ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΩΗΝ ΟΕΚ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Ο.Κ.Ε. αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο, Δημήτρη Γιατρά, και την κα Σοφία Δροσοπούλου. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Η. Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Όλγα Αγγελοπούλου και η κα Μαρία Τσίπρα. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συμμετείχε η Δρ Αφροδίτη Μακρυγιάννη, επιστημονική συνεργάτης της Ο.Κ.Ε., η οποία είχε και τον επιστημονικό συντονισμό της γνωμοδότησης. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε δυο (2) συνεδριάσεις ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της στις 6 Νοεμβρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., αφού ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 26 ης Νοεμβρίου 2013, διατύπωσε την υπ αριθ. 295 Γνώμη της. 1

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχ/Νόμου «Αύξηση Προσωρινής Σύνταξης, Βελτίωση όρων Συνταξιοδότησης Αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και Βελτίωση των Μηχανισμών Είσπραξης των Ασφαλιστικών Φορέων, Πρόστιμα για την Ανασφάλιστη και Αδήλωτη Εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» του Υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνει δεκαέξι (16) άρθρα. Το Άρθρο 1 αναφέρεται στην αύξηση της προσωρινής σύνταξης στο 95% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης. Το Άρθρο 2 αναφορικά με την βελτίωση των όρων συνταξιοδότησης των αγροτών περιλαμβάνει τροποποιήσεις του ν.2458/97. Το Άρθρο 3 ρυθμίζει τα επιδοτούμενα τραπεζικά δάνεια του πρώην ΟΕΚ. Το Άρθρο 4 αφορά στην ένταξη στην ΑΠΔ των 12 τομέων του ΤΑΠΙΤ και των τομέων και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι από 1/12/2013 ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώνει στην ΑΠΔ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Με το Άρθρο 5 επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης και κάθε άλλο ελεγκτικό όργανο αυτοτελής διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σε περίπτωση μη αναγραφής στην ΑΠΔ εργαζομένου που έχει δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ». Το Άρθρο 6 αναφέρεται στην ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου Δηλωθεισών Καταβληθεισών Εισφορών μέσω της αναδιατύπωσης του άρθρου 17 του Ν.4075/2012. Το Άρθρο 7 ρυθμίζει θέματα διαδοχικής επικουρικής ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίου και φορείς του άρθ.2 παρ.4 του ν.2084/92 και του ν.4052/

3 Με το Άρθρο 8 ενοποιούνται τα ποσοστά εισφοράς και οι ασφαλιστέες αποδοχές στο ΕΤΕΑ. Το Άρθρο 9 αναφέρεται στην επέκταση του εργόσημου στους απασχολούμενους αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων και αμειβόμενους με την ώρα, την ημέρα σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα Με το Άρθρο 10 θεσπίζεται αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο στα εκπαιδευτικά επιδόματα στους ανέργους, ωφελούμενους δράσεων ανθρώπινων πόρων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Το Άρθρο 11 περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και μεταξύ άλλων παρατείνει την πενταετή απόσπαση (άρθ.81 ν.3655/2008) για τρία ακόμα χρόνια. Το Άρθρο 12 περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας και συγκεκριμένα τροποποιήσεις του άρθρου 9 του ν.4109/2013. Το Άρθρο 13 αναφέρεται σε Λοιπές Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Άρθρο 14 αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Διασταύρωση των Προνοιακών Επιδομάτων και μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η γενική γραμματείας Πρόνοιας αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγούμενων από αυτή προνοιακών επιδομάτων για να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα ΗΛΙΟΣ του Υπουργείου Εργασίας. Το Άρθρο 15 αφορά στην απόδοση ΑΜΚΑ από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για την χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης σε νεογέννητο. Τέλος, το Άρθρο 16 αναφέρεται στην ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Σχ/Ν. 3

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας αποτελεί μια ακόμα από τις πολλές και ποικίλες παρεμβάσεις, που επιχειρούνται στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Είναι γεγονός ότι πάντα η ασφαλιστική νομοθεσία ήταν δαιδαλώδης, διάσπαρτη και εξαιρετικά δυσνόητη προκαλώντας έντονη ανασφάλεια στον πολίτη. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα από την εποχή του Μνημονίου, καθώς πλέον το ασφαλιστικό σύστημα είναι αντικείμενο συνεχών, και επί το δυσμενέστερο, αλλαγών. Δυστυχώς, η κοινωνική ασφάλιση έχει χάσει το χαρακτήρα της και χρησιμοποιείται πλέον αποκλειστικά ως βασικός μοχλός για τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας. Και επιπρόσθετα αυτό γίνεται με αποσπασματικές και ασύνδετες μεταξύ τους παρεμβάσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε καμία εκ των προτέρων αξιολόγηση των συνεπειών τους, ούτε εξυπηρετούν κάποιο ολοκληρωμένο και αξιόπιστο σχέδιο αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος. Οι συνέπειες των συνεχών αυτών αλλαγών είναι δυσβάσταχτες για τους εργαζόμενους αλλά και για τους εργοδότες σε μία τόσο δύσκολη για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα χρονική συγκυρία και δυστυχώς πλήττουν την ίδια τη βιωσιμότητα του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης. Η τεράστια ανασφάλεια που δημιουργούν ωθεί χιλιάδες εργαζόμενους σε μαζικές αποχωρήσεις στερώντας άκρως απαραίτητα έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία. Αναφορικά δε με τις φημολογούμενες παρεμβάσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του επίμαχου νομοσχεδίου, η ΟΚΕ επισημαίνει ότι θα πρέπει να αποσυρθούν πλήρως από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τρόϊκα, καθώς είναι βέβαιο ότι θα πλήξουν έτι περαιτέρω το όλο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και θα διαταράξουν τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Πριν διατυπώσει τις ειδικότερες παρατηρήσεις της, η ΟΚΕ επιθυμεί να επαναλάβει τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το ασφαλιστικό σύστημα 4

5 της χώρας και οι οποίες, αν και έχουν κατ επανάληψη εκφραστεί 1, παραμένουν επίκαιρες και επαναβεβαιώνονται: α. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσια, καθολική και υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, Έλληνες και νόμιμα εγκατεστημένους αλλοδαπούς. β. Το Κράτος εγγυάται τη βιωσιμότητα, τη λειτουργία, τη σταθερή χρηματοδότηση και τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήματος υγείας, πρόνοιας και συνταξιοδότησης στη χώρα μας. γ. Το ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών της χώρας και να είναι κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και να προάγει την αλληλεγγύη των γενεών. δ. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση πρέπει να συνδέεται με την αναμόρφωση του φορολογικού μας συστήματος προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανομής των βαρών. ε. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα πρέπει επίσης να συνδέεται με μία ενεργή και αποτελεσματική πολιτική για την αύξηση της απασχόλησης. στ. Η πολιτική στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να συνεκτιμά και τις αναπτυξιακές παραμέτρους των μέτρων που λαμβάνονται. Και αυτό γιατί η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος έχει επιπτώσεις σε κρίσιμα μεγέθη της οικονομίας, όπως στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, μεγέθη τα οποία με τη σειρά τους θα καθορίσουν και τις δυνατότητες του ίδιου του ασφαλιστικού συστήματος. ζ. Η διοίκηση των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης θα πρέπει να βασίζεται στην ίση τριμερή εκπροσώπηση κράτους, εργοδοτών και εργαζομένων 2. η. Λόγοι αποτελεσματικότητας αλλά και η προαναφερθείσα αρχή της ισότητας, επιβάλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής και τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, αρνητικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα. 1 Γνώμη 75, Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιούνιος Βλ. και Γνώμη 158 επί της Εθνικής Έκθεσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, Αύγουστος Γνώμη 241, Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και Συναφείς Διατάξεις, Ρυθμίσεις στις Εργασιακές Σχέσεις, Ιούλιος Εφόσον πρόκειται για μισθωτούς, καθώς για τους αυτοαπασχολούμενους η αρχή αναφέρεται σε ίση διμερή εκπροσώπηση. 5

6 θ. Η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος συνδέεται και με το δημογραφικό ζήτημα της χώρας μας, που συνιστά ένα μείζον ζήτημα που την επηρεάζει. Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος θα πρέπει να διαμορφωθούν άμεσα αποτελεσματικές πολιτικές. Προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχουν γίνει ούτε καν βήματα. Ι. Οι εκάστοτε αλλαγές στο Ασφαλιστικό Σύστημα δεν πρέπει να ανατρέπουν ώριμες προσδοκίες, αλλά να αναβαθμίζουν το σύστημα και να ενδυναμώνουν τις σχέσεις αξιοπιστίας κράτους πολίτη, ώστε να αναπτύσσεται και ενισχύεται η ασφαλιστική συνείδηση. Προχωρώντας στην Γενική Αξιολόγηση του παρόντος Σχ/Ν ως πρώτη παρατήρηση, η ΟΚΕ επισημαίνει για άλλη μία φορά την μεγάλη συχνότητα (σχεδόν καθημερινή πλέον) με την οποία εισάγονται προς ψήφιση διατάξεις, που αφορούν στο ασφαλιστικό σύστημα και η οποία εντέλει λειτουργεί αρνητικά τόσο για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, όσο και για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά στις ασφαλιστικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας, δυστυχώς δεν έχουν κατορθώσει να δώσουν την παραμικρή λύση στο πρόβλημα. Το αποτέλεσμα είναι να επιλέγεται συστηματικά τα τελευταία τρία έτη η μείωση των συντάξεων και η αύξηση των ορίων ηλικίας, ως το μόνο μέσο για την προσωρινή επιβίωση των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι προφανές, ότι τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης, θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας όσο αυξάνεται ο δείκτης ανεργίας, όσο χιλιάδες εργαζόμενοι καθίστανται καθημερινά άνεργοι και όσο, βεβαίως, μειώνονται συστηματικά οι αποδοχές των εργαζομένων, που αποτελούν την βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων εισφορών. Επίσης η ΟΚΕ θεωρεί, ότι ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα όσο το πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας δεν μπορεί να λυθεί με μόνο όπλο αποσπασματικές ρυθμίσεις, όπως αυτή που περιλαμβάνεται στο παρόν Σχ/Ν, που απλά αυξάνουν τα πρόστιμα στους εργοδότες σε περίπτωση μη δηλωθέντα εργαζόμενου. Εξάλλου, ακόμα και η 6

7 επιβολή ποινών δεν μπορεί στην πραγματικότητα να εξασφαλιστεί, εάν οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί (ΣΕΠΕ και ΙΚΑ) δεν είναι σε θέση να προβούν σε συστηματικούς ελέγχους της αγοράς και τούτο διότι αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και καταλληλότητας μέσων, πρόβλημα που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί με ενίσχυση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτουν. Δυστυχώς, αυτό, που καθημερινά καθίσταται προφανές είναι, ότι στην Ελλάδα, υπάρχει πλούσια νομοθεσία για δεκάδες θέματα, αλλά στην πραγματικότητα η νομοθεσία αυτή δεν εφαρμόζεται ελλείψει τόσο ελέγχων, όσο και ουσιαστικής παρακολούθησης της εφαρμογής τους. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, η ΟΚΕ προχωρά στην κατ άρθρον αξιολόγηση και σε συγκεκριμένες παρατηρήσεις με στόχο την βελτίωση των ρυθμίσεων του παρόντος Σχ/Ν και την εξεύρεση ουσιαστικών και κοινωνικά δικαιότερων λύσεων. 7

8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ Άρθρο 1 Αύξηση Προσωρινής Σύνταξης Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης είναι μεν μία θετική ρύθμιση, πλην όμως το ποσό της προσωρινής σύνταξης εξακολουθεί να εξαρτάται από τις μεικτές αποδοχές του μηνός Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή, πάντως, του τελευταίου μήνα απασχόλησης. Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι αυτή η βάση υπολογισμού μπορεί να έχει τις εξής συνέπειες: αν η βάση υπολογισμού είναι χαμηλή, θα προκύπτει χαμηλή προσωρινή σύνταξη ακόμα και όταν οι συντάξιμες αποδοχές του αιτούντος αντιστοιχούν σε υψηλή οριστική σύνταξη, ενώ εάν η βάση υπολογισμού της σύνταξης είναι υψηλή τότε η υψηλή προσωρινή σύνταξη ενδέχεται να είναι υψηλότερη από την οριστική με συνέπεια να πρέπει να παρακρατηθούν ή να επιστραφούν οι διαφορές. Κατά τη γνώμη της Ο.Κ.Ε. η πραγματική τομή που είναι επείγον να επέλθει στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας είναι η πραγματική επίσπευση της διαδικασίας οριστικής συνταξιοδότησης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει βελτίωση στους εξής δύο παράγοντες: (α) αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καταγραφή του ασφαλιστικού βίου των εργαζομένων και (β) έλεγχος της νομιμότητας της ασφάλισης κατά το χρόνο καταβολής των εισφορών και παύση της μετάθεσης του ελέγχου αυτού κατά το χρόνο συνταξιοδότησης, σε όποια ασφαλιστικά ταμεία αυτό συμβαίνει. Άρθρο 2 Βελτίωση Όρων Συνταξιοδότησης Αγροτών Η πρόβλεψη της δυνατότητας συνταξιοδότησης των αγροτών στο 62 ο έτος ηλικίας εφόσον έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης ήταν αναγκαία, εφόσον η δυνατότητα αυτή ίσχυε για όλες τις άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Ενόψει τούτου η ΟΚΕ επισημαίνει ότι φαίνεται ως αδικαιολόγητα δυσμενής η ρύθμιση της παρ. 3 που δεν επιτρέπει την διαβίβαση της αίτησης συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ σε προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα εάν ο αιτών δεν έχει 8

9 συμπληρώσει το 67 ο έτος της ηλικίας του και όχι στα 62. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι δεν συντρέχει λόγος διαφοροποίησης της θέσης των ασφαλισμένων ΟΓΑ σε σχέση με τα γενικώς ισχύοντα στη διαδοχική ασφάλιση. Άρθρο 4 Ένταξη στην ΑΠΔ των 12 Τομέων του ΤΑΠΙΤ και των Τομέων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά χαρακτηριστικά. Θετικό κρίνεται το γεγονός ότι σε μία πλέον κατάσταση, την ΑΠΔ, θα απεικονίζεται η συνολική ασφάλιση κάθε εργαζόμενου κύρια, επικουρική και εφάπαξ, καθώς και το γεγονός ότι ενδέχεται να προκύψει μείωση της γραφειοκρατίας για τους εργοδότες που θα συμπληρώνουν ένα ενιαίο έντυπο αντί περισσοτέρων όπως μέχρι σήμερα ίσχυε για την ασφάλιση του προσωπικού τους. Στα αρνητικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης συγκαταλέγονται τα εξής δύο: πρώτον, μετά τη συμπλήρωση και την υποβολή της ΑΠΔ η απεικόνιση της ασφάλισης θα είναι εφικτή μόνον για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ που διαθέτει το ανάλογο ΟΠΣ, όχι όμως για τους άλλους φορείς, ΕΤΕΑ, ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ, που δεν έχουν την αντίστοιχη υποδομή. Αυτό θα δημιουργήσει εμπόδιο και στην εφαρμογή του άρθρου 6, που επιβάλει σε όλα τα ταμείο την υποχρέωση ελέγχου σύγκρισης των δηλωθέντων και των εισφορών που καταβλήθηκαν εντός ενός μηνός από την αντίστοιχη μισθολογική περίοδο και την αποστολή εντός 15 ημερών από το πέρας της διαδικασίας αυτής στη Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Και τούτο διότι τα υπόχρεα ταμεία δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τα δηλωθέντα στοιχεία. Υπάρχει επομένως ανάγκη καλύψεως του κενού, που κατά τη γνώμη της ΟΚΕ θα πρέπει να γίνει με την υποχρέωση υποβολής της ΑΠΔ, από τον οικείο εργοδότη, στα λοιπά ταμεία εντός συντομότατης προθεσμίας από την υποβολή της στο ΙΚΑ. Δεύτερο αρνητικό χαρακτηριστικό της ρυθμίσεως αυτής είναι το ενδεχόμενο να ανατεθεί η είσπραξη των εισφορών των λοιπών ταμείων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Όπως έχει δείξει η έως σήμερα εμπειρία, οι εισφορές, που συνεισπράττει το ΙΚΑ ΕΤΑΜ συχνά δεν αποδίδονται εξαιτίας των ελλειμμάτων του με συνέπεια να πλήττεται 9

10 καίρια η βιωσιμότητα των ταμείων των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι μία λύση η οποία θα εξυπηρετούσε δίκαια τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και καθιστώντας τη ρύθμιση πραγματικά λειτουργική, θα ήταν να υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές μέσω τραπέζης στα ταμεία αλλά σε διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς ταμείων και τομέων ασφάλισης, έτσι ώστε κάθε ταμείο και τομέας αυτού να εισπράττει σε πραγματικό χρόνο όσα του οφείλονται. Άρθρο 6 Ενίσχυση Μηχανισμού Ελέγχου Δηλωθεισών Καταβληθεισών Εισφορών Ισχύουν οι παρατηρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 4. Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ισχύουσες προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στα διάφορα ταμεία, που παραμένουν σε ισχύ, διότι ενδέχεται να μην έχουν εκπνεύσει κατά το χρόνο λήξης της υποχρέωσης ελέγχου δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών, δηλαδή ένα μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ. Άρθρο 8 Ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστέων αποδοχών στο ΕΤΕΑ Η ΟΚΕ σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή προβλέπει μεν την ενοποίηση των ποσοστών εισφορών, παλαιών και νέων, πλην όμως δεν έχει προηγηθεί αναλογιστική μελέτη για να διαφανεί, εάν τα νέα ποσοστά επιδρούν στις ασφαλιστικές παροχές. Άρθρο 13 Λοιπές διατάξεις Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Η ΟΚΕ κρίνει αρνητικά την εξαίρεση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής γενικά από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997. ΟΙ διατάξεις του νόμου αυτού περιέχουν, μεταξύ άλλων, γενικές αρχές και υποχρεώσεις χρηστής διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων που όλες οι δημόσιες αρχές και οι ιδιώτες πρέπει να σέβονται. Έτσι λ.χ. η υποχρέωση λήψης αδείας ή γνωστοποίησης της επεξεργασίας 10

11 στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν υπάρχει λόγος να εξαλειφθεί. Εξάλλου πρόκειται για μία εφάπαξ υποχρέωση που δεν επιβαρύνει τη δημόσια αρχή. Άλλοι κανόνες όπως η νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και η χρησιμοποίηση τους για τον σκοπό που επιτελεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εν προκειμένω η ΕΑΑ, δεν συντρέχει ουδείς λόγος να μην τυγχάνουν εφαρμογής και επ αυτής. Η ΟΚΕ έχει τη γνώμη ότι η διαφάνεια της διοικητικής δράσης επιβάλει την γενική ισχύ του Ν. 2472/1997 θα πρέπει να ισχύει γενικά για όλες τις αρχές, άρα και για την ΕΑΑ, και ότι εφόσον απαιτούνται εξαιρέσεις από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου αυτού θα πρέπει να θεσπίζονται αυτές με ορισμένο τρόπο. 11

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης

Διαβάστε περισσότερα

του άρθρου 2 του άρθρου 3

του άρθρου 2 του άρθρου 3 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης», η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2972/2001. Σηµειώνεται ότι, ειδικά για τους

την εφαρµογή της Αναλυτικής Περιοδικής δήλωσης», η οποία εκδόθηκε σε εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2972/2001. Σηµειώνεται ότι, ειδικά για τους ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του σχεδίου νόµου µε τίτλο «Αναβάθµιση και βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιµα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. Σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΨ64691ΩΓ-ΕΑΦ. Αθήνα, 20/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. T01/652/2 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 8 ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα, 20/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ. Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010»

«Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010» «Αξιολόγηση της Έκθεσης Εφαρμογής για το 2009 του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2008-2010» Αθήνα, Οκτώβριος 2009 3 Ο.Κ.Ε. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής:

Αιτιολογική έκθεση. Προς τη Βουλή των Ελλήνων. Α. Επί της Αρχής: Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση

Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 Οι αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 205, Μάιος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Με το τεύχος αυτό της ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ενδιαφερόμενος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Συνεδρίαση 23 ης Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Συνεδρίαση 23 ης Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση 23 ης Φεβρουαρίου 2010 Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής των Ειδικών, των Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα