Βιογραφικό Σημείωμα. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό Σημείωμα. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος"

Transcript

1 Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) Βιογραφικό Σημείωμα ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 4 η Πάροδος Αγ. Ονουφρίου, τέρμα. Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Τ.Κ.73100, Ελλάδα Τηλέφωνο Σταθερό: Υπηκοότητα Ελληνική Ημερομηνία γέννησης 30 Απριλίου 1977 Φύλο Εκπαίδευση και κατάρτιση Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση Επίπεδο κατάρτισης με βάση την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση Άρρεν Χρονολογίες Ιούνιος 2005 Ιανουάριος 2011 Κινητό: Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Ακραία υδρο-μετεωρολογικά φαινόμενα και επίδραση της κλιματικής μεταβολής στην εξέλιξή τους. Εφαρμογή στην περιοχή της Κρήτης. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Χρονολογίες Σεπτέμβριος 2002 Ιούνιος 2005 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος Προσομοίωση πλημμυρικών φαινομένων λεκάνης απορροής με ανεπαρκή στοιχεία πεδίου. Εφαρμογή στην υδρολογική λεκάνη του Γιοφύρου. Επεξεργασία υδρολογικών και χωρικών δεδομένων στα λογισμικά ESRI ArcVIEW GIS, HEC GeoHMS, HEC HMS, HEC GeoRAS, HEC RAS Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Άριστα Βαθμός: 9,50 Χρονολογίες Σεπτέμβριος 1996 Ιούνιος 2002 Δίπλωμα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων Κατασκευή συστήματος ροής για την προσομοίωση μεταφοράς θραυσμάτων με ρευστά γεώτρησης σε οριζόντιο και κεκλιμένο δακτύλιο. Μελέτη της επίδρασης διαφόρων παραμέτρων στην στερεομεταφορά και την ικανότητα αιώρησης σωματιδίων. Σχεδιασμός και κατασκευή συστήματος ροής. Διαξαγωγή πειραμάτων ροής και μετρήσεις. Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Λίαν Καλώς Βαθμός: 8,04 Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 1 από 9

2 Επαγγελματική πείρα Χρονολογίες Απασχόληση ή θέση που κατέχω Οκτώβριος 2006 έως σήμερα Υπάλληλος Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής Οργάνωση του εργαστηρίου (συντήρηση & ανανέωση του εξοπλισμού, αγορά-εγκατάστασησυντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, αγορά αναλωσίμων, οικονομικά εργαστηρίου, αρχειοθέτηση εγγράφων.) Ερευνητική υποστήριξη στις επιστημονικές δραστηριότητες του εργαστηρίου (έρευνα σε θέματα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Πλημμυρικών Φαινομένων με χρήση τεχνολογιών αιχμής, συγγραφή επιστημονικών ανακοινώσεων των ερευνητικών αποτελεσμάτων του εργαστηρίου σε επιστημονικά συνέδρια ή στον τοπικό τύπο, ερευνητική υποστήριξη στην εκπόνηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του εργαστηρίου.) Βοηθητικό έργο στην εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια των μαθημάτων του εργαστηρίου, μετάφραση προετοιμασία σημειώσεων και φροντιστηριακών ασκήσεων, διόρθωση γραπτών εργασιών, επιτήρηση εξετάσεων. Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, GR Χανιά Κρήτης Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) Χρονολογίες Απασχόληση ή θέση που κατέχω Ιούλιος σήμερα Απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα ECLISE (Enabling CLimate Information Services for Europe) Απασχόληση ως μηχανικός στην επεξεργασία δεδομένων κλιματικών μοντέλων και υδρολογικών στοιχείων, ανάλυση ακραίων τιμών και υδατικού ισοζυγίου. Εποπτεία εξέλιξης ερευνητικού προγράμματος. Επικοινωνία με Ευρωπαίους εταίρους. Συμμετοχή σε συνέδρια του προγράμματος. Απασχόληση ή θέση που κατέχω Χρονολογίες Νοέμβριος 2007 Ιούνιος 2011 Απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα WATCH (Water and Global Change) Εποπτεία εξέλιξης ερευνητικού προγράμματος. Επικοινωνία με Ευρωπαίους εταίρους. Συμμετοχή σε συνέδρια του προγράμματος. Ανάλυση χωρικών δεδομένων και χρονικών δεομένων σχετικά με κλιματικά σενάρια καθώς και τεχνικών downscaling. Χρονολογίες Νοέμβριος 2006 Οκτώβριος 2008 Απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα HYDRATE (Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting) Εποπτεία εξέλιξης ερευνητικού προγράμματος. Επικοινωνία με Ευρωπαίους εταίρους. Συλλογή στοιχείων πλημμυρικών φαινομένων. Συμβολή στην ανάπτυξη στρατηγικής συλλογής μεταπλημμυρικών δεδομένων. Ανάλυση καθεστώτος πλημμυρικής ροής και γεγονότων. Χρονολογίες Μάρτιος 2003 Σεπτέμβριος 2006 Απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα HarmoniRiB (Harmonised Techniques and Representative River Basin Data for Assessment and Use of Uncertainty Information In Integrated Water Management) Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 2 από 9

3 Γενική παρακολούθηση εξέλιξης του Ευρωπαϊκού προγράμματος HarmoniRiB. Δημιουργία βάσης δεδομένων, επεξεργασία στοιχείων με χρήση υπολογιστικών μοντέλων, συγγραφή αναφορών και κειμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, παρακολούθηση, συμμετοχή παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδρια εξωτερικού στα πλαίσια του προγράμματος. Παρακολούθηση οικονομικών του έργου, αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση απαραίτητου εξοπλισμού. Χρονολογίες Μάρτιος 2004 Αύγουστος 2004 Απασχόληση ως Διδάσκων Εργαστηριακός Βοηθός (Π.Δ. 407) στο Πολυτεχνείο Κρήτης Διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων και προετοιμασία σημειώσεων του μαθήματος «Υπολογιστική Υδραυλική» Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, GR Χανιά Κρήτης Εργαστηριακός Βοηθός - Διδάσκων Χρονολογίες Σεπτέμβριος 2003 Φεβρουάριος 2004 Απασχόληση ως Διδάσκων Εργαστηριακός Βοηθός (Π.Δ. 407) στο Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστηριακός βοηθός του μαθήματος «Υδραυλική για Μηχανικούς Περιβάλλοντος» Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, GR Χανιά Κρήτης Εργαστηριακός Βοηθός - Διδάσκων Χρονολογίες Μάρτιος 2003 Αύγουστος 2003 Απασχόληση ως Διδάσκων Εργαστηριακός Βοηθός (Π.Δ. 407) στο Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστηριακός βοηθός του μαθήματος «Αριθμητικές Μέθοδοι Εφαρμοσμένης Υδραυλικής» Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, GR Χανιά Κρήτης Εργαστηριακός Βοηθός - Διδάσκων Χρονολογίες Σεπτέμβριος 2002 Φεβρουάριος 2003 Απασχόληση ως Διδάσκων Εργαστηριακός Βοηθός (Π.Δ. 407) στο Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Υδραυλική για Μηχανικούς Περιβάλλοντος» Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, GR Χανιά Κρήτης Εργαστηριακός Βοηθός - Διδάσκων Χρονολογίες Ιανουάριος 2003 Μάρτιος 2003 Απασχόληση στο ερευνητικό πρόγραμμα «Δικτυακή Χρήση Περιβαλλοντικής Ψηφιακής Βάσης Νομού Χανίων» Συλλογή στοιχείων και την σύνταξη τεχνικών δοκιμίων. Προετοιμασία παρουσίασης αποτελεσμάτων του προγράμματος σε τοπικούς φορείς του Νομού Χανίων Χρονολογίες Νοέμβριος 1999 Αύγουστος 2002 Απασχόληση σε Τεχνικό Γραφείο «Σχοινοπλοκάκης Γ. & Κουρνιδάκης Γ.) Υποστήριξη στην έκδοση οικοδομικών αδειών, σχεδιασμό οικημάτων, τοπογραφικές αποτυπώσεις. Τεχνικό Γραφείο «Σχοινοπλοκάκης Γ. & Κουρνιδάκης Γ.), Εμπορικό Μέγαρο Ερμής, Μπονιαλή κ Αποκορώνου, GR Χανιά Κρήτης Τεχνικό προσωπικό Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 3 από 9

4 Χρονολογίες Αύγουστος 2000 Πρακτική άσκηση στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Μελέτη της κολλητικότητας «stickiness» των γεωλογικών σχηματισμών και προσδιορισμός παραγόντων ευστάθειας υπογείων ανοιγμάτων συγκεκριμένων γραμμών διάνοιξης του ΜΕΤΡΟ. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Μεσογείων , GR115 25, Αθήνα Χρονολογίες Φεβρουάριος 1999 Οκτώβριος 1999 Απασχόληση στο Ερευνητικό Πρόγραμμα SeismoCare (Computer Aided Reduction of Seismic Risk with application in existing cities, town planning and construction) Καταγραφή, συγκέντρωση και ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων προσεισμικού ελέγχου κτιρίων στην πόλη των Χανίων, όπου είχε επιλεγεί πιλοτικά η εφαρμογή του προγράμματος Τεχνικό προσωπικό Ατομικές δεξιότητες και ικανότητες Μητρική γλώσσα Ξένες Γλώσσες Ελληνικά Αγγλικά Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Ομιλία Γραπτή Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Ανάγνωση Αγγλικά C2 Αυτάρκης χρήστης C2 Αυτάρκης χρήστης Προφορική επικοινωνία C2 Αυτάρκης χρήστης (*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Προφορική παραγωγή C1 Αυτάρκης χρήστης C2 Αυτάρκης χρήστης Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας University of Cambridge First Certificate in English. PALSO Higher Certificate in English. Κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες Οργανωτικές δεξιότητες και ικανότητες Συνεργασία με το ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχανικής. Επικοινωνία και συνεργασία με ευρωπαίους εταίρους σε ερευνητικά προγράμματα και κοινές ερευνητικές δραστηριότητες. Οργάνωση και διδασκαλία φροντιστηριακών ασκήσεων σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Πολυετής εμπειρία σε οργάνωση και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων. Δεξιότητες πληροφορικής Άδεια οδήγησης Γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows 98/ME/XP/Vista/7, Microsoft Office XP/2003/2010 (Word, Excel, PowerPoint), λογισμικού πακέτου ArcGIS 9.3 υδρολογικών μοντέλων HEC HMS HEC RAS, επιπλέον γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ArcView 3.2 και Idrisi 2), επεξεργασίας Δορυφορικών Δεδομένων: ERDAS, Leica Photogrammetry Suite, σχεδιαστικού πακέτου AutoCAD 2005, στατικότητας υπογείων ανοιγμάτων: πεπερασμένων στοιχείων Marc, συνοριακών στοιχείων Phases, Γεωφυσικών διασκοπήσεων: Sipik, Geoph 2, National Instruments LabView 6, Data Acquisition. Β Κατηγορίας Στρατιωτικές Υποχρεώσεις Εκπληρωμένες στην Πολεμική Αεροπορία (Νοέμβριος Νοέμβριος 2006) Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 4 από 9

5 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά Iordanidou, V., Koutroulis, A.G., Tsanis, I.K., Atmospheric circulation characteristics related to precipitation occurrence in Crete, Greece, Climate Research Journal, May 2013 (submitted). Tsanis, I.K., Grillakis, M. Koutroulis, A. and Jacob D., Reducing uncertainty on global precipitation projections, Journal of Water and Climate Change, 2013 (submitted). Tsanis I.K., Seiradakis, K.D., Daliakopoulos, I.N., Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., Assessment of Geoeye-1 Stereo-Pair Generated DEM in Flood Mapping of an Ungauged Basin, Journal of Hydroinformatics, doi: /hydro , June 2013 Grillakis. M. G., Koutroulis A. G., Tsanis I.K, 2013 Multi-segment statistical bias correction of daily GCM precipitation output Journal of Geophysical Research Atmospheres, DOI: /jgrd Koutroulis A. G., Tsanis I.K. and D. Jacob, Impact of climate change on water resources status: a case study for Crete Island, Greece Journal of Hydrology, 479, , Vrochidou A.-E.K., I.K. Tsanis I.K., Grillakis M.G., Koutroulis A.G., The impact of climate change on hydrometeorological droughts at a basin scale. Journal of Hydrology, 2012, Koutroulis A. G., Grillakis., Tsanis I.K., V. Kotroni and K. Lagouvardos. Lightning activity, rainfall and flash flooding. Occasional or interrelated events? A case study in the island of Crete. Natural Hazards and Earth System Sciences, 12(4), , Tsanis, I.K. & Koutroulis A.G., Daliakopoulos I.N. and Jacob, D. Severe Climate-Induced Water Shortage and extremes in Crete, a Letter, Climatic Change, 2011 (DOI: /s ). Grillakis. M. G., Tsanis I.K., Koutroulis A. G. Climate change impact on Spencer Creek runoff. Journal of Hydrology, 2010 (accepted). Koutroulis, A.G., Tsanis, I.K., A method for estimating flash flood peak discharge in a poorly gauged basin: Case study for the January 1994 flood, Giofyros basin, Crete, Journal of Hydrology, 385, , Koutroulis A.G., Vrochidou A., Tsanis I.K., Spatial and temporal characteristics of droughts for the island of Crete, Journal of Hydrometeorology, 12, , doi: /2010JHM Grillakis, M. G., Tsanis, I. K., and Koutroulis, A. G.: Application of the HBV hydrological model in a flash flood case in Slovenia, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 10, , doi: /nhess Koutroulis A.G., Tsanis I.K., Daliakopoulos I.N., Seasonality of floods and their hydrometeorologic characteristics in the island of Crete, Journal of Hydrology, Special issue on Flash Floods, 2010, doi: /j.jhydrol Daliakopoulos, Ι.Ν, E.G. Grillakis, A.G. Koutroulis, and Tsanis, I.K., Tree Crown Detection on Multispectral VHR Satellite Imagery. Vol 75(3), Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, Journal of the American Society for Photogrammetry and Remote Sensing, 75(10), , October E. Gaume, V. Bain, P. Bernardara, O. Newinger, M. Barbuc, A. Bateman, L. Blaškovičová, G. Blöschl, M. Borga, A. Dumitrescu, J. Garcia, A. Irimescu, S. Kohnova, A. Koutroulis, L. Marchi, S. Matreata, V. Medina, E. Preciso, D. Sempere-Torres, G. Stancalie, J. Szolgay, I. Tsanis, D. Velasco, A. Viglione, A collation of data on European flash floods, Journal of Hydrology, Volume 367, Issues 1-2, 70-78, Ι. Κ. Τσάνης, Α. Γ. Κουτρούλης, Κ. Χατζηευαγγέλου, Κ. Βοζινάκης. Υδατικό Ισοζύγιο Υδρολογικής Λεκάνης Κερίτη, Περιοδικό Διάσταση ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Ιούνιος Ι. Κ. Τσάνης, Α. Γ. Κουτρούλης, Ε. Γ. Κουτσογιαννάκη. Προσομοίωση Πλημμυρικών Φαινομένων Λεκάνης Απορροής με Ανεπαρκή Στοιχεία Πεδίου. Εφαρμογή στην Υδρολογική Λεκάνη του Γιόφυρου. Περιοδικό ΤΑΥ - Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης, Τεύχος 59, σελ , Μάρτιος Απρίλιος Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 5 από 9

6 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια Ι. Κ. Τσάνης, Α. Γ. Κουτρούλης, Κ. Σειραδάκης, Ι. Δαλιακόπουλος. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών μέσω Διαδικτύου Περιοδικό Διάσταση ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης, Τεύχος 29, σελ , Μάρτιος Απρίλιος Ι. K. Τσάνης, Α. Γ. Κουτρούλης, Ι. Δαλιακόπουλος, Α. Στρατάκης, Σ. Λύκος. Δικτυακή χρήση Περιβαλλοντικής Ψηφιακής βάσης Νομού Χανίων, Περιοδικό Διάσταση ΤEE Δυτικής Κρήτης, Φεβρουάριος Grillakis M. G., Koutroulis A. G., Tsanis I. K. Piece wise statistical bias correction for daily precipitation International Conference on Regional Climate - CORDEX 2013, A partnership between WCRP, the European Commission and IPCC,4-7 November 2013, Brussels, Belgium. Kaminari M., Flocas H.A., Kouroutzoglou J., Tsanis I.K., Koutroulis A.G. AND Simmonds I. Vertical structure of synoptic scale cyclones causing flood events in the island of Crete., 13th International Conference on Environmental Science and Technology, 5-7 September 2013, Athens, Greece. Alexakis D.D., A.G. Koutroulis, M.G. Grillakis, A. Agapiou, K. Themistocleous, I.K. Tsanis, D.G. Hadjimitsis. Using spatio-temporal Marcov model for Flood mapping: The case study of Yialias river in Cyprus. Remote Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology. SPIE Remote Sensing. ERS13-RS September 2013, Internationales Congress Center, Dresden, Germany. Grillakis M.G., Koutroulis A.G., Tsanis I.K., Alexakis D.D., Hadjimitsis D.G., Examination of land use change effect on extreme hydrological events. A case study of Gialias basin in Cyprus., EGU , Vienna, Austria, April Tsanis I.K., Grillakis M.G., Koutroulis A.G., Jacob D., Developing local climate services to support climate adaptation policies for Greek region", EGU , Vienna, Austria, April Koutroulis A.G., Grillakis M.G., Tsanis I.K., Comparison of precipitation simulation performance by the CMIP3 and new CMIP5 models.", EGU , Vienna, Austria, April Iordanidou V., Koutroulis A.G., Tsanis I.K., Flocas H.A., Qualitative Features of Cyclones triggering high precipitation events in the Island of Crete, Eastern Mediterranean.", EGU , Vienna, Austria, April Tsanis I.K., Koutroulis A. G., Flocas H.A., Kaminari M., Simmonds I., Atmospheric circulation patterns associated with flood occurrence in Crete, Greece., PRE 2012, 3-6 July 2012, Thessaloniki, Greece. Grillakis M. G., Koutroulis A. G., Tsanis I.K., Ulbrich U., A multi-segment approach to statistical bias correction of GCM precipitation output, EGU 2012, April 2012, Vienna, Austria. Koutroulis A. G., Tsanis I.K., Jacob D., Projections of water resources availability in Crete for the 21st century under the global change perspective, EGU 2012, April 2012, Vienna, Austria. Koutroulis A.G., M. G. Grillaksi, I. K. Tsanis, V. Kotroni, and K. Lagouvardos. Examining correlation between lightning activity, rainfall and flash flooding. A case study in the island of Crete., Vol. 13, PLINIUS13-6, 2011, 13th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Savona, Italy, September Jacob D., Kotova L., and IMPACT2C Team, 2012, IMPACT2C: Quantifying projected impacts under 2 o C warming, Vol. 14, EGU , EGU General Assembly Tsanis I.K., Koutroulis A.G. Climate change induced trends for water resources applications in the Island of Crete, Greece. Mediterranean Climate: From Past to Future: MedCLIVAR Final Conference, 6-9 June 2011, Italy. Koutroulis A.G., I.K. Tsanis, Ability of ensemble RCMs to reproduce basic hydrometeorological variables for local impact studies. The case of Crete Island. EGU2011, Hydrological change: Regional hydrological behavior under transient climate and land use conditions. Tsanis, I.K., Daliakopoulos I.N., Seiradakis K. G., Koutroulis A.G. Improving flood risk assessment using a satellite stereo-pair high resolution DEM. EGU2011. NH1.5 Earth observation applications for hydro-meteorological risk mitigation. Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 6 από 9

7 Grillakis M.G. I.K. Tsanis., A.G. Koutroulis. Parsimony in flash flood hydrological modeling. An application on Slovenia 2007 event. EGU2011, Geophysical Extremes: Scaling representations and their applications. Koutroulis A.G., I.K. Tsanis, V. Kotroni, and K. Lagouvardos. Lightning activity, rainfall and flash flooding. Occasional or interrelated events? A case study in the island of Crete. Vol. 12, PLINIUS12-7, 12th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Corfu Island Greece, September Tsanis, I.K. and A.G. Koutroulis, Hazards from a changing climate in the Island of Crete, Greece., Conference on Integrated River Basin Management under the Water Framework Directive, 26th to 28th April 2010, Le Nouveau Siècle, Lille, France. Tsanis, I.K., I.N. Daliakopoulos, A.G. Koutroulis, and Daniela Jacob., Future Trends of Water Availability in the Island of Crete. EGU , Vienna A.G. Koutroulis, I.K. Tsanis, Daniela Jacob, Philip Lorenz, and Jens H. Christensen., Severe Climate Induced Flash Floods and Droughts in Crete. EGU , Vienna Iordanidou, V., Koutroulis, A.G., Tsanis, I.K., Atmospheric circulation characteristics related to precipitation occurrence in Crete, Greece, Climate Research Journal, May 2013 (submitted). Tsanis, I.K., Grillakis, M. Koutroulis, A. and Jacob D., Reducing uncertainty on global precipitation projections, Journal of Water and Climate Change, 2013 (submitted). Tsanis I.K., Seiradakis, K.D., Daliakopoulos, I.N., Grillakis, M.G., Koutroulis, A.G., Assessment of Geoeye-1 Stereo-Pair Generated DEM in Flood Mapping of an Ungauged Basin, Journal of Hydroinformatics, doi: /hydro , June A.G. Koutroulis, A.K. Vrohidou, Tsanis, I.K., and Daniela Jacob., Meteorological drought patterns and climate change for the island of Crete. EGU , Vienna Koutroulis, A.G. and I. K. Tsanis, Seasonality analysis of hydrological characteristics and flash flood events in Greece, EGU2009, Vienna, April 20-21, Tsanis, I.K. and Koutroulis A.G., A simple method of estimating flash flood peak discharge in a poorly gauged basin, EGU2009, Vienna, April 20-21, V. Bain, E. Gaume, P.Bernardara, O. Newinger, M. Barbuc, L. Blaškovičová, G. Blöschl, M. Borga, J. Garcia, A. Irimescu, S. Kohnova, A. Koutroulis, L. Marchi, C. Oprea, E. Preciso, D. Sempere-Torres, G. Stancalie, J. Szolgay, I. Tsanis, D. Velasco, A. Viglione, European flash flood data, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, EGU2008-A-07780, 2008 A.G. Koutroulis, Ioannis K. Tsanis, Translating the global water cycle and climate change signals to basin-scale water resources applications. Case study: the island of Crete, Coping with Climate change in integrated Watershed Management, 30 July 2008, Kerkrade, Netherlands. Tsanis, I.K., Koutroulis, A., Daliakopoulos, I., Michaelides, S., Storm analysis and precipitation distribution of the flash flood in Almyrida basin, Crete", EGU2008 Session IS31-Flash floods: observations and analysis of atmospheric and hydrological controls, EGU, Vienna, Austria, April I. N. Daliakopoulos, A. G. Koutroulis and I. K. Tsanis, Uncertainty assessment in historical precipitation time series, European Geosciences Union General Assembly Vienna, Austria, April, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, 03034, Koutroulis A.G., Apostolaki M.G., Tsanis I.K., On assessing meteorological and hydrological drought in Messara Valley, Greece. Second Mediterranean Conference, WATMED 2, Marrakesh, November 14-17, Tsanis, I.K., A. Koutroulis and K. Seiradakis, Network Use of Chania Prefecture Database with GIS, Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, Greece, 28 June 1 July K. Tsanis, A.G. Koutroulis and I. G. Koutsogiannaki., Simulation of the 1994 flood event in Giofyros poorly gauged basin in Crete, 9 TH CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY - 9CEST 2005 September 1 st - 3 rd 2005, Rhodes island, Greece, ref no 72/ I. Κ. Tsanis, A. G. Koutroulis, K. Seiradakis, NETWORK USE OF CHANIA ENVIRONMENTAL DATABASE WITH GIS, International Conference, Protection and Restoration of the Environment VII, Mykonos, Greece, June 28 July 1, 2004 Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 7 από 9

8 V. C. Kelessidis, G. Mpandelis, A. G. Koutroulis, T. S. Michalakis, Significant Parameters Affecting Efficient Cuttings Transport in Horizontal and Deviated Wellbores in Coil Tubing Drilling: A Critical Review. 1st International Symposium of the Faculty of Mines (ITU) on Earth Sciences and Engineering May 2002, Maslak, Istanbul, Turkey. Β. Κελεσίδης, Γρ. Μπανδέλης, Α. Κουτρούλης, Αθ. Μιχαλάκης, Σύστημα Πειραματικής Μελέτης Διφασικής Ροής Στερεών / Νευτώνειων και μη Νευτώνειων Ρευστών σε Οριζόντιο και Κεκλιμένο Δακτύλιο και Βιβλιογραφική Ανασκόπιση Φαινομένου Διημερίδα: ERCOFTAC Θεσσαλονίκη, 31η Ιανουαρίου 1η Φεβρουαρίου 2002, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Tsanis, I.K., A.G. Koutroulis. Evaluation of present-day estimates of solar radiation over Crete. ECLISE collaborative FP7 research project under the Environment Programme of the European Commission, Deliverable (2012). Tsanis, I.K., A.G. Koutroulis. WATER ASSESSMENT REPORT FOR CRETE BASINS WATCH FP6, PRIORITY , Global Change and Ecosystems. Deliverable 6.4.2a., Technical Report No 30. Translating the global water cycle system to basins for water resources applications (2012). Anne F. van Loon, Henny A.J. van Lanen, Lena M. Tallaksen, Martin Hanel, Miriam Fendeková, Andrej Machlica, Gonzalo Sapriza, Aristeidis Koutroulis, Marjolein H.J. van Huijgevoort, Jorge Jódar Bermúdez, Hege Hisdal, Ioannis Tsanis. WATCH Technical Report No 31: PROPAGATION OF DROUGHT THROUGH THE HYDROLOGICAL CYCLE (2011). Fulco Ludwig, Miguel Candel, Jesús Carrera, Miriam Fendekova, Ingjerd Haddeland, Stanislav Horacek, Jorge Jódar, Aristeidis Koutroulis, Vicente Navarro, Ioannis Tsanis. WATCH Technical Report Number 10: Preliminary Water Assessment Reports of the test basins of the WATCH Project, (2009). Tsanis, I.K., Koutsogiannaki I.G., Daliakopoulos I.N. and Koutroulis A.G., Report on development of protocols for assessing data uncertainties variability and feedbacks, SCENES Deliverable 1.2, Work Package 1. Driving Forces and Policy Measures, Task 1.5.4, Technical University of Crete, Crete, Greece, June Tsanis, I.K., Koutroulis A.G., I.N. Daliakopoulos. Geropotamou basin, Greece A Harmonib Case Study Intermediate Report, Harmonized Techniques and Representative River Basin Data for Assessment and Use of Uncertainty Information in Integrated Water Management (HarmoniRiB), European Community EC-RS (Energy, Environment and Sustainable Development Key Action 1: Sustainable Management and Quality of Water, (3 reports), Tsanis, I.K., A.G. Koutroulis Estimation of Water Potential of Geropotamou and Keritis Basins, Best Water Use Innovative Practices towards a Sustainable Water Resources Management (BEWARE), Crete Innovative Region (CRINNO), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ - HELIX: High-End climate Impacts and extremes. ENV Impacts of higher-end scenarios (global average warming > 2 C with respect to pre-industrial level) FP7-ENV two-stage ( ). - RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land Care. Work programme topics addressed: ENV FP7-ENV-2013-two-stage ( ). - CASCADE: CAtastrophic Shifts in drylands: how CAn we prevent ecosystem DEgradation? FP7-ENV-2010 Collaborative Large Integrated IP. ( ). - IMPACT2C: Quantifying projected impacts under 2 C warming. Collaborative project/largescale integrating project, FP7-ENV-2011 ( ). - ECLISE: Enabling CLimate Information Services for Europe - Programme Environment FP7-ENV Underpinning work to enable provision of local scale climate information ( ) - COMBINE: Comprehensive Modelling of the Earth System for better climate prediction and projection (Integrated Project), FP7-ENV ( ) - SatFlood: INTEGRATED USE OF SATELLITE REMOTE SENSING AND HYDRAULIC MODELING FOR THE FLOOD RISK ASSESSMENT AT CATCHMENT SCALE IN CYPRUS ( ). Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 8 από 9

9 - SIMFLOOD: High Resolution Satellite Imagery for Floodplain Mapping, European Space Agency (ESA) ( ). - WATCH: WATer & global CHance (Integrated Project) Sixth Framework Programme Global Change and Ecosystems Priority 4th Call Paragraph II.1.1 Global Water Cycle, Water Resources and Droughts) ( ). - SCENES: Water Scenarios for Europe and for Neighboring States (Integrated Project), Sub- Priority 6.3 Global Change and Ecosystems, Sub-priority research area - II.4 Scenarios of water demand and availability, Topic - II.4.1 Water scenarios for Europe and for neighbouring countries ( ). - HYDRATE: Hydrometeorological data resources and technologies for effective flash flood forecasting Sixth Framework Programme Global Change and Ecosystems Priority 4th Call Paragraph II.1.2 Flash Flood forecasting ( ). - Flash Flood Forecasting with the Use of C-Band Radar in the Island of Crete: General Secretariat for Research and Technology, International S & T Cooperation Directorate - Bilateral Relations Division, Scientific and Technological Cooperation between RTD Organizations in Greece and RTD Organizations in USA & Canada ( ). - HarmoniRiB: European Community EC-RS (Energy, environment and sustainable development Key Action 1: Sustainable Management and Quality of Water, Harmonized Techniques and Representative River Basin Data for Assessment and Use of Uncertainty Information in Integrated Water Management ( ). - CRINNO: Regional Program of Innovative Action for Crete, Best Water use innovative Practices towards a Sustainable Water Resources Management, European Community innovative Program ( ). - Environmental Database for Chania Prefecture: Web-Site Development, Local Authority of Municipalities of Chania, Crete ( ). Πρόσθετες πληροφορίες Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από Νοέμβριο Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υποτροφία τέταρτης καλύτερης βαθμολογίας Τμήματος ΜΗΧ.Ο.Π. κατά τη διάρκεια πρώτου έτους. Υποτροφία αριστείας κατά την αποφοίτηση, Ιεράς Μητρόπολης Χανίων. Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 1 ου και 2 ου Ακαδημαϊκού έτους. Βραβείο ΤΕΕ 2 ης καλύτερης διπλωματικής εργασίας 2002 στον τομέα των Μεταλλειολόγων Μηχανικών. Υποτροφία κατά την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος» Υποτροφία επίδοσης για τη διάκριση στις σπουδές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος». Σεμινάριο: Oρθοδιόρθωση και ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων με το λογισμικό ERDAS (LPS CORE), IGD Group, Ιούνιος 23-25/2004 Σεμινάριο: Coping with Climate change in integrated Watershed Management Ολλανδία, 30/6/2008 με 10/7/2008 Βιογραφικό Σημείωμα Κουτρούλης Γ. Αριστείδης Σελίδα 9 από 9

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Κουργιαλάς N. Νεκτάριος Γεωπόνος, M.Sc & Ph.D Περιβαλλοντική Μηχανική Ερευνητικός Συνεργάτης και Διδακτικό Προσωπικό Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κουργιαλάς N.

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νεκταρίου ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013, Ηράκλειο Κρήτης τηλ. +30 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 adrianr@meteo.noa.gr & adrianr@cs.ece.ntua.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοµατεπώνυµο: Αδριανός Ρετάλης Όνοµα πατέρα: ηµήτριος Όνοµα µητέρας: Ευθαλία Τόπος και ηµεροµηνία γέννησης: Αθήνα, 12 Ιουνίου 1968 Ε-mail: adrianr@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί

Λόφος Κουφού, Π. Πεντέλη, Αθήνα Τηλ : 210-8109127 Fax : 210-8103236 Ε-mail:lagouvar@ meteo.noa.gr OIKOΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμος, ένα παιδί 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Λαγουβάρδος Κωνσταντίνος ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Βασιλεία ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 22-5-1964 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Eρευνητής Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ - ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. ATOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Κοτρώνη Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γεώργιος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: Αρετή ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ Αθήνα ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20-11-1965 ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Ερευνήτρια B ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD)

Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) Επώνυμο / Όνομα 31/12/2010 Φιλίντας Άκης (MSc, MSc, cand. PhD) -Υποψήφιος Διδάκτορας στην Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). -Μεταπτυχιακό στην Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων

Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΚΕΦΑΛΑΙΟ V.: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Υ ΑΤΩΝ 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 267 2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική

Βιογραφικό Σημείωμα. Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Βιογραφικό Σημείωμα Επίθετο: Δόκου Όνομα: Ζωή Ημερομηνία γεννήσεως: 14/12/1979 Τόπος γεννήσεως: Λάρισα Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Δημητρακάκη 41 Χανιά, 73100 Tηλέφωνο: 28210 37793 Κινητό: 6937733274

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών

ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών ΜΑΡΙΑ ΜΟΡΦΟΥΛΑΚΗ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Υπόμνημα Σταδιοδρομίας και Επιστημονικών Εργασιών Θεσσαλονίκη Μάιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Γενικά Στοιχεία 3 2 Σπουδές 4 3 Ακαδημαϊκές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ / ΜΗΤΡΟΣ: Σταύρος Κολιός Στέφανος / Χριστίνα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: stavroskolios@yahoo.gr stavros.kolios@ouc.ac.cy ΣΠΟΥΔΕΣ Σεπτέμβριος 1998 Ιούλιος 2003:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος

Βιογραφικό Σημείωμα. Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Βιογραφικό Σημείωμα Παντελεήμων Μ. Σουπιός Δρ. Γεωλόγος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.Ι Κρήτης Γνωστικό Αντικείμενο «Υδρογεωλογία & Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015

Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του KΩNΣTANTINOY ΠAΠAΘEOΔΩPOY Δρ. Γεωλόγου Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ΘEΣΣAΛONIKH, ΜΑΪΟΣ 2015 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Bιογραφικά στοιχεία... 3 2. Σπουδές... 3 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΝΑΣΤΟΥ Φυσικού-Μετεωρολόγου

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θ. ΝΑΣΤΟΥ Φυσικού-Μετεωρολόγου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΔΗΣ Βιογραφικό Σημείωμα Παρούσα Θέση: Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη Tηλ. 22510-36436 Fax 22510-36439

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοπτική Ανάλυση Επιστημονικού Έργου Αγγελάκογλου Κ. Κομνηνός Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Υποψήφιος Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Μάιος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Γ. ΘΩΜΑΣ Λέκτορας Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Γεωπονίας Σχολή Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Διεύθυνση: ----. Τηλ. : (22510) 36-211, 36-264, FAX: 36-264 (γραφείο) 71-762 (σπίτι) E-mail: ihatz@aegean.gr URL: http://www.env.aegean.gr/labs/remote_sensing/remote_sensing.htm

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ. Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΔΠΘ, ΜΔΕ ΕΜΠ, Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Ονοματεπώνυμο: Ηλίας Παπακωνσταντής - Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΗΣ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΠΘ, ΚΤΙΡΙΟ 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Αθήνας E-Mail: sibetherοs@teiath.gr, isibetheros@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr

Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236. enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Βιογραφικό Σημείωμα Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ευτυχία Γ. Ναθαναήλ Αργοναυτών 3, 55131, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2310498266 6944236236 enath@uth.gr, tnath@certh.gr este.civ.uth.gr Φύλο Γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο ιεύθυνση κατοικίας ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Σόλωνος 13, TK Χαλάνδρι Τηλέφωνα 211 7506822 / 211 7506823 Κινητό: 6946689418 Φαξ Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο eoikonomou@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Αγγελακάκη Άγγελου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Αγγελακάκη Άγγελου Επάγγελμα: Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, MSc. Συγκοινωνιολόγος, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ. Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση

Προσωπικά Στοιχεία. Εμπειρία και Επαγγελματική Κατάσταση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Εργ. Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών Ενεργειακός Τομέας, Τμήμα Μηχανολόγων, ΑΠΘ, 541 24 Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ. Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΛΕΥΡΗ Γενικές πληροφορίες Ονοματεπώνυμο Ευάγγελος Πλεύρης του Εμμανουήλ Τόπος-ημ/νία γέννησης Ηράκλειο Κρήτης, 5 Ιουνίου 1976 Υπηκοότητα Ελληνική Οικογ. κατάσταση Έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα