Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων"

Transcript

1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στη πρωτοβάθμια σχολική εκπαίδευση. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Κράβαρη Αφροδίτη Επιβλέπων Καθηγητής : Δημήτριος Γ. Σάμψων, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιούνιος 2011

2 Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αφιερώνεται στους γονείς μου 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Εκφράζω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στον αναπληρωτή καθηγητή μου κ.σάμψων Δημήτριο, για τις συμβουλές, την εποικοδομητική κριτική και την εμψύχωση που μου παρείχε όλο το διάστημα των μεταπτυχιακών σπουδών μου, πιστεύοντας σε μένα και στις ικανότητές μου και ελπίζοντας στη βοήθεια και συνεργασία του στο προσεχές μέλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Παπαβρόντο Βασίλη, φίλο και διευθυντή του 3 ου και 15 ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, και την κα Αναστασία Μπαταγιάννη, εκπαιδευτικό γαλλικής γλώσσας, διότι χωρίς τη συγκατάθεση, τη συμβολή και την εν λευκώ παραχώρηση δικαιωμάτων στο σχολείο, δε θα είχε πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική παρέμβαση στα πλαίσια της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν οι κ. Τσουμελέκας Γιώργος, Παπαδόπουλος Ευάγγελος και η κα. Ζιώγα Μαριαλίς, για την πολύτιμη βοήθεια και το χρόνο που αφιέρωσαν βοηθώντας με στην ολοκλήρωση της εργασίας μου, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και γνωστικό αντικείμενο. Τέλος, εκφράζω την αμέριστη ευγνωμοσύνη μου στους γονείς μου, για την υποστήριξη, την υπομονή και τη συμπαράσταση που μου παρείχαν κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, καθώς χωρίς αυτούς δεν θα είχα τη δυνατότητα τόσο να παρακολουθήσω, όσο και να ολοκληρώσω επιτυχώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών. 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 3 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Περίληψη Εισαγωγή Βιβλιογραφική ανασκόπηση Εισαγωγή Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών Η τεχνολογικά υποστηριζόμενη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στη σχολική εκπαίδευση ( Ειδικά Θέματα για τη Γαλλική Γλώσσα) Η τεχνολογία podcasting Η τεχνολογία podcasting ως εκπαιδευτικό εργαλείο Προβλήματα και προκλήσεις στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας Γενικά Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κίνητρα για τη χρήση podcasting στη διδασκαλία Χρήση podcasting γενικά στη διδασκαλία Χρήση podcasting γενικά στη διδασκαλία ξένων γλωσσών Χρήση podcasting γενικά στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

5 3.6 Υπάρχουσες μελέτες εφαρμογής podcasting στη διδασκαλία Γενικά Στη Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών Το audioblogging στην εκπαιδευτική πρακτική Σύνοψη ανασκόπησης και ερευνητικά κενά Μεθοδολογία έρευνας Επιλογή ερευνητικής μεθόδου Περιορισμοί της έρευνας Επιλογή δείγματος μαθητών Υποθέσεις Διατύπωση ερωτημάτων προς διερεύνηση Ερευνητικά εργαλεία Ερωτηματολόγιο προφίλ μαθητών Ερωτηματολόγιο μέτρησης κινητοποίησης μαθητών (1 ο ερώτημα προς διερεύνηση) Ερωτηματολόγιο διερεύνησης στάσεων και πεποιθήσεων προς το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας και της διδασκαλίας του. (2 ο ερώτημα προς διερεύνηση) Η συνέντευξη ως ερευνητικό εργαλείο για την ανάδειξη των τρόπων πρόσβασης των αρχείων ήχου και των πιθανών δυσκολιών της τεχνολογίας του podcasting. (3 ο ερώτημα προς διερεύνηση) Γραπτή δοκιμασία (test) ως εργαλείο τελικής αξιολόγησης. (4 ο ερώτημα προς διερεύνηση) Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης Εισαγωγή Ανάλυση επιδιωκόμενων στόχων Μάθηση βασισμένη στην άμεση διδασκαλία (direct instruction) Περιγραφή εκπαιδευτικών σεναρίων Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου ομάδας ελέγχου Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου πειραματικής ομάδας Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης Παρατηρήσεις Αποτελέσματα Διαμόρφωση προφίλ μαθητών

6 5.2 Κινητοποίηση μαθητών Στάσεις και Πεποιθήσεις μαθητών Τελική αξιολόγηση (γραπτή δοκιμασία) Συνέντευξη Συμπεράσματα Προτάσεις για μελλοντική έρευνα Συνόψιση συμπερασμάτων βάσει των ερωτημάτων προς διερεύνηση Προτάσεις για μελλοντική έρευνα στην εφαρμογή της τεχνολογίας του podcasting στη διδασκαλία ξένων γλωσσών Ο νέος ρόλος του εκπαιδευτικού και ενδεικτικές προτάσεις για την ενσωμάτωση 2.0 εργαλείων στην διδασκαλίας της ξένης γλώσσας Επίλογος Παράρτημα Quiz Ερωτηματολόγιο κινητοποίησης MSLQ (Ομάδα Ελέγχου και Πειραματική Ομάδα) Ερωτηματολόγιο κινητοποίησης IMMS (Πειραματική Ομάδα) Ερωτηματολόγιο Στάσεων και Πεποιθήσεων (Πειραματική Ομάδα) Ερωτηματολόγιο Διαμόρφωσης Προφίλ Εκπαιδευομένων ( Ομάδα Ελέγχου και Πειραματική Ομάδα) Έντυπο συγκατάθεσης διεξαγωγής συνέντευξης και ερωτήσεις συνέντευξης (Πειραματική Ομάδα) Τελικό τεστ αξιολόγησης Ακουστική κατανόηση (Ομάδα Ελέγχου και Πειραματική Ομάδα) Βιβλιογραφία

7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 1: ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ...26 ΕΙΚΟΝΑ 2: ΣΤΟΧΟΙ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α1 ΚΕΠ...26 ΕΙΚΟΝΑ 3: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Α ΕΙΚΟΝΑ 4: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ PODCASTING...35 ΕΙΚΟΝΑ 5: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ PODCAST...35 ΕΙΚΟΝΑ 6: ΕΙΣΑΓΩΓΗ URL ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΣΕ ΕΝΑ PODCAST...36 ΕΙΚΟΝΑ 7: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ITUNES ΕΙΚΌΝΑ 8: ΕΙΚΟΝΙΔΙΟ PODCASTING...38 ΕΙΚΟΝΑ 9: ΣΕΛΙΔΑ PODCASTING ΣΤΟ ITUNES...38 ΕΙΚΟΝΑ 10: ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ PODCASTS ΣΤΟ ITUNES...39 ΕΙΚΟΝΑ 11: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ PODCASTS ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ 12 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ ITUNES...40 ΕΙΚΟΝΑ 12: PODCATCHER ΤΗΣ ITUNES...41 ΕΙΚΟΝΑ 13: ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ PODCASTS ΣΤΟ IPODDER...42 ΕΙΚΟΝΑ 14: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ PODCASTALLEY...43 ΕΙΚΟΝΑ 15: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ PODCASTPICKLE...43 ΕΙΚΟΝΑ 16: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ PODOMATIC...44 ΕΙΚΟΝΑ 17: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ PODBEAN...44 ΕΙΚΟΝΑ 18: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ PODCASTS ΣΤΟ ITUNES...65 ΕΙΚΟΝΑ 19: Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ PODCASTS ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ...66 ΕΙΚΟΝΑ 20: ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ PODCASTING...79 ΕΙΚΟΝΑ 21: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ...87 ΕΙΚΟΝΑ 22: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ PROFIL ΜΑΘΗΤΩΝ...91 ΕΙΚΟΝΑ 23: ΘΕΣΗ ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΓΚΗΝΙΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ...97 ΕΙΚΟΝΑ 24: ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ

8 ΕΙΚΟΝΑ 25: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΤΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 26: ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ BLOOM ΚΑΙ Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΚΟΝΑ 27 :BLOOM'S ROSE, ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΕΙΚΟΝΑ 28: ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 29: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (COGNITIVE DOMAIN) ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ BLOOM ΚΑΙ ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 30: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ JOYCE ET AL. (2000) ΕΙΚΟΝΑ 31: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ EGGEN & KAUCHAK (2001) ΕΙΚΟΝΑ 32: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (DIRECT INSTRUCTION) ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΚΟΝΑ 33: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (DIRECT INSTRUCTION) ΕΙΚΟΝΑ 34:ΣΕΛΙΔΑ AUDIOBLOGGING "PROFCASTING" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 35: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ AUDIOBLOG ΕΙΚΌΝΑ 36: ΠΊΝΑΚΑΣ ΕΛΈΓΧΟΥ AUDIOBLOG "PROFCASTING" ΕΙΚΌΝΑ 37: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΗΧΗΤΙΚΏΝ ΑΡΧΕΊΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 38: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 39: ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 40: ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 41: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

9 ΕΙΚΟΝΑ 42: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 43: ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 44: ΚΑΤΟΧΗ PC, MOBILE, IPOD/MP3 ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 45: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΣΤ MANN WHITNEY U ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑ 46: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ MANN WHITNEY U ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ 8 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 47: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ KELLER ΕΙΚΟΝΑ 48: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ KELLER ΕΙΚΟΝΑ 49: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ KELLER ΕΙΚΟΝΑ 50: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ KELLER ΕΙΚΟΝΑ 51: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 52: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 53: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 54: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 55: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 56: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ

10 ΕΙΚΟΝΑ 57: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 58: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 59: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 60: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 61: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 62: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 63: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 64: ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑ 65: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 66: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 67: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 68: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΝΑ 69: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ T TEST ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΕΙΚΟΝΑ 70: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΗΧΟΥ ΕΙΚΟΝΑ 71: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΝ

11 ΕΙΚΟΝΑ 72: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χ^2 ΤΕΣΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΚΌΝΑ 73: PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT OF SYMBALOO ΕΙΚΟΝΑ 74: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΚΟΝΑ 75: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ WEB 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΞΗ

12 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ PODCAST, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΙΔΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ PODCASTS...48 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΩΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 5ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2ΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΦΥΛΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΦΥΛΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΗΧΟΥ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 1: ΣΥΜΒΟΛΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 2: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 3: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΗΜΑ 4: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΗΜΑ 5: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΑΣΗΣ ΩΣ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

14 1. Περίληψη Η εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας διαφέρει από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσον αφορά τη βαρύτητα που δίνεται στην επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας. Η επικοινωνία και ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την εκάστοτε γλώσσαστόχο, αποτελούν βασικό μέλημα της διδασκαλίας. Οι μαθητές από νωρίς, από τις τελευταίες κιολας τάξεις του δημοτικού σχολείου, έρχονται σε επαφή με μια γλώσσα, πέραν της μητρικής, όπου καλούνται να γνωρίσουν σταδιακά γλωσσικές ιδιαιτερότητες και πολιτισμικά στοιχεία διαφορετικά από εκείνα που ισχύουν στη γλώσσα τους. Στις μέρες μας, η εκπαιδευτική πρακτική στο δημόσιο σχολείο εστιάζεται στην παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, η οποία στηρίζεται στην απομνημόνευση λεξιλογίου, στην εκμάθηση κανόνων γραμματικής και στη συμπλήρωση ασκήσεων. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μην έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυθεντικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο εξασφαλίζει την άμεση επαφή τους με τη γλώσσα. Σύγχρονες έρευνες καταγράφουν πως η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών μπορεί να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής πρακτικής, ιδίως στην εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας. Το διαδίκτυο και η ευρύτατη χρήση των τεχνολογιών web 2.0, μπορούν να συμπληρώσουν το ρόλο του δασκάλου στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να αλλάξουν το μάθημα από δασκαλοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό και να μετατρέψουν τους μαθητές από παθητικούς δέκτες σε αυτενεργούς, κινητοποιημένους και αυτορρυθμιζόμενους, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους. Σκοπός της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης της τεχνολογίας του podcasting ως συμπληρωματικού εργαλείου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο. Ειδικότερα, μέσα από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης υποστηριζόμενης από την τεχνολογία του podcasting, επιχειρείται να αναδειχθούν θέματα που αφορούν: στην κινητοποίηση των μαθητών, στη διαμόρφωση θετικών στάσεων και πεποιθήσεων ως προς το μάθημα των γαλλικών και τη διδασκαλία του, στους τρόπους αξιοποίησης της εν λόγω τεχνολογίας και των πιθανών δυσκολιών εφαρμογής αυτής, και 14

15 στην υποστήριξη της κατάκτησης ειδικών διδακτικών στόχων οι οποίοι ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εξετάζει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του podcasting ως συμπληρωματικό εργαλείο πρακτικής εξάσκησης για τη βελτίωση της ακουστικής δεξιότητας και κατάκτησης ειδικών διδακτικών στόχων στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο 3 αποτελείται από την εκτενή περιγραφή της βιβλιογραφικής επισκόπησης βασικών εννοιολογικών προσδιορισμών σχετικά με τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στη σχολική εκπαίδευση, τη τεχνολογία του podcasting γενικά και ειδικά ως εκπαιδευτικού εργαλείου, τα υπάρχοντα προβλήματα και τις προκλήσεις στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας και τα κίνητρα ως σημαντική παράμετρο για τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του podcasting στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών και της Γαλλικής Γλώσσας ειδικότερα στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, συνοψίζει αποτελέσματα από μελέτες εφαρμογής της εξεταζόμενης τεχνολογίας στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών και από τη χρήση του audioblogging στην εκπαιδευτική πρακτική. Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η λεπτομερής μεθοδολογία για την υλοποίηση της παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης, που αφορά την επιλογή και τεκμηρίωση της ερευνητικής μεθόδου, την δειγματοληψία, τη διατύπωση των ερωτημάτων προς διερεύνηση, την καταγραφή των ερευνητικών εργαλείων, τους πιθανούς περιορισμούς που χρειάζονται να ληφθούν υπόψη κατά τη διεξαγωγή της παρέμβασης και των αποτελεσμάτων, καθώς και ο αναλυτικός εκπαιδευτικός σχεδιασμός της παρέμβασης και η ανάλυση των επιδιωκόμενων στόχων. Το κεφάλαιο 5 αποτελείται από την αναλυτική καταγραφή της στατιστικής ανάλυσης (περιγραφικής ή μη) των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής παρέμβασης βάσει της συγκέντρωσης των απαντήσεων από τα ερευνητικά εργαλεία που έχουν τεθεί προς απάντηση στους εκπαιδευόμενους. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά αποτυπώνεται το μαθησιακό προφίλ των εκπαιδευομένων και εν συνεχεία αναλύονται τα αποτελέσματα που αφορούν τη κινητοποίηση, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, την τελική επίδοση και τον τρόπο αξιοποίησης της τεχνολογίας και των πιθανών δυσκολιών αυτής στο πλαίσιο διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας στο δημοτικό δημόσιο σχολείο. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ολοκληρώνεται στο κεφάλαιο 6 με την γενίκευση συμπερασμάτων που αφορούν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή της τεχνολογίας του podcasting ως εργαλείου υποστήριξης στη βελτίωση της ακουστικής δεξιότητας σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προτάσεις για εκπαιδευτικούς ως προς την ενσωμάτωση των web 2.0 εργαλείων στην εκπαιδευτική πρακτική στα πλαίσια μελλοντικών ερευνών. 15

16 2. Εισαγωγή Η ευρύτατη χρήση του διαδικτύου (internet) την τρέχουσα δεκαετία και η αναγνώριση της συμβολής του στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, έχει μοιραία οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας μεγάλης ποικιλίας εφαρμογών γλωσσικής εκπαίδευσης (Αρβανίτης, Παναγιωτίδης, 2008). Με την εμφάνιση των εφαρμογών web 2.0, σηματοδοτείται η μετάβαση του διαδικτύου σε μια νέα συνεργατική, επικοινωνιακή, δυναμική εκδοχή του, μεταλλάσσοντας μεταξύ άλλων και τον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης, προσφέροντας νέα προοπτική στον τομέα διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών, όσον αφορά την επικοινωνιακή διάσταση της γλώσσας που αποτελεί και το μοναδικό ζητούμενο. Μέχρι σήμερα, οι εκπαιδευόμενοι μόνο εν μέρει είχαν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα στόχο στην αυθεντική της μορφή. Με την εξέλιξη όμως των νέων τεχνολογιών web 2.0 (ιστολόγια [blogs], wikis, ιστότοποι διαμοιρασμού πολυμεσικού περιεχομένου [media sharing], ιστότοποι αποθήκευσης αρχείων, τεχνολογία podcasting, συνεργατικά εργαλεία μάθησης, εργαλεία επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, εικονικοί κόσμοι [virtual worlds], εικονικές τάξεις, κοινωνικά δίκτυα [social networks]), έχει παρατηρηθεί σημαντική πρόοδος τόσο στην εκμάθησή τους, όσο και στη σταδιακή χρησιμοποίησή τους ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με σκοπό να διεξάγει συμπεράσματα σχετικά με το αν η συμπληρωματική πρακτική εξάσκηση ενός web 2.0 εργαλείου, όπως το podcasting, μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην κατάκτηση ειδικών στόχων και στη βελτίωση της ακουστικής δεξιότητας, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη δεξιότητα στα πλαίσια της ανθρώπινης επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας του podcasting στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών, που αφορά την παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, αποκτά τα τελευταία χρόνια έντονο ενδιαφέρον δεδομένης της απήχησης που έχει η χρήση φορητών συσκευών αναπαραγωγής ψηφιακών αρχείων ήχου από άτομα νεαρής ηλικίας (Ono & IYangara, 2010; Chang et al., 2008). Παρόλα αυτά, αν και η ανάπτυξη ή βελτίωση της ακουστικής δεξιότητας θα έπρεπε να αποτελεί το πρωταρχικό μέλημα των εκπαιδευτικών, παραμένει γι αυτούς ως μια από τις λιγότερο κατανοητές διαδικασίες στα πλαίσια διδασκαλίας μιας Ξένης Γλώσσας (Kavaliauskienė, 2008). Ως εκπαιδευτικό πρόβλημα επομένως για τη διεξαγωγή της εργασίας αυτής, ορίζεται η μη ύπαρξη στρατηγικών, μεθόδων και εργαλείων για την ανάπτυξη της ακουστικής δεξιότητας στην εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας. Επίσης, παρόλο που είναι πολλές οι προσπάθειες εφαρμογής της τεχνολογίας του podcasting στην εκμάθηση γλωσσών που έχουν συντελεστεί σε διεθνές επίπεδο, η πλειοψηφία αν όχι η ολότητα, έχει επικεντρωθεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση. 16

17 Επομένως, η επιλογή εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία του podcasting ως συμπληρωματικό εργαλείο πρακτικής εξάσκησης στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί τόσο πρόκληση, όσο και παγίδα, δεδομένου πως βάσει των αποτελεσμάτων της μπορεί να κατηγοριοποιηθεί τελικώς ως μια κακή πρακτική σε τόσο μικρές ηλικίες. Από την εφαρμογή της παρέμβασης αυτής, αναμένεται να ωφεληθούν οι εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με μια πρωτόγνωρη τεχνολογία και με εκπαιδευτικές δραστηριότητες που δεν είναι συνηθισμένοι να υλοποιούν εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Από την ολότητα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας, αναμένεται να ωφεληθούν οι αναγνώστες, τόσο εκπαιδευόμενοι όσο και εκπαιδευτές, όσον αφορά την κινητοποίησή τους για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή μαθησιακή και εκπαιδευτική τους δραστηριότητα. Συμπερασματικά, σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί μέχρι σήμερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας του podcasting στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικής θεματολογίας, επιχειρείται μέσα από την εργασία αυτή η εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου σε ένα μαθησιακό κοινό μικρής ηλικίας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχοντας ως κύριο στόχο και μέλημα την ανάπτυξη ακουστικών δεξιοτήτων και τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας της ακουστικής τόσο στη διδασκαλία μιας Ξένης Γλώσσας, όσο και στην καθημερινή ανθρώπινη λεκτική επικοινωνία. 17

18 3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 3.1 Εισαγωγή Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της τεχνολογίας και της ανεύρεσης καινούριων τεχνολογικών μέσων, η εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών αναδεικνύεται σε έναν πολύ σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων προερχόμενων από διαφορετικές χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς. Η ανάπτυξη και η συνεχής βελτίωση των φορητών συσκευών, κινητών τηλεφώνων, mp3 players, PDAs, laptops κ.α., όπως και η γενικότερη ανάπτυξη της ασύρματης τεχνολογίας, προσέγγισε και τον χώρο της εκπαίδευσης, γεγονός που αποδεικνύεται και από την ολοένα αυξανόμενη διαθεσιμότητα των e books. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αρχικά η λεπτομερής περιγραφή του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του δημοτικού για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας με σκοπό να αναδειχθούν οι στόχοι του προγράμματος και ο βαθμός επίτευξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται γενικά στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα και ειδικότερα στη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας. Στη συνέχεια αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας podcasting, τα είδη του, ο τρόπος δημιουργίας του, τα πλεονεκτήματά και οι προοπτικές του. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη χρήση του podcasting ως εκπαιδευτικού εργαλείου, μέσα από την οποία δίνονται απαντήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στην εκτεταμένη χρήση της στον χώρο της εκπαίδευσης και για τα οφέλη που πηγάζουν από τη χρήση του podcasting στη διδασκαλία και τη μάθηση. Στην πορεία της παρούσας μελέτης επισημαίνονται οι προβληματισμοί σχετικά με τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας, οι οποίοι σχετίζονται μεταξύ άλλων και με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, και ιδιαίτερα με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα κίνητρα που παρέχει το podcasting στους μαθητές για την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας. Επίσης, προτείνονται ορισμένοι τρόποι αξιοποίησης του podcasting στην εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ώστε να αναδειχθεί ο ρόλος αυτής της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική. Τέλος, γίνεται αναφορά στις υπάρχουσες μελέτες εφαρμογής του podcasting στη διδασκαλία τόσο γενικά όσο και ειδικότερα στον ξενόγλωσσο τομέα (ιδιαίτερα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση) και στη χρήση του audioblogging στην εκπαίδευση υπογραμμίζοντας τα κοινά αλλά και διαφοροποιητικά στοιχεία από το podcasting. Στη τελευταία ενότητα καταγράφονται τα γενικά συμπεράσματα για τη τεχνολογία podcasting στη διδασκαλία καθώς και ερευνητικά κενά της μελέτης της τεχνολογίας αυτής. 18

19 3.2 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας Όσον αφορά τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας, ισχύει σε γενικές γραμμές ό,τι ισχύει και για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, δηλαδή η σειρά με την οποία οι μαθητές την κατακτούν, είναι η ακρόαση, η ομιλία, η ανάγνωση και η γραφή. Αυτές οι τέσσερις διαδικασίες είναι αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρώμενες και η καθεμία ενισχύει την άλλη. Σε γενικές γραμμές αυτό που έχει διαπιστωθεί για τους μαθητές του δημοτικού είναι ότι εκτελούν πνευματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν αφηρημένες και υποθετικές έννοιες, μπορούν να δουλεύουν με υποθέσεις σε καταστάσεις λύσης προβλημάτων, να διαχωρίζουν τα πιθανά από τα απίθανα γεγονότα, να μπορούν να λύνουν προβλήματα με αναλογικό συλλογισμό και τέλος να παρουσιάζουν την ικανότητα χρήσης συνδυαστικής λογικής (Καρβέλα Ευανθία, 2008, σ ). Αυτές οι γενικές διαπιστώσεις σε συνδυασμό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το δημοτικό, παρουσιάζουν τη μεθοδολογία και τους στόχους της διδασκαλίας της Γαλλικής Γλώσσας και ταυτόχρονα τη σχέση του μαθητή με τη γλώσσα στόχο. Αναλυτικότερα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το δημοτικό και για το γυμνάσιο (ΦΕΚ 119/ τ. Β / , Υ.Α. Φ. 52/82/8096/Γ1/ ) αναφορικά με τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας, αποβλέπει στην απόκτηση βασικών γλωσσικών ικανοτήτων και βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) που θα συμβάλλουν στην συναισθηματική προσέγγιση της δεύτερης Ξένης Γλώσσας, στην ανάπτυξη διαπολιτισμικής ικανότητας και στην ανάπτυξη κινήτρων εκμάθησης της γλώσσας βάσει των κριτηρίων διαμόρφωσης κριτικής, δημιουργικής σκέψης και καλλιέργειας κοινωνικο γνωστικών δεξιοτήτων (Στάικου και Κουταλακίδου, 2007). Ειδικότερα, οι αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας είναι η ευαισθητοποίηση και η εξοικείωση των μαθητών με τους γλωσσικούς κώδικες της γλώσσας τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, καθώς και η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών προς τη Γαλλική Γλώσσα και τον Γαλλικό πολιτισμό, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν κίνητρα εκμάθησης της γλώσσας (Καρβέλα, 2008). Οι γενικοί σκοποί αφορούν στην εξοικείωση των μαθητών με το φωνημικό σύστημα και το λεξιλόγιο της Γαλλικής Γλώσσας, την ικανότητα αναπαραγωγής και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου μέσα από παιγνιώδεις κυρίως δραστηριότητες, την ανάπτυξη λεξιλογίου που συνδέεται με τις έννοιες του χώρου, του χρόνου, της ομοιότητας, της διαφοράς σε πραγματικές και απλές συνθήκες που σχετίζονται με τις διαδικασίες της άμεσης 19

20 εμπειρίας, οι οποίες συνάδουν με το νοητικό και το συναισθηματικό επίπεδο των παιδιών αυτής της ηλικίας. Οι επιμέρους στόχοι που συνδέονται κυρίως με τις παραγωγικές δεξιότητες προφορικού / γραπτού λόγου, και τις φωνολογικές λεξιλογικές μορφοσυντακτικές δεξιότητες, μπορούν να υλοποιηθούν με ορισμένες ενδεικτικές δραστηριότητες (Καρβέλα,2008,σ.79 82): ασκήσεις προφοράς και επιτονισμού, οργάνωση ατομικών ή ομαδικών παρουσιάσεων με επίκεντρο θεματικές περιοχές, ασκήσεις επανάληψης μεμονωμένων λέξεων ή μικρών φράσεων μέσα από τις οποίες μαθαίνει κανείς να διακρίνει λέξεις της γλώσσας στόχου καθώς και λέξεις ξένες προς τη γλώσσα στόχο (αφύπνιση στην πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα), παιχνίδια ρόλων, ακρόαση και αφήγηση παραμυθιών και ιστοριών, ακρόαση τραγουδιών, πάζλ, ρίμες, κ.α. Τα επικοινωνιακά περιβάλλοντα εντός των οποίων λαμβάνουν χώρα η πρόσληψη και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου είναι: προσωπικά/ατομικά στοιχεία, χαιρετισμοί, προτιμήσεις, χρώματα, αριθμοί, χρόνος/ώρα, ημέρες της εβδομάδας, μήνες του έτους, τέσσερις εποχές του χρόνου, ποσότητα, τα μέρη του σώματος, η οικογένεια και οι φίλοι, ζώα και φυτά, διατροφή, κατοικία, χώρος (πόλη, χωριό, βουνό, θάλασσα), μέσα μεταφοράς, παιχνίδια, αθλήματα, κοινωνικές δραστηριότητες, εξοικείωση με απλά πολιτισμικά στοιχεία, χαρακτηριστικά και δεδομένα. Ως προς το μεθοδολογικό πλαίσιο η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας στο δημοτικό σχολείο εστιάζεται πρωταρχικά στην ηλικία των μαθητών/τριών, στις μαθησιακές τους ανάγκες, στο μαθησιακό τους τύπο και στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Γενικότερα, προτείνεται η ποικιλομορφία και η συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων (παιγνιώδεις, διαδραστικές, γνωστικές, σχέδια εργασίας), μορφών εργασίας και εποπτικών μέσων (Στάικου και Κουταλακίδου, 2007). Σε γενικά πλαίσια η διδασκαλία και η εκμάθηση της Γαλλικής Γλώσσας βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους, όπως είναι η μαθητοκεντρική διδασκαλία, η χρήση ποικίλων οπτικοακουστικών μέσων (κασέτες 20

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κέντρο Ξένων Γλωσσών Αυτή η περίοδος για τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι περίοδος σχολαστικής αναζήτησης και έρευνας. Είναι περίοδος άγχους ποιο Κέντρο Ξένων Γλωσσών θα διαλέξουν προκειμένου τα

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς

Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων. Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Συμβούλιο της Ευρώπης Για έφηβους 12 15 χρόνων Οδηγός προς τους εκπαιδευτικούς 1. Σε γενικές γραμμές α) Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα

από ευχάριστες δραστηριότητες, όπως εκείνες της προανάγνωσης,, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούν το φωνημικό χαρακτήρα της γλώσσας και διακρίνουν τα ΔΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ. Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Β ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$

()#µ*&+,-./ (0)1#2345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ !"µ#$%&#' ()#µ*&+,-./ (0)1#2"345$ ()#µ'&+,4#05$ 67$4&,$ 8"4&%2#' (&91-#5$!.µ"#5-"#/ (0)1#2":4: (;7$.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται

Το σενάριο αφορά τις γνωστικές περιοχές της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Γλώσσας. 1.3. Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 1. Συνοπτική παρουσίαση του σεναρίου 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Ακολουθώντας. το λύκο και τη μέλισσα. Από τη δασκάλα: Πονηρού Άννα 1.2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση της ημερίδας με θέμα «Technology

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι

2. Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Αναλυτικά Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών ¾ Σκοποί της μάθησης και διδακτικοί στόχοι ¾ Τι είναι σχέδιο μαθήματος, Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μαθήματος ¾ Μορφές σχεδίων μαθήματος ¾ Διδακτικές τεχνικές,

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει.

Για εμάς ο μύθος της δυσκολίας εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας δεν υπάρχει. 2 Στο σημερινό περιβάλλον των έντονων αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας, η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο αναγκαία σε παγκόσμιο επίπεδο, με κυρίαρχα στοιχεία το διαδίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ»

ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ» Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚΕ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Σάββατο, 25

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα