ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών -ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα «Ανάπτυξη - Συνοχή - Απασχόληση Αγροτικού Χώρου» Ξάνθης ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικού Χώρου Ξάνθης) ΑΠ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 7652/ (ΕΥΔ/ΑΜΘ). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Μελέτη - αξιολόγησης για τη βιωσιμότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης των νέων αγροτικών δραστηριοτήτων (βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, βιολογική αιγοπροβατοτροφία, βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική - πράσινη - εκτροφή κρεοπαραγωγικών βοοειδών) και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες» ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΞΑΝΘΗ 25/04/2013

2 1. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ανάπτυξη - Συνοχή - Απασχόληση Αγροτικού Χώρου Ξάνθης» (ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικού Χώρου Ξάνθης) υλοποιεί την πράξη με τίτλο «Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών -ανέργων και νέων επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα» στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ » - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ». Η ανωτέρω πράξη έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση με βάση την υπ αρ. 7652/ απόφαση ένταξης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε ,00. Βασικός Στόχος της παρέμβασης είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών και μέτρων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και υποβοήθησης της επιχειρηματικότητας, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας 120 ωφελουμένων της περιοχής της Χωρικής Ενότητας Ξάνθης με παράλληλη αξιοποίηση της ενδογενούς δυναμικής του αγροτικού χώρου και της υπαίθρου, την ανάδειξη βιώσιμων αναπτυξιακών προτύπων στην ύπαιθρο με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Έμμεσος στόχος αλλά εξίσου σημαντικής σπουδαιότητας είναι: 1) η δημιουργία μόνιμων δομών δικτύωσης και λειτουργίας φορέων, οι οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και ενεργές και μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, 2) Η ανάπτυξη μέσων, εργαλείων και μεθόδων που θα αξιοποιηθούν σε διαχρονικό πλαίσιο προκειμένου για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της ανεργίας.

3 1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για να ανταπεξέλθει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (που μετέχει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ανάπτυξη - Συνοχή - Απασχόληση Αγροτικού Χώρου» Ξάνθης (ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικού Χώρου Ξάνθης) ως εταίρος) στην υλοποίηση της δράσης και ειδικότερα για την: Εκπόνηση μελέτης - αξιολόγησης για τη βιωσιμότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης των νέων αγροτικών δραστηριοτήτων (βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, βιολογική αιγοπροβατοτροφία, βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική - πράσινη - εκτροφή κρεοπαραγωγικών βοοειδών) και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες είναι απαραίτητη η παροχή από εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών εκπόνησης της παραπάνω μελέτης. Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου θα περιλαμβάνουν: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής θα αναπτυχθεί ένα μοντέλο λειτουργίας και οργάνωσης νέων αγροτικών δραστηριοτήτων. Η μελέτη θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τα παρακάτω με χωρική αναφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης: βασικές δραστηριότητες που μπορεί να αναπτυχθούν στα πλαίσια συγκεκριμένων αγροκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, οι δραστηριότητες αυτές θα αναλυθούν με την υιοθέτηση 2 διαφορετικών σεναρίων (1 αποκλειστικά πρωτογενής παραγωγή και 1 πρωτογενής παραγωγή -μεταποίηση προϊόντων) Ανάπτυξη και αρχές οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία Διαμόρφωση πλαισίου για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για το ενασχολούμενο προσωπικό, καθώς και τα παραγόμενα προϊόντα Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης σε περιοχές παρέμβασης με εδαφολογική μελέτη και κλιματολογική ανάλυση κατάρτιση του προγράμματος καλλιεργειών και δραστηριοτήτων ζωικής παραγωγής, Σχεδιασμός και προσδιορισμός των τελικών παραγόμενων προϊόντων προτεινόμενες μεταποιητικές μονάδες και τεχνικοοικονομικά στοιχεία λειτουργίας τους

4 1.2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η μεθοδολογία υλοποίησης θα περιλαμβάνει: 1. Βιβλιογραφική τεκμηρίωση και Έρευνα γραφείου. Θα συγκεντρωθούν και θα αξιολογηθούν θεωρητικά - τεχνικά στοιχεία που αφορούν σε αντικείμενα νέων αγροτικών δραστηριοτήτων ( π.χ: βιολογικές καλλιέργειες, βιολογική κτηνοτροφία προϊόντα ονομασίας προέλευσης) και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες (π.χ: αρωματικά, ενεργειακά, φαρμακευτικά φυτά, γεωθερμικές καλλιέργειες). 2. Αποτύπωση εν συντομία της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την φυσιογνωμία του αγροτικού τομέα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Θα πραγματοποιηθεί στατιστική ανάλυση στοιχείων που θα αντληθούν από την ΕΣΥΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ), την Περιφέρεια ΑΜΘ, όπως και από διάφορους συλλογικούς και λοιπούς φορείς (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ., Ε.Α.Σ, Ομάδες Παραγωγών κ.α) 3. Ανάλυση τοπικών εδαφοκλιματικών συνθηκών (Βιβλιογραφική καταγραφή) 4. Ανάλυση του Νομοθετικού Περιβάλλοντος σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τις επιδράσεις του στον αγροτικό Τομέα (κατευθυντήριες γραμμές της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής). Διερεύνηση τάσεων σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 5. Ανάλυση Δυνατών Σημείων Αδυνάτων Σημείων Ευκαιριών Απειλών (SWOT ANALYSIS). Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυσης εξωτερικού περιβάλλοντος. Η SWOT analysis θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες (π.χ Γεωθερμία, φυσικό περιβάλλον.) Για την SWOT ανάλυση προτείνεται: έρευνα πεδίου με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Το ερωτηματολόγιο θα απευθυνθεί σε δείγμα βιοκαλλιεργητών, αγροτών και κτηνοτρόφων και θα περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία για την αξιολόγηση αποδόσεων των επιχειρήσεων τους. 6. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης που θα αποτελείται από: (α) Προσδιορισμό Κατευθυντήριων Αξόνων και Παρεμβάσεων, (β) την εξειδίκευση παρεμβάσεων (Πρόταση Αναδιάρθρωσης αγροτικών δραστηριοτήτων, δυνατότητες καθετοποίησης,

5 παρουσίαση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων), (γ) Προτεινόμενα Οργανωτικά σχήματα 7. Συνδυαστική Ανάλυση. Ο συνδυασμός των ανωτέρω θα οδηγήσει στην προσέγγιση και στον προσδιορισμό των μοντέλων ανάπτυξης νέων αγροτικών δραστηριοτήτων (ενδεικτικά: βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, βιολογική αιγοπροβατοτροφία, Πράσινη Βοοτροφία) και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες (ενδεικτικά: αρωματικά, ενεργειακά, φαρμακευτικά και κτηνοτροφικά φυτά) 1.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Το παραδοτέο / προϊόν της Δράσης είναι: Μελέτη - αξιολόγησης για τη βιωσιμότητα και το επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης των νέων αγροτικών δραστηριοτήτων (βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα ονομασίας προέλευσης, βιολογική αιγοπροβατοτροφία, βιώσιμη και φιλοπεριβαλλοντική -πράσινη - εκτροφή κρεοπαραγωγικών βοοειδών) και αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις ενότητες και (ποσότητα: 1) 1.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός: Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν Φ.Π.Α. Ο Συντάξας Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ Νικόλαος Μίχος Υπεύθυνος Δράσης Κωνσταντίνος Σιμιτσής (Δήμαρχος Καβάλας)