ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/ Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας 7627/ Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Προϊόν φυτοπροστασίας, Ζιζανιοκτόνο. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας: Εταιρεία: Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ Η ΑΒΕΕ ιεύθυνση επαφής: ΤΘ 48 ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΙΝ ΟΣ Τηλέφωνο: ιεύθυνση Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Αριθμός τηλεφώνου: (Τηλεφωνικό κέντρο 24ωρης βάσης) 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] εν έχει μέχρι στιγμής καθοριστεί. Σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EΕ [DPD] Xi R41 N R51/53 Επιπρόσθετες πληροφορίες: Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου και των R-φράσεων, βλέπε κεφάλαιο Στοιχεία επισήμανσης Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP] εν έχουν μέχρι στιγμής καθοριστεί. Σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ ή 1999/45/ΕΕ [DPD] Σύμβολα κινδύνου: Xi, Ερεθιστικό Ν, Επικίνδυνο για το περιβάλλον Σελίδα 1 από 12

2 Φράσεις-R: R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον. Φράσεις-S: S26 S35 S39 S57 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθούν με ασφαλή τρόπο. Φοράτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου. Να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος Άλλοι κίνδυνοι Αποτελέσματα αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ: εν είναι έμμονο, βιοσυσσωρεύσιμο ή τοξικό (ΑΒΤ), ούτε πολύ έμμονο, άκρως βιοσυσσωρεύσιμο (αααβ) μείγμα. 3. Σύνθεση /στοιχεία για τα συστατικά Μείγματα Περιεχόμενα συστατικά, επικίνδυνα και μη: Χημική ονομασία Αναγνωριστικοί αριθμοί Ταξινόμηση (Οδηγία 67/548/EOK) CAS Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008) Συγκέντρ ωση [%] Ammonium salt of glyphosate Επιφανειοδραστικό Sodium sulphite ευτερεύοντα έκδοχα Αριθ. ΕΚ Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI CAS Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI -- CAS Αριθ. ΕΚ Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI -- CAS -- Αριθ. ΕΚ -- Αριθ. Ευρετηρίου CLP Annex VI -- N, R51/53 Aquatic Chronic 2, H411 75% Xi, R36 Μη διαθέσιμο 21% % % Για το πλήρες κείμενο των Συμβόλων Κινδύνου, των R-φράσεων καθώς και των Τάξεων Κινδύνου και των Η-φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε κεφάλαιο 16. Σελίδα 2 από 12

3 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών: Γενικές υποδείξεις: Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (βλέπε κεφάλαιο 8). Τηλ. Κέντρου ηλητηριάσεων: Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Σε περίπτωση κατάποσης: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, ρολόι χειρός και κοσμήματα. Ξεπλύνετε το σημείο που ήρθε σε επαφή με άφθονο νερό. Πλύνετε τα ρούχα και καθαρίστε τα παπούτσια πριν τα ξαναφορέσετε. Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν είναι δυνατόν, απομακρύνετε τους φακούς επαφής. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ξεπλύντε το στόμα επιμελώς με νερό. Αφαιρέστε τους κόκκους από το στόμα. Πιείτε αμέσως νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό χωρίς την καθοδήγηση ιατρικού προσωπικού. Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες: Συμπτώματα: Βλέπε και κεφάλαιο 11. εν αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις, εφόσον τηρούνται οι προτεινόμενες οδηγίες χρήσης. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ιδιαίτερα ευαίσθητων ανθρώπων μπορεί να παρουσιάσει δερματικές ή αναπνευστικές αντιδράσεις. Κίνδυνοι: Αυτό το σκεύασμα δεν αποτελεί αναστολέα χολινεστεράσης. Παθολογικές καταστάσεις που επιβαρύνονται με την έκθεση: Υπερευαισθησία σε αποθειωτικούς παράγοντες (sulphiting agents). Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας: Μεταχείριση: Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Αγωγή: εν ενδείκνυται θεραπεία με ατροπίνη και οξίμες. εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Πυροσβεστικά μέσα: Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης: Νερό, αφρός, ξηρή σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ). Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα: εν ταξινομείται ως εύφλεκτο στερεό. Ελαχιστοποιήστε τη χρήση νερού για να αποτρέψετε περιβαλλοντική ρύπανση. Σχετικά με περιβαλλοντικές προφυλάξεις, βλέπε κεφάλαιο 6. Συστάσεις για τους πυροσβέστες: Ειδικός εξοπλισμός προστασίας: Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να καθαριστεί ενδελεχώς από υπολείμματα μετά τη χρήση. Επιβλαβή προϊόντα καύσης: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του φωσφόρου (P x O y ), οξείδια του αζώτου (NΟ x ), αμμωνία (NH 3 ). Σελίδα 3 από 12

4 Συμπληρωματικά στοιχεία: Το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να συλλέγεται χωριστά. Να μην επιτρέπεται να φθάσει σε συστήματα αποχέτευσης ή υδάτων. Τα υπολείμματα από την πυρκαγιά και το μολυσμένο νερό πυρόσβεσης να απορρίπτονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Χρησιμοποιείτε εξοπλισμό ατομικής προστασίας (βλέπε κεφάλαιο 8). Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Μικρές ποσότητες: Χαμηλός κίνδυνος για το περιβάλλον. Μεγάλες ποσότητες: Περιορίστε την εξάπλωση. Κρατήστε μακριά από αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και υδροφόρα κανάλια. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό: Απομακρύνετε το έδαφος που έχει μολυνθεί σε μεγάλο βάθος. Συλλέξτε το χώμα και τα άλλα υλικά σε δοχεία προς διάθεση. Βλέπε κεφάλαιο 7 για τύπους δοχείων. Ξεπλύνετε την περιοχή που έγινε η διαρροή με νερό. Ελαχιστοποιήστε την χρήση νερού για να αποτρέψετε ρύπανση του περιβάλλοντος. Η διάθεση τυχόν μολυσμένου υλικού θα πρέπει να γίνεται ως απόβλητο σύμφωνα με το κεφάλαιο 13. Παραπομπή σε άλλα τμήματα: Πληροφορίες σχετικά με ασφαλή χειρισμό, έλεγχο έκθεσης / προστασία εργαζομένων και θέματα διάθεσης αποβλήτων μπορεί να βρεθούν στα κεφάλαια 7, 8 και Χειρισμός και αποθήκευση Πρέπει να τηρείται ορθή βιομηχανική πρακτική σχετικά με την αποθήκευση και την προσωπική υγιεινή. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό: Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια μετά τον χειρισμό ή την επαφή. Καθαρίστε σχολαστικά τον εξοπλισμό μετά τη χρήση. Μην διοχετεύετε το νερό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό του εξοπλισμού σε αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και υδροφόρα κανάλια. Βλέπε κεφάλαιο 13 για την απόρριψη/ καταστροφή του νερού που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό. Πλύνετε τα ρούχα που έχουν μολυνθεί πριν τα ξαναφορέσετε. Προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη: Έχετε διαθέσιμη αυτόνομη συσκευή αναπνευστικής προστασίας. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων: Συμβατά υλικά αποθήκευσης: ανοξείδωτο ατσάλι, υαλοβάμβακας, πλαστικό, γυάλινη επίστρωση. Μη συμβατά υλικά αποθήκευσης: γαλβανισμένο ατσάλι, μη επικαλυμμένο μαλακό ατσάλι (βλέπε κεφάλαιο 10). Κρατήστε το μακριά από παιδιά. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Σελίδα 4 από 12

5 ιατηρήστε το μόνο στον αρχικό περιέκτη. Μην τοποθετείτε τον περιέκτη πάνω σε υγρά δάπεδα. ιατηρήστε τον περιέκτη στεγνό. Ελάχιστος χρόνος ζωής 2 χρόνια. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις: Ανατρέξτε στα στοιχεία της ετικέτας. 8. Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Παράμετροι ελέγχου: Συστατικά με οριακές τιμές προς έλεγχο στο χώρο εργασίας: Το προϊόν δεν περιέχει ποσότητες υλικών για τα οποία έχουν θεσπιστεί οριακές τιμές που απαιτούν έλεγχο στο χώρο εργασίας. Έλεγχοι έκθεσης: Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Σε περιοχές που μπορεί να προκύψει επαφή με τα μάτια, πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος εξοπλισμός για το πλύσιμο των ματιών. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Όπου συνιστάται, συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ατομικής προστασίας σχετικά με τον κατάλληλο τύπο εξοπλισμού για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Αναπνευστική εν υπάρχει ανάγκη ειδικής προστασίας, εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές προστασία: χρήσης. Προστασία χεριών: Εάν υπάρχει επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη επαφή, φορέστε γάντια ανθεκτικά σε χημικές ουσίες. Προστασία ματιών: Εάν υπάρχει πιθανότητα επαφής, φορέστε γυαλιά προστασίας από τη σκόνη. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης: Γενικές υποδείξεις: Βλέπε κεφάλαιο Φυσικές και χημικές ιδιότητες Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες: Μορφή: Κόκκοι (εύκολα ρέοντες) (ελεύθεροι από σκόνη) (υγροσκοπικό) Χρώμα: Λευκωπό - Κιτρινωπό Οσμή: Ελαφριά αμίνης Τιμή ph: 4.2 (10 g/l στους 20 C) Σημείο τήξεως: Μη διαθέσιμο Σημείο ζέσεως: Μη εφαρμόσιμο Σημείο ανάφλεξης: Μη εφαρμόσιμο. εν ταξινομείται ως εύφλεκτο στερεό. Αυτανάφλεξη: εν αυταναφλέγεται Κίνδυνος έκρηξης: εν παρουσιάζει εκρηκτικές ιδιότητες Τάση ατμών: εν παρουσιάζει σημαντική πτητικότητα Σχετική πυκνότητα Μη εφαρμόσιμο ατμών (ως προς τον αέρα): Ρυθμός εξάτμισης: Μη διαθέσιμο Σελίδα 5 από 12

6 Πυκνότητα: Μέγεθος κόκκων: ιαλυτότητα σε νερό: Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλης/νερού (log Pow): Ιξώδες, δυναμικό: Ιξώδες, κινηματικό: Οξειδωτικές ιδιότητες: 0.70 g/cm 3 (πυκνότητα δοχείου) 700 μm (διάμετρος κόκκου) ιαλυτό < -3.2 στους 20 C (glyphosate) Μη εφαρμόσιμο Μη εφαρμόσιμο εν είναι οξειδωτικό Άλλες πληροφορίες: εν υπάρχουν διαθέσιμες περαιτέρω πληροφορίες. 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα Χημική σταθερότητα: Σταθερό σε κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης. Μη συμβατά υλικά: Αντιδρά με το γαλβανισμένο ατσάλι ή το μη επικαλυμμένο μαλακό ατσάλι και παράγει υδρογόνο, ένα υψηλά εύφλεκτο αέριο που μπορεί να εκραγεί. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), οξείδια του φωσφόρου (P x O y ), οξείδια του αζώτου (NΟ x ), αμμωνία (NH 3 ). 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Παρακάτω συνοψίζονται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχετικά με το προϊόν, παρόμοια προϊόντα και τα συστατικά. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις: Οξεία τοξικότητα: Οδός έκθεσης Παράμετρος Τιμή Είδος Από στόματος LD mg/kg/bw Αρουραίοι έρμα LD 50 > 5000 mg/kg/bw Κουνέλια Οξεία τοξικότητα στόματος: Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν: τμήμα του οισοφάγου κοντά στο στομάχι, γαστρεντερικό σύστημα, νεφρά, συκώτι, πνεύμονας, σπλήνα. Άλλες επιδράσεις: αναπνευστικές δυσκολίες, μειωμένη ενεργητικότητα, μαλακά κόπρανα. Οξεία τοξικότητα δέρματος: Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν: επιδερμίδα. Άλλες επιδράσεις: μαλακά κόπρανα, μείωση στην κατανάλωση τροφής. ιάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Κουνέλι, 6 ζώα, δοκιμή OECD 404: Ερυθρότητα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 0.11 Οίδημα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 0.00 Σελίδα 6 από 12

7 Χρόνος ίασης: 3 ημέρες Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών: Κουνέλι, 6 ζώα, δοκιμή OECD 405: Ερυθρότητα επιπεφυκότα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 2.00 Οίδημα επιπεφυκότα, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 2.50 Θολερότητα του κερατοειδούς, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ: 1.00 Βλάβες της ίριδας, μέση τιμή αποτελεσμάτων ΕΕ:0.00 Χρόνος ίασης: >21 ημέρες Άλλα επιδράσεις: ρήξη της ίριδος, πάννος Αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: Ευαισθητοποίηση δέρμ ατος, Ινδικό χοιρίδιο, δοκιμή Buehler: Θετική επίδραση: 0% Α νάλογο υγρό σκεύασμα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Κατάποση, υπερβολική, σκόπιμα μη ορθή χρήση: Επιδράσεις στο αναπνευστικό: πνευμονίτιδα (από αναρρόφηση). Επιδράσεις στο γαστρεντερικό: ναυτία, εμετός, διάρροια, κοιλιακό άλγος, εμετός με αίμα (αιματέμεση). Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό: ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός (καρδιακή δυσρυθμία), μειωμένη καρδιακή παροχή (μυοκαρδιακή καταστολή). Γενικές επιδράσεις στον οργανισμό: διαταραχές ρύθμισης υγρών και ηλεκτρολυτών, ασυνήθιστα μειωμένος όγκος αίματος (υποογκαιμία), αυξημένα επίπεδα αμυλάσης στο πλάσμα, απώλεια υγρών (αιμοσυμπύκνωση), μη αναστολή χολινεστεράσης. Εργαστηρ ιακά αποτελέσματα ανάλυση αίματος: αυξημένα επίπεδα τρανσαμινάσης στον ορό, ήπια οξέωση. Επαφή με τα μάτια, βραχυχρόνια, επιδημιολογικά: Σημείωση: Σε μια εκτενή επιδημιολογική μελέτη πάνω σε αναφορές για επαφή των σκευασμάτων του glyphosate με τα μάτια από ατύχημα, προέκυψε ότι καμία περίπτωση ανεπανόρθωτης οφθαλμικής βλάβης δεν θα μπορούσε να αποδοθεί σε αυτά τα σκευάσματα. N -(phosphonomethyl)glycine (glyphosate) Μεταλλαξιγένεση: Σε πειραματικές και φυσικές δοκιμές μεταλλαξιγένεσης: Μη μεταλλαξιγενές. Επαναλαμβανόμενη τοξικότητα σε δόσεις: Κουνέλι, επιδερμικά, 21 ημέρες: NOAEL τοξικότητα: > 5000 mg/kg σωματικού βάρους ημερησίως Όργανα / συστήματα που προσεβλήθησαν: κανένα Άλλες επιδράσεις: καμία Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 3 μήνες: NOAEL τοξικότητα: > mg/kg τροφής Όργανα / συστήματα που προσεβλήθησαν: κανένα Άλλες επιδράσεις: καμία Σελίδα 7 από 12

8 Χρόνιες επιδράσεις / Καρκινογένεση: Ποντίκι, στοματική χορήγηση, 24 μήνες: NOAEL τοξικότητα: ~ 5000 mg/kg τροφής Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν: συκώτι Άλλες επιδράσεις: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις NOEL όγκος: > mg/kg τροφής Όγκοι: κανένας Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 24 μήνες: NOAEL τοξικότητα: ~ 8000 mg/kg τροφής Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν: μάτια Άλλες επιδράσεις: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους, ιστοπαθολογικές επιδράσεις NOEL όγκος: > mg/kg τροφής Όγκοι: κανένας Τοξικότητα στην αναπαραγωγή / γονιμότητα: Αρουραίος, στοματική χορήγηση, 2 γενιές: NOAEL τοξικότητα: > mg/kg τροφής NOAEL αναπαραγωγή: > mg/kg τροφής Όργανα / συστήματα που προσεβλήθησαν στους γονείς: κανένα Άλλες επιδράσεις στους γονείς: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν στα νεογνά: κανένα Άλλες επιδράσεις στα νεογνά: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους Επιδράσεις στους απογόνους παρατηρήθηκαν μόνο με τοξικότητα της μητέρας. Εξελικτική τοξικότητα / τερατογένεση: Αρουραίος, στοματική χορήγηση, ημέρες 6 19 της κύησης: NOAEL τοξικότητα: 1000 mg/kg σωματικού βάρους NOAEL εξέλιξη: 1000 mg/kg σωματικού βάρους Άλλες επιδράσεις στο ζώο μητέρα: μείωση στην πρόσληψη σωματικού βάρους, μείωση ικανότητας επιβίωσης Επιδράσεις στην εξέλιξη: απώλεια βάρους, αποβολή μετά την εμφύτευση, καθυστερημένη οστεοποίηση Επιδράσεις στους απογόνους παρατηρήθηκαν μόνο με τοξικότητα της μητέρας. Κουνέλι, στοματική χορήγηση, ημέρες 6 27 της κύ ησης: NOAEL τοξικότητα: 175 mg/kg σωματικού βάρους NOAEL εξέλιξη: 175 mg/kg σωματικού βάρους Όργανα/ συστήματα που προσεβλήθησαν στο ζώο μητέρα: κανένα Άλλες επιδράσεις στο ζώο μητέρα: μείωση της ικανότητας επιβίωσης Επιδράσεις στην εξέλιξη: καμία 12. Οικολογικές πληροφορίες Παρακάτω συνοψίζονται τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν σχετικά με το προϊόν και τα συστατικά. Τοξικότητα: Είδος Παράμετρος Χ ρόνος έκθεσης Τιμή Ψάρια (Oncorhynchus mykiss) LC 50 96h (στατικά) 20 mg/l Ψάρια (Cyprinus carpio) LC 50 96h (ημι-στατικά) 5.8 mg/l Υδρόβια ασπόνδυλα (Daphnia magna) EC 50 48h 42 mg/l Σελίδα 8 από 12

9 Φύκη (Selenastrum capricornutum) E r C 50 (ρυθμός ανάπτυξης) 72h 6.0 mg/l Πουλιά (Colinus virginianus) LD mg/kg/bw Γαιοσκώληκες (Eisenia foetida) LC 50 14d > 1250 mg/kg ξηρού εδάφους LD Μέλ ισσες (Apis mellifera) 50 (από στόματος/επαφής) 48h > 146 μg/μέλισσα Τοξικότητα στους οργανισμούς του εδάφους, μικροοργανισμοί: οκιμή μετατροπής αζώτου και άνθρακα: 12.7 kg/ha, 28 ημέρες: Επίδραση μικρότερη του 25% στις διαδικασίες μετατροπής του αζώτου ή του άνθρακα στο έδαφος. N-(phosphon omethyl)glycine (glyphosate) Τοξικότητα: Είδος Παράμετρος Χρόνος έκθεσης Τιμή LC 50 5 d > 4640 mg/kg τροφής Πουλιά (Colinus virginianus) LD 50 (απ ό στόμα, > 3851 mg/kg/bw μία χορήγηση) Πουλιά (Anas platyrhynchos) LC 50 5d υνατότητα βιοσυσσώρευσης: Ψάρια (Lepomis macrοchirus): Σε ολόκληρο το ψάρι: BCF: < 1 εν αναμένεται σημαντική βιοσυσσώρευση. Αποικοδόμηση: Έδαφος, χωράφι: Χρόνος ημι-ζωής: ημέρες Koc: L/kg Μεγάλη απορρόφηση από το έδαφος. Ν ερό, αερόβια: Χρόνος ημι-ζωής: < 7 ημέρες > 4640 mg/kg τροφής 13. Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων: Προϊόν: Κρατήστε μακριά από αποχετεύσεις, αρδευτικά αυλάκια και υδροφόρα κανάλια. Ανακυκλώστε εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις /εξοπλισμός. Κατά την διάθεση αντιμετωπίστε το ως επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο. Αποτεφρώστε σε κατάλληλο κλίβανο. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς / δημοτικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Μολυσμένη Κατά την διάθεση αντιμετωπίστε το ως επικίνδυνο βιομηχανικό απόβλητο. συσκευασία: Αποτεφρώστε σε κατάλληλο κλίβανο. Ανακυκλώστε εάν είναι διαθέσιμες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις /εξοπλισμός. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα, μέχρι τον καθαρισμό, επανάχρηση ή καταστροφή του περιέκτη. Ακολουθήστε όλους τους τοπικούς / δημοτικούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς. Σελίδα 9 από 12

10 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Επίγεια μεταφορά: ADR Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 3077 Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (glyphosate, ethoxylated tallowamine), 9, PG III, E Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 Ομάδα συσκευασίας: III Ετικέτες κινδύνου: Επικίνδυνο για το περιβάλλον: ΝΑΙ RID Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 3077 Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (glyphosate, ethoxylated tallowamine), 9, PG III Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 Ομάδα συσκευασίας: III Ετικέτες κινδύνου: Επικίνδυνο για το περιβάλλον: ΝΑΙ Θαλάσσια μεταφορά: IMDG Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 3077 Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (glyphosate, ethoxylated tallowamine), 9, PG III Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 Ομάδα συσκευασίας: III Ετικέτες κινδύνου: Θαλάσσιος ρυπαντής: ΝΑΙ Αεροπορική μεταφορά: IATA Αριθμός Ταυτοποίησης UN: 3077 Κατάλληλη ονομασία αποστολής UN: UN 3077, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ, ΣΤΕΡΕΕΣ, Ε.Α.Ο. (glyphosate, ethoxylated tallowamine), 9, PG III Τάξη κινδύνου κατά τη μεταφορά: 9 Ομάδα συσκευασίας: III Σελίδα 10 από 12

11 Ετικέτες κινδύνου: 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα: Για το χρήστη αυτού του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ισχύει: «Για να αποφύγετε κινδύνους στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.» (Οδηγία 1999/45/ΕΚ, Άρθρο 10, Νο 1.2) Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας: εν απαιτείται και δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 91/414/ΕΟΚ. 16. Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείμενο των ταξινομήσεων, συμπεριλαμβανόμενων των τάξεων κινδύνου, των Η-φράσεων καθώς και των σύμβολων κινδύνου και των R-φράσεων, εφόσον αναφέρονται στα κεφάλαια 2 ή 3: Τάξεις Κινδύνου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]: Aquatic Chronic Χρόνιος Κίνδυνος για το Υδάτινο Περιβάλλον Η-φράσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο.1272/2008 [CLP]: H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Σύμβολα Κινδύνου σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EΕ [DPD]: Xi, Ερεθιστικό N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον R-φράσεις σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/EΕ [DPD]: R36 Ερεθίζει τα μάτια. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες βλάβες στο υδάτινο περιβάλλον. Σελίδα 11 από 12

12 Τα στοιχεία που περιέχονται σ αυτή τη δημοσίευση βασίζονται στην τρέχουσα γνώση και εμπειρία. Ενόψει των πολλών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κατεργασία και την εφαρμογή του προϊόντος μας, αυτά τα στοιχεία δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από την υποχρέωση να διεξαγάγει δικές του έρευνες και δοκιμές, ούτε αυτά τα στοιχεία υπονοούν κάποια εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες, ούτε την καταλληλότητα του προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση. Οποιεσδήποτε περιγραφές, δεδομένα, αναλογίες, βάρη κλπ. που δίνονται στο παρόν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και δεν αποτελούν συμφωνημένη συμβατική ποιότητα του προϊόντος. Είναι υπευθυνότητα του αποδέκτη των προϊόντων μας να εξασφαλίσει ότι τηρούνται οποιαδήποτε αποκλειστικά δικαιώματα και ισχύοντες νόμοι και νομοθεσία. Κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο υποδεικνύουν μια τροποποίηση από την προηγούμενη έκδοση. Σελίδα 12 από 12

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) 190712006, τον Κανονισμό CLP (EC) 127212008 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14-05 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Α.Π.Ε. Αριθ. Πρωτ. 486/6644 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Φ. & Β.Π. Ταχ. /νση: Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΒ-ΜΕΡ AΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-3 - 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 2977/33987 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

, 24 - 2009 : 129973 & . 150 Syngenta 176 71 - TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1. 2. 3. e-mail) 4.

, 24 - 2009 : 129973 &  . 150 Syngenta 176 71 -  TELEFAX: 210 92 12 090 153 49 ( 210 92 87 244 e-mail: syg035@minagric.gr.: 1.  2. 3.  e-mail)  4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24-6 - 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 129973 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-03-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2128/26097 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009

100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 GR80198647D 100κ.εκ. Αρ. Έγκρ. Κυκλ. Υ.Α.Α.Τ.: 60257 / 1-7-2009 Πυκνό διάλυμα (SL) Εγγ. Σύνθεση: propamocarb 53% β/ο, fosetyl 31% β/ο Βοηθ. ουσίες: 25,2% β/β ΠΡΟΣΟΧΗ Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET

Α Α: 4ΑΘ7Β-ΟΛ. Κοιν.: ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (φυτορυθµιστική ουσία ) SUNSET ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26-4 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 95777 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό

Maccani 4/12 WG. Περιεχόμενο: 1 κιλό Maccani 4/12 WG Pyraclostrobin/Dithianon (πυρακλόστρομπιν/ντιθιανόν) Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG) Μυκητοκτόνο μίγμα των δραστικών ουσιών pyraclostrobin και dithianon, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου,

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου

Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCBs): ιαχείριση του κινδύνου Κώστας Πούλιος, ιπλ. Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός, Παράρτηµα Θεσσαλονίκης ΕΛΙΝΥΑΕ Γενικά Τα πολυχλωριωµένα διφαινύλια (αγγλικά: Polychlorinated Biphenyls

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα