ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944"

Transcript

1 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή του πλέον κατάλληλου συστήματος επίστρωσης της Hempel για την αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής σας. Όλες οι χαλύβδινες κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, υφίστανται διάβρωση. Για το λόγο αυτό απαιτούν προστασία από τις βλαβερές επιπτώσεις της διάβρωσης, στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στην παρούσα μελέτη, θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την τεχνολογία χρωμάτων, τα κριτήρια επιλογής του σωστού χρώματος και απαιτήσεις που αφορούν την προετοιμασία της επιφάνειας. Αυτή η μελέτη καταρτίστηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO Επιστρώσεις και βερνίκια Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα προστατευτικών επιστρώσεων. Σε αυτήν έχουν συμπεριληφθεί οι οδηγίες και οι συστάσεις της Hempel για την τεχνολογία προστατευτικών επιστρώσεων. Στο τέλος της μελέτης, παρουσιάζονται συστήματα επιστρώσεων γενικής χρήσης που συνιστώνται από τη Hempel για τα διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Αυτή η μελέτη είναι απλώς ένας οδηγός και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ...06 α. Κατηγορία Διάβρωσης Περιβάλλοντος...06 β. Είδος επιφάνειας που χρήζει προστασίας...09 γ. Απαιτούμενη διάρκεια ζωής συστήματος βαφής...09 δ. Προγραμματισμός της διαδικασίας εφαρμογής χρώματος ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας A. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO B. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με υδροβολή Είδη επιφανειών A. Χαλύβδινες επιφάνειες α. Γυμνή χαλύβδινη κατασκευή χωρίς προηγούμενες προστατευτικές επιστρώσεις β. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με προστατευτικό αστάρι...15 γ. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με σύστημα βαφής που χρήζει συντήρησης B. Επιφάνειες γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα, αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα α. Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας β. Αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας

5 Πίνακας Περιεχομένων 3. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL Τύποι επιστρώσεων Επεξήγηση ονομασιών προϊόντων Hempel Αναγνώριση Αποχρώσεων Hempel ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...22 Στερεά κατά όγκο...22 Θεωρητική Καλυπτική Ικανότητα...22 Πρακτική Κατανάλωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL...23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I...30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M...32 ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ...34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Η επιλογή του σωστού συστήματος βαφής για την αντιδιαβρωτική προστασία μιας κατασκευής προϋποθέτει ότι λαμβάνονται υπόψη πολλοί και διάφοροι παράγοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο οικονομική και πλέον κατάλληλη τεχνικά λύση. Για κάθε έργο, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή μιας προστατευτικής επίστρωσης, είναι οι παρακάτω: 6 α. Κατηγορία Διάβρωσης Περιβάλλοντος Κατά την επιλογή ενός συστήματος βαφής, είναι πολύ σημαντικό να συνυπολογίζονται οι συνθήκες στις οποίες πρέπει να λειτουργήσει η κατασκευή. Για να καθοριστεί το μέγεθος της διαβρωτικής επίδρασης του περιβάλλοντος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: Υγρασία και θερμοκρασία (θερμοκρασία λειτουργίας και αυξομειώσεις θερμοκρασίας) Παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας Έκθεση σε χημικές ουσίες (π.χ. έκθεση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις) Μηχανική φθορά (κρούση, τριβή κ.λπ.) Για κατασκευές, οι οποίες είναι βυθισμένες στο έδαφος, πρέπει επιπλέον να λαμβάνεται υπόψη το πορώδες τους και οι συνθήκες του εδάφους στις οποίες είναι εκτεθειμένες. Η υγρασία και το ph του εδάφους και η βιολογική έκθεση σε βακτηρίδια και μικροοργανισμούς μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμης σημασίας. Αντίθετα, για κατασκευές, οι οποίες είναι βυθισμένες στο νερό, ένα σημαντικό παράγοντα αποτελεί το είδος του νερού και η χημική του σύσταση. Η διαβρωτική επιθετικότητα του περιβάλλοντος επηρεάζει: το είδος του προστατευτικού χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί το συνολικό πάχος του συστήματος βαφής την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας τα ελάχιστα και μέγιστα διαστήματα επαναβαφής Σημειώστε ότι όσο πιο διαβρωτικό είναι το περιβάλλον, τόσο πιο επιμελής προετοιμασία της επιφάνειας απαιτείται. Τα διαστήματα επαναβαφής πρέπει επίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Στο 2 ο μέρος του προτύπου ISO καθορίζονται οι κατηγορίες διάβρωσης για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το έδαφος και το νερό. Το συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί μια ιδιαίτερα γενική εκτίμηση, η οποία βασίζεται στο χρόνο διάβρωσης του χάλυβα και του ψευδάργυρου. Δεν αντανακλά συγκεκριμένη χημική, μηχανική ή θερμοκρασιακή έκθεση. Ωστόσο, οι τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο πρότυπο, μπορούν να γίνουν γενικότερα αποδεκτές ως σημείο αναφοράς για τα συστήματα βαφής.

7 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Το πρότυπο ISO προβλέπει 5 βασικές ατμοσφαιρικές κατηγορίες διάβρωσης, οι οποίες είναι: C1 C2 C3 πολύ χαμηλή χαμηλή μέτρια C4 υψηλή C5-I πολύ υψηλή (βιομηχανία) C5-M πολύ υψηλή (ναυτιλία) Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των κατηγοριών διάβρωσης: (Η δεξιά στήλη του πίνακα αναφέρεται στις σελίδες με τα συστήματα βαφής της Hempel, τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα 6 «Συστήματα Βαφής Hempel» της παρούσας μελέτης.) Κατηγορία διάβρωσης Εξωτερικού χώρου Ενδεικτικό περιβάλλον Εσωτερικού χώρου Συστήματα βαφής Hempel C1 πολύ χαμηλή - Κτίρια με θέρμανση και καθαρή ατμόσφαιρα, όπως γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ξενοδοχεία. Σελίδες C2 χαμηλή Ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με χαμηλά επίπεδα ρύπανσης, ως επί το πλείστον, αγροτικές περιοχές. Κτίρια χωρίς θέρμανση στα οποία μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υδρατμών π.χ. αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις. Σελίδες C3 μέτρια Βιομηχανικά και αστικά ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με μέσα επίπεδα ρύπανσης από οξείδιο του θείου (IV). Παράκτιες περιοχές με χαμηλή αλμυρότητα. Αίθουσες παραγωγής με αυξημένη υγρασία και μέτρια ρύπανση του αέρα, π.χ. εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, πλυντήρια, ζυθοποιίες, γαλακτοκομικές μονάδες. Σελίδες C4 υψηλή Βιομηχανικές περιοχές και παράκτιες περιοχές με μέτρια αλμυρότητα. Εργοστάσια χημικών, πισίνες, ναυπηγεία. Σελίδες C5-I πολύ υψηλή (βιομηχανία) Βιομηχανικές περιοχές με υψηλή υγρασία και επιθετική ατμόσφαιρα. Κτίρια και περιοχές με σχεδόν μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και αυξημένη ρύπανση. Σελίδες C5-M πολύ υψηλή (ναυτιλία) Παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές με υψηλή αλμυρότητα. Κτίρια και περιοχές με σχεδόν μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και αυξημένη ρύπανση. Σελίδες

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Οι κατηγορίες διάβρωσης για το νερό και το έδαφος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944, είναι οι παρακάτω: Im1 γλυκό νερό Im2 θαλασσινό ή γλυφό νερό Im3 έδαφος Κατηγορίες διάβρωσης Περιβάλλον Ενδεικτικά περιβάλλοντα και κατασκευές Συστήματα βαφής Hempel Im1 Γλυκό νερό Παραποτάμιες εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας Im2 Θαλασσινό ή γλυφό νερό Θαλάσσια λιμάνια με τις παρακάτω κατασκευές: υδατοφράκτης εκκένωσης, δεξαμενές ανύψωσης, πάσσαλοι, προβλήτες, παράκτιες κατασκευές Σελίδες Im3 Έδαφος Υπόγειες δεξαμενές, χαλύβδινοι πάσσαλοι, αγωγοί 8

9 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ β. Είδος επιφάνειας που χρήζει προστασίας Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επίστρωσης σχετίζεται κατά κανόνα με τα κατασκευαστικά υλικά που θα προστατευθούν, όπως ο χάλυβας, ο γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας, ο επιμεταλλωμένος χάλυβας, το αλουμίνιο ή ο ανοξείδωτος χάλυβας. Η προετοιμασία της επιφάνειας, οι επιστρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν (ιδιαίτερα, το αστάρι) και το συνολικό πάχος του συστήματος εξαρτώνται επίσης από το κατασκευαστικό υλικό που θα προστατευθεί. γ. Απαιτούμενη διάρκεια ζωής συστήματος βαφής Η διάρκεια ζωής ενός συστήματος βαφής είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εφαρμογή μέχρι την πρώτη απαιτούμενη συντήρηση. Το πρότυπο ISO προβλέπει τρεις διαφορετικές χρονικές κλίμακες για την κατηγοριοποίηση της διάρκειας ζωής: ΜΙΚΡΗ - L ΜΕΣΑΙΑ - M ΜΕΓΑΛΗ - H 2 έως 5 έτη 5 έως 15 έτη άνω των 15 ετών δ. Προγραμματισμός της διαδικασίας εφαρμογής χρώματος Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τα διάφορα στάδια κατασκευής ενός έργου καθορίζουν τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής του συστήματος βαφής. Ιδιαίτερη σημασία, θα πρέπει να δοθεί στα διάφορα τμήματα της κατασκευής κατά το στάδιο προκατασκευής τους - όταν τα τμήματα αυτά, προκατασκευάζονται εντός και εκτός του εργοταξίου - και μετά την ολοκλήρωση των σταδίων κατασκευής του έργου. Ο προγραμματισμός της εργασίας είναι απαραίτητος, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία της επιφάνειας και ο χρόνος που χρειάζεται για το στέγνωμα/ τη σκλήρυνση του χρώματος σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επιπλέον, εάν ένα στάδιο της κατασκευής διεξάγεται σε προστατευμένο περιβάλλον εργοστασίου και το επόμενο στάδιο λαμβάνει χώρα στο εργοτάξιο, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα διαστήματα επαναβαφής. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Hempel βρίσκεται πάντα στη διάθεση των πελατών της και μπορεί να τους βοηθήσει να επιλέξουν το κατάλληλο σύστημα επίστρωσης, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hempel. 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.1. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ταξινόμηση του βαθμού προετοιμασίας χαλύβδινων επιφανειών, ωστόσο η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε αυτές που παρουσιάζονται στη συνέχεια. A. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO Βασικές κατηγορίες αρχικής προετοιμασίας της επιφάνειας με μεθόδους αμμοβολής Sa 3 Αμμοβολή μέχρι το βαθμό του καθαρού χάλυβα (οπτικά) Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους, και δεν θα πρέπει να φέρει καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Θα πρέπει να έχει ομοιόμορφο μεταλλικό χρώμα. Sa 2 ½ Sa 2 Sa 1 Πολύ επιμελής αμμοβολή Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα, ρύπους και καλαμίνα, καθώς και σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ελαφρών λεκέδων σε μορφή κηλίδων ή λωρίδων. Επιμελής αμμοβολή Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους, και θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί, στο μεγαλύτερο μέρος τους, καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να είναι σταθερά προσκολλημένα στην επιφάνεια 2. Ελαφρά αμμοβολή Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους και, σε μικρό βαθμό, θα έχουν αφαιρεθεί καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Σημειώσεις: 1. Ο όρος «ξένα σώματα» μπορεί να περιλαμβάνει υδατοδιαλυτά άλατα και υπολείμματα συγκόλλησης. Οι συγκεκριμένοι ρύποι δεν απομακρύνονται πάντα από την επιφάνεια με αμμοβολή, καθαρισμό με το χέρι και καθαρισμό με ηλεκτρικά εργαλεία ή φλόγα. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αφαίρεση με υδροβολή. 2. Η καλαμίνα, η σκωρία ή οι επικαλύψεις χρώματος θεωρούνται ότι επιδεικνύουν ανεπαρκή πρόσφυση εάν μπορούν να αφαιρεθούν με ένα αιχμηρό μαχαίρι. 10

