Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος 2013"

Transcript

1 Παρουσίαση Εταιρίας Ιανουάριος ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου Θέρμη Θεσσαλονίκη Τηλ.: Fax:

2 Η Εταιρία Η INTERBROKERS Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 με αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο ,06, το οποίο τον Ιούνιο του 2003 αυξήθηκε κατά ,94. Το 2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση κατά Έτσι τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας ανέρχονται στα Αριθμός Μητρώου Α.Ε.: 44788/05/Β/99/10 Α.Φ.Μ.: Ο.Υ.: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Αριθμός Αδείας Μεσίτη: Αριθμός Απόφασης Υπουργείου Εμπορίου: Κ / Φ.Ε.Κ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.: 10564/ Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των εργασιών της η INTERBROKERS Α.Ε. είναι ασφαλισμένη με συμβόλαιο επαγγελματικής ευθύνης για λάθη και παραλήψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος για ποσό ανά απαίτηση και συνολικά. COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 2/10

3 Οι Υπηρεσίες Η Εταιρεία παρέχει ιαμεσολαβητικές, Ασφαλιστικές & Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είναι ανεξάρτητη Μεσιτική Εταιρεία Broker με συνεργασίες τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά. Πιο αναλυτικά η Εταιρεία παρέχει : 1. ιαμεσολαβητικές Υπηρεσίες Η INTERBROKERS Α.Ε. ως Μεσίτης Ασφαλίσεων, έχει κατ εξοχήν ως αντικείμενο την επιλογή της κατάλληλης Ασφαλιστικής Εταιρείας. εν αντιπροσωπεύει καμμία Εταιρεία, αλλά είναι εντολοδόχος εκείνου που ζητάει κάλυψη, δηλαδή είναι ο αντιπρόσωπος των ασφαλισμένων. Η ιαμεσολάβηση που ασκείται από την INTERBROKERS Α.Ε. αφορά τις δραστηριότητες παρουσίασης, παροχής πληροφοριών, πρότασης ή διεξαγωγής προπαρασκευαστικών εργασιών για τη σύναψη ασφάλισης ή παροχής βοήθειας κατά τη διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου. 2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Οι άνθρωποι της INTERBROKERS Α.Ε. παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες με βάση την διεξοδική και αντικειμενική ανάλυση των ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, συστήνοντας τις κατάλληλες ασφαλιστικές καλύψεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ασφαλιζομένου. Πιο συγκεκριμένα γίνονται αναλύσεις κινδύνων, προτάσεις μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την βελτίωση τους, προσδιορισμός των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ασφαλιστικής κάλυψης (απαλλαγές, όρους καλύψεων, κ.τ.λ.), διαρκής αναζήτηση καλύτερων όρων για τον πελάτη, διαχείριση επιχειρηματικών κινδύνων (Risk Management), εκπόνηση μελετών για τις ασφαλιστικές ανάγκες και αξιολόγηση των ασφαλίσεων που ήδη υπάρχουν, συμβολή στη δημιουργία ή τη διεύρυνση ασφαλιστικών προϊόντων, προτάσεις για τη βελτίωση των τεχνοασφαλιστικών και οικονομικών όρων, κ.τ.λ.. 3. Υπηρεσίες ιαχείρισης Ζημιών Σ αυτόν τον τομέα η INTERBROKERS Α.Ε. αναλαμβάνει να τεκμηριώσει τις συνθήκες της Ζημίας, να συντονίσει την συνεργασία με πραγματογνώμονες, να βοηθήσει στον καθορισμό απαιτήσεων, να μεριμνήσει για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες για την άμεση καταβολή της αποζημίωσης. COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 3/10

4 Τα Προϊόντα Η INTERBROKERS Α.Ε. προσφέρει ευρεία γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων για ιδιώτες και επιχειρήσεις που αφορούν όλες τις εργασίες του ασφαλιστικού κλάδου. Επίσης, παρέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια, πιστωτικές κάρτες και δάνεια. Ασφαλιστικά Προϊόντα Οι εργασίες της Εταιρίας στον ασφαλιστικό κλάδο καλύπτουν: 1. Ασφαλίσεις Προσώπων Ζωής, Σύνταξης Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενείας 2. Ασφαλίσεις Μεταφορών Ασφαλίσεις C.M.R. 3. Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας 4. Ασφαλίσεις Ελαφρών Αεροσκαφών 5. Ασφαλίσεις Περιουσίας 6. Τεχνικές Ασφαλίσεις 7. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων 8. Ασφαλίσεις Οδικής Βοήθειας 9. Ασφαλίσεις Σκαφών 10. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης Γενική Αστική ευθύνη Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Αστική Ευθύνη Προϊόντων 01. Ασφαλίσεις Προσώπων 01.1 Ασφαλίσεις ζωής Επιβίωσης Θανάτου Σύνταξης Επενδυτικά προγράμματα 01.2 Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενείας Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ασθένεια Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας Νοσοκομειακό Επίδομα Περίθαλψης & Ανάρρωσης Απώλεια Εισοδήματος από Ασθένεια Νοσοκομειακή Περίθαλψη Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα Χειρουργικό Επίδομα 01.3 Ομαδικά Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων Ομαδικά Προγράμματα Εργαζομένων Ομαδικά Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων Σχολείων Φροντιστηρίων, Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ταξιδιωτικά Προγράμματα COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 4/10

5 02. Ασφαλίσεις Μεταφορών 02.1 Ασφάλιση Φορτίων (Cargo) Ασφαλίσεις Φορτίων (χερσαίες, θαλάσσιες, σιδηροδρομικές, αεροπορικές μεταφορές) 02.2 Ασφάλιση Ευθύνης Μεταφορέα (C.M.R.) Ασφάλιση Ευθύνης ιαμεταφορέα 03. Ασφαλίσεις Νομικής Προστασίας Νομική Προστασία Αυτοκινήτου-Οδηγού Νομική Προστασία Οικογένειας Νομική Προστασία ιαχειριστή Πολυκατοικίας Νομική Προστασία Ιατρών Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής Επαγγελματική Νομική Προστασία Επιχειρήσεων Επαγγελματική Νομική Προστασία Φορτηγών Αυτοκινήτων 04. Ασφαλίσεις Ελαφρών Αεροσκαφών Αστική Ευθύνη Αεροσκαφών Ίδιες Ζημίες Σωμάτων Αεροσκαφών Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων Πιλότων & Επιβαινόντων 05. Ασφαλίσεις Περιουσίας Πυρκαγιά προερχόμενη από άση ή και Θάμνους Πλημμύρα Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Παγετός ιάρρηξη Σωληνώσεων Ύδατος Έκρηξη Κεραυνός Καπνός Πρόσκρουση Οχήματος Πτώση Αεροσκαφών Αποκομιδή Ερειπίων Βραχυκύκλωμα Απώλεια Εισοδήματος Ενοικίου Αστική Ευθύνη από Πυρκαγιά & από κατονομαζόμενους κινδύνους Απώλεια Κερδών και Παγίων Εξόδων ιαταραχή ημοσίας Τάξεως, Απεργία, Βανδαλισμός Τρομοκρατικές Ενέργειες Κακόβουλες Βλάβες Κλοπή Συνεπεία ιαρρήξεως Κάλυψη Φ.Π.Α. Σεισμός Ασφάλιση Κλοπής Χρηματοκιβωτίου Ασφάλιση Μεταφοράς Χρημάτων Θραύσεως Κρυστάλλων Κλοπής Πτώση Αεροσκαφών Υπερεκχείλιση εξαμενών & Αποχετεύσεων Κάλυψη Εξόδων Μετακόμισης Κάλυψη Εξόδων Αδειών, Μελετών Κάλυψη Πιστωτικής Κάρτας 05.1 Ολοκληρωμένα προγράμματα περιουσίας (πακέτα) Ειδικά προγράμματα ασφάλισης κατοικιών Ειδικά προγράμματα ασφάλισης καταστημάτων COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 5/10

6 Ειδικά προγράμματα ασφάλισης γραφείων Ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης ξενοδοχείων & ενοικιαζόμενων δωματίων Ολοκληρωμένα προγράμματα Φαρμακείων & Ιατρείων Εξειδικευμένα Προγράμματα Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Εξειδικευμένα Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 06. Τεχνικές Ασφαλίσεις Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης (Erection All Risks EAR) Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Electronic Equipment Insurance EEI) Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών (Machinery Breakdown MB) Ασφάλιση Εκρήξεως Λεβήτων και οχείων Πιέσεως (Boiler and Pressure Vessel BPV) Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Εργολάβων (Contractor s All Risks CAR) 07. Ασφαλίσεις Αυτοκινήτων Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες Πυρκαγιά και Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες Τρομοκρατικές Ενέργειες Κλοπή Ολική & Μερική Ζημίες από Θεομηνίες και Φυσικές Καταστροφές Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες Ίδιες Ζημίες (Μικτή) Τροχαίο Ατύχημα Οδηγού & Ιδιοκτήτη Επείγουσα Αερομεταφορά Νομική Προστασία Οδηγού ή και Οχήματος Θραύση Κρυστάλλων & Αερόσακων Προστασία BONUS MALUS Αστική Ευθύνη σε Πορθμεία & Κλειστούς Χώρους Εξαγορά Παλαιότητας Ανταλλακτικών Κακόβουλες Βλάβες Ζημίες από Ανασφάλιστο Όχημα Φροντίδα Ατυχήματος 08. Ασφαλίσεις Οδικής Βοήθειας Οδική Βοήθεια Ταξιδιωτική Βοήθεια 09. Ασφαλίσεις Σκαφών Αστική Ευθύνη Σκαφών Ίδιες Ζημίες Σωμάτων Σκαφών Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων 10. Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης 10.1 Γενική Αστική Ευθύνη Οικογένειας ιαχειριστή Πολυκατοικίας & Κοινόχρηστων Χώρων Λειτουργίας Ανελκυστήρων Εμπορικών Καταστημάτων Κομμωτηρίων και Κουρείων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Ενοικιαζόμενων ωματίων Κάμπινγκ Ιδιωτικών Σχολών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 6/10

7 Κατασκηνώσεων Αρτοποιείων & Ζαχαροπλαστείων Supermarket Εστιατορίων - Ταβερνών - Disco Bar Θεάτρων και Κινηματογράφων Γυμναστηρίων και Σχολών Χορού Ανέγερσης Οικοδομών και Τεχνικών Έργων Ιδιωτικών Κλινικών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων Πλυντηρίων Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων Σταθμών Αυτοκινήτων (PARKING) Ποδηλάτων Από την Λειτουργία του Οχήματος σαν Εργαλείο Από Μεταφερόμενα με Φορτηγά Φορτία Εκ του Ανυψούμενου Φορτίου με Γερανό Για Ζημιές επί του Ανυψούμενου Φορτίου με Γερανό Εορταστικών Εκδηλώσεων ιαφημιστικών Πινακίδων Εταιριών Προστασίας (Security) Ασφάλιση Εμπιστοσύνης Υπαλλήλων 10.2 Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών Ιατρών Ιδιωτικών Κλινικών Αρχιτεκτόνων & Μελετητών 10.3 Αστική Ευθύνη Προϊόντων COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 7/10

8 Συνεργαζόμενες Εταιρίες Η INTERBROKERS Α.Ε. από το σύνολο της αγοράς επέλεξε να συνεργάζεται με Εταιρίες που διαθέτουν εξειδίκευση, υψηλή φερεγγυότητα και αξιοπιστία. COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 8/10

9 Οικονομικά Μεγέθη Εξέλιξη Παραγωγής Ασφαλίστρων, Προμηθειών και Κερδών κατά τα έτη Καθαρά Ασφάλιστρα (Παραγωγή) Κύκλος Εργασιών (Λαμβανόμενες Προμήθειες) Καθαρά Κέρδη COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 9/10

10 Ισολογισμός COMPANY PROFILE INBR 2012.docx Σελίδα 10/10

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ / ΤΗΝ Κ. Προς τον / την κ. Αθήνα, [ Ημερομηνία ] Αγαπητέ/ή κ., Κατόπιν της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της τράπεζας της Ελλάδος που τέθηκε σε ισχύ στις 30/9/2013, ενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. ΦΙΡΜΑ ή ΛΟΓΟΤΥΠΟ ή σκαναρισµένη Ταυτότητα Επιµελητηρίου ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Αριθ... Προς τον/ την κ. του 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ / ΤΚ ΠΟΛΗ FAX e-mail Αρ. Μητρώου ΤΗΛΕΦΩΝΑ KINHTO website Επιµελητήριο 2) ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝ ΟΙΚΩ Οι κίνδυνοι που απειλούν το σπίτι σας και µαζί την ηρεµία της καθηµερινής σας ζωής είναι πολλοί. Ζηµιές

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ AΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΒΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ - ΠΩΛΗΤΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα

#06 #12 #15 #18. Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ περιοδική ενημερωτική έκδοση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 # Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης #06 Αφιέρωμα: Υδρόγειος Μια σταθερή «ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα #12 Θέμα: Νέες

Διαβάστε περισσότερα

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής

έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής έλτα Singular Ανώνυµος Εταιρία Πληροφορικής ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. 19/15.01.1999 ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Clarity and Opportunity Βασικό στοιχείο μας είναι ο ξεκάθαρος προσανατολισμός μας. Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο υπογραμμίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Η ασφάλιση στη ζωή μας

Η ασφάλιση στη ζωή μας Η ασφάλιση στη ζωή μας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Συνδέσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου Χορηγός: PwC If I had my way, I would write the word insure upon the door of every cottage and upon the blotting

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (CARGO INSURANCE)

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

Masterfour. Η δική σου Επιχείρηση για την δική σου Οικονομική Ελευθερία.

Masterfour. Η δική σου Επιχείρηση για την δική σου Οικονομική Ελευθερία. Η δική σου Επιχείρηση για την δική σου Οικονομική Ελευθερία. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΛΑΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3 4 8 15 3 Αγαπητοί Φίλοι, Κατά κοινή ομολογία οι καιροί που διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 1 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN

Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Παρουσίαση Ομίλου INTERAMERICAN Περιεχόμενα Η INTERAMERICAN σήμερα Ιστορική διαδρομή Η EUREKO Ηαποστολήμας Οι αξίες μας Οι δραστηριότητές μας Τα μεγέθη μας Οι αποζημιώσεις μας Η θέση μας στην αγορά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β2β ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ «ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.» ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ε Σ I N T E R H E L L A S Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 350 176 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.:210 9461410 FAX: 21-9404083 E-MAIL : info@interhellas.gr www.interhellas.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Β! ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εργασία για Ασφαλιστική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ

Business. Σύνταξη από ιδιωτικά προγράµµατα. Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ Business Ιδιωτική Ασφάλιση ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ KYΡIAKH 11 ΜΑΪΟΥ 2014 Ευέλικτες και οικονοµικές προτάσεις για ασφάλεια: Ζωής Σύνταξης Εισοδήµατος Αποταµίευσης Παιδιών Σπουδών Υγείας Ατυχήµατος Κατοικίας Αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα