Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014"

Transcript

1 Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 4 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 2 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου Κωδικός Έργου Συμβατικός κωδικός & Τίτλος Παραδοτέου Έγγραφο Όνομα Αρχείου REMTh SCIENCEprofile v4 (.docx/.pdf) Συντάκτες Γιάννης Τόλιας Συνεισφέροντες Έγκριση / Ημερομηνία Αποδέσμευσης γτ / Χρηματοδότηση Η παρούσα χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 11: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ΠΑΜΘ, του ΕΠ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ» Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημνία Κατάσταση Πρώτη Έκδοση Δεύτερη Έκδοση Προστέθηκαν τα δεδομένα συμβάσεων των ΕΛΚΕ περιόδου Ενσωματώθηκαν σχόλια στην έκδοση 2.0 από ΔΠΘ, ΤΕΙΑΜΘ και ΙΝΑΛΕ Ενσωματώθηκαν δεδομένα για το ΕΚ ΑΘΗΝΑ Παράρτημα Ξάνθης Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

3 Εισαγωγή 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ... 6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ... 6 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ... 8 Αποτύπωση της Ερευνητικής Παραγωγής και Προσδιορισμός του Επιστημονικού Προφίλ της Περιφέρειας... 8 Αξιολόγηση των Μηχανισμών Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκτίμηση της Ανταγωνιστικότητας της Έρευνας Άλλα Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΥΡΗΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ Επιστημονικά Πεδία και Χωρική Εξειδίκευση Αναδυόμενα Επιστημονικά Πεδία Ανάλυση Λέξεων Κλειδιών Περιφερειακή Εξειδίκευση σε σχέση με την Ελλάδα Ερευνητική Αριστεία ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Κατοχύρωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Τεχνοβλαστοί Επιδόσεις Στη Χρηματοδότηση της Έρευνας από Επιχειρήσεις Επιδόσεις σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Ερευνητικά Έργα ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ RIS3KEY ΕΙΣΡΟΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT Δυνάμεις Αδυναμίες Ευκαιρίες Απειλές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑ ΈΤΟΣ ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

4 4 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

5 Εισαγωγή 5 Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα αναφορά αποτελεί ενδιάμεσο παραδοτέο του έργου «Υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου », που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία Θράκη » βάσει της 5808/ Σύμβασης μεταξύ της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της ΕΥΡΩΤΕΚ Ανώνυμος Μελετητική Εταιρεία. Σκοπός της είναι να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί, να παρουσιάσει και να αξιολογήσει δεδομένα που σχετίζονται με τον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τις αλληλεπιδράσεις του με την επιχειρηματικότητα και τη δημόσια διοίκηση που θα τροφοδοτήσουν στη συνέχεια την ανάλυση SWOT σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διαδικασίας RIS3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Η έκθεση δομείται από το παρόν εισαγωγικό κεφάλαιο και στη συνέχεια ως εξής: στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την προσέγγιση που ακολουθήσαμε για την επίτευξη των ειδικών στόχων της αποτύπωσης του περιβάλλοντος όσον αφορά την προσφορά γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και συζητούμε τους τυχόν περιορισμούς της. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε κριτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθοδολογικής μας προσέγγισης και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο εξάγουμε τα κύρια συμπεράσματα προς αξιοποίηση από τις επόμενες φάσεις του Έργου. ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

6 6 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Κεφάλαιο 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ Σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής της Διαδικασίας RIS3 η ανάλυση της προσφοράς γνώσης σε μία περιφέρεια είναι ένα από τα ουσιώδη στοιχεία της αποτύπωσης του περιβάλλοντος που οδηγούν τη διαμόρφωση της στρατηγικής σε επόμενες φάσεις. Τα βασικά σημεία της ανάλυσης είναι «...ανάλυση της εξειδίκευσης των επενδύσεων σε Ερευνά & Ανάπτυξη (Ε&Α), δημοσιεύσεις και αναφορές, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αναφορές ανά πεδίο...» ώστε να δημιουργηθεί ένα σύνολο δεικτών για τα παραπάνω και να συγκριθεί με ευρύτερες γεωγραφικές οντότητες (εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο). «Μια περιφέρεια έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα συγκεκριμένο [επιστημονικό] τομέα εάν εμφανίζει μια άνω του μέσου όρου συγκέντρωση αυτών των δεικτών σε σχέση με την τιμή που λαμβάνει μια χώρα ή μια ομάδα χωρών. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι τέτοια δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μια συγκριτική μορφή (με ορισμένους περιορισμούς), αλλά το μειονέκτημα είναι ότι αντικατοπτρίζει τις δυνατότητες σε Επιστήμη & Τεχνολογία (Ε&Τ) και όχι την εμπορική αξία ή τις προοπτικές της καινοτομίας [...] Είναι πιο ενδιαφέρον να υπολογίσει κανείς τις αλλαγές των δεικτών διαχρονικά υποδεικνύοντας τις τάσεις εξειδίκευσης οι οποίες δίνουν μια προοπτική για την εξέλιξη της εξειδίκευσης μιας περιφέρειας σε Ε&Τ». Ο μεθοδολογικός οδηγός αυτοαξιολόγησης RIS3 KEY που αναπτύχθηκε από τη Joanneum Research Graz, στο πλαίσιο του έργου Drafting and Implementing Smart Specialisation Strategies ( ) του ΟΟΣΑ εξειδικεύει την παραπάνω προσέγγιση θέτοντας τα παρακάτω ερωτήματα που βοηθούν την αποτύπωση της επιστημονικής και τεχνολογικής εξειδίκευσης: 1. Λαμβάνοντας υπόψη τις ακαδημαϊκές αλλά και τις μη ακαδημαϊκές δεξιότητες, την εμπειρία και τη συσσωρευμένη γνώση στην Περιφέρεια, προσδιορίστε έως τρία πεδία στα οποία η Περιφέρεια αριστεύει ή έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί στον παγκόσμιο χάρτη ως ένα αναγνωρισμένο κέντρο αριστείας. 2. Ποιές είναι οι πέντε σημαντικότερες (από απόψεως χρηματοδοτούμενης έ ρευνας, επαρκούς και εξειδικευμένου προσωπικού, επιστημονικών δημοσιεύσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) ερευνητικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια; Πώς εξελίχθηκαν αυτές την τελευταία δεκαετία; 3. Είναι οι παραπάνω δραστηριότητες ανταγωνιστικές σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο; Ποιοί είναι πιθανοί συνεργάτες σας; Ποιοί είναι οι κύριοι ανταγωνιστές σας; Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

7 Μεθοδολογία 7 4. Ποιές αναδυόμενες ερευνητικές ή επιστημονικές ικανότητες εκτός όσων αναφέρονται παραπάνω διακρίνετε στην Περιφέρεια; Ποιές απ' αυτές θεωρείτε ως ιδιαίτερα ελπιδοφόρες για την επόμενη δεκαετία; 5. Πώς θα περιγράφατε την εμπλοκή των Δημόσιων Ερευνητικών Οργανισμών (ΔΕΟ) στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία; Πώς συνδέονται οι εσωτερικές δυνάμεις των ΔΕΟ με την περιφερειακή οικονομία, την παραγωγή και τις υπηρεσίες; 6. Υπάρχει ευθυγράμμιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των ΔΕΟ για Ε&ΤΑ με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας; Τους διατίθενται περιφερειακοί αναπτυξιακοί πόροι για την εφαρμογή της στρατηγική τους για Ε&ΤΑ; 7. Θεωρείτε επαρκές το υπόβαθρο γνώσεων / δεξιοτήτων / ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας για ν' ανταποκριθεί στις σημαντικές / παγκόσμιες κοινωνικές προκλήσεις (γήρανση πληθυσμού / υγεία, κλιματική αλλαγή, αστικοποίηση, ενέργεια, κοινωνικός αποκλεισμός, κ.ο.κ.); Υπάρχει σχετική δραστηριότητα των ΔΕΟ της Περιφέρειας σε συνεργασία με άλλους Ερευνητικούς Οργανισμούς στον κόσμο; 8. Υπάρχει κινητικότητα σε επίπεδο ανθρώπων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα; Αν είναι εφαρμόσιμο, τί ποσοστό των αποφοίτων των ΔΕΟ παραμένει στην Περιφέρεια; Εκπαιδεύονται οι ε ρευνητές (και οι απόφοιτοι, αν είναι εφαρμόσιμο) σε θέματα επιχειρηματικότητας; 9. Θεωρείτε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχεται από τα Ιδρύματα της Περιφέρειας είναι συμβατή με τις ανάγκες της περιφερειακής οικονομίας; Οι απόφοιτοί τους απασχολούνται τοπικά ή αναγκάζονται ν' αναζητήσουν εργασία αλλού; 10. Πόσοι αλλοδαποί Καθηγητές, διακεκριμένοι ερευνητές, και μεταπτυχιακοί φοιτητές εργάζονται στους ΔΕΟ της Περιφέρειας; Ποιά είναι τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζονται ερευνητικά οι ΔΕΟ της Περιφέρειας; 11. Πόσο καλά συνεργάζεται ο ακαδημαϊκός/ερευνητικός τομέας με την περιφερειακή οικονομία; (π.χ., υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες, κοινές ερευνητικές υποδομές, ενεργητική μεταφορά τεχνολογίας, επί συμβάσει έρευνα, ζωντανά εργαστήρια, προγράμματα πρακτικής άσκησης φοιτητών, εκπρόσωποι των επιχειρήσεων στα Συμβούλια Διοίκησης των ΔΕΟ, κ.ο.κ.). Ποιοί οικονομικοί κλάδοι είναι περισσότερο ενεργοί ως προς τα παραπάνω και σε ποιούς υπάρχει περιθώριο για βελτίωση; ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

8 8 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 12. Ποιές είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια ως προς τις επιδόσεις σε θέματα Ε&ΤΑ; Πώς μπορούν ν αντιμετωπιστούν βάσει μιας bottom up στρατηγικής RIS3; ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η προσέγγισή μας για την αντιμετώπιση του ζητήματος της αποτύπωσης της προσφοράς γνώσης στο Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας της ΠΑΜΘ και την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων περιλαμβάνει τις ροές εργασιών που αναλύονται διεξοδικά στις ακόλουθες ενότητες. Α ΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ Ε ΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ Π ΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Π ΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Π ΡΟΦΙΛ ΤΗΣ Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Για την αποτύπωση του συνολικού ερευνητικού προφίλ της Περιφέρειας αλλά και των επιμέρους ερευνητικών προφίλ των ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων της και της έντασης των δικτυώσεων μεταξύ αυτών και ομότιμων φορέων σε άλλες περιφέρειες και στο εξωτερικό, χρησιμοποιήσαμε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα. Τα πρωτογενή δεδομένα προήλθαν από τη βιβλιογραφική βάση δεδομένων Web of Science (WoS) της Thomson/Reuters, όπου αναζητήσαμε και ανακτήσαμε το σύνολο των ερευνητικών δημοσιεύσεων της περιόδου στις οποίες ένας εκ των συγγραφέων είχε δηλώσει στο πεδίο διεύθυνσης την κάποια από τις πόλεις στις οποίες υπάρχουν γνωστά σημεία παρουσίας ακαδημαϊκών / ερευνητικών οργανισμών. Επεξεργαστήκαμε, χρησιμοποιώντας προϋπάρχον ειδικό λογισμικό της Innovatia Systems, τα αρχεία εξόδου της WoS και δημιουργήσαμε τα ακόλουθα έξι βασικά αρχεία: (α) κατάλογος δημοσιεύσεων έτος, τίτλος περιοδικού/συνεδρίου, είδος δημοσίευσης, τίτλος δημοσίευσης, (β) συγγραφείς ανά δημοσίευση και σειρά εμφάνισής τους, (γ) ερευνητικά πεδία ανά εργασία με βάση την κατηγοριοποίηση της WoS, (δ) λέξεις κλειδιά ανά εργασία, (ε) αριθμός αναφορών ανά δημοσίευση και (στ) δεδομένα πεδίου διεύθυνσης των συγγραφέων (οργανισμός, τμήμα / τομέας / εργαστήριο, χώρα). Όλα τα παραπάνω αρχεία συνδέονται μεταξύ τους βάσει ενός μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης κάθε δημοσίευσης που επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυσή τους χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε σχεσιακή βάση δεδομένων. Για τις ανάγκες της ανάλυσης της προσφοράς γνώσης, θεωρώντας τη θεματολογία των επιστημονικών δημοσιεύσεων ως ένδειξη (proxy) της γνώσης κάθε δημόσιου ερευνητικού οργανισμού, αξιοποιήσαμε το αρχείο με την κατάταξη των δημοσιεύσεων ανά ερευνητικό πεδίο που δημιουργεί αυτόματα η WoS χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Η προσέγγιση αυτή έχει περιορισμούς διότι η WoS κατηγοριοποιεί κάθε δημοσίευση σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία με βάση τον τίτλο του περιοδικού ή του συνεδρίου, χωρίς να εισέρχεται σε αναλυτική αξιολόγηση. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει είτε σε γενικόλογες περιγραφές του στυλ "Engineering", "Physics", κ.ο.κ. ή στην ανάθεση πιο ειδικών επιστημονικών πεδίων ανά εργασία χωρίς ωστόσο να είναι βέβαιο ότι κάποια δημοσίευση ανήκει πλήρως σ' αυτά. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι η ανάλυση είναι ενδεικτική, αλλά και πιο λεπτομερής σε σχέση με τις συνήθεις κατατάξεις σε έξι βασικές κατηγορίες (Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Επιστήμες της Γης, Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρωπιστι Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

9 Μεθοδολογία 9 κές Επιστήμες) που χρησιμοποιούνται συνήθως σε έρευνες μεγάλης κλίμακας. Παρόλ' αυτά, οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της κατάταξης απαιτεί σημαντικούς πόρους και χρόνο (π.χ., relevance feedback από τους ίδιους τους συγγραφείς), κάτι που είναι απαγορευτικό στο εύρος αλλά και τα χρονικά περιθώρια του παρόντος Έργου. Σε γενικές γραμμές ισχύουν οι μεθοδολογικές παρατηρήσεις που αναφέρονται από τους Σαχίνη, Μάλλιου, & Χούσο (2012) [σελ ]. Για την αποτύπωση της έντασης των δικτυώσεων των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με ομότιμες οντότητες και επιχειρήσεις αξιοποιήσαμε τα δεδομένα του πεδίου διεύθυνσης των συγγραφέων κάθε δημοσίευσης. Αντίθετα με την περίπτωση των ερευνητικών πεδίων, απαιτήθηκε πολύς χρόνος για data cleaning δεδομένου ότι συναντήσαμε πολλά και σημαντικά προβλήματα στην ενιαία και ομοιόμορφη απόδοση του τίτλου των οργανισμών με έδρα την ΠΑΜΘ στην αγγλική γλώσσα προφανώς με ευθύνη των συγγραφέων. Χρειάστηκε να εξετάσουμε το σύνολο των εγγραφών που προέρχονται από την Ελλάδα και να προβούμε σε προφανείς διορθώσεις στο 60% περίπου των δεδομένων, χρησιμοποιώντας την πιο συχνή εκφορά του τίτλου του κάθε οργανισμού στα αγγλικά. Αντίθετα, δεν προβήκαμε σε διορθώσεις των τίτλων των ξένων (εκτός Ελλάδας) ερευνητικών οργανισμών. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση του αριθμού των ιδρυμάτων του εξωτερικού με τα οποία συνεργάζονται ερευνητικά τα ιδρύματα / οργανισμοί της περιφέρειας και στην υποεκτίμηση, λόγω κατακερματισμού σε πολλά ονόματα, της έντασης των συνεργασιών αυτών. Με τα επεξεργασμένα δεδομένα τροφοδοτήσαμε το λογισμικό ανάλυσης δικτύων *ORA του Carnegie Mellon University για να προβούμε στην απεικόνιση των δικτυώσεων και να υπολογίσουμε διάφορες χρήσιμες μετρικές. Τέλος, για να υπολογίσουμε την περιφερειακή εξειδίκευση σε επίπεδο παραγωγής γνώσης σε σχέση με το σύνολο της χώρας υπολογίσαμε τα τοπικά κλάσματα (location quotients) με βάση τον τύπο: LQ i,j = P ij P i ij P ij j P i,j ij όπου: LQ ij P ij O δείκτης περιφερειακής εξειδίκευσης της Περιφέρειας i για το ερευνητικό πεδίο j, Ο αριθμός των δημοσιεύσεων που προέρχονται από την Περιφέρεια i και ανήκουν στο ερευνητικό πεδίο j. ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

10 10 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Για να κανονικοποιηθούν τα location quotients που προφανώς παίρνουν τιμές στο διάστημα [0, ) ώστε να μπορούν ν αποτυπωθούν γραφικά, χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο μετασχηματισμού LQ n i,j = LQ ij 1 LQ ij + 1 που μετασχηματίζει την περιοχή τιμών [0, ) του δείκτη LQ ij στο [ 1, 1]. Όταν ο κανονικοποιημένος δείκτης παίρνει την τιμή 1, τότε δεν υπάρχει δραστηριότητα στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Τιμές του LQn > 0 υποδηλώνουν συγκέντρωση δραστηριότητας μεγαλύτερη του εθνικού μέσου όρου ενώ αντίθετα τιμές του LQ n < 0 υποδηλώνουν δραστηριότητα μικρότερη του εθνικού μέσου όρου. Σύμφωνα με την πρακτική που ακολουθείται από το JRC, ενδείξεις ισχυρής τοπικής εξειδίκευσης θεωρούνται εκείνες στις οποίες η περιφερειακή δραστηριότητα είναι 50% ισχυρότερη από τον εθνικό μέσο όρο, ήτοι LQ n > (1,5 1)/(1,5 + 1) = 0,5 / 2,5 = 0,2. Υπολογίσαμε τις τιμές του LQ n για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε σύγκριση με το σύνολο της χώρας χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Web of Science τόσο για τα πεδία Subject Codes όσο και για τα Research Areas και βρήκαμε τα τελευταία να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικά. Και στις δύο περιπτώσεις, για να αναδειχθούν οι τάσεις, χρησιμοποιήσαμε δεδομένα δύο μη επικαλυπτόμενων περιόδων: και Α ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΣΜΩΝ Μ ΕΤΑΦΟΡΑΣ Τ ΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Για την αξιολόγηση των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας υιοθετούμε τον σχετικό οδηγό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1 και βασιζόμαστε σε απολογιστικά δεδομένα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών οργανισμών για να υπολογίσουμε τους ακόλουθους βασικούς δείκτες: Αριθμός Συμβάσεων Χρηματοδοτούμενης Έρευνας από επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Πλήθος και οικονομική αξία ανά έτος. Αν τηρούνται δεδομένα θα προχωρήσουμε σε εξειδίκευση (πλήθος, οικονομική αξία) για οργανισμούς με έδρα στην ΑΜ Θ. Ανάλογα με την κωδικοποίηση που τηρείται από τους φορείς, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει περαιτέρω εξειδίκευση σε συμβάσεις συνεργατικής έρευνας, επί συμβάσει έρευνας και σε συμβάσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Αριθμός Αναφορών Εφευρέσεων (invention disclosures) από ερευνητές προς τις δομές μεταφοράς τεχνολογίας των φορέων Ε&ΤΑ ανά έτος. Αριθμός Αιτήσεων για Χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (patent applications) ανά έτος προτεραιότητας. Αριθμός Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας που χορηγήθηκαν (patent grants) ανά έτος προτεραιότητας. 1 European Commission (2009), Metrics for knowledge transfer from public research organisations in Europe, Report from the European Commission s Expert Group on Knowledge Transfer Metrics, European Commission DG Research, Brussels, BE. Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

11 Μεθοδολογία 11 Αριθμός Συμβάσεων Εκχώρησης που εκτελέστηκαν ανά έτος. Εξειδίκευση για οργανισμούς με έδρα την ΑΜ Θ. Έσοδα από Συμβάσεις Εκχώρησης ανά έτος. Εξειδίκευση για οργανισμούς με έδρα την ΑΜ Θ. Αριθμός τεχνοβλαστών που ιδρύθηκαν ανά έτος. Εξειδίκευση με τον αριθμό των τεχνοβλαστών με έδρα την ΑΜ Θ. Η αξιολόγηση της πληρότητας των πολιτικών για τη μεταφορά τεχνολογίας θα γίνει μέσω έρευνας στο διαδίκτυο για την εκτίμηση της κάλυψης των απαιτήσεων της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας και τις δραστηριότητες μεταφοράς τεχνολογίας 2 σε επίπεδο πολιτικών, διαδικασιών και μέσων εφαρμογής. Ε ΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ Α ΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Έ ΡΕΥΝΑΣ Θα αναζητηθούν πρωτογενή δεδομένα των εσόδων από χρηματοδοτούμενη έρευνα ανά πηγή ανά έτος στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και αντίστοιχες δομές των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και θα συσχετιστούν με την ερευνητική παραγωγή ανά επιστημονική περιοχή. Θα αξιοποιηθούν επίσης δευτερογενή δεδομένα πρόσφατων ερευνών του ΕΚΤ και της Rand Europe για τη αξιολόγηση των ερευνητικών πεδίων με προϋποθέσεις αριστείας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σε συνδυασμό με τα πρωτογενή δεδομένα αναφορών (citations) και έντασης συνεργασιών με άριστα ιδρύματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ά ΛΛΑ Θ ΕΜΑΤΑ Θέματα διάχυσης γνώσης από τους ΔΕΟ προς την περιφερειακή οικονομία μέσω κινητικότητας ανθρώπινων πόρων (knowledge spillovers). Θα αξιοποιηθούν δευτερογενή δεδομένα αξιολόγησης των τμημάτων ή των ΔΕΟ που είναι διαθέσιμα από την ΑΔΙ. 2 European Commission (2008), Commission Recommendation on the management of intellectual property in knowledge transfer activities and Code Practice for Universities and Other Public Research Organizations, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg. ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

12 12 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Κεφάλαιο 3 ΕΥΡΗΜΑΤΑ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με μόνιμο πληθυσμό κατοίκους βάσει των δεδομένων της απογραφής του 2011 διαθέτει αρκετά ανεπτυγμένες ακαδημαϊκές δομές και σημαντικά λιγότερες ερευνητικές. Τα ιδρύματα που συγκροτούν τον περιφερειακό μηχανισμό παραγωγής γνώσης στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι: Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) με παρουσία σε Ξάνθη (Πολυτεχνική Σχολή, 5 Τμήματα), Κομοτηνή (Διοίκηση, 4 Σχολές, 7 Τμήματα), Αλεξανδρούπολη (2 Σχολές, 4 Τμήματα) και Ορεστιάδα (1 Σχολή, 2 Τμήματα). Το ΔΠΘ απασχολούσε 811 μέλη ΔΕΠ, εκπαίδευε φοιτητές εντός του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης και απένειμε τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους Ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ανερχόταν σε 1651 εκ των οποίων οι 694 στο Τμήμα Ιατρικής 4, 17 στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας Γενετικής, και 326 στην Πολυτεχνική Σχολή. Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (πρώην ΤΕΙ Καβάλας) με παρουσία 5 σε Δράμα (1 Σχολή, 2 Τμήματα), Καβάλα (Διοίκηση, 2 Σχολές, 5 Τμήματα) και Διδυμότειχο (1 Σχολή, 1 Τμήμα). Το (πρώην) ΤΕΙ Καβάλας απασχολούσε 547 μέλη ΕΠ 6, εκπαίδευε φοιτητές εντός του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης και απένειμε 838 τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους Το Παράρτημα του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ που λειτουργεί από το φθινόπωρο του 2012 σε νέες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων Ξάνθης. Ενσωματώνει το πρώην Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) με έδρα την Ξάνθη που ιδρύθηκε το 1998, εντάχθηκε ως ανεξάρτητο ινστιτούτο στο νυν Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» το 2003 και συγχωνεύθηκε με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου το Μάρτιο του Με τη σειρά του, το ΙΕΛ διατηρούσε επίσης παράρτημα στη Θράκη από το Με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα, στο τέλος του 2012 το Παράρτημα Ξάνθης του ΕΚ ΑΘΗΝΑ απασχολούσε 4 μόνιμους ερευνητές, 5 ά 3 Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ με ενημέρωση το Μάρτιο Σύμφωνα με την ΑΔΙΠ (2011α), σε πολύ μικρό ποσοστό αυτών απονέμεται τελικά ο τίτλος του Διδάκτορα, κι αυτό είναι ένα συστημικό πρόβλημα της ιατρικής εκπαίδευσης έρευνας στο σύνολο της χώρας. 5 Σύμφωνα με τη νέα διάρθρωση που ορίζεται από το ΠΔ87/ Σύμφωνα με δεδομένα που μας κοινοποίησε το ΤΕΙΑΜΘ, στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους ο συνολικός αριθμός των μελών ΕΠ στο Ίδρυμα ανερχόταν σε 99. Οι υπόλοιπο αναφερόμενοι στα στατιστικά της ΕΛ.ΣΤΑΤ. είναι έκτακτο προσωπικό με ότι αυτό συνεπάγεται για τη συνεισφορά τους στην ερευνητική λειτουργία. Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

13 Ευρήματα & Σχολιασμός 13 τομα ως μόνιμο τεχνικό / διοικητικό προσωπικό και 20 επιστημονικούς συνεργάτες με σύμβαση έργου. Το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ αποτελεί τον μοναδικό Ερευνητικό Φορέα στη χώρα που ασχολείται αποκλειστικά με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες σε πλήρη κύκλο: βασική έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα και συστήματα επίδειξης, δημοσιοποίηση, αξιοποίηση και κεφαλαιοποίηση, παραγωγή και υποστήριξη καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, εκπαίδευση και κατάρτιση. Τα πολιτικά (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο) και τα στρατιωτικά νοσοκομεία (492 ΓΣΝ, 212 ΚΙΧΝΕ). Το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (Ν. Πέραμος Καβάλας) του ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ (5 ερευνητές και 3 ειδικοί επιστήμονες στο τέλος του 2010) και τους Σταθμούς Γεωργικής Έρευνας σε Ορεστιάδα, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα. Αν και υπάρχουν μικρές διακυμάνσεις με το χρόνο στους παραπάνω πληθυσμούς, εκτιμούμε ότι το ενεργό ερευνητικό δυναμικό στην ΑΜ Θ ανέρχεται σε περίπου 3100 άτομα ή 0,5% του πληθυσμού. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ Οι ερευνητικές προσπάθειες των ερευνητών εντός του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατά τα έτη είχαν ως αποτέλεσμα δημοσιεύσεις (εκ των οποίων της περιόδου ) που κατανέμονται χρονικά όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1. Ο μέσος ρυθμός αύξησης κατά την περίοδο αυτή υπολογίζεται σε 11,54% έναντι 6,73% σε επίπεδο επικράτειας μία επίδοση που αντανακλά την ισχυρή δυναμική του ερευνητικού δυναμικού της Περιφέρειας και συσχετίζεται άμεσα με την ενίσχυσή του. Η ερευνητική δραστηριότητα των φορέων του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας στην ΑΜ Θ αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 3,6% της Ελληνικής "παραγωγής" στο διάστημα αναφοράς (ελάχιστη τιμή 2.55% το 2000, μέγιστη τιμή 4.34% το 2011). Οι επιπτώσεις των επακόλουθων της οικονομικής κρίσης στον αριθμό των επιστημονικών δημοσιεύσεων είναι εμφανείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο από το 2009 και έπειτα. ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

14 14 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικήςς Μακεδονίας Θράκης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Τ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΜ Θ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ. (ΠΗΓΗ: WEB OF SCIENCE) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ. Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

15 Ευρήματα & Σχολιασμός 15 Στις 3700 δημοσιεύσεις της περιόδου που εξετάζουμε διεξοδικά στη συνέχεια εμφανίζονται ως συγγραφείς ερευνητές που προέρχονται από οργανισμούς που εδρεύουν σε 78 διαφορετικές χώρες. Στις 14 απ αυτές (0,38%) συμμετείχαν άτομα που εργάζονται σε επιχειρήσεις με έδρα την ΑΜ Θ. Οι απ' αυτές προέρχονται αποκλειστικά από την ΑΜ Θ (43,17%), ενώ άλλες προέρχονται από συνεργασία ερευνητών με έδρα την Ελλάδα (34,6%). Το ποσοστό των δημοσιεύσεων που αφορά σε διεθνείς συνεργασίες υπολογίζεται σε 22,37%. Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει τις διαχρονικές τάσεις των παραπάνω μεγεθών. Τα αντίστοιχα δεδομένα που αναφέρονται σε μελέτη του ΕΚΤ για την περίοδο (Σαχίνη, et al., 2012)[Σχ ] δίνουν μέση επίδοση σε επίπεδο χώρας 35% για ελληνικές συνεργασίες και 40% για διεθνείς, γεγονός που σημαίνει ότι το ερευνητικό δυναμικό της ΑΜ Θ είναι στον εθνικό μ.ό. όσον αφορά το βαθμό συνεργασίας με άλλους ερευνητές εντός Ελλάδας ενώ υστερεί σημαντικά σε επίπεδο έντασης διεθνών συνεργασιών. Παρόλ αυτά, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2, οι τάσεις στις διεθνείς συνεργασίες είναι θετικές τα τελευταία 6 έτη: από μερίδιο 19% επί του συνολικού αριθμού δημοσιεύσεων το 2007, αυξήθηκαν στο 32% το Τέλος, το ποσοστό των δημοσιεύσεων στις οποίες συμμετείχαν εταιρείες ανέρχεται σε 0,14% (15 στις 10501) και είναι εξαιρετικά χαμηλό. Οι δέκα χώρες με τις οποίες υπάρχουν εντονότερες ερευνητικές συνεργασίες είναι οι ΗΠΑ (257), η Γερμανία (176), η Αγγλία (170), η Ιταλία (72), η Γαλλία (62), η Ισπανία (58), η Τουρκία (37), ο Καναδάς (34), η Κύπρος (32) και η Ολλανδία (30). Αντίστοιχα, τα ελληνικά ιδρύματα που έχουν τους ισχυρότερους δεσμούς συνεργασίας σε επίπεδο δημοσιεύσεων με το περιφερειακό σύστημα καινοτομίας της ΑΜ Θ είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (439), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (218), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (116), το Πανεπιστήμιο Πατρών (84), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (78) και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (75). Σε χωρικό επίπεδο, στις δημοσιεύσεις της περιόδου εμφανίζονται συγγραφείς με έδρα τον Έβρο στις 1881, την Ξάνθη στις 1198, τη Ροδόπη στις 409, την Καβάλα στις 256 και τη Δράμα στις 80, ένα γεγονός που αναδεικνύει την ύπαρξη ενός δίπολου Ξάνθης Αλεξανδρούπολης που κυριαρχεί στην περιφερειακή παραγωγή γνώσης. ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

16 16 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Το Διάγραμμα 3 παρουσιάζει τη δικτύωση της ΑΜ Θ με τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες σε επίπεδο επιστημονικών δημοσιεύσεων. Όπως είναι αναμενόμενο, κυριαρχούν σε ένταση οι δικτυώσεις με τους ισχυρούς ερευνητικούς πόλους στον ελληνικό χώρο (με φθίνουσα σειρά: Κεντρική Μακεδονία 688, Αττική 599, Κρήτη 179 και Δυτική Ελλάδα 121). Αντίθετα, υπάρχει άνω του αναμενόμενου ένταση συνεργασιών με τη Θεσσαλία (168) και την Ήπειρο (109) που είναι δυσανάλογη με τις επιδόσεις των περιφερειών αυτών σε παραγωγή γνώσης. Το Διάγραμμα 4 παρουσιάζει τη θέση της ΑΜ Θ στον παγκόσμιο χάρτη συνεργασιών σε επίπεδο ερευνητικών δημοσιεύσεων. Είναι ξεκάθαρο ότι σε επίπεδο παραγωγής γνώσης, η ΑΜ Θ είναι περιφερειακός παίκτης σε παγκόσμια κλίμακα και βασίζεται, με εξαίρεση τους άμεσους δεσμούς με τις ΗΠΑ, στις δικτυώσεις της με άλλες ελληνικές περιφέρειες ή ευρωπαϊκές χώρες για τις διεθνείς της συνεργασίες. Ομοίως, είναι ιδιαίτερα ασθενείς οι δεσμοί με τις γειτονικές χώρες με την Τουρκία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 37 (1%) και να ακολουθούν η Βουλγαρία με 14 και η ΠΓΔΜ με 1. Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

17 Ευρήματα & Σχολιασμός 17 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ. Το Διάγραμμα 5 παρουσιάζει τις δικτυώσεις των ιδρυμάτων παραγωγής γνώσης της ΑΜ Θ με αντίστοιχα ιδρύματα στην Ελλάδα και όλον τον κόσμο. Για λόγους ευκρίνειας, έχουν παραλειφθεί δικτυώσεις με ένταση μικρότερη του 15, ήτοι με συχνότητα μικρότερη των 2 δημοσιεύσεων / έτος. Όπως είναι αναμενόμενο, κυριαρχεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε αριθμό συνεργαζόμενων ιδρυμάτων και ένταση συνεργασιών, δεδομένου ότι είναι ο κύριος ακαδημαϊκός και ερευνητικός πόλος στην Περιφέρεια και συνέδραμε στις 3091 από τις 3700 δημοσιεύσεις της περιόδου που εξετάζουμε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

18 18 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Το Διάγραμμα 5 οδηγεί σε μερικές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις: Στο επίπεδο των ενδοπεριφερειακών δικτυώσεων παρατηρούμε ότι τόσο το τέως ΤΕΙ Καβάλας (211 δημοσιεύσεις στην περίοδο αναφοράς) όσο και το τοπικό παράρτημα του ΕΚ ΑΘΗΝΑ (51 δημοσιεύσεις στην περίοδο αναφοράς) διατηρούσαν ισοδύναμες ερευνητικές συνεργασίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο ΠΘ. Το ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης (328 δημοσιεύσεις στην περίοδο αναφοράς) οδηγείται, όπως είναι αναμενόμενο, από την Ιατρική Σχολή του ΔΠΘ με το 50% των δημοσιεύσεών του να είναι κοινές. Ο αριθμός των κοινών δημοσιεύσεων του ΔΠΘ με Πανεπιστήμια που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης 7 είναι ιδιαίτερα περιορισμένος: 15 με το Harvard Univ (#1), 16 με το Oxford Univ (#10), 25 με το U Pennsylvania (#14), 18 με το UCL (#21), 17 με το Imperial College (#24) και 21 με το Univ Gottingen (# ). Ε ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Π ΕΔΙΑ ΚΑΙ Χ ΩΡΙΚΗ Ε ΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Οι 3700 επιστημονικές δημοσιεύσεις της περιόδου κατατάσσονται σε 140 διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τη χωρική εξειδίκευση κάθε περιφερειακής ενότητας για τις 40 σημαντικότερες, από πλευράς αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων, επιστημονικές περιοχές. Όπως είναι αναμενόμενο από τη χωρική διάρθρωση των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που συζητήθηκε νωρίτερα, υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός ανά χωρικό επίπεδο (με εξαίρεση τη Χημεία που είναι υποστηρικτική τεχνολογία). Το επιστημονικό προφίλ της Δράμας περιλαμβάνει τη Δασολογία, την Τεχνολογία Ξύλου και την Οικολογία, η Καβάλα χαρακτηρίζεται από εξειδίκευση σε Θαλάσσια Βιολογία, η Ξάνθη εξειδικεύεται στις επιστήμες μηχανικού, περιβάλλοντος και πληροφορικής, η Ροδόπη στις Επιστήμες Αθλητισμού, Εκπαίδευσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας και ο Έβρος στις Ιατρικές Επιστήμες, τη Μοριακή Βιολογία, τη Γεωπονία και την Τεχνολογία Τροφίμων. Από τα 140 ερευνητικά πεδία στα οποία έχει καταγραφτεί δραστηριότητα στην ΑΜ Θ, στον Έβρο καταγράφεται δραστηριότητα στα 106, στη Ροδόπη 101, στην Ξάνθη 93, στην Καβάλα 66 και στη Δράμα Βάσει της λίστας του Πανεπιστημίου Σαγκάης για το 2012, βλ. για λεπτομέρειες. Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

19 Ευρήματα & Σχολιασμός 19 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Η ΧΩΡΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜ Θ ΜΕ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Επιστημονική Περιοχή Δράμα Καβάλα Ξάνθη Ροδόπη Έβρος Engineering Computer Science Environmental Sciences & Ecology Cardiovascular System & Cardiology Oncology Surgery Neurosciences & Neurology General & Internal Medicine Mathematics Pharmacology & Pharmacy Energy & Fuels Materials Science Respiratory System Water Resources Agriculture Physics Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging Hematology Obstetrics & Gynecology Biochemistry & Molecular Biology Chemistry Sport Sciences Research & Experimental Medicine Urology & Nephrology Geology Biotechnology & Applied Microbiology Gastroenterology & Hepatology Endocrinology & Metabolism Education & Educational Research Construction & Building Technology Pediatrics Business & Economics Telecommunications Marine & Freshwater Biology Microbiology Orthopedics Food Science & Technology Mechanics Pathology Optics Α ΝΑΔΥΟΜΕΝΑ Ε ΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ Π ΕΔΙΑ Για να καταγράψουμε την ύπαρξη αναδυόμενων επιστημονικών πεδίων εξετάσαμε τις χρονοσειρές περιόδου με τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά επιστημονικό πεδίο και χρησιμοποιήσαμε τρεις δείκτες: το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης, το συνδυασμένο ρυθ ΕΥΔ ΠΑΜ Θ, 2013

20 20 Η Προσφορά Γνώσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μό ετήσιας αύξησης (compound annual growth rate ή CAGR) και το ρυθμό αύξησης μεταξύ δύο επικαλυπτόμενων χρονικών παραθύρων ( και ). Ο πρώτος, λαμβάνει υπόψη του τις μεταβολές εντός του εξεταζόμενου χρονικού παραθύρου (που βάσει των δεδομένων στο Διάγραμμα 1 αναμένεται να μην είναι μονότονα αύξουσες) ενώ ο δεύτερος υπολογίζεται μόνο από την αρχική και την τελική τιμή. Τέλος, ο τρίτος, εξετάζει συνολικά τις επιδόσεις πριν και μετά το τοπικό μέγιστο του Οι τρεις δείκτες καταλήγουν σε αντιφατικά αποτελέσματα στο μέσο της κατάταξης ( δημοσιεύσεις) πράγμα που μας οδήγησε να εξετάσουμε τις σχετικές χρονοσειρές και να επιλέξουμε τα επιστημονικά πεδία που δείχνει ο Πίνακας 2. Παρόλ αυτά, η διασπορά έχει πάντα τη μορφή που φαίνεται στο Διάγραμμα 6 που εμφανίζει τις επιδόσεις με βάση τον τρίτο δείκτη. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ 4 ΕΤΩΝ. Το Διάγραμμα 6 αναδεικνύει, στο δεξί τμήμα του, τις βασικές επιστημονικές περιοχές στις οποίες έχει αναπτυχθεί απορροφητική ικανότητα στην ΑΜ Θ (βλέπε και Πίνακας 1 για τις δέκα πρώτες με φθίνουσα κατάταξη) αλλά και τη σημαντική μεταβλητότητα στις υπόλοιπες. Η παρατηρούμενη μεταβλητότητα σημαίνει με τη σειρά της ότι δεν έχουν εμπεδωθεί ακόμα σημαντικές ερευνητικές ομάδες που να θεραπεύουν συστηματικά τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται. Έκδοση 4 15 Ιαν 2014

RIS 3 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ε&Α Δρ Γιάννης Τόλιας tolias@innovatiasystems.eu

RIS 3 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ε&Α Δρ Γιάννης Τόλιας tolias@innovatiasystems.eu RIS 3 Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Ε&Α Δρ Γιάννης Τόλιας tolias@innovatiasystems.eu Κέντρο Διάδοσης Αποτελεσμάτων Ερευνας ΑΠΘ, 24.11.2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενα πλαίσιο αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Οι προτεραιότητες του Σχεδίου Τομεακού Προγράμματος ΕΤΑΚ της ΓΓΕΤ από την προοπτική του ακαδημαϊκού ερευνητικού τομέα στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη Γιάννης Τόλιας 29.11.2013 Περιεχόμενα Προσέγγιση...

Διαβάστε περισσότερα

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 epublishing ΤΟΜΕΑΣ Βιοεπιστημών Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2-21 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης- Η ελληνική έρευνα σε ΤΠΕ: η συμμετοχή στο 7ο ΠΠ και Δείκτες για την έρευνα σε ΤΠΕ 20 Νοεμβρίου 2013 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης EKT: Εθνική Υποδομή για Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015

Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Έρευνας Προκήρυξη 2015 Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί την πρώτη προκήρυξη εσωτερικού προγράμματος χρηματοδότησης της Έρευνας του ΤΕΙ Κρήτης, και απευθύνεται σε μέλη του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

epublishing Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης epublishing 2000-2010 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών Αθήνα 2012 Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ. (2012), Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης

Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στo ΤΕΙ Κρήτης Στο πλαίσιο της Πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 1. Αρχιμήδης Ι και ΙΙ μερικά απολογι στικά στοιχεία Το ΤΕΙ Κρήτης τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης

Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Αποτυπώνοντας την εθνική δραστηριότητα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης Δρ Νένα Μάλλιου Προϊσταμένη Τμήματος Καταγραφής, Μέτρησης & Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ BIC OF ATTIKA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ICT4GROWTH). ΣΤΟΧΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015

Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ Β. ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ ΞΑΝΘΗ 21.10.2015 Το όραμα της Περιφέρειας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010

Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Κέντρο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Κρήτης Σεπτέμβριος 2010 Μονάδες Παραγωγής Γνώσης Χρηματοδότηση Ομάδα Εργασίας Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εκκόλαψη: Υποδομές-Διαδικασίες Αναδιανο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010 Nέα online μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης Τη δεκαπενταετία 1996-2010, οι ελληνικές δημοσιεύσεις τοποθετούνται όλο και καλύτερα στο διεθνές περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-2ΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-2ΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας

Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Προδημοσίευση προκηρύξεων Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας και των εν ισχύ διμερών Συμφωνιών Ε&Τ συνεργασίας με άλλες χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης. Παρουσίαση Εγγράφου. Παναγιώτης Κουδουμάκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Παρουσίαση Εγγράφου 1 ης Εξειδίκευσης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί» Ελληνικές δράσεις για την Εκμετάλλευση και Εμπορευματοποίηση Ερευνητικών προτάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας

Στρατηγική έρευνας. ΤΕΙ Κρήτης. (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας ΤΕΙ Κρήτης Στρατηγική έρευνας (i) Βασικοί άξονες ανάπτυξης έρευνας Η ερευνητική στρατηγική του ΤΕΙ Κρήτης, εκτός από την αναγνώριση της ανάγκης για να ενθαρρύνει την έρευνα που βασίζεται στην επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Εθνικό Σημείο Επαφής. - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής - Ερευνητικό Δυναμικό - Περιφέρειες της Γνώσης - Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Αθήνα, Νοέμβριος 2009 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω: Παράρτημα I: Πηγές Δεδομένων και Μεθοδολογικά Εργαλεία 1. Πηγές Δεδομένων 1.1 Πηγές δεδομένων για ΠΣ και ΑΠΘ Πηγές για τα αναλυτικά στοιχεία του ΑΠΘ συνολικά αλλά και της Πολυτεχνικής Σχολής ήταν οι παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ.

Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. Εμπειρία από την εφαρμογή της αξιολόγησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Έρευνα στο Δ.Π.Θ. ΜΟ.ΔΙ.Π. Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Καραμπίνης Αθανάσιος, Καθηγητής, Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Δ.Π.Θ. Σοφία Μαρσίδου, Εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 2020 & Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης URENIO

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας διαμορφώνουν νέα δεδομένα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D)

Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development, R&D) Οι Howenstine και Zeile (1992) ανακαλύπτουν μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και του συνόλου των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο

Η δικτύωση των ελληνικών περιφερειών στο 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 2016 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα σε υποδομές, δίκτυα και υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Η δικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. -

Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική διερεύνηση. - Σχολή Χημικών Μηχανικών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Περιβάλλον των Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startup) στην Ελλάδα: Μια εμπειρική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ICT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ICT Η στροφή προς τις υψηλές τεχνολογίες, κυρίως στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής (2006-2013) έχει οδηγήσει στην βελτίωση των περισσότερων δεικτών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH )

Π Ρ Ο Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η 2 η Έκδοση (ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ATTIKH ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ημερομηνία: 03 03 2016 15 03 2016 (2 η Έκδοση) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 8 Ιουλίου 2016 Οι επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης Δρ. Εύη Σαχίνη, Δ/ντρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΗ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΗ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350930 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο χεδιασμού για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής τρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πλαίσιο χεδιασμού για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής τρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πλαίσιο χεδιασμού για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής τρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Κώστας Καλούδης Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Τποδομών Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ

ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΑΜΘ 2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) 1 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2012-2013 Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση Μέρος Α : το ευρωπαϊκό & διεθνές πλαίσιο αναφοράς (2001-2012) Διεθνείς & εθνικές βάσεις δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος εκπαίδευση Παρουσίαση Τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ενηµέρωση Γενικά Το Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, του Παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης, οργανώθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη

Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Φαρμακοβιομηχανία και Οικονομική Ανάπτυξη Κωνσταντίνος Παναγούλιας Αναπληρωτής Πρόεδρος ΣΦΕΕ Athens Intercontinental 17 Μαρτίου 2016 Η σημασία του κλάδου φαρμάκων στην Εθνική Οικονομία Οι εξαγωγές φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ)

Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας. & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας OBservatory of INNovation & Entrepreneurship of Crete (ΟΒΙΝΝΕ) Παρατηρητήριο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΟΒΙΝΝΕ) Συμμετέχοντες φορείς: Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.14 10:41:00 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω6009-Τ7Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-ΙΩΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής»

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» ελτίο Τύπου Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης, Κωστή Χατζηδάκη, στην εκδήλωση «Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής» Κυρίες και κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωστάρας Γεώργιος Μονάδα Α Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Email: gkostaras@mou.gr Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up»

«Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» «Η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μία χώρα start up» Σπύρος Ιγνατιάδης Γ. Διευθυντής Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Ο ΣΕΠΒΕ ιστορικό Ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1994. Έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2014 2020 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΜΘ Ξενοδοχείο «Elisso», Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 periferiarxis@pamth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Κωνσταντίνα Χαϊντούτη Πρόεδρος Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 23, Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015 Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα