Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014"

Transcript

1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) , , , ,68 Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, 0112 άρθρο 31 ΝΔ 4260/62) 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Μισθώματα την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την 0115 τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001) Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν /77 άρθρο 7 Ν. 1428/84) Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 197 ΚΔΚ, 0117 άρθρο 39 Ν 998/79) Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127/75, άρθρο 75 Ν /92, ΚΥΑ 32489/82) Σύνολο , , , ,68 Έσοδα εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων Έσοδα την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001) Τέλη και δικαιώματα εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) Έσοδα την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο Ν. 998/79) Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν /93) Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο Ν. 994/79) Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων 0127 (άρθρο 189 ΚΔΚ) Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο ΚΔΚ) 0129 Λοιπά έσοδα ακίνητα Μισθώματα περίπτερα αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 0,00 0, , ,50 Σύνολο 012 0,00 0, , ,50 Γενικό Σύνολο , , , ,18 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες Τόκοι χρηματικών καταθέσεων λογαριασμού όψεως σε τράπεζες , , , , Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Έσοδα λοιπές κινητές αξίες 023 Έσοδα λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων Σύνολο , , , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 1

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0239 Λοιπά έσοδα κινητή περιουσία 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Σύνολο 023 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Επιδοτήσεις Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996) 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Τέλος καθαριότητας Λαϊκών Αγορών ,23 0, , , Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο 0322 Τέλος ύδρευσης Έσοδα γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των 0323 υδροληπτών 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως Σύνολο , , , ,00 Σύνολο 032 0,00 0,00 0,00 0, Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως Σύνολο 033 0,00 0,00 0,00 0, Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο ,00 300, , , Τέλη χρήσεως υπονόμων 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης Σύνολο ,00 300, , , Γενικό Σύνολο , , , ,24 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977) 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου , , , , Δικαίωμα ενταφιασμού , , , , Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) , , , , Τέλος ανακομιδής , , , , Δικαιώματα τη χρήση οστεοφυλακίων , , , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 2

3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών Τέλος αφής καντηλιών. 0,00 0,00 0,00 0, Τέλος συντήρησης νεκροταφείου 4.000, , , , Δικαιώματα εκ κατασκευής μνημείων 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα τον ιερό ναό του Αγ. Θωμά , , , ,00 Σύνολο , , , , Έσοδα σφαγεία 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων 043 Σύνολο 042 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 0431 Έσοδα ειδικούς χώρους στάθμευσης 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λπ. Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/ /10/1958) Λοιπά έσοδα την εκμετάλλευση έργων και την παροχή 0434 υπηρεσιών Έσοδα παρεχόμενες υπηρεσίες στα πρώην Ν.Π.Δ.Δ , , , ,00 Σύνολο , , , , Έσοδα Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 0441 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Ηλεκτροδοτουμένων , , , , Τέλος Ακίνητης Περιουσίας Μη ηλεκτροδοτουμένων 5.827, , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο παρ. 10 Ν. 2130/93) Σύνολο , , , , Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) , , , ,00 Σύνολο , , , , Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80) , , , , Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, 0463 άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94) Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους 0464 (άρθρο 4 Ν. 1990/90) ΕΣΟΔΑ Σελίδα 3

4 0465 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/90) Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0466 Τέλος παροπλιζομένων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79) Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία 0467 (άρθρο 26 Ν. 1828/89) 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 1.000,00 771, , ,00 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99, 0469 άρθρο 25 Ν. 3468/06) Έσοδα κατανομή τέλους φυσικού αερίου 500,00 0,00 0,00 0, Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη Σύνολο , , , ,00 Σύνολο 047 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80) , , , , Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80) ,00 0, , , Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94) 0514 Λοιποί φόροι 052 Εισφορές Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, 0521 άρθρο 21 Ν. 2508/97) Σύνολο , , , , Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν. 1337/83) 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83) 300,00 711, , , Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (άρθρο 34 Ν. 4067/12) 0525 Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρθρο 19 Ν. 3054/2002) 0526 Έσοδα για δαπάνες μεταφοράς παιδιών δημοτικών παιδικών σταθμών (άρθρων 9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών- βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β )) 0529 Λοιπές εισφορές 053 Δυνητικές εισφορές (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές Σύνολο ,00 711, , ,00 Σύνολο 053 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 4

5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών 061 δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89) , , , , Κ.Α.Π. για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών 7.500, , , , ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91) , , , , ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0,00 0,00 0,00 0, ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) Επιχορήγηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) , , , , Σύνολο , , , ,97 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ. 17 Ν. ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο 062 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο , , , ,97 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Έσοδα μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν /93) 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ) , , , , Έσοδα την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001) ,00 0, , , Έσοδα παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0717 Έσοδα τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΠ - κατανομή του 15% (παρ.19 άρθρο 24 Ν.2130/93) ,00 0, , ,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 11 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ) Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 1112 (άρθρο 2 Ν. 2336/95) Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , ,39 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 5

6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 ΝΔ 221/1974) Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή (άρθρα ΚΒΔΝ) Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300- Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84) , ,83 0,00 0,00 Λοιπά έσοδα εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) Σύνολο , ,83 0,00 0, Έσοδα εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001) 700,00 0, , , Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ,00 0, , ,00 12 Γενικό Σύνολο , , , ,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους Εκλογική Αποζημίωση ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση μαθητών ΟΑΕΔ , , , , Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολικών μονάδων , , , , Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ " , ,30 0,00 0, Επιχορήγηση προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 5μηνης απασχόλησης , , , , Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Επιχορήγηση πρόγραμμα ΕΣΠΑ Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (Παιδικοί Σταθμοί) , , , , Έσοδα προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1214 Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες 1215 Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις Επιχορήγηση τον ΟΣΔΕΛ για αγορά βιβλίων 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι " 0,00 0, , ,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις θεσμοθετημένους πόρους για 131 επενδυτικές δαπάνες Σύνολο , , , ,00 Γενικό Σύνολο , , , , ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων , , , , Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) , , , , Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες 0,00 0, , , Επιχορηγήσεις το Πρόγραμμα «Θησέας» (άρθ Ν. 3274/2004) ΕΣΟΔΑ Σελίδα 6

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα Επιχ. ΣΑΤΑ/Πολιτική Προστασία για αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών θεομηνίες 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση ΣΑΤΑ / Πολιτική Προστασία για πυροπροστασία , ,00 0,00 0, Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδοτήσεις Περιφερειακά επιχειρησιακά 1321 προγράμματα Σύνολο , , , , Χρηματοδοτήσεις Κεντρικούς Φορείς Επιχορήγηση ΥΠΕΚΑ για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση μέσω ΚΑΠΕ για το έργο Εξοικονόμηση ενέργειας Πετρούπολης (συν.) ,32 0,00 1,00 1, Χρηματοδοτήσεις έργων Ε.Ε Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για τη μελέτη στατικής επάρκειας υφιστάμενου κτιρίου στο Ο.Τ , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για τη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας κλειστού γυμναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.000,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για τη μελέτη επίλυσης και επεμβάσεων στο μεταλλικό φορέα στεγάστρου του κλειστού γυμναστηρίου 1ου Λυκείου Πετρούπολης 5.043, ,00 0,00 0, Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ-ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης (συν.) 0,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για τη στατική μελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη του έργου Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για τη μελέτη ενεργειακής δοσης (ΚΕΝΑΚ) και σύνταξη τευχών δημοπράτησης του έργου Κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ ,00 0,00 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για την τεχνική μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης 2ου- 5ου Γυμνασίου και 3ου Γυμνασίου Πετρούπολης , ,29 0,00 0, Επιχορήγηση Μ.Ο.Δ. για τη μελέτη ενίσχυσης στατικού φορέα οθόνης θερινού κινηματογράφου (συν.) 4.692,71 0, , , Χρηματοδοτήσεις έργων Διεθνείς οργανισμούς Επιχορηγήσεις εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων 1325 αναγκών για έργα 1327 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση τον ΟΣΚ για τις αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) , ,09 0,00 0, Χρηματοδοτήσεις το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τις αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) , ,00 1,00 1,00 Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 220 (συν.) , ,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο Δημοτικό Σχολείο (συν.) 1,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την ανάπλαση στο Καμίνι 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τη διαμόρφωση εισόδου θεάτρου Πέτρας 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για τη διαμόρφωση οδών σε ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των Ο.Τ. 204 και 160 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την ανάπλαση οδού Σκουφά (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για κατασκευή παιδικού σταθμού στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 1,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 7

8 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια Επιχορήγηση ΕΣΠΑ για την ανακατασκευή γηπέδων τένις 0,00 0,00 1,00 1, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Χρηματοδότηση ΕΕΤΑΑ για την αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πετρούπολης (συν.) ,11 0,00 1,00 1, Επιχορήγηση ΑΣΔΑ για την μελέτη αγωγών ομβρίων (Β φάση) 0,00 0,00 1,00 1,00 Επιχορήγηση ΑΣΔΑ για την Ανάπλαση οδού Κολοκοτρώνη (Ανατ. Ρωμυλίας-Ελαιών ) 0,00 0,00 1,00 1,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,71 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,71 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες Σύνολο Κ.Α 141 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ Σύνολο Κ.Α 142 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 0,00 0,00 0,00 0, Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93) , , , , Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93) , , , , Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) , , , , Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86) 0,00 0,00 0,00 0, Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81) 0,00 0,00 0,00 0, Έσοδα διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις Έσοδα καταλογιστικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 0, ,00 0,00 0, Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων 0, ,00 0,00 0, Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων Πρόστιμα παραβάσεις νομοθεσίας περί υπαίθριας διαφήμισης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/01) 1.500, , , , Πρόστιμο κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80) 400,00 500, , , Πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων τοπικών κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 650,00 120,00 0,00 0, Πρόστιμα πολεοδομικές παραβάσεις του Ν. 1337/ ,00 0,00 0,00 0, Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 ΚπολΔ) Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 8

9 1522 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98) Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια Σύνολο Κ.Α 152 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα επιχειρήσεις 1611 Έσοδα δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις Έσοδα αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές / διαδημοτικές ή 1612 διακοινοτικές επιχειρήσεις 1613 Έσοδα λοιπές δημοτικές επιχειρήσεις 1614 Έσοδα συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις Σύνολο Κ.Α 161 0,00 0,00 0,00 0,00 Έσοδα δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99) Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94) Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ /67/2002) Έσοδα την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89) Έσοδα συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν. 2539/97) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93) Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 Ν. 1188/81) Λοιπά έσοδα δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων Έσοδα για κάλυψη δαπανών έργων αποχέτευσης 1.000,00 264,00 500,00 500, Λοιπά έκτακτα έσοδα Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος 1691 (άρθρο 6 Ν. 1650/86) Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων 1692 χώρων (άρθρο 16 Ν. 2508/97) 1693 Έσοδα την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν τους λοιπούς 1699 κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α ,00 264,00 500,00 500, Έσοδα υπέρ Δήμου περικοπές απεργιών κλπ 5.750, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 2 Γενικό Σύνολο , , , ,71 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σελίδα 9

10 211 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 2111 Τακτικά έσοδα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , , , , Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 2113 Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα άρδευσης 2114 Τακτικά έσοδα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 1.000,00 611, , , Τακτικά έσοδα Τέλος Ακίνητης Περιουσίας , , , , Τακτικά έσοδα δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές Τακτικά έσοδα εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης 2117 πολεοδομικών σχεδίων 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Τακτικά έσοδα λοιπά έσοδα Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Έσοδα για την καταβολή των μισθωμάτων των σχολείων 5.131,99 0,00 0,00 0,00 Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (αρθ. 27 Ν. 3756/09) , , , ,62 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που 221 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα Σύνολο Κ.Α , , , ,62 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Εσοδα κάλυψης μισθοδοσίας ΚΕΠ 5.000,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έκτακτα γενικευμένα έσοδα (πρωτοβεβαιούμενα) , , , , Έσοδα προερχόμενα ανακύκλωση υλικών 300,00 111, , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα Έσοδα Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών παρελθόντος οικ.έτους , ,00 0,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δάνεια άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή 3112 της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97) Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α 311 0,00 0,00 0,00 0, Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Δάνειο για διάφορες απαλλοτριώσεις και αγορές 1,00 0,00 1,00 1, Δάνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ ,00 0,00 1,00 1,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 10

11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια Δάνειο για την απευθείας αγορά οικοπέδων στο Ο.Τ. 972 ΔΕΛΦΟΙ 1,00 0,00 1,00 1,00 Δάνεια άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/97) Σύνολο Κ.Α 312 3,00 0,00 3,00 3, Γενικό Σύνολο Κ.Α 31 3,00 0,00 3,00 3,00 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 0, , , Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 3215 Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 645,45 165, , , Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 3217 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών , , , , Λοιπά έσοδα Έσοδα μισθώματα ακινήτων , , , , Έσοδα κατάληψη κοινοχρήστων χώρων 6.608,01 62, , , Λοιπά τακτικά έσοδα , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα Πρόστιμο τέλους 2%-5% , , , , Εσοδα κάλυψης δαπάνης έργων αποχέτευσης , , , , Εσοδα κλήσεις , , , , Εσοδα πρόστιμα κανονισμού καθαριότητας 1.325, , , , Λοιπά έκτακτα γενικευμένα έσοδα , , , , Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 4 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , , , Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας ,00 0, , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 11

12 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών , , , ,00 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών 4122 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων , , , , Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λπ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου μισθώσεις ακινήτων , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία , , , , Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/ , , , , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ , , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμιευτηρίου , , , , Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ συμβάσεων 1,5% (μισθωμάτων, κλπ) , , , , Κρατήσεις ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ συμβάσεων 0,5% (μισθωμάτων, κλπ) 6.000, , , , Κρατήσεις υπέρ σωματείου εργαζομένων 7.000, , , ,00 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 3.000,00 258, , , Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/ ,00 0, , ,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή χρημάτων υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 4211 προπληρωμής Επιστροφή χρημάτων υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 683, , , Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0, , , Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον /11652 / 1997) 2.000, , , , Λοιπές επιστροφές χρημάτων 0,00 293,63 0,00 0,00 Επιστροφή χρημάτων δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα 4218 κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων Επιστροφή εισφοράς ΕΔΣΝΑ αγωγή 0,00 0,00 0,00 0, Λοιπές επιστροφές χρημάτων ,00 0, , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 12

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο τακτικά έσοδα 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 5113 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο έκτακτα έσοδα 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , , , Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 5123 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , ,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 13

14 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (ΙΙ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,39 0,00 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,18 0,00 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , , ,00 0,00 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , , ,24 0,00 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , , ,00 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , , ,00 0,00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ , , , ,97 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,71 0,00 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , , ,00 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ , , , ,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , , , ,71 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , , ,00 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 6.750, , , ,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ , , , ,62 0,00 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ , , , ,62 0,00 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ , , , ,00 0,00 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε , , , ,00 0,00 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 0,00 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , , ,00 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , , ,00 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ , , , ,00 0,00 Σύνολο Προϋπολογισθέντων εσόδων , , , ,72 0,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 14

15 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (ΙΙ) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 01 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%) ,00 0, , ,00 0,00 02 Τέλη στάθμευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Τέλος αδειών οικοδομών 1.000,00 771, , ,00 0,00 05 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος 300,00 711, , ,00 0,00 09 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο , , , ,00 0,00 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς , , , ,71 0,00 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων 5 Έσοδα επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1.000,00 264,00 500,00 500,00 0,00 6 Τέλη ρύπανσης 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινοχρ. xώρων 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων καθαρών κερδών επιχειρήσεων των ΟΤΑ) διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,71 0,00 ΕΣΟΔΑ Σελίδα 15

16 00 Γενικές Υπηρεσίες 00-6 Έξοδα χρήσης Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβή Ληξιάρχου 0,00 0,00 0,00 0, Αποδοχές νομικού συμβούλου επί παγία αντιμισθία , , , , Αποδοχές ειδικών συμβούλων , , , , Αποδοχές ιατρού εργασίας 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00 0,00 0,00 0, Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Εργοδοτικές εισφορές νομικού συμβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 1.672,31 805, , , Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συμβούλου υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 6.757, , , , Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συμβούλου υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 512,32 248,70 502,37 502, Εργοδοτικές εισφορές προγράμματος κοινωφελούς εργασίας 5μηνης απασχόλησης υπέρ ΙΚΑ , , , , Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) , , , , Σύνολο Κ.Α , , , ,09 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97) Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97) Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού στο νέο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου 0,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνη επιμόρφωσης οδηγών για την κτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας 3.200,00 0,00 0,00 0,00 Δαπάνη εκπαίδευσης προσωπικού και λοιπών εργασιών στο μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων ΕΞΟΔΑ Σελίδα 1

17 Αμοιβές νομικών 2.000,00 499, , , Αμοιβές συμβολαιογράφων 4.000, , , , Αμοιβές μεταφραστών 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 6.000, , , , Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (προσωρινές διαταγές) 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 175 ΔΚΚ) Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν / 2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ , , , , Αντιμισθία συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο ΚΔΚ) Έξοδα κίνησης προέδρων (άρθρο 4 Ν 2539/97) Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο παρ. 4 ΚΔΚ, Ν 2685/99) Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ Ι.Κ.Α , , , , Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΕΑΥΕΚ 1.006,08 503, , , Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.350,00 718, , , Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών Σύνολο Κ.Α , , , , Λοιπές αμοιβές τρίτων Αμοιβή μελών επιτροπών κατατακτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων 5.500, , , , Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου Σύνολο Κ.Α , , , , Έξοδα για τη χορήγηση στοιχείων Γ.Γ.Π.Σ. (ΚΕΠΥΟ) 1.000,00 0, , ,00 ΕΞΟΔΑ Σελίδα 2

18 Πληρωμή εξόδων για την εκτίμηση ακινήτων σώμα εκτιμητών 2.000,00 578,10 0,00 0, Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού Ορκωτούς Λογιστές χρήσης ,00 0,00 0,00 0, Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού Ορκωτούς Λογιστές χρήσης ,00 0, , , Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των πρακτικών & Ο.Ε , , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , , Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) την είσπραξη τελών και φόρων , , , , Έξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ) Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Παροχές τρίτων Επικοινωνίες Ταχυδρομικά τέλη Ταχυδρομικά τέλη 7.000, , , , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , , ,00 Εργασίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του Δήμου (ταχυμεταφορές 2015) 0,00 0, , , Κινητή Τηλεφωνία Λοιπές Επικοινωνίες Εργασίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΚΕΠ και υπηρεσιών του Δήμου (ταχυμεταφορές 2014) 2.000, , , ,00 Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Φόροι - Τέλη Φόροι Φόροι τόκων Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων , , , , Λοιποί φόροι ΕΞΟΔΑ Σελίδα 3

19 Σύνολο Κ.Α , , , , Διάφοροι φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων - ΕΝΦΙΑ ( Ν. 4223/2013) 0,00 0, , , Τέλος κτηματογράφησης 0,00 0,00 0,00 0, Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 3842/10) 3.000,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμή τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων του Ν /2011 0,00 0,00 0,00 0, Πληρωμή διαφόρων τελών για ακίνητα του Δήμου 2.000,00 0,00 0,00 0,00 Βεβαιωμένες οφειλές της ΔΕΠΑΑΠ έως 31/12/2010 προς το Ελληνικό Δημόσιο ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών Σύνολο Κ.Α ,00 0, , ,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α , , , , Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών για το συνέδριο της ΚΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το συνέδριο της ΚΕΔΕ 0,00 0,00 0,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0,00 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Προμήθεια γεύματος κλπ. στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που θα διεξάγουν τις εκλογές του Μαΐου , ,78 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α , ,78 0,00 0, Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 2.000, , , , Έξοδα αδελφοποιήσεων ΕΞΟΔΑ Σελίδα 4

20 Σύνολο Κ.Α , , , , Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.500, , , , Συνδρομές Internet 1.000,00 0, , , Λοιπές συνδρομές Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών Δημοτικών κτιρίων με κεντρικό σταθμό ,00 794,10 0,00 0, Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών Δημοτικών κτιρίων με κεντρικό σταθμό ,00 0, , , Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α , , , ,00 Σύνολο Κ.Α ,00 0,00 0,00 0, Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων , , , , Έξοδα εκτέλεσης δικαστικής φασης υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , , , Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών Έξοδα δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 500,00 500, Έξοδα συμβολαιογράφων 3.000, ,00 0,00 0, Έξοδα νομικών 1.500,00 450, , , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως Φωτοαντίγραφα & αναπαραγωγές σχεδίων ,00 345,50 0,00 0,00 Δαπάνη έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων ακινήτων του Δήμου. 500,00 0,00 500,00 500, Φωτοαντίγραφα & αναπαραγωγές σχεδίων ,00 0, , ,00 Δαπάνες μεταγραφής συμβολαίων ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο 1.500,00 500,00 0,00 0, Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων , ,40 0,00 0, Προμήθεια πανώ 2.000, , , , Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων ,00 0, , , Δαπάνες κατάργησης και επαύξησης δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 3.000, ,55 0,00 0, Καταβολή αποζημίωσης σε ιδιώτες, λόγω ζημιών εντός των ορίων του Δήμου 1.000,00 0, , , Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους δικαιούχους υπαλλήλους ,00 0,00 0,00 0,00 ΕΞΟΔΑ Σελίδα 5

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012. Διαμ/μένος Προηγ. Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έσοδα Kωδικός Εσόδων Βεβ/ντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67 53.022.950,67 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 53.288.420,17 36.263.133,67 53.022.950,67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμου Φυλής ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Χανιά 10-07-2015 Αρ. Πρωτ: οικ.42275 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 01/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013

Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Δήμος Παλλήνης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 15/11/2013 Κωδικός Περιγραφή Αιτιολογία 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 31.576.656,78 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 15.00 011 Μισθώματα 15.00 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015

Προϋπολογισμός Εσόδων. Οικονομικού Ετους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Προϋπολογισμός Εσόδων Οικονομικού Ετους 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Σελίδα : 2 από 18 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Διαμορφωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014 έως 31-12-2014) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/01/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 126 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (από 01-01-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΔΙΟ. Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΣΧΕΔΙΟ Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα