ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4373 Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου Αριθμός 2642 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας ), ζητά προσφορές όπως πιο κάτω: Αρ. Προσφοράς: ΔΤΔΕ (ΕΜ.ΛΚΑ)ΕΑΠ 55/2009 Προσφορά για την προμήθεια, διάστρωση και συμπίεση ασφαλτικού σκυροδέματος (πρέμιξ), στον υδατοφράκτη Λευκάρων, όπως πιο κάτω : 1.1 Ασφαλτική Συγκολλητική Επάλειψη (Tack Coat): 2000 m 2 ± 30% 1.2 Δεύτερη Στρώση ασφαλτικού τάπητα 70 χιλ. ( Επιφανειακή ): 300 τόνοι ± 30% Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Δημόσιων Έργων Λάρνακας ( 2 ος Όροφος ) στη διεύθυνση, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 59, 6037 Λάρνακα όχι αργότερα από τις 9:00 το πρωί της Παρασκευής 9/10/2009. Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο του Επαρχιακού Μηχανικού Δημοσίων Έργων Λάρνακας τηλ , ή στα κατά τόπους Γραφεία του πιο πάνω Τμήματος. Τα έντυπα προσφορών θα διατίθενται δωρεάν. Αριθμός 2643 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Αρχαιοτήτων ζητά τις πιο κάτω προσφορές: (α) Αρχιτεκτονική / στατική μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου στη Λευκωσία σε χώρο όπου έχει ανασκαφεί από Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων (Αρ. Πρ. 12/2009). (β) Ενοικίαση κυλικείου που βρίσκεται στο χώρο του Κυπριακού Μουσείου στη Λευκωσία (Αρ. Πρ. 13/2009). Οι προσφορές πρέπει να φθάσουν στο Κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Αρχαιοτήτων, Μουσείου 1, 1516 Λευκωσία, όχι πιο αργά από τις 9.00π.μ. της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου Για όρους προσφορών και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στα γραφεία του Τμήματος Αρχαιοτήτων στην Λευκωσία. Τηλέφωνα επικοινωνίας και

2 1974 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2644 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, Υπόψη: ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑΣ, CY-2025 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ , 1028 ΚΑΪΜΑΚΛΙ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, CY-1026 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση της προμήθειας που αποτελείται από υγρό σκουριάς και υγρό φρένων ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση ) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση της προμήθειας που αποτελείται από υγρό σκουριάς και υγρό φρένων ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , ) Κατανομή σε τμήματα: Ναι. Πρέπει να υποβληθούν προσφορές: ένα ή περισσότερα τμήματα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΥΓΡΟ ΣΚΟΥΡΙΑΣ 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΥΓΡΟ ΦΡΕΝΩΝ 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 2645 ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Αστυνομία Κύπρου, Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη, 1478 Λευκωσία, Αρμόδιος: Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών, Υπόψη: Υπεύθυνο ΚΛάδου Δημοσίων Συμβάσεων, CY-1478 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου: Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Αστυνομία Κύπρου, 1478 Λευκωσία, Αρμόδιος: Κιβώτιο Προσφορών Αρχηγείου Αστυνομίας, CY-Λευκωσία. 1.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ! ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Δημόσια τάξη και ασφάλεια. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΙΛΟΤΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΣΕ ΕΞΟΜΟΙΩΤΗ ΠΑΤΑ ΕΤΗ ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (γ) Υπηρεσίες..1.3) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση..1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Η Προσφορά αφορά την Εκπαίδευση Δεκατριών (13) Πιλότων Ελικοπτέρου σε Εξομοιωτή για τα έτη , της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας,..1.6) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Κατανομή σε τμήματα:.1.9) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές:.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.2.1) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR..2.2) Δικαιώματα προαίρεσης:.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 24 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ V.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ V.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. V.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ V.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. V.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: V.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ V.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :30. Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Μετρητά, επιταγή ή έμβασμα. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) VI.5) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

