Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των :"

Transcript

1 Πρακτικό επιτροπής εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση /04/06/2013 Η επιτροπή που ορίστηκε με την 1184/61/ Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ συνεδρίασε την Πέμπτη για να εξετάσει τις παρακάτω ενστάσεις, που υποβλήθηκαν επί των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις Υπευθύνων Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας και Υπευθύνων Οργάνωσης σύμφωνα με την πρόκληση /04/06/2013, τα οποία αναρτήθηκαν στις 2/12/2013 και 4/12/2013. Η επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω για τις ενστάσεις των : Σταυροθεοδώρου Ευθυμία για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57212/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η επιμόρφωση υπολογίζεται στις 1400 ώρες και η προϋπηρεσία σε 37 μήνες. Σκαβέντζου Μορφούλα για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57212/ ) : Η ένσταση απορρίπτεται. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων. Μπράχου Νικολέτα για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57322/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι η προϋπηρεσία υπολογίζεται σε 37 μήνες. Ζήση Αντιγόνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: (57211/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η σύμφωνη με την πρόσκληση προϋπηρεσία είναι 10,5 μήνες. Ελένη Ασημακοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57165/ ) : Σύμφωνα με την πρόσκληση η ενιστάμενη έχει δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους. Ο συνυποψήφιος κατά του οποίου ενίσταται έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Περσεφόνη Βελώνα για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57124/ ) Η ένσταση απορρίπτεται η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με κάρτας ανεργίας. Δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων. Αναστασία Κώτσια για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης: (57126/ ) Το μεταπτυχιακό δεν κρίνεται συναφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. Η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Αλέξανδρος Καπατσούλιας για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57122/ ) : Τα Α (1), (2) και (3) που αναφέρει στην ένστασή του δεν προκύπτουν από τις βεβαιώσεις που έχουν υποβληθεί. Ως προς το Α(4) υπολογίζονται 145 ώρες επιμόρφωσης. 1

2 Ως προς το Β της ένστασης: Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο ενιστάμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους. Κατά τα άλλα του Β, η ένσταση απορρίπτεται. Σύμφωνα με την πρόσκληση, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Κωνσταντίνα Ζερδέβα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57142/ ): Η ένσταση ως προς την επαγγελματική εμπειρία απορρίπτεται διότι δεν αφορά διοίκηση και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η ένσταση ως προς την επιμόρφωση απορρίπτεται διότι δεν είναι σχετική με την απαιτούμενη από την πρόσκληση. Αθηνά Καπατσώλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( ) Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν αφορά οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων. Μελπομένη Καρβέλη για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57135/ ) Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά εκ των υστέρων. Βλασσοπούλου Κωστούλα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57145/ ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι το αντικείμενο των επιμορφώσεων δεν συμφωνεί με τα απαιτούμενα της πρόσκλησης. Γεωργία Μπάντιου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57143/ ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι η επαγγελματική εμπειρία δεν αφορά οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δεν γίνονται δεκτά δικαιολογητικά. Καλυψώ Τρισσοπούλου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57180/ ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η γνώση Η/Υ δεν πιστοποιείται σύμφωνα με το ΑΣΕΠ. Γεωργία Σκιαδά για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57177/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή και πρέπει να υπολογιστεί το ποσοστό του μέλους πολύτεκνης οικογένειας. Χατζηχρυσάφη Βασιλική για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57167/ ) Η ένσταση απορρίπτεται. Εχει μοριοδοτηθεί ορθά η επιμόρφωση και η επαγγελματική εμπειρία. Αριστογένη Βασιλική για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57146/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει διότι έχει 150 ώρες επιμόρφωσης σχετικής με τα απαιτούμενα της πρόσκλησης. Το μεταπτυχιακό δεν κρίνεται συναφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 2

3 Ειρήνη Γεωργάκη για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57214/ ) : Η ένσταση απορρίπτεται, η μοριοδότηση των κκ Γεωργάκη και Ξελυσσάκτη είναι ορθή. Σαρδέλη Αθανασία για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57157 και 57161/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς τα προαπαιτούμενα. Η ενιστάμενη έχει ανεργία 18 μηνών, επίπεδο ξένης γλώσσας Β2 αλλά όχι τριτεκνία. Παρασκευή Σακλαμάκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57451/ ) Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει τα προαπαιτούμενα (βεβαίωση ανεργίας, πιστοποίηση χρήσης Η/Υ). Χριστίνα Κανελλοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57173/ ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι δεν αποδεικνύεται η γνώση χρήσης Η/Υ. Από την αναλυτική βαθμολογία που κατατέθηκε δεν προκύπτουν 4 τουλάχιστον μαθήματα πληροφορικής ή γνώση χειρισμού Η/Υ. Μαρία Κουρκουμέλη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (57134/ ) Η ένσταση απορρίπτεται. Έχει μοριοδοτηθεί ορθά η επιμόρφωση και η επαγγελματική εμπειρία διότι δεν είναι σύμφωνα με τα απαιτούμενα από την πρόσκληση. Μούκος Εμμανουήλ για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57194/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η συνολική επιμόρφωση είναι 375 ώρες. Ιωάννα Δάρρα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56609/ ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Ταμπακοπούλου Χριστίνα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57776/ ): Η ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Μεσσήνη Γεωργία για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57743/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη έχει 60 μήνες προϋπηρεσία. Φωκιανού Ελένη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57752/ ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει το προαπαιτούμενο τίτλο σπουδών. Αθηνά Πυλαρινού για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57742/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Η ενιστάμενη μοριοδοτείται για το Δήμο Παλλήνης ως κάτωθι : Μοριοδοτείται το πτυχίο, η ξένη γλώσσας σε επίπεδο Γ2, ανεργία 1 αλλά δεν υπάρχει πιστοποιητικό για την οικογενειακή κατάσταση. Πηνελόπη Αδαμοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57819 / ) ένσταση απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Η 3

4 Νικόλαος Χειμωνίδης για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57744/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Ως προς την επιμόρφωση αναγνωρίζονται στον ενιστάμενο 175 ώρες. Ως προς την ένσταση κατά της κ Αικατερίνης Γιαννούση, γίνεται δεκτή. Η κ Αικατερίνη Γιαννούση πρέπει ν απορριφθεί καθώς δεν ήταν άνεργη την περίοδο υποβολής της αίτησης. Μπακή Σωτηρία για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57169/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι η ανεργία της ενιστάμενης είναι άνω των 18 μηνών. Παναγιώτης Κώτσης για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57772/ ): Η ένσταση απορρίπτεται. Ο ενιστάμενος έχει μοριοδοτηθεί με 5 μόρια για την ξένη γλώσσα. Επιπλέον, το 18 που αναγράφεται στους πίνακες κατάταξης στους προηγούμενους υποψηφίους στο πεδίο ανεργία αφορά μήνες και όχι μόρια. Τέλος, η επιμόρφωση του ενιστάμενου δεν είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη από την πρόσκληση. Μαρία Κιτσικούδη για Υπεύθυνη οργάνωσης (57745/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως κάτωθι: Ανεργία 18 μήνες, Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ, ξένη γλώσσα Γ2 και πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης. Κωνσταντίνα Βαγιώτα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57746/ ): Η ένσταση απορρίπτεται. Οι μήνες ανεργίας που επικαλείται η ενιστάμενη έχουν μοριοδοτηθεί. Ιβάνα Αγαθή Σαλβανού για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57648/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την πρόσκληση. Η σχετική με την πρόσκληση επιμόρφωση υπολογίζεται σε 195 ώρες. Η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται σε 38,5 μήνες. Αθανασία Αναστασίου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56631/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζονται δύο μήνες και ως προς την επιμόρφωση αναγνωρίζονται 415 ώρες. Ευμορφία Δημητρίου Χριστίδη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56865/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές και η επιμόρφωση υπολογίζεται σε 400 ώρες. Γεωργίου Ευαγγελία για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57127/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η επιμόρφωση υπολογίζεται σε 1200 ώρες. Θωμαή Δημητριάδου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57215/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές. Η επιμόρφωση υπολογίζεται σε 150 ώρες. Ως προς την ένσταση κατά των κκ Αικατερίνης Γιαννούση και Πηνελόπης Δακοπούλου γίνεται δεκτή. Οι κκ Αικατερίνη Γιαννούση Πηνελόπη Δακοπούλου δεν ήταν άνεργες κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης. 4

5 Μαρία Δημολιού για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57216/ ) : Η επιμόρφωση υπολογίζεται σε 465 ώρες. Η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται σε 85 μήνες. Παυλίνα Μιλτιάδου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57164/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή. Το μεταπτυχιακό κρίνεται συναφές Μαρία Καραμάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (58224/ ): Η ένσταση ως προς τη μοριοδότηση της ανεργίας απορρίπτεται διότι οι 4 μήνες συνεχούς ανεργίας μοριοδοτούνται με μία μονάδα και όχι με 15. Η επαγγελματική εμπειρία δε συμφωνεί με την απαιτούμενη από την πρόσκληση. Η ένσταση απορρίπτεται. Ντενίς Βάια Δάκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57178/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την επιμόρφωση και αναγνωρίζονται 25 ώρες. Επίσης ως προς την επαγγελματική εμπειρία αναγνωρίζονται 60 μήνες. Ευθαλία Κολιοπούλου για Υπεύθυνη Οργάνωσης ( 57160/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Η επιμόρφωση της ενισταμένης υπολογίζεται σε 200 ώρες. Η Επαγγελματική εμπειρία της πρώτης στον πίνακα υπολογίζεται σε 9 μήνες. Γεώργιος Λύχνος για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57150/ ) : Ο ενιστάμενος να έχει πρόσβαση στα δικαιολογητικά της συνυποψηφίας. Η συνυποψήφια έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Η επιμόρφωση του ενιστάμενου υπολογίζεται σε 35 ώρες. Η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι σύμφωνη με την απαιτούμενη από την πρόσκληση. Καλαματιανού Ελεονώρα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57156/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Η ενιστάμενη έχει πτυχίο. Οι μήνες ανεργίας είναι πάνω από 18. Η επιμόρφωση υπολογίζεται σε 25 ώρες. Δεν έχει επαγγελματική εμπειρία σύμφωνη με την πρόκληση. Ωστόσο δεν έχει προσκομίζει πιστοποίηση χρήσης Η/Υ και δεν έχει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειρήνη Παναγιωτοπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56608/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: : Η ενιστάμενη έχει πτυχίο και πιστοποίηση χρήσης Η/Υ. Οι μήνες ανεργίας είναι 4. Δεν προσκομίζει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Δεν έχει μεταπτυχιακό. Εχει ξένη γλώσσα σε επίπεδο Β2 και έχει 30 μήνες προϋπηρεσία και 600 ώρες επιμόρφωση σύμφωνη με την πρόσκληση. Παπαδημητρίου Αλτάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56836/ ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η πρόσκληση αναφέρει ότι το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να συνάψει δύο παράλληλες συμβάσεις όχι ότι δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει δύο θέσεις. Μαρία Μαρουλάκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57765/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Τα προαπαιτούμενα υπάρχουν, η 5

6 ενιστάμενη έχει 10 μήνες ανεργία, δεν υπάρχει τριτεκνία, το μεταπτυχιακό είναι μη συναφές και η ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2. Μαρίνα Κοζανίδη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: (56627/ ): Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει προσκομίσει σχετική βεβαίωση. Σοφία Σαρηγεωργίου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57207/ ): Η ένσταση κατά του κου Φραγκιουδάκη σχετικά με την επαγγελματική εμπειρία γίνεται δεκτή, οι μήνες υπολογίζονται σε 24. Η ένσταση κατά του κου Φραγκιουδάκη σχετικά με την επιμόρφωση γίνεται επίσης δεκτή, οι ώρες επιμόρφωσης υπολογίζονται σε 75. Χαρά Βαμβακά για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56585/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Τα προαπαιτούμενα υπάρχουν, η πολυτεκνία ισχύει, η ιδιότητα του μέλους της μονογονεϊκής δεν ισχύει, το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές, η επιμόρφωση είναι 325 ώρες και η ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2. Ευαγγελία Καραμάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (58226/ ) : Η ένσταση απορρίπτεται, διότι ο αναφερόμενος από την ενιστάμενη έχει μοριοδοτηθεί ορθά. Ιωάννα Γουλαπτσή για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57149/ ) : Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την πολυτεκνία, η ενιστάμενη έχει την πολυτεκνική ιδιότητα. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την επαγγελματική εμπειρία. Ειρήνη Σωτηροπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57176/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Το μεταπτυχιακό είναι συναφές, η επιμόρφωση 625 ώρες, η ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2, η εργασιακή εμπειρία δεν είναι συναφής με την προκήρυξη. Μαυρογιάννης Γεώργιος για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57210/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι συναφής με την προκήρυξη. Εκκεκάκη Ελισσάβετ για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57222/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και η ενιστάμενη μοριοδοτείται ως εξής: Έχει τα προαπαιτούμενα, ανεργία 2 μήνες, επιμόρφωση 494 ώρες, πιστοποίηση γνώσεων Η/Υ σύμφωνη με ΑΣΕΠ, Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, αγγλικά επίπεδο C2 και εμπειρία 57 μηνών. Μπαλτά Ευτυχία για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56583/ ): H ένσταση απορρίπτεται καθώς η Βεβαίωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν αντιστοιχεί σε εξαμηνιαίο μάθημα. Ελένη Καρακατσάνη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57162/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Μεταπτυχιακό συναφές, επιμόρφωση 50 ώρες, επαγγελματική εμπειρία 28 μήνες 6

7 Ειρήνη Κοστρίβα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57131/ ): Η ένσταση απορρίπτεται διότι το μεταπτυχιακό δεν είναι συναφές με την προκήρυξη. Βασιλική-Ελευθερία Φράγκου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57130/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: υπάρχουν τα προαπαιτούμενα, μήνες ανεργίας 11, έχει πτυχίο ΑΕΙ, έχει τριτεκνία και ξένη γλώσσα σε επίπεδο C2. Ευάγγελος Βρυώνης για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57129/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: έχει τα προαπαιτούμενα, ανεργία 14 μήνες και τριτεκνία. Νικολέττα Ζιγκρικά για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57244/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Επιμόρφωση 450 ώρες. Έλενα Γκαρτζονίκα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57121/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή ως προς την ανεργία. Η ενιστάμενη έχει ανεργία πάνω από 18 μήνες. Ωστόσο, δεν γίνεται δεκτή η ένσταση ως προς τα άλλα σημεία διότι δεν υπάρχει πιστοποιητικό για τριτεκνία. Επιμόρφωση και επαγγελματική εμπειρία δεν είναι σύμφωνες με την προκήρυξη και ορθά δεν μοριοδοτήθηκαν. Ταγάρα Ιωάννα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57152/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή διότι το μεταπτυχιακό είναι συναφές. Αναστασία Πρίντζιου για Εκπαίδευσης (57128/ ): Η αίτηση γίνεται δεκτή εν μέρει και υπολογίζεται ως εξής: Μεταπτυχιακό συναφές, επαγγελματική εμπειρία 11 μήνες, επιμόρφωση 195 ώρες. Δημήτριος Γραμμενούδης για Υπεύθυνος Οργάνωσης (57148/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται η επιμόρφωση 300 ώρες. Ελένη Τσαμασφύρα για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (57144)/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: επιμόρφωση 186 ώρες, επαγγελματική εμπειρία 0 μήνες καθώς δεν μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία. Το μεταπτυχιακό δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν μοριοδοτείται. Ανθή Νικολαϊδου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57158/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Επιμόρφωση 129 ώρες, επαγγελματική εμπειρία 65 μήνες. Ευαγγελία Μπεναβέλη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57218/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: επιμόρφωση ώρες 225, επαγγελματική εμπειρία 4 μήνες. Χριστιάννα Παππά για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56775/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: ανεργία 16 μήνες, έχει πτυχίο ΑΕΙ, επιμόρφωση ώρες, ξένη γλώσσα Β2. 7

8 Αλέξανδρος Ζεϊμπέκης για Υπεύθυνος Εκπαίδευσης (56862/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή, έγινε επανακαταμέτρηση και οι συνολικές ώρες επιμόρφωσης είναι 219. Ιωάννα Έρση Περβολαράκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57172/ ): Η ένσταση κατά της άλλης υποψήφιας απορρίπτεται καθώς από τη διοικητική επαλήθευση και βάσει της βεβαίωσης που προσκόμισε οι μήνες ανεργίας έχουν υπολογιστεί σωστά. Όσον αφορά στο αίτημα γιαεπανεξέταση όλων των αιτήσεων απορρίπτεται ως ατεκμηρίωτο σύμφωνα με την προκήρυξη. Ζεϊμπέκη Κατερίνα για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (56580/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και οι ώρες επιμόρφωσης είναι 219. Γεωργία Λελέ για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56906/ ) Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής : επαγγελματική εμπειρία μήνες 65,5, επιμόρφωση 600 ώρες αλλά η τριτεκνία απορρίπτεται. Σβιτλάνα Γκλάντκα για Υπεύθυνη Οργάνωσης (57582/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει και μοριοδοτείται ως εξής: Επαγγελματική Εμπειρία 10 μήνες και επιμόρφωση 20 ώρες. Αθηνά Λουκίδη για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56597/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει. Οι ώρες είναι επιμόρφωσης 1200 αλλά δεν υπάρχει συναφής επαγγελματική εμπειρία. Σωτηρία Λυμπεροπούλου για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57220/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Διαθέτει όλα τα προαπαιτούμενα, μεταπτυχιακό μη συναφές, επιμόρφωση 0 ώρες, διδακτική εμπειρία 0 ώρες, μήνες ανεργίας 16, ξένη γλώσσα επίπεδο Β2 και πολυτεκνία. Ειρήνη Χρυσοστομίδη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57154/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή. Οι μήνες ανεργίας είναι 17 και το μεταπτυχιακό είναι συναφές. Ειρήνη Μακαρίου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56750/ ): Η ένσταση γίνεται δεκτή εν μέρει : ώρες επιμόρφωσης 100. Απορρίπτεται ως προς την επαγγελματική εμπειρία. Γαλάτεια Κοράκη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης (57153/ ): Η ένσταση απορρίπτεται ως ατεκμηρίωτη σύμφωνα με την προκήρυξη. Μαριάννα Μυτιληναίου για Υπεύθυνη Οργάνωσης (56596/ ): H ένσταση απορρίπτεται, δεν υπάρχουν αντίστοιχες βεβαιώσεις. 8

9 Δήμητρα Λάζαρη για Υπεύθυνη Εκπαίδευσης ( 57139/ ) : Η ενιστάμενη έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δικαιολογητικά των συνυποψηφίων. Η ένσταση απορρίπτεται ως προς την κ Αγγελική Γαλάνη διότι έχει ανεργία πάνω από 18 μήνες. Ως προς τον κ Σακελλαρίου Αθανάσιο, έχει μοριοδοτηθεί ορθά πλην της τριτεκνίας, που δεν ισχύει. Ως προς την επιμόρφωση, δεν μπορούν να μοριοδοτηθούν βεβαιώσεις που κατατέθηκαν εκ των υστέρων με την ένσταση και δεν κατατέθηκαν με τον αρχικό φάκελο. Ως προς την επαγγελματική εμπειρία, ισχύει το ίδιο και επιπλέον δεν μοριοδοτείται η διδακτική εμπειρία. Αικατερίνη Χατζηδάκη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: Η ένσταση γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται ως εξής: Έχει τον προαπαιτούμενο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανεργία, δεν έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, δεν αναγνωρίζεται η ιδιότητα μέλος μονογονεϊκής και τρίτεκνης οικογένειας, η σχετική με την πρόσκληση επιμόρφωση 150 ώρες, η εμπειρία δεν είναι σύμφωνη με την πρόσκληση και η ξένη γλώσσα είναι επίπεδο Β2. Ευαγγελία Πρίντεζη για Υπεύθυνη Οργάνωσης: Η ένσταση απορρίπτεται. Η ενιστάμενη δεν έχει καταθέσει φάκελο. Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κορμπάκης Τα μέλη Σοφία Βαρουξή Αικατερίνη Σύρρου 9

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30-01-2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, που ορίστηκε με την 107/4/21-12-11 απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ αποτελούμενη από τους:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα 8/7/2013 Αρ. Πρωτ: 602/10/36944 Στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 27/06/2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 6617 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 7/06/014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού Καπετάν Βάρδα 26 Νέος Κόσμος, ΤΚ 117 44, Αθήνα Τηλ./Fax: 210 9016677 www.tacthellas.org tacthellas@gmail.com Αθήνα, 19-10-2012 Αρ.Πρωτ. 96 Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ:1/2207/ 103/28.08.14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285

Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 02-10-2012 Αρ. Πρωτ.: 602/12/25285 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 611/12-7-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Λάρισα σήμερα 12/7/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π. μ. στο γραφείο του Προϊσταμένου του Τμήματος, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 20/11/2014 Αρ. Πρωτ: 660/17/79656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η ΧΕΝ Ελλάδος Ανακοινώνουν Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ανέργων ατόμων (επιδιώκεται η εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr

Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333. Email : endrasei@hol.gr ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»(36) Ταχ.Δ/νση : Θερμοπυλών 15 Τ.Κ. : 371 00 Αλμυρός Πληροφορίες: κ. Κων/νος Ζούπης Τηλέφωνο : 24220 29333 Email : endrasei@hol.gr Αλμυρός 13/01/2012 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 606/248/23068/05-09-21012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα 30 Οκτωβρίου 2012 συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 09-10-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/11/71074 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για θέσεις ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης του Έργου: «Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου. χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Σελίδα1 Δικαιούχος: ΣΥΝΕΙΡΜΟΣ αμκε Διεύθυνση: Συγγρού 32, 42 100, Τηλέφωνο: 24310-73374 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: km@syn-eirmos.gr Ιστοσελίδα: www.syn-eirmos.gr, 18/7/2014 Αριθμ. Πρωτ.:424 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ 2. ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ.πρωτ: 59144 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ηµ/νία: 24/07/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015

PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 PRAKSIS Αθήνα, 06/07/2015 Ταχ. Δ/νση : Στουρνάρη 57, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. : 10432 Πληροφορίες: κ. Δανάη Βαλλιανάτου E MAIL: d.vallianatou@praksis.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη

Διαβάστε περισσότερα