11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Βασικές κατηγορίες αρχικής προετοιμασίας της επιφάνειας με καθαρισμό με το χέρι St 3 St 2 Πολύ επιμελής καθαρισμός με το χέρι και με ηλεκτρικό εργαλείο Η μόνη διαφορά με την κατηγορία St 2 είναι ότι η επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζεται πολύ πιο επιμελώς, ώστε να αποκτήσει μία μεταλλική λάμψη που θα διαφαίνεται από το μεταλλικό υπόστρωμα. Επιμελής καθαρισμός με το χέρι και με ηλεκτρικό εργαλείο Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους, καθώς και καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα ανεπαρκούς πρόσφυσης (βλ. σημείωση παρακάτω). Σημειώσεις: Η κατηγορία προετοιμασίας St 1 δεν συμπεριλαμβάνεται, καθώς αντιστοιχεί σε ακατάλληλη προς βαφή επιφάνεια. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ B. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με υδροβολή Ο Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας μέσω καθαρισμού με υδροβολή περιλαμβάνει αφενός, τo βαθμό καθαρότητας και αφετέρου, το βαθμό επιφανειακής οξείδωσης, καθώς είναι πιθανό να προκύψει επιφανειακή οξείδωση στον καθαρισμένο χάλυβα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης του βαθμού στον οποίο είναι προετοιμασμένη μια χαλύβδινη επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με υδροβολή. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε το πρότυπο κατηγοριών προετοιμασίας επιφάνειας ISO , το οποίο προβλέπει ψεκασμό νερού υπό υψηλή πίεση: «Αρχικές συνθήκες επιφάνειας, βαθμός προετοιμασίας και βαθμός επιφανειακής οξείδωσης για την υδροβολή υψηλής πίεσης» Το πρότυπο ισχύει για την προετοιμασία της επιφάνειας με υδροβολή για επικάλυψη με χρώμα. Διακρίνει τρία επίπεδα καθαρότητας, αναφορικά με ορατούς ρύπους (Wa 1 Wa 2½), όπως σκωρία, καλαμίνα, επικαλύψεις παλιού χρώματος και άλλα ξένα σώματα: Περιγραφή της επιφάνειας μετά τον καθαρισμό: 12 Wa 1 Wa 2 Wa 2½ Υδροβολή ελαφρού καθαρισμού Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια και γράσα, χαλαρής πρόσφυσης ή ελαττωματικό χρώμα, χαλαρής πρόσφυσης σκωρία και άλλα ξένα σώματα. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να είναι διασκορπισμένα και σταθερά προσκολλημένα. Υδροβολή επιμελούς καθαρισμού Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους και θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί, στο μεγαλύτερο μέρος τους, σκωρία, επικαλύψεις προηγούμενου χρώματος και ξένα σώματα. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να είναι τυχαία διασκορπισμένα και μπορεί να περιλαμβάνουν σταθερά προσκολλημένες επικαλύψεις, σταθερά προσκολλημένα ξένα σώματα και λεκέδες από προϋπάρχουσα σκωρία. Υδροβολή πολύ επιμελούς καθαρισμού Αν η επιφάνεια παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλα τα ορατά ίχνη σκωρίας, λάδια, γράσα, οι επικαλύψεις προηγούμενου χρώματος και, εκτός από ανεπαίσθητα ίχνη, όλα τα υπόλοιπα ξένα σώματα. Αποχρωματισμός της επιφάνειας μπορεί να υπάρχει στα σημεία που η αρχική επίστρωση δεν ήταν άθικτη. Γκρίζοι ή καφέ/ μαύροι αποχρωματισμοί, οι οποίοι παρατηρούνται σε διάστικτο και διαβρωμένο χάλυβα, δεν μπορούν να αφαιρεθούν με επιπρόσθετο ψεκασμό νερού.

13 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης της επιφάνειας αναφορικά με τις τρεις κατηγορίες επιφανειακής οξείδωσης: L Ελαφρά επιφανειακή οξείδωση Επιφάνεια η οποία, αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, παρουσιάζει μικρής έκτασης στρώση σκωρίας, κιτρινωπού/ καφέ χρώματος, μέσα από την οποία διαφαίνεται ακόμα το χαλύβδινο υπόστρωμα. Η σκωρία (η οποία γίνεται ορατή ως αποχρωματισμός) μπορεί να είναι ομοιόμορφα διασπαρμένη ή να υπάρχει επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα τμήματα, ωστόσο επιδεικνύει σταθερή πρόσφυση και δεν απομακρύνεται εύκολα με απαλό σκούπισμα με πανί. M H Μέτρια επιφανειακή οξείδωση Επιφάνεια η οποία, αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, παρουσιάζει ένα στρώμα σκωρίας κιτρινωπού/ καφέ χρώματος που επισκιάζει την αρχική χαλύβδινη επιφάνεια. Η σκωρία μπορεί να είναι ομοιόμορφα διασπαρμένη ή να υπάρχει επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα τμήματα, ωστόσο επιδεικνύει αρκετά σταθερή πρόσφυση και αφήνει στο πανί ελαφρά ίχνη εάν η επιφάνεια σκουπιστεί απαλά.. Έντονη επιφανειακή οξείδωση Επιφάνεια η οποία, αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, παρουσιάζει ένα στρώμα σκωρίας κόκκινουκιτρινωπού/καφέ χρώματος που επισκιάζει την αρχική χαλύβδινη επιφάνεια και επιδεικνύει χαμηλή πρόσφυση. Το στρώμα σκωρίας μπορεί να είναι ομοιόμορφα διασπαρμένο ή να υπάρχει επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα τμήματα και, επιπλέον, αφήνει στο πανί έντονα ίχνη εάν η επιφάνεια σκουπιστεί απαλά. 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2.2 Είδη επιφανειών A. Χαλύβδινες επιφάνειες Για να διασφαλιστεί ότι ένα σύστημα επίστρωσης παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία, είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε χρώματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να αξιολογείται η αρχική κατάσταση της χαλύβδινης επιφάνειας. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση μιας χαλύβδινης επιφάνειας πριν τη βαφή εντάσσεται σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: α) γυμνή χαλύβδινη κατασκευή χωρίς προηγούμενες προστατευτικές επιστρώσεις β) χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με προπαρασκευαστικό αστάρι (shopprimer) γ) χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με σύστημα βαφής που χρήζει συντήρησης Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επεξηγούνται πιο αναλυτικά στη συνέχεια. α. Γυμνή χαλύβδινη κατασκευή χωρίς προηγούμενες προστατευτικές επιστρώσεις Οι χαλύβδινες επιφάνειες που δεν έχουν προστατευθεί ποτέ με επιστρώσεις χρώματος μπορεί να είναι καλυμμένες, σε ποικίλο βαθμό, από σκωρία, καλαμίνα ή άλλους ρύπους (σκόνη, γράσα, ιοντική ρύπανση/ διαλυτά άλατα, κατάλοιπα κ.λπ.). Η αρχική κατάσταση τέτοιου είδους επιφανειών καθορίζεται από το πρότυπο ISO : «Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας».. Το πρότυπο ISO προβλέπει τέσσερις αρχικές καταστάσεις για χαλύβδινες επιφάνειες: A, B,C,D : A Χαλύβδινη επιφάνεια καλυμμένη σε μεγάλο βαθμό από προσκολλημένη καλαμίνα, αλλά ελάχιστη ή και καθόλου σκωρία. B Χαλύβδινη επιφάνεια η οποία έχει αρχίσει να σκουριάζει και από την οποία η καλαμίνα έχει αρχίσει να αποκολλάται. C Χαλύβδινη επιφάνεια στην οποία η καλαμίνα έχει αποκολληθεί ή μπορεί να αφαιρεθεί με απόξεση, αλλά με λίγες κοιλότητες ορατές υπό φυσιολογικές συνθήκες παρατήρησης. 14 D Χαλύβδινη επιφάνεια στην οποία η καλαμίνα έχει αποκολληθεί και στην οποία είναι ορατές αρκετές κοιλότητες υπό φυσιολογικές συνθήκες παρατήρησης.

15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι αντίστοιχες φωτογραφίες απεικονίζουν τα επίπεδα διάβρωσης, τις κατηγορίες προετοιμασίας μη προστατευμένων χαλύβδινων επιφανειών και χαλύβδινων επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επιστρώσεων.. A GRADE Sa 2 1/2 B GRADE Sa 2 1/2 C GRADE Sa 2 1/2 D GRADE Sa 2 1/2 A GRADE Sa 3 B GRADE Sa 3 C GRADE Sa 3 D GRADE Sa 3 β. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με προπαρασκευαστικό αστάρι (shopprimer) Ο βασικός σκοπός της εφαρμογής προπαρασκευαστικών ασταριών είναι η προστασία των χαλύβδινων ελασμάτων και των δομικών στοιχείων. Χρησιμοποιούνται στο στάδιο της προκατασκευής, ή κατά την αποθήκευση, πριν την εφαρμογή του κυρίως συστήματος βαφής. Το πάχος μεμβράνης ενός προπαρασκευαστικού ασταριού ισούται συνήθως με μm (τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε λείο δοκιμαστικό έλασμα). Τα χαλύβδινα ελάσματα και τα δομικά στοιχεία που είναι επικαλυμμένα με προπαρασκευαστικά αστάρια μπορούν να συγκολληθούν. Η Hempel προσφέρει τα ακόλουθα προπαρασκευαστικά αστάρια (shopprimers): Το HEMPEL S SHOPPRIMER (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα εποξικό προπαρασκευαστικό αστάρι διαλύτου, με χρωστικές πολυφωσφορικού ψευδαργύρου. Έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού ή εφαρμογή με το χέρι. Το HEMPEL S SHOPPRIMER ZS (διάρκεια προστασίας 4 έως 6 μήνες) είναι ένα προπαρασκευαστικό αστάρι διαλύτου, το οποίο περιέχει πυριτικό ψευδάργυρο και έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού. Το HEMPEL S SHOPPRIMER ZS (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα προπαρασκευαστικό αστάρι διαλύτου, το οποίο περιέχει πυριτικό ψευδάργυρο και έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού. Το HEMUCRYL SHOPPRIMER (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα υδατοδιαλυτό ακρυλικό προπαρασκευαστικό αστάρι. Έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού ή εφαρμογή με το χέρι. Το HEMUDUR SHOPPRIMER (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα υδατοδιαλυτό εποξικό προπαρασκευαστικό αστάρι, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού. 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Οι επιφάνειες, οι οποίες είναι επικαλυμμένες με προπαρασκευαστικά αστάρια, πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την εφαρμογή ενός συστήματος τελικού χρώματος. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «δευτερεύουσα προετοιμασία επιφάνειας». Το αστάρι ενδέχεται να πρέπει να αφαιρεθεί εν μέρει ή ολικά. Η δευτερεύουσα προετοιμασία της επιφάνειας εξαρτάται από το σύστημα τελικού χρώματος και πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: τη συμβατότητα του προστατευτικού ασταριού και του συστήματος τελικού χρώματος το προφίλ επιφάνειας που έχει επιτευχθεί κατά την προετοιμασία πριν την εφαρμογή του προστατευτικού ασταριού, δηλαδή, εάν το προφίλ είναι κατάλληλο για σύστημα τελικού χρώματος Οι επιφάνειες, οι οποίες είναι επικαλυμμένες με προπαρασκευαστικά αστάρια, πρέπει πάντα να πλένονται καλά με υγρό απορρυπαντικό (π.χ. HEMPEL S LIGHT CLEAN 99350) υπό πίεση MPa και στη συνέχεια να ξεπλένονται εξίσου προσεκτικά, πριν την εφαρμογή του συστήματος βαφής. Ίχνη διάβρωσης και ζημιές από σημεία συγκόλλησης πρέπει να απομακρύνονται με βάση την κατηγορία προετοιμασίας, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO γ. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με σύστημα βαφής που χρήζει συντήρησης Η κατάσταση του υπάρχοντος συστήματος βαφής πρέπει να αξιολογείται με βάση την κατηγορία φθοράς σύμφωνα με το πρότυπο και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που διεξάγονται εργασίες συντήρησης. Πρέπει να καθορίζεται αν το σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί ολικά ή αν μπορούν να διατηρηθούν τμήματα της επίστρωσης. Ως προς τον απαιτούμενο βαθμό προετοιμασίας της επιφάνειας, ανατρέξτε στο πρότυπο ISO : «Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας Κατηγορίες προετοιμασίας επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την τοπική αφαίρεση των προηγούμενων επιστρώσεων». B. Επιφάνειες γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα, αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα Εκτός από τον τυποποιημένο χάλυβα, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή άλλα μη σιδηρούχα υλικά, όπως γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας, αλουμίνιο ή υψηλού κράματος χάλυβες. Όλα αυτά τα υλικά απαιτούν μια ειδική προσέγγιση όσον αφορά την προετοιμασία της επιφάνειας και την επιλογή του συστήματος βαφής. α. Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας Όταν ο γαλβανισμένος χάλυβας εκτίθεται στην ατμόσφαιρα, σχηματίζονται στην επιφάνειά του προϊόντα διάβρωσης του ψευδαργύρου. Τα προϊόντα αυτά ποικίλουν από άποψη σύνθεσης και πρόσφυσης και συνεπώς επηρεάζουν τις ιδιότητες πρόσφυσης των συστημάτων βαφής που εφαρμόζονται. Γενικά, θεωρείται ότι η καλύτερη επιφάνεια προς βαφή είναι μια επιφάνεια καθαρού (μέσα σε μερικές ώρες μετά τη διαδικασία γαλβανισμού) ή εκτεθειμένου σε καιρικές συνθήκες ψευδάργυρου. Για το ενδιάμεσο διάστημα, συνιστάται η αφαίρεση των προϊόντων διάβρωσης ψευδαργύρου μέσω πλύσης της επιφάνειας με αλκαλικό καθαριστικό της Hempel. Η πλύση αυτή μπορεί να γίνει με ένα μείγμα 20 λίτρων καθαρού νερού προς μισό λίτρο απορρυπαντικού LIGHT CLEAN της HEMPEL. Το μείγμα πρέπει να απλωθεί στην επιφάνεια και στη συνέχεια να ξεπλυθεί μετά από μισή ώρα, κατά προτίμηση υπό υψηλή πίεση. Εάν χρειάζεται, η πλύση πρέπει να συνδυάζεται με τρίψιμο με μια ειδική σκληρή βούρτσα απο νάιλον τρίχωμα, με γυαλόχαρτο ή εναλλακτικά πρέπει να καθαρίζεται η επιφάνεια με κάποιο λειαντικό μέσο (γυάλινα σφαιρίδια, άμμος, κ.λπ.). Για συστήματα επιστρώσεων χαμηλών κατηγοριών διάβρωσης, συνιστάται η χρήση ειδικών ασταριών πρόσφυσης. Για συστήματα επιστρώσεων υψηλών κατηγοριών διάβρωσης, η προετοιμασία της επιφάνειας πρέπει να περιλαμβάνει μηχανική προετοιμασία της επιφάνειας, κατά προτίμηση μέσω ελαφράς αμμοβολής με κάποιο ανόργανο λειαντικό μέσο. β. Αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας Επιφάνειες από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να καθαρίζονται με γλυκό νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια να ξεπλένονται καλά με γλυκό νερό υπό πίεση. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση του συστήματος βαφής, συνιστάται η αμμοβολή με κάποιο ανόργανο λειαντικό μέσο ή η χρήση ειδικών βουρτσών. 16 Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους προετοιμασίας επιφάνειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hempel.

17 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι επιστρώσεις χαρακτηρίζονται από διαφορετικές θερμοκρασιακές αντοχές, ανάλογα με το συγκολλητικό υλικό και τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. Οι θερμοκρασιακές αντοχές των διαφόρων τύπων επιστρώσεων απεικονίζονται παρακάτω. 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL 4.1. Τύποι επιστρώσεων Η Hempel προσφέρει τους παρακάτω βασικούς τύπους επιστρώσεων: - ενός συστατικού: α) Αλκυδικά β) Ακρυλικά γ) Πολυσιλοξανικά (για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας) - δύο συστατικών: α) Εποξικά (καθαρά και τροποποιημένα) β) Πολυουρεθανικά γ) Πυριτικού ψευδαργύρου δ) Υβριδικής πολυσιλοξάνης 4.2. Επεξήγηση ονομασιών προϊόντων Hempel Γενικά, η ονομασία ενός χρώματος της Hempel αποτελείται από ένα όνομα προϊόντος και έναν πενταψήφιο αριθμό π.χ. HEMPATEX-HI BUILD Το όνομα του προϊόντος υποδηλώνει την κατηγορία και τον τύπο στον οποίο ανήκει το χρώμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

19 ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL Φυσικού στεγνώματος: HEMPATEX HEMUCRYL Ακρυλικό (διαλύτου) Ακρυλικό (υδατοδιαλυτό) Χημικής σκλήρυνσης: HEMPALIN HEMULIN HEMPADUR HEMUDUR HEMPATHANE HEMUTHANE GALVOSIL HEMPAXANE Αλκυδικό, τροποποιημένο αλκυδικό (στέγνωμα με οξείδωση) Αλκυδικό (υδατοδιαλυτό) Εποξικό, τροποποιημένο εποξικό (διαλύτου, χωρίς διαλύτες) Εποξικό (υδατοδιαλυτό) Πολυουρεθανικό (διαλύτου) Πολυουρεθανικό (υδατοδιαλυτό) Πυριτικού ψευδαργύρου Υβριδικής πολυσιλοξάνης (διαλύτου) 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ο πενταψήφιος αριθμός προσδιορίζει τις υπόλοιπες ιδιότητες του προϊόντος. Τα πρώτα δύο ψηφία αφορούν στη βασική λειτουργία και το τύπο του προϊόντος. Το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο είναι σειριακοί αριθμοί. Το πέμπτο ψηφίο προσδιορίζει συγκεκριμένες συνθέσεις του ίδιου προϊόντος, π.χ. σκλήρυνση σε υψηλή/ χαμηλή θερμοκρασία, σκλήρυνση σε μέτρια θερμοκρασία, συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, τα πρώτα τέσσερα ψηφία καθορίζουν την απόδοση για τον τελικό χρήστη, δηλαδή, την απόδοση του χρώματος αφού στεγνώσει, σκληρύνει. Το πέμπτο ψηφίο αφορά συνήθως στις συνθήκες εφαρμογής, μπορεί όμως και να χρησιμοποιείται καθαρά για λόγους logistics. Πρώτο ψηφίο: Λειτουργία: 0 Διάφανο βερνίκι, διαλυτικό 1 Αστάρι για χάλυβα και άλλα μέταλλα 2 Αστάρι για μη μεταλλικές επιφάνειες 3 Προϊόν σε μορφή πάστας, υλικό πλούσιο σε στερεά 4 Ενδιάμεση επίστρωση, επίστρωση μεγάλου πάχους για χρήση με/χωρίς αστάρι και τελική επίστρωση 5 Τελική επίστρωση 6 Διάφορα 7 Υφαλόχρωμα 8 Διάφορα 9 Διάφορα Δεύτερο ψηφίο: Τύπος χρώματος: _ 0 _ Άσφαλτος, πίσσα, ορυκτή πίσσα _1 _ Λάδι, βερνίκι λαδιού, μακράς αλυσίδας μορίων αλκυδικού λαδιού _ 2 _ Αλκυδικό ενδιάμεσης έως μεγάλης αλυσίδας μορίων λαδιού _ 3 _ Αλκυδικό μικρής αλυσίδας μορίων λαδιού, εποξικός εστέρας, αλκυδικό σιλικονούχο, αλκυδικό ουρεθανικό _ 4 _ Διάφορα _ 5 _ Συγκολλητικό υλικό αντίδρασης (μη οξειδωτικό), ενός ή δύο συστατικών _ 6 _ Συγκολλητικό υλικό φυσικού στεγνώματος (διαλύτου) (άλλο εκτός από ) _ 7 _ Διάφορα _ 8 _ Υδατική διάλυση, διαλυτικό _ 9 _ Διάφορα Παράδειγμα ονομασίας προϊόντος: HEMPATEX ENAMEL _ 6 0 Τελικό χρώμα Φυσικού στεγνώματος Σειριακός αριθμός Τυποποιημένη σύνθεση HEMPATEX

21 ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL Τα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων της Hempel είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Hempel στις τοπικές γλώσσες. Για να βρείτε τα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών: 4.3. Αναγνώριση Αποχρώσεων Hempel Τα χρώματα, και ειδικά τα αστάρια, αναγνωρίζονται από έναν 5ψήφιο αριθμό ως ακολούθως: Λευκό Λευκωπό, γκρι Μαύρο Κίτρινο, κρεμ, μπεζ Μπλε, βιολετί Πράσινο Κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ Καφέ Οι αριθμοί τυποποιημένων αποχρώσεων της Hempel δεν σχετίζονται άμεσα με τους επίσημους αριθμούς τυποποιημένων χρωμάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση των τελικών χρωμάτων ή άλλων επιλεγμένων προϊόντων, μπορούν να καθοριστούν αποχρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες επίσημες, τυποποιημένες αποχρώσεις, όπως RAL, BS, NCS κ.λπ. Παράδειγμα αναγνώρισης απόχρωσης: HEMPADUR Προϊόν HEMPADUR στην τυποποιημένη απόχρωση Hempel ανοιχτό γκρι HEMPADUR 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Υπάρχουν διάφοροι χρήσιμοι ορισμοί και όροι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία προστατευτικών επιστρώσεων. Εμείς σας παρέχουμε κάποιους βασικούς όρους με τους οποίους θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι κατά την ενασχόλησή σας με τις βαφές: Στερεά κατά όγκο Τα στερεά κατά όγκο (στερεά κ.ό.) εκφράζουν σε ποσοστό το λόγο: Πάχος ξηρής μεμβράνης Πάχος υγρής μεμβράνης Ο αριθμός που δηλώνεται έχει οριστεί ως ο λόγος πάχους ξηρής μεμβράνης προς το πάχος υγρής μεμβράνης της επίστρωσης, στο πάχος που υποδεικνύεται υπό εργαστηριακές συνθήκες, στις οποίες δεν προκύπτει απώλεια χρώματος. Θεωρητική Καλυπτική Ικανότητα Η θεωρητική καλυπτική ικανότητα του χρώματος, με συγκεκριμένο πάχος ξηρής μεμβράνης, σε απολύτως λεία επιφάνεια, υπολογίζεται ως εξής: Στερεά κ.ό. % x 10 = m 2 /λίτρο Πάχος ξηρής μεμβράνης (μικρά) Πρακτική Κατανάλωση Η πρακτική κατανάλωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη θεωρητική κατανάλωση με έναν αντίστοιχο συντελεστή κατανάλωσης (CF). Ο συντελεστής κατανάλωσης ή η πρακτική κατανάλωση δεν μπορεί να δηλωθεί στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών των προϊόντων, καθώς εξαρτάται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως: έχει μέσο πάχος μεγαλύτερο από το προδιαγραφόμενο πάχος ξηρής μεμβράνης, ώστε να συμμορφώνεται, για παράδειγμα, με τον κανόνα 80:20. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση χρώματος θα είναι υψηλότερη από τη θεωρητική υπολογισμένη ποσότητα, εάν θέλετε να επιτύχετε το ελάχιστο προδιαγραφόμενο πάχος μεμβράνης. β. Μέγεθος και σχήμα επιφάνειας: Επιφάνειες περίπλοκου σχήματος και επιφάνειες μικρού μεγέθους έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωση λόγω του ψεκασμού εκτός της επιφάνειας, συγκριτικά με την τετράγωνη, επίπεδη επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε για το θεωρητικό υπολογισμό. γ. Τραχύτητα επιφάνειας του υποστρώματος: Όταν το υπόστρωμα επιδεικνύει ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια, δημιουργείται νεκρός όγκος, στον οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο χρώμα απ όσο θα χρειαζόταν εάν η επιφάνεια ήταν λεία και αυτό επηρεάζει οποιουσδήποτε θεωρητικούς υπολογισμούς. Σε προστατευτικά αστάρια με λεπτή μεμβράνη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια φαινομενικά μεγαλύτερη επιφάνεια και συνεπώς υψηλότερη κατανάλωση, καθώς η μεμβράνη χρώματος καλύπτει βαθουλώματα της ανώμαλης επιφάνειας. δ. Φυσικές απώλειες: Παράγοντες, όπως κατάλοιπα στα δοχεία, τις αντλίες και τους σωλήνες, απορριφθέν χρώμα λόγω υπέρβασης της διάρκειας ζωής στο δοχείο, απώλειες λόγω των ατμοσφαιρικών συνθηκών, ανεπαρκείς δεξιότητες του χρωματιστή κ.λπ. συμβάλλουν σε υψηλότερη κατανάλωση. α. Κυματότητα μεμβράνης χρώματος: Όταν η εφαρμογή του χρώματος γίνεται με το χέρι, η μεμβράνη χρώματος θα επιδεικνύει επιφανειακά ορισμένη κυματότητα. Επιπλέον, θα 22 Για περισσότερους ορισμούς ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hempel.

23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ & ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (σύμφωνα με το πρότυπο ISO :2007) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε κλειστούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για τις Κατηγορίες Διάβρωσης C1/C2 * 1 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 0-5 Έτη ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 80 μm ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN PRIMER ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 80 μm ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 80 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm 5-15 ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN PRIMER Έτη 2 ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 120 μm 24

25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C2 C1/C2 Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΔ Αλκυδικό 2x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΥ Αλκυδικό 2x HEMULIN PRIMER ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΥ Ακρυλικό 2x HEMUCRYL PRIMER HB Άνω των ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Ετών Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR MASTIC 45880/ Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΥ Εποξικό 1x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας.. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

26 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C3 * 1 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 0-5 Έτη ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN PRIMER ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 120 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL PRIMER HB ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Συνολικό ΠΞΜ 160 μm 5-15 ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR Έτη 2 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 160 μm 3 ΧΥ Εποξικό ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUDUR x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm 26

27 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C3 C3 Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΥ Ακρυλικό 2x HEMUCRYL PRIMER HB ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 180 μm *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια πυριτικού ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

28 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C4 * 1 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 0-5 Έτη 1 2 ΧΥ Ακρυλικό 2x HEMUCRYL PRIMER HB ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 200 Συνολικό ΠΞΜ 200 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΔ Εποξικός 5-15 Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC Έτη 3 ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 1x HEMUDUR μm ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 200 μm 28

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C4 Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. C4 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΔ Πυριτικός Ψευδάργυρος 1x HEMPEL s GALVOSIL ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά προπαρασκευαστικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C5-Ι * 1 (Βιομηχανία) Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. 30

31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 240 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 320 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Πυριτικός Ψευδάργυρος 1x HEMPEL s GALVOSIL ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm C5-I *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια πυριτικού ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά προπαρασκευαστικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

32 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C5-Μ * 1 (Θαλάσσιο περιβάλλον) Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 200 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΥ Εποξικό 3x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. 32

33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 240 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 320 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Πυριτικός Ψευδάργυρος 1x HEMPEL s GALVOSIL ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm *1 Για χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια πυριτικού ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά προπαρασκευαστικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης C5-M

34 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL 1. Για Χαλύβδινες Κατασκευές βυθισμένες σε νερό (εκτός από πόσιμο νερό) ή σε χώμα Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη Εποξικό HEMPADUR Εποξικό HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 320 μm Εποξικό HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 160 Εποξικό HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 160 Συνολικό ΠΞΜ 320 μm Εποξικό GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Συνολικό ΠΞΜ 400 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών Εποξικό HEMPADUR Εποξικό HEMPADUR Εποξικό HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 450 μm Εποξικό HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45701/3 125 Εποξικό HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751/3 150 Εποξικό HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751/3 150 Συνολικό ΠΞΜ 425 μm Εποξικό GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Εποξικό GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Συνολικό ΠΞΜ 700 μm Εποξικό HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 800 μm 34

35 ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2. Για Χαλύβδινες Κατασκευές βυθισμένες σε πόσιμο νερό Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη 1 2 Εποξικό (χωρίς διαλύτες) HEMPADUR Εποξικό (χωρίς διαλύτες) HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 400 μm Εποξικό (χωρίς διαλύτες) HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 400 μm 3. Επένδυση δεξαμενών καυσίμων (αργό πετρέλαιο, καύσιμα αεροσκαφών, βενζίνη κ.λπ.) Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Εποξικό (Φαινολικό) HEMPADUR Εποξικό (Φαινολικό) HEMPADUR Εποξικό (Φαινολικό) HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 300 μm Για συστάσεις σχετικά με επενδύσεις δεξαμενών για άλλα χημικά, επικοινωνήστε με τα τοπικά γραφεία της Hempel. Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης GF= Glass Flake

36 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές που πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερμότητα Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Πυριτικός Ψευδάργυρος HEMPEL S GALVOSIL Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Συνολικό ΠΞΜ 125 μm Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 500 o C Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες 36

37 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Συνολικό ΠΞΜ 75 μm Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 600 o C Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Πυριτικός Ψευδάργυρος HEMPEL S GALVOSIL Συνολικό ΠΞΜ 80 μm Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 500 o C ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com

Λύσεις. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23, 183 46 Μοσχάτο Τηλ.: (01) 4897232 Fax: (01) 4897107. www.loctite.com Λύσεις Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τη χρήση τους παρακαλώ συµβουλευτείτε τα Φυλλάδια Τεχνικών Χαρακτηριστικών αυτών ή επικοινωνήστε µε τη Henkel Loctite. Henkel ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Κύπρου 23,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος

Construction. Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Construction Τεχνολογία και Συστήματα για την Επισκευή και Προστασία του Οπλισμένου Σκυροδέματος Συνολική Διαχείριση της Διαβρώσεως σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Τα βασικά στάδια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05):

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Η Οδηγία 42/2004/EC (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Περιβαλλοντικοί στόχοι και μέτρα για την μείωση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds) Α. Φαλιάγκας Χημικός Μηχανικός Γενικού Χημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

C40-F10 A9-A2fl-s1. υφασμάτων και βυρσοδεψίας, που πρέπει να προστατευθούν επιφανειακά με εποξειδικές επικαλύψεις και βαφές.

C40-F10 A9-A2fl-s1. υφασμάτων και βυρσοδεψίας, που πρέπει να προστατευθούν επιφανειακά με εποξειδικές επικαλύψεις και βαφές. Ultratop TΣIMENTOEIΔH ΔAΠEΔA C40-F10 A9-A2fl-s1 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 13813 Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές βιομηχανικό δάπεδο με βάση ειδικά υδραυλικά συνδετικά, υπερταχείας πήξης, για

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd.

colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. colorexpert Συστήματα Βαφής Χρώματα Εκπαίδευση Μάρκετινγκ 20 χρόνια ποιότητα Permahyd. Νέο βερνίκι. Permasolid HS Speed Clear Coat 8800. Για εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. MyTraining. Το νέο online πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή

Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Λύσεις από τη Sika από τα Θεμέλια μέχρι την Οροφή Στόχος μας η Επιτυχία σας Από τα Θ εμέλια μέχρι την Οροφή H Sika AG με έδρα στο Baar της Ελβετίας είναι μια πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RAUPIANO PLUS ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 312600 GR ÓÕÓÔÇÌÁ ÏÉÊÉÁÊÇÓ ÁÐÏ ÅÔÅÕÓÇÓ Επιφυλασσόμεθα για τεχνικές αλλαγές Ισχύει από Απρίλιο 2008 www.rehau.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου

Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Εισαγωγή στις Μεθόδους μη Καταστροφικού Ελέγχου Θεόδωρος Τσαγκάρης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Μηχανικός Πωλήσεων ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Δ. ΒΡΕΚΟΣΙΣ 64 Ο μη Καταστροφικός Έλεγχος (ΜΚΕ) ανήκει στις πιό σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα