14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002448866 2014-12-04"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς Ταχ. Κωδ. : Τηλέφωνο : Πληροφορίες : Β. Ροδοπούλου Φαξ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ AVAYA ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΑΜΑΔΟΥ, ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.305,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/ ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α/ ) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών». 2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2494/τ.Β/ , 2822/τ.Β/ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 100 του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 21/τ.Α/1996), όπως ισχύει. 4. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 6. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/ ) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/1995) «Περί Δημόσιου, Λογιστικού ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 1/6

2 Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/τ.Α/ ) «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης». 8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 9. Την υπ αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.β./ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρθρ. 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 που αφορούν στην προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10.Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α/2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» με τον οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2001/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 11.Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α./2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ». 12.Το άρθρο 24 του Ν. 2194/1998 (ΦΕΚ 43/τ.Α./1998) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών». 13.Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 14.Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 15.Το Υποκεφάλαιο 11 «Συμβάσεις για λογαριασμό του Δημοσίου» του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/τ.Α/2014). 16.Το άρθρο 10 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14/τ.Α/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 17.Το άρθρο 238 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86/τ.Α/2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή Σήματα Μεσίτες Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις». 18.Τα άρθρα 1 και 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις.». 19.Την οικ / (ΦΕΚ 2542/ ) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάθεσης - Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες». 20.Την αρ. οικ / (ΦΕΚ 599/τ. ΥΟΔΔ/2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής». 21.Την αρ. οικ / (ΦΕΚ 599/τ. ΥΟΔΔ/2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής». 22.Την υπ αριθμ. 235/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συγκροτήθηκαν: α) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. 2/6

3 Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και β) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων επί των Διαγωνισμών του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και Προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. 23.Το με αρ. πρωτ /991/ έγγραφο της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Πληροφορικής Πειραιά και Νήσων με το οποίο αιτείται την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, στον Πειραιά και διαβιβάζονται οι Προδιαγραφές. 24.Την υπ αριθ. 6/2014 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Σκοπιμότητας για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων οικονομικού έτους 2014». 25.Την υπ αριθμ. 1293/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την παρούσα. 26.Την με αρ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (με ΑΔΑ: 7ΧΑΔ7Λ7-8ΣΟ και ΑΔΑΜ: 14REQ ) ύψους 4.305,00 στον ΚΑΕ του Ε.Φ του οικ. έτους 2014 από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία η οποία καταχωρήθηκε με α/α 472 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 27.Την υπ αριθμ. 1616/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ετήσια παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστημένο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, στον Πειραιά, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.305,00 συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και των όρων της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 28.Την υπ αριθμ. 2054/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η επανάληψη του υπόψη διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και Προδιαγραφές. 29.Την υπ αριθμ. 2402/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση σύναψη σύμβασης κατόπιν διαπραγμάτευσης, ύστερα από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τους ίδιους όρους της με αρ. πρωτ / Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, στον Πειραιά, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.305,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. ΚΑΛΕΙ τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να λάβουν μέρος στην διαπραγμάτευση, που θα γίνει στην αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών της Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα, 6 ος όροφος) παρουσία των ενδιαφερομένων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους σε ημέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί αφού αρχικά καταθέσουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2 ος όροφος) μέχρι την , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:30 μ.μ. και αφού αυτές γίνουν αποδεκτές ως προς τα 3/6

4 δικαιολογητικά συμμετοχής και ως προς την Τεχνική Προσφορά από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Ο έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Πρόχειρων Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Νήσων στα Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων - Τμήμα Προμηθειών (Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Πειραιάς, 2ος όροφος) παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων που έχουν υποβάλλει ήδη προσφορά και επιθυμούν να παρευρεθούν. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και η διαπραγμάτευση επ' αυτών θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά έγιναν αποδεκτά σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. Η κατάρτιση των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ / Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, στον Πειραιά, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. (ΑΔΑ: ΩΚΘ27Λ7-ΒΦ0 και ΑΔΑΜ: 14PROC ), το οποίο αποτελεί ενιαίο και αδιαίρετο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε πλέον ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου. Εξοπλισμός-Λογισμικό προς συντήρηση: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2 & ΤΣΑΜΑΔΟΥ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 S8500 Media Server 1 2 G650 Media Gateway 2 3 IP Server Interface TN CLAN Interface TN DS1 Interface TN Analog 24ports TN Analog 16ports TN CO Trunk Interface TN Call Classifier TN Maintenance Interface TN Communication Manager 3 Stations Enterprise Software 187 Ελάχιστες προδιαγραφές ετήσιας υποστήριξης και συντήρησης: 4/6

5 1. Ωράριο υποστήριξης: Εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 16: Δωρεάν τηλεφωνική υποστήριξη Helpdesk, εξ αποστάσεως έλεγχος και εξ αποστάσεως υλοποίηση αλλαγών προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου μέσω τηλεφωνικών γραμμών. 3. Δωρεάν κλήση τεχνικού για ON-SITE υποστήριξη, σε περίπτωση βλάβης του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 4. Δωρεάν ανταλλακτικά και εργασίες αντικατάστασης υλικού (hardware) σε περίπτωση βλάβης του υπό συντήρηση εξοπλισμού. 5. Χρόνος ανταπόκρισης για ON-SITE υποστήριξη, σε περίπτωση βλάβης του υπό συντήρηση εξοπλισμού, εντός τεσσάρων (4) ωρών μετά από σχετική ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. ΝΗΣΩΝ και εντός των εργάσιμων ημερών και ωρών. 6. Χρόνος αποκατάστασης βλάβης εντός οκτώ (8) ωρών τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 7. Δωρεάν ετήσια προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού (εργασίες και ανταλλακτικά), επιβεβαίωση της καλής κατάστασης του συστήματος και καταγραφή παρατηρήσεων που αφορούν επισφαλείς ή εκτός προδιαγραφών καταστάσεις. Η ετήσια επίσκεψη θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης και θα περιλαμβάνει: i. Έλεγχο καλής λειτουργίας ii. Καθαρισμό του τηλεφωνικού κέντρου (φίλτρα, έδρες καρτών κ.λ.π.) 8. Μεταβολές στην διαχείριση των γραμμών (εσωτερικών, εξωτερικών) ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. Οι αλλαγές προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου θα αφορούν λειτουργικές δυνατότητες (όπως αλλαγές κατηγορίας, ομάδας, περιορισμών, δρομολόγησης κλήσεων, κ.α.) και θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 9. Μηνιαίες αναφορές συγκεντρωτικών στοιχείων (αριθμός βλαβών, ενεργά τηλεφωνικά κυκλώματα κ.τ.λ). 10.Δωρεάν εγκατάσταση ενημερώσεων και αναβαθμίσεων του λογισμικού. 11. Υπηρεσίες MAC (Move, Add and Change). 12.Παράδοση πλήρως ενημερωμένου αρχείου, με όλα τα τεχνικά στοιχεία δομής, οργάνωσης, κατάσταση εσωτερικών, κ.λ.π. του τηλεφωνικού κέντρου. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ αριθμ / Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, στον Πειραιά, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. (ΑΔΑ: ΩΚΘ27Λ7-ΒΦ0 και ΑΔΑΜ: 14PROC ) Για την καταγραφή της τιμής της Προσφοράς τους οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν ρητά: 5/6

6 την προσφερόμενη τιμή σε πλέον ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου. την προσφερόμενη τιμή σε συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ αριθμ / Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, στον Πειραιά, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.305,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΑΔΑ: ΩΚΘ27Λ7-ΒΦ0 και ΑΔΑΜ: 14PROC ), αντίτυπα της οποίας διατίθενται από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών (τηλ , ). Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» στην ηλεκτρονική διεύθυνση app.diavgeia.gov.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κοινοποίηση: - Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Νήσων - Δ/νση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τμήμα Διαφάνειας (με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής), Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Πειραιώς & Νήσων, 6/6

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844961 2015-06-12

15PROC002844961 2015-06-12 15POC002844961 2015-06-12 ΑΑΤΤΕΑ ΔΙΑΔΙΚ ΕΛΛΙΚ ΔΚΑΤΙΑ ΠΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚ ΓΕ. ΙΚΜΙΚ ΙΚΜΙΚ ΤΜΜΑ ΠΜΘΕΙ Ταχ. Δ/νση: Λ.υγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες για τους όρους της Διακήρυξης : Ε. Μαρκάτου Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ : 15PROC002529378 2015-01-16

ΑΔΑΜ : 15PROC002529378 2015-01-16 1 ΑΔΑΜ : 15PROC002529378 2015-01-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΝΡ44690ΒΥ-Ν5Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002777068 2015-05-15

15PROC002777068 2015-05-15 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μαυριωτίσσης 52100 Καστοριά ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με αριθ. διακήρυξης 2825/2015

Διαβάστε περισσότερα