4 1976 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2846 ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, Αρμόδιος: Τ.Κ.Α.Π., Υπόψη: Φαλά Κλεάνθους Κωνστάντια, CY-2025 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Τ.Κ.Α.Π., Αγίου Ιλαρίωνος , Κάιμακλί, Υπόψη: Αχιλλέα Αχιλλέως, CY-1028 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Υπουργείο οικονομικών, Γωνία Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου 1, Υπόψη: Παρης Πρωτοπαπάς, CY-1439 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Διεύθυνση Internet (URL): Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση της προμήθειας και παράδοσης των απαιτούμενων προϊόντων που αποτελούνται από μελανόσκονες (toner cartridges) για διάφορους εκτυπωτές ) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες. Κύριος τόπος παράδοσης: Κεντρικές αποθήκες του Τ.Κ.Α.Π. Λευκωσία. Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση..1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών για την πραγματοποίηση της προμήθειας και παράδοσης των απαιτούμενων προϊόντων που αποτελούνται από μελανόσκονες (toner cartridges) για διάφορους εκτυπωτές ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι ) Κατανομή σε τμήματα: ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: 11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: ΙΙ.2.2) ΙΙ.3) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: ±30% της αξίας της σύμβασης Προσωρινό χρονοδιάγραμμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Περίοδος σε μήνες: 12 (από την ανάθεση της σύμβασης). ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 111.1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ III.1.1) Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.Η εγγύηση συμμετοχής ίση με το 10% της συνολικής αξίας της προσφοράς, πρέπει να είναι είτε τραπεζική ή προσωπική επιταγή του ίδιου του Προσφέροντος, δηλαδή του οικονομικού φορέα που θα υποβάλει προσφορά προς Διευθυντή του Τ.Κ.Α.Π, είτε τραπεζική εγγύηση που εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των χωρών αυτών, δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων. 11.5Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης 1.Το ποσό της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης, πρέπει να καλύπτει το 10% της συμβατικής τιμής. Η εγγύηση μπορεί να είναι τραπεζική εγγύηση ή προσωπική επιταγή προς όφελος του Διευθυντή Τ.Κ.Α.Π ) Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες συναφείς διατάξεις: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ στον τραπεζικό Λογαριασμό που γνωστοποιείται από τον Ανάδοχο και με τις τιμές που αυτός έχει δηλώσει στη προσφορά του δυνάμει των προνοιών των Άρθρων 23, 24 & 25 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, έναντι τιμολογίου, στο όνομα του Διευθυντή του Τ.Κ.Α.Π., μετά την οριστική παραλαβή κάθε επιμέρους ποσότητας των υπό προμήθεια προϊόντων, σύμφωνα με την αντίστοιχη Παραγγελία στην οποία περιλαμβάνονται ) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση: 1.Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό αυτό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, και αποδεδειγμένα ασχολούνται με την παραγωγή ή/και διάθεση Παρόμοιων Υλικών του Αυτού Τύπου με αυτά που αποτελούν το αντικείμενο της υπό σύναψη Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ικανοποιούν τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα Έγγραφα Διαγωνισμού. 1.1 Οι κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων δικαιούνται να υποβάλουν κοινή Προσφορά, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Ότι στην Προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου. β. Ότι όλα τα πρόσωπα της κοινοπραξίας πληρούν την απαίτηση της νόμιμης εγκατάστασης στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της Προσφοράς τους. Στην περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος είναι κοινοπραξία τότε αυτή δεν θα υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή πριν την υπογραφή της Σύμβασης. 1.3 Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία. 2. Μπορούν να λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό όπως και σε κάθε άλλο διαγωνισμό προμηθειών του Δημοσίου, κατ' αρχήν όλα τα Παρόμοια Υλικά του Αυτού Τύπου εκτός Ε.Ε. αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μία αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος η εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε., οφείλει να υποβάλει με την Προσφορά του τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που ορίζονται στις σχετικές πρόνοιες της παραγράφου β (6.2) του Όρου του παρόντος Μέρους των Εγγράφων Διαγωνισμού. 3. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις προϋποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση που αναφέρονται στο άρθρο 51.-(1) και (2) του Νόμου 12(Ι)/2006 και επιπλέον: (α) να μην απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών, κατά παραβίαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας. (β) να μην επηρεάζονται ή δυνατό να επηρεαστούν από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος στον παρόντα διαγωνισμό ή να μην έχουν οποιαδήποτε ιδιάζουσας σχέση με άλλους διαγωνιζόμενους ή μέρη που εμπλέκονται στη Σύμβαση. 4. Ο Ενδιαφερόμενος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση Συμβάσεων συναφών με το Αντικείμενο της Σύμβασης, την οποία να μπορεί να τεκμηριώσει επαρκώς και ειδικότερα να είναι σε θέση να αποδείξει την τεχνογνωσία, αξιοπιστία, αποτελεσματικότητα και πείρα του στην παράδοση Παρόμοιων Προϊόντων του Αυτού Τύπου με τα Απαιτούμενα Προϊόντα. 5. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κάθε οικονομικός φορέας οφείλει να προσφέρει προϊόντα τα οποία έχουν κατασκευαστεί με την άδεια του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε απαγορεύσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία. (Κανονισμούς (ΕΚ) 1383/2003 και 1891/2004) και (του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 2006 Ν133(Ι)/2006. ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Δήλωση Πιστοποίησης Προσωπικής Κατάστασης, συμπληρωμένη και δεόντως υπογεγραμμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα (Έντυπο 4) που περιλαμβάνεται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, για την απόδειξη ότι, δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους από τη διαδικασία ανάθεσης Σύμβασης που απαριθμούνται στο άρθρο 51 του Ν12(Ι)/2006 και οι οποίοι αφορούν στην προσωπική του κατάσταση ) Οικονομική και δημοσιονομική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: Υποβολή

6 1978 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 βεβαιώσεων από πελάτες του προσφέροντα για τους οποίους έχει εκτελέσει με επιτυχία συμβάσεις τα τελευταία τρία χρονιά, για την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την πείρα του στην παράδοση παρόμοιων προϊόντων του αυτού τύπου με τα απαιτούμενα προϊόντα. ΙΙΙ.2.3) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 1. Για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2α)ο προσφέρων οφείλει με την κατάθεση της Προσφοράς του να υποβάλει δήλωση, από τον αντιπρόσοπτο ή νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου, σε ποια (ες) αγορές, ιδιωτική και Δημόσια, κράτους μέλους της Ένωσης κυκλοφορούν τα προϊόντα του. β) ο προσφέρων οφείλει με την κατάθεση της Προσφοράς του να υποβάλει βεβαίωση, από τον αντιπρόσωπο ή νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστικού οίκου, με την οποία να δηλώνει ότι, τα προϊόντα με τους συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς υλικού που αναφέρονται στα φυλλάδια / καταλόγους που έχουν υποβληθεί για τον εν λόγω διαγωνισμό είναι οι κωδικοί αναγνώρισης που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε. και η συμβατότητα τους ανταποκρίνεται στους εκτυπωτές που προορίζονται για τις χώρες της Ε.Ε. 2.Πιστοποιητικό Συμμετοχής σε συλλογικό ή ατομικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας ή οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο με το οποίο να τεκμηριώνεται η συμμόρφωση της επιχείρησης προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμοι του 2002, 2003, Ν.32(Ι)/2002, 2003, (Κ.Δ.Π. 747/2003) και όπως αυτοί έχουν κατά περίπτωση τροποποιηθεί. Η υποχρέωση συμμόρφωσης προς την απαίτηση του όρου αυτού, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο Προσφέρων ασκεί εμπορική και/ή βιομηχανική επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Δημοκρατίας ή διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση (Permanent Establishment) μέσω της οποίας διεξάγει το σύνολο ή μέρος της δραστηριότητας του. 3.Βεβαίωσης σχετικά με την προστασία των εργαζομένων σύμφωνα με το Υπόδειγμα (Έντυπο 5) το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ των Εγγράφων Διαγωνισμού. Οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν πληροφορίες, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στη Κυπριακή Δημοκρατία και εφαρμόζονται στο χώρο εκτέλεσης έργου, από την Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (http://www.mlsi.gov.cy). 4.Δήλωση του Προσφέροντα κατά πόσο τα προσφερόμενα προϊόντα είναι αυθεντικά (Original) ή συμβατά (compatible) και δεν παραβιάζουν οποιεσδήποτε πρόνοιες περί άδειας του κατόχου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Θα προτιμηθούν αυθεντικά (Original Toner Cartridges) από εγκεκριμένους κατασκευαστές. Συμβατά (compatible) καλής ποιότητας, επαναπληρωμένα (Toner Cartridges) μπορούν να γίνουν αποδεκτά νοουμένου ότι θα ικανοποιηθεί η Ενδιαφερόμενη Υπηρεσία ότι αυτά είναι πλήρως εναλλάξιμα/ισάξια με τα αυθεντικά. Στην περίπτωση αυτή οι προμηθευτές πρέπει να υποβάλουν επαρκείς γραπτές αποδείξεις με βάση τις οποίες να στοιχειοθετείται ότι τα Toner Cartridges που προσφέρουν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προδιαγραφών που έχουν τεθεί για την παραγωγή τους και συνεπώς είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν και η επαναχρησιμοποίηση τους συστήνεται από τους κατασκευαστές των συγκεκριμένων τύπων εκτυπωτών στους οποίους προορίζεται να τοποθετηθούν. 5.Ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Στα κατατιθέμενα Prospectuses και τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια, πρέπει να απεικονίζονται και να περιγράφονται κατά τρόπο αντικειμενικό και ολοκληρωμένο οι λειτουργικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν τα βασικά τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παρόμοιων με τα Προϊόντα που αποτελούν το Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και τα οποία βρίσκονται στη τυποποιημένη γραμμή παραγωγής, και/ή έχουν κατασκευαστεί με βάση συμφωνημένες Προδιαγραφές, από το εργοστάσιο κατασκευής της Προϊόντων που έχει δηλωθεί σε κάθε υποβληθείσα Προσφορά. Οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία υποβληθούν θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη. Τα Prospectus και τα άλλα αυτά έγγραφα, συνεπώς, δεν πρέπει να είναι καθαρά διαφημιστικού περιεχομένου και να είναι αυτά που χρησιμοποιεί το εν λόγω εργοστάσιο μέσα στα πλαίσια της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντος του. ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: Από τους Οικονομικούς Φορείς που θα παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από τον τόπο διάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.10, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτών. 2.Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέσω διαδικτύου από την ιστοσελιδα της Αναθέτουσας Αρχής, νοείται ότι τα παρέλαβαν μόνον εφόσον αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή με τηλεομοιοτυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις πληροφορίες της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου αυτής και καταβάλουν το ανάλογο αντίτιμο, εάν απαιτείται. 3.Προσφορές που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και δεν έχουν καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο εξασφάλισης των Εγγράφων Διαγωνισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 2.12 πιο πάνω, δεν θα ληφθούν υπόψη. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 4 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: :30. Τόπος: Υπουργείο Οικονομικών. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.4) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Ακίνητα Ιακωβίδη., CY-1080 Λευκωσία. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ VI.4.3) Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 2ος όροφος, Ακίνητα Ιακωβίδη., CY-1080 Λευκωσία. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

8 1980 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Αριθμός 2647 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, Γωνία Αμφιπόλεως 2 και Λεωφόρος Αθαλάσσης, Στρόβολος, Αρμόδιος: Τ.Κ.Α.Π., Υπόψη: ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ, CY-2025 Λευκωσία. Τηλ Φαξ Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής. Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Τ.Κ.Α.Π., ΑΓΙΟΥ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ , Υπόψη: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ, CY-1028 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ Φαξ Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΩΝΙΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΑΠΑΟΛΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 1, Υπόψη: ΠΑΡΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ, CY-1439 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ Φαξ Ι.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ): Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: ναι. ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή: Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών σκοπός του οποίου είναι η επιλογή αναδόχου στον οποίο να ανατεθεί σύμβαση παραγγελιών για την πραγματοποίηση της σταδιακής προμήθειας και παράδοσης των απαιτούμενων προϊόντων που αποτελούνται από γαλβανισμένα πλεκτά ττέλια περίφραξης, γαλβανισμένους στύλους περίφραξης, γαλβανιμένο αγκαθωτό ττέλι κ.λ.π..1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: (β) Προμήθειες. Κωδικός NUTS: CY ) Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια σύμβαση..1.5) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών): Δημόσιος Διαγωνισμός Προσφορών σκοπός του οποίου είναι η επιλογή αναδόχου στον οποίο να ανατεθεί σύμβαση παραγγελιών για την πραγματοποίηση της σταδιακής προμήθειας και παράδοσης των απαιτούμενων προϊόντων που αποτελούνται από γαλβανισμένα πλεκτά ττέλια περίφραξης, γαλβανισμένους στύλους περίφραξης, γαλβανιμένο αγκαθωτό ττέλι κ.λ.π ) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV): , , , , ) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT): Ναι..1.8) Κατανομή σε τμήματα: Ναι. Πρέπει να υποβληθούν προσφορές: ένα ή περισσότερα τμήματα ) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές: Ι.2) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ) Συνολική ποσότητα ή έκταση: Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: EUR ) Δικαιώματα προαίρεσης: Ναι. Περιγραφή αυτών των δικαιωμάτων προαίρεσης: Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ Η'ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 30% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 1 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΗ 1-7 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΕΛΙΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ.

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , , , , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 2 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΗ ) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ. 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , , , , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 3 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΟΣ 11 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , , , , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘ. 4 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΔΟΣ 12 1) ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΤΕΛΙ ΓΙΑ ΔΕΣΙΜΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ. 2) ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV): , , , , ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ III: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΙΙ.2) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ) Τεχνική ικανότητα: Απαιτούμενες πληροφορίες και διατυπώσεις για να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρούνται οι απαιτήσεις: 1.1.Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Έντυπο 1) πλήρως και ορθά συμπληρωμένο Παρουσίαση των προσφερόμενων προϊόντων με τη συμπλήρωση του Πίνακα προσφοράς και συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο οποίος θα είναι σύμφωνος με το (Έντυπο 9) το οποίο περιλαμβάνεται στο Προσάρτημα των εγγράφων του διαγωνισμού. 3.3.Κατάλογο (Prospectus) και τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών που θα είναι πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα περιλαμβάνουν και τα προσφερόμενα προϊόντα. 4. Για τις κατηγορίες 1 και 2 4.Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από ανεξάρτητο οργανισμό το οποίο να βεβαιώνει την τήρηση εκ μέρους του Κατασκευαστή προτύπου εξασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης του βασιζόμενου στη σειρά των κυπριακών προτύπων CYS ΕΝ 9001: 2000 ή CYS ΕΝ 9001: 2008 όπως τυχόν έχει κατά περίπτωση τροποποιηθεί και πιστοποιηθεί από οργανισμούς εδρεύοντες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα εξασφάλισης της ποιότητας. Στα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να αναφέρονται και οι τομείς δραστηριότητας της επιχείρησης που καλύπτει η σχετική πιστοποίηση. 5.5.Τα στοιχεία κατασκευαστή (Έντυπο 5) πλήρως και ορθά συμπληρωμένα και δεόντως υπογεγραμμένα ) Παραχωρούμενες κατ'αποκλειστικότητα συμβάσεις: ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ IV.1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ IV.1.1) Είδος διαδικασίας: Ανοικτή. IV.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ IV.2.1) Κριτήρια ανάθεσης: Χαμηλότερη τιμή. IV.2.2) Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ IV.3.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή: 2009Τ0090. IV.3.2) Προηγούμενη(ες) δημοσίευση(δημοσιεύσεις) που αφορά(ούν) την ίδια σύμβαση: IV.3.3) Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου: Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: :00.

10 1982 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 18ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Έγγραφα με πληρωμή: Τιμή: EUR. Όροι και μέθοδος πληρωμής: 4.3 Λήψη Εγγράφων Διαγωνισμού 1.Από τους Οικονομικούς Φορείς που Θα παραλάβουν τα Έγγραφα Διαγωνισμού από τον τόπο διάθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.10, θα ζητηθεί να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επί αυτών. 2.Σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς παρέλαβαν τα Έγγραφα Διαγωνισμού μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, νοείται ότι τα παρέλαβαν μόνον εφόσον αποστείλουν στην Αναθέτουσα Αρχή με τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις πληροφορίες της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου αυτής και καταβάλουν το ανάλογο αντίτιμο. 3.Προσφορές που θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και δεν έχουν καταβάλει το ανάλογο αντίτιμο, για εξασφάλιση των Εγγράφων Διαγωνισμού, δεν θα ληφθούν υπόψη. IV.3.4) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής: :00. IV.3.6) Γλώσσα(ες) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνικά. IV.3.7) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Περίοδος σε μήνες: 3 (από την ημερομηνία που αναφέρεται για την παραλαβή των προσφορών). IV.3.8) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών: Ημερομηνία: :30. Τόπος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: όχι. ΤΜΗΜΑ VI: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VI.2) VI.4) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Τ.Θ , CY-1304 ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Τηλ Διεύθυνση Internet (URL): Φαξ VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 43S8 ΙΙαρασκευή, 5 Ιουνίου 2009 1017 Αριθμός 1525 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡ. 8/2009 Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4377 ΙΙαρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009 2287 Αριθμός 2952 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Το Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων, ( Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4372 Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009 1909 Αριθμός 2564 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4365 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 1447 Αριθμός 2122 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Από το Τμήμα Δημοσίων Έργων (Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Αμμοχώστου)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4527 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Αριθμός 4527 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 Αριθμός 4527 Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012 Αριθμός 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1,1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4438 Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 3885

Αριθμός 4438 Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 3885 Αριθμός 4438 Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010 3885 Αριθμός 3408 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1.1} ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4449 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 573

Αριθμός 4449 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 573 Αριθμός 4449 Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011 573 Αριθμός 527 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

^ ΰ$> Αριθμός 4481 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 2973

^ ΰ$> Αριθμός 4481 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 2973 ^ ΰ$> Αριθμός 4481 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 2973 Αριβμός 2698 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΑΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ ΛΤΔ 16/11/2012 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 1.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 2.ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΛΙΠΑΝΤIΚΩΝ 3.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4625 Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014 1503 Αριθμός 1278 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2 ΕΤΩΝ Τελευταία Ήμερο. Υποβολής Προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu Ευρωπαϊκή Ένωση Δημοσίευση στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Λουξεμβούργο Φαξ: +352 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ojs@publications.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:78771-2014:text:el:html Ελλάδα-Θέρμη Θεσσαλονίκης: Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών 2014/S 047-078771 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4483 Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

Αριθμός 4483 Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011 Αριθμός 4483 Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011 Αριθμός 2836 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΜΗΜΑ Ι; ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α)

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/11 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:73885-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα 2013/S 046-073885 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2009/S 111-160329 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες

GR-Αθήνα: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2009/S 111-160329 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες 1/9 GR-Αθήνα: Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 2009/S 111-160329 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Υπηρεσίες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ: ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2

X Το (τα) προαναφερόµενο(-α) σηµείο(-α) επαφής: 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Φαξ: (352) 29 29 42 670 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Πληροφορίες και ηλεκτρονικά έντυπα:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ. Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Γ Αριθμός 4434 Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2010 3527 Αριθμός 3119 ΕΡΓΑ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90933-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Τυπωμένοι φάκελοι με διαφανή θυρίδα 2014/S 054-090933 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171. Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:72171-2013:text:el:html GR-Αθήνα: Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα 2013/S 045-072171 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα