητά µας. Να απευθυνθούµε σε αυτούς που έχουµε κάτι να τους πούµε, έχουµε κάποιο κοινό κώδικα. Οπότε επιστρέφουµε πάλι στα ίδια πράγµατα. Στα φυσικά υλικά, στην αειφορία δηλαδή, στην ποιότητα των προϊόντων, στη διαφορετικότητα που υπάρχει στην εταιρία,

16 Λόγοι µη διαφοροποίησης µάρκετινγκ Η µη-διαφοροποίηση ως ηθική επιλογή ο συχνότερος τύπος απάντησης Η συλλογιστική που τον διατρέχει είναι η εξής: «είναι και αυτοί (µετανάστες / µετανάστριες) όπως όλοι µας, άρα είναι ηθικά µεµπτό να κάνουµε διακρίσεις» Η µη-διαφοροποίηση ως οικονοµική επιλογή Συχνά συνδέεται στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά µε την καταναλωτική ευχέρεια των µεταναστών («δε συµφέρει») Η ύπαρξη εθνοτικών επιχειρήσεων Υπερ-εκτίµηση της «απορρόφησης» των µεταναστών καταναλωτών από τις αντίστοιχες οικείες εθνοτικές επιχειρήσεις («έχουν τις δικές τους επιχειρήσεις», τάση διαχωρισµού) Η αφοµοίωση των µεταναστών Οι µετανάστες «θέλουν» ή «πρέπει» να γίνουν σαν «εµάς» άρα (πρέπει να) καταναλώνουν ότι κι εµείς (συνοδεύεται από επιχειρήµατα για ένα ανώτερο δυτικό πρότυπο αφοµοίωσης)

17 Ερµηνεία της µη διαφοροποίησης Το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που ανέδειξε η ανάλυσή µας είναι ο τύπος της επιχειρηµατολογίας που στηρίζει την συγκεκριµένη επιχειρηµατική επιλογή. Για την πλειονότητα λοιπόν των συµµετεχόντων η «µη-διαφοροποίηση» του µάρκετινγκ προς τους µετανάστες στην Ελλάδα προκρίνεται µε όρους «ηθικούς». Οι «διαχωρισµοί» µεταξύ των ανθρώπων, όπως επιχειρηµατολογείται, είναι «ηθικά µεµπτοί», άρα είναι καλό οι εταιρίες να απευθύνονται σ όλους οµοιόµορφα. Αυτή η συλλογιστική, βέβαια, λειτουργεί παρελκυστικά στο αίτηµα της πολιτισµικής ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων στις ιδιαιτερότητες των µεταναστευτικών κοινοτήτων καθώς εµποδίζει την κοινωνική ορατότητα της πολιτισµικής ετερότητας. Και στην περίπτωση αυτή οι συµµετέχοντες στην έρευνά µας κινητοποιούν αναπαραστασιακούς πόρους από την «πολιτισµικά αµφίθυµη» ιδεολογική κατασκευή της ελληνικής ταυτότητας για να νοηµατοδοτήσουν και να στηρίξουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές επιλογές. Μόνο που στην περίπτωση αυτή, η ρητορική τροχιά είναι ανεστραµµένη: δεν είναι οι ελληνικοί θεσµοί (κράτος επιχειρήσεις) που «καταγγέλλονται» για την «ανατολίτικη υστέρησή τους», είναι οι «υπανάπτυκτοι Άλλοι» που «επιθυµούν» να αφοµοιωθούν στον «δικό µας υπέρτερο δυτικό κόσµο».

18 Λόγοι για την ποικιλοµορφία του ανθρώπινου δυναµικού Λογοδοσίες & εκδοχές του ηθικού εαυτού: Εκµετάλλευση: ο τερατώδης και ο πεινασµένος άλλος. Οι απαντήσεις αυτές θα πρέπει να κατανοηθούν στο φάσµα της «κοινής γνώσης» περί των άτυπων εργασιακών σχέσεων των µεταναστών. Τυπικός και νόµιµος. Ο συχνότερα απαντώµενος τύπος απάντησης. Αφοµοίωση. Εκδηλες αξίες της εργατικότητας και τιµιότητας Εξατοµίκευση: η συλλογιστική που διατρέχει αυτές τις απαντήσεις είναι «πάνω απ όλα ο άνθρωπος». Χωρίς διακρίσεις µε όρους πολιτισµικών, θρησκευτικών, εθνοτικών υπαγωγών. Ετσι όµως δεν αποκτά κοινωνική ορατότητα η πολιτισµική ποικιλοµορφία Αµφίδροµη σχέση: ανεκτικότητα, συµµετοχή και εναλλακτικές αναπαραστάσεις και συναρθρώσεις του άτυπου

19 η άτυπη εργασία ως µαύρη εργασία: ο τερατώδης κι ο πεινασµένος «άλλος» Π: Οι περισσότεροι εργοδότες καταφεύγουνε στις αλλοδαπές γιατί πιστεύουνε ότι λόγω ότι οι γυναίκες έχουνε ανάγκη και ότι είναι σε δύσκολή θέση, ο µισθός θα είναι πάρα πολύ χαµηλός και συνήθως όταν ζητάνε, γιατί µία αλλοδαπή θα πάει για οικιακή βοηθός, θα πάει για φύλαξη ηλικιωµένου είτε για τέτοιου είδους δουλειές. Οπότε ο εργοδότης αυτόµατα ζητάει τέτοιου είδους γυναίκες. Ενώ όσες είναι από το ανατολικό µπλοκ, πρώην Ρωσία και τα λοιπά, αυτές οι χώρες που ήταν πάρα πολύ φτωχές, οι άνθρωποι από εκεί είναι πάρα πολύ µορφωµένοι γιατί το µόνο πράγµα που µπορούσαν να δώσουνε ήτανε ελεύθερη µόρφωση. Οπότε δεν είναι χαζές αυτές οι γυναίκες. Έχουν κάποια κουλτούρα. Έχουν κάποιο επίπεδο στο 80%.. Οι περισσότερες γυναίκες πλέον, επειδή γνωρίζουνε, ακόµα και αυτές που έρχονται από έξω µε την προοπτική για να µείνουν στην Ελλάδα και να βρουν δουλειά στην Ελλάδα πλέον γνωρίζουνε το τι µισθοί πέφτουνε. Το τι µισθούς δίνουν οι εργοδότες. Όταν ένας εργοδότης λέει εµένα δε µε νοιάζει. Θέλω ας πούµε µια γυναίκα να προσέχει τον πατέρα µου ή τη µάνα µου, εγώ δίνω 400 γιατί προσφέρω φαγητό, ύπνο. Αυτό δε λέει κάτι. Οι γυναίκες ήδη γνωρίζουνε πόσο δύσκολο είναι γιατί αν εσύ δεν προσέχεις τον πατέρα σου και τη µητέρα σου, πόσο µάλλον µία ξένη γυναίκα. Έτσι δεν είναι; Αυτό είναι σε γενικές γραµµές. Οι γυναίκες θέλουνε φυσικά, κανένας δε δουλεύει τσάµπα, ούτε για την ψυχή....

20 Εµείς ενηµερώνουµε πάντοτε µα πάντοτε τους εργοδότες ότι αυτοί είναι µισθοί πείνας. ηλαδή δεν είναι δυνατόν να θέλεις να προσλάβεις έναν άνθρωπο που στην ουσία κατά 90% είναι στα µαύρα γιατί κανένας δε θέλει να τη δηλώσει στο ΙΚΑ. Κάποιοι βέβαια είναι πιο φιλότιµοι. Λένε έστω, ας έχει αυτο-ασφάλιση ασφάλιση, εγώ θα της πληρώνω την αυτο- ασφάλισή της ηλαδή κάνουµε αγώνα δρόµου για να πείσουµε τους εργοδότες να δώσουν αν όχι ότι λεει ο νόµος, τουλάχιστον να δώσουν έναν αρκετά µεγάλο µισθό. Σ: ε ξέρω. Είναι µόνο οικονοµικός ο λόγος που ζητάνε µια Ρωσίδα; Π: Καθαρά οικονοµικός ο λόγος. Όποιος σου πει το αντίθετο είναι ψέµα. Είναι καθαρά οικονοµικός ο λόγος. Εδώ υπάρχουν εργοδότες που λένε δε θέλω να µιλάει καν γλώσσα. Ο παππούς, η γιαγιά είναι στο κρεβάτι είτε είναι µε αλτσχάιµερ είτε είναι µε εγκεφαλικό, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. ε θέλω να µιλάει ελληνικά. Που αυτό κατεβάζει ακόµα πιο πολύ το µισθό της γυναίκας γιατί το βρίσκει σαν δικαιολογία ο εργοδότης. ε µιλάς ελληνικά άρα δε σου δίνω καλό µισθό. Έτυχε να έχουµε περιπτώσεις µέχρι να θέλουνε να δώσουνε σε γυναίκες που δε µιλάνε τη γλώσσα, µέχρι και 300. Που αυτό δεν είναι τίποτα. Έτσι; [ΣΥΝ.ΘΕΣ.13 παρ ] 3

21 «Τυπική» προσαρµογή: όλοι οι άνθρωποι είναι νόµιµοι- δεν ξεχωρίζουµε Π: Έχει µεγάλη διαφορά, καλά το εντοπίζετε, έχει πολύ µεγάλη διαφορά το τι θα µου άρεσε να γίνεται και τι τελικά κάνω µέσα στην αυλή µου. Λες για τον άλλο ναι, θα πρέπει να τον βάλουµε στο ΙΚΑ, θα πρέπει να του δίνω µισθό κάθε µήνα και όχι δυο φορές το χρόνο αλλά τώρα αυτόν τον δικό, ε, εντάξει, δεν πειράζει. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση σίγουρα. Συµφωνώ ότι δεν πρέπει ο εργαζόµενος που έρχεται από τις Φιλιππίνες ή από την Αλβανία να αµείβεται λιγότερο από αυτόν που δουλεύει και είναι Έλληνας. Πρέπει να είναι δηλωµένος κανονικά και αυτό κάνουµε και εµείς. Είναι όλοι οι άνθρωποι νόµιµοι και µε ένσηµο, καταθέσεις στην τράπεζα όλα τα λεφτά τους κανονικά και είναι αυτονόητο αν κάποιος δε δουλεύει µόνιµα, αν τον κοροϊδεύεις και δεν τον πληρώνεις και αν άλλα του λες και άλλα κάνεις, δε µπορεί να είναι παραγωγικός. Θα αλλάξεις δουλειά αλλά θα συνεχιστεί αυτό το πρόβληµα και βέβαια πολλοί εύχονται να γίνει έτσι αλλά να µην το κάνουν αυτοί.[.[συν.αθ.22 παρ ] 118]

22 «Αφοµοίωση»: ακολουθεί το πρόγραµµα Σ: Αυτή τη στιγµή απασχολείτε µία κυρία που µου είπατε ότι έχει καταγωγή από τη Ρωσία; Π: Ναι. Σ: Όσον αφορά αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή της εργατικότητας, τιµιότητας, τι θα λέγατε για την κυρία αυτή; Π: Κανένα πρόβληµα γι αυτό και την έχω 17 χρόνια. Σ: Βλέπετε, διακρίνετε καµία διαφορά µεταξύ της εργαζόµενης αυτής και άλλων Ελλήνων, Ελληνίδων; Π: Όχι, καµία. Σ: Καµία διαφορά. Π: Ίσως επειδή είναι η µοναδική και δε µπορεί να κάνει και διαφορετικά. Σ: Τι εννοείτε µε αυτό δηλαδή; Π: ε µπορεί να αντιδράσει σε τίποτα. Σ: ηλαδή ακόµα και αν δεν ήτανε τόσο εργατική η... Π: ε µπορεί να αντιδράσει σε καθετί. Για να κάνει κάτι πρέπει να ρωτήσει άλλη γυναίκα τι πρέπει να κάνει. Οπότε δεν αντιδράει. Σ: ηλαδή µπαίνει στο ρυθµό εργασίας των υπολοίπων. Με αυτή την έννοια. Π: Ακριβώς, ακριβώς. Ακολουθεί το πρόγραµµα το οποίο έχουµε εµείς από την αρχή. Σ: Γενικότερα... Π: Χωρίς καµία αντίρρηση. Έτσι; ; [ΣΥΝ[ ΣΥΝ.ΘΕΣ.8 παρ ] 5

23 «Εξατοµίκευση» Π: Επειδή ακριβώς ο κύριος όγκος των εργαζοµένων βρίσκεται στη Ξάνθη, εκ των πραγµάτων όταν η εταιρία εκµεταλλευόµενη τον Αναπτυξιακό Νόµο για την αποκέντρωση των επιχειρήσεων, µετέφερε την έδρα της και το εργοστάσιό της στη Ξάνθη, ήταν φυσικό επακόλουθο να µη µπορέσουµε να καλύψουµε τις ανάγκες µας µόνο µε Έλληνες εργαζοµένους. Ήταν πάρα πολύ φυσικό δεδοµένης της ιδιαιτερότητας της γεωγραφικής της περιοχής. Αυτή τη στιγµή το 46% περίπου των εργαζοµένων δεν είναι Έλληνες. Αυτό που εµείς κάναµε είναι το εξής: Όταν κάποιος ερχόταν στην εταιρία για να κάνει αίτηση για µια θέση εργασίας, αυτό που κάναµε και που κάνουµε, είναι να εξετάζουµε ποιος είναι αυτός και ποιες δεξιότητες έχει. ε µας ενδιαφέρει το χρώµα του, η φυλή, η θρησκεία ή η εθνικότητα. Απλά εξετάζουµε τις δεξιότητες. Έχουµε καταγεγραµµένες τις θέσεις εργασίας µας, job specifications για την κάθε µία, έχει αυτό ο άνθρωπος που έρχεται απέναντί µας για να κάνουµε µια πρώτη συνέντευξη, µια πρώτη επικοινωνία; Έχει αυτές τις δεξιότητες; Και τις γνώσεις αλλά και τα χαρακτηριστικά, προσωπικότητας αν θέλετε, που ζητάµε. Αν τα έχει, ok, προχωράµε µια περίοδο δοκιµαστική 1-2 µηνών για να δούµε αν ταιριάζουµε κιόλας και προχωράµε. Αν δεν τα έχει, ok, αναζητούµε αλλού. Το θέµα είναι ότι σε αυτή τη φάση της επιλογής δε µας ενδιαφέρουν άλλα χαρακτηριστικά πέρα από αυτές τις δεξιότητες.. [ΣΥΝ[ ΣΥΝ.ΑΘ.23 παρ ] 12]

24 «Αµφίδροµη» τυπική και άτυπη Π: Νοµίζω πάντως ότι εν γένει η ποικιλοµορφία η πολιτισµική βοηθάει και την εταιρία και βοηθάει και γενικότερα τους υπόλοιπους. Το να έρχεται κάποιος σε επαφή στον εργασιακό του χώρο µε άλλες πολιτισµικές οµάδες νοµίζω ότι του προσφέρει. ηλαδή και µόνο η εµπειρία µε όλους αυτούς τους ανθρώπους τον κάνει να πω καλύτερο άνθρωπο και ας είναι λίγο φιλοσοφική έννοια αλλά ας πω, τον κάνει καλύτερο άνθρωπο η επαφή µε αυτούς τους ανθρώπους. Σ: Βλέπει κανείς από άλλες οπτικές γωνίες Π: Βλέπει. Μαθαίνει να είναι και ανεκτικός µε το διαφορετικό και σίγουρα είναι εµπειρία για όλους να έρχονται σε επαφή µε άλλους ανθρώπους είτε άλλης θρησκείας είτε άλλης, από άλλη ήπειρο είτε άλλου χρώµατος. [ΣΥΝ.ΑΘ.8 παρ ] 94]

25 Αµφίδροµη... Και µεταξύ των εργαζοµένων και ας είναι και ας είναι και από διαφορετικές φυλές και µεταξύ των εργοδοτών και των εργαζοµένων. Μπορούν να παραµείνουν αρµονικές οι σχέσεις. Μπορεί ίσως και καλύτερα. Μπορεί, ίσως να ναι και πιο αρµονικές ακόµα. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους, µιλάω για τους δικούς µου, οι οποίοι και κατανοούν το τι πρέπει και το πώς πρέπει αλλά και µε τους εργοδότες οι οποίοι πρέπει να βρίσκουν το ρυθµό των υπαλλήλων τους είτε Έλληνες είναι αυτοί είτε είναι αλλοδαποί. Πρέπει να προσαρµοστούµε στο ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δικές τους γιορτές, στο ότι µπορεί να έχουν δικές τους αργίες και είναι ένα πράγµα που πρέπει να σεβαστούµε. Έτσι; Τώρα, σίγουρα είναι κάποιοι λαοί οι οποίοι δουλεύουνε πιο οµαδικά και κάποιο λαοί που δουλεύουνε πιο ατοµικά. Αυτό είναι, νοµίζω ότι κάνεις και τις επιλογές σου, δηλαδή παραδείγµατος χάρη, γι αυτό οι Αλβανοί δουλεύουνε πάρα πολύ στις οικοδοµές, δουλεύουνε ατοµικά. Τους ενδιαφέρει η οικοδοµή. Πάει στην οικοδοµή, θα πάρει ένα καλό µεροκάµατο, θα κουραστεί, δεν τον νοιάζει, θα δουλέψει ατοµικά. Αυτοί δουλεύουνε περισσότερο. Όταν µιλάµε για Μπαγκλαντέζους και για Πακιστανούς είναι οµαδικοί λαοί. Νοµίζω ότι και στη χώρα τους λειτουργούν έτσι και εδώ λειτουργούν έτσι. Αλλά νοµίζω ότι αυτό παίζει µικρό ρόλο. Αν έχεις δουλειά για έναν άνθρωπο µπορεί να ναι και Αλβανός, να ναι και Μπαγκλαντέζος, µπορεί να ναι και Ρώσος µπορεί να ναι και οτιδήποτε. Αν έχεις δουλειά για 50 ανθρώπους φυσικά θα πρέπει να κοιτάξεις να ταιριάζουν και µεταξύ τους, αν θα µπορέσουν να δουλέψουν οµαδικά ή όχι. Αλλά σου λέω το µεγαλύτερο βάρος για να ναι και σωστές οι σχέσεις και να υπάρχει και ένας σεβασµός απέναντι στην κουλτούρα και στα πιστεύω αυτών των ανθρώπων είναι οι γιορτές τους, οι αργίες τους, να είναι σεβαστές. ηλαδή έχω, το ραφείο µου είναι Μπαγκλαντέζοι όπως σου πα. Το Πάσχα µου ζητάνε να τους τροφοδοτώ µε δουλειά γιατί εγώ µπορεί να σταµατάω τη Μ. Τετάρτη και εδώ να κλείνουµε αλλά µου λένε εµείς θέλουµε δουλειά να δουλέψουµε. Και ταυτόχρονα κλείνουνε για το Ραµαζάνι τους κάποιες συγκεκριµένες µέρες ή για τις γιορτές τους, δε ξέρω τι άλλες γιορτές έχουνε. Έτσι; Ότι εγώ θα είµαι κλειστός Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη. Γιατί; Γιατί έχουµε αυτό. Και εγώ πρέπει να το σεβαστώ και ταυτόχρονα πρέπει να βρω τον τρόπο να τους έχω δουλειά κατά τις µέρες που θέλουν να δουλέψουν γιατί για µας είναι Πάσχα αλλά για αυτούς είναι εργάσιµες. ε µπορώ να πω: Α, ξέρετε εδώ είναι Ελλάδα, αυτές τις µέρες δε δουλεύουµε, γεια σας, δεν ενδιαφέροµαι για το τι θα κάνετε εσείς. Αυτό.[ΣΥΝ ΣΥΝ.ΑΘ.7 παρ ] 122]

26 Άτυπα συµµέτοχος σε Π:.να πω για µένα τη µεγαλύτερη ευθύνη στη διαχείριση της διαφορετικότητας της φέρνει η ηγεσία. Η ηγεσία θα δείξει το δρόµο και στους υπόλοιπους εργαζόµενους. Εδώ λοιπόν η ηγεσία είναι κάπου εδώ. εν είναι αποκοµµένη. Η ηγεσία, αυτούς τους ανθρώπους που είναι από 9 διαφορετικές θρησκείες και 13 εθνικότητες παίζει ποδόσφαιρο. Κάθε πρώτη Κυριακή του µήνα σε ένα γήπεδο εδώ πέρα, παίζει ποδόσφαιρο. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στη Ξάνθη. Λοιπόν, άρα όταν υπήρχε ένας εργαζόµενος Μουσουλµάνος στη Ξάνθη ο οποίος ήθελε να κάνει 5 φορές την ηµέρα τις προσευχές του, το γνωστό µε το χαλάκι. ηµιουργήσαµε ένα χώρο που µπορεί να εκφράζεται όπως θέλει. Όπως ταιριάζει στη δικιά του φιλοσοφία και στη δικιά του κουλτούρα. Υπήρχε ένα δωµάτιο λοιπόν που µπορούσε ο άνθρωπος να αποµονώνεται αυτές τις 5 φορές την ηµέρα. Το σεβαστήκαµε. Το ακούσαµε και το σεβαστήκαµε. Το καλό εδώ είναι ότι µπορούµε να ακούµε.. [ΣΥΝ[ ΣΥΝ.ΑΘ.23παρ ] 64]

27 Μια «µοντέρνα οικογένεια» Π: Όταν κάποιος του πω, ξεκινάει να δουλέψει στην εταιρία, αυτό που θα µας δείξει το πρώτο δίµηνο, ο πρώτος µήνας, είναι αν του αρέσει η δοµή ή αν θέλει µία αυστηρά ιεραρχική δοµή. Επίσης θετικό εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισµός. Ο Βασίλης δηλαδή που είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του, δεν ανησυχώ ότι θα µου πάρει τη θέση, δε θα του βάλω τρικλοποδιές, δε θα κάνουµε τέτοια πράγµατα. Ακόµα και όταν µπαίνουνε στη µέση πράγµατα όπως τα bonus στους πωλητές, δε θα δούµε πωλητές να σφάζονται ότι αυτός είναι δικός µου πελάτης, όχι είναι δικός σου. Όλα αυτά είναι θέµατα ηγεσίας δηλαδή αυτό βλέπουνε, αυτό το κλίµα έχει καλλιεργηθεί από την ηγεσία. Γι αυτό και για µας δηλαδή, εµείς δεν εστιάζουµε στην περίοδο της ένταξης. Είναι κάτι που γίνεται πολύ φυσιολογικά. Το πρόβληµα για µας είναι να αποτυπώσουµε αυτό που βιώνουµε καθηµερινά. Για µας δηλαδή, κάποια πράγµατα γίνονται φυσιολογικά. Το ότι έχουµε ανθρώπους από 13 εθνικότητες και 9 θρησκείες δε σηµαίνει κάτι για µας. Αυτή είναι η εταιρία. Σε αυτή την εταιρία µπήκαµε. Είναι η καθηµερινότητά της. εν είναι κάτι σηµαντικό ούτε κάτι διαφορετικό όµως δεν υπάρχει σε άλλη εταιρία. Από τη µία πριν είδατε πως λειτουργούµε στην καθηµερινότητά µας, από την άλλη µε ενόχλησε λίγο που το είδατε γιατί αυτοί είµαστε. Σ: Να ρωτήσω µε την ευκαιρία το εξής. Στις διαδικασίες αυτές που εκφράζουν οι εργαζόµενοι και οι συνεργάτες το βαθµό ικανοποίησής τους από την εταιρία και λοιπά, έχει διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ή ειδικά αιτήµατα συνολικότερα από τους µη Έλληνες; Από τους αλλοδαπούς; Π: εν έχουµε τέτοια φαινόµενα. Γιατί; Γιατί για µας δεν υπάρχει διαφορά. Και από τη στιγµή που δεν υπάρχει διαφορά στον τρόπο αντιµετώπισης για παράδειγµα, δεν υπάρχει διαφορά και από αυτούς τους ανθρώπους στο τι ζητάνε. ηλαδή έχουν τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια αιτήµατα, τα ίδια προβλήµατα γιατί δεν είµαστε τέλειοι. Μη φανταστείτε ότι επειδή µίλησα για ένα οικογενειακό κλίµα, για µια flat δοµή και τα λοιπά, ότι είµαστε και τέλειοι. εν είµαστε. Έχουµε αποχωρήσεις, έχουµε καβγάδες, έχουµε τέτοια φαινόµενα. Φυσικά και τα αντιµετωπίζουµε. Ίσως ευνοούνται από αυτή τη δοµή τέτοια φαινόµενα. ηλαδή το να υπάρχει µία ένταση ευνοείται από αυτό το οικογενειακό περιβάλλον γιατί αν ήταν πιο αυστηρά η ιεραρχική δοµή, ε, τότε εντάξει. Θα έλεγε ο προϊστάµενος, εσύ έχεις δίκιο, εσύ έχεις άδικο, εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, τελείωσε, έληξε το θέµα.

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση

Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Οι στάσεις των Ελλήνων πολιτών απέναντι στη Μετανάστευση Μεταβολές 2008-2009 Ιούνιος 2009 PI0960/ Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ *Η έρευνα του 2008 δημοσιεύθηκε στην ειδική έκδοση του ECONOMIST, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας

Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών. Τμήμα Έρευνας Μετανάστευση και Εκτίμηση Αναγκών Τμήμα Έρευνας Επιδημιολογικά Στοιχεία Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση, περισσότεροι από 150 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 3% του συνολικού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Εξυπηρετώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Εξυπηρετώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η εξυπηρέτηση ως το πλέον δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Α (αρχάριο) Δεύτερη διδακτική πρόταση Ανέκδοτα-Αινίγματα Ενδεικτική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (εναλλακτικά, να δίνονται ένα ή δύο ανέκδοτα στο πρώτο ή τελευταίο δεκάλεπτο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ

εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ εργαστηρι 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ «ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΜΑΚΡΗ» Αφηγητής: Ο Λευτέρης είναι μαθητής της Γ Γυμνασίου, μέτριος στην επίδοση, με πολλές όμως δυνατότητες, δημοφιλής, ποδοσφαιρόφιλος

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Αποτελέσματα Έρευνας ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013 Η διαδρομή στον επιχειρηματικό στίβο Αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης

Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Ο Καταστατικός Χάρτης της Γης Προσαρµογή για παιδιά Εισαγωγή Η γη είναι το σπίτι µας - Ζούµε σε µια πολύ σηµαντική εποχή και πρέπει να προστατεύσουµε τη Γη. - Όλοι οι λαοί του κοσµού φτιάχνουν µια µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.

KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ. Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. KEΦΑΛΑΙΟ 1 AN HMΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟΣ Όταν είσαι μικρός ένα πράγμα είναι σίγουρο. Ότι θέλεις να μεγαλώσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο μπαμπάς μου λέει ότι αυτά είναι χαζομάρες και ότι όταν μεγαλώσω θα θέλω να ήμουν

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού Περιεχόµενο Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω της κοινωνικής µας ζωής. Σκοπιµότητα Οι µαθητές εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τι πιστεύουν τα παιδιά για τους αλλοδαπούς: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας.

Τι πιστεύουν τα παιδιά για τους αλλοδαπούς: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας. 1 Τι πιστεύουν τα παιδιά για τους αλλοδαπούς: Μια έρευνα του Κέντρου Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας. Από τον ρ Σπύρο Σπύρου* Το Κέντρο Μελέτης της Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, ένας µη-κυβερνητικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας

Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών. Τμήμα Έρευνας Ποσοτική Μελέτη για την Διερεύνηση Αναγκών των Μεταναστών Τμήμα Έρευνας Κοινωνιοδημογραφικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 2 1,6 % 1 8,9 2 % 1 4,8 6 % 1 2,1 6 % 6,7 6 % 8,1 1 % 8,1 1 % 1,3 5 % 2,7 % 1,3 5 %

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Στον κόσμο με την Thalya

Στον κόσμο με την Thalya Γρηγόρης Μπελαβίλας Στον κόσμο με την Thalya Συνέντευξη: Τσέκος Αθανάσιος Tι σάς κάνει να γράφετε μουσική? Ο βασικός λογος είναι ότι οι μουσικές που γράφω μού αρέσουν πολύ πιό πολύ από τίς μουσικές τών

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΛΟΡΑΝ ΛΑΦΟΡΓΚ: TA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Ο διάσηµος µαθηµατικός µιλάει για την παγκόσµια γλώσσα της επιστήµης του, την αλήθεια, την οµορφιά, τη µοναξιά του ερευνητή αλλά και το πώς µπορούµε να ανακαλύψουµε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι.

«Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ. Κυρίτση Ι. «Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ» ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέµβασης ΚΕΘΕΑ Αισώπου Β., Αλαµπάνου Ε., Κυρίτση Ι., Τσιώτρα

Διαβάστε περισσότερα

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης.

Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Διάβαστε αναλυτικά την συνέντευξη που έδωσε στην Stadio, ο Χαράλαμπος Λυκογιάννης. Στην αρχή της σεζόν ήσουν μεταξύ ομάδας νέων και πρώτης ομάδας. Τι σκεφτόσουν τότε για την εξέλιξη της χρονιάς; Στην αρχή

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012

«ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 «ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ;» Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 2011-2012 1 ΠΩΣ ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ; Γράφει ο Ηλίας Δερμετζής «Τη ζωή μου χωρίς αριθμούς δεν μπορώ να τη φανταστώ,

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΟΥΡΛΑΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

. ΣΟΥΡΛΑΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα . ΣΟΥΡΛΑΣ Θα εκθέσω κάποια από τα θέµατα τα οποία αφορούν τους παραγωγούς συσκευασµένων ειδών, σε ότι αφορά την µεταφορά επικινδύνων. Επίσης, θα αναδείξουµε και κάποια θέµατα τα οποία αφορούν τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld

*Στοιχεία Επικοινωνίας. Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr. 58 insurance w * rld *Στοιχεία Επικοινωνίας Φιλελλήνων 1, Αθήνα, τηλ.: 210 3232500, fax: 210 3242537 e-mail: info@frontco.gr, url: www.frontco.gr 58 insurance w * rld Frontco Με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Επάγγελμα εκπαιδευτής σκύλων

Επάγγελμα εκπαιδευτής σκύλων Επάγγελμα εκπαιδευτής σκύλων Το επάγγελμα του εκπαιδευτή σκύλων. Τι κάνει ο εκπαιδευτής σκύλων Ο ρόλος του είναι να φέρει κοντά δύο αρκετά διαφορετικούς κόσμους, του ανθρώπου και του σκύλου, έτσι ώστε:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους)

ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (Ε.Χαραλάμπους) Όνομα Παιδιού: Ναταλία Ασιήκαλη ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: Πως οι παράγοντες υλικό, μήκος και πάχος υλικού επηρεάζουν την αντίσταση και κατ επέκταση την ένταση του ρεύματος

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και

Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Δυστυχώς κι εγώ, για τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού Σταύρος Κούλας Γραφίστας - Πώς ορίζεται το επάγγελμά σας, και ποιες είναι οι παραλλαγές του; H γραφιστική είναι ένα επάγγελμα που ορίζει τη σχέση του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση

Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Οι Έλληνες απέναντι στη Μετανάστευση Στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και το νέο νομοθετικό πλαίσιο Μεταβολές 2008-2010 Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ιανουάριος 2010 PI2010006

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια.

Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους. Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. https://ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/ Συνέντευξη με τη Φανή Αναστασίου Ευδοκίας Κοτσώνια και Νάσιας Χαραλάμπους Η Φανή Αναστασίου γεννήθηκε στη Λεμεσό σε μια επταμελή οικογένεια. Έχω άλλα τέσσερα αδέλφια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών

Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Εκπαίδευση Οµάδας Μεγάλων Οδηγών Περιεχόµενα 1. Σκεπτικό εκπαίδευσης οµάδας ΜΟ 2. Περιγραφή 3. Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραµµα 4. Εκπαιδευτική µεθοδολογία (µε βήµατα) 5. Θέµατα (στόχος, βήµατα) ΣΟ Υπευθυνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αντιρρήσεις / Αντιμετώπιση / Επιχειρήματα

Αντιρρήσεις / Αντιμετώπιση / Επιχειρήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Αντιρρήσεις / Αντιμετώπιση / Επιχειρήματα 1. Συνδυασμός μεθόδων για την αντιμετώπιση αντιρρήσεων 2. Χειρισμός και Αντιμετώπιση Επιφυλάξεων ή Αντιρρήσεων 3. Όλα τα Επιχειρήματα SCRIPT 104 Ξεκινήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΒΟΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα

Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Διερεύνηση ψυχοκοινωνικών παραγόντων & μυοσκελετικών συμπτωμάτων σε εργαζόμενους σε τηλεφωνικά κέντρα Θεώνη Κουκουλάκη Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόμος, Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύοντας την Πώληση

Στοχεύοντας την Πώληση Στοχεύοντας την Πώληση Δρ Γιάννης Κριτσωτάκις Costa Navarino 2013 Τα αδύνατα σημεία του Ελληνικού επιχειρείν Αδύνατα Σημεία 1 2 3 ΦΥΛΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Αποφυγή Ρίσκου Μετάθεση / Αποποίηση Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε.

Μάχη Νικολάρα: Δεν ακούγεται και πολύ δημιουργικό αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε. Μάχη Νικολάρα: Θα μιλήσουμε για τον τομέα της εκπαίδευσης από μια άλλη σκοπιά. Οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας εχθές ανέτρεψαν κατά κάποιο τρόπο τον προγραμματισμό αυτής της εκπομπής, όμως όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφορική δίνει πιο πολλές ευκαιρίες για καριέρα σε γυναίκες

Η πληροφορική δίνει πιο πολλές ευκαιρίες για καριέρα σε γυναίκες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 09/03/2005 3 ΓΥΝΑΙΚΕΣ κορυφαία στελέχη του χώρου µιλούν για τη δουλειά τους και τις προοπτικές τους Η πληροφορική δίνει πιο πολλές ευκαιρίες για καριέρα σε γυναίκες Της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στο εξωτερικό. Συμμετοχή σε ομαδικά συστήματα Λαϊκών και Εθνικών λαχείων. Bonus σύστασης. ΤΑΛΑΝΤΟ: Αρχαίο νόμισμα Ικανότητες, Δυνατότητες, Χαρίσματα Αυξήστε τα Τάλαντά σας!!! Ασφαλίζοντας το αυτοκίνητό σας ή δίνοντας 10 ως έναντι ασφαλίστρων έχετε ΔΩΡΕΑΝ τις παρακάτω παροχές: Άνοιγμα τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα