Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram"

Transcript

1 Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram

2 Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά των ΠΧ Δίνουν ένα εννοιολογικό μοντέλο του συστήματος, με τους όρους οντοτήτων και σχέσεων Τα αναλυτικά διαγράμματα κλάσεων χρησιμοποιούνται από τους προγραμματιστές

3 Περιλαμβάνουν Κλάσεις Διασυνδέσεις (interfaces) Συνεργασίες Εξαρτήσεις, Γενικεύσεις, Συσχετίσεις και Σχέσεις Σημειώσεις και Περιορισμούς

4 Κλάση Κλάση είναι η περιγραφή ενός συνόλου αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά (attributes) και συμπεριφορά (operations).

5 Αντικείμενο Ένα αντικείμενο αναπαριστά μία οντότητα, είτε του πραγματικού κόσμου, είτε όχι. Στη UML, το αντικείμενο αναπαριστάτε ως τετράγωνο, με το όνομα του αντικειμένου υπογραμμισμένο. Object Name

6 Σχέσεις μεταξύ κλάσεων Υπάρχουν δύο τύποι σχέσεων Γενίκευση Συσχέτιση Οι συσχετίσεις χωρίζονται επιπλέον σε Απλή Συσχέτιση Σύνθεση Συγκρότηση

7 Πολλαπλότητα Σχέσεων Η πολλαπλότητα μίας συσχέτισης καθορίζει τον αριθμό των στιγμιότυπων μιας κλάσης με τα οποία μπορεί να συσχετιστεί μια άλλη κλάση. Παραδείγματα: ένα-προς-ένα, ένα-προς-πολλά, πολλάπρος-πολλά και οποιαδήποτε άλλη αριθμητική σχέση. Symbol Meaning Multiplicity 1 One and only one 0..1 Zero or one M..N From M to N * From zero to any positive integer 0..* From zero to any positive integer 1..* From one to any positive integer

8 Κλάση Συσχέτισης Μία κλάση συσχέτισης είναι μια κλάση η οποία μοντελοποιεί την σχέση μεταξύ δύο άλλων κλάσεων. Βρίσκει κυρίως εφαρμογή σε σχέσεις πολλά-προς-πολλά. Οι ιδιότητες της σχέσης είναι οι ιδιότητες της κλάσης συσχέτισης

9 Συγκρότηση (1/2) Συγκρότηση (Aggregation): εκφράζει μια σχέση μεταξύ στιγμιότυπων κλάσεων. Είναι σχέση περιεκτικότητας. Εκφράζει μια σχέση όπου ένα αντικείμενο κλάση-container έχει την ευθύνη να διατηρήσει και να διαχειριστεί αντικείμενα κλάσης-containee τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκτός της κλάσης Container. Τα αντικείμενα (Container και Containees) μπορούν να διαχειριστούν ανεξάρτητα. Τα αντικείμενα (Container και Containees) δεν έχουν κάποια ιδιαίτερα δικαιώματα το ένα στο άλλο.

10 Συγκρότηση (2/2) IS-PART-OF relationships

11 Σύνθεση (1/3) Σύνθεση (Composition): εκφράζει μια σχέση μεταξύ στιγμιότυπων συσχετιζόμενων κλάσεων. Είναι σχέση της μορφής: Σύνθετο Συστατικό Εκφράζει μια σχέση όπου ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης Σύνθετο, έχει την ευθύνη να δημιουργήσει και να αρχικοποιήσει κάθε κλάση- Συστατικό που περιέχει.

12 Σύνθεση (2/3) Η σύνθεση χρησιμοποιείτε σε περιπτώσεις όπου το αντικείμενο κλάση-σύνθετο έχει αποκλειστική πρόσβαση και έλεγχο στο στιγμιότυπο κλάσησυστατικό. Η συμπεριφορά του συστατικού δεν ορίζετε χωρίς την ύπαρξη του σύνθετου. Η συμπεριφορά του σύνθετου είναι ελλιπής χωρίς την ύπαρξη του συστατικού.

13 Σύνθεση (3/3) Ισχυρή συσχέτιση Τα συστατικά δημιουργούνται και καταστρέφονται με τον ιδιοκτήτη τους

14 Συγκρότηση vs. Σύνθεση Η Σύνθεση αποτελεί μια ισχυρή μορφή συγκρότησης Τα συστατικά μπορούν να έχουν μόνο έναν ιδιοκτήτη Τα συστατικά δεν υπάρχουν χωρίς τον ιδιοκτήτη τους Τα συστατικά δημιουργούνται κ καταστρέφονται με τον ιδιοκτήτη τους (π.χ. Μηχανή - Αυτοκίνητο) Στη Συγκρότηση τα αντικείμενα που συμμετέχουν μπορούν να υπάρχουν και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. (π.χ. Μάθημα - Βιβλίο)

15 Γενίκευση - Κληρονομικότητα Η Γενίκευση εκφράζει μια σχέση γονιού - παιδιού μεταξύ των συνδεδεμένων κλάσεων Χρησιμοποιείτε για να υλοποιεί αφαιρέσεις και για να κληροδοτήσει ιδιότητες - συμπεριφορές

16 Γενίκευση - Κληρονομικότητα IS-A relationships

17 Παραδείγματα

18

19

20

21

22 Μεταφορά της UML σε Java

23 Μεταφορα της UML σε Java

24 Μεταφορα της UML σε Java

25 Μεταφορα της UML σε Java Θα έπρεπε να μπεί πίνακας

26 Μεταφορα της UML σε Java

27 Μεταφορα της UML σε Java

28 Μεταφορα της UML σε Java

29 C++ σε UML Class Customer { public: Customer(); Account* getaccount() {return theaccount;} void setaccount(account *value) {theaccount=value;} private: string lastname; string firstname; Account* theaccount; }

30 C++ σε UML class Customer { public: Customer(); Account* getaccount (int index ) {return theaccounts[index];} void setaccount(int index, Account *value){relatedaccount=v alue;} private: string lastname; string firstname; Account* theaccounts[]; }

31 C++ σε UML class Car { public: Car(); Engine* getengine () ; void setengine(engine *value); private: string model; int serialno; Engine* theengine; }

32 C++ σε UML class Car { public: Car(); Engine getengine () ; void setengine(engine value); private: string model; int serialno; Engine theengine; }

33 C++ σε UML class Flight { public: Flight(); bool addpassenger (Passenger p) ; bool removepassenger (Passenger p); private: int flightno; date flightdate; }

34 C++ σε UML class Employee { public: Employee(); void Hire() ; void Fire(); virtual double getsalary(); private: string firstname; string lastname; }

35 C++ σε UML class AdminEmployee: public Employee { public: AdminEmployee(); double getsalary(); private: double salary; double bonus; }

36 Σύντομο Παράδειγμα μιας συνοπτικής μεθοδολογίας ανάπτυξης

37 Περιγραφή Παραδείγματος Κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο Ο υπάλληλος δίνει τα στοιχεία του πελάτη το δωμάτιο (μονό, διπλό κλπ) και την περίοδο. Το σύστημα βρίσκει το δωμάτιο και κάνει κράτηση ή αποφαίνεται πως δεν υπάρχει κατάλληλο δωμάτιο για την περίοδο που προσδιορίστηκε

38 Σκοπός του Παραδείγματος Το παράδειγμα δεν αποσκοπεί στο να κάνουμε ένα πλήρες σύστημα κράτησης δωματίων σε ξενοδοχείο (π.χ. δεν θα ασχοληθούμε με την αποθήκευση των κρατήσεων σε Βάση Δεδομένων). Αποσκοπεί στο να καταλάβουμε: Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαγράμματα ακολουθίας για να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι κατάλληλες κλάσεις και λειτουργίες για τον προγραμματισμό ενός σεναρίου μιας περίπτωσης χρήσης. Την ταυτόχρονη εξέλιξη ενός διαγράμματος κλάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις μιας εφαρμογής Την ροή των μηνυμάτων μεταξύ αντικειμένων

39 Περίπτωση Χρήσης και Σενάρια Κρατήσεις Δωματίων Επιτυχής Κράτηση Δωματίου Υπάλληλος Ανεπιτυχής Κράτηση Δωματίου Ακύρωση Κράτησης Δωματίου

40 Αρχικό Διάγραμμα Κλάσεων Hotel 1..N Room 1 0..N Reservation 1 Client Το ξενοδοχείο έχει πολλά δωμάτια Κάθε δωμάτιο έχει 0 ή περισσότερες κρατήσεις Κάθε κράτηση αφορά έναν πελάτη και ένα δωμάτιο

41 Διάγραμμα Ακολουθίας (1) Reservation Window makereservation (period, client, roomtype,) ReservationWindow: Άλλη μία νέα κλάση. Χωρίς γραφική διασύνδεση ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα. Αυτές οι κλάσεις ονομάζονται «συνοριακές τάξεις» Period: Αυτό είναι μία υποψήφια νέα κλάση; -Έχει δύο ημερομηνίες (αρχής και τέλους). -Έχει την δυνατότητα να μας πει αν μία περίοδος επικαλύπτεται χρονικά από κάποια άλλη περίοδο.

42 Διάγραμμα Ακολουθίας (2) Reservation Window Hotel makereservation(period,client,roomtype) r:=roomsoftype(roomtype) Το ξενοδοχείο έχει δωμάτια διαφόρων τύπων (μονά, διπλά κλπ.). Η αναζήτηση θα γίνει μόνο στα δωμάτια με τύπο ίδιο με αυτόν για τον οποίο ενδιαφέρεται ο πελάτης

43 Διάγραμμα Ακολουθίας (3) Hotel room:room r:=roomsoftype(roomtype) * [forall room in r] free:=available(period) Για κάθε Room στο r έλεγξε αν είναι διαθέσιμο για την περίοδο για την οποία ενδιαφέρεται ο πελάτης.

44 Διάγραμμα Ακολουθίας (4) room:room Reservation * free:=available(period) * ovr:=overlaps(period) Για κάθε μία από τις ήδη υπάρχουσες κρατήσεις για το δωμάτιο έλεγξε αν επικαλύπτει χρονικά την περίοδο για την οποία ενδιαφέρεται ο πελάτης

45 Διάγραμμα Ακολουθίας (5) Reservation Period * ovr:=overlaps(period) ovr:=overlaps(period) Αυτό το period είναι η περίοδος κράτησης αυτού του Reservation Η κράτηση ελέγχει αν επικαλύπτει χρονικά την περίοδο που ενδιαφέρει τον πελάτη, με την σύγκριση με την δική της περίοδο κράτησης.

46 Επιτυχής Αναζήτηση Για κάποιο από τα δωμάτια η available θα επιστρέψει true για την περίοδο που ενδιαφέρει τον πελάτη. Σ αυτή τη περίπτωση δημιουργείται μία νέα κράτηση για την περίοδο που ενδιαφέρει τον πελάτη και προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες κρατήσεις γι αυτό το δωμάτιο.

47 Διάγραμμα Ακολουθίας (6) Hotel room: Room r:=roomsoftype(roomtype) * free:=available(period) [free] Reservation(period, client, room) newr: Reservation addreservation(newr) newr

48 Διάγραμμα Ακολουθίας (7) Reservation Window Hotel makereservation (period, client, roomtype,) makereservation(period,client,roomtype) r:=roomsoftype(roomtype) newr * free:=available(period) newr

49 Τέλος Κράτησης Τελικά το ReservationWindow παίρνει την νέα κράτηση (newr) και εμφανίζει τις πληροφορίες της κράτησης στον υπάλληλο. Για παράδειγμα εμφανίζει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης όπως το ακόλουθο:

50 Διάγραμμα Ακολουθίας

51 Εμπλουτισμός του Διαγράμματος Κλάσεων Ξεκινήσαμε με ένα αρχικό διάγραμμα κλάσεων. Τώρα θα πρέπει να προσθέσουμε σε αυτό όλες τις νέες κλάσεις που ανακαλύψαμε (π.χ. Period, ReservationWindow) καθώς και τις μεθόδους που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της κράτησης (π.χ. την available στην τάξη Room, την overlaps στην τάξη Period κλπ.)

52 Διάγραμμα Κλάσεων [ ]

53 Πρόγραμμα Java Σημείωση: Η βηματική εκτέλεση σε debugger μας επιτρέπει να δούμε την ανταλλαγή των μηνυμάτων μεταξύ των αντικειμένων ακριβώς όπως αυτά απεικονίζονται στο διάγραμμα ακολουθίας.

54 Η κλάση Period import java.util.date; public class Period { private Date startdate; private Date enddate; public Period(Date startdate, Date enddate) { this.startdate = startdate; this.enddate = enddate; } public Date getstartdate() { return startdate; } public Date getenddate() { return enddate; } public boolean overlaps(period p) { Date pstartd = p.getstartdate(); Date pendd = p.getenddate(); if ((pstartd.compareto(startdate)>=0 && pstartd.compareto(enddate)<=0) (pendd.compareto(startdate)>=0 && pendd.compareto(enddate)<=0)) { return true; } return false; } }

55 Η κλάση Room (1) import java.util.vector; import java.util.enumeration; public abstract class Room { public final static int SINGLE_ROOM = 1; public final static int DOUBLE_ROOM = 2; private Vector reservations; private String name; public Room(String name) { reservations = new Vector(); this.name = name; } public Reservation[] getreservations() { Object[] o = reservations.toarray(); Reservation[] r = new Reservation[o.length]; System.arraycopy(o, 0, r, 0, o.length); return r; }...

56 Η κλάση Room (2) public void addreservation(reservation r) { reservations.add(r); } public boolean available(period p) { Enumeration e = reservations.elements(); } while (e.hasmoreelements()) { Reservation r = (Reservation) e.nextelement(); if (r.overlaps(p)) { return false; } } return true; public String getname() { return name; } } abstract public int getroomtype();

57 Οι κλάσεις DoubleRoom και SingleRoom public class DoubleRoom extends Room { /** Creates a new instance of DoubleRoom */ public DoubleRoom(String name) { super(name); } public int getroomtype() { return Room.DOUBLE_ROOM; } } public class SingleRoom extends Room{ /** Creates a new instance of SingleRoom */ public SingleRoom(String name) { super(name); } public int getroomtype() { return Room.SINGLE_ROOM; } }

58 Η κλάση Client public class Client { private String name; private String telephone; /** Creates a new instance of Client */ public Client(String name, String telephone) { this.name = name; this.telephone = telephone; } public String getname() { return name; } } public String gettelephone() { return telephone; }

59 Η κλάση Reservation public class Reservation { private Period period; private Client client; private Room room; } public Reservation(Period period, Client client, Room room) { this.period = period; this.client = client; this.room = room; } public Client getclient() { return client; } public Period getperiod() { return period; } public Room getroom() { return room; } public boolean overlaps(period p) { return period.overlaps(p); }

60 Άλλες κλάσεις Υπάρχουν επίσης άλλες δύο κλάσεις: Η συνοριακή κλάση ReservationWindow που είναι το παράθυρο μέσω του οποίου γίνεται μία κράτηση Η βασική κλάση Hotel που αποτελεί και το σημείο εισόδου στο πρόγραμμα

(Απλή) Κληρονομικότητα

(Απλή) Κληρονομικότητα Πολλαπλή κληρονομικότητα, υςχετίςεισ μεταξύ κλάςεων ΟΝΣΟΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡ/ΜΟ C++ Μ. Ρήγκου (rigou@ceid.upatras.gr) (Απλή) Κληρονομικότητα Student + calctuition(): double GraduateStudent + calctuition(): double

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ζητείται να αναπτύξετε λογισμικό ελέγχου για τον Πίνακα Αναχωρήσεων ενός αεροδρομίου ακολουθώντας τη διεργασία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ

Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Σεμινάριο για τον τομέα Πληροφορικής της ΤΕΕ Θέμα: Διδασκαλία των βασικών εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας Java και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος BlueJ 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων

Φροντιστήριο 5. Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική Ενότητα: Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς Θέμα: Διαγράμματα αλληλεπίδρασης και καταστάσεων Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Φθινόπωρο 2006 ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Φροντιστήριο 5 Ημερομηνία: 01/12/2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα σε επίπεδο μοντέλου» Μανδρώζος Ασημάκης Α.Μ. 610

«Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα σε επίπεδο μοντέλου» Μανδρώζος Ασημάκης Α.Μ. 610 Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» «Αντίστροφη μηχανίκευση συστημάτων διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες. των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα : Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων για τηλεϊατρικές υπηρεσίες των σπουδαστών : ΑΓΓΕΛΙΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ RATIONAL ROSE Το path που ακολουθούμε για να ανοίξουμε το εργαλείο είναι: Start All Programs Lab Programs Rational Software Rational Rose Enterprise Edition 1 ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δηµιουργία και χρήση λειτουργικών µονάδων δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών που δεν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διπλωματική Εργασία του Θωμά Σέγκουλη (ΑΕΜ: 1224) Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών της Ευρώπης και της Μεσογείου Αξιοποίηση και παρουσίαση δεδομένων. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PhytoKaryon: Μία κυτταρολογική βάση δεδομένων των φυτών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ANDROID ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΛΗΣΕΩΣ ΤΑΧΙ Πτυχιακή Εργασία Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java

Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java Ενότητα 1 Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας 1.1 Εισαγωγή Καλώς ήρθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Java» του Εργαστηρίου Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη web εφαρμογής για τη διαχείριση πελατολόγιου ασφαλιστικών συμβούλων ΠΟΛΙΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών

Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιλογή βέλτιστης διαδρομής χρησιμοποιώντας καταγραφή κυκλοφοριακών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα