Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας 3.3. ραστηριότητα 3.4. Οικονοµικά στοιχεία 4. Υποβολή της ταυτότητας για έλεγχο 5. Εκτύπωση της φόρµας καταχώρησης της ταυτότητας, υπογραφή της από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα και αποστολή της στην ιεύθυνση Πολιτισµού της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συνοδευόµενης από επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού και υπεύθυνη δήλωση.

2 1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Προκειµένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους φορείς απαιτείται η δηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου. Στο µενού επιλέγετε την «Εγγραφή Νέου Φορέα». Θα σας ζητηθούν τα ακόλουθα στοιχεία: Πλήρης Επωνυµία Φορέα: Η επίσηµη ονοµασία του Φορέα, όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό του έγγραφο χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η επωνυµία είναι µεγαλύτερη, ο φορέας θα µπορεί να τη συµπληρώσει στη φόρµα της ταυτότητάς του. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο Φορέα: Το του φορέα. Σε αυτό το θα σας αποσταλεί το µήνυµα ενεργοποίησης του λογαριασµού. Προσοχή: σε αυτό το θα επικοινωνούν µε το φορέα οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για ό,τι αφορά το Μητρώο Φορέων. Όνοµα Χρήστη: Το όνοµα µε το οποίο θα εµφανίζεται ο φορέας ως χρήστης του λογαριασµού χαρακτήρες. Κωδικός πρόσβασης: ελάχιστο 4 χαρακτήρες. Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή στον ιστότοπο θα σας αποσταλεί ο σύνδεσµος ενεργοποίησης του λογαριασµού σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) την οποία δηλώσατε. Μετά την ενεργοποίηση, θα µπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπο χρησιµοποιώντας το όνοµα φορέα και τον κωδικό που δηλώσατε και θα έχετε πρόσβαση στη φόρµα εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων (καταχώρηση ταυτότητας φορέα). Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης: Ξαναδίνουµε τον κωδικό πρόσβασης όπως πιο πάνω.

3 Πληκτρολόγηση του κωδικού της φωτογραφίας: Πληκτρολογήστε τον 4- ψήφιο κωδικό της φωτογραφίας. Αφού συµπληρώσουµε όλα τα πεδία πατάµε το κουµπί «Υποβολή». Σε λίγα δευτερόλεπτα θα έρθει ένα στον λογαριασµό µας προκειµένου να κάνουµε επιβεβαίωση και να ολοκληρώσουµε την εγγραφή.

4 2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Για να συνδεθείτε στον λογαριασµό σας επιλέγετε από το µενού «Είσοδος». Εισάγετε Όνοµα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης και πατάτε «Είσοδος».

5 3. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ Αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο µε το λογαριασµό σας, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε την ταυτότητα του φορέα, επιλέγοντας στο µενού «Ταυτότητα». Θα σας ζητηθεί να συµπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία (όσα έχουν αστερίσκο είναι υποχρεωτικά):

6 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πλήρης Επωνυµία*: Συµπληρώνεται αυτόµατα µε την επωνυµία του φορέα, όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά τη δηµιουργία λογαριασµού χρήστη. Στο στάδιο αυτό µπορείτε να τη διορθώσετε, αλλά µετά την υποβολή της φόρµας της ταυτότητας η επωνυµία οριστικοποιείται και δεν είναι δυνατή η µεταβολή της. ιακριτικός Τίτλος: Σύντοµη επωνυµία του φορέα, συνήθως τµήµα της επωνυµίας του. Το πεδίο δεν είναι υποχρεωτικό. Α.Φ.Μ.*: Συµπληρώνετε τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου του φορέα.ο.υ.*: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας.

7 Έτος ίδρυσης*: Το έτος ίδρυσης του Φορέα. Νοµική Μορφή*: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα τη νοµική µορφή του φορέα. Στη λίστα υπάρχουν οι εξής επιλογές: ίδρυµα σωµατείο αστική µη κερδοσκοπική εταιρία - νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου - άλλη. Σε περίπτωση που επιλέξετε άλλη», πρέπει να διευκρινιστεί στο πεδίο που εµφανίζεται στην οθόνη η νοµική µορφή του φορέα. Καταστατικό έγγραφο*: Συµπληρώνετε τα στοιχεία της συστατικής/καταστατικής πράξης του φορέα (π.χ. προεδρικό διάταγµα σύστασης ιδρύµατος, αριθµός απόφασης πρωτοδικείου για εγγραφή στο βιβλίο σωµατείων και αριθµός καταχώρησης στα βιβλία σωµατείων). Μετά την καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα µπορείτε να επισυνάψετε το καταστατικό του φορέα σε µορφή pdf, επιλέγοντας «Αναζήτηση» στο πεδίο «Αρχείο καταστατικού» και επισυνάπτοντας το σχετικό αρχείο. Προσοχή: Αντίγραφο του καταστατικού/ οργανισµού πρέπει να αποσταλεί ταχυδροµικά στη ιεύθυνση Πολιτισµού της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προκειµένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φορέα στο Μητρώο. Τροποποιήσεις καταστατικού: Επισυνάπτετε κάθε φορά το αρχείο τροποποίησης του καταστατικού καθώς και την ηµεροµηνία τροποποίησης και πατάτε το εικονίδιο «+». Χώρα: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα τη Χώρα στην οποίο εδρεύει ο φορέας. Αν η χώρα είναι η Ελλάδα συµπληρώνουµε τα πεδία: Νοµός: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα το Νοµό στον οποίο εδρεύει ο φορέας. ήµος: Συµπληρώνετε το δήµο στον οποίο εδρεύει ο φορέας. Σε περίπτωση που ο φορέας εδρεύει στο εξωτερικό, στο ίδιο πεδίο συµπληρώνεται και η Χώρα. ηµοτική Ενότητα: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα το δηµοτικό διαµέρισµα στο οποίο εδρεύει ο φορέας. ηµοτικό ιαµέρισµα (Οικισµός): Συµπληρώνετε το δηµοτικό διαµέρισµα στο οποίο εδρεύει ο φορέας. Αν η χώρα είναι στο εξωτερικό συµπληρώνουµε τα πεδία: Πόλη εξωτερικού: Συµπληρώνετε την πόλη του εξωτερικού που εδρεύει ο φορέας. Σκοπός*: Περιγράφετε το σκοπό του φορέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο καταστατικό του. Μέχρι 1000 χαρακτήρες.

8 ιοικητικό Συµβούλιο*: Συµπληρώνετε την ηµεροµηνία εκλογής του.σ., την οποία πρέπει να αλλάζετε κάθε φορά που τροποποιείται η σύνθεση του.σ. Στη συνέχεια, επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα την ιδιότητα κάθε µέλους του.σ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος κοκ) και στη διπλανή στήλη συµπληρώνετε το ονοµατεπώνυµο του µέλους. Για να προσθέσετε το επόµενο µέλος επιλέγετε «+». Επιλέγοντας «-» µπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή. Λοιπά Όργανα ιοίκησης: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα την ιδιότητα κάθε µέλους ( ιευθυντής, Αν. /ντής, Καλ. /ντής, Άλλο) και στη

9 διπλανή στήλη συµπληρώνετε το ονοµατεπώνυµο του µέλους. Για να προσθέσετε το επόµενο µέλος επιλέγετε «+». Επιλέγοντας «-» µπορείτε να διαγράψετε την εγγραφή. Νόµιµος Εκπρόσωπος*: Συµπληρώνετε το όνοµα του νοµίµου εκπροσώπου του φορέα. Προσοχή: Αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα, η φόρµα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο και να αποσταλεί στη ιεύθυνση Πολιτισµού της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής µαζί µε το καταστατικό του φορέα και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου. Μέλη: Συµπληρώνετε το συνολικό αριθµό των εγγεγραµµένων µελών. Ενεργά µέλη: Συµπληρώνετε τον αριθµό των ενεργών µελών Εργαζόµενοι: Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων που απασχολούνται από τον φορέα µε οποιαδήποτε µορφή εργασίας. Εθελοντές: Συµπληρώνετε τον αριθµό των ατόµων που προσφέρουν εθελοντική εργασία στο φορέα Αναγνωρίσεις και βραβεία: Αναφέρετε διακρίσεις του φορέα, και αναφορές στο έργο του (λ.χ. βραβεία, δηµοσιεύσεις)

10 3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιεύθυνση* : Η ιεύθυνση του φορέα. Τ.Κ.* : Ο ταχυδροµικός κώδικας του φορέα. Υπεύθυνος επικοινωνίας*: Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του φορέα. Τηλέφωνα*: Τα τηλέφωνα του φορέα. FAX: Το φαξ του φορέα. *: Το πεδίο συµπληρώνεται αυτόµατα µε το που δηλώσατε κατά τη δηµιουργία λογαριασµού στο site. Για το λόγο αυτό πρέπει εξ αρχής να δηλώσετε το επίσηµο επικοινωνίας µε το φορέα. Σε περίπτωση που θελήσετε στο µέλλον να αλλάξετε αυτό το στοιχείο πρέπει να επικοινωνήσετε µε τη ιεύθυνση Πολιτισµού της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

11 Ιστοσελίδα (URL) *: Το πεδίο συµπληρώνεται σε περίπτωση που ο φορέας έχει στο διαδίκτυο κάποια επίσηµη ιστοσελίδα (συµπληρώνεται αναλυτικά π.χ.

12 3.3. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Αντικείµενο ραστηριότητας*: Επιλέγετε µέσα από αναδυόµενη λίστα την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η κύρια δραστηριότητα του φορέα. Για να προσθέσετε το αντικείµενο δραστηριότητας επιλέγετε «+». Άλλες ραστηριότητες: Σύντοµη παρουσίαση άλλων δραστηριοτήτων του φορέα.

13 Λίστα ραστηριοτήτων: Συµπληρώνετε την ηµεροµηνία από και έως, την περιγραφή καθώς και τα έσοδα και έξοδα κάθε δραστηριότητας που έχει αναπτύξει ο φορέας. Στη λίστα αυτή θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφερθούν οι δραστηριότητες του τρέχοντος έτους καθώς και των δύο προηγούµενων ετών από την ηµεροµηνία αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Φορέων. Επίσης ο Φορέας υποχρεούται να καταχωρεί από τώρα και στο εξής κάθε του δραστηριότητα. Για να προσθέσετε τη δραστηριότητα στην λίστα επιλέγετε «+».

14 3.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πηγές εσόδων*: Επιλέγετε από τις κατηγορίες που εµφανίζονται στην οθόνη τις πηγές χρηµατοδότησης του φορέα. Στον πίνακα περιλαµβάνονται οι εξής κατηγορίες: Εισφορές µελών έσοδα από τη δραστηριότητα του φορέα δωρεές χορηγίες επιχορηγήσεις από δηµόσιους φορείς. Άλλες Πηγές εσόδων: Περιγράφετε τυχόν άλλες πηγές εσόδων.

15 Επισυνάψτε τους πίνακες που απεικονίζουν την οικονοµική δραστηριότητα του φορέα κατά το τελευταίο οικονοµικό έτος σύµφωνα µε το υπόδειγµα* : Κατεβάζετε το υπόδειγµα στον υπολογιστή σας, το συµπληρώνετε και το υποβάλετε, αφού καταχωρήσετε την ταυτότητα του φορέα, επιλέγοντας «Συνηµµένα» από το µενού «Ταυτότητα Φορέα». Προσοχή: τα οικονοµικά στοιχεία µπορούν να υποβληθούν µόνο µία φορά και πρέπει να υποβάλλονται κάθε χρόνο. Το υπόδειγµα έχει την εξής µορφή ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1/1/ ΜΕΧΡΙ 31/12/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ Συνδροµές µελών Χορηγίες/ ωρεές Εσοδα/έξοδα περιόδου ΕΣΟ Α Επιχορηγήσεις Πωλήσεις ειδών Άλλα έσοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΕΞΟ Α Ενοίκια Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα δράσεων Μισθοί Λοιπά έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ Λοιπά οικονοµικά στοιχεία περιόδου Ταµείο + καταθέσεις στο τέλος της περιόδου Απαιτητές συνδροµές περιόδου ιάφορες άλλες απαιτήσεις Υποχρεώσεις προς τρίτους στο τέλος της περιόδου ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κτίρια Οικόπεδα Εξοπλισµός Είδος Μεταφορικά µέσα Περιγραφή Στη στήλη των εξόδων καταχωρείτε ξεχωριστά τα έξοδα για κάθε δράση που πραγµατοποιήσατε κατά το τελευταίο έτος, αναφέροντας τον τίτλο της δράσης. Στο πεδίο των σχολίων µπορείτε να προβείτε σε όποιες διευκρινίσεις κρίνετε απαραίτητες.

16 4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Όταν συµπληρώσετε τη φόρµα της ταυτότητας του φορέα µπορείτε να την αποθηκεύσετε προσωρινά, επιλέγοντας «Προσωρινή Αποθήκευση» ή να σβήσετε τα στοιχεία που δώσατε, επιλέγοντας «Αρχικοποίηση Φόρµας» ή «Υποβολή προς έλεγχο» οπότε η ταυτότητα υποβάλλεται προς έλεγχο στην αρµόδια ιεύθυνση. Μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος δεν έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τα στοιχεία του φορέα. Προσοχή: Όταν υποβάλετε την ταυτότητα προς έγκριση (δηλαδή για εγγραφή στο Μητρώο) και µέχρι να γίνει δεκτή, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές. Μόλις η ταυτότητά σας εγκριθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να ενηµερώσετε όλα τα πεδία εκτός από: επωνυµία, ΑΦΜ, έτος ίδρυσης, νοµική µορφή, καταστατικό, έδρα, σκοπός, αντικείµενα, οικονοµικά στοιχεία τελευταίου οικονοµικού έτους). Στη φόρµα της προβολής της ταυτότητας αναφέρεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ταυτότητα: «Αρχική» - Πριν την υποβάλετε προς έλεγχο «Υπό έγκριση». µετά την υποβολή προς έλεγχο «Εγκρίθηκε» - Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος και εγγραφείτε στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων «Απορρίφθηκε» - Εάν δεν εγκριθεί το αίτηµά σας για εγγραφή στο Μητρώο, θα εµφανιστεί η κατάσταση καθώς και η αιτία απόρριψης. Προσοχή: Η αρµόδια υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής δεν θα προβεί σε έλεγχο της ταυτότητας του φορέα και εγγραφή του στο Μητρώο πριν παραλάβει τη φόρµα υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο, συνοδευόµενη από το καταστατικό του φορέα και υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπρόσωπο.

17 5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Προκειµένου να εξετάσει το αίτηµά σας για εγγραφή στο Μητρώο Φορέων η αρµόδια ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πρέπει να λάβει: 1. τη φόρµα της ταυτότητας υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα, η οποία υπέχει θέση αίτησης εγγραφής στο Μητρώο 2. υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, συµπληρωµένη σύµφωνα µε το υπόδειγµα που υπάρχει στο µενού «Ταυτότητα φορέα», µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του 3. επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα. Αφού ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική καταχώρηση της ταυτότητας του φορέα και την υποβάλετε προς έλεγχο πρέπει να τυπώσετε τη φόρµα της ταυτότητας, από το εικονίδιο του εκτυπωτή, επιλέγοντας πάνω δεξιά. Η φόρµα αυτή πρέπει να υπογραφεί από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα και να αποσταλεί µαζί µε την υπεύθυνη δήλωση και το καταστατικό στην αρµόδια ιεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτική.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ. 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΑ 1. Εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων. [σελ. 2] 2. Καταχώρηση προηγούμενων δράσεων [σελ. 2] 3. Καταχώρηση αιτήματος επιχορήγησης [σελ. 3] 4. Επισύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1.

Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Εγχειρίδιο Χρήσης. AbiTECH A.E. Έκδοση 1.1. Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήµατος Προγραµµάτων ΛΑΕΚ 0,45% (Χρήστες Επιχειρήσεων) Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2012 AbiTECH A.E. Κηφισίας & Ευβοίας 3, 151 25 Μαρούσι Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Version1.0 Για υπηρεσίες δόμησης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Γενικά... 3 2 Βασικοί ορισμοί / Σύμβολα... 4 3 Λειτουργία Λογισμικού... 6 3.1 Εισαγωγή στο σύστημα... 6 3.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.)

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Ε.Μ.ΠΑ.) 7/8/2015 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι ο αρμόδιος οργανισμός για την τήρηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ...4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 6 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα... 7 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α : Τρόποι Αναζήτηση... 4 Με Αριθμό Μητρώου... 4 Με Όνομα Μέλους Εταιρείας... 4 Με επωνυμία... 4 Με Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α ΜΕΡΟΣ 5.8 5.8.1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 6 3 ΑΠΑΝΕΣ... 7 3.1 ιακρίσεις απανών...7 3.2 Οι απάνες των Ο.Τ.Α....7 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΠΑΝΗΣ... 8 4.1 Τι είναι η Έκθεση Ανάληψης απάνης...8 4.2 Τι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Έκδοση 1.1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Εγχειρίδιο χρήσης Φοιτητών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 2. ΕΙΣΟΔΟΣ... 8 2.1. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ελεγχόµενης Είσπραξης Υποχρεώσεων Εργοδοτών Τελευταία Αναθεώρηση: 21 Νοεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΣ... 5 3.1 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ34691ΩΓ-8ΩΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Η Εταιρεία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Open Technology Services Η Εταιρεία H O.T.S A.E. είναι σήμερα μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα στους τομείς των Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πληροφορικής και της Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λογισµικό ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ACCOUNTANT ΒΙΒΛΙΑ Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» (ΕΣΗΔΗΣ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Έκδοση: 01.00 20/09/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ...3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα