Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας."

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ Το πρώτο ερώτηµα (Ερώτηµα 83) λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι εργαζόµενος συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 84, ενώ αν δεν εργάζεται συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 103. Ερώτηµα 84: Μπορείτε να αλλάζετε την ώρα προσέλευσης ή την ώρα αναχώρησης από την δουλειά σας για οικογενειακούς λόγους; Επισηµαίνουµε ότι αν ένα άτοµο µπορεί γενικά να αλλάζει την ώρα προσέλευσης ή την ώρα αναχώρησης από τη δουλειά του, ανεξάρτητα από το αν έχει οικογενειακούς λόγους, θα πρέπει να απαντήσει µε 1 (ή µε 2 αν αυτό συµβαίνει σπάνια). Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Επίσης, για την απάντηση σε αυτό το ερώτηµα, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις περιπτώσεις που η δυνατότητα για την αλλαγή προσέλευσης δίνεται µέσω µιας άτυπης συµφωνίας µε άλλα λόγια δεν είναι ανάγκη το δικαίωµα αυτό να κατοχυρώνεται µε επίσηµα κατοχυρωµένη συµφωνία. Ερώτηµα 85: Είναι δυνατόν να οργανώσετε τον χρόνο εργασίας σας έτσι ώστε να λείψετε ολόκληρη ηµέρα για οικογενειακούς λόγους (χωρίς να χρησιµοποιήσετε κανονική ή ειδική άδεια); Σε αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουν µε κωδικό 1 (ή 2) όσοι µπορούν να λείπουν ολόκληρες ηµέρες για οικογενειακούς λόγους, ακόµα και αν υπάρχει όριο στο πλήθος των ηµερών που µπορεί να γίνει αυτό. Επίσης, θα απαντήσουν µε 1 (ή 2) όσοι µπορούν γενικά να οργανώνουν τη δουλειά τους και να λείπουν ολόκληρες µέρες (ανεξάρτητα από αν είναι για οικογενειακούς λόγους). Με 1 ή 2 θα απαντήσουν επίσης και όσοι έχουν τελείως ελεύθερο ωράριο. Στους οικογενειακούς λόγους περιλαµβάνεται και η φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώµενων µελών της οικογένειας. Ερώτηµα 86: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, συνέβη να λείψετε ολόκληρη ηµέρα από τη δουλειά σας λόγω µιας ασθένειας στην οικογένειά σας ή κάποιου άλλου έκτακτου οικογενειακού προβλήµατος; Επισηµαίνουµε ότι αυτό το ερώτηµα αναφέρεται σε ασθένεια ή πρόβληµα στην οικογένεια του ερευνόµενου και όχι σε δική του ασθένεια ή πρόβληµα. Ο ερευνόµενος θα πρέπει να απαντήσει ότι έλειψε από τη δουλειά, ακόµα και αν αυτό έγινε για µια µόνο ηµέρα. Στις ασθένειες ή προβλήµατα θα περιληφθούν περιπτώσεις όπως η ασθένεια ενός παιδιού ή συγγενή (ακόµα και απλές ασθένειες όπως ένα κρυολόγηµα), κάποιο ατύχηµα, διακοπή λειτουργίας του παιδικού σταθµού για κάποιο έκτακτο λόγο (π.χ, καιρικές συνθήκες, απεργία). 1

2 Ειδικές περιπτώσεις, όπως ένας εργαζόµενος σε γονική άδεια τους τελευταίους 12 µήνες, θα απαντήσουν µε 1. Ερώτηµα 87: Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φροντίδα συγγενών ή φίλων που είναι ασθενείς, υπερήλικες ή έχουν ειδικές ανάγκες, ηλικίας 15 ετών και άνω; Με τη λέξη «φροντίδα» εννοούµε τη βοήθεια σε θέµατα όπως το νοικοκυριό (καθαριότητα σπιτιού, µαγείρεµα), την προσωπική φροντίδα (ντύσιµο, πλύσιµο), τη συντροφιά, τη συνοδεία σε γιατρούς, ή τη βοήθεια σε πρακτικά ζητήµατα όπως συναλλαγές µε τράπεζες, δηµόσιο κλπ. Τα άτοµα που βοηθά ο ερευνόµενος µπορεί να µην είναι µέλη του νοικοκυριού. Με τη λέξη «τακτικά» εννοούµε µια βοήθεια που παρέχεται σε σταθερή βάση: κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα κλπ. Επισηµαίνουµε ότι αν η βοήθεια είναι µόνο οικονοµική, ή αν παρέχεται στα πλαίσια της συµµετοχής του ερευνόµενου σε κάποια φιλανθρωπική ή άλλη οργάνωση, δεν θα πρέπει να την λάβουµε υπόψη σε αυτό το ερώτηµα. Επίσης, δεν θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος φροντίζει άτοµα λόγω του επαγγέλµατός του. Τα άτοµα (ασθενή ή µε ειδικές ανάγκες) που βοηθά ο ερευνόµενος πρέπει να είναι µεγαλύτερα των 15 ετών. Ερώτηµα 88: Θα θέλατε να αλλάξετε τον χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας, και τον χρόνο που αφιερώνετε στα άτοµα που φροντίζετε; (Θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν 1 στο Ερώτηµα 87) Τα άτοµα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα κάποιου ασθενούς ή ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες, µπορεί να επιθυµούν να αλλάξουν τις ώρες που αφιερώνουν στη δουλειά τους και στη φροντίδα αυτών των ατόµων. Με άλλα λόγια, µπορεί να θέλουν να δουλεύουν περισσότερο και να µειώσουν το χρόνο που αφιερώνουν στη φροντίδα ή, αντίθετα, να δουλεύουν λιγότερο και να αφιερώνουν περισσότερες ώρες στη φροντίδα. Με το Ερώτηµα 88 θέλουµε να µάθουµε τι επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατόν να γίνει. Ειδικές περιπτώσεις: Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι θα ήθελε και να δουλεύει λιγότερο και να αφιερώνει στη φροντίδα λιγότερο χρόνο (ή και να δουλεύει περισσότερο και να αφιερώνει στη φροντίδα περισσότερο χρόνο), τότε στο Ερώτηµα 88 θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 1. Σε περίπτωση που ο ερευνόµενος θα επιθυµούσε να µη δουλεύει καθόλου και να αφιερώνει περισσότερη ώρα στη φροντίδα, τότε στο Ερώτηµα 88 θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 3. Ερώτηµα 89: Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε περισσότερο (αν και θα θέλατε); 2

