Έξυπνες αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έξυπνες αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης"

Transcript

1 Έξυπνες αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης Σταμπουλής Μιλτιάδης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Εργασίας (υπό διορισμό), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παρισόπουλος Κωνσταντίνος Οικονομολόγος ιεθνούς Επιχειρηματικότητας ιεθνολόγος, M.Sc. Περίληψη Στην προσπάθεια να περιοριστούν οι δυσμενείς συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, οι κυβερνήσεις των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) υλοποιούν έναν αυξανόμενο αριθμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, που χαρακτηρίζονται από υψηλά ποσοστά ανεργίας, υποαπασχόληση και μαρασμό του τοπικού παραγωγικού ιστού, η ανάγκη τέτοιων αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης αναδεικνύεται ακόμα εντονότερη. Ωστόσο, η εθνική και διεθνής πρακτική δείχνει πως η αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών είναι περιορισμένη καθώς αποτυγχάνουν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες θέσεις εργασίας που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη των τοπικών αγροτικών οικονομιών, την δημιουργία ευνοϊκού κοινωνικοοικονομικού κλίματος και την επανεκκίνηση του τοπικού αγροτικού παραγωγικού ιστού. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να προτείνει ένα νέο μοντέλο αποκεντρωμένων πολιτικών ανάπτυξης και απασχόλησης για την δημιουργία «έξυπνων» αγροτικών περιοχών οι οποίες θα βασίζονται στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων, την στοχευμένη ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων και τον εκσυγχρονισμό του τοπικού παραγωγικού ιστού με απότοκο την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της αειφορίας. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιείται η καταγραφή και αξιολόγηση της διεθνούς πρακτικής για την υλοποίηση αποκεντρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση με τον διαρκή εκσυγχρονισμό των τοπικών παραγωγικών συστημάτων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εγχώρια εμπειρία σε τοπικό επίπεδο μέσω εφαρμοσμένης πρωτογενούς έρευνας όπου αποτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της τοπικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, η οποία βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, παρουσιάζοντας αξιόλογες δράσεις πολυαξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων. Αυτή η διπλή αξιολόγηση καταδεικνύει πως προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, είναι απαραίτητο να εκσυγχρονιστεί ο τοπικός παραγωγικός ιστός προς εκείνη την κατεύθυνση που θα επιφέρει τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και μακροπρόθεσμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ένα καινοτόμο μοντέλο δημιουργίας «έξυπνων» αγροτικών περιοχών στο πλαίσιο ενός ευέλικτου τρόπου ανάπτυξης. Στις περιοχές αυτές, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον 1

2 ενεργητικό σχεδιασμό τοπικών αγροτικών πολιτικών ευρέος φάσματος και την προσαρμογή τους στις τοπικές συνθήκες, την ολοκληρωμένη συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής οικονομίας στις κοινωνικές και δημοκρατικές διεργασίες στο πλαίσιο ενός συστήματος σύγχρονης διακυβέρνησης και στην βέλτιστη αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη καθώς και για την διατήρηση και ενίσχυση της αγροτικής ταυτότητας της περιοχής. Λέξεις κλειδιά Αποκεντρωμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, έξυπνες αγροτικές περιοχές, εκσυγχρονισμός τοπικών παραγωγικών συστημάτων, βιωσιμότητα θέσεων απασχόλησης 1. Εισαγωγή Η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση η οποία μαστίζει την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει τόσο τους πολίτες, όσο και την οικονομική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου. Οι συνέπειες της κρίσης καταγράφονται στο μέγεθος του πληθυσμού και της αγοράς εργασίας, στις τοπικές οικονομίες, την ποιότητα ζωής, την τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση καθώς και στις αυξανόμενες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Εν γένει, η κρίση συρρικνώνει το επίπεδο των οικονομικών δραστηριοτήτων και αυξάνει το επίπεδο της ανεργίας (Matei & Matei, 2010). Από το 2008 μέχρι σήμερα, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο καταγράφεται πτώση των βασικών κοινωνικοοικονομικών δεικτών, όπως για παράδειγμα ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης και ο ρυθμός ανάπτυξης των επενδύσεων. Παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές μεταβολές στην αγορά εργασίας ιδιαίτερα σε ότι αφορά την μείωση του ενεργού πληθυσμού, του αριθμού των απασχολούμενων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). Ως εκ τούτου, η χρηματοοικονομική κρίση έχει άμεσες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο (CEPS, 2010). Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί, ωστόσο, πραγματική πρόκληση για τις τοπικές αρχές. Η τοπική κοινωνική συνοχή αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσο η κρίση σε επιμέρους κλάδους της οικονομίας βαθαίνει και καθώς όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναγκάζονται να κλείσουν, στερώντας θέσεις εργασίας από ένα σημαντικό κομμάτι του ενεργού πληθυσμού και τη δυνατότητα σε νέους απόφοιτους να αποκτήσουν σημαντική εργασιακή εμπειρία και να ενταχθούν ομαλά στον εργασιακό βίο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σύμφωνα με πρόσφατα αναλυτικά στοιχεία για την απασχόληση ανά περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιέχονται στην έκθεση της Eurostat (2013), οι Ελληνες νέοι είναι οι πλέον αποκλεισμένοι από την εργασία. Κατέχουν την πανευρωπαϊκή πρωτιά στις ηλικίες 15-24, με την ανεργία να φθάνει το 72,5% στην υτική Μακεδονία. Τα παραπάνω 2

3 δημιουργούν σημαντικές ανισότητες και διαταράσσουν την ισορροπία της τοπικής οικονομίας ενώ οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας (όπως για παράδειγμα η πτώση των φορολογικών εσόδων που συνοδεύεται από δραματική άνοδο των δαπανών για την κοινωνική στήριξη των ανέργων) έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους προϋπολογισμούς των τοπικών αρχών. Από την άλλη, συχνά επισημαίνεται στη βιβλιογραφία ότι οι τοπικές αρχές αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη διαχείριση της κρίσης, την προώθηση των πολιτικών απασχόλησης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν στην ανεργία σε τοπικό επίπεδο (Schulze-Böing, 2003). Έτσι, στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής κρίσης και να μειώσουν το ποσοστό ανεργίας, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σχεδιάζουν και υλοποιούν έναν αυξανόμενο αριθμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο (Greve, 2006). Η αγορά εργασίας και οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης απαιτούν μία ισχυρή τοπική διάσταση, η οποία μπορεί να συμβάλλει συνδυαστικά με άλλες πολιτικές στην αντιμετώπιση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τοπική διάσταση των πολιτικών απασχόλησης και καλεί για την ενίσχυση της μέσα από τις αντίστοιχες οδηγίες. Στην ανακοίνωση της «Τοπική δράση για την απασχόληση» (2000) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την τοπική διάσταση των πολιτικών για την απασχόληση και τον ρόλο των τοπικών φορέων για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προώθηση τέτοιων πολιτικών. Επιπρόσθετα, τονίζει ότι τοπική αυτοδιοίκηση συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους φορείς ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και πως ο ρόλος της χρειάζεται ενίσχυση προκειμένου να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Ως εκ τούτου, σταδιακά δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην τοπική διάσταση των πολιτικών για την απασχόληση, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο και υλοποιούνται πλέον ένα μεγάλο εύρος ενεργητικών πολιτικών που προωθούν την απασχόληση και καταπολεμούν την τοπική ανεργία. Ειδικά σε αγροτικές περιοχές, όπου φαίνεται να έχουν επηρεαστεί ακόμα περισσότερο από την οικονομική κρίση (Ταρουδάκη, 2012), η ανάγκη τέτοιων πολιτικών είναι ακόμα πιο έντονη. Ωστόσο, παρά την αναγκαιότητα τέτοιων τοπικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, η δημιουργία ενός ξεκάθαρου σχεδίου δράσης για την τοπική ανάπτυξη παραμένει δύσκολη και τέτοιες προσπάθειες συχνά παρουσιάζονται ελλιπείς ή κατακερματισμένες. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης επηρεάζουν και έχουν επιπτώσεις σε ένα ευρύ σύνολο άλλων πολιτικών και δράσεων σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των οποίων δύσκολα επιτυγχάνεται ολοκληρωμένος συντονισμός (Schulze-Böing, 2003). Η εγχώρια και διεθνής πρακτική δείχνει πως η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης εμποδίζεται από δράσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές, επικεντρώνονται σε έναν περιορισμένο αριθμό ομάδων στόχου (Ευρωπαϊκή 3

4 Επιτροπή, 2006) και στις οποίες δεν έχουν ενσωματωθεί θέματα όπως η προσέγγιση του κύκλου ζωής, η εξισορρόπηση των φύλων και η απαρχή υποστήριξης στις διαδικασίες επαγγελματικής μετάβασης (Greve, 2006). Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι αντιμετωπίσει τις προαναφερθείσες ελλείψεις προτείνοντας ένα νέο μοντέλο αποκεντρωμένων πολιτικών ανάπτυξης και απασχόλησης για την δημιουργία «έξυπνων» αγροτικών περιοχών οι οποίες θα βασίζονται στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων, την στοχευμένη ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων και τον εκσυγχρονισμό του τοπικού παραγωγικού ιστού με απότοκο την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της αειφορίας. Το παρόν άρθρο δομείται ως εξής: στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες επιτυχίας των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον εντοπισμό και αξιολόγηση των καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο βάσει δευτερογενούς έρευνας, καθώς και για την αξιολόγηση της εγχώριας εμπειρίας βάσει πρωτογενούς έρευνας στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά επιτυχίας καθώς και οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν ενώ διερευνάται η προσαρμογή τους σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στη συνέχεια, βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, προτείνεται ένα νέο μοντέλο αποκεντρωμένων πολιτικών ανάπτυξης και απασχόλησης στη βάση ανάδειξης συγκεκριμένων παραμέτρων για τη δημιουργία «έξυπνων» αγροτικών περιοχών στο Κεφάλαιο 5 ενώ στο Κεφάλαιο 6 παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα του άρθρου σε συνδυασμό με κάποιες προτάσεις για μελλοντικές δράσεις. 2. Θεωρητικό Πλαίσιο: οι αποκεντρωμένες πολιτικές απασχόλησης και οι παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία έξυπνων αγροτικών περιοχών Οι μεταβολές που έχουν σημειωθεί στην δομή της οικονομίας και της αγοράς εργασίας πολλών ευρωπαϊκών κρατών έχουν επιφέρει πλεονάζουσα προσφορά εργασίας σε ένα εύρος κλάδων. Παράλληλα, οι τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις θέτουν νέες προκλήσεις σε εργαζομένους και ανέργους, ιδιαίτερα δε σε όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για την εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (Greve, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζεται συχνά στην βιβλιογραφία (π.χ. Taylor-Gooby, 2004) η άποψη ότι τώρα παρουσιάζεται η ευκαιρία για τον μετασχηματισμό των πολιτικών απασχόλησης από παθητικές σε ενεργητικές με σκοπό την κινητοποίηση και την ευρύτερη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Η μετάβαση σε τέτοιες ενεργητικές απασχόλησης αποτελεί θεμέλιο λίθο και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση τουλάχιστον από την θέσπιση της Στρατηγικής της Λισαβόνας το

5 Επιπλέον, στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης και την αναβάθμισης του ρόλου της δημόσιας διοίκησης, καθώς και προκειμένου να ενισχυθεί η στόχευση και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης, ολοένα και περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ, αποκεντρώνουν το πεδίο ευθύνης για τις πολιτικές αυτές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μιλάμε πλέον για αποκεντρωμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (Giguère & Froy, 2009). Ιστορικά έχει προταθεί ένα εύρος παραγόντων που οδήγησαν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποκεντρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Ένας από τους πιο συχνά αναφερόμενους είναι η αποτυχία της αγοράς εργασίας τόσο σε θέματα διαφάνειας, όσο και σε θέματα ανεπαρκών επενδύσεων σε δράσεις κατάρτισης με αβέβαια απόδοση (Greve, 2006, Kluve, 2007). Επιπλέον, σε ορισμένους κλάδους καταγράφονται άκαμπτες μισθολογικές δομές ενώ συχνά παρατηρείται αποτυχία σύζευξης της προσφοράς και ζήτησης εργασίας, είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό επίπεδο. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο, οι αποκεντρωμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αποσκοπούν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και στη δημιουργία (τοπικών) κοινωνιών με αυξημένη συνοχή στις οποίες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στην αγορά εργασίας σε όλους όσους το επιθυμούν μέσα από την γεφύρωση του χάσματος προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Ο ΟΟΣΑ (2006) αναγνωρίζει πέντε διαφορετικές κατηγορίες ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης: 1. ράσεις κατάρτισης: θεσμική κατάρτιση, κατάρτιση στον χώρο εργασίας, ολοκληρωμένη κατάρτιση, υποστήριξη πρακτική άσκησης 2. Κίνητρα απασχόλησης: κίνητρα για προσλήψεις, κίνητρα για διατήρηση της απασχόλησης 3. Ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ): κανονική απασχόληση, επιδοτούμενη απασχόληση, δράσεις αποκατάστασης και κατάρτισης 4. Άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας 5. Κίνητρα για την δημιουργία επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι ενεργητικές μορφές απασχόλησης περιλαμβάνουν ένα εύρος μέτρων και δράσεων τα οποία αποτυπώνουν την διαφοροποιημένη φύση της αγοράς εργασίας όπως και της κατάστασης και των χαρακτηριστικών των ανέργων. Συχνά, αυτή η διαφοροποίηση των μέτρων που λαμβάνονται σε συνδυασμό με το εύρος των αναγκών των ομάδων στόχου δημιουργεί περισσότερες προκλήσεις από όσες επιχειρεί να καλύψει με αποτέλεσμα να καταγράφεται μειωμένη αποτελεσματικότητα των εν λόγω πολιτικών (Card et al., 2009). Για παράδειγμα, ο Greve (2006) αναφέρει ότι παρά τις μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας και τις υπηρεσίες του ΟΑΕ τα προηγούμενα χρόνια μέσω της ανάπτυξης περισσότερων προσωποποιημένων υπηρεσιών, δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί με σαφήνεια η σχέση μεταξύ ύψους δαπανών, αριθμού 5

6 συμμετεχόντων, απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την επίτευξη αποτελεσμάτων των πολιτικών απασχόλησης και τρόπου μέτρησης και αξιολόγησης τους. Παράλληλα, τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης μπορεί να είναι τόσο θετική, όσο και αρνητική. Στη βιβλιογραφία καταγράφεται ένα σημαντικό εύρος μελετών αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Οι περισσότερες μελέτες συμπεραίνουν ότι οι εν λόγω πολιτικές παρουσιάζουν είτε μειωμένη, είτε βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα ενώ αρκετές έρευνες κατέληξαν σε μη ασφαλή συμπεράσματα (Kluve, 2006). Για παράδειγμα, οι Heckman et al. (1999) πραγματοποίησαν μικροοικονομική ανάλυση των αντίστοιχων πολιτικών απασχόλησης σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να καταλήξουν σε κάποιο ξεκάθαρο μοντέλο αποτελεσματικότητας των διάφορων μέτρων. Οι Kluve και Schmidt (2002) συγκέντρωσαν και ανέλυσαν ποσοτικά μία σειρά ερευνών αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που υλοποιήθηκαν την περίοδο Η ανάλυση τους ανέδειξε τη σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των αποτελεσμάτων των ερευνών. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης αφορούσε στο γεγονός ότι πολιτικές κατάρτισης έχουν περισσότερες πιθανότητες αύξησης των προοπτικών απασχόλησης των ανέργων. Παράλληλα, η ανάλυση έδειξε ότι η απευθείας δημιουργία θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα χαρακτηρίζεται από πολύ μικρό ποσοστό επιτυχίας ενώ οι επιχορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να επιφέρουν κάποια θετικά αποτελέσματα, έστω μικρής έκτασης. Επιπλέον, από την ανάλυση προέκυψε πως τα προγράμματα υποστήριξης της αναζήτησης εργασίας έχουν θετικό αντίκτυπο με πολύ μικρό κόστος ενώ τα προγράμματα που αφορούν στη νεολαία συνήθως είναι αναποτελεσματικά. Επιπλέον, η αξιολόγηση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που υλοποιήθηκαν στην Ευρώπη από το 2002 και έπειτα, την οποία πραγματοποίησε ο Kluve (2006) κατέληξε επίσης σε ανάμεικτα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, τα προγράμματα κατάρτισης, παρά τη εντατική χρήση τους από τα κράτη της Ευρώπης, παρουσιάζουν αμφίβολη αποτελεσματικότητα ενώ η επιτυχία των πολιτικών απευθείας δημιουργίας θέσεων στο δημόσιο τομέα και των πολιτικών που αφορούν στη νεολαία παραμένει ελάχιστη. Από την άλλη, οι πολιτικές επιχορήγησης του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, ενισχύοντας την απασχόληση. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις καταγράφεται ασάφεια αναφορικά με το πoιο είναι το αποτελεσματικότερο επίπεδο αποκέντρωσης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και εάν το κατάλληλο επίπεδο λήψης αποφάσεων σχεδιασµού και προγραµµατισµού πολιτικών απασχόλησης είναι το τοπικό, το περιφερειακό ή το εθνικό. Ενδεικτικά αναφέρεται από τους συγγραφείς η διαφοροποίηση ανάμεσα στις «αποκεντρωμένες» και τις «αποκεντροποιημένες» πολιτικές απασχόλησης που ιδιαίτερα αυτές εμφανίζονται σήμερα στην Ελλάδα, χωρίς να αποκόπτεται ο ομφάλιος λώρος από τη μεθοδολογία κεντρικά σχεδιαζόμενων πολιτικών (Σταμπουλής και Ζαρωτιάδης, 2006). 6

7 Ως εκ τούτου, καταγράφεται σήμερα αυξημένη ανομοιογένεια σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Η ανομοιογένεια αυτή διαφαίνεται ακόμα πιο έντονα στις αγροτικές περιοχές, όπου τα επιμέρους δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους τις διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες περιοχές και δημιουργούν επιπρόσθετες προκλήσεις στην αποτελεσματικότητα των εν λόγω πολιτικών. Για παράδειγμα, οι αγροτικές περιοχές χαρακτηρίζονται από χαμηλό ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας ενώ το επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας είναι συνήθως χαμηλό με την πλειοψηφία της να συγκεντρώνεται στον πρωτογενή τομέα (Copus et al., 2006). Από την άλλη, οι αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν ευκαιρίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ευνοούν την ανάπτυξη τους και την τόνωση της απασχόλησης των κατοίκων τους, μέσω κατάλληλα σχεδιασμένων πολιτικών. Όπως αναφέρεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γ.. Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (ECORYS, 2010), οι αγροτικές περιοχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο γεφυρώνουν το «διαρθρωτικό» χάσμα με τις υπόλοιπες περιοχές ενώ παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις, έντονα διαφοροποιημένη οικονομική δραστηριότητα η οποία οδηγεί στην ανάπτυξη πολλαπλών ικανοτήτων του πληθυσμού, σε αυξημένες δυνατότητας ανταγωνιστικότητας και σε ενίσχυση των συνεργιών μεταξύ του αγροτικού τομέα και των υπόλοιπων τομέων της οικονομίας. Ως εκ τούτου, οι αποκεντρωμένες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης για αγροτικές περιοχές πρέπει να εστιάζουν στην ενίσχυση της διαφοροποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη συνεργιών με άλλες περιοχές και κλάδους και την αξιοποίηση των πολυδυνατοτήτων που προσφέρουν οι εν λόγω περιοχές. Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης προτείνεται μια νέα προσέγγιση προς την επίτευξη «έξυπνης» και βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την δημιουργία «έξυπνων αγροτικών περιοχών» οι οποίες θα βασίζονται στην αποτελεσματική αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων, την στοχευμένη ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνικών φορέων και τον εκσυγχρονισμό του τοπικού παραγωγικού ιστού με απότοκο την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της αειφορίας (π.χ. ICF Consulting 2003, ECORYS, 2010). Οι πρώτες προσεγγίσεις για τη δημιουργία έξυπνων περιοχών αναπτύχθηκαν σε σχέση με τα αστικά περιβάλλοντα των οποίων η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη βασίζεται στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και δικτύων, τόνων της οικονομικής δραστηριότητας, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, και προώθηση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας (ESPON, 2010) ενώ πρόσφατα άρχισε να προτείνεται η ενσωμάτωση των προσεγγίσεων αυτών σε αγροτικές περιοχές (Apostolides, 1997). 3. Μεθοδολογία 7

8 Προκειμένου να ανιχνευθούν τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες δημιουργίας των «έξυπνων» αγροτικών περιοχών, χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός δευτερογενούς και πρωτογενούς έρευνας. Συγκεκριμένα, μέσω της δευτερογενούς έρευνας πραγματοποιείται η καταγραφή και αξιολόγηση της διεθνούς πρακτικής για την υλοποίηση αποκεντρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο σε συνάρτηση με τον διαρκή εκσυγχρονισμό των τοπικών παραγωγικών συστημάτων. Παράλληλα, η πρωτογενής έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση (ΤοΠΣΑ) της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών παρουσιάζει την εγχώρια εμπειρία σε τοπικό επίπεδο μέσω εφαρμοσμένης πρωτογενούς έρευνας όπου αποτιμήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της τοπικής οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, η οποία βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, παρουσιάζοντας αξιόλογες δράσεις πολυαξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων Μεθοδολογία δευτερογενούς έρευνας Σκοπός της δευτερογενούς έρευνας είναι να ανιχνεύσει, να καταγράψει και να αναλύσει καλές πρακτικές εφαρμογής αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης στη διεθνή εμπειρία ώστε να αναγνωριστούν εκείνα τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που οδηγούν στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και στην μετάβαση προς το μοντέλο «έξυπνων αγροτικών περιοχών». Ως εκ τούτου, η έρευνα με βάση τις καλές πρακτικές θα επιτρέψει τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν αποκλειστικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, θα αναδείξει λεπτομερή στοιχεία αναφορικά με τους παράγοντες, τις συνθήκες, τις τάσεις και τις πολιτικές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την αειφορία των αγροτικών περιοχών. Τέλος, θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίον οι αγροτικές περιοχές θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα τοπικά χαρακτηριστικά τους με σκοπό την μετάβαση προς ένα έξυπνο μοντέλο. Η αναγνώριση και καταγραφή των καλών πρακτικών βασίστηκε στην ακόλουθη μεθοδολογική προσέγγιση: 1. Καθορισμός προσέγγισης και μεθοδολογίας 2. Επιλογή καλών πρακτικών 3. Συλλογή πληροφοριών ανά καλή πρακτική 4. Ανάλυση και ταξινόμηση πληροφοριών Καθορισμός προσέγγισης και μεθοδολογίας Προκειμένου να εντοπιστούν οι καλές πρακτικές, αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο αναγνώρισης και επιλογής τους, το οποίο αποτελείται από τα εξής κριτήρια: Οι καλές πρακτικές πρέπει να βρίσκονται στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά, όπου παρουσιάζεται μακρύ 8

9 ιστορικό υλοποίησης αποκεντρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, ακόμα και σε αγροτικές περιοχές Οι καλές πρακτικές πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής, λόγω των διαφοροποιημένων νομοθετικών και κοινωνικών πλαισίων Οι καλές πρακτικές πρέπει να καλύπτουν ένα εύρος περιοχών: κυρίως αγροτικές, ημιαγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές Επιλογή καλών πρακτικών Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, ανιχνεύθηκαν αρχικά 37 καλές πρακτικές, όπως αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Οι πρακτικές αυτές αναλύθηκαν εις βάθος προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό δείγμα το οποίο θα πληροί διττό στόχο: αφενός θα αναδεικνύει τους παράγοντες αποτελεσματικότητας των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης, ιδιαίτερα αναφορικά με τις αγροτικές περιοχές, αφετέρου θα προωθεί την περαιτέρω διάχυση πληροφοριών σχετικά με τη δημιουργία έξυπνων αγροτικών περιοχών. Η ανάλυση των 37 αρχικών καλών πρακτικών πραγματοποιήθηκε βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: Ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στην επιτυχία των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης στην εν λόγω περιοχή; Ποιοι παράγοντες αύξησαν την αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης στην εν λόγω περιοχή; Ποια ήταν συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης; Ποια ήταν η συμμετοχή των ωφελούμενων από τις εν λόγω πολιτικές, καθώς και η συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας εν γένει; Υπήρχαν και σε ποιο βαθμό ενδείξεις μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας; Τα κριτήρια αυτά οδήγησαν στην επιλογή έξι αντιπροσωπευτικών καλών πρακτικών. Στο επόμενο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές και τα βασικά χαρακτηριστικά που ανιχνεύτηκαν βάσει της παραπάνω μεθοδολογικής προσέγγισης Μεθοδολογία πρωτογενούς έρευνας Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η προσαρμογή των συμπερασμάτων της δευτερογενούς έρευνας στο ελληνικό πλαίσιο, είναι απαραίτητη η αντιπαράθεση και ο συνδυασμός τους με αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας, η οποία λαμβάνει υπόψη της την εγχώρια εμπειρία σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκε εφαρμοσμένη πρωτογενής έρευνα στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών, η οποία βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας. Η εφαρμοσμένη πρωτογενής έρευνα πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2012 στο πλαίσιο του έργου «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις 9

10 ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» με σκοπό τη δημιουργία ενός ευέλικτου και ολοκληρωμένου μηχανισμού προώθησης στην απασχόληση 120 ανέργων που διαβιούν στην Π.Ε. Γρεβενών στη βάση της εξειδίκευσής τους στις ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε καίριες ειδικότητες με βάση την εξελισσόμενη διαφοροποίηση του παραγωγικού ιστού της περιοχής. Η έρευνα βασίστηκε σε στατιστική ανάλυση δεδομένων και στοιχείων που αφορούν στη δημογραφία, την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και την ανεργία στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. 5. Παρουσίαση καλών πρακτικών αποκεντρωμένων ενεργητικών απασχόλησης Η διεθνής βιβλιογραφία παρουσιάζει ένα πλήθος καλών πρακτικών για την αποτελεσματική εφαρμογή αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, ακόμα και σε αγροτικές περιοχές. Για παράδειγμα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στο Offenbach am Main της Γερμανίας, η τοπική αυτοδιοίκηση συμμετείχε ενεργά στο σχεδιασμό ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ενθαρρύνοντας την απορρόφηση ανέργων στην πληθώρα κατασκευαστικών έργων που υλοποιούνται στην αρχή, παρέχοντας κίνητρα στους επενδυτές, καθώς και την εγγύηση ότι το χρονικό διάστημα για την επεξεργασία και έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες αρχές δεν θα υπερέβαινε σε καμία περίπτωση τους τρεις μήνες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις γειτονικές περιοχές απαιτούνται δώδεκα ή περισσότεροι μήνες για την έκδοση των αδειών αυτών. Η εν λόγω καλή πρακτική καταδεικνύει πως η ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης συνέβαλλε στο σχεδιασμό ενός στοχευμένου προγράμματος ενίσχυσης της απασχόλησης το οποίο κάλυπτε πολύπλευρα τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού και των επενδυτών με πρακτικά ελάχιστο κόστος (Schulze-Böing, 2003). Μία αποτελεσματική και αποδοτική τοπική αυτοδιοίκηση η οποία είναι προσανατολισμένη στην προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο παράγοντα στο σχεδιασμό αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης και στην ευρύτερη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της αειφορίας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, η πόλη της Κολωνίας, στη Γερμανία, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο τοπικών κέντρων απασχόλησης στα οποία δημοτικοί υπάλληλοι, διοικητικοί υπάλληλοι και τοπικά κέντρα συνεργάζονται αρμονικά και δημιουργούν ολοκληρωμένες ομάδες στα νέα κέντρα οι οποίες εκμεταλλεύονται τις συνέργιες και τα οφέλη των εμπλεκόμενων φορέων στο έπακρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι άνεργοι και όσοι χρήζουν υποστήριξης να απευθύνονται σε ένα σημείο το οποίο προσφέρει όλες τις βασικές υπηρεσίες προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Το συγκεκριμένο «προσθετικό» μοντέλο συνεργασίας αποτέλεσε παράδειγμα για τη συνεργασία φορέων και αρχών που έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και διαφορετικές οργανωσιακές ευθύνες στν περιοχή. Η περαιτέρω 10

11 μεταρρύθμιση και απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου θα ενισχύσει τα παραπάνω οφέλη και θα πολλαπλασιάσει τις ευεργετικές συνέπειες της ενεργούς συμμετοχής των τοπικών αρχών αλλά και της ενεργούς συνεργασίας μεταξύ διαφόρων φορέων και ομάδων (Schulze-Böing, 2003). Οι πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις της συμμετοχής των τοπικών αρχών, επιχειρήσεων, φορέων και της κοινωνίας στην αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων αναδεικνύεται καλύτερα και πάλι από την περίπτωση του ικτύου Ανοικτής Μάθησης της Κολωνίας. Στην περίπτωση αυτή, ο ήμος ίδρυσε μία εκπαιδευτική πλατφόρμα τυπικής και δια βίου μάθησης προκειμένου να αναπτύξει νέες μορφές μάθησης για όλους και να διασυνδέσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στην αγορά εργασίας με την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσης. Στο ίκτυο συμμετέχει ένα μεγάλο εύρος τοπικών φορέων, όπως το τοπικό πανεπιστήμιο, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης της περιοχής, γενικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, δημοτικά κέντρα προώθησης επιχειρηματικότητας, ενώσεις, σύλλογοι και ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Η λειτουργία του ικτύου Ανοικτής Μάθησης και η επέκταση της εκπαιδευτικής βάσης δεδομένων υποστηρίζονται από τις δημοτικές αρχές προώθησης της απασχόλησης. Είναι, λοιπόν, καίριας σημασίας η ολοκληρωμένη συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής οικονομίας στις οικονομικές, κοινωνικές και δημοκρατικές διεργασίες για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και την ανάπτυξη μιας περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ήμος του Offenbach εγκαινίασε μια πρωτοβουλία τοπικού δικτύου με τον τίτλο Start-Up City. Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν να ενισχύσει τη δημιουργία επιχειρήσεων στην περιοχή, έτσι ώστε να τονωθεί η απασχόληση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των νέων θέσεων απασχόλησης μέσα από την επιβίωση και ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων, η πρωτοβουλία υλοποίησε δράσεις ολοκληρωμένης στήριξης και δικτύωσης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων μέσα από τη συνεργασία επιμελητηρίων, τοπικών αρχών και τραπεζών. Η πρωτοβουλία, μάλιστα, χρηματοδοτήθηκε σαν πρότυπο έργου από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Άρθρου 6 του Κοινωνικού ιαλόγου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2007). Ένας άλλος παράγοντας ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης αποτελεσματικότητας των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης που ανέδειξε η δευτερογενής έρευνα αφορά στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών, πόρων και ιδιαιτεροτήτων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Πρωτοβουλία Ζωνών Επενδυτικών Ευκαιριών του Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή του Ρότερνταμ χαρακτηρίζεται από αύξηση της ανεργίας, αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και διεύρυνση των εισοδηματικών και άλλων ανισοτήτων, χαμηλή αγοραστική δύναμη και υψηλή εγκληματικότητα. Παράλληλα, η περιοχή χαρακτηρίζεται από υψηλή κινητικότητα καθώς κάθε έτος το 25% του τοπικού πληθυσμού μετακομίζει αλλού. Προκειμένου να αναζωογονήσει την περιοχή, η τοπική αυτοδιοίκηση εγκαινίασε τις Ζώνες Ευκαιρίας, 11

12 μία πρωτοβουλία που καλύπτει 11 υποπεριοχές και περιλαμβάνει κατοίκους και επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης για όλους μέσα από τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τις επιχειρήσεις, παρέχοντας κίνητρα για επενδύσεις στην περιοχή. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές/επιχειρηματίες δικαιούνται πριμ επένδυσης μέχρι και 50%. Στηριζόμενες στις ιδιαιτερότητες της περιοχής (τόσο με αγροτικά, όσο και με αστικά χαρακτηριστικά), οι τοπικές αρχές σχεδίασαν ένα πρόγραμμα αύξησης της απασχόλησης που αντιμετωπίζει στοχευμένα τις τοπικές ανάγκες, επιφέροντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής στην περιοχή. Σε παρόμοιο πλαίσιο, οι μεταβολές και η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της σουηδικής οικονομίας κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990, επέδρασε αρνητικά στην ανάπτυξη της περιοχής Västra Götaland της Σουηδίας. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτές και να τονωθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και η αειφορία της περιοχής, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στη σύναψη Περιφερειακών Συμφώνων Ανάπτυξης τα οποία βασίζονται στη παραγωγή αποκεντρωμένων πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη, την τοπική μάθηση και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών. Σκοπός των Συμφώνων αυτών ήταν να συντονίσουν και να προσαρμόσουν τιε αποκεντρωμένες πολιτικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη με τρόπο που αξιοποιούνται οι δυνατότητες της περιοχής και που υποκινούνται οι περιφερειακοί φορείς για την εξερεύνηση νέων προσεγγίσεων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Τα ΠΣΑ στην πορεία εξελίχθηκαν σε τριετή Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (tillväxtprogram) δίνοντας έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη της περιφερειακής καινοτομίας. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα των ΠΣΑ βασίστηκε στους ακόλουθους παράγοντες: Ενεργός συμμετοχή και διάλογος όλων των εμπλεκόμενων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσα από τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ τοπικών αρχών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων Συστηματική προσέγγιση με έμφαση στην αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που προωθούν την περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο Αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων, έτσι ώστε η ανάπτυξη να επιφέρει απευθείας τοπικά οφέλη με άμεση σχετικότητα στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού Αειφόρος ανάπτυξη μέσα από βιώσιμες συνεργασίες με όρους οικονομικούς κοινωνικούς και οικολογικούς. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης, απαραίτητη είναι και η ενεργός συμμέτοχη των πολιτών και της κοινωνίας στις δημοκρατικές διεργασίες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η εμπειρία δείχνει πως στις περισσότερες περιοχές οι πολίτες κινητοποιούνται και συμμετέχουν ενεργά κυρίως όταν πρόκειται για έργα ή πολιτικές με αμφίβολα αποτελέσματα (ICF Consulting, 2003). Στις αγροτικές περιοχές το φαινόμενο αυτό 12

13 παρατηρείται πιο έντονο, καθώς ο πληθυσμός τους είναι συνήθως χαμηλότερος και με αραιή συγκέντρωση ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, κάτι που καθιστά την διοργάνωση δημοσίων διαβουλεύσεων ή άλλων δημοκρατικών διαδικασιών πιο δύσκολη. Επιπλέον, στις αγροτικές περιοχές συνήθως υπάρχουν πολύ λιγότερα οργανωμένα κινήματα των πολιτών συγκριτικά με τις αστικές περιοχές τα οποία συνήθως ενισχύουν τη δημοκρατική συμμετοχή. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια για την εφαρμογή αποτελεσματικών αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης. Παράδειγμα σε αυτόν τον τομέα αποτελεί η Πολιτεία του Idaho στις ΗΠΑ, η οποία οργανώνει σε τακτική βάση δημόσιες συναντήσεις με σκοπό τη διαβούλευση όλων των σημαντικών πολιτικών και έργων που πρόκειται να υλοποιηθούν. Μάλιστα, οι δημόσιες συναντήσεις γίνονται σε τρία στάδια: (1) στην ανάπτυξη του γενικού οράματος μιας πολιτικής ή ενός έργου (2) στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης και (3) στην οριστικοποίηση τους. Οι μετρήσεις κατέγραψαν αυξημένη δημόσια συμμετοχή στις αγροτικές περιοχές καθώς 50-60% των τοπικών εκλεγμένων αντιπροσώπων παρέχουν συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία. Τα σχέδια διατηρούνται σε μία βάση δεδομένων μαζί με τους πολίτες και τους φορείς που κατά καιρούς έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό επιτρέπει στις τοπικές αρχές να αναζητούν στοχευμένη βοήθεια ή υποστήριξη ερχόμενες απευθείας σε επαφή με τους ενδιαφερόμενους. Η προσέγγιση αυτή έχει ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στις τοπικές δημοκρατικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων με μακροπρόθεσμες θετικές επιδράσεις στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού της περιοχής. Τέλος, σε ότι αφορά στη σημασία της βέλτιστης αξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών πόρων για την εφαρμογή αποτελεσματικών αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Π.Ε. Γρεβενών βάσει των αποτελεσμάτων που κατέγραψε η ως άνω πρωτογενής έρευνα (Α.Σ. «ιαδρομή», 2012). Η περιοχή των Γρεβενών ήταν απομονωμένη επί δεκαετίες και μαστιζόταν από ανεργία, εξωτερική αλλά και εσωτερική μετανάστευση προς τις γειτονικές πόλεις και τα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης και θεσσαλικών πόλεων. Η οικονομία της Π.Ε. βασιζόταν αποκλειστικά στην γεωργία και την κτηνοτροφία, όμως ο ορεινός και ημιορεινός χαρακτήρας της καλλιεργήσιμης γης αποτέλεσε περιοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Σήμερα, στην περιοχή παρουσιάζεται μια αναπτυξιακή τάση, που σχετίζεται με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άρση της απομόνωσης των περιφερειακών περιοχών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Η πολιτική αυτή πραγματοποιείται στον πρώην νομό Γρεβενών κυρίως με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, την στροφή προς την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας αλλά και μέσω προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας στην Π.Ε. από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της μεταλλαγής της περιοχής τόσο εξαιτίας της σταδιακής αξιοποίησης του πλούσιου ανεκμετάλλευτου φυσικού πλούτου, όσο και του γεγονότος ότι η Εγνατία Οδός 13

14 συνδέει πλέον τον παλαιότερα δυσπρόσιτο νομό με οικονομικά κέντρα και την εντάσσει στο ίκτυο ιευρωπαϊκών Μεταφορών. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε στην σταδιακή διαφοροποίηση της οικονομίας της περιοχής με αύξηση του βαθμού βιωσιμότητας της. Η προσέγγιση των σταδιακών μεταλλαγών και μηχανισμών μετασχηματισμού της τοπικής οικονομίας βασίζεται τόσο σε πρωτογενείς δραστηριότητες και πηγές, όσο και σε εξωγενείς επενδύσεις μικρής κλίμακας. Η παραπάνω μετεξέλιξη της τοπικής οικονομίας απαιτεί επίσης τη σταδιακή βελτίωση και διαφοροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής, γεγονός που εξασφαλίζεται εν μέρει από το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης και στήριξης της απασχόλησης. Σε αυτά τα προγράμματα, καθοριστικό ρόλο παίζει η ποιότητα της τοπικής εταιρικής σχέσης των κοινωνικοοικονομικών πρωταγωνιστών. 6. Οι έξυπνες αγροτικές περιοχές ως μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών περιοχών Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε πως μέχρι σήμερα η αποτελεσματικότητα πολλών αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, παραμένει αμφίβολη και ανομοιογενής (Kluve, 2006, Copus et al., 2006). Από την άλλη, η διεθνής εμπειρία έχει αναδείξει ένα σημαντικό πλήθος αγροτικών και άλλων περιοχών οι οποίες εφαρμόζουν ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την τοπική τους ανάπτυξη, οι οποίες κάποιες φορές χρήζουν κατάλληλου στρατηγικού υπόβαθρου προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή τους και σε άλλες περιοχές ή σε άλλους τομείς πολιτικής, πέρα από την απασχόληση. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προταθεί ένα μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών το οποίο διασφαλίζει μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας. Ένα τέτοιο μοντέλο αποτελούν οι έξυπνες αγροτικές περιοχές οι οποίες διέπονται από τα παρακάτω αλληλένδετα και αλληλοενισχυόμενα χαρακτηριστικά: Ενεργός συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης: καθώς η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί αν όχι τον πρωτεύοντα, έναν από τους βασικούς παράγοντες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποκεντρωμένων πολιτικών απασχόλησης, είναι απαραίτητο η συμμετοχή της να προσλαμβάνει ενεργητικό, στοχευμένο ρόλο ο οποίος ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής και λαμβάνει υπόψη όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή πρέπει να παραμένει εξίσου ενεργητική σε όλα τα στάδια εφαρμογής μιας πολιτικής ενώ η στόχευση της θα διασφαλίζεται από δράσεις τακτικής ανατροφοδότησης των στόχων και των συνθηκών που επικρατούν. Το παράδειγμα του Offenbach όπου ο ήμος με μικρές παρεμβάσεις έδωσε σημαντικά αναπτυξιακά κίνητρα στους επενδυτές της περιοχής είναι χαρακτηριστικό. 14

15 Ενεργητικός σχεδιασμός τοπικών πολιτικών ευρέος φάσματος: τα επιμέρους χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών που αφορούν σε χαμηλότερα επίπεδα εισοδήματος, δυσμενή δημογραφική κατάσταση, χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, βραδύτερη ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα, αδυναμίες όσον αφορά τις δεξιότητες και το ανθρώπινο δυναμικό, έλλειψη ευκαιριών για γυναίκες και νέους και έλλειψη των αναγκαίων δεξιοτήτων σε τμήματα του γεωργικού κλάδου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006α) απαιτούν από τους φορείς χάραξης πολιτικές να σχεδιάζουν πολιτικές ευρέος φάσματος που λαμβάνουν υπόψη όλο το πλέγμα αλληλένδετων παραγόντων και εμπλεκόμενων φορέων. Η δημιουργία δικτύων, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της Κολωνίας, όπου συμμετέχει ένα μεγάλο εύρος φορέων με άμεση ή έμμεση επίδραση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της περιοχής μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο σχεδιασμός πολιτικών στη βάση της πολυδραστηριότητας των τοπικών παραγωγικών πόρων Αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών πόρων: τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε αγροτικής περιοχής απαιτούν και ιδιαίτερες προσεγγίσεις. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας περιοχής, πρέπει να αξιοποιηθούν οι τοπικοί παραγωγικοί πόροι ώστε να αναδειχθούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Π.Ε. Γρεβενών η οποία παρουσιάζει αξιόλογες δράσεις πολυαξιοποίησης των τοπικών παραγωγικών της πόρων μέσω της ενίσχυσης της πολυδραστηριότητας του αγροτικού τομέα. Μέσα από την πολυδραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται η αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα που προσφέρουν συγκριτικά πλεονεκτήματα στην περιοχή ενώ παράλληλα ενισχύονται και οι υπόλοιποι τομείς της τοπικής οικονομίας μέσα από τη συμμετοχή τους στην αξιοποίηση αυτή (μεταποιητικές επιχειρήσεις και συγγενείς/υποστηρικτικές υπηρεσίες τριτογενούς τομέα). Εκσυγχρονισμός τοπικών παραγωγικών συστημάτων: προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχίες τις προκλήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, οι αγροτικές περιοχές πρέπει να εστιάσουν στον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή των τοπικών παραγωγικών συστημάτων τους (Belussi, 1999), ξεπερνώντας τα καθετοποιημένα στεγανά της εσωστρεφούς προσήλωσης αποκλειστικά στις ανάγκες του αγροτικού τομέα. Με άλλα λόγια, τα τοπικά παραγωγικά συστήματα πρέπει να βασίσουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη τους στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε σύγχρονες αγροτικές εφαρμογές (π.χ. έγκαιρη ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα της αγοράς, συζητήσεις και δικτυώσεις μέσω ιαδικτύου για ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών κλπ.), στην υιοθέτηση περισσότερων και πιο καινοτόμων προσεγγίσεων που δίνουν έμφαση στις επενδύσεις αντί στις επιδοτήσεις και που ενθαρρύνουν τη σύναψη εταιρικών σχέσεων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών πολλαπλών φορέων. Σε αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλλει το μοντέλο «Νέο Αγροτικό Παράδειγμα» που προτάθηκε από τον ΟΟΣΑ (2006α). 15

16 Ολοκληρωμένη συμμετοχή πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής οικονομίας στις τοπικές, κοινωνικές και άλλες δημοκρατικές διεργασίες στο πλαίσιο μίας σύγχρονης διακυβέρνησης: καμία αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αν δεν βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή αυτή είναι απαραίτητο να υλοποιείται μία προσέγγιση σύγχρονης διακυβέρνησης που αξιοποιεί τις νέες ευκαιρίες και τις τεχνολογικές εξελίξεις προς την δημιουργία και διάχυση στοχευμένων δημοκρατικών διεργασιών. Η δημοκρατική συμμετοχή όλων των φορέων, και ιδιαίτερα της τοπικής αγροτικής κοινωνίας, στο σχεδιασμό και υλοποίηση πολιτικών διασφαλίζει τη στόχευση τους προς τις πραγματικές τοπικές ανάγκες, διευκολύνει την υλοποίηση τους και τονώνει την τοπική κοινωνική συνοχή. Το παράδειγμα του Idaho αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα στην κατεύθυνση αυτή. Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας υπάρχουν σε όλους τους τύπους περιοχών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι και καμία συγκεκριμένη συνταγή για την επίτευξη υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές περιοχές είναι συνήθως αυτές με το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, αποτελούν ωστόσο και περιοχές με υψηλότερους του μέσου όρου ρυθμούς ανάπτυξης. Το μοντέλο των έξυπνων αγροτικών περιοχών διασφαλίζει ότι η πιο επιτυχημένη στρατηγική για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των τοπικών αγροτικών περιοχών βασίζεται σε τοπικές στρατηγικές που λαμβάνουν υπόψη πλήρως όλο το φάσμα των τοπικών χαρακτηριστικών και των τοπικών φορέων ενώ παράλληλα, αναδεικνύει τα τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και προωθώ το διαρκή εκσυγχρονισμό της περιοχής. 7. Συμπεράσματα Προτάσεις Η εξασφάλιση μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και αειφορίας μέσω δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές απαιτεί κάτι περισσότερο από το σχεδιασμό αποκεντρωμένων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Απαιτεί ολοκληρωμένη θεώρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων και της κοινωνίας, εκσυγχρονισμό των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και αξιοποίηση των τοπικών παραγωγικών πόρων για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Το μοντέλο των έξυπνων αγροτικών περιοχών ενσωματώνει τις απαιτήσεις αυτές σε ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο ενώ παράλληλα στοχεύει στη διατήρηση και ανάπτυξη της αγροτικής ταυτότητας της περιοχής. Ο στοχευμένος, συμμετοχικός σχεδιασμός των έξυπνων αγροτικών περιοχών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ένας τέτοιος σχεδιασμός δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα των 16

17 αποκεντρωμένων πολιτικών ενώ παράλληλα βασίζεται στην απλότητα, την ευελιξία και την αξιοπιστία τους. Η αποτελεσματικότητα των αποκεντρωμένων πολιτικών βασίζεται στην ισότιμη και ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, πρώτιστα δε του αρμόδιου φορέα και του πληθυσμού στόχου. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών να μη λειτουργεί εις βάρος της αποδοτικότητας της εκάστοτε πολιτικής. Η τελευταία επιτυγχάνεται εάν κατά το στάδιο του σχεδιασμού διασφαλίζεται αντικειμενικά και μετρήσιμα ότι οι εκροές και τα οφέλη κάθε πολιτικής είναι μεγαλύτερα από τους απαιτούμενους πόρους και τα κόστη συναλλαγών (Or et al., 2011). Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, καθώς και των έξυπνων περιοχών εν γένει, πρέπει να βασίζεται στην απλότητα, έτσι ώστε το όραμα, η εφαρμογή, και η αξιολόγηση κάθε πολιτικής να γίνεται κατανοητή από όλους, να εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μερών και να ελαχιστοποιούνται τα κόστη συμμόρφωσης. Εν τούτοις, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος των συνθηκών και χαρακτηριστικών κάθε έξυπνης αγροτικής περιοχής, είναι σημαντικό να ενσωματώνεται και η διάσταση της ευελιξίας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε πολιτικής, χωρίς όμως να αποβαίνει εις βάρος της αξιοπιστίας της. Πρέπει να τονιστεί πως το προτεινόμενο μοντέλο δεν αποτελεί γενικό κανόνα που μπορεί να εφαρμοστεί αμετάβλητα σε όλες τις αγροτικές περιοχές. Καθώς κάθε αγροτική περιοχή διέπεται από ξεχωριστά, μοναδικά πολλές φορές, χαρακτηριστικά, η εφαρμογή του μοντέλου πρέπει να λαμβάνει υπόψη μία σειρά παραγόντων. Για παράδειγμα, για την εφαρμογή του μοντέλου είναι απαραίτητο να χαρτογραφηθούν και να αποτυπωθούν ποιοι είναι εκείνοι οι οικονομικοί κλάδοι και τομείς που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και σε ποιο βαθμό. Έτσι, θα δοθεί έμφαση σε εκείνα τα παραγωγικά συστήματα και πόρους που θα διασφαλίσουν μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα, είναι σημαντικό να αποτυπωθούν εξίσου και οι υπηρεσίες που στηρίζουν τους εν λόγω κλάδους έτσι ώστε να σχεδιαστεί μία ολιστική προσέγγιση για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης έξυπνης οικονομίας. Επιπλέον, στην εφαρμογή του μοντέλου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και να προβλέπεται η προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης. Στις αγροτικές περιοχές υπάρχει ερευνητικό έλλειμμα αναφορικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών και φυσικών πόρων (Apostolides, 1997). Συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί η χρήση και διάχυση ερευνητικών προγραμμάτων στις αγροτικές περιοχές. Σημαντικό ρόλο στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας διαδραματίζει και η ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των αγροτικών περιοχών, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους άμεσα απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα. Οι έξυπνες περιοχές θα πρέπει να διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα κατάρτισης, τα οποία βρίσκονται σε πλήρη σύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και με τις απαιτήσεις της τοπικής αγροτικής οικονομίας. 17

18 Επιπρόσθετα, ο ρόλος των κατάλληλων υποδομών δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Μία έξυπνη αγροτική περιοχή διαθέτει όλες εκείνες τις υποδομές (δίκτυα, υπηρεσίες κλπ.) που ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα και συντελούν στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της. Η ύπαρξη κατάλληλων οδικών δικτύων τα οποία βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με την γεωμορφολογία της περιοχής και τις απαιτήσεις των τοπικών παραγωγικών συστημάτων διευκολύνει τις μετακινήσεις και τις μεταφορές, ενισχύει την παραγωγικότητα και προωθεί την ανάπτυξη. Τέλος, καθοριστική σημασία στη δημιουργία έξυπνων αγροτικών περιοχών έχουν το εθνικό πλαίσιο πολιτικής και υποστήριξη από το Κράτος. Οι έξυπνες περιοχές πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις εθνικές προτεραιότητες έτσι ώστε να μην υπάρχουν προκλήσεις και αμφιβολίες αναφορικά με τη δέσμευση εθνικών φορέων για την υποστήριξη των περιοχών αυτών. Παράλληλα, η ευθυγράμμιση με το εθνικό πλαίσιο εξασφαλίζει την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης ή της κεντρικής κυβέρνησης με τρόπους αμοιβαία ωφέλιμους τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο. Μάλιστα, λαμβάνοντας υπόψη την μετάβαση της χώρας στην Ε Προγραμματική Περίοδο , η δημιουργία έξυπνων αγροτικών περιοχών και ο σχεδιασμός μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών πολιτικών πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας. Έτσι, θα διασφαλιστεί η ανάπτυξη πολυτομεακών και πολυταμειακών πολιτικών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το νέο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης στη βάση στοχευμένων επενδύσεων των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων σε συγκεκριμένους τομείς, που μπορούν να δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να φέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή αύξηση του ΑΕΠ. Αναφορές Apostolides, C. (1997) The role of an integrated approach to rural development. In Nikolaidis A. (ed.), Baourakis G. (ed.), Stamataki E. (ed.) Development of mountainous regions, Chania: CIHEAM, pp Belussi, F. (1999) Policies for the development of knowledge-intensive local production systems. Cambridge Journal of Economics Vol. 23(6), Pp Card, D., Kluve, J., Weber, A. (2009) Active Labor Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis. Institute for the Study of Labor, Bonn, Germany. Copus, A., Hall., C., Barnes., A, Dalton, G., Cook, P., Weingarten, P., Baum, S., Stange, H., Eiden, G., McQuaid, R., Grieg, M., Johansson., M. (2006) Study on Employment in Rural Areas. European Commission, DG Agriculture. 18

19 ECORYS (2010) Study on Employment, Growth and Innovation in Rural Areas. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development ESPON (2010) Polycentric Europe: smart, connected places. ιαθέσιμο στο ιαδίκτυο: rstoctober10/polycentric_europe.pdf Eurostat (2013) Unemployment in the EU27 regions in ελτίο Τύπου 78/2013. ιαθέσιμο στο ιαδίκτυο: Giguere, S., Froy, F. (2009) Flexible Policy for More and Better Jobs. Paris: OECD. Greve, B. (2006) Active Labour Market Policies - Delivering Lisbon. European Parliament, Employment and Social Affairs Committee, IP/A/EMPL/ST/ Gros, D., Alcidi, C. (2010) The Impact of the Financial Crisis on the Real Economy. Centre for European Policy Studies. ιαθέσιμο στο ιαδίκτυο: Heckman, J.J., LaLonde, R.J., Smith J.A. (1999) The economics and econometrics of active labour market programs. in O. Ashenfelter and D. Card (eds.), Handbook of Labor Economics, 3, Elsevier, Amsterdam. Hujer, R., Caliendo, M., Thomsen, S.L. (2003) New evidence on the effects of job creation schemes in Germany: a matching approach with threefold heterogeneity, IZA Discussion paper series, No ICF Consulting (2003) Evaluating State DOT Rural Planning Practices. Fairfax, VA, USA. Kluve, J. (2006) The Effectiveness of European Active Labor Market Policy. Discussion Paper No Institute for the Study of Labor Kluve, J. (2007) The Effectiveness of European ALMP s. In Jochen Kluve et al., Active Labor Market Policies in Europe: Performance and Perspectives. Berlin and Heidelberg: Springer, Kluve, J., Schmidt, C.M. (2002), "Can training and employment subsidies combat European unemployment?", Economic Policy 35, Matei, L., Matei, Α. (2010) Local employment policies in the context of the economic crisis: Influences of the European Community structural instruments. Published in: 2010 Sino-US International Conference on Public Administration (5th) June 14-17, 2010,Xiamen City, P.R. China 19

20 OECD (2006) Employment Outlook. Paris: OECD. OECD (2006α) Innovation and Modernising the Rural Economy. Paris: OECD. Or, L., Voon, L., Auyong, H. (2011) Designing Effective Public Policies. Futures Group. Schulze-Böing, Μ. (2003) Local Employment Policy: Challenge for Local Government Strategy and Practice. Deutsches Institut für Urbanistik ggmbh. ιαθέσιμο στο ιαδίκτυο: Taylor-Gooby, P. (2004) New social risks in post-industrial society: Some evidence on responses to active labour market policies from Eurobarometer. International Social Security Review, 57 (3), pp Α.Σ. ιαδρομή (2012) Μελέτη Αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας στην Π.Ε. Γρεβενών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000) Τοπική δράση για την απασχόληση - Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. COM(2000) 196 τελικό, Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) «Ώρα να ανεβάσουμε ταχύτητα - Η νέα εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση». COM(2006) 30 τελικό, Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006α) «Απασχόληση στις αγροτικές περιοχές: κάλυψη του ελλείμματος θέσεων εργασίας». COM(2006) 857 τελικό, Βρυξέλλες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2007) Καινοτομία μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Follow-Up 3. Λουξεμβούργο: Γραφείο Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης. COM(2012) 173 τελικό, Βρυξέλλες. Σταμπουλής, Μ., Ζαρωτιάδης, Γ. (2005) Αποκέντρωση Εθνικών Πολιτικών Απασχόλησης ή Περιφερειακή Πολιτική Απασχόλησης; Αναπτύσσοντας ένα Περιφερειακό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση στην Κεντρική Μακεδονία. Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ταρουδάκη, Μ. (2012) Η ανεργία στον αγροτικό χώρο στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. ιδακτορική διατριβή. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 20

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader

Στρατηγική νέου προγράμματοςleader Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασίζεται στην προσέγγιση LEADER, η οποία έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας από την πρώτη προγραμματική περίοδο και στον νομό Κιλκίς από την Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΑ Στρατηγικοί στόχοι του νέου Προγράμματος είναι: η μετάβαση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α 25 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝ.ΠΕ. ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον

Η γεωργία αποτελεί ζωτικής σημασίας τομέας για την οικονομία της ΕΕ, κατατάσσοντας την σε ένα από τους μεγαλύτερους παραγωγούς τροφίμων στον Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ Κύπρος Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα 24 Ιανουαρίου 2015 Αίθουσα Συνεδρίων - Ξενοδοχείο Droushia Heights (Δρούσεια) Δημήτρης Παπαδάκης - Ευρωβουλευτής (ΕΔΕΚ, S&D) "Η σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραμματική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύμβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Regional Operational Programme of Western Macedonia Regional 2014-2020 Επιχειρηματική Ανακάλυψη στην Δυτική Μακεδονία Ο κλάδος της Γουνοποιίας Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3 ) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών»

Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» Φόρουμ «Έξυπνα Νησιά» Ένα βήμα προς την ωρίμανση των «Έξυπνων Νησιών» 21-22 Ιουνίου 2016, Αθήνα Έξυπνο Νησί είναι εκείνο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ο ρόλος των Δημοσίων Βιβλιοθηκών στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής Δρ. Γεώργιος Κ. Ζάχος Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 1 Κύρια σημεία της παρουσίασης Ρόλοι των Δημοσίων Βιβλιοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση»

Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΝΙΚΟΣ ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Κύκλος Μαθημάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς'

Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Συνέδριο ΜΟΔΙΠ ΑΤΕΙ-Θ *-* Νοεμβρίου 2012 Grand Hotel Θεσσαλονίκη Η Αξιολόγηση ως συνιστώσα του Στρατηγικού Σχεδιασμού υπό το πρίσμα της 'Αθηνάς' Παναγιώτης Τζιώνας Αντιπρόεδρος ΑΤΕΙ-Θ Συμπεράσματα Τα Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1

Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. του Τάσου Χανιώτη 1 Οι προκλήσεις Προκλήσεις, προτάσεις και προοπτικές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής του Τάσου Χανιώτη 1 Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή γεωργία και η Κοινή Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ «ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2020» Καθ. Στέφανος Γκρίτζαλης Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα