ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/4-08-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ."

Transcript

1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19362/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ & ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ) Στην Αθήνα σήμερα 30 Ιανουαρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 107/ απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελούμενη από τους : Κορμπάκη Κωνσαντίνο, πρόεδρο Τσολακίδου Ευαγγελία, μέλος Φουλίδου Ειρήνη, μέλος Η επιτροπή αφού μελέτησε τις παρακάτω ενστάσεις και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και συζήτησε διεξοδικά επ αυτών, έκρινε τα εξής: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μπαλάφα Αικατερίνη (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη κατατάχτηκε στον πίνακα. Φροξυλιάς Παναγιώτης (αριθμ. πρωτ. 2/32318/ ) ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση του ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος Τίγκα Μαρία του Λεωνίδα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Μύθη Αγγελική (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Μπαλογιάννη Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31706/ ) ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά έκρινε ως μη συναφές το πτυχίο της ενιστάμενης. Μανώλη Αστερία (αριθμ. πρωτ. 2/31713/ ) ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν υπέβαλλε την αίτηση της ηλεκτρονικά από δικό της λάθος χειρισμού.

2 Ρόπη Ουρανία (αριθμ. πρωτ. 2/31763/ ) ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε την ανεργία του κ. Κλήμη Αθανάσιου για τον οποίο έγινε η ένσταση. Μακρή Κωνσταντία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Λάιου Μαρία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 178/ απόφαση αφαιρούνται από όλους τους αιτούντες για το μάθημα της πληροφορικής τα 5 μόρια. Γκαραβέλος Ευάγγελος (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το συγκεκριμένο πεδίο τροποποιείται ενώ τα άλλα παραμένουν ως έχουν. Ασμίνη Ελευθερία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος της. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε γιατί στο πεδίο επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο δεν μοριοδοτείται η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή. Ως προς το δεύτερο σκέλος η επιτροπή μοριοδότησε την γνώση της ενιστάμενης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Σ.Ε.Π. συνεπώς και ως προς αυτό το πεδίο η ένσταση της απορρίπτεται. Δημόκας Γεώργιος (αριθμ. πρωτ. 2/31714/ ) ΣΔΕ ΒΟΛΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται και ως προς τα τρία σκέλη της. Η πρωτοβάθμια επιτροπή μοριοδότησε σωστά τον ενιστάμενο. Λάκκα Αχιλλεία (αριθμ. πρωτ. 2/31689/ ) ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος δεν προσκομίζει βεβαιώσεις για τις ώρες προϋπηρεσίας αλλά μόνο υπεύθυνη δήλωση. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά δεν έλαβε υπόψη της την υπεύθυνη δήλωση του ενιστάμενου. Διατσίδης Ιωάννης (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση του ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος Καραγεωργόπουλος Χρήστος (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ως προς το πρώτο σκέλος σωστά η πρωτοβάθμια επιτροπή θεώρησε μη συναφές το μεταπτυχιακό. Ως προς το δεύτερο σκέλος η ένσταση απορρίπτεται γιατί οι ώρες του προσμετρήθηκαν σωστά.

3 Γκουντουβά Μαριάννα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάσμενη δεν υπέβαλλε την αίτηση της ηλεκτρονικά από δικό της λάθος χειρισμού. Γιαννακοπούλου Μαρία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε ως προς αυτό. Η επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση ως προς το δεύτερο σκέλος της και τροποποίησε τα αντίστοιχα πεδία. Σαμπανίκος Ιωάννης (2/31723/ ) ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή έκρινε σωστά. Κύρου Σταυρούλα (30775/ ) ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος της. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Ως προς το δεύτερο σκέλος η ένσταση έγινε δεκτή από την επιτροπή και τροποποιήθηκαν τα αντίστοιχα πεδία. Αναγνώστου Ιωάννα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Κόκοβα Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31729/ ) ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται και ως προς τα δύο σκέλη. Ως προς το πρώτο σκέλος της η ενιστάμενη μοριοδοτήθηκε σωστά από την πρωτοβάθμια επιτροπή. Ως προς το δεύτερο σκέλος η μοριοδότηση της Τζίκα Κυριακής που επανελέγχθηκε από την επιτροπή ενστάσεων κρίθηκε σωστή. Λύτρα Γεωργία (αριθμ. πρωτ. 2/31633/ ) ΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε την αίτηση της κ. Ζάχου Γεωργίας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Φλέσσας Νικόλαος (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά δεν έλαβε υπόψη της τη βεβαίωση που επικαλείται ο ενιστάμενος. Μπινιάρη Καλλιόπη (αριθμ. πρωτ. 2/31717/ ) ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν διαθέτει αντίστοιχο με την ειδικότητα

4 πτυχίο το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την ένταξη της στους πίνακες και τη μοριοδότηση της. Σωστά έκρινε η πρωτοβάθμια επιτροπή. Δαμάλα Παρασκευή (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Λαλούσης Στυλιανός (αριθμ. πρωτ. 2/31727/ ) ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά έκρινε ότι το μεταπτυχιακό του ενιστάμενου δεν είναι συναφές. Πόθος Στέφανος (αριθμ. πρωτ. 2/31699/ ) ΣΔΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή μοριοδότησε σωστά τον ενιστάμενο. Λαφαζάνου Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31668/ ) ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Στο φάκελο της δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις που επικαλείται η ενιστάμενη. Δημητρακοπούλου Αναστασία (αριθμ. πρωτ. 2/31686/ ) ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή και τροποποιούνται τα αντίστοιχα πεδία. Θωμοπούλου Θεοδώρα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά προσμέτρησε τους μήνες ανεργίας της ενιστάμενης και μοριοδότησε ανάλογα. Παπαδόπουλος Ιωάννης (αριθμ. πρωτ. 2/31726/ ) ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή μοριοδότησε σωστά τον ενιστάμενο. Μπαρμπάκος Απόστολος (αριθμ. πρωτ. 2/31665/ ) ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία πρώτοι όσοι έχουν πτυχίο α ανάθεσης. Δημάκου Παναγιώτα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται ως γενική και αόριστη. Τζεβελέκος Παναγιώτης (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή μοριοδότησε σωστά.

5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Πετρίδου Λυδία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται και ως προς τα δύο σκέλη. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά έκρινε μη συναφές το μεταπτυχιακό της ενιστάμενης και προσμετρήθηκαν σωστά οι ώρες της στο διδακτικό αντικείμενο. Ιωάννου Ναταλία (αριθμ. πρωτ. 2/31701/ ) ΣΔΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το αντίστοιχο πεδίο τροποποιείται. Χατζακιάννης Ιωάννης (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΞΑΝΘΗΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση του ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος Κεραμάρης Γεώργιος (αριθμ. πρωτ. 2/31710/ ) Η ένσταση απορρίπτεται ως μη αρμοδίως υποβληθείσα. Καραγιάννη Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31792/ ) ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Σωστά μετρήθηκαν από την επιτροπή μόνο οι ώρες από εκπαίδευση ενηλίκων. Θεοδοσιαδου Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31920/ ) ΣΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά έκρινε ότι το σεμινάριο που επικαλείται η ενιστάμενη δεν είναι σχετικό με την επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο. Σιδηροπούλου Κυριακή (αριθμ. πρωτ. 2/31761/ ΣΔΕ ΣΑΠΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 178/ του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφαιρούνται από όλους τα πέντε (5) μόρια της γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τριβυζαδάκης Νικόλαος (αριθμ. πρωτ. 2/31663/ ) ΣΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Το σύνολο των μορίων του ενιστάμενου είναι σωστό. Σωτηριάδης Ιωάννης (αριθμ. πρωτ. 2/31622/ ) ΣΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά δεν προσμέτρησε τη

6 επικαλούμενη από τον ενιστάμενο βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου διότι δεν είναι συναφής με την διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κολοκύθα Χρυσηίς (αριθμ. πρωτ. 2/31611/ ) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά υπολόγισε τα μόρια της ενιστάμενης ως προς τις βεβαιώσεις που επικαλείται. Σιαφάκα Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31639/ ) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης. Τσολχά Όλγα (αριθμ. πρωτ. 2/31615) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται γιατί στο πεδίο επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο δεν μοριοδοτούνται η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή και η διδασκαλία στα φροντιστήρια. Φυσσέα Νικολέτα (αριθμ. πρωτ. 2/31624/ ) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση της γίνεται δεκτή. Το αντίστοιχο πεδίο τροποποιείται. Κολοκύθα Διονυσούλα (αριθμ. πρωτ. 2/31614/ ) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια σωστά μοριοδότησε την ενιστάμενη στα πεδία που επικαλείται με την ένσταση της. Κυριλή Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31752/ ) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε στην ενιστάμενη στο πεδίο της εμπειρίας στην τυπική εκπαίδευση. Ντόκας Ιωάννης (αριθμ. πρωτ. 2/31623/ ) ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση γίνεται δεκτή και ως προς τα δύο σκέλη της. Τα αντίστοιχα πεδία τροποποιούνται. Μαντζίλα Αικατερίνη (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει όσον αφορά τη μοριοδότηση της ενιστάμενης στο πεδίο επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ως προς την διδακτική της εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση σωστά έκρινε η πρωτοβάθμια επιτροπή. Κατόπιν τούτου τροποποιείται το πεδίο επιμόρφωση στην εκπαίδευση ενηλίκων. Κουτσοπούλου Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31685/ ) ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ. (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς το πρώτο σκέλος της.

7 Προσμετρήθηκε το επικουρικό διδακτικό έργο διότι είναι αποτυπωμένο σε ώρες. Ως προς τα επόμενα δύο σκέλη της απορρίπτεται διότι από τις επικαλούμενες βεβαιώσεις δεν προκύπτουν ώρες. Το αντίστοιχο πεδίο τροποποιείται. Χάιδας Αλέξανδρος (αριθμ. πρωτ. 2/31669/ ) ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Το επικουρικό διδακτικό έργο προσμετράται μόνο όταν είναι αποτυπωμένο σε ώρες. Τροποποιείται το αντίστοιχο πεδίο. Βαμβακά Σπυριδούλα (αριθμ. πρωτ. 2/31702/ ) ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε το φάκελο της ενιστάμενης ως προς το πεδίο της επιμόρφωσης (εκπαίδευση ενηλίκων διδακτικό αντικείμενο). Ως προς το δεύτερο σκέλος απορρίπτεται η ένσταση γιατί η επιτροπή ενστάσεων δεν επαναμοριοδοτεί ολόκληρο τον φάκελο. Δημητρέλου Αργυρώ (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΠΑΤΡΑΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή προσμέτρησε σωστά τα μόρια της ενιστάμενης στις θεματικές ενότητες που επικαλείται η ενιστάμενη. Μπουρούνη Πηνελόπη (αριθμ. πρωτ.. 2/31790/ ) ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά έκρινε ότι η ενιστάμενη δεν έχει τα τυπικά προσόντα. Τζεβελέκου Φωτεινή (αριθμ. πρωτ. 2/31687/ ) ΣΔΕ ΠΥΡΓΟΥ (ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά προσμέτρησε τους μήνες ανεργίας της ενιστάμενης όταν ελέγξε την αίτηση της. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Σαραντινού Αικατερίνη (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ).. Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Κοκκορής Σωτήριος (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση του ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος Στεργιοπούλου Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31988/ ) ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Έχουν καταμετρηθεί σωστά οι ώρες από την πρωτοβάθμια επιτροπή. Κατρακάζου Ιωάννα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Έχουν καταμετρηθεί σωστά οι ώρες από την πρωτοβάθμια επιτροπή.

8 Αμανατίδου Μυροφόρα (αριθμ. πρωτ. 2/31986/ ) ΣΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη κατατάχτηκε στους προσωρινούς πίνακες. Ιννίνου Σταματία (αριθμ. πρωτ. 2/31956/ ) ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε τους κ.κ. Παξινό Χριστόδουλο και Ξενάκη Μαρία για τους οποίους έγινε η ένσταση. Ζαχαρίου Πελαγία (αριθμ. πρωτ. 2/32001/ ) ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή μοριοδότησε σωστά τα πεδία που επικαλείται η ενιστάμενη. Τσακίρη Γεωργία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται και ως προς τα δύο σκέλη. Ως προς το πρώτο γιατί ο φάκελος της ενιστάμενης ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε η ενιστάμενη κατατάχθηκε στους πίνακες. Ως προς το δεύτερο σκέλος η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε το μεταπτυχιακό της κ. Ζαχαρίου Πελαγίας. Νικοπούλου Ευστρατία (αριθμ. πρωτ. 2/31989/ ) ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά υπολόγισε τις ώρες στην τυπική εκπαίδευση της Μαγγίνα Χρυσάνθης για την οποία έγινε η ένσταση. Μεταξιώτη Ευθυμία (αριθμ. πρωτ. 2/31987/ ) ΣΔΕ ΣΑΜΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρωτοβάθμια επιτροπή σωστά μοριοδότησε τα μεταπτυχιακά των τριών πρώτων υποψηφίων για τους οποίους έγινε η ένσταση. Χαβιαρά Αικατερίνη (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΧΙΟΥ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη κατατάχτηκε στους προσωρινούς πίνακες. Μπόη Μαρία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΧΙΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη κατατάχτηκε στους προσωρινούς πίνακες. Ψυχιάς Σπυρίδων (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΧΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος κατατάχτηκε κανονικά στους προσωρινούς πίνακες. Ψυχιάς Ιωάννης (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΧΙΟΥ (ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος του ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος κατατάχτηκε κανονικά στους προσωρινούς πίνακες. Τάμαρη Σοφία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΧΙΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Ο φάκελος της ελέγχθηκε από την πρωτοβάθμια επιτροπή, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη κατατάχτηκε στους προσωρινούς πίνακες.

9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γιανναδάκη Κυριακή (αριθμ. πρωτ. 2/31990/ ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν υπέβαλε ηλεκτρονικά την αίτηση της από δικό της λάθος χειρισμού. Μανιωράκη Ιωάννα (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Σακαβάρα Ευαγγελία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Τσιριγωτάκη Μαρία (αριθμ. πρωτ. 2/31666/ ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Λυγεράκη Μαρία (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση της ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και η ενιστάμενη Λασηθιωτάκη Ροδάνθη (αριθμ. πρωτ. 2/31985/ ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) Η ένσταση απορρίπτεται ως ασαφής. Βλαχάκη Ελένη (αριθμ. πρωτ. 2/31661/ ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση απορρίπτεται γιατί στο πεδίο επιμόρφωση στο διδακτικό αντικείμενο δεν μοριοδοτείται η επιμόρφωση στην ειδική αγωγή. Θεμελής Αχιλλέας (αριθμ. πρωτ. 2/31636/ ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται ως προς το πρώτο σκέλος διότι σύμφωνα με την υπ αριθμ. 178/ του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αφαιρούνται από όλους τα πέντε (5) μόρια της γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ως προς το δεύτερο σκέλος διότι η αίτηση του ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος Ματαλλιωτάκης Δημήτριος (αριθμ. πρωτ. 2/31612/ ) ΣΔΕ ΤΥΛΙΣΟΥ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Η αίτηση του ελέγχθηκε, μοριοδοτήθηκε και ο ενιστάμενος

10 ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ Παλιεράκη Καλλιόπη (αριθμ. πρωτ / ) ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Τροποποιούνται τα αντίστοιχα πεδία. Μαρεντάκης Ιωάννης (αριθμ. πρωτ. 2/31703/ ) ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ). Η ένσταση γίνεται δεκτή. Τροποποιείται το αντίστοιχο πεδίο. Πρώιμος Κωνσταντίνος (αριθμ. πρωτ. 2/31725/ ) ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν γίνεται ανάθεση του αντικειμένου της αισθητικής αγωγής σε αιτούντες με πρώτο πτυχίο στην κοινωνιολογία. Η αίτηση του είναι εκτός προκήρυξης. Ματαλιωτάκη Κωνσταντίνα (αριθμ. πρωτ. 2/31798/ ) ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ). Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν υπάρχει η επικαλούμενη εξαίρεση στην προκήρυξη. Κανέλλου Ευφροσύνη (αριθμ. πρωτ. 2/31764/ ) ΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ). Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν φαίνονται οι ώρες απασχόλησης της από την σύμβαση που προσκομίζει ούτε υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστούν. Η επιτροπή ενστάσεων Κορμπάκης Κωνσταντίνος (πρόεδρος) Τσολακίδου Ευαγγελία (μέλος Φουλίδου Ειρήνη (μέλος)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 602/11/25284/02-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30-01-2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που ορίστηκε με την 107/4/21-12-11 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελούμενη από τους:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΚΑΙ ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Την Παρασκευή 14-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αθήνα, 04/08/2011 Αρ. Πρωτ: 19391 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση 602.7.30437/04/06/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 19/11/2012 Αρ. Πρωτ: 602/15/34140 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις)

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις) ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις) ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 04/06/2013 Αρ. Πρωτ: 602/7/30437 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aρ. Πρωτ. 25579 Aθήνα, 6/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Aρ. Πρωτ. 27414 Aθήνα 19/10/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά ΤΕΥΧΟΣ 131 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ Εκατοστή τριακοστή πρώτη ηλεκτρονική έκδοση εβδομαδιαίας εφημερίδας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά τεύχος 131 προκηρύξεις Πίνακας περιεχομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ : 30/08/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ : B130339 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: Αθήνα: Αριθμ. Πρ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ημερομηνία : 20/06/2013 Αρ.Πρωτ. : 51989 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/07/2014 Αρ. Πρωτ: 660/6/41612 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα