ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/ έγγραφό μας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας"

Transcript

1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, , Αθήνα Τηλ.: Fax.: Αθήνα, 28/04/2014 Αρ. πρωτ.: 29137/12047/011 Προς: Όλες τις Διευθύνσεις του ΕΤΕΑ Κοινοποίηση: 1. ΓΓΚΑ Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης 2. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δ/νση Ασφάλισης Εσόδων ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Σχετ. : Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/ έγγραφό μας Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας και αφού διαπιστώθηκε: α) Εκτεταμένη διαφοροποίηση μεταξύ των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των μισθωτών του δημόσιου τομέα στον τρόπο εφαρμογής, μέχρι , της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, σχετικά με τη βάση και τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ. β) Δυσχέρεια εφαρμογής μετά την των προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014, λόγω πολλαπλών ερμηνειών της ίδιας διάταξης σε σχέση και με τις διευκρινίσεις που εδόθησαν με το σχετικό έγγραφό μας. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί ενιαία και ορθά από το σύνολο των εκκαθαριστών μισθοδοσίας των μισθωτών του δημόσιου τομέα ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ μετά την , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014, σας κοινοποιείται το παρόν έγγραφο ως ορθή επανάληψη του σχετικού εγγράφου, που αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών του δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ

2 Σε συνέχεια των ανωτέρω, διευκρινίζονται τα ακόλουθα. Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Από για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ: 1. Ασφαλιστέες αποδοχές, αποδοχές δηλαδή για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, νοούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζόμενου (παρ. 1, άρθρο 5, ν.4225/2014), εξαιρουμένων: α) των εκτάκτων παροχών, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας του μισθωτού και των μελών της οικογένειάς του (παρ. 2 του άρθρου 22 του ν.2084/1992) και β) του Κινήτρου Απόδοσης (παρ. 6, άρθρ. 12, ν.3205/2003). Στην έννοια των πάσης φύσεως αποδοχών εντάσσονται κάθε μορφής αποδοχές, τακτικές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, ανεξαρτήτως του τρόπου καταβολής τους στον εργαζόμενο (βασικός μισθός, πάσης φύσεως επιδόματα, υπερωρίες, εφημερίες ιατρών, αμοιβές από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, έξοδα παράστασης, κ.λπ.). 2. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστά 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζόμενου ασφαλισμένου. Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014, λόγω της επιφύλαξης της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4024/2011, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο κατατάσσονται σε δυο ομάδες Α και Β, αναλόγως του καθεστώτος συνταξιοδότησής τους και - 2 -

3 της εξ αυτού διαφορετικής αντιμετώπισής τους στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ. Τρίτη ιδιαίτερη ομάδα Γ αποτελούν οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια. ΟΜΑΔΑ Α Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ τα καθοριζόμενα από ποσοστά εισφορών για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (3% ο εργοδότης και 3% ο ασφαλισμένος) θα υπολογίζονται: 1. Μέχρι αθροιστικά: (1) Επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται κατά περίπτωση και είχαν διαμορφωθεί ως προς τις τιμές ποσά τους την , πριν την εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Εξαιρούνται οι αποδοχές που καταβάλλονται υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου [υπερωρίες, οικονομικό κίνητρο, εφημερίες, επιτροπές (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), συμμετοχή σε συλλογικά όργανα διοίκησης κ.λπ.]. Οι εν λόγω αποδοχές είναι ασφαλιστέες αλλά με τα εκάστοτε καταβαλλόμενα (τρέχοντα) ποσά. (2) Επί της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του συνόλου των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών και των συνταξίμων αποδοχών της περίπτωσης (α). Η εν λόγω εισφορά (β) νοείται προφανώς σε περίπτωση ύπαρξης θετικής διαφοράς. Διαφορετικά, ισχύει μόνο η εισφορά της περίπτωσης (α). Τα δυο ποσά των περιπτώσεων (α) και (β) αθροιζόμενα αποτελούν την εισφορά για την ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων στο ΕΤΕΑ

4 2. Από Επί του συνόλου των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών στον εργαζόμενο. Επισημαίνεται ότι, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, συντάξιμες αποδοχές νοούνται: Για τους παλαιούς ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση μέχρι ), οι αποδοχές που καθορίζονται κατά περίπτωση από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις του κάθε εντασσόμενου στο ΕΤΕΑ φορέα. Για τους νέους ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση μετά την ), οι μέσες μηνιαίες αποδοχές, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 33 του ν.2084/1992 (Α /165). Συμπερασματικά, για το σύνολο των ασφαλισμένων της ομάδας Α, ρητώς από : 1. Ασφαλιστέες αποδοχές είναι οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζόμενου, με τις εξαιρέσεις της παρ. 2, άρθρο 22, ν.2084/1992 και του κινήτρου απόδοσης (παρ. 6, άρθρο 12, ν.3205/2003). 2. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ υπολογίζονται σε ποσοστά 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο. 1) Μέχρι αθροιστικά: επί των συνταξίμων αποδοχών του εργαζόμενου, με τα ποσά τους όπως είχαν διαμορφωθεί την και επί της διαφοράς του συνόλου των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών και των συνταξίμων αποδοχών του εργαζόμενου. 2) Από , επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου. 3. Ισχύει το ανώτατο όριο των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών των νέων ασφαλισμένων, δηλαδή 5.543,

5 ΟΜΑΔΑ Β Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή δεν συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Οι ανωτέρω μισθωτοί καλύπτονται από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινό καθεστώς, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κ.λπ.). Στην ομάδα αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι στο δημόσιο μετά την , οι οποίο ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) για κύρια ασφάλιση. Για όλους τους μισθωτούς της ομάδας Β, παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με τα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης), επί των πραγματικά καταβαλλόμενων πάσης φύσεως αποδοχών τους βάσει του νέου μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται από και εφεξής (σχετ. το με ΑΔΑ: ΒΟΖΚΛ-ΖΒΖ έγγραφο του υπουργού Εργασίας). ΟΜΑΔΑ Γ Μισθωτοί του δημόσιου τομέα που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια και υπάγονται στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Για όλους τους μισθωτούς της ομάδας Γ, μισθωτοί ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ που αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ υπολογίζονται στο σύνολο των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, με τα ποσοστά της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης)

6 Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 2δ, 2ιβ, 2ιγ, 2ιδ της υποπαραγράφου ΙΑ3, παράγραφος ΙΑ, Άρθρο πρώτο του ν.4254/2014 (85/Α ) καταργούνται από τα έσοδα υπέρ των τ. ΤΑΔΚΥ, τ. ΤΕΑΔΥ και τ. ΤΕΑΠΟΚΑ, τα οποία προκύπτουν από κρατήσεις πέραν των ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών επί των ασφαλιστέων αποδοχών των εργαζομένων. Δεν συμπεριλαμβάνεται στις καταργούμενες διατάξεις η περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1726/1944 (190/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για έσοδα υπέρ του τ. ΤΑΔΚΥ. Συνεπώς, εξακολουθεί να ισχύει η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 1, εδάφιο/περίπτωση δ, του άρθρου 3 του ν.1726/1944 (190/Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν.δ.4260/1962 (186/Α ), ετήσια εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ), όπως ισχύει με την ΥΑ Β/20102/17823/71/ (1621/Β ), κατά το επί πλέον ποσό που προκύπτει από τις εκάστοτε καταβαλλόμενες εργοδοτικές εισφορές της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.4225/2014 (σχετική η υπ αριθμ. 102/οικ. 531/ απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 184/1993, τ. Β ). 2. Διατάξεις οι οποίες προβλέπουν επιπλέον καταβολή εισφοράς από ασφαλισμένους σε ειδικές περιπτώσεις, άπαξ καταβαλλόμενης, (π.χ. κράτηση Α μισθού, διαφορά αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου), διατηρούνται σε ισχύ. 3. Η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ, για όσους εκ των ανωτέρω μισθωτών υπάγονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την κύρια ασφάλισή τους, εντάσσεται από στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4225/

7 Οι λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απεικόνισης στην ΑΠΔ της ασφάλισης στο ΕΤΕΑ όλων των ανωτέρω (πακέτα κάλυψης κ.λπ.) καθορίζονται στην υπ αριθμ. 17/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ). Στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ παρατίθενται παραδείγματα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους των ομάδων Α και Γ, για τις περιόδους 10 ος /2011, 11 ος /2013 και 12 ος /2013. Σκοπός είναι να αντιμετωπισθεί ενιαία και ορθά η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ μετά την ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ καα Ο Υποδιοικητής ΕΤΕΑ Αθανάσιος Αθανασίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΕΡΗ Εσωτερική διανομή Γραφείο Διοικητή ΕΤΕΑ - 7 -

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Α. Ασφάλιση στο τ. ΤΕΑΔΥ Τα ποσοστά εισφορών μέχρι για τους ασφαλισμένους στο τ. ΤΕΑΔΥ, παλαιούς και νέους, ήταν: 1) 3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης επί των κατά περίπτωση ασφαλιστέων αποδοχών και 2) 2% ο ασφαλισμένος επί των πρόσθετων αποδοχών, μόνο για τους παλαιούς ασφαλισμένους. 1. Καθηγητής ΜΕ, κατηγορίας ΠΕ, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ. (α) 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.626, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΔ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ 288,14 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔ/ΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 85,01 0,00 0,00 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.084, , ,00 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.626,00 = [11] 1.626,00 = [17/Οκτ-11] 1.626,00 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 408,15 = [13]+[14]+[15] 397,00 = [16] - [17] 397,00 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 11,91 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 8,16 = [20] Χ 2% 7,94 = [20] Χ 2% 11,91 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 48,78 = [18] + [21] 48,78 = [18] + [21] 60,69 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 56,94 = [19] + [22] 56,72 = [19] + [22] 60,69 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 105,72 = [23] + [24] 105,50 = [23] + [24] 121,38 = [23] + [24] - 8 -

9 (β) ή 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.626, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΩΔ/ΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ 288,14 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΔ/ΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 85,01 0,00 0,00 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.084, , ,00 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.626,00 = [11] 1.626,00 = [17/Οκτ-11] 1.626,00 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 48,78 = [17] Χ 3% 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 408,15 = [13]+[14]+[15] 0,00 * 397,00 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 11,91 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 8,16 = [20] Χ 2% 0,00 = [20] Χ 2% 11,91 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 48,78 = [18] + [21] 48,78 = [18] + [21] 60,69 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 56,94 = [19] + [22] 48,78 = [19] + [22] 60,69 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 105,72 = [23] + [24] 97,56 = [23] + [24] 121,38 = [23] + [24] * Δεν υπάρχουν άλλες αποδοχές πέραν του Βασικού Μισθού. Συνεπώς παρακρατούνταν ασφαλιστικές εισφορές μόνο επί του Βασικού Μισθού όπως είχε διαμορφωθεί την (1.626,00 ). Οι δυο εκδοχές εκκαθάρισης (α) και (β) απαντώνται μεταξύ των εργοδοτών μετά την εφαρμογή του ν.4024/2011 μέχρι και γι αυτό το λόγο παρατίθενται. Η διαφορά τους αφορά στην αντιμετώπιση των πρόσθετων αποδοχών. Στην περίπτωση (α) το επιπλέον ποσό του Βασικού Μισθού 397,00 (2.023, ,00) θεωρείται ότι εντάσσεται στην έννοια των πρόσθετων αποδοχών, οπότε υπολογίζεται η εισφορά 2% του ασφαλισμένου. Αντίθετα στην περίπτωση (β), δεν θεωρείται πρόσθετη αποδοχή και δεν υπολογίζονται επί αυτού ασφαλιστικές εισφορές

10 2. Υπάλληλος Υπουργείου, ΔΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.343, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 37,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 53,00 50,00 50,00 14 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0,00 879,01 879,01 15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.433, , ,01 16 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.343,00 = [11] 1.343,00 = [16/Οκτ-11] 1.343,00 = [16/Οκτ-11] 17 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 40,29 = [16] Χ 3% 40,29 = [16] Χ 3% 40,29 = [16] Χ 3% 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 40,29 = [16] Χ 3% 40,29 = [16] Χ 3% 40,29 = [16] Χ 3% 19 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 53,00 = [13] + [14] 1.115,01 = [15] - [16] 1.115,01 = [15] - [16] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 33,45 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 1,06 = [19] Χ 2% 22,30 = [19] Χ 2% 33,45 = [19] Χ 3% 22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 40,29 = [17] + [20] 40,29 = [17] + [20] 73,74 = [17] + [20] 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 41,35 = [18] + [21] 62,59 = [18] + [21] 73,74 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 81,64 = [22] + [23] 102,88 = [22] + [23] 147,48 = [22] + [23]

11 3. Υπάλληλος Υπουργείου, ΠΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.546, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 71,00 70,00 70,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 52,62 250,00 250,00 15 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0,00 557,04 557,04 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.719, , ,04 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.546,00 = [11] 1.546,00 = [17/Οκτ-11] 1.546,00 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 46,38 = [17] Χ 3% 46,38 = [17] Χ 3% 46,38 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 46,38 = [17] Χ 3% 46,38 = [17] Χ 3% 46,38 = [17] Χ 3% 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 123,62 = [13]+[14]+[15] 1.354,04 = [16] - [17] 1.354,04 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 40,62 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2,47 = [20] Χ 2% 27,08 = [20] Χ 2% 40,62 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 46,38 = [18] + [21] 46,38 = [18] + [21] 87,00 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 48,85 = [19] + [22] 73,46 = [19] + [22] 87,00 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 95,23 = [23] + [24] 119,84 = [23] + [24] 174,00 = [23] + [24]

12 4. Υπάλληλος Υπουργείου, ΔΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.308, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 37,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 84,20 0,00 0,00 15 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0,00 747,94 747,94 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.464, , ,94 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.308,00 = [11] 1.308,00 = [17/Οκτ-11] 1.308,00 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 39,24 = [17] Χ 3% 39,24 = [17] Χ 3% 39,24 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 39,24 = [17] Χ 3% 39,24 = [17] Χ 3% 39,24 = [17] Χ 3% 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 119,20 = [13] + [14] + [15] 968,94 = [16] - [17] 968,94 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 29,07 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2,38 = [20] Χ 2% 19,38 = [20] Χ 2% 29,07 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 39,24 = [18] + [21] 39,24 = [18] + [21] 68,31 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 41,62 = [19] + [22] 58,62 = [19] + [22] 68,31 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 80,86 = [23] + [24] 97,86 = [23] + [24] 136,62 = [23] + [24]

13 5. Υπάλληλος Υπουργείου, ΤΕ Κατηγορίας, νέος ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.053, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 45,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 97,15 0,00 0,00 15 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0,00 666,65 666,65 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.195, , ,65 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.150,15 = [16] - [12] 1.150,15 = [17/Οκτ-11] 1.150,15 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 34,50 = [17] Χ 3% 34,50 = [17] Χ 3% 34,50 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 34,50 = [17] Χ 3% 34,50 = [17] Χ 3% 34,50 = [17] Χ 3% 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 0,00 680,50 = [16] - [17] 680,50 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 20,42 = [20] Χ 3% 20,42 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 20,42 = [20] Χ 3% 20,42 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 34,50 = [18] + [21] 54,92 = [18] + [21] 54,92 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 34,50 = [19] + [22] 54,92 = [19] + [22] 54,92 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 69,00 = [23] + [24] 109,84 = [23] + [24] 109,84 = [23] + [24]

14 6. Υπάλληλος Υπουργείου, ΔΕ Κατηγορίας, νέος ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 967, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 37,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 53,00 50,00 50,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 84,20 0,00 0,00 15 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0,00 616,83 616,83 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.141, , ,83 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.104,20 = [16] - [12] 1.104,20 = [17/Οκτ-11] 1.104,20 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 33,13 = [17] Χ 3% 33,13 = [17] Χ 3% 33,13 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 33,13 = [17] Χ 3% 33,13 = [17] Χ 3% 33,13 = [17] Χ 3% 20 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 0,00 564,63 = [16] - [17] 564,63 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 16,94 = [20] Χ 3% 16,94 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 16,94 = [20] Χ 3% 16,94 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 33,13 = [18] + [21] 50,07 = [18] + [21] 50,07 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 33,13 = [19] + [22] 50,07 = [19] + [22] 50,07 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 66,26 = [23] + [24] 100,14 = [23] + [24] 100,14 = [23] + [24]

15 7. Διευθυντής Υπουργείου, ΠΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.506, , ,00 12 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 105,25 400,00 400,00 14 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0,00 401,24 401,24 15 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.646, , ,24 16 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.506,00 = [11] 1.506,00 = [16/Οκτ-11] 1.506,00 = [16/Οκτ-11] 17 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 45,18 = [16] Χ 3% 45,18 = [16] Χ 3% 45,18 = [16] Χ 3% 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 45,18 = [16] Χ 3% 45,18 = [16] Χ 3% 45,18 = [16] Χ 3% 19 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 140,25 = [13]+[14]+[15] 1.278,24 = [15] - [16] 1.278,24 = [15] - [16] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 38,35 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 2,81 = [19] Χ 2% 25,56 = [19] Χ 2% 38,35 = [19] Χ 3% 22 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 45,18 = [17] + [20] 45,18 = [17] + [20] 83,53 = [17] + [20] 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 47,99 = [18] + [21] 70,74 = [18] + [21] 83,53 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 93,17 = [22] + [23] 115,92 = [22] + [23] 167,06 = [22] + [23]

16 8. Γενικός Διευθυντής Υπουργείου, ΠΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΔΥ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 3.165, , ,00 12 ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 165,97 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 53,00 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 165,97 900,00 900,00 15 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 145,73 0,00 0,00 16 ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 335,98 0,00 0,00 17 ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑ ΜΕΙΩΣΗ 0, , ,00 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 4.031, , ,00 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.666,00 = ΒΜ,ΠΕ-ΜΚ ,00 = ΒΜ,ΠΕ-ΜΚ ,00 = ΒΜ,ΠΕ-ΜΚ1 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 49,98 = [19] Χ 3% 49,98 = [19] Χ 3% 49,98 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 49,98 = [19] Χ 3% 49,98 = [19] Χ 3% 49,98 = [19] Χ 3% =[12]+[13]+[14]+ 22 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 866,65 [15]+[16] 3.084,00 = [18] - [19] 3.084,00 = [18] - [19] 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 92,52 = [22] Χ 3% 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 17,33 = [22] Χ 2% 61,68 = [22] Χ 2% 92,52 = [22] Χ 3% 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 49,98 = [20] + [23] 49,98 = [20] + [23] 142,50 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 67,31 = [21] + [24] 111,66 = [21] + [24] 142,50 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 117,29 = [25] + [26] 161,64 = [25] + [26] 285,00 = [25] + [26]

17 Β. Ασφάλιση στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ Β.1 Τα ποσοστά εισφορών υπέρ του τ. ΤΕΑΠΟΚΑ μέχρι για τους νέους ασφαλισμένους ήταν 3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης επί των πάσης φύσεως αποδοχών (πλην κινήτρου απόδοσης). 9. Υπάλληλος ΝΠΔΔ, ΠΕ Κατηγορίας, νέος ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.144, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 52,62 250,00 250,00 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 110,40 0,00 0,00 16 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 114,40 89,20 89,20 17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.613, , ,20 18 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.563,91 = [17] - [12] 1.428,31 * 1.428,31 = [18/Νοε-13] 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 46,92 = [18] Χ 3% 42,85 = [18] Χ 3% 42,85 = [18] Χ 3% 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 46,92 = [18] Χ 3% 42,85 = [18] Χ 3% 42,85 = [18] Χ 3% 21 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 160,89 = [17] - [18] 160,89 = [17] - [18] 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 4,83 = [21] Χ 3% 4,83 = [21] Χ 3% 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 4,83 = [21] Χ 3% 4,83 = [21] Χ 3% 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 46,92 = [19] + [22] 47,68 = [19] + [22] 47,68 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 46,92 = [20] + [23] 47,68 = [20] + [23] 47,68 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 93,84 = [24] + [25] 95,36 = [24] + [25] 95,36 = [24] + [25] * Οι συντάξιμες αποδοχές της τροποποιημένες όσον αφορά στις Υπερωρίες και το Οικονομικό Κίνητρο, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη με τα τρέχοντα ποσά: 1.428,31=1.563,91+[(-110,40+0)+(-114,40+89,20)]

18 10. Υπάλληλος ΝΠΔΔ, ΤΕ Κατηγορίας, νέος ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.014, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 45,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 97,15 0,00 0,00 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 115,92 0,00 0,00 17 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 101,40 83,20 83,20 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.550, , ,20 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.505,96 = [18] - [12] 1.371,84 * 1.371,84 = [19/Νοε-13] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 45,18 = [19] Χ 3% 41,16 = [19] Χ 3% 41,16 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 45,18 = [19] Χ 3% 41,16 = [19] Χ 3% 41,16 = [19] Χ 3% 22 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 0,00 = [18] - [19] ** 0,00 = [18] - [19] ** 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 = [22] Χ 3% 0,00 = [22] Χ 3% 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 = [22] Χ 3% 0,00 = [22] Χ 3% 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 45,18 = [20] + [23] 41,16 = [20] + [23] 41,16 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 45,18 = [21] + [24] 41,16 = [21] + [24] 41,16 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 90,36 = [25] + [26] 82,32 = [25] + [26] 82,32 = [25] + [26] * Οι συντάξιμες αποδοχές της τροποποιημένες όσον αφορά στις Υπερωρίες και το Οικονομικό Κίνητρο, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη με τα τρέχοντα ποσά: 1.371,84=1.505,96+[(-115,92+0)+(-101,40+83,20)] ** Η διαφορά καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών για τον 11ο & 12ο/2013 είναι αρνητική: 1.247, ,84=-124,64 Συνεπώς οι εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών της , όπως αυτές τροποποιούνται ανωτέρω

19 Β.2 Τα ποσοστά εισφορών υπέρ του τ. ΤΕΑΠΟΚΑ μέχρι για τους παλαιούς ασφαλισμένους εμφανίζουν μεταβλητότητα εξαρτώμενη από τον εργοδότη και υπολογίζονται επί του αθροίσματος: Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα. 11. Υπάλληλος ΝΠΔΔ, ΤΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 2% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.398, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 45,00 0,00 0,00 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 52,62 250,00 250,00 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 147,20 0,00 0,00 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.785, , ,00 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.398,00 = [11] 1.398,00 = [19/Οκτ-11] 1.398,00 = [19/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 27,96 = [17] Χ 2% 27,96 = [17] Χ 2% 41,94 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 69,90 = [17] Χ 5% 69,90 = [17] Χ 5% 41,94 = [17] Χ 3% 20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ * * 699,00 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 20,97 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 20,97 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 27,96 = [18] + [21] 27,96 = [18] + [21] 62,91 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 69,90 = [19] + [22] 69,90 = [19] + [22] 62,91 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 97,86 = [23] + [24] 97,86 = [23] + [24] 125,82 = [23] + [24] * Πριν την δεν προβλέπεται επιπλέον εισφορά πέραν των 5% και 2% επί των συνταξίμων αποδοχών, συνεπώς δεν υπολογίζεται εισφορά επί της διαφοράς καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών πριν την

20 12. Υπάλληλος ΝΠΔΔ, ΤΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος μεταταχθείς από άλλο ΝΠΔΔ ή σε άλλη υπηρεσία που διατήρησε την ασφάλιση στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ. Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 5% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.245, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 45,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 52,62 250,00 250,00 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 147,20 0,00 0,00 17 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ Δ.Σ. 124,60 0,00 0,00 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.791, , ,00 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.245,00 = [11] 1.245,00 = [19/Οκτ-11] 1.245,00 = [19/Οκτ-11] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 62,25 = [19] Χ 5% 62,25 = [19] Χ 5% 37,35 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 62,25 = [19] Χ 5% 62,25 = [19] Χ 5% 37,35 = [19] Χ 3% 22 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 * 0,00 * 544,00 = [18] - [19] 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 16,32 = [22] Χ 3% 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 16,32 = [22] Χ 3% 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 62,25 = [20] + [23] 62,25 = [20] + [23] 53,67 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 62,25 = [21] + [24] 62,25 = [21] + [24] 53,67 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 124,50 = [25] + [26] 124,50 = [25] + [26] 107,34 = [25] + [26] * Πριν την δεν προβλέπεται επιπλέον εισφορά πέραν των 5% και 5% επί των συνταξίμων αποδοχών, συνεπώς δεν υπολογίζεται εισφορά επί της διαφοράς καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών πριν την

21 13. Υπάλληλος ΝΠΔΔ, ΠΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ. Ο εργοδότης (ΝΠΔΔ) χωρίς υποχρέωση καταβολής ειδικής (πρόσθετης) ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς. Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 5% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.322, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 45,00 0,00 0,00 13 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 202,40 0,00 0,00 15 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ Δ.Σ. 132,20 114,40 114,40 16 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.844, , ,40 17 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.322,00 = [11] 1.322,00 = [17/Οκτ-11] 1.322,00 = [17/Οκτ-11] 18 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 66,10 = [17] Χ 5% 66,10 = [17] Χ 5% 39,66 = [17] Χ 3% 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 66,10 = [17] Χ 5% 66,10 = [17] Χ 5% 39,66 = [17] Χ 3% 20 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 * 0,00 * 393,40 = [16] - [17] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 11,80 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 11,80 = [20] Χ 3% 23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 66,10 = [18] + [21] 66,10 = [18] + [21] 51,46 = [18] + [21] 24 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 66,10 = [19] + [22] 66,10 = [19] + [22] 51,46 = [19] + [22] 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 132,20 = [23] + [24] 132,20 = [23] + [24] 102,92 = [23] + [24] * Πριν την δεν προβλέπεται επιπλέον εισφορά πέραν των 5% και 5% επί των συνταξίμων αποδοχών, συνεπώς δεν υπολογίζεται εισφορά επί της διαφοράς καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών πριν την

22 14. Υπάλληλος (Διευθυντής) ΝΠΔΔ, ΠΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ.Ο εργοδότης (ΝΠΔΔ) χωρίς υποχρέωση καταβολής ειδικής (πρόσθετης) εργοδοτικής εισφοράς. Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 5% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.425, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 105,25 400,00 400,00 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ 202,40 0,00 0,00 17 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ / ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΟ Δ.Σ. 142,60 0,00 0,00 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.102, , ,00 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.425,00 = [11] 1.425,00 = [19/Οκτ-11] 1.425,00 = [19/Οκτ-11] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 71,25 = [19] Χ 5% 71,25 = [19] Χ 5% 42,75 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 71,25 = [19] Χ 5% 71,25 = [19] Χ 5% 42,75 = [19] Χ 3% 22 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 * 0,00 * 919,00 = [18] - [19] 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 27,57 = [22] Χ 3% 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 27,57 = [22] Χ 3% 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 71,25 = [20] + [23] 71,25 = [20] + [23] 70,32 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 71,25 = [21] + [24] 71,25 = [21] + [24] 70,32 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 142,50 = [25] + [26] 142,50 = [25] + [26] 140,64 = [25] + [26] * Πριν την δεν προβλέπεται επιπλέον εισφορά πέραν των 5% και 5% επί των συνταξίμων αποδοχών, συνεπώς δεν υπολογίζεται εισφορά επί της διαφοράς καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών πριν την

23 15. Υπάλληλος Υπ. Εργασίας, ΤΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ. Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 0% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.053, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 45,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 35,00 0,00 0,00 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ν.3205/03 142,49 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 161,92 0,00 0,00 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ 200,00 0,00 0,00 17 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ Ν.4024/11 0,00 185,50 185,50 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.637, , ,50 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.053,00 = [11] 1.053,00 = [19/Οκτ-11] 1.053,00 = [19/Οκτ-11] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 = [19] Χ 0% 0,00 = [19] Χ 0% 31,59 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 52,65 = [19] Χ 5% 52,65 = [19] Χ 5% 31,59 = [19] Χ 3% 22 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 * 0,00 * 319,50 = [18] - [19] 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 9,59 = [22] Χ 3% 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 9,59 = [22] Χ 3% 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 = [20] + [23] 0,00 = [20] + [23] 41,18 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 52,65 = [21] + [24] 52,65 = [21] + [24] 41,18 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 52,65 = [25] + [26] 52,65 = [25] + [26] 82,36 = [25] + [26] * Πριν την δεν προβλέπεται επιπλέον εισφορά πέραν των 5% και 0% επί των συνταξίμων αποδοχών, συνεπώς δεν υπολογίζεται εισφορά επί της διαφοράς καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών πριν την

24 16. Υπάλληλος ΟΓΑ, ΔΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ. Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 0% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.239, , ,00 12 ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑ 892,66 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 123,98 0,00 0,00 14 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 90,72 0,00 0,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 89,65 400,00 400,00 16 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 4,28 0,00 0,00 17 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 42,78 0,00 0,00 18 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΚΠΟΓΑ 7,13 0,00 0,00 19 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2.491, , ,00 20 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.666,00 = [ΒΜ 1 ΜΚ, ΠΕ]** 1.666,00 = [20/Οκτ-11] 1.666,00 = [20/Οκτ-11] 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 = [20] Χ 0% 0,00 = [20] Χ 0% 49,98 = [20] Χ 3% 22 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 83,30 = [20] Χ 5% 83,30 = [20] Χ 5% 49,98 = [20] Χ 3% 23 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 * 0,00 * 146,00 = [19] - [20] 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 4,38 = [23] Χ 3% 25 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 0,00 4,38 = [23] Χ 3% 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 = [21] + [24] 0,00 = [21] + [24] 54,36 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 83,30 = [22] + [25] 83,30 = [22] + [25] 54,36 = [22] + [25] 28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 83,30 = [26] + [27] 83,30 = [26] + [27] 108,72 = [26] + [27] * Πριν την δεν προβλέπεται επιπλέον εισφορά πέραν των 5% και 5% επί των συνταξίμων αποδοχών, συνεπώς δεν υπολογίζεται εισφορά επί της διαφοράς καταβαλλόμενων και συντάξιμων αποδοχών πριν την ** Εισφορά στο άθροισμα Βασικού Μισθού και Χρονοεπιδόματος. Επειδή είναι μεγαλύτερο του Β.Μ. του 1ου ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας, οι ασφαλιστέες αποδοχές περιορίζονται στο 1ο ΜΚ της ΠΕ κατηγορίας

25 17. Μόνιμος ιατρός που μετατάχθηκε το 1988 από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο ΕΣΥ (άρθρο 38, ν.1813/1988) και ασφαλίζεται στο τ. ΤΕΑΠΟΚΑ. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων, μέχρι υπόχρεος καταβολής του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (12%) ήταν ο ασφαλισμένος. Από , εντάσσονται ως μισθωτοί στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.4225/2014 και για την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑ καταβάλλονται εισφορές 6% (3% ο ασφαλισμένος & 3% ο εργοδότης) επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, όπως αυτές ορίζονται και στο παρόν έγγραφο για την ομάδα Γ

26 Γ. Ασφάλιση στο τ. ΤΑΔΚΥ Γ.1 Τα ποσοστά εισφορών υπέρ του τ. ΤΑΔΚΥ μέχρι για τους νέους ασφαλισμένους ήταν 3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης επί των πάσης φύσεως αποδοχών (πλην κινήτρου απόδοσης). 18. Υπάλληλος ΟΤΑ, ΔΕ Κατηγορίας, νέος ασφαλισμένος στα ΒΑΕ στο τ. ΤAΔΚΥ. Ποσοστά εισφορών πριν την : 3% ο ασφαλισμένος και 3% ο εργοδότης και επιπλέον πρόσθετη ειδική εισφορά για τα ΒΑΕ: 1,25% ο ασφαλισμένος και 0,75% ο εργοδότης επί του αθροίσματος Βασικού μισθού και Επιδόματος ειδικής απασχόλησης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 945, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 28,50 0,00 0,00 13 ΑΥΞΗΣΕΙΣ/ΜΕΙΩΣΕΙΣ Ν.4024/11 0,00 33,61 33,61 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 118,00 120,00 120,00 15 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 170,00 150,00 150,00 16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 97,15 100,00 100,00 17 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.358, , ,61 18 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.330,15 = [17] - [12] 1.330,15 = [18/Οκτ-11] 1.330,15 = [18/Οκτ-11] 19 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 39,90 = [18] Χ 3% 39,90 = [18] Χ 3% 39,90 = [18] Χ 3% 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ (ΒΑΕ) 8,36 = ([11]+[15]) Χ 0,75% 8,36 = [20/Οκτ-11] 9,98 = [18] Χ 0,75% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 39,90 = [18] Χ 3% 39,90 = [18] Χ 3% 39,90 = [18] Χ 3% ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ (ΒΑΕ) 13,94 = ([11]+[15]) Χ 1,25% 13,94 = [22/Οκτ-11] 16,63 = [18] Χ 1,25% ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 80,46 = [17] - [18] 80,46 = [17] - [18] 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 2,41 = [23] Χ 3% 2,41 = [23] Χ 3% 25 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ (ΒΑΕ) 0,00 0,60 = [23] Χ 0,75% 26 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 2,41 = [23] Χ 3% 2,41 = [23] Χ 3% ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ 27 (ΒΑΕ) 0,00 1,01 = [23] Χ 1,25% 28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 48,26 = [19]+[20]+ [24]+[25] 50,67 = [19]+[20]+ [24]+[25] 52,89 = [19]+[20]+ [24]+[25] 29 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 53,84 = [21]+[22]+ [26]+[27] 56,25 = [21]+[22]+ [26]+[27] 59,95 = [21]+[22]+ [26]+[27] 30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 102,10 = [28] + [29] 106,92 = [28] + [29] 112,84 = [28] + [29]

27 Γ.2 Τα ποσοστά εισφορών υπέρ του τ. ΤΑΔΚΥ μέχρι για τους παλαιούς ασφαλισμένους ήταν 3% ο ασφαλισμένος και 0% ο εργοδότης επί των πάσης φύσεως αποδοχών (πλην κινήτρου απόδοσης). 19. Υπάλληλος (Διευθυντής) ΟΤΑ, ΠΕ Κατηγορίας, παλαιός ασφαλισμένος στο τ. ΤAΔΚΥ Ποσοστά εισφοράς πριν την : 5% ο ασφαλισμένος και 0% ο εργοδότης. 11 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.465, , ,00 12 ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 50,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓ. ΒΑΡΩΝ 71,00 70,00 70,00 14 ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 52,62 400,00 400,00 15 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΤΑ 121,44 0,00 0,00 16 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 93,91 0,00 0,00 17 ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑTΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 97,15 100,00 100,00 18 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 1.951, , ,00 19 ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ 1.901,12 = [18] - [12] 1.901,12 = [19/Οκτ-11] 1.901,12 = [19/Οκτ-11] 20 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 = [19] Χ 0% 0,00 = [19] Χ 0% 57,03 = [19] Χ 3% 21 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 57,03 = [19] Χ 3% 57,03 = [19] Χ 3% 57,03 = [19] Χ 3% 22 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 0,00 612,88 = [18] - [19] 612,88 = [18] - [19] 23 ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 0,00 = [22] Χ 0% 18,39 = [22] Χ 3% 24 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 0,00 18,39 = [22] Χ 3% 18,39 = [22] Χ 3% 25 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0,00 = [20] + [23] 0,00 = [20] + [23] 75,42 = [20] + [23] 26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ 57,03 = [21] + [24] 75,42 = [21] + [24] 75,42 = [21] + [24] 27 ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 57,03 = [25] + [26] 75,42 = [25] + [26] 150,84 = [25] + [26] ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Το καθεστώς ασφάλισης στα ΒΑΕ (ποσοστά και βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών) για τους ασφαλισμένους στο τ. ΤΑΔΚΥ είναι κοινό για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ:ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Τα αναγραφόμενα ποσά είναι τα ισχύοντα την , πλην υπερωριών, εφημεριών κ.λπ. που είναι τα καταβαλλόμενα στις συγκεκριμένες περιόδους.

Τα αναγραφόμενα ποσά είναι τα ισχύοντα την , πλην υπερωριών, εφημεριών κ.λπ. που είναι τα καταβαλλόμενα στις συγκεκριμένες περιόδους. Παραδείγματα 1. Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ προάγεται σε ανώτερη θέση (από Προϊστάμενος Τμήματος σε Προϊστάμενο Διεύθυνσης) μετά την 01.11.2011. Το νέο επίδομα θέσης ευθύνης που καταβάλλεται στον ανωτέρω υπάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΦΟΡΕΙΣ - ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 1. Ταμείο : Τ.Ε.Α.Δ.Υ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ α.3% επί των τακτικών και β. 2% επί των πάσης φύσεως αμοιβών πέραν των τακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Αθήνα, 17/01/2014 Αρ. πρωτ.: 3405/1354/010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΤΕΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ Γραφείο Υποδιοικητή Φιλελλήνων 13-15,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6

Αθήνα, 24/02/2014 Αριθμ. Πρωτ. Τ01/652/6 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 17/24.2.2014 Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 27.03.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων»

ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ασφάλιση των διατελούντων από 1.1.2011 και εφεξής δημάρχων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β FAX :2103368148 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ: 142036/0092 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Ν.Π.Δ.Δ. Α. Α.Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62 (Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) 1. Διορισθέντες μέχρι

- 2 - Ν.Π.Δ.Δ. Α. Α.Ν. 3163/55 - Ν.Δ. 4277/62 (Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) 1. Διορισθέντες μέχρι ΘΕΜΑ : Εισφορές υπέρ Ι.Κ.Α. μετά τις διατάξεις του ν.2084/92 των τακτικών υπάλληλων. α)ν.π.δ.δ.(ν.3163/55-ν.δ.4277/62 και Α.Ν. 1846/51 ) Β) Ο.Τ.Α. (Α.Ν. 1846/51 ) Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1

Αθήνα 6/8/2010. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/1 ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΤΜΗΜΑ : ΕΕΠΙΙΚΟΥΡΡΙΙΚΗΣΣ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α.

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά µε την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 11/7/2016 Αριθµ. Πρωτ. T01/652/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. Αθήνα 5/5/2011. Αριθμ. Πρωτ. Τ01/670/3. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.»

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.» ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-68Β Αθήνα, 24/12/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμ. Πρωτ.: 30193/7276. Προς: Όλους τους Ο.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τ.Π.Δ.Υ. Β Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, σχετικά με την μείωση των επικουρικών συντάξεων.

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4051/2012, σχετικά με την μείωση των επικουρικών συντάξεων. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12/03/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105 57, Αθήνα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85). ΆΡΘΡΟ 13

Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85). ΆΡΘΡΟ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012, σχετικά με την από 01/01/2012 περικοπή των συντάξεων»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 6 του Ν. 4051/2012, σχετικά με την από 01/01/2012 περικοπή των συντάξεων» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κοτσώρη Π. Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215190 FAX: 210 5230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21/11/2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & Σ70/1009 ΑΡ.: 85 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 6/8/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 6/8/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 6/8/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α30/472/26 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικών της υπ αριθ. 66 της 30ης Απριλίου 2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικών της υπ αριθ. 66 της 30ης Απριλίου 2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικών της υπ αριθ. 66 της 30ης Απριλίου 2014 συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. Π α ρ ό ν τ ε ς : Οι κ.κ. 1) Αναστάσιος Παπανικολάου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013,

ΘΕΜΑ «Συμπληρωματικές οδηγίες για απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α., από 1-12-2013, Αθήνα, 11/6/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.)

«Η ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. Ε.) Αθήνα, 11/8/2008 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθ. 1 του Ν.4093/2012, σχετικά με τη μείωση των συντάξεων από 01/01/2013»

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθ. 1 του Ν.4093/2012, σχετικά με τη μείωση των συντάξεων από 01/01/2013» ΑΔΑ: Β4Μ74691ΩΓ-Ψ7Ψ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Κοτσώρη Π. Αριθ. Τηλεφώνου: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης»

ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστικές κρατήσεις κλάδων κύριας και επικουρικής σύνταξης του ν.3620/2007 στο επίδοµα θέσης ευθύνης» Αθήνα 17/2/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α40/1 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους".

ΘΕΜΑ: Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. ΘΕΜΑ: "Υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές το διανεμόμενο ποσοστό κερδών από ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους". ΣΧΕΤ.: Γεν. Έγγραφο Α40/28/20.9.1988 Εγκύκλιος 74/1990 1.Σας

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022

ΑΔΑ: ΒΙΗΓΗ-Τ7Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31/3/2014 Αριθ. Πρωτ.: 2/27432/0022 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011».

ΘΕΜΑ : «Όρια ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό των καταβλητέων. των ασφαλισμένων του τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ για τα έτη 2010 και 2011». ΑΔΑ: 457Ξ4691ΩΓ-ΗΧ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 25/11/2011 Αθήνα 22/11/2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Tαχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλισης & Κοινωνικής Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα, Ε. Κουτσιμπού

Ασφάλισης & Κοινωνικής Πληροφορίες : Χ. Γκιουλέκα, Ε. Κουτσιμπού Αθήνα, 19. 12. 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. Α. Π. Φ11321/οικ.45947/1757 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : M. Προδρομίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)»

ΘΕΜΑ Α «Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. σχετικά με την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.)» Αθήνα, 15/10/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ. Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Πίνακε με τι ασφαλιστικέ εισφορέ του ΟΑΕΕ Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών Συγκριτικοί πίνακε επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τι διατάξει του νέου ασφαλιστικού Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/8/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/61158/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα:

Ειδικότερα, στις διατάξεις των άρθρων 74 έως 79 και 84 που αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς μας προβλέπονται κατ άρθρο τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ B, Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Υπόψη: ΚΟΙΝ/ΣΗ:

Προς: Υπόψη: ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Xρον. Διατ.: Βαθ. Ασφ. : Βαθ. Προτερ.: Αθήνα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013

ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κ ΑΔ Ε ΙΔ ΙΚ ΟΤΗΤΑ ΚΠΚ ΕΩΣ 30/11/2013 Κ ΠΚ ΑΠΟ 01/12/2013 7511 344910 152 162 7511 344500 152 162 7521 344910 152 162 7521 344500 152 162 7511 344460 166 164 7511 344501 166 164 7521 344460 166

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2004)...71

7. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ(ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2004)...71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ι.Κ.Α. ΑΠΟ 1/1/2004-31/12/2004...2 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β.Ε....44 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ(1965-1990) ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/308 ΑΡ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14

Αθήνα, 4/3/2010. Αριθμ. Πρωτ. Α23/266/14 Αθήνα, 4/3/2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: -ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ -ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡ. ΕΠ/ΤΩΝ - ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ Ε.Τ.Ε.Α.

«Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και εργοδοτών υπερ Ε.Τ.Ε.Α. Αθήνα, 29/11/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Καραμουσουλή Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2

Αθήνα 16/7/2015. Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Αθήνα 16/7/2015 Αριθμ. Πρωτ.: Α22/392/920/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Πληροφορίες : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν.

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 4ΙΙ74691Ω3-5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 22/12/10 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ11/16/125992 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 1/7/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧ.& ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ7/7/63857 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 69 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΕΜΑ : Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών Ιωάννης Γιαννακουδάκης, μηχανολόγος μηχανικός Αγγελική Μυρίλλα, πολιτικός μηχανικός Μαρία Σαρτζετάκη, αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1/ 3 /2013. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ.

Αθήνα 1/ 3 /2013. Αριθμ. Πρωτ. ΤΟΟ/500/572/1 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΔ04691ΩΓ-37Λ Αθήνα 1/ 3 /2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ.

ΑΡ. : 11 ΑΔΑ: ΒΟΖΓ4691ΩΓ-ΡΓΚ. Με τις αριθ. 298/Σ41/ και 299/Σ41/ αποφάσεις του. Αθήνα 6/2/2012. Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:12:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18661 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976. Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.26446/976. Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα