ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες που συνήθως επιδιώκουμε να δώσουμε σε μία μεταλλική επιφάνεια με τη μέθοδο της επιμετάλλωσης είναι συνήθως η αντοχή στη διάβρωση και στην οξείδωση, η βελτίωση των ιδιοτήτων τριβής και η αύξηση των πόρων της μεταλλικής επιφάνειας για τη βελτίωση των συνθηκών τριβής, και λίπανσης εδράνων και αξόνων και η επαναφορά φθαρμένων αντικειμένων στις αρχικές τους διαστάσεις. Οι βασικοί τρόποι επιμετάλλωσης είναι: ο ψεκασμός με υγρό μέταλλο, η ηλεκτρόλυση και η έμβάπτιση του αντικειμένου σε ρευστό μέταλλο. Για τον ψεκασμό με ρευστό μέταλλο, εκτός από το όπλο πλάσματος, χρησιμοποιείται και η διάταξη του σχήματος 102. Σχήμα 102

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 99 Με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα, ρευστό μέταλλο προερχόμενο από την τήξη με τη βοήθεια φλόγας ακετυλενίου, ψεκάζεται στην επιθυμητή επιφάνεια. Για την επιτυχία της επιμετάλλωσης βασικό ρόλο παίζει η προετοιμασία της επιφάνειας πού θα δεχθεί το ρευστό μέταλλο. Η προετοιμασία αυτή γίνεται είτε με θέρμανση του μετάλλου της βάσης, είτε με μηχανουργική δημιουργία επιφανειακών ανωμαλιών, είτε με ενδιάμεση επιμετάλλωση με μολυβδένιο το οποίο δρα σαν συγκολλητικό των δύο μετάλλων. Βασικό χαρακτηριστικό του μεταλλικού στρώματος που εναποτίθεται είναι η κόκκωση η οποία μειώνει τη μηχανική αντοχή του. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η επαναφορά ενός φθαρμένου αντικειμένου στις παλιές του διαστάσεις, αλλά η μηχανική αντοχή του θα είναι αναγκαστικά μικρότερη. Η ύπαρξη των πόρων στην επιφάνεια των επιμεταλλωμένων αντικειμένων αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την κατασκευή εδράνων γιατί συντελούν στη συγκράτηση του λιπαντικού ελαίου. Για να αποφύγουμε την αποφλοίωση της επικάλυψης είναι σκόπιμο τα πάχη της επιμετάλλωσης να είναι μικρά και το μέταλλο βάσης να προθερμαίνεται. Μετά την επιμετάλλωση συνήθως ακολουθεί μηχανουργική επεξεργασία και λείανση του αντικειμένου. Τα χρησιμοποιούμενα μέταλλα για ψεκασμό είναι το αλουμίνιο, τα διάφορα κράματα ορειχάλκου, ο λευκοσίδηρος, ο ψευδάργυρος, το νικέλιο, ο σίδηρος, ο χάλυβας άνθρακος, ο ανοξείδωτος χάλυβας κ.ά. Συνήθως οι διάφοροι τύποι χαλύβων χρησιμοποιούνται για να προσδίδουν επιφανειακή σκληρότητα σε σημεία πού φορτίζονται ιδιαίτερα, εδράσεις αξόνων, έδρανα κλπ. Οι ανοξείδωτοι χάλυβες χρησιμοποιούνται για την τοπική προστασία στοιχείων μηχανών από την οξείδωση σε συνδυασμό με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος, το νικέλιο, ο λευκοσίδηρος και το χρώμιο για την τοπική προστασία από την οξείδωση κυρίως των χαλύβων και το λευκό μέταλλο για τη βελτίωση των ιδιοτήτων τριβής και λίπανσης εδράνων. Οι επιμεταλλώσεις χαλκού και των κραμάτων του χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ηλεκτρικής και θερμικής αγωγιμότητας και ιδίως για τη βελτίωση της αντοχής των επιφανειών στη φθορά. Εκτός από τη μέθοδο του ψεκασμού μετάλλων, η οποία όπως είδαμε μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε κάθε είδος βιομηχανικού μετάλλου, για τη βελτίωση μεγάλης ποικιλίας επιφανειακών ιδιοτήτων, υπάρχουν ειδικές μέθοδοι επιμετάλλωσης πού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αντιοξειδωτική προστασία των μετάλλων. Τις μεθόδους αυτές και τα αντίστοιχα χρησιμοποιούμενα μέταλλα θα εξετάσουμε στη συνέχεια Επιμετάλλωση Καδμίου. Το κάδμιο χρησιμοποιείται σαν αντιοξειδωτική προστασία κυρίως του σιδήρου, του χάλυβα, του χαλκού και των κραμάτων του και σπανιότερα του αλουμινίου και του ψευδαργύρου. Η συνηθισμένη μέθοδος είναι η ηλεκτρόλυση κυανιούχων αλάτων του καδμίου ή η έμβάπτιση σε λιωμένο διάλυμα Cd-Ζn. Η αντιοξειδωτική προστασία του καδμίου οφείλεται στη μεγαλύτερη χημική δράση του καδμίου με το οξυγόνο, η οποία προκαλεί την οξείδωση του καδμίου αντί του μετάλλου της βάσης. Η επιμετάλλωση καδμίου παρουσιάζει σημαντική αντοχή στη διάβρωση από το θαλασσινό νερό και τη μολυσμένη ατμόσφαιρα των βιομηχανικών πόλεων.

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι Επιμετάλλωση Μολύβδου. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται σαν αντιδιαβρωτική προστασία του σιδήρου, του χαλκού και του χάλυβα. Ο μόλυβδος παρουσιάζει μικρότερη χημική δράση με το οξυγόνο από τα μέταλλα αυτά, γι' αυτό είναι απαραίτητη η πλήρης κάλυψη των μεταλλικών επιφανειών με το στρώμα του μολύβδου. Η επιμετάλλωση μολύβδου γίνεται με ψεκασμό, ηλεκτρόλυση, έμβάπτιση και επάλειψη στη θερμή επιφάνεια του μετάλλου της βάσης. Η επιμεταλλωμένη επιφάνεια παρουσιάζει συνήθως κακή εξωτερική εμφάνιση, αλλά σημαντική αντοχή στην οξείδωση και τη διάβρωση από τη δράση χημικών ουσιών. Γενικά, οι επιμεταλλώσεις μολύβδου παρουσιάζουν ευπάθεια στη διάβρωση του θαλασσινού νερού ενώ αντίθετα σημαντική αντοχή, στην επίδραση, της μολυσμένης ατμόσφαιρας Επιμετάλλωση Νικελίου και Χρωμίου. Το βασικό πλεονέκτημα των επιμεταλλώσεων του νικελίου και του χρωμίου είναι η ικανοποιητική αντιοξειδωτική προστασία σε συνδυασμό με την καλή εξωτερική εμφάνιση. Οι επιμεταλλώσεις νικελίου-χρωμίου χρησιμοποιούνται για την προστασία του σιδήρου, των διαφόρων κραμάτων χάλυβα, των κραμάτων του χαλκού, του αλουμινίου, του μαγνησίου κ.ά. Το νικέλιο και το χρώμιο παρουσιάζουν καθοδική συμπεριφορά ως προς τα μέταλλα αυτά, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η προστασία των μετάλλων της βάσης μόνον εάν επιτευχθεί η 100% κάλυψη τους. Δυστυχώς, για τις συνήθεις επικαλύψεις μέχρι πάχους 25 μm δεν είναι δυνατή η αποφυγή κενών στην κάλυψη από τα οποία αρχίζει η οξείδωση. Γενικά ο ρυθμός οξειδώσεως εξαρτάται από το περιβάλλον και χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι από άποψη προστασίας επικαλύψεις πάχους 12.5 μm σε καθαρή ατμόσφαιρα είναι ισοδύναμες με επικαλύψεις πάχους 25 μm σε παραθαλάσσια περιοχή ή 50 μm σε βιομηχανική στην περίπτωση του χάλυβα και του νικελίου. Επίσης, ο ρυθμός οξείδωσης εξαρτάται και από το μέταλλο βάσης, έτσι 30 μm επικάλυψης χάλυβα είναι ισοδύναμα με 25 μm επικάλυψης ψευδαργύρου και 10 μm επικάλυψης χαλκού. Για την προστασία του αλουμινίου χρησιμοποιούνται συνήθως στρώματα νικελίου πάχους τουλάχιστον 40 μm. Η επικάλυψη χρωμίου παρουσιάζει ανάλογη δράση με το νικέλιο, αλλά παρά την καλύτερη αντιοξειδωτική δράση χρησιμοποιείται σπανιότερα γιατί είναι δύσκολο να αποφευχθεί η ριγμάτωση του στρώματος. Το νικέλιο χρησιμοποιείται επίσης σε διαδοχικά στρώματα με το χαλκό, η προστασία όμως που επιτυγχάνεται είναι μικρότερη από αυτή ισοπαχούς στρώματος καθαρού νικελίου. Για την καλύτερη προστασία των μετάλλων χρησιμοποιούνται και επιμεταλλώσεις νικελίου μεγάλου πάχους έως 7 mm με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου της ηλεκτρόλυσης, το κόστος όμως παραγωγής είναι μεγάλο. Μεγάλες όμως προοπτικές εφαρμογής παρουσιάζει η μέθοδος επένδυσης φύλλων χάλυβα με λεπτότατα φύλλα νικελίου Επιμετάλλωση Λευκοσιδήρου. Η κυριότερη εφαρμογή του λευκοσιδήρου σαν βιομηχανικό μέταλλο είναι η επιμετάλλωση του χάλυβα για την παραγωγή του ντενεκέ. Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η χαμηλή τιμή του χάλυβα

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 101 με τις αντιοξειδωτικές ιδιότητες και την καλή εξωτερική εμφάνιση του λευκοσιδήρου. Η συνηθέστερη μέθοδος επιμετάλλωσης λευκοσιδήρου είναι η έμβάπτιση. Με τη μέθοδο αυτή το μέταλλο της βάσης βαπτίζεται πρώτα σε συλλίπασμα ή γράσο και στη συνέχεια σε σειρά δοχείων με λιωμένο λευκοσίδηρο. Μετά βαπτίζεται σε λουτρό από φοινικέλαιο και στη συνέχεια περνά από έλαστρα όπου; αφαιρείται η περίσσεια του λευκοσιδήρου ώστε,, το τελικό στρώμα να έχει πάχος περίπου 2.5 μm. Το στρώμα του λευκοσιδήρου παρά το ελάχιστο πάχος του προσφύεται εξαιρετικά στην επιφάνεια του χάλυβα γιατί μέρος του σχηματίζει την χημική ένωση FeSn 2. Τα τελευταία χρόνια μεγάλη εξάπλωση έχει η μέθοδος επιμετάλλωσης λευκοσιδήρου με ηλεκτρόλυση. Το πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι η επιτυχής επιμετάλλωση με μικρότερα ακόμη πάχη λευκοσιδήρου της τάξης των 0.4 μm. Η επιμετάλλωση κραμάτων χαλκού με λευκοσίδηρο είναι επίσης ικανοποιητική και δίνει αντιοξειδωτική προστασία για τις συνηθισμένες εφαρμογές με ελάχιστα πάχη της τάξης των 0.25 μm. Ο λευκοσίδηρος δρα καθοδικά ως προς το σίδηρο, για το λόγο αυτό η αντιοξειδωτική προστασία απαιτεί πλήρη κάλυψη του μετάλλου της βάσης. Για την προστασία του λευκοσιδήρου από αλκαλικές, όξινες ή ουδέτερες επιδράσεις αλάτων που υπάρχουν στα προϊόντα κονσερβοποιίας, χρησιμοποιούνται επικαλύψεις ρητινοχρωμάτων Επιμετάλλωση Ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα για την επιμετάλλωση χάλυβα γιατί παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στην οξείδωση και γαλβανική προστασία ακόμη και σε ακάλυπτα σημεία. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ή περιορίζεται η οξείδωση του χάλυβα για όσο χρόνο υπάρχει στρώμα ψευδαργύρου. Η επιμετάλλωση του χάλυβα με ψευδάργυρο επιτυγχάνεται συνήθως με ηλεκτρόλυση, με εμβάπτιση και με ψεκασμό. Τα συνήθη πάχη της επιμετάλλωσης είναι της τάξης των 50μm για σωλήνες στο ύπαιθρο ή 90 μm για υπόγειους σωλήνες. Η διάρκεια ζωής στρώματος πάχους 25 μm είναι σε βιομηχανικές περιοχές 4 χρόνια, σε παραθαλάσσιες εφαρμογές 5-10 χρόνια και σε αγροτικές περιοχές 10 χρόνια Ανοδική Προστασία. Τα κράματα το αλουμινίου, εάν συνδεθούν με τον αρνητικό πόλο αποκτούν ένα επιφανειακό οξείδιο πού εμποδίζει την περαιτέρω διάβρωση του μετάλλου. Για την ηλεκτρόλυση χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι του Πίνακα 13. Πίνακας 13. Μέθοδοι ηλεκτρόλυσης

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 102 Για την καλύτερη προστασία του μετάλλου από την οξείδωση στην ατμόσφαιρα ή στη θάλασσα, χρησιμοποιούνται επίσης βαφές με ρητινοχρώματα. Η ανοδική προστασία χρησιμοποιείται επίσης και στην περίπτωση του μαγνησίου και του ψευδαργύρου, τα αποτελέσματα της όμως είναι κατώτερα του αλουμινίου. 6.2 ΚΟΝΙΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Η κονιομεταλλουργία είναι η τεχνική με την οποία κονιοποιημένα μέταλλα και κράματα συμπιέζονται μέσα σε μήτρες ώστε να πάρουν το επιθυμητό σχήμα. Οι κόκκοι της σκόνης συμπιεζόμενοι συγκολλούνται προσωρινά και παίρνουν το σχήμα της μήτρας. Το αντικείμενο στη συνέχεια θερμαίνεται σε κάμινο με κατάλληλη ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα οι κόκκοι μεταξύ τους να συγκολληθούν μόνιμα, παράγοντας το τελικό προϊόν. Σε άλλες περιπτώσεις η θέρμανση γίνεται κατά τη διάρκεια της συμπίεσης. Η πρώτη ύλη της κονιομεταλλουργίας παράγεται κατά διάφορους τρόπους, μηχανικούς, φυσικούς ή χημικούς, οι σπουδαιότεροι των όποιων είναι: 1. Οι θραυστήρες πού κονιορτοποιούν τα υπολείμματα των μηχανουργικών κατεργασιών. 2. Ο ψεκασμός υγρού μετάλλου με μορφή αεροσόλ. 3. Ο καταιονισμός υγρού μετάλλου, μέσω κατάλληλου κόσκίνου από μεγάλο ύψος. 4. Η εναποθέτηση μετάλλων υπό μορφή σκόνης στα ηλεκτρόδια συσκευών ηλεκτρόλυσης. 5. Η αντικατάσταση σιδήρου, χαλκού, νικελίου κλπ. από τα σουλφίδια τους από το αλουμίνιο. Βασικό ρόλο στην κονιομεταλλουργία παίζει το μέγεθος και το σχήμα των κόκκων του μετάλλου. Γενικά, είναι επιθυμητή η χρησιμοποίηση σκόνης με κατά το δυνατό πιο ομοιόμορφη κόκκωση. Μεγάλη σημασία επίσης έχει η εφαρμοζόμενη πίεση πού κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος του αντικειμένου από kp/mm 2. Μετά τη συμπίεση τα αντικείμενα έχουν ικανοποιητική αντοχή για να μεταφερθούν στην κάμινο. Εκεί με την κατάλληλη θερμοκρασία και ατμόσφαιρα αδρανών αερίων ή κενού επιτυγχάνουμε συγκόλληση στα όρια των κόκκων. Βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων της κονιομεταλλουργίας είναι η κόκκωση του μετάλλου. Η ιδιότητα αυτή είναι συνήθως μειονέκτημα του προϊόντος, αλλά σε πολλές περίπτώσεις επιθυμητό χαρακτηριστικό. Η μέθοδος της κονιομεταλλουργίας χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή αντικειμένων από υλικά εξαιρετικά σκληρά, δύστηκτα ή με δύσκολη μηχανουργική κατεργασία όπως π.χ. τα καρβίδια ή τα κεραμικά. Επίσης για την παραγωγή υλικών τριβής, για την κατασκευή μαγνητών, για την κατασκευή αυτολιπαινομένων εδράνων, οδοντωτών τροχών, έκκεντρων, επιστρώσεων φρένων κ.ά. Στις περιπτώσεις αυτές η κόκκωση αποτελεί βασικό προτέρημα του υλικού. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η μεγάλη παραγωγικότητα κομμάτια το λεπτό, και η σχεδόν παντελής έλλειψη άχρηστου υλικού. Η ακρίβεια των διαστάσεων των προϊόντων είναι πολύ ικανοποιητική της τάξης του 1/1000 και είναι ανάλογη με την ακρίβεια των συνήθων μηχανουργικών κατεργασιών στον τόρνο, φρέζα, δράπανο κλπ.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία.

Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. 5.3. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Με τον όρο συγκόλληση εννοούμε γενικά την τοπική σύμφυση μετάλλων υπό υψηλή θερμοκρασία. Η σύμφυση αυτή είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μεταξύ ομοίων και ανόμοιων μετάλλων και με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 72 E ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι συγκολλήσεις ανήκουν στην κατηγορία των μόνιμων συνδέσεων ανάμεσα σε τεμάχια. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται μέσω της θερμότητας, είναι σύνδεση κρυσταλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες :

6.1 Κατάταξη των χαλύβων Ανάλογα με τη χημική σύστασή τους οι χάλυβες μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες : 40 6. ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΚΡΑΜΑΤΑ Τα τεχνικά μεταλλικά υλικά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες : στα σιδηρούχα και τα μη σιδηρούχα. Τα σιδηρούχα μεταλλικά υλικά περιλαμβάνουν κυρίως τους χάλυβες και τους χυτοσιδήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών. Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις. Αναγόµωση µε ψεκασµό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Γενικά για τις αναγοµώσεις µεταλλικών επιφανειών Αναγόµωση µε σκληρές κολλήσεις Αναγόµωση µε ψεκασµό Μέθοδοι αναγόµωσης µε ηλεκτρόδιο και µε σωληνωτό σύρµα Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ. Τα μοντέρνα Χυτήρια αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά τμήματα: 131 ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΧΥΤΕΥΣΗ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Ορίζει την έννοια χύτευση. 2. Αναφέρει τα πλεονεκτήματα της διαμόρφωσης μεταλλικών υλικών με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 146 ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Αναφέρει με συντομία, τα αίτια που οδήγησαν στην επινόηση και παρασκευή των πρώτων συνθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. 1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ιστορία σκυροδέματος...7 Έννοια και σύσταση σκυροδέματος...10 Διάκριση σκυροδέματος... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του τμήματος «Πολιτικών έργων υποδομής» του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Αθανάσιου Αυτουσμή.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Εργασία Νο 12 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία τονίσθηκε η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 ΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ Το αυτοκίνητο τη σηµερινή εποχή αποτελεί ένα σηµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1)

9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ. n = σ/σ επ > 1 (9.1) 72 9. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ 9.1 Η διαδικασία επιλογής υλικών Η διαδικασία επιλογής υλικών είναι ίσως το κρισιμότερο βήμα που πρέπει να κάνει ο μηχανικός προτού να προχωρήσει στην υλοποίηση μίας κατασκευής, η

Διαβάστε περισσότερα

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις

Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκολλήσεις Αυτογενείς συγκολλήσεις: Οξυγονοκόλληση χάλυβα Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων, ΣΤΕΦ ονομάζονται οι συγκολλήσεις στις οποίες η θερμότητα που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΜΟΣ 4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 2006 ΑΙΜ. Γ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. Γ. Ι. ΠΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1

Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1 Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνονται ο πρόλογος, μια σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη των μηχανικών διαμορφώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη του κύκλου ζωής των δοµικών υλικών µιας µονοκατοικίας 80 m 2 στη νησιωτική περιοχή της Κρήτης σε ελληνικές συνθήκες, καθώς και η αποτίµηση και σύγκριση των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων

Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Οι ιδιότητες και τα παράγωγα των μετάλλων Ερευνητική Εργασία Ομάδα Β Κυρατζής Γιάννης, Λάμπου Μαρία, Λουκάτος Βαγγέλης, Λυμπέρης Νικόλας, Μανέτος Νίκος, Μαρκόπουλος Γιώργος Μέταλλα: Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ. Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ Οδηγίες χρήσης προστατευτικών επιστρώσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 12944 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Εισαγωγή Η παρούσα μελέτη καταρτίστηκε με στόχο την διευκόλυνσή σας στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Πρόλογος. Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Προδιαγραφές ιδιοτήτων θερµοµονωτικών υλικών αποτελεί παραδοτέο της α φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα