ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944"

Transcript

1 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

2

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή του πλέον κατάλληλου συστήματος επίστρωσης της Hempel για την αντιδιαβρωτική προστασία της κατασκευής σας. Όλες οι χαλύβδινες κατασκευές και εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι εκτεθειμένες στην ατμόσφαιρα, το νερό ή το έδαφος, υφίστανται διάβρωση. Για το λόγο αυτό απαιτούν προστασία από τις βλαβερές επιπτώσεις της διάβρωσης, στη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στην παρούσα μελέτη, θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την τεχνολογία χρωμάτων, τα κριτήρια επιλογής του σωστού χρώματος και απαιτήσεις που αφορούν την προετοιμασία της επιφάνειας. Αυτή η μελέτη καταρτίστηκε σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO Επιστρώσεις και βερνίκια Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών με συστήματα προστατευτικών επιστρώσεων. Σε αυτήν έχουν συμπεριληφθεί οι οδηγίες και οι συστάσεις της Hempel για την τεχνολογία προστατευτικών επιστρώσεων. Στο τέλος της μελέτης, παρουσιάζονται συστήματα επιστρώσεων γενικής χρήσης που συνιστώνται από τη Hempel για τα διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Αυτή η μελέτη είναι απλώς ένας οδηγός και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ...06 α. Κατηγορία Διάβρωσης Περιβάλλοντος...06 β. Είδος επιφάνειας που χρήζει προστασίας...09 γ. Απαιτούμενη διάρκεια ζωής συστήματος βαφής...09 δ. Προγραμματισμός της διαδικασίας εφαρμογής χρώματος ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας A. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO B. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με υδροβολή Είδη επιφανειών A. Χαλύβδινες επιφάνειες α. Γυμνή χαλύβδινη κατασκευή χωρίς προηγούμενες προστατευτικές επιστρώσεις β. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με προστατευτικό αστάρι...15 γ. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με σύστημα βαφής που χρήζει συντήρησης B. Επιφάνειες γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα, αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα α. Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας β. Αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας

5 Πίνακας Περιεχομένων 3. ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL Τύποι επιστρώσεων Επεξήγηση ονομασιών προϊόντων Hempel Αναγνώριση Αποχρώσεων Hempel ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ...22 Στερεά κατά όγκο...22 Θεωρητική Καλυπτική Ικανότητα...22 Πρακτική Κατανάλωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL...23 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I...30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M...32 ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ...34 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 1 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Η επιλογή του σωστού συστήματος βαφής για την αντιδιαβρωτική προστασία μιας κατασκευής προϋποθέτει ότι λαμβάνονται υπόψη πολλοί και διάφοροι παράγοντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η πιο οικονομική και πλέον κατάλληλη τεχνικά λύση. Για κάθε έργο, οι πιο σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή μιας προστατευτικής επίστρωσης, είναι οι παρακάτω: 6 α. Κατηγορία Διάβρωσης Περιβάλλοντος Κατά την επιλογή ενός συστήματος βαφής, είναι πολύ σημαντικό να συνυπολογίζονται οι συνθήκες στις οποίες πρέπει να λειτουργήσει η κατασκευή. Για να καθοριστεί το μέγεθος της διαβρωτικής επίδρασης του περιβάλλοντος, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: Υγρασία και θερμοκρασία (θερμοκρασία λειτουργίας και αυξομειώσεις θερμοκρασίας) Παρουσία υπεριώδους ακτινοβολίας Έκθεση σε χημικές ουσίες (π.χ. έκθεση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις) Μηχανική φθορά (κρούση, τριβή κ.λπ.) Για κατασκευές, οι οποίες είναι βυθισμένες στο έδαφος, πρέπει επιπλέον να λαμβάνεται υπόψη το πορώδες τους και οι συνθήκες του εδάφους στις οποίες είναι εκτεθειμένες. Η υγρασία και το ph του εδάφους και η βιολογική έκθεση σε βακτηρίδια και μικροοργανισμούς μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμης σημασίας. Αντίθετα, για κατασκευές, οι οποίες είναι βυθισμένες στο νερό, ένα σημαντικό παράγοντα αποτελεί το είδος του νερού και η χημική του σύσταση. Η διαβρωτική επιθετικότητα του περιβάλλοντος επηρεάζει: το είδος του προστατευτικού χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί το συνολικό πάχος του συστήματος βαφής την απαιτούμενη προετοιμασία της επιφάνειας τα ελάχιστα και μέγιστα διαστήματα επαναβαφής Σημειώστε ότι όσο πιο διαβρωτικό είναι το περιβάλλον, τόσο πιο επιμελής προετοιμασία της επιφάνειας απαιτείται. Τα διαστήματα επαναβαφής πρέπει επίσης να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Στο 2 ο μέρος του προτύπου ISO καθορίζονται οι κατηγορίες διάβρωσης για τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, το έδαφος και το νερό. Το συγκεκριμένο πρότυπο αποτελεί μια ιδιαίτερα γενική εκτίμηση, η οποία βασίζεται στο χρόνο διάβρωσης του χάλυβα και του ψευδάργυρου. Δεν αντανακλά συγκεκριμένη χημική, μηχανική ή θερμοκρασιακή έκθεση. Ωστόσο, οι τυπικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο πρότυπο, μπορούν να γίνουν γενικότερα αποδεκτές ως σημείο αναφοράς για τα συστήματα βαφής.

7 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Το πρότυπο ISO προβλέπει 5 βασικές ατμοσφαιρικές κατηγορίες διάβρωσης, οι οποίες είναι: C1 C2 C3 πολύ χαμηλή χαμηλή μέτρια C4 υψηλή C5-I πολύ υψηλή (βιομηχανία) C5-M πολύ υψηλή (ναυτιλία) Ακολουθεί μια σύντομη παρουσίαση των κατηγοριών διάβρωσης: (Η δεξιά στήλη του πίνακα αναφέρεται στις σελίδες με τα συστήματα βαφής της Hempel, τα οποία παρουσιάζονται στην ενότητα 6 «Συστήματα Βαφής Hempel» της παρούσας μελέτης.) Κατηγορία διάβρωσης Εξωτερικού χώρου Ενδεικτικό περιβάλλον Εσωτερικού χώρου Συστήματα βαφής Hempel C1 πολύ χαμηλή - Κτίρια με θέρμανση και καθαρή ατμόσφαιρα, όπως γραφεία, καταστήματα, σχολεία, ξενοδοχεία. Σελίδες C2 χαμηλή Ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με χαμηλά επίπεδα ρύπανσης, ως επί το πλείστον, αγροτικές περιοχές. Κτίρια χωρίς θέρμανση στα οποία μπορεί να προκληθεί συμπύκνωση υδρατμών π.χ. αποθήκες, αθλητικές εγκαταστάσεις. Σελίδες C3 μέτρια Βιομηχανικά και αστικά ατμοσφαιρικά περιβάλλοντα με μέσα επίπεδα ρύπανσης από οξείδιο του θείου (IV). Παράκτιες περιοχές με χαμηλή αλμυρότητα. Αίθουσες παραγωγής με αυξημένη υγρασία και μέτρια ρύπανση του αέρα, π.χ. εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων, πλυντήρια, ζυθοποιίες, γαλακτοκομικές μονάδες. Σελίδες C4 υψηλή Βιομηχανικές περιοχές και παράκτιες περιοχές με μέτρια αλμυρότητα. Εργοστάσια χημικών, πισίνες, ναυπηγεία. Σελίδες C5-I πολύ υψηλή (βιομηχανία) Βιομηχανικές περιοχές με υψηλή υγρασία και επιθετική ατμόσφαιρα. Κτίρια και περιοχές με σχεδόν μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και αυξημένη ρύπανση. Σελίδες C5-M πολύ υψηλή (ναυτιλία) Παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές με υψηλή αλμυρότητα. Κτίρια και περιοχές με σχεδόν μόνιμη συμπύκνωση υδρατμών και αυξημένη ρύπανση. Σελίδες

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Οι κατηγορίες διάβρωσης για το νερό και το έδαφος, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944, είναι οι παρακάτω: Im1 γλυκό νερό Im2 θαλασσινό ή γλυφό νερό Im3 έδαφος Κατηγορίες διάβρωσης Περιβάλλον Ενδεικτικά περιβάλλοντα και κατασκευές Συστήματα βαφής Hempel Im1 Γλυκό νερό Παραποτάμιες εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας Im2 Θαλασσινό ή γλυφό νερό Θαλάσσια λιμάνια με τις παρακάτω κατασκευές: υδατοφράκτης εκκένωσης, δεξαμενές ανύψωσης, πάσσαλοι, προβλήτες, παράκτιες κατασκευές Σελίδες Im3 Έδαφος Υπόγειες δεξαμενές, χαλύβδινοι πάσσαλοι, αγωγοί 8

9 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ β. Είδος επιφάνειας που χρήζει προστασίας Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επίστρωσης σχετίζεται κατά κανόνα με τα κατασκευαστικά υλικά που θα προστατευθούν, όπως ο χάλυβας, ο γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας, ο επιμεταλλωμένος χάλυβας, το αλουμίνιο ή ο ανοξείδωτος χάλυβας. Η προετοιμασία της επιφάνειας, οι επιστρώσεις που θα χρησιμοποιηθούν (ιδιαίτερα, το αστάρι) και το συνολικό πάχος του συστήματος εξαρτώνται επίσης από το κατασκευαστικό υλικό που θα προστατευθεί. γ. Απαιτούμενη διάρκεια ζωής συστήματος βαφής Η διάρκεια ζωής ενός συστήματος βαφής είναι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εφαρμογή μέχρι την πρώτη απαιτούμενη συντήρηση. Το πρότυπο ISO προβλέπει τρεις διαφορετικές χρονικές κλίμακες για την κατηγοριοποίηση της διάρκειας ζωής: ΜΙΚΡΗ - L ΜΕΣΑΙΑ - M ΜΕΓΑΛΗ - H 2 έως 5 έτη 5 έως 15 έτη άνω των 15 ετών δ. Προγραμματισμός της διαδικασίας εφαρμογής χρώματος Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τα διάφορα στάδια κατασκευής ενός έργου καθορίζουν τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής του συστήματος βαφής. Ιδιαίτερη σημασία, θα πρέπει να δοθεί στα διάφορα τμήματα της κατασκευής κατά το στάδιο προκατασκευής τους - όταν τα τμήματα αυτά, προκατασκευάζονται εντός και εκτός του εργοταξίου - και μετά την ολοκλήρωση των σταδίων κατασκευής του έργου. Ο προγραμματισμός της εργασίας είναι απαραίτητος, προκειμένου να συνυπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία της επιφάνειας και ο χρόνος που χρειάζεται για το στέγνωμα/ τη σκλήρυνση του χρώματος σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και την υγρασία. Επιπλέον, εάν ένα στάδιο της κατασκευής διεξάγεται σε προστατευμένο περιβάλλον εργοστασίου και το επόμενο στάδιο λαμβάνει χώρα στο εργοτάξιο, θα πρέπει να συνυπολογίζονται και τα διαστήματα επαναβαφής. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Hempel βρίσκεται πάντα στη διάθεση των πελατών της και μπορεί να τους βοηθήσει να επιλέξουν το κατάλληλο σύστημα επίστρωσης, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hempel. 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 2.1. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ταξινόμηση του βαθμού προετοιμασίας χαλύβδινων επιφανειών, ωστόσο η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται σε αυτές που παρουσιάζονται στη συνέχεια. A. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO Βασικές κατηγορίες αρχικής προετοιμασίας της επιφάνειας με μεθόδους αμμοβολής Sa 3 Αμμοβολή μέχρι το βαθμό του καθαρού χάλυβα (οπτικά) Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους, και δεν θα πρέπει να φέρει καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Θα πρέπει να έχει ομοιόμορφο μεταλλικό χρώμα. Sa 2 ½ Sa 2 Sa 1 Πολύ επιμελής αμμοβολή Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα, ρύπους και καλαμίνα, καθώς και σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να δίνουν την εντύπωση ελαφρών λεκέδων σε μορφή κηλίδων ή λωρίδων. Επιμελής αμμοβολή Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους, και θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί, στο μεγαλύτερο μέρος τους, καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να είναι σταθερά προσκολλημένα στην επιφάνεια 2. Ελαφρά αμμοβολή Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους και, σε μικρό βαθμό, θα έχουν αφαιρεθεί καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα 1. Σημειώσεις: 1. Ο όρος «ξένα σώματα» μπορεί να περιλαμβάνει υδατοδιαλυτά άλατα και υπολείμματα συγκόλλησης. Οι συγκεκριμένοι ρύποι δεν απομακρύνονται πάντα από την επιφάνεια με αμμοβολή, καθαρισμό με το χέρι και καθαρισμό με ηλεκτρικά εργαλεία ή φλόγα. Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αφαίρεση με υδροβολή. 2. Η καλαμίνα, η σκωρία ή οι επικαλύψεις χρώματος θεωρούνται ότι επιδεικνύουν ανεπαρκή πρόσφυση εάν μπορούν να αφαιρεθούν με ένα αιχμηρό μαχαίρι. 10

11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Βασικές κατηγορίες αρχικής προετοιμασίας της επιφάνειας με καθαρισμό με το χέρι St 3 St 2 Πολύ επιμελής καθαρισμός με το χέρι και με ηλεκτρικό εργαλείο Η μόνη διαφορά με την κατηγορία St 2 είναι ότι η επιφάνεια θα πρέπει να καθαρίζεται πολύ πιο επιμελώς, ώστε να αποκτήσει μία μεταλλική λάμψη που θα διαφαίνεται από το μεταλλικό υπόστρωμα. Επιμελής καθαρισμός με το χέρι και με ηλεκτρικό εργαλείο Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους, καθώς και καλαμίνα, σκωρία, άλλες επιστρώσεις και ξένα σώματα ανεπαρκούς πρόσφυσης (βλ. σημείωση παρακάτω). Σημειώσεις: Η κατηγορία προετοιμασίας St 1 δεν συμπεριλαμβάνεται, καθώς αντιστοιχεί σε ακατάλληλη προς βαφή επιφάνεια. 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ B. Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με υδροβολή Ο Βαθμός προετοιμασίας επιφάνειας μέσω καθαρισμού με υδροβολή περιλαμβάνει αφενός, τo βαθμό καθαρότητας και αφετέρου, το βαθμό επιφανειακής οξείδωσης, καθώς είναι πιθανό να προκύψει επιφανειακή οξείδωση στον καθαρισμένο χάλυβα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ταξινόμησης του βαθμού στον οποίο είναι προετοιμασμένη μια χαλύβδινη επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με υδροβολή. Η παρούσα μελέτη χρησιμοποίησε το πρότυπο κατηγοριών προετοιμασίας επιφάνειας ISO , το οποίο προβλέπει ψεκασμό νερού υπό υψηλή πίεση: «Αρχικές συνθήκες επιφάνειας, βαθμός προετοιμασίας και βαθμός επιφανειακής οξείδωσης για την υδροβολή υψηλής πίεσης» Το πρότυπο ισχύει για την προετοιμασία της επιφάνειας με υδροβολή για επικάλυψη με χρώμα. Διακρίνει τρία επίπεδα καθαρότητας, αναφορικά με ορατούς ρύπους (Wa 1 Wa 2½), όπως σκωρία, καλαμίνα, επικαλύψεις παλιού χρώματος και άλλα ξένα σώματα: Περιγραφή της επιφάνειας μετά τον καθαρισμό: 12 Wa 1 Wa 2 Wa 2½ Υδροβολή ελαφρού καθαρισμού Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια και γράσα, χαλαρής πρόσφυσης ή ελαττωματικό χρώμα, χαλαρής πρόσφυσης σκωρία και άλλα ξένα σώματα. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να είναι διασκορπισμένα και σταθερά προσκολλημένα. Υδροβολή επιμελούς καθαρισμού Αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, η επιφάνεια δεν θα πρέπει να φέρει ορατά λάδια, γράσα και ρύπους και θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί, στο μεγαλύτερο μέρος τους, σκωρία, επικαλύψεις προηγούμενου χρώματος και ξένα σώματα. Τυχόν κατάλοιπα ρύπων θα πρέπει να είναι τυχαία διασκορπισμένα και μπορεί να περιλαμβάνουν σταθερά προσκολλημένες επικαλύψεις, σταθερά προσκολλημένα ξένα σώματα και λεκέδες από προϋπάρχουσα σκωρία. Υδροβολή πολύ επιμελούς καθαρισμού Αν η επιφάνεια παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί όλα τα ορατά ίχνη σκωρίας, λάδια, γράσα, οι επικαλύψεις προηγούμενου χρώματος και, εκτός από ανεπαίσθητα ίχνη, όλα τα υπόλοιπα ξένα σώματα. Αποχρωματισμός της επιφάνειας μπορεί να υπάρχει στα σημεία που η αρχική επίστρωση δεν ήταν άθικτη. Γκρίζοι ή καφέ/ μαύροι αποχρωματισμοί, οι οποίοι παρατηρούνται σε διάστικτο και διαβρωμένο χάλυβα, δεν μπορούν να αφαιρεθούν με επιπρόσθετο ψεκασμό νερού.

13 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Περιγραφή της εξωτερικής εμφάνισης της επιφάνειας αναφορικά με τις τρεις κατηγορίες επιφανειακής οξείδωσης: L Ελαφρά επιφανειακή οξείδωση Επιφάνεια η οποία, αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, παρουσιάζει μικρής έκτασης στρώση σκωρίας, κιτρινωπού/ καφέ χρώματος, μέσα από την οποία διαφαίνεται ακόμα το χαλύβδινο υπόστρωμα. Η σκωρία (η οποία γίνεται ορατή ως αποχρωματισμός) μπορεί να είναι ομοιόμορφα διασπαρμένη ή να υπάρχει επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα τμήματα, ωστόσο επιδεικνύει σταθερή πρόσφυση και δεν απομακρύνεται εύκολα με απαλό σκούπισμα με πανί. M H Μέτρια επιφανειακή οξείδωση Επιφάνεια η οποία, αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, παρουσιάζει ένα στρώμα σκωρίας κιτρινωπού/ καφέ χρώματος που επισκιάζει την αρχική χαλύβδινη επιφάνεια. Η σκωρία μπορεί να είναι ομοιόμορφα διασπαρμένη ή να υπάρχει επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα τμήματα, ωστόσο επιδεικνύει αρκετά σταθερή πρόσφυση και αφήνει στο πανί ελαφρά ίχνη εάν η επιφάνεια σκουπιστεί απαλά.. Έντονη επιφανειακή οξείδωση Επιφάνεια η οποία, αν παρατηρηθεί χωρίς μεγεθυντικό φακό, παρουσιάζει ένα στρώμα σκωρίας κόκκινουκιτρινωπού/καφέ χρώματος που επισκιάζει την αρχική χαλύβδινη επιφάνεια και επιδεικνύει χαμηλή πρόσφυση. Το στρώμα σκωρίας μπορεί να είναι ομοιόμορφα διασπαρμένο ή να υπάρχει επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα τμήματα και, επιπλέον, αφήνει στο πανί έντονα ίχνη εάν η επιφάνεια σκουπιστεί απαλά. 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 2.2 Είδη επιφανειών A. Χαλύβδινες επιφάνειες Για να διασφαλιστεί ότι ένα σύστημα επίστρωσης παρέχει μακροπρόθεσμη προστασία, είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε χρώματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να αξιολογείται η αρχική κατάσταση της χαλύβδινης επιφάνειας. Σε γενικές γραμμές, η κατάσταση μιας χαλύβδινης επιφάνειας πριν τη βαφή εντάσσεται σε μία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: α) γυμνή χαλύβδινη κατασκευή χωρίς προηγούμενες προστατευτικές επιστρώσεις β) χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με προπαρασκευαστικό αστάρι (shopprimer) γ) χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με σύστημα βαφής που χρήζει συντήρησης Οι συγκεκριμένες κατηγορίες επεξηγούνται πιο αναλυτικά στη συνέχεια. α. Γυμνή χαλύβδινη κατασκευή χωρίς προηγούμενες προστατευτικές επιστρώσεις Οι χαλύβδινες επιφάνειες που δεν έχουν προστατευθεί ποτέ με επιστρώσεις χρώματος μπορεί να είναι καλυμμένες, σε ποικίλο βαθμό, από σκωρία, καλαμίνα ή άλλους ρύπους (σκόνη, γράσα, ιοντική ρύπανση/ διαλυτά άλατα, κατάλοιπα κ.λπ.). Η αρχική κατάσταση τέτοιου είδους επιφανειών καθορίζεται από το πρότυπο ISO : «Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας».. Το πρότυπο ISO προβλέπει τέσσερις αρχικές καταστάσεις για χαλύβδινες επιφάνειες: A, B,C,D : A Χαλύβδινη επιφάνεια καλυμμένη σε μεγάλο βαθμό από προσκολλημένη καλαμίνα, αλλά ελάχιστη ή και καθόλου σκωρία. B Χαλύβδινη επιφάνεια η οποία έχει αρχίσει να σκουριάζει και από την οποία η καλαμίνα έχει αρχίσει να αποκολλάται. C Χαλύβδινη επιφάνεια στην οποία η καλαμίνα έχει αποκολληθεί ή μπορεί να αφαιρεθεί με απόξεση, αλλά με λίγες κοιλότητες ορατές υπό φυσιολογικές συνθήκες παρατήρησης. 14 D Χαλύβδινη επιφάνεια στην οποία η καλαμίνα έχει αποκολληθεί και στην οποία είναι ορατές αρκετές κοιλότητες υπό φυσιολογικές συνθήκες παρατήρησης.

15 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Οι αντίστοιχες φωτογραφίες απεικονίζουν τα επίπεδα διάβρωσης, τις κατηγορίες προετοιμασίας μη προστατευμένων χαλύβδινων επιφανειών και χαλύβδινων επιφανειών μετά την ολική αφαίρεση των προηγούμενων επιστρώσεων.. A GRADE Sa 2 1/2 B GRADE Sa 2 1/2 C GRADE Sa 2 1/2 D GRADE Sa 2 1/2 A GRADE Sa 3 B GRADE Sa 3 C GRADE Sa 3 D GRADE Sa 3 β. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με προπαρασκευαστικό αστάρι (shopprimer) Ο βασικός σκοπός της εφαρμογής προπαρασκευαστικών ασταριών είναι η προστασία των χαλύβδινων ελασμάτων και των δομικών στοιχείων. Χρησιμοποιούνται στο στάδιο της προκατασκευής, ή κατά την αποθήκευση, πριν την εφαρμογή του κυρίως συστήματος βαφής. Το πάχος μεμβράνης ενός προπαρασκευαστικού ασταριού ισούται συνήθως με μm (τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε λείο δοκιμαστικό έλασμα). Τα χαλύβδινα ελάσματα και τα δομικά στοιχεία που είναι επικαλυμμένα με προπαρασκευαστικά αστάρια μπορούν να συγκολληθούν. Η Hempel προσφέρει τα ακόλουθα προπαρασκευαστικά αστάρια (shopprimers): Το HEMPEL S SHOPPRIMER (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα εποξικό προπαρασκευαστικό αστάρι διαλύτου, με χρωστικές πολυφωσφορικού ψευδαργύρου. Έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού ή εφαρμογή με το χέρι. Το HEMPEL S SHOPPRIMER ZS (διάρκεια προστασίας 4 έως 6 μήνες) είναι ένα προπαρασκευαστικό αστάρι διαλύτου, το οποίο περιέχει πυριτικό ψευδάργυρο και έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού. Το HEMPEL S SHOPPRIMER ZS (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα προπαρασκευαστικό αστάρι διαλύτου, το οποίο περιέχει πυριτικό ψευδάργυρο και έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού. Το HEMUCRYL SHOPPRIMER (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα υδατοδιαλυτό ακρυλικό προπαρασκευαστικό αστάρι. Έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού ή εφαρμογή με το χέρι. Το HEMUDUR SHOPPRIMER (διάρκεια προστασίας 3 έως 5 μήνες) είναι ένα υδατοδιαλυτό εποξικό προπαρασκευαστικό αστάρι, το οποίο έχει σχεδιαστεί για αυτόματη εφαρμογή μέσω ψεκασμού. 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Οι επιφάνειες, οι οποίες είναι επικαλυμμένες με προπαρασκευαστικά αστάρια, πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την εφαρμογή ενός συστήματος τελικού χρώματος. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «δευτερεύουσα προετοιμασία επιφάνειας». Το αστάρι ενδέχεται να πρέπει να αφαιρεθεί εν μέρει ή ολικά. Η δευτερεύουσα προετοιμασία της επιφάνειας εξαρτάται από το σύστημα τελικού χρώματος και πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες: τη συμβατότητα του προστατευτικού ασταριού και του συστήματος τελικού χρώματος το προφίλ επιφάνειας που έχει επιτευχθεί κατά την προετοιμασία πριν την εφαρμογή του προστατευτικού ασταριού, δηλαδή, εάν το προφίλ είναι κατάλληλο για σύστημα τελικού χρώματος Οι επιφάνειες, οι οποίες είναι επικαλυμμένες με προπαρασκευαστικά αστάρια, πρέπει πάντα να πλένονται καλά με υγρό απορρυπαντικό (π.χ. HEMPEL S LIGHT CLEAN 99350) υπό πίεση MPa και στη συνέχεια να ξεπλένονται εξίσου προσεκτικά, πριν την εφαρμογή του συστήματος βαφής. Ίχνη διάβρωσης και ζημιές από σημεία συγκόλλησης πρέπει να απομακρύνονται με βάση την κατηγορία προετοιμασίας, όπως καθορίζεται στο πρότυπο ISO γ. Χαλύβδινη επιφάνεια επικαλυμμένη με σύστημα βαφής που χρήζει συντήρησης Η κατάσταση του υπάρχοντος συστήματος βαφής πρέπει να αξιολογείται με βάση την κατηγορία φθοράς σύμφωνα με το πρότυπο και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε φορά που διεξάγονται εργασίες συντήρησης. Πρέπει να καθορίζεται αν το σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί ολικά ή αν μπορούν να διατηρηθούν τμήματα της επίστρωσης. Ως προς τον απαιτούμενο βαθμό προετοιμασίας της επιφάνειας, ανατρέξτε στο πρότυπο ISO : «Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων Οπτική αξιολόγηση της καθαρότητας της επιφάνειας Κατηγορίες προετοιμασίας επικαλυμμένων χαλύβδινων επιφανειών μετά την τοπική αφαίρεση των προηγούμενων επιστρώσεων». B. Επιφάνειες γαλβανισμένου εν θερμώ χάλυβα, αλουμινίου και ανοξείδωτου χάλυβα Εκτός από τον τυποποιημένο χάλυβα, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή άλλα μη σιδηρούχα υλικά, όπως γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας, αλουμίνιο ή υψηλού κράματος χάλυβες. Όλα αυτά τα υλικά απαιτούν μια ειδική προσέγγιση όσον αφορά την προετοιμασία της επιφάνειας και την επιλογή του συστήματος βαφής. α. Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας Όταν ο γαλβανισμένος χάλυβας εκτίθεται στην ατμόσφαιρα, σχηματίζονται στην επιφάνειά του προϊόντα διάβρωσης του ψευδαργύρου. Τα προϊόντα αυτά ποικίλουν από άποψη σύνθεσης και πρόσφυσης και συνεπώς επηρεάζουν τις ιδιότητες πρόσφυσης των συστημάτων βαφής που εφαρμόζονται. Γενικά, θεωρείται ότι η καλύτερη επιφάνεια προς βαφή είναι μια επιφάνεια καθαρού (μέσα σε μερικές ώρες μετά τη διαδικασία γαλβανισμού) ή εκτεθειμένου σε καιρικές συνθήκες ψευδάργυρου. Για το ενδιάμεσο διάστημα, συνιστάται η αφαίρεση των προϊόντων διάβρωσης ψευδαργύρου μέσω πλύσης της επιφάνειας με αλκαλικό καθαριστικό της Hempel. Η πλύση αυτή μπορεί να γίνει με ένα μείγμα 20 λίτρων καθαρού νερού προς μισό λίτρο απορρυπαντικού LIGHT CLEAN της HEMPEL. Το μείγμα πρέπει να απλωθεί στην επιφάνεια και στη συνέχεια να ξεπλυθεί μετά από μισή ώρα, κατά προτίμηση υπό υψηλή πίεση. Εάν χρειάζεται, η πλύση πρέπει να συνδυάζεται με τρίψιμο με μια ειδική σκληρή βούρτσα απο νάιλον τρίχωμα, με γυαλόχαρτο ή εναλλακτικά πρέπει να καθαρίζεται η επιφάνεια με κάποιο λειαντικό μέσο (γυάλινα σφαιρίδια, άμμος, κ.λπ.). Για συστήματα επιστρώσεων χαμηλών κατηγοριών διάβρωσης, συνιστάται η χρήση ειδικών ασταριών πρόσφυσης. Για συστήματα επιστρώσεων υψηλών κατηγοριών διάβρωσης, η προετοιμασία της επιφάνειας πρέπει να περιλαμβάνει μηχανική προετοιμασία της επιφάνειας, κατά προτίμηση μέσω ελαφράς αμμοβολής με κάποιο ανόργανο λειαντικό μέσο. β. Αλουμίνιο και ανοξείδωτος χάλυβας Επιφάνειες από αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να καθαρίζονται με γλυκό νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια να ξεπλένονται καλά με γλυκό νερό υπό πίεση. Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη πρόσφυση του συστήματος βαφής, συνιστάται η αμμοβολή με κάποιο ανόργανο λειαντικό μέσο ή η χρήση ειδικών βουρτσών. 16 Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους προετοιμασίας επιφάνειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hempel.

17 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 3 ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι επιστρώσεις χαρακτηρίζονται από διαφορετικές θερμοκρασιακές αντοχές, ανάλογα με το συγκολλητικό υλικό και τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. Οι θερμοκρασιακές αντοχές των διαφόρων τύπων επιστρώσεων απεικονίζονται παρακάτω. 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL 4.1. Τύποι επιστρώσεων Η Hempel προσφέρει τους παρακάτω βασικούς τύπους επιστρώσεων: - ενός συστατικού: α) Αλκυδικά β) Ακρυλικά γ) Πολυσιλοξανικά (για υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας) - δύο συστατικών: α) Εποξικά (καθαρά και τροποποιημένα) β) Πολυουρεθανικά γ) Πυριτικού ψευδαργύρου δ) Υβριδικής πολυσιλοξάνης 4.2. Επεξήγηση ονομασιών προϊόντων Hempel Γενικά, η ονομασία ενός χρώματος της Hempel αποτελείται από ένα όνομα προϊόντος και έναν πενταψήφιο αριθμό π.χ. HEMPATEX-HI BUILD Το όνομα του προϊόντος υποδηλώνει την κατηγορία και τον τύπο στον οποίο ανήκει το χρώμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

19 ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL Φυσικού στεγνώματος: HEMPATEX HEMUCRYL Ακρυλικό (διαλύτου) Ακρυλικό (υδατοδιαλυτό) Χημικής σκλήρυνσης: HEMPALIN HEMULIN HEMPADUR HEMUDUR HEMPATHANE HEMUTHANE GALVOSIL HEMPAXANE Αλκυδικό, τροποποιημένο αλκυδικό (στέγνωμα με οξείδωση) Αλκυδικό (υδατοδιαλυτό) Εποξικό, τροποποιημένο εποξικό (διαλύτου, χωρίς διαλύτες) Εποξικό (υδατοδιαλυτό) Πολυουρεθανικό (διαλύτου) Πολυουρεθανικό (υδατοδιαλυτό) Πυριτικού ψευδαργύρου Υβριδικής πολυσιλοξάνης (διαλύτου) 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ο πενταψήφιος αριθμός προσδιορίζει τις υπόλοιπες ιδιότητες του προϊόντος. Τα πρώτα δύο ψηφία αφορούν στη βασική λειτουργία και το τύπο του προϊόντος. Το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο είναι σειριακοί αριθμοί. Το πέμπτο ψηφίο προσδιορίζει συγκεκριμένες συνθέσεις του ίδιου προϊόντος, π.χ. σκλήρυνση σε υψηλή/ χαμηλή θερμοκρασία, σκλήρυνση σε μέτρια θερμοκρασία, συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, τα πρώτα τέσσερα ψηφία καθορίζουν την απόδοση για τον τελικό χρήστη, δηλαδή, την απόδοση του χρώματος αφού στεγνώσει, σκληρύνει. Το πέμπτο ψηφίο αφορά συνήθως στις συνθήκες εφαρμογής, μπορεί όμως και να χρησιμοποιείται καθαρά για λόγους logistics. Πρώτο ψηφίο: Λειτουργία: 0 Διάφανο βερνίκι, διαλυτικό 1 Αστάρι για χάλυβα και άλλα μέταλλα 2 Αστάρι για μη μεταλλικές επιφάνειες 3 Προϊόν σε μορφή πάστας, υλικό πλούσιο σε στερεά 4 Ενδιάμεση επίστρωση, επίστρωση μεγάλου πάχους για χρήση με/χωρίς αστάρι και τελική επίστρωση 5 Τελική επίστρωση 6 Διάφορα 7 Υφαλόχρωμα 8 Διάφορα 9 Διάφορα Δεύτερο ψηφίο: Τύπος χρώματος: _ 0 _ Άσφαλτος, πίσσα, ορυκτή πίσσα _1 _ Λάδι, βερνίκι λαδιού, μακράς αλυσίδας μορίων αλκυδικού λαδιού _ 2 _ Αλκυδικό ενδιάμεσης έως μεγάλης αλυσίδας μορίων λαδιού _ 3 _ Αλκυδικό μικρής αλυσίδας μορίων λαδιού, εποξικός εστέρας, αλκυδικό σιλικονούχο, αλκυδικό ουρεθανικό _ 4 _ Διάφορα _ 5 _ Συγκολλητικό υλικό αντίδρασης (μη οξειδωτικό), ενός ή δύο συστατικών _ 6 _ Συγκολλητικό υλικό φυσικού στεγνώματος (διαλύτου) (άλλο εκτός από ) _ 7 _ Διάφορα _ 8 _ Υδατική διάλυση, διαλυτικό _ 9 _ Διάφορα Παράδειγμα ονομασίας προϊόντος: HEMPATEX ENAMEL _ 6 0 Τελικό χρώμα Φυσικού στεγνώματος Σειριακός αριθμός Τυποποιημένη σύνθεση HEMPATEX

21 ΧΡΩΜΑΤΑ HEMPEL Τα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών και τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των προϊόντων της Hempel είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Hempel στις τοπικές γλώσσες. Για να βρείτε τα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών: 4.3. Αναγνώριση Αποχρώσεων Hempel Τα χρώματα, και ειδικά τα αστάρια, αναγνωρίζονται από έναν 5ψήφιο αριθμό ως ακολούθως: Λευκό Λευκωπό, γκρι Μαύρο Κίτρινο, κρεμ, μπεζ Μπλε, βιολετί Πράσινο Κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ Καφέ Οι αριθμοί τυποποιημένων αποχρώσεων της Hempel δεν σχετίζονται άμεσα με τους επίσημους αριθμούς τυποποιημένων χρωμάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση των τελικών χρωμάτων ή άλλων επιλεγμένων προϊόντων, μπορούν να καθοριστούν αποχρώσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες επίσημες, τυποποιημένες αποχρώσεις, όπως RAL, BS, NCS κ.λπ. Παράδειγμα αναγνώρισης απόχρωσης: HEMPADUR Προϊόν HEMPADUR στην τυποποιημένη απόχρωση Hempel ανοιχτό γκρι HEMPADUR 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 5 ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Υπάρχουν διάφοροι χρήσιμοι ορισμοί και όροι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία προστατευτικών επιστρώσεων. Εμείς σας παρέχουμε κάποιους βασικούς όρους με τους οποίους θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι κατά την ενασχόλησή σας με τις βαφές: Στερεά κατά όγκο Τα στερεά κατά όγκο (στερεά κ.ό.) εκφράζουν σε ποσοστό το λόγο: Πάχος ξηρής μεμβράνης Πάχος υγρής μεμβράνης Ο αριθμός που δηλώνεται έχει οριστεί ως ο λόγος πάχους ξηρής μεμβράνης προς το πάχος υγρής μεμβράνης της επίστρωσης, στο πάχος που υποδεικνύεται υπό εργαστηριακές συνθήκες, στις οποίες δεν προκύπτει απώλεια χρώματος. Θεωρητική Καλυπτική Ικανότητα Η θεωρητική καλυπτική ικανότητα του χρώματος, με συγκεκριμένο πάχος ξηρής μεμβράνης, σε απολύτως λεία επιφάνεια, υπολογίζεται ως εξής: Στερεά κ.ό. % x 10 = m 2 /λίτρο Πάχος ξηρής μεμβράνης (μικρά) Πρακτική Κατανάλωση Η πρακτική κατανάλωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη θεωρητική κατανάλωση με έναν αντίστοιχο συντελεστή κατανάλωσης (CF). Ο συντελεστής κατανάλωσης ή η πρακτική κατανάλωση δεν μπορεί να δηλωθεί στα Δελτία Τεχνικών Προδιαγραφών των προϊόντων, καθώς εξαρτάται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως: έχει μέσο πάχος μεγαλύτερο από το προδιαγραφόμενο πάχος ξηρής μεμβράνης, ώστε να συμμορφώνεται, για παράδειγμα, με τον κανόνα 80:20. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση χρώματος θα είναι υψηλότερη από τη θεωρητική υπολογισμένη ποσότητα, εάν θέλετε να επιτύχετε το ελάχιστο προδιαγραφόμενο πάχος μεμβράνης. β. Μέγεθος και σχήμα επιφάνειας: Επιφάνειες περίπλοκου σχήματος και επιφάνειες μικρού μεγέθους έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερη κατανάλωση λόγω του ψεκασμού εκτός της επιφάνειας, συγκριτικά με την τετράγωνη, επίπεδη επιφάνεια που χρησιμοποιήθηκε για το θεωρητικό υπολογισμό. γ. Τραχύτητα επιφάνειας του υποστρώματος: Όταν το υπόστρωμα επιδεικνύει ιδιαίτερα τραχιά επιφάνεια, δημιουργείται νεκρός όγκος, στον οποίο χρησιμοποιείται περισσότερο χρώμα απ όσο θα χρειαζόταν εάν η επιφάνεια ήταν λεία και αυτό επηρεάζει οποιουσδήποτε θεωρητικούς υπολογισμούς. Σε προστατευτικά αστάρια με λεπτή μεμβράνη, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια φαινομενικά μεγαλύτερη επιφάνεια και συνεπώς υψηλότερη κατανάλωση, καθώς η μεμβράνη χρώματος καλύπτει βαθουλώματα της ανώμαλης επιφάνειας. δ. Φυσικές απώλειες: Παράγοντες, όπως κατάλοιπα στα δοχεία, τις αντλίες και τους σωλήνες, απορριφθέν χρώμα λόγω υπέρβασης της διάρκειας ζωής στο δοχείο, απώλειες λόγω των ατμοσφαιρικών συνθηκών, ανεπαρκείς δεξιότητες του χρωματιστή κ.λπ. συμβάλλουν σε υψηλότερη κατανάλωση. α. Κυματότητα μεμβράνης χρώματος: Όταν η εφαρμογή του χρώματος γίνεται με το χέρι, η μεμβράνη χρώματος θα επιδεικνύει επιφανειακά ορισμένη κυματότητα. Επιπλέον, θα 22 Για περισσότερους ορισμούς ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Hempel.

23 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ & ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (σύμφωνα με το πρότυπο ISO :2007) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε κλειστούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για τις Κατηγορίες Διάβρωσης C1/C2 * 1 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 0-5 Έτη ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 80 μm ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN PRIMER ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 80 μm ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 80 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm 5-15 ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN PRIMER Έτη 2 ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 120 μm 24

25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C1/C2 C1/C2 Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΔ Αλκυδικό 2x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΥ Αλκυδικό 2x HEMULIN PRIMER ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΥ Ακρυλικό 2x HEMUCRYL PRIMER HB Άνω των ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Ετών Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR MASTIC 45880/ Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 160 μm ΧΥ Εποξικό 1x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας.. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

26 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C3 * 1 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 0-5 Έτη ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK PRIMER ΧΔ Αλκυδικό 1x HEMPAQUICK ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN PRIMER ΧΥ Αλκυδικό 1x HEMULIN ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 120 μm ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 120 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL PRIMER HB ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Συνολικό ΠΞΜ 160 μm 5-15 ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR Έτη 2 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 160 μm 3 ΧΥ Εποξικό ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUDUR x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 160 μm 26

27 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C3 C3 Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΥ Ακρυλικό 2x HEMUCRYL PRIMER HB ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 180 μm *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια πυριτικού ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

28 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C4 * 1 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 0-5 Έτη 1 2 ΧΥ Ακρυλικό 2x HEMUCRYL PRIMER HB ΧΥ Ακρυλικό 1x HEMUCRYL ENAMEL HB Συνολικό ΠΞΜ 200 μm ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR MASTIC 45880/1 200 Συνολικό ΠΞΜ 200 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΔ Εποξικός 5-15 Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC Έτη 3 ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 1x HEMUDUR μm ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 200 μm 28

29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C4 Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. C4 Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΔ Πυριτικός Ψευδάργυρος 1x HEMPEL s GALVOSIL ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά προπαρασκευαστικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C5-Ι * 1 (Βιομηχανία) Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. 30

31 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-I Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 240 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 320 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Πυριτικός Ψευδάργυρος 1x HEMPEL s GALVOSIL ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm C5-I *1 Σε χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια πυριτικού ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά προπαρασκευαστικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης

32 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές σε ανοιχτούς χώρους Ενδεικτικά Συστήματα κατάλληλα για την Κατηγορία Διάβρωσης C5-Μ * 1 (Θαλάσσιο περιβάλλον) Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 200 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΥ Εποξικό 3x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 1x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 240 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 240 μm Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες. 32

33 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ C5-M Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 240 ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 320 μm ΧΔ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMPADUR ZINC ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΥ Εποξικός Ψευδάργυρος 1x HEMUDUR ZINC ΧΥ Εποξικό 2x HEMUDUR ΧΥ Πολυουρεθάνη 1x HEMUTHANE ENAMEL Συνολικό ΠΞΜ 280 μm ΧΔ Πυριτικός Ψευδάργυρος 1x HEMPEL s GALVOSIL ΧΔ Εποξικό 2x HEMPADUR ΧΔ Πολυουρεθάνη 1x HEMPATHANE HS Συνολικό ΠΞΜ 280 μm *1 Για χώρους στους οποίους δεν είναι δυνατή η αμμοβολή μετά την παραγωγή, μια εναλλακτική αποτελεί η χρήση προπαρασκευαστικών ασταριών (shopprimers). Προτιμώνται τα προπαρασκευαστικά αστάρια πυριτικού ψευδαργύρου π.χ. το Hempel s Shopprimer ZS ή 15820, ιδιαίτερα για τη μετέπειτα επικάλυψη με χρώματα ψευδαργύρου. Εποξικά προπαρασκευαστικά αστάρια π.χ. το Hempel Shopprimer ή 18580, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση μετέπειτα επικάλυψης με χρώμα χωρίς ψευδάργυρο. Ζητήστε από τη Hempel να σας δώσει πιο συγκεκριμένες οδηγίες όσον αφορά τη βέλτιστη επιλογή προπαρασκευαστικού ασταριού και την ανάγκη δευτερεύουσας προετοιμασίας της επιφάνειας. ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης C5-M

34 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL 1. Για Χαλύβδινες Κατασκευές βυθισμένες σε νερό (εκτός από πόσιμο νερό) ή σε χώμα Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη Εποξικό HEMPADUR Εποξικό HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 320 μm Εποξικό HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 160 Εποξικό HEMPADUR MASTIC 45880/1/W 160 Συνολικό ΠΞΜ 320 μm Εποξικό GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Συνολικό ΠΞΜ 400 μm Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) Άνω των 15 Ετών Εποξικό HEMPADUR Εποξικό HEMPADUR Εποξικό HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 450 μm Εποξικό HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45701/3 125 Εποξικό HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751/3 150 Εποξικό HEMPADUR MULTI-STRENGTH 45751/3 150 Συνολικό ΠΞΜ 425 μm Εποξικό GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Εποξικό GF HEMPADUR MULTI-STRENGTH GF Συνολικό ΠΞΜ 700 μm Εποξικό HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 800 μm 34

35 ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 2. Για Χαλύβδινες Κατασκευές βυθισμένες σε πόσιμο νερό Διάρκεια Αρ. Τύπος Ενδεικτικά Συστήματα Βαφής Πάχος Ζωής Συστήματος Χρώματος Hempel (μικρά) 5-15 Έτη 1 2 Εποξικό (χωρίς διαλύτες) HEMPADUR Εποξικό (χωρίς διαλύτες) HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 400 μm Εποξικό (χωρίς διαλύτες) HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 400 μm 3. Επένδυση δεξαμενών καυσίμων (αργό πετρέλαιο, καύσιμα αεροσκαφών, βενζίνη κ.λπ.) Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Εποξικό (Φαινολικό) HEMPADUR Εποξικό (Φαινολικό) HEMPADUR Εποξικό (Φαινολικό) HEMPADUR Συνολικό ΠΞΜ 300 μm Για συστάσεις σχετικά με επενδύσεις δεξαμενών για άλλα χημικά, επικοινωνήστε με τα τοπικά γραφεία της Hempel. Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΔ= Χρώμα Διαλύτου ΧΥ= Χρώμα υδατοδιαλυτό ΠΞΜ= Πάχος Ξηρής Μεμβράνης GF= Glass Flake

36 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ HEMPEL Για Χαλύβδινες Κατασκευές που πρέπει να είναι ανθεκτικές στη θερμότητα Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Πυριτικός Ψευδάργυρος HEMPEL S GALVOSIL Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Συνολικό ΠΞΜ 125 μm Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 500 o C Η Hempel μπορεί να σας προσφέρει και πολλά άλλα συστήματα επιστρώσεων σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες 36

37 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Σιλικόνη HEMPEL S SILICONE ALUMINIUM Συνολικό ΠΞΜ 75 μm Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 600 o C Τύπος Χρώματος Ενδεικτικό Σύστημα Βαφής Hempel Πάχος (μικρά) Πυριτικός Ψευδάργυρος HEMPEL S GALVOSIL Συνολικό ΠΞΜ 80 μm Μέγιστη θερμοκρασιακή αντοχή: 500 o C ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Η εταιρεία HEMPEL ιδρύθηκε το 1915 και είναι ένας από τους πρώτους παγκόσμιους προμηθευτές χρωμάτων για τη ναυτιλία και τη βαριά βιομηχανία. Η έδρα της μητρικής εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ Συμμόρφωση με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ Συμμόρφωση με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ Συμμόρφωση με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΕ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία αναφορικά με τις εκπομπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ) 1999/13/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROTECT 321. Τεχνικό Φυλλάδιο. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Καταλύτης Κανονικός & Γρήγορος ΗARD 10 ΤΗΙΝ 50. Ακρυλικό διαλυτικό Κανονικό, Γρήγορο & Αργό

PROTECT 321. Τεχνικό Φυλλάδιο. ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Καταλύτης Κανονικός & Γρήγορος ΗARD 10 ΤΗΙΝ 50. Ακρυλικό διαλυτικό Κανονικό, Γρήγορο & Αργό Τεχνικό Φυλλάδιο Ακρυλικό Αστάρι ΗARD 10 ΤΗΙΝ 50 ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Καταλύτης Κανονικός & Γρήγορος Ακρυλικό διαλυτικό Κανονικό, Γρήγορο & Αργό ΧΡΗΣΗ Μέσα Μεταφοράς Μηχανήματα & Εξοπλισμός ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m²

Συστατικό A = +43 o C Συστατικό B = +26 o C. Σύστημα. Αστάρι Sikalastic Metal Primer Περίπου 0.154l/m² Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.05.090 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010945074100000006 Sikalastic Metal Primer Sikalastic Metal Primer (Liquid Plastics Metal Primer) Αντιδιαβρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel

Hempafloor Συστήματα δαπέδου Hempel Ευρετήριο Συστήματα για χώρους στάθμευσης...04 Αυτοεπιπεδούμενα συστήματα...08 Πολυστρωματικά συστήματα...10 Αθλητικές εγκαταστάσεις...13 Οδική σήμανση...14 Προετοιμασία της επιφάνειας...15 Hempafloor

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου

Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Οδηγίες Προστασίας και Συντήρησης των Βαμμένων Profil Αλουμινίου Εισαγωγή Τα αρχιτεκτονικά πολυεστερικά χρώματα πούδρας, όταν εφαρμόζονται σωστά σε μία καλά επεξεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου, προσδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Sigma Multiprimer 3195

Sigma Multiprimer 3195 Sigma Multiprimer 3195 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μάιος 2013 Αντισκωριακό υπόστρωμα για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, με βάση καινοτόμο συνδυασμό συνθετικών ρητινών ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Για αστάρωμα χάλυβα, γαλβανισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών

Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Επαλειφόμενη πολυουρία υψηλού πάχους κατάλληλη για στεγάνωση ταρατσών Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας υψηλού πάχους, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες Μεταλλικές κατασκευές. Τύπος Υποστρώματος 75Α:25Β

Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες Μεταλλικές κατασκευές. Τύπος Υποστρώματος 75Α:25Β Περιγραφή Προιόντος To Neopox Special είναι υψηλών επιδόσεων εποξειδική αντιδιαβρωτική βαφή κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες

Metal 3in1. απευθείας στη σκουριά. Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες απευθείας στη σκουριά Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό βερνικόχρωμα για μεταλλικές επιφάνειες Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία. Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2006 Κωδικός:E.01.14 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Εποξειδική με οξείδια σιδήρου και τελική πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 08 0921. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Εποξειδική με οξείδια σιδήρου και τελική πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 08 0921. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 19/02/2014 (v1) Κωδικός: 07.06.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000040000004 EG-System EN 1504-2 08 0921 EG-System Εποξειδική με οξείδια σιδήρου και τελική

Διαβάστε περισσότερα

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία

Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Δύο συστατικών επαλειφόμενη πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Πεδία εφαρμογών Επαλειφόμενο στεγανωτικό πολυουρίας, ιδανικό για ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές. Κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Spectral UNDER 385. Τεχνικό Φυλλάδιο. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Εποξικό Αστάρι Σκληρυντής Χρωστική Μαύρη. Spectral UNDER 385 Spectral H 6985 Spectral Extra 745

Spectral UNDER 385. Τεχνικό Φυλλάδιο. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Εποξικό Αστάρι Σκληρυντής Χρωστική Μαύρη. Spectral UNDER 385 Spectral H 6985 Spectral Extra 745 Τεχνικό Φυλλάδιο Δύο Συστατικών Εποξικό Αστάρι Spectral H 6985 Spectral Extra 745 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Εποξικό Αστάρι Σκληρυντής Χρωστική Μαύρη ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Γρήγορο Στέγνωμα Πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015

NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 NEA ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μάιος 2015 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ταινία κάλυψης από κορεσμένο ημιρυτιδωμένο (κρεπ) χαρτί, επικαλυμμένη με ειδικά ανεπτυγμένη συγκολλητική ουσία από φυσικό καουτσούκ με βάση διαλύτη. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof Polyurea L. Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία

Neoproof Polyurea L. Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία Επαλειφόμενη αλειφατική πολυουρία Περιγραφή Προϊόντος Επαλειφόμενο στεγανωτικό αλειφατικής πολυουρίας, ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες όπου απαιτούνται υψηλές μηχανικές αντοχές και μεγάλη αντοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor S είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές

Katymper Piscine. Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 1 Katymper Piscine Υψηλής Αισθητικής Στρώση Στεγανοποίησης για Κολυμβητικές Δεξαμενές 2 Τσιμεντοειδούς Βάσης Έτοιμο προς χρήση Χρώματα: Λευκό, Μπλε, Γκρι, Κρεμ Μπορεί να χρωματιστεί με κατάλληλες χρωστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SikaCor System

ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SikaCor System ΒΑΦΗ ΥΨΗΛΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΗ ΣΙ- ΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΧΑΛΥΒΑ, ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Το σύστημα απαρτίζεται από τα εξής προϊόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Metallic Base Coat / Clear Coat

Metallic Base Coat / Clear Coat 1. Εισαγωγή Το ALEXSEAL Metallic Base Coat έχει σχεδιαστεί ειδικά για να αντέχει στο σκληρό θαλασσινό περιβάλλον. Αποτελείται από µία στρώση βάσης δύο συστατικών που προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος

Neoproof PU W. Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης. Περιγραφή Προϊόντος Πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση, υδατικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος To Neoproof PU W είναι ενός συστατικού τροποποιημένη πολυουρεθανική προστατευτική επίστρωση ιδανικό για εκτεθειμένες ταράτσες.

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών

Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Μέθοδος εφαρμογής υγρομόνωσης ταρατσών και προστασίας μεταλλικών κατασκευών Περιεχόμενα 1. Υγρομόνωση σε επιφάνεια σκυροδέματος... 3 1.1. Προεργασία υποστρώματος... 3 1.1.1 Επισκευές σε στοιχεία σκυροδέματος...

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Primer Surfacer EP II

Primer Surfacer EP II Περιγραφή Εποξικό αστάρι σουρφασέρ δυο συστατικών, χωρίς χρωµικά, που πληροί τις προδιαγραφές για πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) και µε καλές ιδιότητες πρόσφυσης και αντοχής στη διάβρωση σε όλα τα υποστρώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή.

Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι υλικό ενός συστατικού το οποίο πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και παράγει μια ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 1.0.3 Αστάρι / Σουρφασέρ

ελτίο Τεχνικών Πληροφοριών 1.0.3 Αστάρι / Σουρφασέρ Περιγραφή Το είναι ένα αστάρι σουρφασέρ ενός συστατικού µε βάση το νερό, και είναι κατάλληλο για συστήµατα επαναβαφής αυτοκινήτων. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές µε τρίψιµο ή υγρό σε υγρό σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών

VIMEPOX TOP-COAT. Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών VIMEPOX TOP-COAT Έγχρωμη εποξειδική επίστρωση δυο συστατικών Ιδιότητες Το VIMEPOX TOP-COAT είναι ένα έγχρωμο εποξειδικό σύστημα δυο συστατικών χωρίς διαλύτες. Το VIMEPOX TOP-COAT προσφέρει : Υψηλές μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 24200000-6 (ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΊΕΣ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μ/Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρμόδιος υπάλληλος: ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών

EN 1504-2 12 0921. 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 02/01/2014 (v1) Κωδικός: 03.06.060 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000270000010 EN 1504-2 12 0921 2-συστατικών εποξειδική βαφή, για επένδυση δεξαμενών Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών

Epoxy Aqua Paint. Epoxy Aqua Primer. Ειδικά Χρώματα. Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Ειδικά Χρώματα Epoxy Aqua Paint Εποξειδικό χρώμα νερού 2 συστατικών Εποξειδικό τελικό χρώμα νερού δύο συστατικών, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, κατάλληλο για την προστασία τσιμεντένιων, μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 10/06/2014 Κωδικός: 10.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010204030010000145 010402030010000125 EN 1504-4:2004 13 0099 2-συστατικών δομητικό εποξειδικό συγκολλητικό

Διαβάστε περισσότερα

Epoxol Design. Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων

Epoxol Design. Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Eποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες, κατάλληλο για δημιουργία διακοσμητικών αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Design είναι κατάλληλο για δάπεδα πολυκαταστημάτων, χώρων εστίασης, ξενοδοχείων ή κατοικιών.

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος.

Construction. Sikafloor -ProSeal-22. Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος EN 13813 06. Περιγραφή Προϊόντος. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 16/05/2014 Κωδικός: 11.01.020 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010803040050000002 EN 13813 06 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO (CLASSIC VERSION)

HYPERDESMO (CLASSIC VERSION) Page 1/5 Στεγανωτικό υλικό πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, με εύκολη εφαρμογή. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το για πάνω από 30 χρόνια είναι το υλικό που προσφέρει λύσεις για την στεγάνωση σε πάνω από 60 χώρες. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας, κατάλληλο για δάπεδα

Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας, κατάλληλο για δάπεδα Επαλειφόμενο ταχυστέγνωτο αλειφατικό σύστημα πολυουρίας, κατάλληλο για δάπεδα Περιγραφή προϊόντος Το Neodur Fast Track είναι ένα καινοτομικό σύστημα επαλειφόμενης πολυουρίας υψηλών στερεών, βάσεως διαλύτου.

Διαβάστε περισσότερα

Basecoat WB GT Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών Ιανουάριος 2015 L /L Χρώματα διπλής επίστρωσης

Basecoat WB GT Δελτίο Τεχνικών Πληροφοριών Ιανουάριος 2015 L /L Χρώματα διπλής επίστρωσης Περιγραφή Υδατοδιαλυτό χρώμα διπλής επίστρωσης τελευταίας τεχνολογίας, ενός συστατικού. Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία μεταλλικών και μη μεταλλικών αποχρώσεων καθώς και αποχρώσεων πέρλας. Έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος

Οδηγίες εγκατάστασης. Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος. Έλεγχος Οδηγίες εγκατάστασης Ελέγχος και προκαταρκτική επεξεργασία του υποστρώματος Έλεγχος Όταν ελέγχετε το υπόστρωμα, δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία και, στη συνέχεια, υποβάλλετε το υπόστρωμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Spectral KLAR 535 MAT

Spectral KLAR 535 MAT Τεχνικό Φυλλάδιο KLAR 535 MAT Δύο Συστατικών Ακρυλικό Βερνίκι KLAR 535 Ματ H 6125 SOLV 855 PLAST 775 EXTRA 835 ΠΡΟΪΟΝΤΑ Βερνίκι Ματ Σκληρυντής Standard, Γρήγορος, Αργός Διαλυτικό Standard, Γρήγορο, Αργό

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Construction. Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική βαφή EN 1504-2 ΕΝ 13813. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 21/02/2014 (v1) Κωδικός:07.09.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010602000080000002 EN 1504-2 ΕΝ 13813 11 11 0921 Σκληρή - ελαστικοποιημένη υβριδική εποξειδική/ πολυουρεθανική

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστο-πλαστική, ινοπλισμένη, μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN :

Construction. Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστο-πλαστική, ινοπλισμένη, μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων. Περιγραφή Προϊόντος EN : Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 06/2017 (v2) Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915106000000001 EN 1504-2:2004 14 0866 Ενός συστατικού, επαλειφόμενη, ελαστο-πλαστική, ινοπλισμένη, μεμβράνη υγρομόνωσης δωμάτων Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών. o C.

Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών. o C. Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών Περιγραφή προϊόντος Πεδία εφαρμογής Υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών νέας τεχνολογίας (UV Curable). Πιστοποιημένο προϊόν υψηλής ανακλαστικότητας και εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% 83 mg IR4

Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων <4% <70% 83 mg IR4 Πολλαπλών χρήσεων εποξειδικό σύστημα χωρίς διαλύτες για δημιουργία αυτoεπιπεδούμενων δαπέδων Χρήσεις To Epoxol Floor P είναι κατάλληλη επίστρωση για δάπεδα εργοστασίων, βιοτεχνιών, πολυκαταστημάτων, αποθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολεία του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες Μεταλλικές κατασκευές. Τύπος Υποστρώματος 75Α:25Β

Δάπεδα εργοστασίων, αποθηκών, γκαράζ Πισίνες, δεξαμενές, σιντριβάνια, βάρκες Μεταλλικές κατασκευές. Τύπος Υποστρώματος 75Α:25Β Περιγραφή Προιόντος To Neopox Special είναι υψηλών επιδόσεων εποξειδική αντιδιαβρωτική βαφή κατάλληλη για επιφάνειες που δέχονται μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και άλλες που βρίσκονται μόνιμα ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιανουάριος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα αφορά την προμήθεια για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή

Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 22/11/2006 Κωδικός: C.04.09 Sikagard -545 W Elastofill (M) Ελαστική ενδιάμεση στρώση σφράγισης και τελική βαφή Περιγραφή Προϊόντος Το Sikagard-545 W Elastofill (M) είναι

Διαβάστε περισσότερα

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο

KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο KEIM GRANITAL TEXNIKO Δ Ε Λ Τ Ι Ο Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες με βάση τα πυριτικά άλατα : - φιλικό για το περιβάλλον - οικονομικό - - προστατευτικό - ανεξίτηλο Φιλικό για το περιβάλλον Το ΚΕΙΜ-Granital

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος.

Construction. Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/11/2009 Κωδικός: 04.04.020 Sika MonoTop -910 N Γέφυρα πρόσφυσης και αντιδιαβρωτική προστασία κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος Construction Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

CP COAT 103. TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση,

CP COAT 103. TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, CP COAT 103 TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, 15.01.2010 TEXNIKΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3 η Έκδοση, 15.01.2010 CP COAT 103 1 περιγραφή Εποξειδκό αστάρι δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες με κλάσματα λιθανθρακόπισσας.

Διαβάστε περισσότερα

EN : 2004 EN συστατικού ελαστική, πολυουρεθανική, ματ βαφή σφράγισης

EN : 2004 EN συστατικού ελαστική, πολυουρεθανική, ματ βαφή σφράγισης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 21/03/2014 Κωδικός: 11.07.040 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010805010040000001-410 EN 1504-2: 2004 EN 13813 13 0921 Construction -410 1-συστατικού ελαστική, πολυουρεθανική, ματ

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. Page 1/5 Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως, Χαμηλού Ιξώδους για Στεγάνωση & Προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Δοκιμασμένη Τεχνολογία Νέα Πλεονεκτήματα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ HEMPADUR MASTIC 4588W / HEMPADUR 47960 HEMPATHANE HS 55610. Δοκιμασμένη Τεχνολογία Νέα Πλεονεκτήματα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ HEMADUR MASTIC 4588W / HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Δοκιμασμένη Τεχνολογία Νέα Πλεονεκτήματα 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η κορυφαία ποιότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Spray Βαφής & Προστασίας Γερμανίας

Spray Βαφής & Προστασίας Γερμανίας Συσκ/σία Μάυρο Μάτ Τιμή 500 ml 633 005 633 004 633 021 5,28 Χρώματα Αυτοκινήτων σε Spray. Ιδανικό προιόν για γρήγορη, οικονομική και ποιοτική βαφή σε έτοιμες αποχρώσεις. Η υψηλής ποιότητας διαδικασία παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών.

HYPERDESMO -D-2K. Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. Page 1/5 Πολυουρεθανική Βαφή ύο Συστατικών, Χαµηλής Ελαστικότητας, για Σφράγισµα, Στεγάνωση & Προστασία απέδων και άλλων Εφαρµογών. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το HYPERDESMO -D-2Κ είναι βαφή, πολυουρεθανικής βάσεως, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Aqua All-Grund. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 007A. Ι. Το Προϊόν

Aqua All-Grund. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 007A. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 007A Aqua All-Grund Ι. Το Προϊόν Τύπος: Το einza Aqua All-Grund είναι αντισκωριακο αστάρι ενός συστατικού, υδατοδιαλυτο, µε καλό γέµισµα, συµβατό µε το περιβάλλον, για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ -

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ KORUND - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1. Συνιστάμενος μηχανικός εξοπλισμός (Μηχανή ψεκασμού χωρίς αέρα Airless) 2. Εφαρμογή με πινέλο με μακριά μαλακιά φυσική τρίχα ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα EN Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα EN Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 11/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010303020010000001 EN 1504-2 08 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα Περιγραφή Προϊόντος Το είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ Α) ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΒΑΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΑΛΕΙΦΟΜΕΝΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΙΦΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Aqua All-Grund. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 007A. Ι. Το Προϊόν

Aqua All-Grund. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 007A. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 007A Aqua All-Grund Ι. Το Προϊόν Τύπος: Το einza Aqua All-Grund είναι αντισκωριακο αστάρι ενός συστατικού, υδατοδιαλυτο, µε καλό γέµισµα, συµβατό µε το περιβάλλον, για εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών

Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων. Σύστημα ενός συστατικού. Συστήματα δύο συστατικών Τσιμεντοειδές στεγανωτικό σύστημα πολλαπλών χρήσεων Πεδία εφαρμογών Tσιμεντοειδές σύστημα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλο για εργασίες υγρομόνωσης σε επιφάνειες από σκυρόδεμα, τοιχοποιία, κάτω από πλακίδια

Διαβάστε περισσότερα

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine

MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine Τεχνικό Φυλλάδιο MARMOCRYL SILICONE-SILICATE Fine Παστώδης, έτοιμος προς χρήση σοβάς, βάσεως υδρύαλου και σιλικόνης Λεία επιφάνεια Λευκός ή έγχρωμος Υδαταπωθητικός Ιδιότητες Το SILICATE Fine είναι ένας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα

Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση: 11/12/2009 Κωδικός: 08.03.030 Sika Level-01 Primer Ακρυλικό αστάρι και σφράγιση για ορυκτά υποστρώματα Περιγραφή Προϊόντος Το Sika Level-01 Primer είναι ενός συστατικού,

Διαβάστε περισσότερα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα

Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.03.060 Sika Primer MB Αστάρι και ρυθμιστικό υγρασίας για συγκόλληση ξύλινων δαπέδων με ελαστικές κόλλες SikaBond πάνω σε δύσκολα υποστρώματα Construction

Διαβάστε περισσότερα

Lawinit 2-K- Haftprimer

Lawinit 2-K- Haftprimer ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 233 Lawinit 2-K- Haftprimer Υδροδιαλυτό χαµηλη οσµη Ασφαλες. Ι. Το Προϊόν Το einza Lawinit 2-K-Haftprimer είναι υψηλής ποιότητας αντισκωριακο (2-συστατικών µε βάση εποξειδικη

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal 6100 FX 1 / 6

MasterSeal 6100 FX 1 / 6 MasterSeal 6100 FX Ελαστομερής μεμβράνη γεφύρωσης ρωγμών κατηγορίας Α4, ενός συστατικού, ταχείας πήξης, υψηλής απόδοσης, για τη στεγανοποίηση και την προστασία του σκυροδέματος. Περιγραφή του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος

Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.11.01.030 Sikafloor -ProSeal-22 Εμποτισμός επιφανειακής ωρίμανσης και σφράγισης δαπέδων σκυροδέματος Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές To Sikafloor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SikaCor -146 DW

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SikaCor -146 DW ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕ 100% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η είναι δύο συστατικών εποξειδική επίστρωση για εφαρμογή σε χάλυβα και σκυρόδεμα.

Διαβάστε περισσότερα

MasterSeal Traffic 2301

MasterSeal Traffic 2301 Αστάρι για άσφαλτο Μεμβράνη Διασπορά Αστάρωμα Αστάρι MasterSeal Traffic 2301 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Το MasterSeal Traffic 2301 (πρώην MasterSeal 689 Bridge) είναι ένα σύστημα συνεχούς τύπου με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Industry. Sika No. 1 στα Συστήματα Συγκόλλησης Παρμπρίζ Απλοποιούμε την Εργασία σας

Industry. Sika No. 1 στα Συστήματα Συγκόλλησης Παρμπρίζ Απλοποιούμε την Εργασία σας Industry Sika No. 1 στα Συστήματα Συγκόλλησης Παρμπρίζ Απλοποιούμε την Εργασία σας Sika Ο Συνεργάτης σας με την τεχνολογική πρωτοπορία στα συγκολλητικά Παρμπρίζ Χρόνος Με τα Α Η Τεχνολογική Υπεροχή εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν

LawiPur Versiegelung. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145. Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002. Ι. Το Προϊόν ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο.145 LawiPur Versiegelung Βερνίκι 2-συστατικών, υδατοδιαλυτο Νο. 77-002 Ι. Το Προϊόν Το einza LawiPur Versiegelung είναι µια άχρωµη-άοσµηυδατοδιαλυτη επίστρωση 2-συστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό

Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 23/11/2009 Κωδικός: 07.02.050 SikaBond Q-300 Ταχείας ωρίμανσης, ιδιαίτερα ισχυρό συγκολλητικό Περιγραφή Προϊόντος Η SikaBond Q-300 είναι 2-συστατικών, ταχείας ωρίμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές

Construction. Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών. Περιγραφή Προϊόντος EN : Δοκιμές Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 12/02/2014 (v1) Κωδικός: 06.06.040 Αριθμός Ταυτοτοποίησης: 010303030020000001 EN 1504-2:2004 09 0921 Προστατευτική βαφή για σκυρόδεμα με δυνατότητα γεφύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Μη Καταστροφικός Έλεγχος

Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μη Καταστροφικός Έλεγχος Μέθοδος Διεισδυτικών Υγρών 1 Διδάσκων: Καθηγητής Θεοδουλίδης Θεόδωρος Επιμέλεια Παρουσιάσεων: Κουσίδης Σάββας Γενικά χαρακτηριστικά της μεθόδου Αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Apostol [Πληκτρολογήστε την επωνυμία της εταιρείας] [Ημερομηνία] Αξιότιμε Πελάτη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΒΕΤΕ ως προμηθευτή σας για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης

Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/02/2012 Κωδικός: 2012.06.05.040 Sikagard -705 L Yδατοαπωθητικός εμποτισμός σιλανικής βάσης Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikagard -705

Διαβάστε περισσότερα

Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες. Καλυπτικότητα

Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες. Καλυπτικότητα THOROSEAL FC Στεγανοποιητικό τσιμεντοειδές επίχρισμα εξωτερικών επιφανειών υπογείων. Βασική στρώση για τσιμεντοκονίες Χρήσεις - Για εξωτερική στεγανοποίηση μπετόν και τοιχοποιίας κάτω από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Construction. 2-συστατικών ελαστικό σφραγιστικό. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Μορφή. Αποθήκευση

Construction. 2-συστατικών ελαστικό σφραγιστικό. Περιγραφή Προϊόντος. Χαρακτηριστικά Προϊόντος. Μορφή. Αποθήκευση Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/09/2016 (v2) Κωδικός: 05.03.050 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010505041000000006 SikaTank PK-22 SikaTank PK-22 2-συστατικών ελαστικό σφραγιστικό Construction Περιγραφή Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ IV ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Περιεχόμενα 1. Υλικά καθαρισμού και προστασίας ανοξείδωτων χαλύβων 60 1.1 Εξοπλισμός καθαρισμού συγκόλλησης 60 2. Βοηθητικά υλικά στη συγκόλληση και επεξεργασία μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

Το einza All-Grund δεν περιέχει μόλυβδο και χρώμιο, και είναι χρωματισμένο με ενεργές αντισκωριακες πάστες για διαρκή αντισκωριακη προστασία.

Το einza All-Grund δεν περιέχει μόλυβδο και χρώμιο, και είναι χρωματισμένο με ενεργές αντισκωριακες πάστες για διαρκή αντισκωριακη προστασία. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Νο. 181 All-Grund Συνδυασμός χρωμάτων με einza mix Ι. Το Προϊόν Το einza All-Grund είναι ένα ισχυρό-ταχυστεγνωτο αντισκωριακο αστάρι, για γενική χρήση. Εξαιτίας του συνδυασμού

Διαβάστε περισσότερα

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης

Cladding Panels. Panel πλαγιοκάλυψης Cladding Panels Panel πλαγιοκάλυψης. Περιεχόμενα Panel πλαγιοκάλυψης ΣΕΙΡΑ PROMISOL (Πολυουρεθάνης) PROMISOL W 1000 S 4-9 PROMISOL W 1000 N 4-9 PROMISOL W 1000 F 4-9 ΣΕΙΡΑ ALLIANCE (Πολυουρεθάνης) PROMISOL

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού.

HYPERDESMO. Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. Page 1/5 Στεγανωτικό Υλικό Πολυουρεθανικής Βάσεως Ενός Συστατικού. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων

Καθαρισμός - Συντήρηση Κουφωμάτων Στο παρόν εγχειρίδιο γίνεται προσπάθεια παράθεσης µιας σειρά οδηγιών που αφορούν τον καθαρισ µό-συντήρηση των κουφωµάτων αλουµινίου. Εκπονήθηκε έπειτα από µια ευρύτερη έρευνα µε βάση έγκυρα περιοδικά του

Διαβάστε περισσότερα

// AESTHETICS G-DECO. Silk-Screen Printing

// AESTHETICS G-DECO. Silk-Screen Printing GDECO SilkScreen Printing GR SilkScreen Printing Το γυαλί, χάρη στις ιδιότητές του, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως διακοσμητικό υλικό, καθώς μπορεί να συνδυαστεί με χρώμα για να επιτύχει ένα εικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό

2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 30/04/2012 Κωδικός: 2012.10.01.030 Sikadur -32 Ν 2-συστατικών εποξειδικό συγκολλητικό υλικό Περιγραφή Προϊόντος Εφαρμογές Χαρακτηριστικά / Πλεονεκτήματα Το Sikadur -32

Διαβάστε περισσότερα

Το κανονικό γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου. CristalGuard. γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου

Το κανονικό γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου. CristalGuard. γυαλί εκτεθειμένο σε τυπικές συνθήκες μπάνιου Glass Protection Διατηρώντας τον διαχρονικό σας σχεδιασμό καθαρό και όμορφο Ανεξάρτητα από το πόσο προσπαθείς να διατηρήσεις ένα συνηθισμένο υαλοπίνακα καθαρό, στο τέλος καταλήγει άσχημος. Οι υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία. Page 1/5 Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι η πιο λεπτόρρευστη εκδοχή του HYPERDESMO (CLASSIC VERSION). Το υλικό είναι αποτέλεσμα της επιδίωξης

Διαβάστε περισσότερα

Αντισκωριακή προστασία και αφαίρεση σκουριάς

Αντισκωριακή προστασία και αφαίρεση σκουριάς Αντισκωριακή προστασία και αφαίρεση σκουριάς Διάβρωση Τι ακριβώς είναι η διάβρωση; Η διάβρωση είναι το αίτιο που προκαλεί τη σκουριά, την οποία γνωρίζουμε όλοι. Παραδείγματα διάβρωσης είναι οι σκουριασμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17REQ006299304 2017-06-08 ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια χρωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes

Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Μόνωση Στεγάνωση Hot-spray Membranes Conipur Πολυουρεθανικά Στεγανωτικά Τα συστήματα CONIROOF, χάρη στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά των στεγανωτικών μεμβρανών, είναι ιδανικά για την προστασία των στεγών

Διαβάστε περισσότερα

HYPERDESMO -LV. Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία.

HYPERDESMO -LV. Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία. Page 1/5 Υλικό πολυουρεθανικής βάσεως, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το είναι η πιο λεπτόρρευστη εκδοχή του HYPERDESMO (CLASSIC VERSION). Το υλικό είναι αποτέλεσμα της επιδίωξης

Διαβάστε περισσότερα