Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client"

Transcript

1 ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις Παραδείγματα 1

2 Βιβλιογραφία Ενότητας Βιβλιογραφία [Nixon 2009]: Chapter 14 (http://lpmj.net/14.php) Javascript Manual (http://www.learn-javascript-tutorial.com/) Javascript Tutorial (http://www.w3schools.com/js/js_intro.asp) Εισαγωγή Οι δυναμικές ιστοσελίδες χαρακτηρίζονται από διαδραστικότητα: Συγκεκριμένες δράσεις του χρήστη (μέσω του web browser) οδηγούν σε μια διαφορετική συμπεριφορά της εφαρμογής Παράδειγμα 1 Δράση Χρήστη: Ο χρήστης συμπληρώνει μια online φόρμα Αντίδραση Εφαρμογής: Τα πεδία της φόρμας ελέγχονται ως προς την ορθότητα τους Παράδειγμα 2 Δράση Χρήστη: Ο χρήστης πατά το submit button της φόρμας Αντίδραση Εφαρμογής: Τα περιεχόμενα των πεδίων της φόρμας μεταφέρονται σε μια βάση δεδομένων 2

3 Εισαγωγή (2) Η διαδραστικότητα υλοποιείται με την συγγραφή κώδικα (προγραμμάτων υπολογιστή) σεμιαγλώσσαπρογραμματισμού. Στις διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται συνήθως οι γλώσσες προγραμματισμού: Javascript (για εφαρμογές που εκτελούνται στον web browser όπως ο έλεγχος της σωστής συμπλήρωσης μιας online φόρμας client side programming) PHP (για εφαρμογές που εκτελούνται στον web server όπως η αποθήκευση των δεδομένων που υποβλήθηκαν μέσω μιας online φόρμας σε μια βάση δεδομένων server side programming) ΤόσοοκώδικαςJavascript όσοκαιοκώδικάςphp μπορούν νε ενσωματωθούν μέσα σε κώδικά HTML με χρήση των κατάλληλων tags. Η μεγάλη διαφορά τους είναι ότι για να εκτελεστεί ένα πρόγραμμα PHP πρέπει να ανεβάσουμε το σχετικό αρχείο σε ένα Web server Αντίθετα τα προγράμματα Javascript μπορούν να εκτελεστούν στον υπολογιστή μας (από τον Web browser) Javascript και HTML Όπως αναφέραμε και πριν ο κώδικάς Javascript μπορεί να ενσωματωθεί μέσα σε κώδικα HTML. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το tag <script>. </script> ΟκώδικάςJavascript μπορεί να μπει σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα HTML (π.χ. εντός του head, εντός του body, μέσα σε ένα κελί ενός πίνακα που βρίσκεται στο body, κλπ.) 3

4 Παράδειγμα Το πιο πάνω παράδειγμα αντιστοιχεί στο αρχείο lec13_ex01.html που βρίσκεται στη διεύθυνση (μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το τροποποιήσετε με ένα text editor π.χ. Notepad- για να πειραματιστείτε): ΟκώδικαςJavascript (γραμμές 7-9) βρίσκεται ενσωματωμένος μέσα σε ένα tag <h2> εντός του body Υπάρχει μια εντολή (συγκεκριμένα η κλήση της μεθόδου document.write()) μόνο κώδικα Javascript η document.write( Hello World ) Ηεντολήdocument.write εμφανίζει στον Web browser οτιδήποτε βρίσκεται εντός των εισαγωγικών που την ακολουθούν. Βασική σύνταξη Όπως κάθε γλώσσα προγραμματισμού έτσι και η Javascript αποτελείται από ένα σύνολο εντολών (όπως η κλήση της μεθόδου document.write που είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα) τις οποίες χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τα προγράμματα μας Όλες οι εντολές στην Javascript τερματίζουν με Ελληνικό ερωτηματικό για να ξεχωρίζουν από τις επόμενες. Ελληνικό ερωτηματικό δεν χρειάζεται αν χρησιμοποιούμε ξεχωριστήγραμμήγιακάθεεντολή Μπορούμε μέσα στον κώδικα μας να εισάγουμε σχόλια (δηλαδή τμήμα κειμένου το οποίο στην ουσία εξηγεί τον κώδικα αλλά δεν εκτελείται βοηθά απλά αυτόν που διαβάζει τον κώδικα να τον κατανοήσει ώστε να κάνει τις δικές του αλλαγές αν χρειαστεί) Υπάρχουν δύο τρόποι να εισάγουμε σχόλια: Σχόλια που εκτείνονται σε περισσότερες από μία γραμμές είναι οτιδήποτε περικλείεται από /* */ Σχόλια σε μια γραμμή είναι οτιδήποτε ακολουθεί το σύμβολο // μέχρι το τέλος της γραμμής 4

5 Παράδειγμα Στο πιο πάνω παράδειγμα βλέπουμε πέντε εντολές Javascript στις γραμμές 8-11 & 13 (το παράδειγμα βρίσκεται στη διεύθυνση Ότι έχει χρώμα πράσινο είναι σχόλια (δηλαδή δεν έχει καμία επίδραση στην ουσιαστική λειτουργία του προγράμματος) Όπως φαίνεται στη γραμμή 8 τα σχόλια γραμμής μπορούν να ακολουθούν εντολές. Μπορούν επίσης να είναι σε ξεχωριστή γραμμή όπως στην περίπτωση της γραμμής 12 Στις γραμμές έχουμε ένα σχόλιο που εκτείνεται σε πολλαπλές γραμμές. Ξεκινάει με τον συνδυασμό συμβόλων /* και τερματίζει 2011 Nicolas με Tsapatsoulis */ Μεταβλητές Οι μεταβλητές είναι χώρος αποθήκευσης τιμών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος. Οι τιμές που αποθηκεύονται στις μεταβλητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος αλλάζουν (για αυτό ονομάζονται και μεταβλητές) Ο χώρος αποθήκευσης των τιμών προσδιορίζεται συμβολικά από το όνομα της μεταβλητής (χρησιμοποιούμε την κωδική λέξη var πριν από το όνομα τηςμεταβλητήςορίζουμε=> var mynumber;) Οι μεταβλητές παίρνουν συνήθως αριθμητικές τιμές είτε τιμές κειμένου (string). Η ανάθεση τιμών σε μεταβλητές γίνεται με τον τελεστή = Παράδειγμα mynumber = 3; (Ανάθεση στην μεταβλητή με όνομα mynumber της αριθμητικής τιμής 3) yourname = Soula ; (Ανάθεση στην μεταβλητή με όνομα yourname του κειμένου Soula Για ανάθεση τιμών κειμένου το κείμενο πρέπει να εσωκλείεται σε εισαγωγικά ) 5

6 Μεταβλητές (2) Για την καλύτερη κατανόηση των μεταβλητών θεωρήστε τις ως «δοχεία». Το όνομα τους αναγράφεται έξω από το δοχείο (π.χ. «λάδι», «αλάτι», «σπίρτα», «μηνύματα») Η τιμή τους είναι αυτό που περιέχεται μέσα στο δοχείο (ποσότητα λαδιού, αλατιού, αριθμός σπίρτων, χαρτάκι με γραμμένο κάποιο μήνυμα πάνω σε αυτό) Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε κάποιο δοχείο το περιεχόμενο του μεταβάλλεται (αλλάζει). Προσθέτουμε λάδι στο δοχείο λαδιού, αφαιρούμε αλάτι βάζοντας το στο φαγητό, χρησιμοποιούμε σπίρτα για άναμμα φωτιάς, αφαιρούμε το παλιό μήνυμα και βάζουμε κάποιο καινούργιο, κ.ο.κ. Τα ονόματα των μεταβλητών μας καλό είναι να εξηγεί το περιεχόμενο τους. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ορίσουμε μια μεταβλητή με το όνομα age και να αποθηκεύαμε σε αυτή το όνομα κάποιου. Είναι επιτρεπτό αλλά θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιήσουμε για όνομα μεταβλητής το name. Το πιο πάνω παράδειγμα είναι ισοδύναμο με το να γράψουμε σε ένα δοχείο όνομα «λάδι» και να προσθέσουμε μέσα ξύδι! Εμείςμπορείνατοξέρουμεκαιναμην μπερδευόμαστε. Αν όμως κάποιος έρθει στο σπίτι μας τι θα νομίζει ότι περιέχει το δοχείο με όνομα «λάδι»; Αντίστοιχα τα σωστά ονόματα μεταβλητών κάνουν τον κώδικα μας πιο ευανάγνωστο σε όποιον θέλει να το διαβάσει και να τον χρησιμοποιήσει. Παράδειγμα Στο πιο πάνω παράδειγμα έχουμε ορίσει 5 μεταβλητές (currenttime, month, day, year, msg2display) στις οποίες αναθέτουμε διαφορετικές τιμές Η ανάθεση γίνεται με τη βοήθεια του τελεστή = (βλέπε γραμμές 8-12, 16) Κάποιες από τις τιμές των μεταβλητών εμφανίζονται στον Web browser μας με τη βοήθεια της μεθόδου document.write() (βλέπε γραμμές 13, 17). Εμφανίζονται επίσης συνοδευτικά μηνύματα. Το παράδειγμα βρίσκεται στη διεύθυνση: 6

7 Τελεστές Οι τελεστές επιδρούν στο περιεχόμενο των μεταβλητών για να αλλάξουν τις τιμές τους ή να ελέγξουν το περιεχόμενο τους. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες τελεστών στην Javascript: Αριθμητικοί (οι γνωστοί μας αριθμητικοί τελεστές πρόσθεσης (+), αφαίρεσης (-), πολλαπλασιασμού (*), διαίρεσης (/), καθώς και το υπόλοιπο ακέραιας (%), ηαύξηση (++), και η μείωση (--) ) Ανάθεσης (το περιεχόμενο να γίνει ίσο με (=), όσο ήταν συν αυτό που βρίσκεται δεξιά από τον τελεστή(+=), όσο ήταν μείον αυτό που βρίσκεται δεξιά από τον τελεστή(-=) κ.ο.κ) Σύγκρισης (το περιεχόμενο της μεταβλητής είναι ίσο με αυτό που βρίσκεται στα δεξιά του τελεστή (==)?, το περιεχόμενο της μεταβλητής είναι μεγαλύτερο από αυτό που βρίσκεται στα δεξιά του τελεστή (>)?, κ.ο.κ) Λογικοί (KAI -AND (&&), H -OR ( ), ΌΧΙ -NOT (!) ) Οι αριθμητικοί και οι τελεστές ανάθεσης αλλάζουν τις τιμές των μεταβλητών ενώ οι τελεστές σύγκρισης και οι λογικοί τελεστές έχουν ως αποτέλεσμα true (1) ή false (0) (δηλαδή σωστό ή λάθος). Παράδειγμα 1: Αριθμητικοί τελεστές Έστω οι μεταβλητές με τις ακόλουθες αρχικές τιμές: x = 14; y = 4; Το αποτέλεσμα των πιο κάτω εντολών θα είναι αυτό στην παρένθεση z = x + y; (η τιμή της μεταβλητής z θα γίνει ίση με το άθροισμα των τιμών των μεταβλητών x και y δηλαδή 18 ) z = x - y; (η τιμή της μεταβλητής z θα γίνει ίση με 10) z = x / y; (η τιμή της μεταβλητής z θα γίνει ίση με 3.5) z = x * y; (η τιμή της μεταβλητής z θα γίνει ίση με 56) z = x % y; (η τιμή της μεταβλητής z θα γίνει ίση με 2 δηλαδή το υπόλοιπο της διαίρεσης 14 / 4 => πηλίκο 3, υπόλοιπο 2) 7

8 Παράδειγμα 2: Tελεστές ανάθεσης Έστω οι μεταβλητές με τις ακόλουθες αρχικές τιμές: x = 14; name = Soula ; surname = Soulidou ; Το αποτέλεσμα των πιο κάτω εντολών θα είναι αυτό στην παρένθεση x = 13.2; (η τιμή της μεταβλητής x θα γίνει ίση με 13.2 ) name = Soula Soulidou ; (η τιμή της μεταβλητής name θα γίνει ίση με Soula Soulidou ) x +=5 (η τιμή της μεταβλητής x θα γίνει όσο ήταν πριν (14) συν 5, άρα 19) x -=3 (η τιμή της μεταβλητής x θα γίνει όσο ήταν πριν (14) μείον 3, άρα 11) x *=4 (η τιμή της μεταβλητής $x θα γίνει 4 φορές όσο ήταν πριν (14), άρα 56) x /=2 (η τιμή της μεταβλητής $x θα γίνει όσο ήταν πριν (14) διαιρεμένο διά 2, άρα 7) fullname = name + surname; (ο τελεστής + είναι ο μόνος από τους αριθμητικούς τελεστές που χρησιμοποιείται και για strings συνενώνοντας τα (τα βάζει σε παράθεση) επομένως η μεταβλητή fullname θα πάρει την τιμή Soula Soulidou ) Προσοχή! Οι πιο πάνω εντολές θεωρούμε ότι εκτελούνται ανεξάρτητα και όχι σε διαδοχή. Αντιςείχαμεβάλεισεσειράμέσασεέναπρόγραμμάτααποτελέσματαθαήταντελείως διαφορετικά διότι έχουμε κάνει πολλαπλές αλλαγές τιμών. Παράδειγμα 3: Tελεστές σύγκρισης Οι τελεστές σύγκρισης χρησιμοποιούνται συνήθως ως συνθήκες στο πλαίσιο εντολών διακλάδωσης (if, while, κ.ο.κ) Σύνταξη εντολής if: if (συνθήκη) do something else do something else; Η ερμηνεία της πιο πάνω εντολής είναι: Αν η συνθήκη είναι σωστή αν ισχύει δηλαδήεκτέλεσε τις εντολές «do something» αλλιώς εκτέλεσε τις εντολές «do something else» Έστω οι μεταβλητές με τις ακόλουθες αρχικές τιμές: x = 14; y=4; Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης προκύπτει αφού γίνει έλεγχος της συνθήκης (όπου χρησιμοποιούνται οι τελεστές σύγκρισης) if (x==y) document.write( x and y are equal ); (η συνθήκη(x==y) δίνει λάθος (false, 0) διότιοιτιμέςτωνμεταβλητώνx και y είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Αν ήταν ίσες θα εκτυπωνόταν το μήνυμα x and y are equal εξαιτίας της εκτέλεσης της εντολής document.write( x and y are equal ). Επειδή η συνθήκη (x==y) δεν ισχύει η εντολή document.write( x and y are equal ) δεν εκτελείται) 8

9 Παράδειγμα 3: Tελεστές σύγκρισης (συν) Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης προκύπτει αφού γίνει έλεγχος της συνθήκης (όπου χρησιμοποιούνται οι τελεστές σύγκρισης) if (x>y) document.write( x is greater than y ) else document.write( x is smaller than y ); (η συνθήκη(x>y) είναι ορθή (true, 1) διότι η τιμή της μεταβλητής x είναι μεγαλύτερη από την τιμή της μεταβλητής y επομένως θα εκτυπωθεί το μήνυμα x is greater than y διότι θα εκτελεστεί η εντολή document.write( x is greater than y ) if (x<y) document.write( x is smaller than y ) else document.write( y is smaller than x ); (η συνθήκη(x<y) δίνει λάθος (false, 0) διότι η τιμή της μεταβλητής x είναι μεγαλύτερη από την τιμή της μεταβλητής y επομένως θα εκτελεστεί η εντολή μετά το else (document.write( y is smaller than x )) και θα εκτυπωθεί το μήνυμα y is smaller than x) if (x!=y) document.write( x and y are different ) else document.write( x and y are equal ); (η συνθήκη(x!=y) είναι ορθή (true, 1) διότιοιτιμέςτωνμεταβλητώνx και y είναι διαφορετικές (ο τελεστής!= σημαίνει διαφορετικό) επομένως θα εκτελεστεί η εντολή document.write( x and y are different ) και θα εκτυπωθεί το μήνυμα x and y are different) Παράδειγμα 4: Λογικοί τελεστές Οι λογικοί τελεστές χρησιμοποιούνται συνήθως για συνδυάζουν συνθήκες στο πλαίσιο εντολών διακλάδωσης (if, while, κ.ο.κ) if (συνθήκη 1) && (συνθήκη 2) do something else do something else; Η ερμηνεία της πιο πάνω εντολής είναι: Αν ισχύουν οι συνθήκες 1 και 2 τότε εκτέλεσε τις εντολές «do something» αλλιώς εκτέλεσε τις εντολές «do something else» Ο λογικός τελεστής && είναι ισοδύναμος με το «ΚΑΙ» Έστω οι μεταβλητές με τις ακόλουθες αρχικές τιμές: x = 14; y=4; z=8 Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης προκύπτει αφού γίνει έλεγχος του συνδυασμού των συνθηκών if (x>y) && (x>z) document.write( x is the greatest among x, y, z ); (ο τελεστής && απαιτεί να ισχύουν και οι δύο συνθήκες (x>y), (x>z) ταυτόχρονα. Αν ισχύουν (στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύουν) θα εκτελεστεί η εντολή document.write( x is the greatest among x, y, z ) και θα εκτυπωθεί το μήνυμα x is the greatest among x, y, z αν δεν ισχύουν ταυτόχρονα δεν θα εμφανιστεί κανένα μήνυμα) 9

10 Παράδειγμα 4: Λογικοί τελεστές (συν) Το αποτέλεσμα της εκτύπωσης προκύπτει αφού γίνει έλεγχος του συνδυασμού των συνθηκών if (z>x) (z>y) document.write( z is not the smallest among x, y, z ); (ο τελεστής απαιτεί να ισχύει κάποια από τις δύο συνθήκες (z>x), (z>y) ήκαιοιδύο. Αν ισχύει κάποια από τις δύο (στη συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει η (z>y)) θα εκτελεστεί η εντολή document.write( z is not the smallest among x, y, z ) και θα εκτυπωθεί το μήνυμα z is not the smallest among x, y, z. Αν δεν ισχύει καμία από τις δύο δεν θα εμφανιστεί κανένα μήνυμα) Συναρτήσεις Σε κάποιες περιπτώσεις μια σειρά από εντολές χρειάζεται να εκτελεστεί πολλέςφορέςμέσαστοπρόγραμμαμας(π.χ. σε ένα πρόγραμμα ταξινόμησης χρειάζεται πολλές φορές να βρούμε τον μεγαλύτερο από δύο αριθμούς) Σε τέτοιες περιπτώσεις αντί να επαναλαμβάνουμε τον κώδικα πολλές φορές κατασκευάζουμε μια συνάρτηση την οποία καλούμε κάθε φορά που χρειάζεται Οι συναρτήσεις ορίζονται με τη χρήση της κωδικής λέξης function έχουν ένα όνομα (όνομα συνάρτησης), δέχονται ορίσματα και επιστρέφουν μια τιμή: function maxoftwo(a,b) { var mx=0; if (a>b) mx =a else mx =b; return mx; } Στο πιο πάνω παράδειγμα το όνομα της συνάρτησης είναι maxoftwo δέχεται δύο ορίσματα (τις μεταβλητές a,b) καιεπιστρέφειτηντιμήτηςμεταβλητήςmx στην οποία έχουμε αποθηκεύσει την μεγαλύτερη από τις τιμές των μεταβλητών a,b. Πιο κάτω δίνεται ο τρόπος με τον οποίο καλούμε τη συνάρτηση maxoftwo μέσα στον κώδικα Javascript c = maxoftwo(9,13); (η μεταβλητήc θα πάρει την τιμή 13) c = maxoftwo(op1, op2); (η μεταβλητήc θα πάρει την μεγαλύτερη από τις τιμές των μεταβλητών op1, op2) 10

11 Παράδειγμα Στο διπλανό παράδειγμα τον ορισμό της συνάρτησης maxoftwo στις γραμμές 8-13 (το παράδειγμα βρίσκεται στη διεύθυνση ΗσυνάρτησηmaxOfTwo καλείται τρεις φορές (γραμμές 16, 17 και 19) για τον υπολογισμό του μέγιστου από τέσσερεις αριθμούς Στη γραμμή 16 βρίσκουμε το μέγιστο από τους δύο πρώτους αριθμούς και το αναθέτουμε στη μεταβλητή mx1 Στη γραμμή 17 βρίσκουμε το μέγιστο από τους δύο τελευταίους αριθμούς και το αναθέτουμε στη μεταβλητή mx2 Στη γραμμή 19 βρίσκουμε το μέγιστο από τα mx1, mx2 και τα αναθέτουμε στη μεταβλητή max ηοποίακαιείναιητελική μέγιστη τιμή Παραδείγματα Τα προγράμματα Javascript έχουν πραγματικά ενδιαφέρον όταν επεξεργάζονται δεδομένα που εισάγει ο χρήστης. Ο απλούστερος τρόπος για χειρισμό τέτοιων περιπτώσεων είναι η εισαγωγή των στοιχείων μέσω μιας φόρμας σε ένα αρχείο html και η επεξεργασία τους και η προβολή των αποτελεσμάτων γίνεται με τη βοήθεια Javascript Να φτιάξετε μια φόρμα στην οποία ο χρήστης να εισάγει 4 αριθμούς και το πρόγραμμα να επιστρέφει τον μικρότερο μαζί με ένα σχετικό μήνυμα (το αρχείο με τη λύση υπάρχει στη διεύθυνση: 11

Σημειώσεις για την Pascal

Σημειώσεις για την Pascal Σημειώσεις για την Pascal 10 Νοεμβρίου 2013 1 Γλώσσες προγραμματισμού Οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές μπορούν μεταξύ άλλων να εκτελούν αριθμητικές και λογικές πράξεις και να διαβάζουν και γράφουν στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007

Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Το υπολογιστικό φύλλο Excel2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Γραμμή τύπων Ομάδες Άθροισμα Ετικέτες φύλλων Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Τα αρχεία του Excel λέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη δικτυακού χώρου για την υλοποίηση των εφαρμογών δημόσιας συζήτησης, και συζήτησης χρηστών σε πραγματικό χρόνο Όνομα σπουδαστή :

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel)

Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Το υπολογιστικό φύλλο (Excel) Γραμμή τίτλου Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων (Βασική) Μορφοποίηση Άθροισμα Ταξινόμηση Γράφημα Γραμμή τύπων Συνάρτηση Κάθετη μπάρα κύλισης Οριζόντια μπάρα κύλισης Γραμμή κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Microsoft Small Basic. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Microsoft Small Basic Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Η Small Basic και ο Προγραμματισμός Ο Προγραμματισμός των υπολογιστών (computers) ορίζεται ως η διαδικασία δημιουργίας λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Σύντομο Εγχειρίδιο SPSS 16.0. Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσσος & Γιώργος Ευσταθίου Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ ΑΘΗΝΑ 2008 [2] Περιεχόμενα Δυο λόγια εισαγωγικά... 3 1.0 Το περιβάλλον του SPSS... 3 2.0 Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων... 6

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ»

Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης

Επιλέξτε Αρχείο και στη συνέχεια Έξοδος. Ή Επιλέξτε το εικονίδιο Κλείσιμο εφαρμογής, που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης Άνοιγμα και κλείσιμο της εφαρμογής Λογιστικών Φύλλων Άνοιγμα του Calc Επιλέξτε: Έναρξη Προγράμματα OpenOffice.org Calc Με αυτήν την ενέργεια θα φορτωθεί το Calc. Κλείσιμο του Calc Επιλέξτε Αρχείο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο

Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Ονομ/μο: Τμήμα: Φωτεινή Χλη Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας Α.Ε.Μ. : 2359 E-mail: ii2359@hotmail.com Τίτλος Πτυχιακής εργασίας: Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (WEB DESIGNER - DEVELOPER)"

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), η ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα