1. Σχετικά με τη Μαρίνα Λευκάδας (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Σχετικά με τη Μαρίνα Λευκάδας (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)"

Transcript

1 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Σχετικά με τη Μαρίνα Λευκάδας (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) Η εταιρεία Marina Lefkas Single Shareholder Construction and Exploitation Société Anonyme, η οποία έχει την έδρα της στην Ανατολική Ακτή, Λευκάδα με Αριθμό Εμπορικού Μητρώου (εφεξής «η Εταιρεία» ή «εμείς») έχει ως στόχο την προστασία της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των πληροφοριών που της ανατίθενται και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αυτής της ιστοσελίδας. Η δέσμευσή μας για προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι μια φυσική επέκταση της δέσμευσής μας για εμπιστευτικότητα προς τους πελάτες, τους υπαλλήλους μας και όλα τα μέρη που συναλλάσσονται με την Εταιρεία. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από το προσωπικό της εταιρείας, τους εξωτερικούς εργολάβους, τους παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό της Εταιρείας. Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία καθορίζει σε ποιο πλαίσιο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα σχετικά δικαιώματά σας. 2. Αρχές επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, η Εταιρεία έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο προστασίας δεδομένων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προκειμένου να συμμορφωθεί με τις ακόλουθες αρχές: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται δίκαια, νόμιμα και με διαφάνεια Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο για νόμιμους, κανονιστικούς ή άλλους έννομους σκοπούς Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει μόνο τα δεδομένα που απαιτούνται για αυτούς τους σκοπούς Η επεξεργασία περιλαμβάνει μόνο ακριβή και ενημερωμένα προσωπικά δεδομένα Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τρόπο που διασφαλίζει την κατάλληλη ασφάλεια έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων 3. Ποια προσωπικά δεδομένα θα συλλέξουμε σχετικά με εσάς; Αυτές οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα μπορεί είτε να παρέχονται απευθείας από εσάς είτε από τη νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε ή από τρίτους (προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών, συνεργάτης κ.λπ.). Ενδέχεται να συλλέξουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς, ανάλογα με το αν είστε πελάτης, επαγγελματικός συνεργάτης ή υπάλληλος της 1

2 Εταιρείας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας για έρευνα ή παρατήρηση μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, όταν ζητήσετε ελλιμενισμό στις εγκαταστάσεις της μαρίνας και γενικά όταν επισκέπτεστε και χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: 2

3 τα στοιχεία αναγνώρισής σας (π.χ. όνομα, επώνυμο, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και / ή ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερός ή / και αριθμός κινητού τηλεφώνου, περιγραφή εργασίας, δεδομένα που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σας, όπως οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, δεδομένα προηγούμενων εργοδοτών), οικονομικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, IBAN), και τα δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, όπου απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία μας (π.χ. σύνδεση, δικαίωμα πρόσβασης, διεύθυνση IP, ηλεκτρονικά αναγνωριστικά / cookie, αρχεία καταγραφής, πρόσβαση και χρόνοι σύνδεσης). 4. Σκοποί και νομική βάση της επεξεργασίας Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς που υπόκεινται σε νόμιμη και κατάλληλη βάση για επεξεργασία. Πιο συγκεκριμένα, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς και με την ακόλουθη νομική βάση: Χειρισμός αιτήματος για ελλιμενισμό στη μαρίνα που υποβλήθηκε μέσω του αιτήματος για θέση Νομική βάση: αρχικά η συγκατάθεσή σας και μετά τη σύναψη σύμβασης, η εκτέλεση της σύμβασης ελλιμενισμού Χειρισμός αιτήματος για έρευνα ή παρατήρηση που υποβλήθηκε μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας, υποστήριξη των συστημάτων πληροφορικής και βελτίωση του ιστοτόπου μας Νομική βάση: νόμιμο συμφέρον της εταιρείας μας Χειρισμός αιτήματος για ευκαιρίες καριέρας στην Εταιρεία Νομική βάση: αρχικά συναινείτε και, κατά την πρόσληψη, εκτέλεση της σύμβασης εργασίας Γνωστοποίηση σε φορολογικές ή άλλες δημόσιες ή ρυθμιστικές αρχές, λιμενικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου Νομική βάση: συμμόρφωση της Εταιρείας μας με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις Μάρκετινγκ υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο πρόγραμμα αφοσίωσης D- World και σε οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο πρόγραμμα ή εκστρατεία που θα ξεκινήσει Νομική βάση: η συγκατάθεσή σας 5. Ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιον μεταβιβάζεται; Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία εσωτερικά από αυτούς τους υπαλλήλους της Εταιρείας που πρέπει να τα επεξεργαστούν προκειμένου να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να σας παρέχουν υπηρεσίες. Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να εξυπηρετήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας ή / και όπως απαιτείται από το νόμο. Για το σκοπό αυτό, θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας στη συνδεδεμένη Ανώνυμη 3

4 Εταιρεία διαχείρισης D Marinas Hellas. Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άτομα ή εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τη λειτουργία / τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας μας, άλλους παρόχους υπηρεσιών όπως εταιρείες μάρκετινγκ, διαφημιστές, πρακτορεία μέσων για σκοπούς μάρκετινγκ και έρευνας. 4

5 Ίσως χρειαστεί, επίσης, να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε φορολογικές ή άλλες δημόσιες αρχές ή σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ή μια εντολή. Όταν συνεργαζόμαστε με επιχειρηματικούς εταίρους, παρόχους υπηρεσιών ή πρακτορεία που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, διασφαλίζουμε ότι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων τουλάχιστον ισοδύναμη με εκείνη με την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε. Όταν μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα εκτός του ΕΟΧ διασφαλίζουμε ότι λαμβάνονται επαρκείς διασφαλίσεις όπως απαιτείται από τον GDPR. Από την άποψη αυτή, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (όπως έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή της ΕΕ) για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων στη συνδεδεμένη εταιρεία μας D Marina İşletmeciliği Turizm ve Yönetim Hizmetleri Anonim Sirketi με σκοπό την παροχή υποστήριξης διαχείρισης και υπηρεσιών μάρκετινγκ. 6. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι ασφαλή έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας ή διαθεσιμότητας με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως προστασία κακόβουλου λογισμικού, τείχη προστασίας και τεχνολογίες κρυπτογραφίας, περιορισμοί πρόσβασης, αυστηρά καθορισμένες εργασίες εργαζομένων, εκπαιδεύσεις, εσωτερικές και εξωτερικές έλεγχοι, συνέχεια της επιχείρησης και διαδικασίες ανάκτησης. Έχουμε επίσης εφαρμόσει διαδικασίες διαχείρισης παραβιάσεων δεδομένων. Επιβάλλουμε τις ίδιες υποχρεώσεις σε τρίτους που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για τον λογαριασμό της Εταιρείας. 7. Διατήρηση και πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα Θα διατηρούμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την κατηγορία των δεδομένων. Για να προσδιορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε επίσης υπόψη τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τις χρονικές περιόδους για τις οποίες απαιτείται από το νόμο ή βάσει σύμβασης να το πράξουμε, το καταστατικό των περιορισμών προκειμένου να είμαστε σε θέση για την αντιμετώπιση πιθανών αξιώσεων, τυχόν εκκρεμών ή απειλούμενων δικαστικών διαδικασιών. Οι περίοδοι διατήρησης παρέχονται στην Πολιτική Διατήρησης Δεδομένων της Εταιρείας. 5

6 8. Τα δικαιώματα απορρήτου σας Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα Δικαίωμα ενημέρωσης Δικαίωμα πρόσβασης Δικαίωμα διόρθωσης Δικαίωμα στη λήθη Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας Δικαίωμα εναντίωσης Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στο προσωπικά σας δεδομένα που βρίσκονται υπό επεξεργασία από την Εταιρεία με σύντομο, κατανοητό, διαφανή και εύκολο τρόπο. τρόπο. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να διορθώσει τυχόν ανακριβή ή ξεπερασμένα προσωπικά δεδομένα καθώς και το δικαίωμα συμπλήρωσης των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαγράψει τα προσωπικά σας δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Εάν για παράδειγμα η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, το αίτημά σας μπορεί να απορριφθεί. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία υπό ορισμένες προϋποθέσεις και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάστασή σας ανά πάσα στιγμή, οπότε η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μην επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι. Δικαίωμα στη φορητότητα Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας, κατόπιν αιτήματός σας, σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό είναι τεχνικά εφικτό, εκτός εάν τα δικαιώματα άλλων επηρεάζονται δυσμενώς. 6

7 Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας μπορεί να συνεπάγεται ότι δεν είναι δυνατή η εκτέλεση συμβολαίου και ότι, σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση μαζί σας. Για την άσκηση των προαναφερθέντων δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε εξήγηση ή διευκρίνιση σχετικά με το παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω στη διεύθυνση ή να μας στείλετε μια επιστολή στην προαναφερθείσα καταχωρημένη διεύθυνση της Εταιρείας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, η οποία είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων ( Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιδιορθώνει και να ενημερώνει αυτή την Πολιτική κατά καιρούς. οπότε ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά. 7

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Επισκεπτών του Ιστοτόπου Έχουμε ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR

Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS - Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Της Argo Change A.E. Σωκράτους 29 Αθήνα - 10552 T. 210 5243171 info@argochange.gr http://www.argochange.gr Πίνακας περιεχομένων 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Πεδίο εφαρμογής Όλα τα άτομα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ GDPR). Αρμοδιότητες Ο γενικός διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την εφαρμογή μας. Θέλουμε να σας παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σήμερα, αύριο και στο μέλλον. Η προστασία του απορρήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η εταιρεία, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΜΠΡΕΣ-ΣΤΑΦΙΔΕΣ ΝΕΜΕΑΣ, με σεβασμό στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται, συμμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice)

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice) Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice) Η Επιχείρηση PRAGMASSI M.I.K.E. (οδός Ψαρρών, αριθ. 25Β, ΤΚ. 54642, Ελλάδα, τηλ: +302315006623, email: info@pragmassi.com)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ- ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη συμμόρφωση με τον Νόμο 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εμείς, η «ΖΕΒΡΑ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις [FAQs]

Συχνές Ερωτήσεις [FAQs] Συχνές Ερωτήσεις [FAQs] 1. Τι είναι ο Κανονισμός GDPR; Ο Κανονισμός GDPR (General Data Protection Regulation) αναφέρεται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (EΕ) 2016/679). Ο νέος Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Η Διατροφολόγος Διαιτολόγος Μυρτώ Μαρία Μυλωνά, το γραφείο της οποίας στο Χαϊδάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση: 24.05.2018 Η CORE INNOVATION (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας

Σε ποιον διαβιβάζουμε/γνωστοποιούμε αυτά τα δεδομένα. Πώς αντιμετωπίζουμε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η ανώνυμη εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφ.Αθηνών αρ. 90 με ΑΦΜ: 094176994, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (εφεξής «Η εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. 1. Εισαγωγή. 2. Στόχοι πολιτικής. 3. Επίτευξη των στόχων μας. Άτομα από τα οποία συγκεντρώνουμε δεδομένα

Πολιτική Απορρήτου. 1. Εισαγωγή. 2. Στόχοι πολιτικής. 3. Επίτευξη των στόχων μας. Άτομα από τα οποία συγκεντρώνουμε δεδομένα Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να ορίσει τις ευθύνες του ομίλου όσον αφορά την τήρηση και τη διατήρηση της θέσης μας σχετικά με τη συγκέντρωση, χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής «ενημερωτικό σημείωμα») επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου; ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Η G4S είναι ένας «Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα». Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι να αποφασίσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στην Εταιρεία σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.mastihashop.com. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Υπεύθυνος Επεξεργασίας... 1 Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων... 2 Γνωστοποίηση σε τρίτους... 3 Ασφάλεια... 3 Περίοδος Διατήρησης... 3 Δικαιώματα υποκειμένων... 3 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (GDPR) 2016/679

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (GDPR) 2016/679 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (GDPR) 2016/679 Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι κανονισμός με ισχύ νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Σεβασμός απορρήτου και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Το απόρρητο και η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντικά για εμάς. Η πολιτική της AIR LIQUIDE ενέχει τον σεβασμό και την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «Midnight Dolphin Ltd», που στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, με αριθμό μητρώου 09803896 (εφεξής «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω περί των προσωπικών δεδομένων: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω περί των προσωπικών δεδομένων: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Αγαπητέ γονέα κηδεμόνα. Η εταιρία μας στο πλαίσιο εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας της και την εναρμόνιση της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 2016/679 κανονισμού της Ε.Ε. τηρεί, διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς

Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς Ενημέρωση για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στον Δήμο Καλαμαριάς Στο Δήμο Καλαμαριάς αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων όλων μας, συμμορφωνόμαστε στις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία τροποποίηση: 25 Μαΐου 2018 Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»). Οι Υπηρεσίες παρέχονται από την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η CSL Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες («εμείς», «εμάς», «μας», «CSL») δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης - Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προστασίας δεδομένων

Ανακοίνωση προστασίας δεδομένων Ανακοίνωση προστασίας δεδομένων Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) είναι ένας νέος νόμος της ΕΕ που τίθεται σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Ιρλανδίας στις 25 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EVALION

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EVALION ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ EVALION 25 MAIOY 2018 H EVALION θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων IVC_WEB_002_IT_01 Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice)

Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Αγ. Ι. Ρέντης 18/05/2018 Θέμα: Γενική Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Data Privacy Notice) Η παρούσα ενημέρωση αφορά στην itrack Services Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Πολιτική απορρήτου. Το EURid είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. Πολιτική απορρήτου Στο EURid δίνουμε μεγάλη σημασία στην προστασία του απορρήτου σας. Στην Πολιτική Απορρήτου μας θα θέλαμε να κάνουμε σαφές ποια προσωπικά σας δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας: Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας: Δήλωση Ιδιωτικότητας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Συμποσίου Τεχνολογίας και της Επικοινωνιακής Δράσης της ΕΔΕΤ ΑΕ Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής θα αναφέρεται ως ΣΥΠΕΤΕ, εμείς, εμάς ή μας, Η Συντεχνία ) αναγνωρίζει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία, είναι απαραίτητο να δηλώσετε ότι έχετε διαβάσει την Δήλωση - Ειδοποίηση για την προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜEΝΩΝ ΤΗΣ SGS BE DATA SAFE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3 Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 4 Πεδίο εφαρμογής 5 Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων της SGS 2 ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ OFFICER

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ BUREAU VERITAS ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018)

ΟΜΙΛΟΣ BUREAU VERITAS ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018) ΟΜΙΛΟΣ BUREAU VERITAS ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (Τελευταία ενημέρωση: 23 Μαΐου 2018) Η Bureau Veritas (εφεξής "Bureau Veritas"," εμείς"), αναγνωρίζει τη σημασία της αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1 Με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Ο Endress+Hauser Όμιλος ("Endress+Hauser", "Εμείς" ή "Εμάς") δίνει μεγάλη σημασία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 1. Η G4S είναι απολύτως αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Εισαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 1.2 Τροποποιήσεις... 2 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 2.1 Συλλογή... 3 2.2 Μεταβίβαση... 3 2.3 Διατήρηση... 4 3. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων

Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων Πολιτική Προστασι ας Προσωπικων Δεδομε νων Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Παρακάτψ περιγράφετε η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο η

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για την προστασία Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους Εισαγωγή Ο κανονισμός 679/2016 της Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συσκευές Gigaset Η Gigaset Communications GmbH και οι συνδεδεμένες εταιρείες μας («Gigaset», «εμείς», «εμάς», «μας») κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η ιδιωτική ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Νοέμβριος 2018 Η V.L. Toolbox Express Computer Solutions Ltd ("εμείς", "σ εμάς" ή "μας") λειτουργεί τον ιστότοπο https://vltoolbox.com.cy/

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON Mutual Assurance Brokers S.A. Α.Φ.Μ. 094398216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κοραή 7, 15341 Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 210-6549515 www.mutualnet.gr Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα Πράκτορες Καταστημάτων ΟΠΑΠ Εισαγωγή Με την παρούσα δήλωση, η ΟΠΑΠ Α.Ε., με έδρα στη Λεωφόρο Αθηνών 112, Αθήνα (εφεξής ο «ΟΠΑΠ»), η οποία είναι υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας

Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 4 4. Διατήρηση Δεδομένων... 4 5. Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο εν Ελλάδι Όμιλος εταιρειών G4S δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018.

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018. Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων: 29 Αυγούστου 2018. 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ H PHC Franchised Restaurants Public Limited ("εμείς", "PHC" ή "Εταιρεία") σέβεται την ιδιωτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

[Τίτλος εγγράφου] ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. Πλατεία Παγκρατίου 4, Αθήνα

[Τίτλος εγγράφου] ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. Πλατεία Παγκρατίου 4, Αθήνα 2019 [Τίτλος εγγράφου] ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β.Ι.ΜΑ. Α.Ε. Πλατεία Παγκρατίου 4, 116 34 Αθήνα Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή... 2 2 Ορισμοί... 2 3 Ποιος Είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCBPHARMA.GR

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCBPHARMA.GR Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της UCBPHARMA.GR 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Οι όροι UCB ή εμείς αναφέρονται στην UCB A.E, μια ελληνική εταιρεία με έδρα τον Άλιμο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.typet.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από το «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (εφεξής «ΤΥΠΕΤ» ή «Ταμείο»),

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου Θεωρούμε αυτονόητο ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου. Πίνακας Περιεχομένων

Πολιτική Απορρήτου. Πίνακας Περιεχομένων Πολιτική Απορρήτου Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 2 2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 2 3. Μεταβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 4. Διατήρηση Δεδομένων... 3 5. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, αεροπλάνων, σκαφών αλλά επίσης αντιπροσωπείες αυτών και ιδιώτες, είναι το πελατολόγιό μας.

Εργοστάσια παραγωγής αυτοκινήτων, αεροπλάνων, σκαφών αλλά επίσης αντιπροσωπείες αυτών και ιδιώτες, είναι το πελατολόγιό μας. Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Όποτε έρχεστε σε επικοινωνία με την Εταιρεία μας ή χρησιμοποιείτε κάποια από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, μας γνωστοποιείτε προσωπικές πληροφορίες (δεδομένα προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III. Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων. Τμήμα 1. Διαφάνεια και ρυθμίσεις. Άρθρο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων Τμήμα 1 Διαφάνεια και ρυθμίσεις Άρθρο 12 Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE - KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»

COSMOTE - KINHTEΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την COSMOTE AE υπό την ιδιότητά της ως Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή (Ασφαλιστικού Πράκτορα)- Data Privacy Notice Η COSMOTE υπό την ιδιότητά

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (ΣΕΒΤ) 2018 Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. (Data Privacy Notice)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.  (Data Privacy Notice) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.cosmotemessageplus.gr (Data Privacy Notice) H εταιρία COSMOTE θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ των βραβευομένων αριστούχων αποφοίτων στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία!» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. (Data Privacy Notice)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.  (Data Privacy Notice) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.e-parenting.gr (Data Privacy Notice) H εταιρία COSMOTE θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "VICTUS NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ VICTUS NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "VICTUS NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679) (Έκδοση 1 η, 25 Μαΐου 2018) 1. Γενικά Η Victus

Διαβάστε περισσότερα

Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ - Πολιτική προστασίας δεδομένων

Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ - Πολιτική προστασίας δεδομένων Ποιοι είμαστε Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ - Πολιτική προστασίας δεδομένων Η "Megagency Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ΑΕ", με ΑΦΜ: 997840269, ΔOY: ΦΑΕ Θεσσαλονίκης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φοράς στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. 1.1 Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων

Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Page 0 of 9 Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων Page 1 of 9 Revision history Date Rev. No. Description of Revision Revision Author Approved by 25.05.2018 0 New document Name Surname Name Surname

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γενικές Πληροφορίες Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιχείρηση ΟΙΚΟΠΕΤΡΟΛ - ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και φροντίζουμε να λαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων Η Robert Bosch GmbH (στο εξής Bosch ή "εμείς" ή "εμάς") σέβεται την ιδιωτική σας ζωή. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MASTERCARD ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ CATERCOM PROMO Ημερομηνία Ισχύος: 15/02/2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MASTERCARD ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ CATERCOM PROMO Ημερομηνία Ισχύος: 15/02/2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ MASTERCARD ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ CATERCOM PROMO 2019 Ημερομηνία Ισχύος: 15/02/2019 Η Mastercard Europe SA, οι θυγατρικές της εταιρείες και οι άλλες οντότητες εντός του ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ SSP

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ SSP ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ SSP Η SSP δεσμεύεται να προστατεύσει την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Η Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης - Ενημέρωση

Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης - Ενημέρωση Έντυπο Αίτησης Πρόσληψης - Ενημέρωση Ενημέρωση για την Προστασία Δεδομένων Κατά την υποβολή αίτησης για να μπείτε στην ομάδα της Lanitis Bros Ltd, θα μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα για εσάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έκδοση 1.0 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εταιρεία «ΙΙΕΚ ETOILE BY LES CHEFS M.E.Π.Ε.» (εφεξής «ΣΧΟΛΗ») σας ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Ιδιωτικότητας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στην qmetric σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

Η Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

Η Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση: Ενημέρωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Δεσμεύσεις αφορά στις κάτωθι εταιρείες του Ομίλου G4S στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επαγγελματιών υγείας

Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επαγγελματιών υγείας Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επαγγελματιών υγείας Η Astellas Pharma είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική επιχείρηση, της οποίας η τελική μητρική εταιρεία έχει

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά» στον ιστότοπό μας https://www.astellas.eu/about/about/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά» στον ιστότοπό μας https://www.astellas.eu/about/about/. Δήλωση Ιδιωτικότητας της Astellas για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σχετικά με αιτήματα επαγγελματιών υγείας για την υποστήριξή τους σε συνέδρια και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις Τελευταία ενημέρωση:

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου (αναφερόμενο ως «εμείς», «εμάς», «μας») δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα σας και να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου για Καταναλωτές βάσει ΓΚΠΔ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου;

Δήλωση Απορρήτου για Καταναλωτές βάσει ΓΚΠΔ. Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου; Δήλωση Απορρήτου για Καταναλωτές βάσει ΓΚΠΔ Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 25 Μαΐου 2018 Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου; H παρούσα Δήλωση Απορρήτου βάσει του Γενικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Προσωπικά Δεδομένα Η εταιρεία αποδίδει μέγιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων μερών. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η ΔΕΔΑ αναγνωρίζει ότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και για το λόγο αυτό προσπαθούμε

Διαβάστε περισσότερα