Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 57/ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 57/ 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 57/ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ (DFF Risk) ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FOREST CITIES ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : LIFE & Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ : ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή υπηρεσιών επέκτασης πληροφοριακού συστήµατος δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF -Risk) στα όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών στο πλαίσιο του έργου FOREST CITIES Αρ. Μελέτης: 57 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 5.000,00 (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επέκτασης του πληροφοριακού συστήµατος δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF- RISK) στα όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών. Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών υλοποιείται στο πλαίσιο του εγκεκριµένου έργου FOREST CITIES που χρηµατοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE. Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη 13414/ Σύµβαση συνεργασίας µεταξύ της ΤΕ ΚΝΑ και του ήµου Σερρών, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και στη µε αριθµό 784/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου περί «Έγκριση τροποποίησης στην υλοποίηση του έργου FOREST CITIES», υπάρχει ανάγκη επέκτασης του Πληροφοριακού Συστήµατος που ανέπτυξε και εγκατέστησε στο Τµήµα Πολιτικής Προστασίας του ήµου µας, ο εταίρος του έργου, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το Πληροφοριακό αυτό Σύστηµα προβλεπόταν από τη ράση 5 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Πληροφοριακού Συστήµατος για τη δυναµική αξιολόγηση του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς» της εγκεκριµένης αίτησης χρηµατοδότησης. Η περιοχή εφαρµογής του αφορούσε τα δηµοτικά δάση του Καποδιστριακού ήµου Σερρών αφού η πρόταση και η ένταξη του έργου ( ) έγινε πολύ πριν από την εφαρµογή του νόµου Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης». Με το νόµο αυτό, τα διοικητικά όρια του ήµου Σερρών αυξήθηκαν και 3 νέοι ήµοι και 2 Κοινότητες προσαρτήθηκαν σε αυτόν. Έτσι στα όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών περιλαµβάνονται πλέον νέες δασικές περιοχές (Λευκώνα, Ορεινής, Λαιλιά) δηλαδή υπάρχει αύξηση από Ha αρχικής δασικής έκτασης σε Ha δασικής έκτασης. Επίσης, το Σύστηµα DFF- Risk χρησιµοποιήθηκε κατά την αντιπυρική περίοδο του 2012 και σύµφωνα µε το από 2/11/2012 έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας, τη λειτουργία του δυσχέραινε η µη ύπαρξη µετεωρολογικών δεδοµένων από την ίδια την περιοχή του δάσους. Ο µετεωρολογικός σταθµός που µεταδίδει τα δεδοµένα και συνδέεται µε τον server - ηλεκτρονικό υπολογιστή του ήµου Σερρών-Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, ανήκει στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και βρίσκεται στην περιοχή της Οµονοίας της πόλης µας. Εποµένως απαιτείται η προµήθεια και εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού εντός του δασικού συµπλέγµατος και η µετάδοση των δεδοµένων του, µέσω διαδικτύου, στον Η/Υ που βρίσκεται εγκατεστηµένη 2

3 η εφαρµογή DFF- Risk. Επίσης είναι η απαραίτητη και η µετάδοση εικόνας από το σηµείο αυτό. Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η παροχή υπηρεσιών θα περιλαµβάνει: Α) Επικαιροποίηση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα γεωχωρικά δεδοµένα του Καλλικρατικού ήµου Σερρών Ο Ανάδοχος θα πρέπει να επικαιροποιήσει τη βάση δεδοµένων που διαθέτει η εφαρµογή DFF- Risk, σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο δηµιουργίας της εν λόγω εφαρµογής από το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, όσον αφορά τα διοικητικά όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών. Ενδεικτικά τα δεδοµένα που πρέπει να εισάγει είναι: Ψηφιακό µοντέλο αναγλύφου µε ανάλυση τουλάχιστον 30µέτρων ή και υψηλότερη. Στοιχεία Υδρογραφικού δικτύου Λεκανών απορροής ασικοί χάρτες Χάρτης Χρήσεων Γης. Γεωλογικός ή υδρολιθολογικός χάρτης. Όρια οικισµών καθώς Οδικό δίκτυο και ταξινόµηση του σε κύριο και δευτερεύον Σιδηροδροµικό δίκτυο. Β) Προµήθεια και εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού και συµπληρωµατικού εξοπλισµού Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προµηθευτεί και να εγκαταστήσει νέο µετεωρολογικό σταθµό στους ξενώνες Χρυσοπηγής, επειδή, σύµφωνα µε το 16033/ έγγραφο του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή αυτή είναι επικίνδυνη περιοχή λόγω του οικισµού, της µεγάλης επισκεψιµότητας αλλά και της λειτουργίας κατασκηνώσεων. Ο µετεωρολογικός σταθµός θα συνοδεύεται και από τον παρακάτω συµπληρωµατικό εξοπλισµό όπως Λογισµικό/data lgger 3G ROUTER OPTION III 3G+ Κάµερα Μ24 και Τροφοδοτικό Γ) Παροχή υπηρεσιών ασύρµατης σύνδεσης internet O Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει υπηρεσίες ασύρµατης σύνδεσης µέσω internet µε σκοπό τα µετεωρολογικά δεδοµένα να µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο και να καταγράφονται στο server - Η/Υ του ήµου- Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας. Η παροχή αυτή θα ισχύει για 2 χρόνια. ) Παραµετροποίση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα νέα δεδοµένα Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τον µε τον υπεύθυνο δηµιουργίας της εν λόγω εφαρµογής από το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα παραµετροποιήσει την εφαρµογή DFF- Risk έτσι ώστε αυτή να δίνει εικόνα και δεδοµένα για τα δασικά συµπλέγµατα όλης της επικράτειας του Καλλικρατικού ήµου. Ε) Εκπαίδευση του προσωπικού του ήµου Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας καθώς και 2 ακόµα άτοµα µε γνώσεις πληροφορικής ή/και γεωπληροφορικής, για τις νέες δυνατότητες της εφαρµογής DFF- Risk. 3

4 Οι τεχνικές προδιαγραφές όλων των παραπάνω, περιγράφονται στην ενότητα «Τεχνική Περιγραφή» Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ Μέλη της Οµάδας Έργου FOREST CITIES 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή υπηρεσιών επέκτασης πληροφοριακού συστήµατος δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF -Risk) στα όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών στο πλαίσιο του έργου FOREST CITIES Αρ. Μελέτης: 57 / 2013 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Τ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ Μ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Επικαιροποίηση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα γεωχωρικά δεδοµένα του Καλλικρατικού ήµου Σερρών 2 Προµήθεια και εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού και συµπληρωµατικού εξοπλισµού 3 Παροχή υπηρεσιών ασύρµατης σύνδεσης internet 1 Τεµ Τεµ Τεµ Παραµετροποίηση της 4 Τεµ εφαρµογής DFF- Risk µε τα νέα δεδοµένα 5 Εκπαίδευση του προσωπικού 5 Τεµ 1 295,04 295,04 του ήµου ΣΥΝΟΛΟ 4.065,04 Φ.Π.Α. 23% 934,96 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00 Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ Μέλη της Οµάδας Έργου FOREST CITIES 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή υπηρεσιών επέκτασης πληροφοριακού συστήµατος δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF -Risk) στα όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών στο πλαίσιο του έργου FOREST CITIES Αρ. Μελέτης: 57 / 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Τ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τ.Μ Μ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Επικαιροποίηση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα γεωχωρικά δεδοµένα του Καλλικρατικού ήµου Σερρών 2 Προµήθεια και εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού και συµπληρωµατικού εξοπλισµού 3 Παροχή υπηρεσιών ασύρµατης σύνδεσης internet 4 Παραµετροποίηση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα νέα δεδοµένα 5 Εκπαίδευση του προσωπικού του ήµου ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 1 Τεµ Τεµ Τεµ Τεµ Τεµ Σέρρες Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ. 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή υπηρεσιών επέκτασης πληροφοριακού συστήµατος δυναµικής εκτίµησης του κινδύνου δασικής πυρκαγιάς (DFF -Risk) στα όρια του Καλλικρατικού ήµου Σερρών στο πλαίσιο του έργου FOREST CITIES Αρ. Μελέτης: 57 / 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών πρέπει να είναι τουλάχιστον οι εξής: Α) Επικαιροποίηση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα γεωχωρικά δεδοµένα του Καλλικρατικού ήµου Σερρών Τα γεωχωρικά δεδοµένα πρέπει να είναι σε πλήρη συµµόρφωση µε αυτά που ήδη έχουν καταχωρηθεί στην εφαρµογή DFF- Risk, γι αυτό και απαιτείται στενή συνεργασία τόσο µε τα µέλη της Οµάδας Έργου του FOREST CITIES του ήµου όσο και µε τον µε τον υπεύθυνο δηµιουργίας της εν λόγω εφαρµογής από το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης ο οποίος και παραµετροποίησε την αρχική εφαρµογή DFF- Risk. Β) Προµήθεια και εγκατάσταση µετεωρολογικού σταθµού και συµπληρωµατικού εξοπλισµού Ο µετεωρολογικός σταθµός θα πρέπει κατ ελάχιστον να διαθέτει τα εξής: Κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωµένη µονάδα αισθητήρων και υλικά εγκατάστασης (ιστός και συνδέσεις). Να διαθέτει κλωβό προστασίας, αισθητήρες ηλιακής ενέργειας και υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, βροχόµετρο, αισθητήρα θερµοκρασίας και υγρασίας και ανεµόµετρο. Θα πρέπει να διαθέτει µικρό φωτοβολταικό σύστηµα το οποίο θα φορτίζει µπαταρία των 3Vlt µε σκοπό την αυτόνοµη τροφοδοσία της µονάδας. Οι αισθητήρες θερµοκρασίας και υγρασίας θα πρέπει να είναι µέσα στο κλωβό προστασίας, όπου θα υπάρχει και µικρός ανεµιστήρας ανανέωσης του αέρα µέσα στον κλωβό για την ακριβέστερη µέτρηση θερµοκρασίας Η κονσόλα µπορεί να τροφοδοτηθεί χρησιµοποιώντας τον συµπεριλαµβανόµενο 220 vlt τροφοδοτικό ή µε τρεις C µπαταρίες. Η ασύρµατη επικοινωνία της εξωτερικής µονάδας αισθητήρων µε την κονσόλα σε οπτική επαφή θα πρέπει να φθάνει τουλάχιστον τα 300 µέτρα. υνατότητα προσθήκης επιπλέον ασύρµατων αναµεταδοτών για αποστάσεις έως και 1 χλµ. Λογισµικό/data lgger Προκειµένου να συνδεθεί ο σταθµός µε ένα PC ή για την προβολή των δεδοµένων του σε µία ιστοσελίδα, απαιτείται ένας data lgger (hardware) και αντίστοιχο λογισµικό. Το data lgger θα ενώνεται µε την κονσόλα του µετεωρολογικού σταθµού, αποθηκεύοντας τα δεδοµένα ακόµα κι όταν δεν θα είναι συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή. Στην συνέχεια θα πρέπει τα δεδοµένα να µπορούν να κατεβαίνουν µε τη χρήση του λογισµικού και 7

8 δηµιουργούνται ιστορικά διαγράµµατα, ηµέρας, εβδοµάδας ή ετήσια. Θα πρέπει να υπάρχει και επιλογή για χρονικά διαστήµατα του 1, 5,10,15,30,60 ή 120 λεπτών.. Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να µπορεί να: Εµφανίζει τις τρέχουσες συνθήκες µε µια µατιά για ένα στιγµιαίο δελτίο καιρού. ηµιουργεί διαγράµµατα σε καθηµερινή, εβδοµαδιαία ή ετήσια βάση. Εµφανίζει πολλαπλές καιρικές µεταβλητές την ίδια στιγµή για σύγκριση. ηµιουργεί Weather Watcher Reprts στο NOAA Natinal Climatic Data Center Frmat. 3G ROUTER OPTION III 3G+ Οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι οι παρακάτω: * High-speed: Uplad 5.76Mbps, Dwnlad 7.2Mbps * Telephny supprt with Call Frwarding, Call Waiting, CLI and Vic * Pwerful Wi-Fi Netwrk ruter * Easy t use: Intuitive 2-buttn cntrl * Unique "Ntifier" sftware applicatin that displays alerts (SMS etc) and status infrmatin acrss the wireless netwrk * Built-in security and firewall functinality * Smart design: Desktp r wall-munted * Netwrk (File) Strage facility via USB prt * Printer Server facility via USB prt * Web Based Graphical Interface available in multiple languages * Easy Brwser interface fr nvice users, and Advanced Brwser fr pwer users Κάµερα εξωτερικού χώρου Ο ελάχιστες προδιαγραφές της κάµερας θα πρέπει να είναι οι εξής: υνατότητα τοποθέτησης τόσο για εσωτερικό όσο και για εξωτερικό χώρο, αδιάβροχη IP66, ανθεκτική σε θερµοκρασίες: -30 C έως +60 C Ανάλυση: VGA (640x480 pixels) έγχρωµη Pan/Tilt/Zm: 1x έως x8, συνεχές ψηφιακό Ρυθµός µετάδοσης εικόνας σε καρέ ανά δευτερόλεπτο: έως 16 σε CIF ανάλυση, έως 16 σε VGA ανάλυση Φακοί (διάφραγµα 2.0): ευρυγώνιος (22mm, 90 οριζόντια γωνία, 67 κάθετη) ή ευρυγώνιος (32mm, 60 οριζόντια γωνία, 45 κάθετη) ή κανονικός (43mm, 45 οριζόντια γωνία, 34 κάθετη) ή τηλεφακός (65mm, 31 οριζόντια γωνία, 23 κάθετη) ή τηλεφακός (135mm, 15 οριζόντια γωνία, 11 κάθετη) Ευαισθησία: 1 lux (t=1/60sec) 0.05 lux (t=1/1sec) Συνδέσεις: Ethernet 10/100 MBit/s, Mini USB, MxBus Χωρητικότητα αποθήκευσης Vide εντός κάµερας: 32MB Ηχος/Τηλεφωνία: Αµφίδροµα, VIP, IP Τηλεφωνία Παροχή ρεύµατος: PE Class 1 έως 3 8

9 Χαρακτηριστικά λογισµικού: FTP, , vide alarm management, ανίχνευση κίνησης, Πολλαπλό View, αναζήτηση συµβάντος, οπλισµός Ενεργοποίηση συναγερµού: Ετήσιο πρόγραµµα, event lgic Τρόπος εξωτερικής αποθήκευσης: Ring buffer σε PC/server/NAS Internal DVR (καταγραφή vide µέσα στην κάµερα)σε κάρτα micr-sd (δέχεται έως 32GB) Τροφοδοτικό Το τροφοδοτικό της κάµερας θα πρέπει να είναι PE Γ) Παροχή υπηρεσιών ασύρµατης σύνδεσης internet Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει ασύρµατη σύνδεση internet, µε δυνατότητα µηνιαίου όγκου δεδοµένων 5GB, 3G (ελάχιστη ταχύτητα dwnlad 7,2 MBPS- uplad 5,7 MBPS) για 2 χρόνια ) Παραµετροποίηση της εφαρµογής DFF- Risk µε τα νέα δεδοµένα Ο Ανάδοχος, σε συνεργασία µε τον µε τον υπεύθυνο δηµιουργίας της εν λόγω εφαρµογής από το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα παραµετροποιήσει την εφαρµογή DFF- Risk έτσι ώστε αυτή να δίνει εικόνα και δεδοµένα για τα δασικά συµπλέγµατα όλης της επικράτειας του Καλλικρατικού ήµου λαµβάνοντας υπόψη του τα γεωχωρικά δεδοµένα όλου του ήµου και τα στοιχεία που θα δίνει ο νέος µετεωρολογικός σταθµός. Ε) Εκπαίδευση του προσωπικού του ήµου Η εκπαίδευση θα έχει διάρκεια 2 ηµερών και θα πραγµατοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ήµου Σερρών. Συγκεκριµένα θα αποτελείται από 2 ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα αφορά γενικά τη λειτουργία και χρήση της εφαρµογής DFF- Risk ενώ η δεύτερη ενότητα θα αφορά τις δυνατότητες ενηµέρωσης- επικαιροποίησης της εφαρµογής σε περίπτωση που αλλάξουν κάποια δεδοµένα, π.χ. τοποθέτηση νέου µετεωρολογικού σταθµού. Σέρρες ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο /ΝΤΗΣ Τ.Υ.. ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΟΥ ΑΘΗΝΑ Μέλη της Οµάδας Έργου FOREST CITIES 9

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4/2015

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συνθηκών Κίνησης στο Οδικό Δίκτυο των Καλλικράτειων Δήμων Λαμιέων, Δομοκού, Μακρακώμης, Στυλίδας Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : ηµιουργία internet spot στο Πολύκεντρο Ζάκρου & επέκταση δικτύου Wi Fi στην Κάτω Ζάκρο ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Το σχέδιο Ο.Σ.Α.Π.Υ. του ήµου Σητείας το οποίο εντάσσεται Ε,Π.

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219.

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος. Προϋπολογισμός : 1.500.000,00 (με ΦΠΑ 23%) (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.219. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος», στο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου)

ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΡΓΟ : Ενεργειακή Αναβάθµιση των Υφιστάµενων ηµοτικών Κτιρίων (Πράξη: Εξοικονόµηση Ενέργειας στο ήµο Αµαρουσίου) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΡ. ΜΕΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΑΞΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Μελέτη για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τεχνική Έκθεση. Αριθµός Μελέτης ΤΥ/20/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΡΩΝ Αρ.Μελέτης: 2 /2015 Ημερομηνία: 24/ 02 /2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων Αρ. Διακήρυξης: 37496/16-5-2012

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439. Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 11/2011 Που έχει και θέση συγγραφής υποχρεώσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα