ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Συνεταιρισμός φέρει την επωνυμία: «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Πολεμικής Αεροπορίας (ΟΣΜΟΣΑ) Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε.», έδρα του είναι ο Δήμος Αθηναίων ο οποίος αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και είναι εγκατεστημένη η Διοίκησή του. Σκοπός του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας (Κ.Ε.Λ/ΟΣΜΟΣΑ Συν.ΠΕ) είναι η ρύθμιση της διοίκησης και εκμετάλλευσης του αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας του οικοδομικού Συνεταιρισμού μονίμων στελεχών της Π.Α. Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν.ΠΕ., το οποίο έχει συνολική επιφάνεια έντεκα χιλιάδων ογδόντα οκτώ (11.088,00) στρεμμάτων που βρίσκεται στην ειδικότερη θέση ΛΟΥΤΡΑΚΙΑ ΜΠΟΥΡΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Αετού, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός σχεδίου, μετά του αναγνωρισμένου ποτησίμου ύδατος, δεξαμενής και αποθήκης συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών οδγόντα ενός και 0,16 (81,16) συνορευόμενου ΒΟΡΕΙΑ με ράμπα πλάτους μέτρων πέντε (5,00) και πέραν αυτής με αγροτικό δρόμο, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ράμπα πλάτους μέτρων πέντε (5,00) και πέραν αυτής με ιδιοκτησία Ξενοδοχείου KARYSTOS BEACH, ΝΟΤΙΑ με συνεταιρισμό εφέδρων αξιωματικών και ήδη ιδιοκτησίες αγνώστων, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με ιδιοκτησία Στ. Σαραβανάκη και εν μέρει με ξενοδοχείο KARYSTOS BEACH και ΔΥΤΙΚΑ με την οδό Καρύστου Μπούρου πλάτους μέτρων εννέα (9,00), Το αγροτεμάχιο αυτό σύμφωνα με νεώτερη καταμέτρηση που έγινε από την Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό Ιάνθη Δ. Κλαλλιπολίτου, έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά δέκα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ και 0,33 (10.088,33), περικλείεται περιμετρικά με τους αριθμούς στο από μηνός Σεπτεμβρίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα της άνω μηχανικού ψηφιακά υπογεγραμμένο στις , με βάση την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 3, Υ.Α /1752 ΦΕΚ 2216 Β /2018, ν. 4409/2016), το οποίο διάγραμμα έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και έλαβε μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος (ΚΗΔ): Το εν λόγω τοπογραφικό διάγραμμα φέρει την υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 651/77 και 1337/1983, βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισμού, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες σήμερα πολεοδομικές διατάξεις, απέχει από την θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη ή ίση προς 20 μέτρα, δεν εμπίπτει στο καθεστώς εισφορών του ν. 1337/1983 και δεν οφείλει εισφορές σε γή και χρήμα. Επίσης φέρει απόσπασμα μερικώς κυρωμένου δασικού χάρτη ΕΚΧΑ Α.Ε. με επισήμανση της θέσης του γηπέδου με υπεύθυνη δήλωση της ως άνω μηχανικού σύμφωνα με το ν. 4483/2017 παρ. 3 (ΦΕΚ 107 α/ 2017) από την οποία προκύπτει οτι με βάση τον μερικά κυρωμένο δασικό χάρτη (Απόφαση με αριθμό 4429/ /02/2018 ΦΕΚ 30Δ /2018) η ιδιοκτησία αναφοράς είναι αγροτικής, μορφής και δεν εμπίπτει στις δασικές εν γένει εκτάσεις και στη δασική νομοθεσία. Στο άνω αγροτεμάχιο υπάρχουν: α) βοηθητικοί χώροι συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ογδόντα ενός (81,00), ήτοι: 1) Δεξαμενή επιφανείας μέτρων τετραγωνικών σαράντα δύο (42,00) και 2) Αποθήκη επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα εννέα (39,00) τα Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 1

2 οποία έχουν κατασκευαστεί νόμιμα δυνάμει της υπ αριθμ. 1035/7204/1968 οικοδομικής άδειας της Πολεοδομίας Καρύστου, β) Περιμετρική περίφραξη τακτοποιημένη σύμφωνα με το ν. 4178/2013. Ο Κ.Ε.Λ. αποτελεί ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο για τη διοίκηση του Συνεταιρισμού και την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του, το οποίο μπορεί να αναθεωρείται και να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες των οργάνων του, χωρίς να απαιτείται η υπογραφή όλων των μελών του Συνεταιρισμού/οικοδομικού προγράμματος Καρύστου ή η προσφυγή στο αρμόδιο εκάστοτε Δικαστήριο ή Επιμελητήριο. Το περιεχόμενο του Κ.Ε.Λ. είναι επεξηγηματικό και συμπληρωματικό του καταστατικού, όπως επίσης και εμφατικά, σε θέματα συμπεριφοράς, σχέσεων, αξιών, δεοντολογίας, περιορισμών και εσωτερικής οργάνωσης-λειτουργίας. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού, αξιολογούν περιοδικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του Κ.Ε.Λ. και υποβάλλουν προτάσεις για τυχόν μεταβολές του Για την έκδοση του παρόντος Κανονισμού πέραν του Καταστατικού ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 1667/1986 και οι διατάξεις του ν. 4513/2018 όπως ισχύει και οι αποφάσεις του ΔΣ και της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η κτηθείσα εμπειρία από την πολυετή λειτουργία του Συνεταιρισμού. Ο παρόν Κ.Ε.Λ. είναι θεσμικό κείμενο και τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την έγκριση του από τη Γενική Συνέλευση και δεσμεύει όλα τα υπόχρεα μέλη και τους υπαλλήλους του Συνεταιρισμού. Τυχόν τροποποιήσεις του θα εγκρίνονται από το Δ.Σ. και η εφαρμογή τους τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση τους από την Γενική Συνέλευση. Το εκάστοτε σε ισχύ Καταστατικό υπερισχύει του παρόντος Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση που το ίδιο ζήτημα ρυθμίζεται διαφορετικά στο καταστατικό και στον Κ.Ε.Λ. υπερισχύει και εφαρμόζεται η ρύθμιση του Καταστατικού Ο παρών Κανονισμός θα αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του εκάστοτε συναφθέντος αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Κατά τη διάταξη του άρθρου 789 Αστικού Κώδικα, ο τρόπος της τακτικής διοίκησης και εκμετάλλευσης, που αρμόζει στο κοινό αντικείμενο, μπορεί να καθοριστεί με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών - κοινωνών. Η πλειοψηφία υπολογίζεται με βάση το μέγεθος των μερίδων των συνιδιοκτητών. Η απόφαση κάθε συνιδιοκτήτη αφορά μόνον τη μερίδα του, η δε πλειοψηφία σχηματίζεται από το άθροισμα των επιμέρους μερίδων (ΑΠ 212/2003 Ελλ Δνη ). Σε συνέχεια των ανωτέρω, εφόσον η αποφασίζουσα πλειοψηφία νοείται κατά μερίδες (δηλαδή ποσοστά εξ αδιαιρέτου κυριότητας) και όχι κατά κεφαλές, στην περίπτωση που υπάρχουν μόνο δύο συγκύριοι, πλειοψηφία νοείται ο ένας, εάν έχει μεγαλύτερη μερίδα. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ Εκμίσθωση του κοινού ακινήτου με απόφαση της πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών κοινωνών: Στις πράξεις τακτικής διοίκησης και εκμετάλλευσης του κοινού πράγματος περιλαμβάνεται και η σύμβαση μίσθωσής του, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η οποία τείνει στη διατήρηση ή άρση των συνεπειών της μισθώσεως. Από το συνδυασμό των διατάξεων των Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 2

3 άρθρων 481, 494, 495, 574, 788, 790 Α.Κ προκύπτει ότι, αν το μίσθιο πράγμα, ανήκει κατά συγκυριότητα σε περισσότερα πρόσωπα, τότε για την εκμίσθωση του απαιτείται απόφαση όλων ή της πλειοψηφίας των συγκυρίων ή απόφαση του δικαστηρίου ή του διορισμένου διαχειριστή. Η παραχώρηση της χρήσεως του κοινού πράγματος αποτελεί πράξη διαχειρίσεως και όχι διαθέσεως. Γι αυτό το λόγο είναι αδύνατη η εκμίσθωση από συγκύριο της ιδανικής του μερίδας μόνο, εφόσον η παροχή της χρήσεως του μισθίου πράγματος είναι από τη φύση της αδιαίρετη (Καυκάς σελ , Βάλληνδας 6.49 ΕφΘεσ. 364/52, ΕΕΝ 20, 46). Η απόφαση της πλειοψηφίας, που λήφθηκε μέσα στα πλαίσια του άρθρου 789 ΑΚ, δεν αφορά μόνο τις εσωτερικές σχέσεις των κοινωνών, αλλά ενέχει και εξουσία αντιπροσωπεύσεως και συνακόλουθα είναι έγκυρη και δεσμεύει όλους τους κοινωνούς, δηλαδή και εκείνους που διαφώνησαν και μειοψήφησαν, έστω και αν δεν έλαβαν μέρος σ' αυτή (ΕφΑΘ 475/03 Δνη ). ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ποιόν επιβαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης, εκμετάλλευσης και διοίκησης του κοινού ακινήτου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 794 Α.Κ. οι δαπάνες των συνιδιοκτητών για τη διοίκηση, εκμετάλλευση και συντήρηση του κοινού πράγματος επιβαρύνουν όλους συνιδιοκτήτες κατά την αναλογία της μερίδας τους. Η απόφαση για τη διενέργεια των συγκεκριμένων δαπανών θα πρέπει να λήφθηκε από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών κοινωνών ή δυνάμει δικαστικής απόφασης, όταν δεν προκύπτουν οφέλη από την εκμετάλλευση οι οποίες σύμφωνα με τον κανονισμό εκμετάλλευσης προορίζονται για κάλυψη των ανωτέρω εξόδων. Από το συνδυασμό των άρθρων 725 έως 729 του ΑΚ προκύπτει ότι η πλειοψηφία των κοινωνών μπορεί με απόφασή της κατά το μέγεθος των μερίδων τους στο κοινό πράγμα να καθορίζει τον τρόπο διοικήσεως, χρησιμοποιήσεως και εκμεταλλεύσεως του κοινού, να διορίζει διαχειριστή αυτού και να προσδιορίζει τις εξουσίες που του παρέχονται, υπό τους περιορισμούς των άρθρων 789, 790 και 729 ΑΚ. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν στην πλειοψηφία τον καθορισμό τρόπου διοικήσεως και εκμεταλλεύσεως του κοινού, ο οποίος είναι ασυμβίβαστος με τη φύση και τον προορισμό του και με τους κανόνες της επιμελούς και επ' ωφελεία όλων των κοινωνών διαχειρίσεως ή συνεπάγεται ουσιώδη μεταβολή του κοινού ή δυσανάλογη δαπανηρή προσθήκη σε αυτό ή αποστερεί κάποιον από τους κοινωνούς καθόλου ή εν μέρει της προσήκουσας αναλογίας επί των ωφελημάτων του κοινού πράγματος. Η μη συμμόρφωση προς τους περιορισμούς αυτούς καθιστά άκυρη και ανίσχυρη την απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 και 180 ΑΚ. Το περιεχόμενο του παρόντος κανονισμού είναι σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, του Ν. 3741/1997, που παρέχει τις γενικές ενδείξεις και διευκρινίζεται ότι η ισχύουσα νομοθεσία αφήνει στην απόλυτη κρίση των συνιδιοκτητών την απόφαση για τις διατάξεις που θα συμπεριλάβουν στον κανονισμό, αρκεί να μην έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να μη συμπεριλαμβάνουν κάποιους καταχρηστικούς όρους. Είναι καλό να γνωρίζουν όλοι, ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, το καταστατικό ώστε να είναι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματά τους. Στόχος του καταστατικού είναι να ρυθμίσει όλα αυτά τα ζητήματα και μικροπράγματα που δε ρυθμίζει η νομοθεσία. Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η γραπτή διατύπωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχουν χαρακτήρα δουλείας, σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 13 του Ν. 3741/1929, καθώς και των διαδικασιών, των απαγορεύσεων και των περιορισμών που αφορούν όλους τους συνιδιοκτήτες, προκειμένου να διασφαλίζονται διαχρονικά οι ομαλές μεταξύ τους σχέσεις και η εποικοδομητική διοίκηση διαχείριση χρήση του κοινόχρηστου παραλιακού αγροτεμαχίου στη θέση Λουτράκια στην περιοχή του Μπούρου στον Αετό Καρύστου, όπου υφίσταται ο οικισμός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Στελεχών Π.Α. ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. Ειδικότερα με την υπογραφή του παρόντος κανονισμού από τους 850 μεριδιούχους εξασφαλίζονται δύο επί μέρους σκοποί: α. Η εύρυθμη συν διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων και του παραλιακού αγροτεμαχίου μετά των παρόντων και των μελλοντικών του υποδομών και εγκαταστάσεων που θα υπηρετούν τον σκοπό απόκτησης αυτών. β. Η συντήρηση, η βελτίωση, η αναβάθμιση και η αξιοποίηση επιχειρηματικά (εκμετάλλευση) του παραλιακού αγροτεμαχίου μετά των υποδομών και των εγκαταστάσεών του, με σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων σε ετήσια βάση για την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών του οικισμού και του παραλιακού αγροτεμαχίου, καθώς και την αποφυγή επιβάρυνσης των οικοπεδούχων με ετήσιες εισφορές συνδρομές σε όση έκταση αυτό είναι εφικτό και σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις των ΓΣ. ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια ισχύος του κανονισμού ορίζεται απεριόριστη. ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ Η κατάρτιση του κανονισμού έγινε με την απόφαση 597 της του ΔΣ του ΟΣΜΟΣΑ ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε. μετά την ολοκλήρωση διάθεσης των μεριδίων στους οικοπεδούχους μέλη του οικισμού στον Αετό Καρύστου. Ο κανονισμός αυτός δεσμεύει τους συμβληθέντες συνιδιοκτήτες και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, και θα επισυνάπτεται στις αντίστοιχες συμβολαιογραφικές πράξεις. Η τυχόν μακροχρόνια αχρησία ή/και η παραβίαση των διατάξεων του κανονισμού, από ορισμένους διαχειριστές ή/και συνιδιοκτήτες, δεν επιφέρουν την παύση ισχύος ή την κατάργησή του. Στη νομολογία αναφέρεται πως ο κανονισμός έχει «ισχύ νόμου για τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτητών» Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες και για όλους τους διαχειριστές. Η παραβίαση του κανονισμού από τον διαχειριστή, αποτελεί βαρύτατη αμέλεια και μπορεί να ζητηθεί ανάκλησή του από τη Συνέλευση των Ιδιοκτητών ή απόλυσή του με δικαστική απόφαση. Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 4

5 ΑΡΘΡΟ 4 ΕΣΟΔΑ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ Κατά την έγκριση του παρόντος κανονισμού από τους ιδιοκτήτες, τα μέλη αποφασίζουν για το ύψος του αρχικού κεφαλαίου κίνησης, ονομαζόμενου αποθεματικού εκκίνησης, το οποίο προορίζεται για την ολοκλήρωση των έργων υποδομής του αγροτεμαχίου ώστε στη συνέχεια να παραχωρηθεί για εκμετάλλευση από τρίτους. Αποκλειστικός σκοπός της παραχώρησης προς εκμετάλλευση του ακινήτου είναι η εξασφάλιση εσόδων προς όφελος συντήρησης αναβάθμισης του ακινήτου και κάλυψης των ετήσιων εξόδων συντήρησης των υποδομών αυτού και του οικισμού Αετού Καρύστου του Ικάρου. Για την υλοποίηση των ανωτέρω είναι υποχρεωτική σχετική απόφαση της ετήσιας τακτικής ΓΣ των ιδιοκτητών. Σε περίπτωση ένταξης του οικισμού στον Δήμο Καρύστου, το τυχόν πλεόνασμα θα χορηγείται επικουρικά για εξωραϊστικούς σκοπούς ή για κάλυψη τυχόν ετήσιων συνδρομών εισφορών των ιδιοκτητών που θα προκύψουν από απόφαση της ΓΣ. Όλες οι κινήσεις εσόδων και εξόδων θα γίνονται με μέριμνα του διαχειριστή από τον υφιστάμενο ήδη λογαριασμό στην ΕΤΕ του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. / πρόγραμμα Καρύστου με την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών. Ο κάτοχος του λογαριασμού είναι τα μέλη του προγράμματος Καρύστου μέλη του συνεταιρισμού, τακτικά ή αρωγά, και τα αθροιζόμενα ποσά υπόκεινται στην νόμιμη φορολογία, αφού ο συνεταιρισμός είναι κερδοσκοπικός. α ενοίκια, οι δωρεές, ειδικές καταβολές από ειδική παραχώρηση (π.χ. ημερήσια ή εβδομαδιαία παραχώρηση για εκδήλωση κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα, κλπ), θα θεωρούνται ως έσοδα από ακίνητο των μελών το οποίο έχουν διαθέσει δια του παρόντος κανονισμού ως εισφορά συνδρομή, τακτική ή έκτακτη για την εκπλήρωση του σκοπού. ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Την διαχείριση του κοινόχρηστου και την υλοποίηση των αποφάσεων της εκάστοτε ΓΣ των οικοπεδούχων αναλαμβάνει με απόφαση της πλειοψηφίας εκλεγμένος διαχειριστής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι οικοπεδούχος μεριδιούχος. Ο Διαχειριστής δύναται με απόφαση της ΓΣ να είναι ο εκάστοτε διαχειριστής της ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μονοπρόσωπης ΙΚΕ και να εκλέγεται ανά τριετία, εφόσον συντρέχει ο ανωτέρω περιορισμός. Τον έλεγχο των πράξεων του διαχειριστή αναλαμβάνει η εκάστοτε οικονομική επιτροπή του ΙΚΑΡΟΥ όπως ισχύει και με το καταστατικό της ΙΚΕ. Ο διαχειριστής οφείλει σε ετήσια βάση να δημοσιεύει και να κοινοποιεί στους οικοπεδούχους μέσω του διαδικτύου, ή με ισολογισμό και απολογισμό. Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 5

6 Επικουρικά δύναται ο διαχειριστής να βοηθάτε στο έργο του από ομάδα at hoc συγκροτούμενη από τα μέλη του εξωραϊστικού συλλόγου ή του οικισμού με απόφαση του διαχειριστή που καταχωρείται στο ημερολόγιο του κοινοχρήστου αγροτεμαχίου. Παραβίαση του κανονισμού: Όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, ο κανονισμός εκμετάλλευσης του κοινοχρήστου αγροτεμαχίου είναι δεσμευτικός για όλους τους συνιδιοκτήτες και για όλους τους διαχειριστές. Η παραβίαση του κανονισμού από το διαχειριστή, αποτελεί βαρύτατη αμέλεια και μπορεί να ζητηθεί ανάκλησή του από τη Συνέλευση των Ιδιοκτητών ή απόλυσή του με δικαστική απόφαση. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Τα δικαιώματα των συνιδιοκτητών πηγάζουν από τους τίτλους κτήσης των γεωτεμαχίων και των 850 μεριδίων στο κοινόχρηστο αγροτεμάχιο. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να συμμετέχουν στις εκάστοτε ΓΣ των ιδιοκτητών, τακτικές ή έκτακτες σε χώρο που θα ορισθεί από τον Διαχειριστή. Ο χώρος μπορεί να είναι στην Αθήνα όπου είναι η έδρα του συνεταιρισμού, ή στην Κάρυστο όπου ευρίσκεται το κοινόχρηστο ακίνητο. Σε περίπτωση απουσίας των δύνανται να εκφράσουν την θέση τους επί της ημερησίας διατάξεως μετά την ενημέρωση επί του περιεχομένου της εγγράφως με Υ.Δ. την οποία θα αποστείλουν σφραγισμένη ταχυδρομικά ή δι εκπροσώπου των. Η επιστολή θα ανοίγεται από τριμελή επιτροπή κατά την ημέρα της ΓΣ κατά την φάση της λήψης αποφάσεων και θα αναφέρεται στο πρακτικό. Η παραβίαση του κανονισμού από συνιδιοκτήτες, επιφέρει διάφορες συνέπειες, ανάλογα με την περίπτωση: - Απαγορευμένη χρήση ή απαγορευμένη μετατροπή ξεχωριστής ιδιοκτησίας - Απαγορευμένη επέμβαση ή χρήση σε κοινόκτητα μέρη - Οφειλές κοινοχρήστων - Για παραβίαση του κανονισμού από μισθωτή, θεωρείται υπεύθυνος ο ιδιοκτήτης, δεδομένου ότι η συνιδιοκτησία δεν έχει καμία ενοχική σχέση με το μισθωτή. ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ισχύουσα νομοθεσία αφήνει στην απόλυτη κρίση των συνιδιοκτητών την απόφαση για τις διατάξεις που θα συμπεριλάβουν στον κανονισμό, αρκεί να μην έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να μη συμπεριλαμβάνουν κάποιους καταχρηστικούς όρους. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται ιδίως: α) Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού εφόσον υπάρξει πλειοψηφική απόφαση. β) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών λειτουργίας εκμετάλλευσης του συνιδιόκτητου παραλιακού αγροτεμαχίου. γ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 6

7 δ) Η εκλογή και η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του διαχειριστή και της ελεγκτικης επιτροπής. ε) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων. Η διαδικασία διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων ορίζεται από τον παρόντα κανονισμό και είναι η ακόλουθη. 1. ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ γίνεται με ΓΣ των οικοπεδούχων οι οποίοι λαμβάνουν γνώση του παρόντος εγγράφως ή ηλεκτρονικώς με αποστολή επιστολής ενημέρωσης τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την ορισθείσα από τον συνεταιρισμό για το σκοπό αυτό σύναξη. Για την έγκριση του κανονισμού απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μεριδιούχων η οποία εκφράζεται δια της παρουσίας των στην ΓΣ ή εγγράφως με ΥΔ που θα αποστείλουν στο ΔΣ του συνεταιρισμού εγκαίρως. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ: Διακρίνονται σε τακτικές που γίνονται άπαξ του έτους εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους με μέριμνα του διαχειριστή, ο οποίος γνωστοποιεί τα θέματα της ΓΣ ένα μήνα πρίν από την πρώτη συγκέντρωση η οποία απαιτεί τα 2/3 των ιδιοκτητών με φυσική ή έγγραφη (επιστολική παρουσία με επιστολή ΥΔ προς τον διαχειριστή, η οποία ανοίγεται την ημέρα της τελικής ΓΣ). Επαναληπτική γίνεται με αντίστοιχη παρουσία του 50% των ιδιοκτητών και η τελική με φυσική παρουσία τουλάχιστον επτά (7) συνιδιοκτητών. 3. ΕΚΤΑΚΤΗ Γ.Σ. συγκαλείται με πρόσκληση του Διαχειριστή, ή εφόσον έχουν προσυπογράψει σχετικό αίτημα σύσσωμη η ελεγκτική επιτροπή (Αντιπρόεδρος, Γ/Γ. και ο Ταμίας του συνεταιρισμού ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ή ένα τρίτο των ιδιοκτητών. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα κοινοποιείται και στον συνεταιρισμό ο οποίος δια του ΔΣ αποφασίζει αν θα μεριμνήσει ή όχι για νομική υποστήριξη των υπογραφόντων το αίτημα της έκτακτης ΓΣ. 4. Θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως στην ΓΣ μπορεί να θέση ο καθείς εκ των συμμετεχόντων σε αυτή, φυσικά ή επιστολικά, εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τους παρόντες οικοπεδούχους. 5. Τα πρακτικά της ΓΣ με μέριμνα του γραμματέα και του προέδρου της που ορίζονται από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, κοινοποιούνται στο διαχειριστή και σε όλους τους συνιδιοκτήτες, μετά την καταχώρηση του πρωτότυπου πρακτικού σε ειδικό βιβλίο. 6. Το βιβλίο των πρακτικών τηρείται στο συνεταιρισμό του ΙΚΑΡΟΥ Συν Π.Ε. ή όπου αλλού αποφασίσει η ΓΣ. Η πλειοψηφία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση, χρήση και συντήρηση των κοινόκτητων μερών είναι προαπαιτούμενο για κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με το Άρθρο 4, παρ. 1, Ν. 3741/1929: «Επιτρέπεται εις τους συνιδιοκτήτες με ιδιαίτερη συμφωνία, εάν είναι απαραίτητη, η κοινή αν υπάρχει καθολική συναίνεση, να κανονίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της συνιδιοκτησίας, να καθορίζουν ΓΣ και να προσδιορίζουν καθορισμένη πλειοψηφία, δυναμένη να μεταβληθεί αναλόγως της σοβαρότητας των ληφθησομένων αποφάσεων, το δικαίωμα να λαμβάνει για το κοινό συμφέρον κάθε απόφαση σχετική με την συντήρηση, βελτίωση και χρήση των κοινόχρηστων περιουσιών του οικισμού και του παραλιακού αγροτεμαχίου». Κάθε οικοπεδούχος έχει μόνο μία (1) ψήφο. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, ή ψηλής κυριότητας και επικαρπίας ορίζεται ένας εκπρόσωπος για κάθε οικοπεδική μερίδα. Ο ορισμός του πληρεξουσίου με ΥΔ από όλους τους υπόλοιπους συνδικαιούχους του οικοπέδου και του ποσοστού 1/850 του παραλιακού αγροτεμαχίου και κατατίθεται στον διαχειριστή και τον συνεταιρισμό ΙΚΑΡΟΣ Συ. Π.Ε. Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 7

8 Οι οικοπεδούχου που δεν είναι μέλη του συνεταιρισμού ο ΙΚΑΡΟΣ Συν. Π.Ε. θεωρούνται σύμφωνα με τον ΚΟΛ του συνεταιρισμού αρωγά μέλη με δικαιώματα και υποχρεώσεις που περιγράφονται σε αυτόν και δεν αφορούν τα εκ του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΓΣ αποφασίζει για θέματα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας των οικοπεδούχων, εκπροσώπησής των καθώς και για ό,τι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του παρόντος κανονισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Ο Διαχειριστή εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες αυτών σχέσεις που αφορούν το παραλιακό αγροτεμάχιο και αναλαμβάνει δικαιώματα και υποχρεώσεις για τις καταρτιζόμενες από την ΓΣ δικαιοπραξίες επ ονόματι αυτών στα όρια των διατάξεων του νόμου, του παρόντος Κανονισμού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Τα έγγραφα υπογράφονται από τον Διαχειριστή πλην του Πρακτικού της ΓΣ που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα αυτής που υπογράφονται αυθημερόν από αυτούς και την εφορευτική επιτροπή εφόσον προκύψουν εκλογές διαχειριστή. Ο Διαχειριστής οφείλει να καταβάλλει την επιμέλεια που καταβάλλει στις δικές του υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του ΙΚΑΡΟΣ Μ. ΙΚΕ. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη που ελέγχουν τον διαχειριστή της ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και εκλέγονται ανά τριετία από την ΓΣ του συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που η ΓΣ αποφασίσει άλλως για Διαχειριστή, τότε δύνανται να αποφασίσει η ΓΣ για ορισμό άλλων μελών εκ των οικοπεδούχων. Είναι δυνατή η αντικατάσταση του έργου της επιτροπής αυτής εφόσον η ΓΣ αποφασίσει να ορίσει ορκωτό λογιστή για τον έλεγχο της διαχείρισης από τον εκάστοτε οριζόμενο Διαχειριστή σε ετήσια βάση. Η επιτροπή έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων του Διαχειριστή, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί την πορεία των υποθέσεων συνιδιοκτησίας και των ΚΧ του οικισμού. Μέχρι την έγκριση και καταχώρηση του παρόντος από την ΓΣ και την εκλογή Διαχειριστή, με βάση το παρόν ο έλεγχος των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται από το υφιστάμενο Εποπτικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τις εκλογές για την ανάδειξη του Διαχειριστή και της τριμελούς επιτροπής ελέγχου διενεργεί η Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των οικοπεδούχων και αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη (αρ. 5 ν. 1667/1986). Οι εκλογές γίνονται ταυτόχρονα με αυτές του ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣ Συν Π.Ε.. ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 8

9 Η διαχειριστική χρήση είναι ετήσια και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. ΑΡΘΡΟ 12 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης ο Διαχειριστής συντάσσει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και τους υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται και η έκθεση της τριμελούς επιτροπής ή του ορκωτού λογιστή. Ο διαχειριστής υποβάλλει τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στην επιτροπή ελέγχου ή τον ορκωτό λογιστή, για έλεγχο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής γενικής συνέλευσης. Από αυτούς συντάσσει έκθεση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή των παραπάνω στοιχείων. Ο ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η έκθεση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου ή του ορκωτού λογιστή πρέπει να είναι στη διάθεση των συνεταίρων δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της συνέλευσης. Ο ισολογισμός και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης δημοσιεύονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκρισή τους από τη Γενική Συνέλευση σε εφημερίδα της ΕΑΑΑ, του ΙΚΑΡΟΥ ή στο διαδίκτυο. ΑΡΘΡΟ 13 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Ο Διαχειριστής τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον: α) Βιβλίο μητρώου των μελών στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων. Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού μητρώου, αντίγραφο ενημερωμένο τηρείται και από τον Διαχειριστή και από τον ΟΣΜΟΣΑ Ο ΙΚΑΡΟΣΣυν Π.Ε. β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διαχειριστή δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής Ελέγχου ε) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Στ) Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. ζ) Ημερολόγιο. η) Βιβλίο αποθήκης. θ) Βιβλίο Ταμείου. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Αν οι οικοπεδούχοι αδυνατούν να πληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή άν κατά τη σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων, ο Διαχειριστής υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη Γενική Συνέλευση με θέμα την επιβολή έκτακτης εισφοράς στους συνιδιοκτήτες. Στη Γενική Συνέλευση υποβάλλεται ισολογισμός και έκθεση του Διαχειριστή για την κατάσταση του αγροτεμαχίου και των υποδομών του και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ αναλογία των συνεταιριστικών μερίδων αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Πίνακας για τις έκτακτες εισφορές που Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 9

10 επιβλήθηκαν και τις τυχόν καθυστερούμενες τακτικές εισφορές υποβάλλεται αμέσως από τον Διαχειριστή στο Ειρηνοδικείο και κηρύσσεται απ` αυτό εκτελεστός (αρ. 11 ν. 1667/1986). ΑΡΘΡΟ 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Για οποιαδήποτε μεταβολή στον παρόντα κανονισμό απαιτείται τροποποίησή του με απόφαση της ειδικά γι' αυτό συγκαλούμενης Γενικής Συνέλευσης. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην ημερήσια διάταξη, η δε σχετική απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών. ΑΡΘΡΟ 16 ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Εκτός της κοινής ποινικής ευθύνης υφίσταται και ειδική ποινική ευθύνη σκοπούσα στη εξασφάλιση της συνιδιόκτητης περιουσίας έναντι του διαχειριστή αυτής, έναντι των οικοπεδούχων συνεταίρων και τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 15 του ν. 1667/1986. ΑΡΘΡΟ 17 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Ο παρόν κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία. Καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οικοδομικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Οικοδομικός Συνεταιρισμός Μονίμων Στελεχών Αεροπορίας Ο ΙΚΑΡΟΣ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης», στην Αθήνα, στις 31 Ιανουαρίου 2020 με την απόφαση του Δ.Σ. 597των οικοπεδούχων άμεσα. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Γερούλης Απτχος (Ι) ε.α. Δημ. Λαζάρου Υπτχος (Ι) ε.α. Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δημ. Γιάνναρος Απτχος (Ι) ε.α. Ο ΤΑΜΙΑΣ Δημ, Βαξεβανάκης Υπτχος (Ι) ε.α. ΤΑ ΜΕΛΗ Επ. Παπαδόπουλος Ασμχος (Ι) ε.α. Ιωάν. Καπίρης Σμχος (ΥΓ) Μ. Παπακυρήκου Ανθστής Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜΔΣΑ 8913) ΗΒΗΣ 10-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-16346, ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 84 & ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 2 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Κανονισμός αξιοποίησης & εκμετάλλευσης της συνιδιοκτησίας αγροτεμαχίου στον οικισμό Αετού Καρύστου Σελ 10

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. Π.Ε.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. Π.Ε. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Α. «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΥΝ. Π.Ε. ΙΙΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ: a. NA ΕΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.», ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 303401000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ««ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΑΘ Α.Ε» με ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 58240404000 με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. ΜΑΕ. 6445/06/Β.86/35 ΑΡ.ΓΕΜΗ. 44347007000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΓΕΜΗ (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings» σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΓΕΜΗ 121763701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ τον διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.»

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΟΣΜΑΝ), Συν.Π.Ε.»

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΟΣΜΑΝ), Συν.Π.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΟΣΜΑΝ), Συν.Π.Ε.» ******** *********** ********** Σε συμμόρφωση με την υπ αριθ. 64650/28-12-12 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με το ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 16/01/2019 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41913/06/Β/98/32 Αρ. πρωτ.: 984/19 ΑΡ. ΓΕΜΗ 58240404000 Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων ΠΡΟΣ: Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté Grecque de Zurich» (CGZ)

Καταστατικό. στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté Grecque de Zurich» (CGZ) Καταστατικό Άρθρο 1 (Ονομασία) Υπό την ονομασία: στην ελληνική γλώσσα «Ελληνική Κοινότητα Ζυρίχης» (ΕΚΖ) στη γερμανική γλώσσα «Griechische Gemeinde Zürich» (GGZ) κι ακολούθως στη γαλλική γλώσσα «Communauté

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000 (πρώην Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26) Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAΚΑΤ"

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Τροποποιημένο στις

Καταστατικό Τροποποιημένο στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ GREKISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM Καταστατικό Τροποποιημένο στις 26-11-2017 Άρθρο 1 Ονομασία: Έδρα: Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης Στοκχόλμη Άρθρο 2 Η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός. Ισχύον Άρθρο 3 Προτεινόμενο Άρθρο 3

Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός. Ισχύον Άρθρο 3 Προτεινόμενο Άρθρο 3 Προτάσεις τροποποίησης καταστατικού Ελληνικού Συνδέσμου Υποβρυχίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός Ισχύον Άρθρο 2 Σκοπός του Συνδέσμου Προτεινόμενο τροποποιημένο Άρθρο 2 Σκοπός του Συνδέσμου Σκοπός του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 3 ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΤΗΣ 02/06/2012 Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018

Ο νέος νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες 4548/2018 Πίνακας περιεχομένων Επωνυμία (άρθρο 6) Διάρκεια (άρθρο 8) Μετοχικό Κεφάλαιο (άρθρο 15, 16, 17, 183) Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου (άρθρο 20) Μετοχές (άρθρο 35, 40, 184) Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Κατ άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 ΑΡ. ΜΑΕ 17099/006/Β/88/0029 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2018 (Ν.183(Ι)/2004 & Ν.103(Ι)/2006 & 199(Ι)/2007 & 219(Ι)/2012&148(Ι)/2018)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2018 (Ν.183(Ι)/2004 & Ν.103(Ι)/2006 & 199(Ι)/2007 & 219(Ι)/2012&148(Ι)/2018) ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2018 (Ν.183(Ι)/2004 & Ν.103(Ι)/2006 & 199(Ι)/2007 & 219(Ι)/2012&148(Ι)/2018) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Πρότυποι όροι Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοέμβρη 1994 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοέμβρη 1994 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ ΤΜΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Νοέμβρη 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ. 1124341/10886/Β0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ. 1246 ΤΜΗΜΑ Β ΘΕΜΑ: Πρόσθετες διευκρινίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Πλαστικών-Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».

I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 913601000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

της Ανώνυμης Το ιοικητικό στην καταστάσεων του Συμβούλιο κερδών για τη 2. Απαλλαγή ελεγκτών από χρήση λογιστών και της. σε κ.ν.

της Ανώνυμης Το ιοικητικό στην καταστάσεων του Συμβούλιο κερδών για τη 2. Απαλλαγή ελεγκτών από χρήση λογιστών και της. σε κ.ν. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΚΑΙ τονν διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14303/06/Β/86/26) , 13:00 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

14303/06/Β/86/26) , 13:00 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «J&P-ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Τ: 2103627270 Κ: 6944391697 e-mail: law@lagoumidou.gr www.lagoumidou.gr Τι να κάνω; Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2016 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του οικοδομικού Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ δ.τ. " Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε." ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 28 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 Aρ.M.A.E. 15353/06/B/87/07

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού»

«Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού» «Σχέδιο τροποποίησης άρθρων του καταστατικού» Η Εταιρία ΡΕΒΟΙΛ Α.Ε.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι με την από 23 Μαΐου 2018 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, προσκλήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατ άρθρο διάρθρωση Καταστατικού Ισχύουσα μορφή Αριθμός άρθρου Κατ άρθρο διάρθρωση Καταστατικού Νέα Μορφή (προς έγκριση από τακτική ΓΣ 24.06.2019) Επεξήγηση Μεταβολής Σύσταση Επωνυμία 1 Σύσταση Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ EΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ: Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο των Κυπρίων Λογοτεχνών με την επωνυμία EΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ και με έδρα τη Λευκωσία. ΣΚΟΠΟΙ: Άρθρο 2 α) Η οργανωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία

««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Επωνυμία ««ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Επωνυμία Συνίσταται δια του παρόντος Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.». Για συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/87/32 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/87/32 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «ΕΛΒΕ Α.Ε.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 5. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Οι φορείς της δεν φέρουν προσωπική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρίας. Η εταιρική ιδιότητα είναι ενσωματωμένη σε μετοχές, οι οποίες μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣH ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (Μετά τις τροποποιήσεις, οι οποίες απεφασίσθησαν από την τακτική Γ.Σ. της 26-2-1999) ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο με: την

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «REDS Α.Ε.» (εφεξής, «Εταιρεία») ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 224701000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 77089627000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Δ.Σ., δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εισηγείται να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

Το Δ.Σ., δεδομένων των αποτελεσμάτων της χρήσης αυτής, εισηγείται να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους. Υποβολή των προτάσεων/σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί την 5 η Απριλίου 2019 Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ)

Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (ΙΚΕ) Βασικά χαρακτηριστικά Κεφαλαιουχική Εταιρία (ανήκει στην κατηγορία της Α.Ε. & της Ε.Π.Ε.) Δεν έχει Υποχρεωτικό Κεφάλαιο Διάκριση κεφαλαίου εισφορών Τρία είδη εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ EKTH (16η)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 322801000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12855/05/Β/86/35) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 19η Απριλίου 2018 Ώρα 12:00 μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:

«ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ: «ΑΧΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Ρηγίλλης 16Α, Αθήνα ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16226/06/B/87/17 Γ.Ε.ΜΗ:406501000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΟΔΙΔ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο ΕΟΔΙΔ, ως Οργανισμός που αναλαμβάνει τη διοργάνωση διαιτησιών, συνεπικουρείται στο έργο του από Συμβούλιο Διαιτησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (14η) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2013 31/12/2013)

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 757001000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

(εφεξής η «Εταιρεία»)

(εφεξής η «Εταιρεία») ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OLYMPIC CATERING Α.Ε. Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011 Ωρα 09:30 π.μ. AΡ.M.A.E. 1498/06/Β/86/39 =====================================

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06)

FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06) FF GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας BRIQ PROPERTIES Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία Γ.Ε.ΜΗ. 140330201000 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 19 η Μαρτίου 2019 Ώρα 15:00 μ.μ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ (η «Εταιρεία») Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ENATΗ (19 η ) ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ 999734284 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043798006000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15/09/2016, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό 1) Κυριακίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTΙΚH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02 Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

«FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) «FF GROUP» Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρο νος καταρτι σεως και δημοσιευ σεως των οικονομικων καταστα σεων της ανωνυμης εταιρι ας

Χρο νος καταρτι σεως και δημοσιευ σεως των οικονομικων καταστα σεων της ανωνυμης εταιρι ας Χρο νος καταρτι σεως και δημοσιευ σεως των οικονομικων καταστα σεων της ανωνυμης εταιρι ας Γεώργιος Στ. Αληφαντής Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Σύμβουλος στην Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του ν. 4548/2018) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 851/06/Β/86/43-ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜH: 250501000 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ.

Εγκύκλιος 216/2015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ. Αρ. Φύλλου 10 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθμ. Εγκύκλιος 216/2015 Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) και ΑΦΜ 094083476

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) σε Τακτική Γενική Συνέλευση «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)»

Διαβάστε περισσότερα