3 Σε αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν στο Ερώτηµα 88 ότι θα επιθυµούσαν να δουλεύουν περισσότερο (και να αφιερώνουν λιγότερες ώρες στα άτοµα που φροντίζουν). Ο λόγος που δεν δουλεύουν περισσότερο µπορεί να έχει να κάνει µε την έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας (κωδικοί 1 έως 3), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φροντίδας είναι πολύ ακριβές (κωδικός 4), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φροντίδας δεν είναι καλής ποιότητας (κωδικός 5) ή, τέλος, να µη συνδέεται µε τις υπηρεσίες φροντίδας. Επισηµαίνουµε ότι ως υπηρεσίες φροντίδας εννοούµε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψης της φροντίδας του ασθενούς ή του ατόµου µε ειδικές ανάγκες, µε πληρωµή ή χωρίς, όπως γηροκοµεία, ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άλλα συγγενικά άτοµα ή φίλοι που θα µπορούσαν να αναλάβουν τη φύλαξη, νοσοκόµες, κλπ. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει ο κύριος λόγος. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα περισσότεροι λόγοι (για παράδειγµα, ακριβές υπηρεσίες φροντίδας αλλά και έλλειψη κατά τα σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ). Ο ερευνόµενος θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο που θεωρεί πιο σηµαντικό. Αν δεν µπορεί, τότε θα σηµειώσουµε τον πρώτο από τους κωδικούς που συναντάµε στο ερώτηµα. Επεξηγήσεις κωδικών: Κωδικός 1: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φροντίδας κατά τις εργάσιµες µέρες και για το διάστηµα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα (κατά προσέγγιση). Κωδικός 2: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φροντίδας πριν τις 7 το πρωί ή µετά τις 7 το απόγευµα, κατά τα σαββατοκύριακα, τις διακοπές, ή όταν οι υπηρεσίες φροντίδας χρειάζονται σε 24ωρη βάση. Κωδικός 3: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν ξέρει ποιες ώρες θα χρειαστεί φύλαξη (µε άλλα λόγια, δίνουµε προτεραιότητα στους κωδικούς 1 και 2) Κωδικός 4: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει περισσότερο. (Για παράδειγµα, όταν η αύξηση του µισθού από τις παραπάνω ώρες εργασίας δεν θα καλύψει το αυξηµένο κόστος φύλαξης) Κωδικός 5: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει περισσότερο (είτε είναι ο ερευνόµενος που πιστεύει ότι η ποιότητα δεν είναι καλή είτε είναι το άτοµο που δέχεται τη φροντίδα αυτό που δεν εµπιστεύεται τις υπηρεσίες φροντίδας). Κωδικός 6: Αυτός ο κωδικός θα χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, όταν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να βρεί δουλειά µε περισσότερες ώρες, ή όταν το άτοµο που δέχεται τη βοήθεια αρνείται να τον βοηθήσει κάποιος άλλος, κλπ. 3

4 Ερώτηµα 90: Έχετε παιδιά µικρότερα των 15 ετών; Το Ερώτηµα 90 λειτουργεί σαν «φίλτρο» για να ξεχωρίσουµε τους εργαζόµενους που έχουν παιδιά στο νοικοκυριό µικρότερα των 15 ετών και µπορούµε να το συµπληρώσουµε βάσει των απαντήσεων στο κυρίως ερωτηµατολόγιο. Αν ο ερευνόµενος είναι εργαζόµενος µε παιδιά µικρότερα των 15 ετών (δικά του, ή της/του συζύγου από άλλο γάµο, ή υιοθετηµένα) συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 91, ενώ αν δεν έχει συνεχίζουµε µε το Ερώτηµα 100. Ερώτηµα 91: Κατά τη διάρκεια µιας συνηθισµένης εβδοµάδας (δηλαδή, εκτός διακοπών, κλπ) ποιος προσέχει κυρίως τα παιδιά σας όταν εργάζεστε; Για τη συµπλήρωση αυτού του ερωτήµατος επισηµαίνουµε τα εξής: Η περίοδος αναφοράς αυτού του ερωτήµατος είναι µια συνηθισµένη εργάσιµη εβδοµάδα της τρέχουσας περιόδου. Αν η εβδοµάδα αναφοράς του κανονικού ερωτηµατολογίου τυχαίνει να περιλαµβάνει διακοπές ή αργίες ή αν ήταν µια εβδοµάδα που τα παιδιά ήταν άρρωστα ή συνέβη κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός, ο ερευνόµενος πρέπει να απαντήσει βάσει της αµέσως προηγούµενης «κανονικής» εβδοµάδας. Το ερώτηµα αναφέρεται στη φύλαξη των παιδιών κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας του ερευνόµενου. Αν το παιδί (ή τα παιδιά) πηγαίνουν σχολείο, ενδιαφερόµαστε για τη φύλαξη εκτός των ωρών του σχολείου. Αν ο ερευνόµενος χρησιµοποιεί πολλούς τρόπους (για παράδειγµα, όταν έχει 2 ή περισσότερα παιδιά) θα απαντήσει µε τον κωδικό που αντιστοιχεί στον τρόπο που καλύπτει τις περισσότερες ώρες φύλαξης. Αν δεν είναι δυνατόν να το κάνει αυτό, θα απαντήσει µε τον πρώτο στη σειρά κωδικό που ισχύει στην περίπτωσή του. Στους συγγενείς περιλαµβάνονται γονείς, παπούδες κλπ, είτε ζουν στο νοικοκυριό είτε όχι. Ο κωδικός 4 ( εν χρησιµοποιείται κάποια µορφή φύλαξης) θα τεθεί, για παράδειγµα, σε περίπτωση που τα παιδιά µένουν µόνα τους, όταν ο εργαζόµενος δουλεύει στο σπίτι, ή όταν οι ώρες του υποχρεωτικού σχολείου καλύπτουν τις εργάσιµες ώρες. Στην περίπτωση που τα παιδιά τα προσέχει ένας αδελφός/ή µεγαλύτερος των 14 ετών, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 3. Ειδικές περιπτώσεις: Αν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να απαντήσει επειδή το τελευταίο διάστηµα απουσιάζει από την εργασία (για παράδειγµα, λόγω γονικής άδειας) ή αν 4

5 εργάστηκε κατ εξαίρεση την εβδοµάδα αναφοράς της έρευνας (αλλά συνήθως δεν εργάζεται), θα χρησιµοποιηθεί ο κωδικός 5 ( εν απάντησε). Ερώτηµα 92. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 µηνών, χρειάστηκε να πάρετε άδεια, να δουλέψετε λιγότερο, ή να κάνετε κάποιο ειδικό διακανονισµό στην εργασία σας επειδή δεν ήταν διαθέσιµος ο συνήθης τρόπος φύλαξης των παιδιών σας; (Για παράδειγµα, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών ή λόγω απουσίας του ανθρώπου που συνήθως τα προσέχει) Στο ερώτηµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί ο κωδικός 1 ακόµα και αν το πρόβληµα υπήρξε µια µόνο φορά. Αν ο ερευνόµενος δεν αντιµετώπισε τέτοιο πρόβληµα, θα συνεχίσει µε το Ερώτηµα 94. Ερώτηµα 93. Ποιο ήταν το κυριότερο πρόβληµα που συναντήσατε τη περίοδο που δεν ήταν διαθέσιµος ο συνηθισµένος τρόπος φύλαξης των παιδιών σας; (Θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν 1 στο Ερώτηµα 92) Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει το κύριο πρόβληµα. Σε κάποιες περιπτώσεις ο ερευνόµενος µπορεί να αντιµετώπισε ταυτόχρονα περισσότερα από ένα προβλήµατα. Ο ερευνόµενος θα πρέπει να δηλώσει το πρόβληµα που θεωρεί πιο σηµαντικό. Αν δεν µπορεί, τότε θα σηµειώσουµε τον πρώτο από τους κωδικούς που συναντάµε στο ερώτηµα. Κωδικός 1: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν έβρισκε υπηρεσίες φύλαξης κατά τις εργάσιµες µέρες και για το διάστηµα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα (κατά προσέγγιση). Κωδικός 2: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν έβρισκε υπηρεσίες φύλαξης πριν τις 7 το πρωί ή µετά τις 7 το απόγευµα, κατά τα σαββατοκύριακα, κλπ. Κωδικός 3: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν το κόστος των εναλλακτικών υπηρεσιών φροντίδας ήταν ο βασικός λόγος που ο ερευνόµενος χρειάστηκε να κάνει ειδικό διακανονισµό στη δουλειά του (για παράδειγµα, προτίµησε να χάσει το µεροκάµατο παρά να πληρώσει για φύλαξη). Κωδικός 5: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που ο ερευνόµενος χρειάστηκε να κάνει ειδικό διακανονισµό στη δουλειά του (για παράδειγµα, δεν µπορούσε να βρει καλή µπειµπι σίτερ). Ερώτηµα 94. Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φύλαξη παιδιών (εκτός των δικών σας) ηλικίας κάτω των 15 ετών; Σε αυτό το ερώτηµα θέλουµε απλώς να µάθουµε αν ο ερευνόµενος αναλαµβάνει τακτικά τη φύλαξη άλλων παιδιών εκτός των δικών του παιδιά, µικρότερα των 15 ετών που ανήκουν σε άλλο νοικοκυριό. Ερώτηµα 95: Θα θέλατε να αλλάξετε τον χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας, και τον χρόνο που αφιερώνετε στα παιδιά σας; Τα άτοµα που έχουν παιδιά µπορεί να επιθυµούν να αλλάξουν τις ώρες που αφιερώνουν στη δουλειά τους και στη φροντίδα των παιδιών. Με άλλα λόγια, µπορεί να θέλουν να δουλεύουν περισσότερο και να µειώσουν το χρόνο που αφιερώνουν 5

6 στη φροντίδα ή, αντίθετα, να δουλεύουν λιγότερο και να αφιερώνουν περισσότερες ώρες στα παιδιά. Με το Ερώτηµα 95 θέλουµε να µάθουµε τι επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατόν να γίνει. Ειδικές περιπτώσεις: Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι θα ήθελε και να δουλεύει λιγότερο και να αφιερώνει στη φροντίδα λιγότερο χρόνο (ή και να δουλεύει περισσότερο και να αφιερώνει στη φροντίδα περισσότερο χρόνο), τότε στο Ερώτηµα 95 θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 1. Σε περίπτωση που ο ερευνόµενος θα επιθυµούσε να µη δουλεύει καθόλου και να αφιερώνει περισσότερη ώρα στη φροντίδα, τότε στο Ερώτηµα 95 θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 3. Όσοι εργαζόµενοι µε παιδιά απαντήσουν στο Ερώτηµα 95 ότι θα ήθελαν να δουλεύουν περισσότερο (Κωδικός 2) θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 96. Οι υπόλοιποι (Κωδικοί 1, 3, 4) θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 97. Ερώτηµα 96: Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε περισσότερο (αν και θα θέλατε); Σε αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν στο Ερώτηµα 95 ότι θα επιθυµούσαν να δουλεύουν περισσότερο (και να αφιερώνουν λιγότερες ώρες στα παιδιά τους). Ο λόγος που δεν δουλεύουν περισσότερο µπορεί να έχει να κάνει µε την έλλειψη υπηρεσιών φύλαξης (κωδικοί 1 έως 3), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης είναι πολύ ακριβές (κωδικός 4), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης δεν είναι καλής ποιότητας (κωδικός 5) ή, τέλος, να µη συνδέεται µε τις υπηρεσίες φύλαξης. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει ο κύριος λόγος. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα περισσότεροι λόγοι (για παράδειγµα, ακριβές υπηρεσίες φύλαξης αλλά και έλλειψη κατά τα σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ). Ο ερευνόµενος θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο που θεωρεί πιο σηµαντικό. Αν δεν µπορεί, τότε θα σηµειώσουµε τον πρώτο από τους κωδικούς που συναντάµε στο ερώτηµα. Επεξηγήσεις κωδικών: Κωδικός 1: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φύλαξης κατά τις εργάσιµες µέρες και για το διάστηµα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα (κατά προσέγγιση). Κωδικός 2: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φύλαξης πριν τις 7 το πρωί ή µετά τις 7 το απόγευµα, κατά τα σαββατοκύριακα, τις διακοπές, ή όταν οι υπηρεσίες φύλαξης χρειάζονται σε 24ωρη βάση. 6

7 Κωδικός 3: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν ξέρει ποιες ώρες θα χρειαστεί φύλαξη (µε άλλα λόγια, δίνουµε προτεραιότητα στους κωδικούς 1 και 2) Κωδικός 4: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει περισσότερο. (Για παράδειγµα, όταν η αύξηση του µισθού από τις παραπάνω ώρες εργασίας δεν θα καλύψει το αυξηµένο κόστος φύλαξης) Κωδικός 5: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει περισσότερο (για παράδειγµα, όταν ο παιδικός σταθµός έχει πολλά παιδιά). Κωδικός 6: Αυτός ο κωδικός θα χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, όταν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να βρεί δουλειά µε περισσότερες ώρες, ή όταν επιθυµεί να προσέχει συγγενής τα παιδιά (αλλά δεν υπάρχει διαθέσιµος). Ερώτηµα 97. Πήρατε γονική άδεια τους τελευταίους 12 µήνες; Το ερώτηµα αυτό έχει περίοδο αναφορά τους τελευταίους 12 µήνες πριν την εβδοµάδα αναφοράς. Όσοι απαντήσουν ότι πήραν γονική άδεια, θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 98. Όσοι απαντήσουν ότι δεν πήραν γονική άδεια θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 99. Ερώτηµα 98: Με ποιο τρόπο πήρατε γονική άδεια; Στο ερώτηµα διερευνούµε τον τρόπο που πήρε γονική άδεια ο ερευνόµενος. Κωδικοί: Κωδικός 1: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια σε συνεχόµενο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολούθησε να αµείβεται (έστω και µε µειωµένο ποσό) Κωδικός 2: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια τµηµατικά και εξακολούθησε να αµείβεται (έστω και µε µειωµένο ποσό) Κωδικός 3: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια σε συνεχόµενο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου δεν αµειβόταν. Κωδικός 4: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια τµηµατικά και δεν αµειβόταν. Κωδικός 5: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια µε κάποιο άλλο διακανονισµό και εξακολούθησε να αµείβεται (έστω και µε µειωµένο ποσό) Κωδικός 6: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια µε κάποιο άλλο διακανονισµό και δεν αµειβόταν. Ερώτηµα 99: Για ποιο λόγο δεν πήρατε γονική άδεια; Στο ερώτηµα διερευνούµε τον λόγο που δεν πήρε γονική άδεια ο ερευνόµενος. Αν δεν πήρε άδεια για περισσότερους από έναν λόγους θα σηµειώσει τον κυριότερο. Αν δεν µπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ο κυριότερος θα σηµειώσουµε τον πρώτο στη σειρά. 7

8 Κωδικοί: Κωδικός 1: Ο ερευνόµενος δεν είχε νοµικό δικαίωµα για γονική άδεια. Κωδικός 2: Ο ερευνόµενος θα είχε σηµαντική µείωση αποδοχών αν έπαιρνε γονική άδεια Κωδικός 3: Ο ερευνόµενος δεν µπορούσε να πάρει γονική άδεια την εποχή που ήθελε. Κωδικός 4: Ο ερευνόµενος θα είχε πρόβληµα µε τη κοινωνική του ασφάλιση αν έπαιρνε γονική άδεια (για παράδειγµα µείωση του συντάξιµου χρόνου, κλπ). Κωδικός 5: Ο ερευνόµενος θεώρησε ότι θα είχε άσχηµες συνέπειες στην καριέρα του ή ότι ήξερε ότι θα αντιδράσει ο εργοδότης του Κωδικός 6: Ο ερευνόµενος δεν πήρε τη γονική άδεια και προτίµησε να εργαστεί για άλλους λόγους. Τα Ερωτήµατα 100 έως 102 απευθύνονται σε εργαζόµενους που δεν έχουν δικά τους παιδιά ή που τα παιδιά τους είναι 15 ετών και µεγαλύτερα. Με αυτά τα ερωτήµατα θέλουµε να διερευνήσουµε αν ο ερευνόµενος έχει αναλάβει τη φύλαξη παιδιών (που δεν ανήκουν στο νοικοκυριό του) και αν επιθυµεί να αλλάξει το ωράριο της εργασίας του. Επισηµαίνουµε ότι τα ερωτήµατα 101 και 102 είναι όµοια µε τα ερωτήµατα 95 και 96. Ερώτηµα 100. Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φύλαξη παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών; Σε αυτό το ερώτηµα θέλουµε απλώς να µάθουµε αν ο ερευνόµενος αναλαµβάνει τακτικά τη φύλαξη παιδιών παιδιά που είναι µικρότερα των 15 ετών και ανήκουν σε άλλο νοικοκυριό. Ερώτηµα 101: Θα θέλατε να αλλάξετε τον χρόνο που αφιερώνετε στην εργασία σας, και τον χρόνο που αφιερώνετε στα παιδιά σας; Τα άτοµα που φροντίζουν παιδιά µπορεί να επιθυµούν να αλλάξουν τις ώρες που αφιερώνουν στη δουλειά τους και στη φροντίδα των παιδιών. Με άλλα λόγια, µπορεί να θέλουν να δουλεύουν περισσότερο και να µειώσουν το χρόνο που αφιερώνουν στη φροντίδα ή, αντίθετα, να δουλεύουν λιγότερο και να αφιερώνουν περισσότερες ώρες στα παιδιά. Με το Ερώτηµα 101 θέλουµε να µάθουµε τι επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατόν να γίνει. Ειδικές περιπτώσεις: Αν ο ερευνόµενος απαντήσει ότι θα ήθελε και να δουλεύει λιγότερο και να αφιερώνει στη φροντίδα λιγότερο χρόνο (ή και να δουλεύει περισσότερο και 8

9 να αφιερώνει στη φροντίδα περισσότερο χρόνο), τότε στο Ερώτηµα 101 θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 1. Σε περίπτωση που ο ερευνόµενος θα επιθυµούσε να µη δουλεύει καθόλου και να αφιερώνει περισσότερη ώρα στη φροντίδα, τότε στο Ερώτηµα 101 θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 3. Όσοι εργαζόµενοι µε παιδιά απαντήσουν στο Ερώτηµα 101 ότι θα ήθελαν να δουλεύουν περισσότερο (Κωδικός 2) θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 102. Οι υπόλοιποι (Κωδικοί 1, 3, 4) δεν συνεχίζουν το ερωτηµατολόγιο Ερώτηµα 102: Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε περισσότερο (αν και θα θέλατε); Σε αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν στο Ερώτηµα 101 ότι θα επιθυµούσαν να δουλεύουν περισσότερο (και να αφιερώνουν λιγότερες ώρες στα παιδιά τους). Ο λόγος που δεν δουλεύουν περισσότερο µπορεί να έχει να κάνει µε την έλλειψη υπηρεσιών φύλαξης (κωδικοί 1 έως 3), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης είναι πολύ ακριβές (κωδικός 4), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης δεν είναι καλής ποιότητας (κωδικός 5) ή, τέλος, να µη συνδέεται µε τις υπηρεσίες φύλαξης. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει ο κύριος λόγος. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα περισσότεροι λόγοι (για παράδειγµα, ακριβές υπηρεσίες φύλαξης αλλά και έλλειψη κατά τα σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ). Ο ερευνόµενος θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο που θεωρεί πιο σηµαντικό. Αν δεν µπορεί, τότε θα σηµειώσουµε τον πρώτο από τους κωδικούς που συναντάµε στο ερώτηµα. Επεξηγήσεις κωδικών: Κωδικός 1: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φύλαξης κατά τις εργάσιµες µέρες και για το διάστηµα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα (κατά προσέγγιση). Κωδικός 2: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φύλαξης πριν τις 7 το πρωί ή µετά τις 7 το απόγευµα, κατά τα σαββατοκύριακα, τις διακοπές, ή όταν οι υπηρεσίες φύλαξης χρειάζονται σε 24ωρη βάση. Κωδικός 3: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν ξέρει ποιες ώρες θα χρειαστεί φύλαξη (µε άλλα λόγια, δίνουµε προτεραιότητα στους κωδικούς 1 και 2) Κωδικός 4: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει περισσότερο. (Για 9

10 παράδειγµα, όταν η αύξηση του µισθού από τις παραπάνω ώρες εργασίας δεν θα καλύψει το αυξηµένο κόστος φύλαξης) Κωδικός 5: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει περισσότερο (για παράδειγµα, όταν ο παιδικός σταθµός έχει πολλά παιδιά). Κωδικός 6: Αυτός ο κωδικός θα χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, όταν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να βρεί δουλειά µε περισσότερες ώρες, ή όταν επιθυµεί να προσέχει συγγενής τα παιδιά (αλλά δεν υπάρχει διαθέσιµος). Εδώ ολοκληρώνεται η συνέντευξη για τους εργαζόµενους Τα Ερωτήµατα 103 έως 1011 απευθύνονται σε άτοµα που δεν εργάζονται. Ερώτηµα 103: Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φύλαξη παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών; Με αυτό το ερώτηµα θέλουµε να µάθουµε αν ο ερευνόµενος είναι επιφορτισµένος µε τη φύλαξη παιδιών. Θα χρησιµοποιήσουµε τους εξής κωδικούς: Αν ο ερευνόµενος αναλαµβάνει τακτικά τη φύλαξη παιδιών, τότε: Αν τα παιδιά αυτά είναι τα δικά του θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 1 Αν έχει αναλάβει και δικά του παιδιά αλλά και παιδιά που δεν ανήκουν στον νοικοκυριό, θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 2. Αν τα παιδιά δεν είναι δικά του θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 3. Αν ο ερευνόµενος δεν αναλαµβάνει τακτικά τη φύλαξη παιδιών, τότε: Αν έχει παιδιά, αλλά δεν αναλαµβάνει τη φύλαξή τους, θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 4. Αν δεν έχει παιδιά και δεν έχει αναλάβει φύλαξη άλλων παιδιών θα χρησιµοποιήσουµε τον κωδικό 5. Οι ερευνόµενοι που αναλαµβάνουν τακτικά τη φύλαξη παιδιών (Κωδικοί 1, 2 ή 3 στο Ερώτηµα 103, θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 104. Αυτοί που δεν αναλαµβάνουν τη φύλαξη παιδιών (Κωδικοί 4, 5 στο Ερώτηµα 103) καθώς και αυτοί που δεν απάντησαν στο Ερώτηµα 103 συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 106. Ερώτηµα 104: Θα θέλατε να δουλεύετε και να µειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στα παιδιά που φροντίζετε; Τα άτοµα που φροντίζουν παιδιά µπορεί να επιθυµούν να αρχίσουν να δουλεύουν και να µειώσουν τον χρόνο που αφιερώνουν στη φροντίδα των παιδιών. Με το Ερώτηµα 104 θέλουµε να µάθουµε τι επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατόν να γίνει. Ερώτηµα 105: Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε (αν και θα θέλατε); 10

11 Σε αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν στο Ερώτηµα 104 ότι θα επιθυµούσαν να δουλεύουν (κωδικός 1). Ο λόγος που δεν δουλεύουν µπορεί να έχει να κάνει µε την έλλειψη υπηρεσιών φύλαξης (κωδικοί 1 έως 3), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης είναι πολύ ακριβές (κωδικός 4), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φύλαξης δεν είναι καλής ποιότητας (κωδικός 5) ή, τέλος, να µη συνδέεται µε τις υπηρεσίες φύλαξης. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει ο κύριος λόγος. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα περισσότεροι λόγοι (για παράδειγµα, ακριβές υπηρεσίες φύλαξης αλλά και έλλειψη κατά τα σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ). Ο ερευνόµενος θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο που θεωρεί πιο σηµαντικό. Αν δεν µπορεί, τότε θα σηµειώσουµε τον πρώτο από τους κωδικούς που συναντάµε στο ερώτηµα. Επεξηγήσεις κωδικών: Κωδικός 1: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φύλαξης κατά τις εργάσιµες µέρες και για το διάστηµα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα (κατά προσέγγιση). Κωδικός 2: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φύλαξης πριν τις 7 το πρωί ή µετά τις 7 το απόγευµα, κατά τα σαββατοκύριακα, τις διακοπές, ή όταν οι υπηρεσίες φύλαξης χρειάζονται σε 24ωρη βάση. Κωδικός 3: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν ξέρει ποιες ώρες θα χρειαστεί φύλαξη (µε άλλα λόγια, δίνουµε προτεραιότητα στους κωδικούς 1 και 2) Κωδικός 4: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει. (Για παράδειγµα, όταν ο µισθός δεν θα καλύψει το αυξηµένο κόστος φύλαξης) Κωδικός 5: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει (για παράδειγµα, όταν ο παιδικός σταθµός έχει πολλά παιδιά). Κωδικός 6: Αυτός ο κωδικός θα χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, όταν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να βρεί δουλειά, ή όταν επιθυµεί να προσέχει συγγενής τα παιδιά (αλλά δεν υπάρχει διαθέσιµος). Ερώτηµα 106: Μήπως αναλαµβάνετε τακτικά τη φροντίδα συγγενών ή φίλων που είναι ασθενείς, υπερήλικες ή έχουν ειδικές ανάγκες (ηλικίας άνω των 14 ετών); Με τη λέξη «φροντίδα» εννοούµε τη βοήθεια σε θέµατα όπως το νοικοκυριό (καθαριότητα σπιτιού, µαγείρεµα), την προσωπική φροντίδα (ντύσιµο, πλύσιµο), τη συντροφιά, τη συνοδεία σε γιατρούς, ή τη βοήθεια σε πρακτικά ζητήµατα όπως συναλλαγές µε τράπεζες, δηµόσιο κλπ. Τα άτοµα που βοηθά ο ερευνόµενος µπορεί να µην είναι µέλη του νοικοκυριού. 11

12 Με τη λέξη «τακτικά» εννοούµε µια βοήθεια που παρέχεται σε σταθερή βάση: κάθε µέρα, κάθε εβδοµάδα κλπ. Επισηµαίνουµε ότι αν η βοήθεια είναι µόνο οικονοµική, ή αν παρέχεται στα πλαίσια της συµµετοχής του ερευνόµενου σε κάποια φιλανθρωπική ή άλλη οργάνωση, δεν θα πρέπει να την λάβουµε υπόψη σε αυτό το ερώτηµα. Επίσης, δεν θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος φροντίζει άτοµα λόγω του επαγγέλµατός του. Τα άτοµα (ασθενή ή µε ειδικές ανάγκες) που βοηθά ο ερευνόµενος πρέπει να είναι µεγαλύτερα των 15 ετών. Ερώτηµα 107: Θα θέλατε να δουλεύετε και να µειώσετε τον χρόνο που αφιερώνετε στα άτοµα που φροντίζετε; (Θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν 1 στο Ερώτηµα 106) Τα άτοµα που έχουν αναλάβει τη φροντίδα κάποιου ασθενούς ή ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες, µπορεί να επιθυµούν να αρχίσουν να δουλεύουν και να µειώσουν τις ώρες που αφιερώνουν στη φροντίδα αυτών των ατόµων. Με το Ερώτηµα 107 θέλουµε να µάθουµε τι επιθυµούν, ανεξάρτητα από το αν είναι δυνατόν να γίνει. Ερώτηµα 108: Για ποιο κυρίως λόγο δεν δουλεύετε (αν και θα θέλατε); Σε αυτό το ερώτηµα θα απαντήσουν τα άτοµα που δήλωσαν στο Ερώτηµα 107 ότι θα επιθυµούσαν να δουλεύουν (και να αφιερώνουν λιγότερες ώρες στα άτοµα που φροντίζουν). Ο λόγος που δεν δουλεύουν µπορεί να έχει να κάνει µε την έλλειψη υπηρεσιών φροντίδας (κωδικοί 1 έως 3), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φροντίδας είναι πολύ ακριβές (κωδικός 4), µε το γεγονός ότι οι υπηρεσίες φροντίδας δεν είναι καλής ποιότητας (κωδικός 5) ή, τέλος, να µη συνδέεται µε τις υπηρεσίες φροντίδας. Επισηµαίνουµε ότι ως υπηρεσίες φροντίδας εννοούµε οποιοδήποτε τρόπο κάλυψης της φροντίδας του ασθενούς ή του ατόµου µε ειδικές ανάγκες, µε πληρωµή ή χωρίς, όπως γηροκοµεία, ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, άλλα συγγενικά άτοµα ή φίλοι που θα µπορούσαν να αναλάβουν τη φύλαξη, νοσοκόµες, κλπ. Επισηµαίνουµε ότι µας ενδιαφέρει ο κύριος λόγος. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα περισσότεροι λόγοι (για παράδειγµα, ακριβές υπηρεσίες φροντίδας αλλά και έλλειψη κατά τα σαββατοκύριακα, βραδινές ώρες, κλπ). Ο ερευνόµενος θα πρέπει να δηλώσει τον λόγο που θεωρεί πιο σηµαντικό. Αν δεν µπορεί, τότε θα σηµειώσουµε τον πρώτο από τους κωδικούς που συναντάµε στο ερώτηµα. Επεξηγήσεις κωδικών: Κωδικός 1: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φροντίδας κατά τις εργάσιµες µέρες και για το διάστηµα από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευµα (κατά προσέγγιση). 12

13 Κωδικός 2: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν βρίσκει υπηρεσίες φροντίδας πριν τις 7 το πρωί ή µετά τις 7 το απόγευµα, κατά τα σαββατοκύριακα, τις διακοπές, ή όταν οι υπηρεσίες φροντίδας χρειάζονται σε 24ωρη βάση. Κωδικός 3: Ο κωδικός αυτός πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις που ο ερευνόµενος δεν ξέρει ποιες ώρες θα χρειαστεί φύλαξη (µε άλλα λόγια, δίνουµε προτεραιότητα στους κωδικούς 1 και 2) Κωδικός 4: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν το κόστος των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει. (Για παράδειγµα, όταν ο µισθός που θα πάρει από τη δουλειά δεν θα καλύψει το αυξηµένο κόστος φύλαξης) Κωδικός 5: Ο κωδικός αυτός θα χρησιµοποιηθεί όταν η ποιότητα των υπηρεσιών φύλαξης είναι ο βασικός λόγος που το άτοµο δεν δουλεύει (είτε είναι ο ερευνόµενος που πιστεύει ότι η ποιότητα δεν είναι καλή είτε είναι το άτοµο που δέχεται τη φροντίδα αυτό που δεν εµπιστεύεται τις υπηρεσίες φροντίδας). Κωδικός 6: Αυτός ο κωδικός θα χρησιµοποιηθεί, για παράδειγµα, όταν ο ερευνόµενος δεν µπορεί να βρεί δουλειά, ή όταν το άτοµο που δέχεται τη βοήθεια αρνείται να τον βοηθήσει κάποιος άλλος, κλπ. Ερώτηµα 109. Πήρατε γονική άδεια τους τελευταίους 12 µήνες; Το ερώτηµα αυτό έχει περίοδο αναφορά τους τελευταίους 12 µήνες πριν την εβδοµάδα αναφοράς. Όσοι απαντήσουν ότι πήραν γονική άδεια, θα συνεχίσουν µε το Ερώτηµα 110. Όσοι απαντήσουν ότι δεν πήραν, συνεχίζουν µε το Ερώτηµα 111. Επισηµαίνουµε ότι για να απαντήσει ο ερευνόµενος ότι πήρε γονική άδεια θα πρέπει να είχε εργαστεί µέσα στους τελευταίους 12 µήνες. Ερώτηµα 110: Με ποιο τρόπο πήρατε γονική άδεια; Στο ερώτηµα διερευνούµε τον τρόπο που πήρε γονική άδεια ο ερευνόµενος. Κωδικοί: Κωδικός 1: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια σε συνεχόµενο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολούθησε να αµείβεται (έστω και µε µειωµένο ποσό) Κωδικός 2: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια τµηµατικά και εξακολούθησε να αµείβεται (έστω και µε µειωµένο ποσό) Κωδικός 3: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια σε συνεχόµενο διάστηµα κατά τη διάρκεια του οποίου δεν αµειβόταν. Κωδικός 4: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια τµηµατικά και δεν αµειβόταν. Κωδικός 5: Ο ερευνόµενος πήρε τη γονική άδεια µε κάποιο άλλο διακανονισµό και εξακολούθησε να αµείβεται (έστω και µε µειωµένο ποσό) 13

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ (AD HOC ΕΝΟΤΗΤΑ Ε.Ε., ΕΤΟΥΣ 2008) Η ad hoc έρευνα εργατικού δυναµικού έχει στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας...

ΙΙΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...6. 1. Μονάδα επιφάνειας...6 2. Εναλλαγή δείγµατος...6 3. Κενές κατοικίες και αρνήσεις...6 4. Έντυπα της έρευνας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ι. ΓΕΝΙΚΑ...2 ΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...3 1. Κατοικία...3 2. Νοικοκυριό...3 2.1 Μέλη του νοικοκυριού...4 2.2 Μη µέλη του νοικοκυριού...4 2.3 Υπεύθυνος του νοικοκυριού...5 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ο Η Γ Ι Ε Σ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2014 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 - ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ I.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έρευνα Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Έρευνα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες για τη συμμετοχή των ενηλίκων στην εκπαίδευση και τη μάθηση. Η έρευνα θα επιδιώξει να προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...2 ΝΟΜΙΜΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ...3 ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ...3 AΡΓΙΕΣ - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΝΥΚΤΕΡΙΝΑ...4 ΑΡΓΙΕΣ...4 ΕΤΗΣΙA Α ΕΙA...5

Διαβάστε περισσότερα

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό

Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Η επικοινωνία µε το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό Συλλέγοντας πληροφορίες Μερικοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα όταν γνωρίζουν πολλά για την ασθένεια τους γιατί έτσι ξέρουν ακριβώς τι έχουν να αντιµετωπίσουν.

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις ικανότητες των ανέργων εμφανείς:

Κάνοντας τις ικανότητες των ανέργων εμφανείς: Κάνοντας τις ικανότητες των ανέργων εμφανείς: ένα Εργαλείο Πιστοποίησης Στόχοι Οι άνθρωποι αποκτούν και ικανότητες όχι μόνο στο σχολείο και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μέσω άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης ΑΝΑΓΚΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; Ερωτήσεις και απαντήσεις περί της ανάγκης μόνιμης περίθαλψης

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες

Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου. Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μάνος Ματσαγγάνης & Αθηνά Πετρόγλου Το σύστηµα κοινωνικής προστασίας και οι γυναίκες Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Κέντρου Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Ιούνιος 2001 Μάνος Ματσαγγάνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγραφή της Έρευνας

1. Περιγραφή της Έρευνας 1. Περιγραφή της Έρευνας H Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα είναι μια πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα που σκοπό έχει να συλλέξει πληροφορίες για τις στάσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε μια σειρά κοινωνικών, πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006

Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα. Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου. Αθήνα, Μάιος 2006 Ελεγχόµενη Μετανάστευση και η Αγορά Εργασίας: O Τοµέας Υγείας στην Ελλάδα Κώστας Ν. Κανελλόπουλος Μαρία Γρέγου Αθήνα, Μάιος 2006 * Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε αρµόδια στελέχη του Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ. στις πρόωρες συντάξεις του ΙΚΑ #204. Ποιοι γλιτώνουν τα νέα όρια και µπορούν να φύγουν έως και 12 έτη νωρίτερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ. στις πρόωρες συντάξεις του ΙΚΑ #204. Ποιοι γλιτώνουν τα νέα όρια και µπορούν να φύγουν έως και 12 έτη νωρίτερα EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 09.03.2015 #204 ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ 1,5 ΕΚΑΤ. ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ στις πρόωρες συντάξεις του ΙΚΑ Τι προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση µητέρων

Διαβάστε περισσότερα

Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο του παχέος εντέρου στο αρχικό του στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία.

Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο του παχέος εντέρου στο αρχικό του στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία. Τα συναισθήµατά σας Αρκετοί ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί µε καρκίνο του παχέος εντέρου στο αρχικό του στάδιο, έχουν συνήθως πλήρη αποθεραπεία. Οι πιο κάτω πληροφορίες ίσως να µη ενδιαφέρουν εξ ολοκλήρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας

Ο αγώνας. κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές. Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας K..A. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3863/10 Ο αγώνας για δηµόσια κοινωνική ασφάλιση συνεχίζεται. Όλες οι νέες αλλαγές Πίνακες µε τα νέα όρια ηλικίας Πλασµατικοί χρόνοι Ο νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων ΤΟ ΝΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisch To γερμανικό σύστημα υγείας Ένας οδηγός για μετανάστριες και μετανάστες

Griechisch To γερμανικό σύστημα υγείας Ένας οδηγός για μετανάστριες και μετανάστες Griechisch To γερμανικό σύστημα υγείας Ένας οδηγός για μετανάστριες και μετανάστες Για την υγεία σας Χέρι με χέρι Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ του 2013

Η πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ του 2013 Η πρόταση του ΠΑΜΕ για την ΕΓΣΣΕ του 2013 29 Νοεμβρίου 2012. Η Ε.Γ.Σ.Ε.Ε και οι κλαδικές ΣΣΕ αποτέλεσαν μια σημαντική κατάκτηση των εργαζομένων και ένα αποτελεσματικό μέσο για την προστασία τους από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες.

Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Τα θέµατα της ισότητας φύλων και ίσων ευκαιριών στην απασχόληση µε τρόπο φιλικό προς τις γυναίκες. Η γνώση των δικαιωµάτων στη µισθωτή εργασία οδηγεί στην άσκηση και διεκδίκηση τους και κατά συνέπεια στην

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών Greek/Ελληνικά Special Disability Trusts Ειδικά Αναπηρικά Καταπιστεύματα Διευθέτηση των ζητημάτων Getting Things Sorted Προγραμματισμός για το Μέλλον: Άτομα με αναπηρία Βελτίωση της ζωής των Αυστραλών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ: EΡΓΑΣΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Equal Society 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: 308 ΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας

Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας 2012 Πώς η εργασία επηρεάζει τα οφέλη σας Μπορείτε να λάβετε παροχές συνταξιοδότησης ή επιβίωσης από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης και ταυτόχρονα να εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια

Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια Ευρωπαϊκός Χάρτης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ηλικιωμένων που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα και βοήθεια EUSTaCEA project, Daphne III programme Συνοδευτικός Οδηγός ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 Συνοδευτικός Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα