ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ...19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Υγείας, με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης», δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης στους πολίτες (και στα προστατευόμενα μέλη τους) που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Μέσω του Προγράμματος, εκδίδεται ένα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) που παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πιο συγκεκριμένα: Δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς Δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις (κατόπιν παραπομπής από ιατρό). Ο ωφελούμενος θα επιλέγει το φορέα του Δημοσίου, την ιδιωτική μονάδα ή τον ιδιώτη ιατρό, επαγγελματία υγείας (πάροχος υπηρεσιών), στον οποίο θα απευθύνεται για να εξυπηρετηθεί. Πληροφορίες για τους δικαιούχους και τις παροχές του Προγράμματος δίνονται στην ιστοσελίδα: Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται στην διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε δικαιούχος για την απόκτηση του ΕΕΠ. Οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα συμπληρώνουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των φορέων κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και τα φορολογικά στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η απάντηση (θετική ή αρνητική) δίνεται άμεσα από το σύστημα. Η αίτηση αφορά: 1. άτομα που ήταν άμεσα ασφαλισμένα σε ένα από τους κλάδους υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και έχουν χάσει την ασφαλιστική τους ικανότητα, 2. ανασφάλιστα προστατευόμενα ασφαλισμένων. μέλη της οικογένειας των πρώην άμεσα Σημείωση: Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης εκδίδεται άπαξ, είναι ατομικό και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το άτομο για το οποίο εκδόθηκε. Προκειμένου να λάβουν Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης προστατευόμενα μέλη της οικογένειας ενός άμεσα δικαιούχου θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστή αίτηση για κάθε ένα από αυτά. Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά: 1. είτε από το δικαιούχο από οποιοδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 2. είτε για λογαριασμό του δικαιούχου από υπάλληλο ΚΕΠ. Η υποβολή αιτήσεων για προστατευόμενα μέλη δικαιούχου του ΕΕΠ τα οποία δεν είχαν ασφαλιστεί ως προστατευόμενα μέλη στον ΦΚΑ όταν είχε ασφαλιστική ικανότητα είναι εφικτή μόνο 3

4 στα ΚΕΠ. (π.χ. για σύζυγο ή παιδί που αποκτήθηκε κατά την περίοδο που έχει απολεσθεί η ασφαλιστική ικανότητα) 3. στην Υποδοχή οποιασδήποτε μονάδας υγείας, ιδιωτικής ή δημόσιας (π.χ. σε Νοσοκομεία, στα Γραφεία Κίνησης ή σε οποιοδήποτε υπολογιστή με δυνατότητα χρήσης διαδικτύου) Για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήματος απαιτείται να είναι γνωστά : τα στοιχεία ταυτότητας του ασθενή, ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο αριθμός ειδοποίησης εκκαθαριστικού οικονομικού έτους 2014 (εναλλακτικά αν δεν υπάρχει εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014, η εφαρμογή επιτρέπει την εισαγωγή αριθμού ειδοποίησης του οικονομικού έτους 2013). Στην περίπτωση θετικής απάντησης μπορεί να εκτυπωθεί άμεσα το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης, είτε να αποσταλεί στην θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζει ο ωφελούμενος. Η εκτύπωση του ΕΕΠ δεν είναι υποχρεωτική, καθώς το εισιτήριο και η ισχύς του φαίνεται ηλεκτρονικά. Συνιστάται όμως να εκτυπώνονται τα ΕΕΠ για την διευκόλυνση των συναλλαγών των ωφελούμενων με τους συνεργαζόμενους παρόχους υγείας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν έχει εκτυπωθεί ή έχει χαθεί ή στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επανεκτύπωσης, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ΕΕΠ. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω στον παρόντα οδηγό. Προσοχή: Μετά την έκδοση του ΕΕΠ, για την χρήση των παροχών του ΕΕΠ είναι απαραίτητο ο ωφελούμενος, να έχει μαζί του και να παρουσιάσει στον πάροχο υγείας την ταυτότητα ή διαβατήριο τον αριθμό του οποίου καταχώρησε στην αίτησή του αλλά και να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του (ή να έχει μαζί του το ΕΕΠ του ή κάποιο άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ). 4

5 2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το Πρόγραμμα παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε άτομα που πληρούν σωρευτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις / κριτήρια: α) Ήταν άμεσα ασφαλισμένοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης των οποίων οι κλάδοι υγείας υπάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα ή είναι προστατευόμενα μέλη άμεσα, πρώην ασφαλισμένων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο Β του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΕΜΠ 5 17/11/2012, ΦΕΚ 3054 Β /18/11/12 «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)». β) Το ατομικό εισόδημα των πρώην άμεσα ασφαλισμένων, προκειμένου για άτομα που υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση να μην υπερβαίνει τα ευρώ. Στην περίπτωση έγγαμων που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων να μην υπερβαίνει τα ευρώ. Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς. Για τη λειτουργία του συστήματος θα ληφθούν υπ όψιν τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2014, όπου αυτά είναι διαθέσιμα. Εναλλακτικά θα γίνεται χρήση των στοιχείων του οικονομικού έτους γ) Έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ, ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής στη χώρα και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής. 5

6 3. ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ: Για την καταχώρηση μιας αίτησης Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν από την αρχική σελίδα είτε την επιλογή «Αίτηση» από το κύριο μενού είτε την επιλογή «Κάνε Αίτηση Τώρα» από το μενού δεξιά. ΕΙΚΌΝΑ 1 - ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΕΠ: Ο σύνδεσμος για το Πρόγραμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης στην εφαρμογή eκεπ (Εξωτερικές εφαρμογές > Health Voucher) οδηγεί απευθείας στην φόρμα της αίτηση συμμετοχής. Αυτή συμπληρώνεται από τον υπάλληλο για λογαριασμό του ενδιαφερομένου, με βάση τα στοιχεία που έχει προσκομίσει. 6

7 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος μπορεί να υποβάλει αιτήσεις τόσο για να λάβει ο ίδιος ΕΕΠ όσο και για να λάβουν ΕΕΠ τα ανασφάλιστα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του. ΕΙΚΌΝΑ 2 - ΚΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ 7

8 Οδηγίες Συμπλήρωσης Πεδίων Επιλογή της Περιφέρειας που διαμένει μόνιμα ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος δικαιούχος, σύμφωνα με τα στοιχεία της μόνιμης διεύθυνσής του όπως έχουν δηλωθεί στην Εφορία το Συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του πρώην άμεσα ασφαλισμένου δικαιούχου. Αν δεν γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του, μπορεί να απευθυνθεί στα ΚΕΠ, στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Ταμείων ή να τον ανακτήσει μέσω της σελίδας αναζήτησης ΑΜΚΑ στο Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων, Επώνυμο και Όνομα, του πρώην άμεσα ασφαλισμένου δικαιούχου, όπως αναγράφονται στην εν ισχύ ταυτότητα ή στο εν ισχύ διαβατήριό του. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση στα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων ή της ΓΓΠΣ λόγω τυπογραφικών λαθών ή αλλαγής, η αίτηση θα απορριφθεί. Ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει τον αντίστοιχο φορέα για τα ορθά του στοιχεία και να υποβάλλει νέα αίτηση. Συμπλήρωση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του πρώην άμεσα ασφαλισμένου δικαιούχου. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται τόσο στις φορολογικές δηλώσεις όσο και στα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που αποστέλλει η Εφορία. 8

9 Συμπλήρωση του αριθμού είτε της εν ισχύ ταυτότητας, είτε του εν ισχύ διαβατηρίου. Για τη χρήση των παροχών του ΕΕΠ ο ωφελούμενος πρέπει απαραιτήτως να έχει μαζί του και να παρουσιάσει στον πάροχο υγείας την ταυτότητα ή διαβατήριο, τον αριθμό του οποίου έχει καταχωρήσει στην αίτησή του. Ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος δικαιούχος πρέπει να επιβεβαιώσει ότι υφίσταται απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας. Εάν υπάρχει εκκαθαρισμένη δήλωση του οικ. έτους 2014, ζητούνται περαιτέρω στοιχεία για αυτήν: αν ήταν ατομική ή κοινή (δυο συζύγων) καθώς και ο αριθμός ειδοποίησης που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό για το ΕΙΚΌΝΑ 3 Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΌ ΣΗΜΕΊΩΜΑ Εάν δεν υπάρχει εκκαθαρισμένη δήλωση του οικ. έτους 2014, ζητούνται περαιτέρω στοιχεία για την δήλωση του 2013: αν ήταν ατομική ή κοινή (δυο συζύγων) καθώς και ο αριθμός ειδοποίησης που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του οικονομικού έτους

10 Το εισοδηματικό κριτήριο ικανοποιείται εφόσον κατά το οικονομικό έτος αναφοράς (είτε το 2014 εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση, είτε το 2013, εφόσον εκκρεμεί η εκκαθάριση των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης του 2014) : ο άμεσα πρώην ασφαλισμένος δικαιούχος υπέβαλε ατομική φορολογική σύμφωνα με την εκκαθάριση της οποίας το ατομικό του εισόδημα1 δεν ξεπερνούσε τις ευρώ. ο άμεσα πρώην ασφαλισμένος υπέβαλε κοινή φορολογική δήλωση σύμφωνα με την εκκαθάριση της οποίας το άθροισμα των ατομικών εισοδημάτων των δυο συζύγων δεν ξεπερνούσε τις ευρώ. Υπάρχουν δυο περιπτώσεις αιτήσεων που οδηγούν στην έκδοση ΕΕΠ: Ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος δικαιούχος του Προγράμματος συμπληρώνει αίτηση με σκοπό να εκδοθεί Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης για τον ίδιο. Ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος δικαιούχος του προγράμματος συμπληρώνει αίτηση με σκοπό να εκδοθεί Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης για δικαιούχο ανασφάλιστο προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του. Στην περίπτωση προστατευόμενων μελών που δεν είχαν ασφαλιστεί ποτέ κατά το παρελθόν στον κλάδο υγείας του δικαιούχου πρώην ασφαλισμένου, ή ανήκαν σε κλάδο υγείαs που έχει υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ αλλά παρ όλα αυτά δεν συσχετίζονται στα ηλεκτρονικά τους αρχεία ο δικαιούχος πρώην ασφαλισμένος με το προστατευόμενο μέλος του, η αίτηση είναι εφικτή και θα πρέπει να γίνεται μόνο από υπαλλήλους των ΚΕΠ, με καταχώριση των στοιχείων του πρώην άμεσα ασφαλισμένου και στη συνέχεια του προστατευόμενου μέλους. Η οικογενειακή (σχέση) κατάσταση βεβαιώνεται από τον οικείο Δήμο. Ο δικαιούχος πρώην άμεσα ασφαλισμένος επιλέγει εάν η αίτηση αφορά τον ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση, κάτοχος του ΕΕΠ θα είναι ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος του οποίου τα στοιχεία έχουν ήδη εισαχθεί. Εφόσον ο πρώην άμεσα ασφαλισμένος δικαιούχος επιλέξει η αίτηση να αφορά ανασφάλιστο προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του, το ΕΕΠ θα εκδοθεί για τον εν λόγω μέλος της οικογενείας του και θα πρέπει να εισαχθούν τα στοιχεία του στα επιπρόσθετα πεδία που εμφανίζονται σε αυτή την περίπτωση: 1 Ως ατομικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό εισόδημα, ως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς. 10

11 Συμπλήρωση των στοιχείων Επώνυμο και Όνομα του προστατευόμενου μέλους, για το οποίο γίνεται η αίτηση όπως αυτά αναγράφονται στην εν ισχύ ταυτότητα ή στο εν ισχύ διαβατήριό του, εφόσον διαθέτει ταυτότητα ή διαβατήριο, ειδάλλως όπως αναγράφονται σε κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης). Σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση στα μητρώα των ασφαλιστικών ταμείων λόγω τυπογραφικών λαθών ή αλλαγής η αίτηση θα απορριφθεί. Ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει τον αντίστοιχο φορέα για τα ορθά στοιχεία του προστατευόμενου μέλους της οικογενείας του και να υποβάλλει νέα αίτηση. Συμπλήρωση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του προστατευόμενου μέλους για το οποίο γίνεται η αίτηση. Αν δεν είναι γνωστός ο ΑΜΚΑ του, μπορεί η οικογένεια να απευθυνθεί στα ΚΕΠ, στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Ταμείων ή να τον ανακτήσει μέσω της σελίδας αναζήτησης ΑΜΚΑ στο Συμπλήρωση του αριθμού είτε της εν ισχύ ταυτότητας, είτε του εν ισχύ διαβατηρίου του προστατευόμενου μέλους εφόσον υπάρχει. Για τη χρήση των παροχών του ΕΕΠ το ωφελούμενο προστατευόμενο μέλος πρέπει απαραιτήτως να έχει μαζί του και να παρουσιάσει στον πάροχο υγείας την ταυτότητα ή διαβατήριο, τον αριθμό του οποίου έχει καταχωρήσει στο κατάλληλο πεδίο της αίτησής του. Στην περίπτωση ωφελούμενων προστατευόμενων μελών χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο (π.χ. μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών) θα πρέπει να συνοδεύονται από τον άμεσα δικαιούχο, ο οποίος θα πρέπει να φέρει και να επιδεικνύει τη δική του ταυτότητα ή διαβατήριο τον αριθμό του οποίου καταχώρησε στην αίτησή του προστατευόμενου μέλους. 11

12 ΕΙΚΌΝΑ 4 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ Τα υπόλοιπα πεδία της αίτησης είναι κοινά και για τις δυο περιπτώσεις: 12

13 Επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων της αίτησης και συγκατάθεση επεξεργασίας των δηλωθέντων στοιχείων του δικαιούχου από τις αρμόδιες αρχές. Πληκτρολόγηση του τυχαίου τετραψήφιου αριθμού που εμφανίζεται. 2 Για την υποβολή της αίτησης ο άμεσα δικαιούχος θα πρέπει αφού έχει συμπληρώσει ορθώς τα απαιτούμενα πεδία να επιλέξει να γίνει «Υποβολή Αίτησης». ΕΙΚΌΝΑ 5- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Η αίτηση δεν θα καταχωρηθεί στο σύστημα εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία ή τα πεδία που έχουν συμπληρωθεί έχουν μη έγκυρη μορφή. Σε αυτή την περίπτωση, το σύστημα θα παρέχει ειδοποίηση προβλήματος αντίστοιχα, δυνατότητα διόρθωσης και εκ νέου υποβολής. 2 Υπάρχει ο κίνδυνος κακόβουλα προγράμματα να αποπειραθούν να πραγματοποιήσουν πλασματικές αιτήσεις. Η απαίτηση να πληκτρολογηθεί ο τυχαίος αριθμός δυσκολεύει τέτοιες απόπειρες καθώς ενώ ένας άνθρωπος εύκολα μπορεί να διαβάζει έναν αριθμό που εμφανίζεται ως εικόνα, για ένα πρόγραμμα αυτό είναι αρκετά πιο δύσκολο. 13

14 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Μόλις η αίτηση συμπληρωθεί ορθώς και εφόσον δεν έχει προβλήματα (δεν είναι ελλιπώς συμπληρωμένα τα πεδία και δεν έχουν λάθος μορφή δεδομένων οι τιμές τους) καταχωρείται στο σύστημα, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και αξιολογείται. Η αξιολόγηση οδηγεί σε έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Η αξιολόγηση γίνεται αυτόματα και άμεσα, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων του ΕΟΠΥΥ που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η έγκριση προϋποθέτει ότι το άτομο για το οποίο γίνεται η αίτηση είναι δικαιούχος και ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι πόροι του Προγράμματος στην Περιφέρειά του. ΕΙΚΌΝΑ 6- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 14

15 ΕΙΚΌΝΑ 7- ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 15

16 6. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης, δίνεται στο δικαιούχο η δυνατότητα εμφάνισης του εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης, σε μορφή PDF και κατόπιν εκτύπωσής του, με τη χρήση του κουμπιού «Εκτύπωση HealthVoucher. ΕΙΚΌΝΑ 8 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΕΠ 16

17 ΕΙΚΌΝΑ 9 ΕΕΠ 17

18 7. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της αίτησης, δίνεται στο δικαιούχο επίσης η δυνατότητα αποστολής του ΕΕΠ σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση του κουμπιού «Αποστολή HealthVoucher». ΕΙΚΌΝΑ 10 ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΕΕΠ 18

19 8. ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν έχει εκτυπωθεί ή έχει απολεσθεί ή στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επανεκτύπωσης, το σύστημα δίνει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ΕΕΠ. Για να επιτευχθεί αυτό, στο μενού «Πληροφορίες για Δικαιούχους» δίνεται η δυνατότητα επιλογής «Επανεκτύπωση HealthVoucher». ΕΙΚΌΝΑ 11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΥΣ Στη συνέχεια, συμπληρώνονται τα πεδία με τα στοιχεία του κατόχου του ΕΕΠ και επιλέγεται το κουμπί «Αναζήτηση». (Στην περίπτωση ΕΕΠ προστατευόμενου μέλους, συμπληρώνονται τα στοιχεία του προστατευόμενου μέλους.) 19

20 ΕΙΚΌΝΑ 12 ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΚΌΝΑ 13 ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ ΑΊΤΗΣΗΣ ΜΗΤΈΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ 21

22 ΕΙΚΌΝΑ 14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΗΣ 22

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων. Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων Οδηγίες Χρήσης Διαδικτυακής Εφαρμογής ΟΓΑ 1 1 Εισαγωγή Ένα σημαντικό τμήμα του web site του ΟΓΑ είναι αφιερωμένο στα ΚΕΠ και αποτελείται από ιστοσελίδες που έχουν υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά :

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά : ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-ΥΕΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ & ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Εργοδότης & Πάροχος Υγείας τη δυνατότητα να κάνει χρήση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6.000 ΝEE- ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2418/27.2.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑΖ469ΗΡ3-Η98 AΡ.ΠΡΩΤ. 2350/22.04.13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (2006-2008) Πράξη: «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)στην Εκπαίδευση» Είναι ενταγμένη στο Μέτρο 2.1 και

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο Δ Η Γ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Μ Ε Ν Ο Υ Αθήνα Ιανουάριος 2 0 1 5 1 2 Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ προς ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ για τις νέες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του ΕΤΑΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Για να αποκτήσει ένας Συμβεβλημένος Ιατρός & Ασφαλισμένος τη δυνατότητα να κάνει χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ:«Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού». ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθ. πρωτ.: 11712/76 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας

Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Διαδικασίες Σύστασης Ι.Κ.Ε. Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας Με τον ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86) (Μέρος Δεύτερο - άρθρα 43-120) θεσπίστηκε νέα εταιρική μορφή, η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ). Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΘΕΜΑ: Επαναπροκήρυξη υποτροφιών της Κυβέρνησης της Εσθονίας σε Έλληνες υπηκόους για το θέρος 2013 και για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002886993 2015-07-02

15PROC002886993 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΛ. : 213 2007 185 Κηφισιά : 30-06-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ».

Θέμα : «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38 Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα Τηλέφωνο : 210-8809500-501-540 Fax : 210-8218129

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 05.01.2015 Γενική Διεύθυνση Αρ. Πρωτ.: 267 Νίκης 4, GR 105 63 Αθήνα Πληροφορίες: http://www.e inclusion.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα