ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502. Περιληπτικό Εγχειρίδιο"

Transcript

1 Περιληπτικό Εγχειρίδιο ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Audiophile 31-Band and 15-Band Stereo Graphic Equalizer with FBQ Feedback Detection System

2 2 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Περιεχομενα Σας ευχαριστούμε... 2 Σημαντικ οδηγ ασφαλε... 3 Νομική αποκήρυξη Εισαγωγη Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Θέση σε λειτουργία Εγγύηση Το εγχειρίδιο Στοιχεια Χειρισμου kαι Συνδεσεις Μπροστινή πλευρά Πίσω πλευρά Πρόσθετα στοιχεία χειρισμού του FBQ Limiter Γεννήτρια θορύβου Τμήμα Subwoofer Παραδειγματα Εφαρμογων Χρήση του συστήματος αναγνώρισης συχνοτήτων ανάδρασης FBQ Εγκατασταση Τοποθέτηση σε Rack Συνδέσεις ήχου Προδιαγραφές Σας ευχαριστούμε Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε με την αγορά αυτού του Equalizer. Αυτό το Equalizer High-End 2-καναλιών βασίζεται στη μακροχρόνια εμπειρία μας στον τομέα της τεχνολογίας φίλτρων. Τα αναλογικά και ψηφιακά Equalizer της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο σε ονομαστά στούντιο, συστήματα ήχου και ιδρύματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Κατά τη σύλληψη των μοντέλων ULTRAGRAPH PRO θέσαμε, όπως και στα υπόλοιπα προϊόντα μας, τις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις χωρίς συμβιβασμούς για το χειρισμό, τη χροιά του ήχου, τα προδιαγραφές και την επεξεργασία.

3 3 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Σημαντικ οδηγ ασφαλε Προσοχη Τερματικά σημειωμένα με το σύμβολο φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα αρκετής ισχύος για να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Χρησιμοποιείτε μόνο υψηλής ποιότητας διαθέσιμα στο εμπόριο καλώδια ηχείων με προ-εγκατεστημένα βύσματα ¼" TS. Οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση ή τροποποίηση πρέπει αν διεξάγεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί, όπου εμφανίζεται, για τις σημαντικότερες οδηγίες χειρισμού και συντήρησης στα συνοδευτικά έντυπα της συσκευής. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Προειδοπο Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Για τις εργασίες επισκευής πρέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Προειδοπο Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία. Επίσης η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό που στάζει ή εκτοξεύεται, ενώ επάνω στη συσκευή δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως π.χ. βάζα. Προειδοπο Οι παρούσες οδηγίες σέρβις απευθύνονται αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε εργασίες σέρβις στη συσκευή, που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Επισκευές πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό. 1. Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες. 2. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες. 3. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες. 5. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. 6. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί. 7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 8. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως π.χ. καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπες ή λοιπές συσκευές (ακόμη και ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα. 9. Μην αχρηστεύετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας ενός φις συγκεκριμένης πολικότητας ή ενός φις με γείωση. Ένα βύσμα συγκεκριμένης πολικότητας διαθέτει δύο ελάσματα, όπου το ένα έχει μεγαλύτερο μήκος από το άλλο. Ένα φις με γείωση διαθέτει δύο ελάσματα και μια τρίτη προεξοχή γείωσης. Το έλασμα μεγαλύτερου μήκους ή η τρίτη προεξοχή αποσκοπούν στην ασφάλειά σας. Εάν το φις που παρέχεται δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευθείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας. 10. Τοποθετήστε το καλώδιο δικτύου έτσι ώστε να προστατεύεται από το να πατηθεί, να είναι μακριά από αιχμηρές γωνίες και από το να πάθει ζημιά. Παρακαλούμε προσέχετε για επαρκή προστασία, ιδιαίτερα στο πεδίο των βυσμάτων, των καλωδίων επέκτασης και στη θέση εξόδου του καλωδίου δικτύου από τη συσκευή. 11. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα με άθικτο προστατευτικό αγωγό στο ηλεκτρικό δίκτυο. 12. Αν το κύριο βύσμα τροφοδοσίας ή ένα βύσμα συσκευής απενεργοποιεί τη μονάδα λειτουργίας, θα πρέπει αυτό να είναι πάντα προσβάσιμο. 13. Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά πρόσθετα εξαρτήματα/ αξεσουάρ που προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 14. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται με καροτσάκι, βάση, τρίποδο, βραχίονα ή πάγκο που προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή που διατίθεται μαζί με τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε το συγκρότημα καροτσάκι/ συσκευή, για να αποφύγετε τυχόν τραυμα-τισμούς λόγω εμποδίων. 15. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή εάν δεν πρόκειται να την χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 16. Για τις εργασίες επισκευής πέπει οπωσδήποτε να απευθύνεστρε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Σέρβις απαιτείται όταν η μονάδα έχει υποστεί ζημιά, όπως π.χ. ζημιά στοχ καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, εάν πέσουν υγρά ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η μονάδα εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, εάν δεν λειτουργεί σωστά ή πέσει στο έδαφος. 17. Σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα: Αυτό το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την οδηγία περί απόρριψης αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού (2002/96/EΚ) και την εθνική νομοθεσία. Το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Τυχόν ακατάλληλη διάθεση τέτοιου είδους απορριμμάτων ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον και στην υγεία λόγω δυνητικά επιβλαβών ουσιών που γενικά υπάρχουν στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η συμβολή σας στη σωστή διάθεση του προϊόντος αυτού στα απορρίμματα θα συμβάλλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία διάθεσης των συσκευών για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο του δήμου σας. ΝΟΜΙΚΉ ΑΠΟΚΉΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ. H MUSIC GROUP ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ, ΕΙΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΩΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΕΝ ΤΩ ΠΑΡΟΝΤΙ. ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΕΛΑΦΡΩΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ. ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MUSIC GROUP ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΣΟΥΝ ΤΗΝ MUSIC GROUP ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Η ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ Η ΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΡΗΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ MUSIC GROUP IP LTD. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ MUSIC Group IP Ltd. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι

4 4 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 1. Εισαγωγη Σύστημα αναγνώρισης συχνοτήτων ανάδρασης FBQ Το σύστημα αναγνώρισης συχνοτήτων ανάδρασης (Feedback) FBQ αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα χαρακτηριστικά των γραφικών μας Equalizer. Αυτό το ιδιοφυές κύκλωμα σας επιτρέπει να αναγνωρίζετε και να εξαλείφετε αμέσως τυχόν συχνότητες Feedback. Το σύστημα αναγνώρισης συχνοτήτων ανάδρασης FBQ χρησιμοποιεί τα LED στους φωτιζόμενους Fader περιοχών συχνοτήτων, επισημαίνοντας τις περιοχές με τις συχνότητες ανάδρασης μέσω του ανάμματος των LED. Έτσι η μέχρι τώρα συνηθισμένη κουραστική αναζήτηση για τυχόν συχνότητες ανάδρασης γίνεται παιχνιδάκι. Στην κανονική λειτουργία τα Fader-LED δείχνουν τις περιοχές συχνοτήτων με την υψηλότερη ενέργεια, αντικαθιστώντας με αυτόν τον τρόπο τον αναλυτή ήχου. Μέσω της παρατήρησης των LED, ενώ αναπαράγεται ήδη μουσική (ή κατά τον έλεγχο ήχου πριν από μια ζωντανή εμφάνιση), μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα τις περιοχές συχνοτήτων, οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ενέργεια. Επίσης μπορείτε στις υψηλές εντάσεις σε επιμέρους περιοχές να αναγνωρίσετε εκ των προτέρων τυχόν αυξημένο κίνδυνο για φαινόμενα ανάδρασης. Και τα τρία μοντέλα διαθέτουν μια ξεχωριστή έξοδο Subwoofer με ρυθμιζόμενη συχνότητα διαχωρισμού καθώς και την για κάθε κανάλι ανεξάρτητα ρυθμιζόμενη μείωση/αύξηση στάθμης των ±6 db σε ±12 db. Το FBQ1502 σας προσφέρει σε μία μόνο μονάδα ύψους πολυάριθμες αποτελεσματικές δυνατότητες επέμβασης στην εικόνα του ήχου, ενώ είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα συμπαγές και εύκολο στο χειρισμό. Το FBQ3102 διαθέτει 31 περιοχές συχνοτήτων ανά κανάλι καθώς και ρυθμιζόμενα φίλτρα υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, τα οποία επεκτείνουν αποτελεσματικά τις δυνατότητες ρύθμισης. Με τους ενσωματωμένους Limiter, τη γεννήτρια θορύβου και τη ρυθμιζόμενη έξοδο Subwoofer με ένδειξη στάθμης καθώς και τον εκτεταμένο δρόμο ρύθμισης για τους 62 φωτιζόμενους Fader των 45 mm, το FBQ6200 αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο μας. Προηγμένη τεχνολογία BEHRINGER Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή λειτουργική ασφάλεια, οι συσκευές της εταιρείας μας κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα βιομηχανικά πρότυπα ποιότητας. Επίσης η παραγωγή πραγματοποιείται βάσει συστήματος διαχείρισης με πιστοποίηση ISO9000. Ρελέ ασφαλείας Στη σχεδιαστική σύλληψη του FBQ6200 και του FBQ3102 ενσωματώθηκαν ορισμένα ρελέ ασφαλείας, τα οποία ρυθμίζουν τη συσκευή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης στην τροφοδοσία ρεύματος αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας παράκαμ-ψης (Bypass). Αυτά τα ρελέ χρησιμοποιούνται επίσης για την καθυστέρηση ενεργοποίησης, για να αποτραπούν τυχόν επικίνδυνοι θόρυβοι κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Συμμετρικές (balanced) είσοδοι και έξοδοι Τα μοντέλα ULTRAGRAPH PRO της BEHRINGER διαθέτουν ηλεκτρονικά υποβοηθούμενες συμμετρικές εισόδους και εξόδους. Η αυτόματη λειτουργία υποβοήθησης αναγνωρίζει τη σύνδεση ασύμμετρων (unbalanced) βυσμάτων και μεταβάλλει την ονομαστική στάθμη εσωτερικά, για να μην υπάρχει διαφορά στάθμης ανάμεσα στο σήμα εισόδου και στο σήμα εξόδου (διόρθωση 6 db). Βασικός σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να συμβάλλει στην κατανόηση της χρήσης των στοιχείων χειρισμού της συσκευής, έτσι ώστε να γνωρίσετε πραγματικά όλες τις λειτουργίες της. Αφού το διαβάσετε προσεκτικά, παρακαλούμε να το φυλάξετε, για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε, όποτε χρειαστεί στο μέλλον. 1.1 Πριν ξεκινήσετε Παράδοση Ο FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 συσκευάστηκε στο εργοστάσιο ιδιαίτερα προσεκτικά, για να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά του. Εάν παρόλ αυτά το χαρτοκιβώτιο έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε να ελέγξετε αμέσως τη συσκευή για εξωτερικές ζημιές. Εάν τυχόν εντοπίσετε τέτοιες ζημιές, ΜΗΝ αποστείλετε τη συσκευή στο εργοστάσιο, αλλά ειδοποιήστε πρώτα οπωσδήποτε τον προμηθευτή σας και τη μεταφορική εταιρεία, διότι διαφορετικά υπάρχει περίπτωση να χάσετε το δικαίωμα αποζημίωσης Θέση σε λειτουργία Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε τον ULTRAGRAPH PRO επάνω σε τελικούς ενισχυτές ή κοντά σε θερμαντικά σώματα, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακαλούμε να ελέγξετε προσεκτικά, εάν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί για τη σωστή τάση ηλεκτρικού ρεύματος: Στην υποδοχή ασφάλειας στο φις σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο υπάρχουν τρεις τριγωνικές ενδείξεις. Δύο από αυτά τα τρίγωνα βρίσκονται αντικριστά. Η συσκευή σας είναι ρυθμισμένη για την τάση λειτουργίας που αναφέρεται δίπλα από αυτές τις ενδείξεις, ενώ με την περιστροφή της υποδοχής της ασφάλειας κατά 180 μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν ισχύει για εξαγόμενα μοντέλα, τα οποία κατασκευάστηκαν π.χ. αποκλειστικά για τάση δικτύου 120 V! Εάν ρυθμίσετε τη συσκευή για διαφορετική τάση ηλεκτρικού δικτύου, πρέπει να τοποθετήσετε την ανάλογη ασφάλεια. Για τη σωστή τιμή της ασφάλειας συμβουλευθείτε το κεφάλαιο Προδιαγραφές. Οι καμένες ασφάλειες πρέπει οπωσδήποτε να αντικατασταθούν με ασφάλειες με τη σωστή τιμή! Για τη σωστή τιμή των ασφαλειών συμβουλευθείτε το κεφάλαιο Προδιαγραφές. Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μέσω του καλωδίου τροφοδοσίας που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, με σύνδεση ψυχρής συσκευής. Τα εξαρτήματα καλύπτουν τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι συσκευές πρέπει οπωσδήποτε να είναι γειωμένες. Για τη δική σας ασφάλεια δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρέσετε ή να αχρηστεύσετε τη γείωση των συσκευών ή των καλωδίων τροφοδοσίας Εγγύηση Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την κάρτα εγγύησης συμπληρωμένη σωστά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, διότι διαφορετικά θα χάσετε τα δικαιώματα παράτασης της εγγύησης. Ο αριθμός σειράς αναγράφεται στην επάνω πλευρά της συσκευής. Ως εναλλακτική επιλογή σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής της κάρτας εγγύησης μέσω υπολογιστή (online) από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας στο διαδίκτυο (behringer.com). 1.2 Το εγχειρίδιο Αυτό το εγχειρίδιο έχει οργανωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποτελεί μια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων χειρισμού, ενώ ταυτόχρονα σάς πληροφορεί λεπτομερώς για τη χρήση τους. Για να σάς διευκολύνουμε στο να αντιληφθείτε γρήγορα τους υπάρχοντες συσχετισμούς, ταξινομήσαμε τα στοιχεία χειρισμού με βάση τη λειτουργία τους σε ομάδες. Εάν τυχόν χρειαστείτε λεπτομερείς επεξηγήσεις επάνω σε συγκεκριμένα θέματα, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση behringer.com. Εκεί θα βρείτε π.χ. περαιτέρω επεξηγήσεις για τις εφαρμογές ενισχυτή εφέ και ενισχυτή μεταβλητής απόδοσης.

5 5 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 2. Στοιχεια Χειρισμου kαι Συνδεσεις 2.1 Μπροστινή πλευρά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται τα διάφορα στοιχεία χειρισμού του Equalizer. Όλοι οι ρυθμιστές και όλες οι συνδέσεις επεξηγούνται λεπτομερώς, ενώ ταυτόχρονα περιλαμβάνονται χρήσιμες υποδείξεις για τη χρήση τους. Λόγω του ότι οι τρεις συσκευές έχουν παρόμοια δομή, ξεκινάμε με την περιγραφή των στοιχείων χειρισμού του FBQ1502 και του FBQ3102, τα οποία υπάρχουν με την ίδια μορφή και στο FBQ6200. Το FBQ6200 διαθέτει επιπροσθέτως περαιτέρω στοιχεία χειρισμού, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια. (1) Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ χρησιμοποιείται για την επιτήρηση της στάθμης των σημάτων, για να αποφευχθούν τυχόν παραμορφώσεις λόγω υπερφόρτωσης. Ανάλογα με τη θέση του διακόπτη I/O METER IN/OUT (2), η ένδειξη δείχνει τη στάθμη εισόδου ή τη στάθμη εξόδου (διακόπτης πατημένος). Στα περ. +18 db, δηλαδή 3 db κάτω από το όριο του Clipping, ανάβει το κόκκινο CLIP-LED. Η ένδειξη στάθμης του FBQ1502 δείχνει μόνο τη στάθμη εξόδου. Προσοχή: οι ακραίες ανυψώσεις συχνότητας σε συνδυασμό με την υψηλή στάθμη εισόδου μπορεί να προκαλέσουν υπερφόρτωση της συσκευής. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται η μείωση της στάθμης εισόδου με τη βοήθεια του ρυθμιστή INPUT. (3) (2) (1) (3) (4) (1) (4) (5) (5) (6) (7) (6) (8) (9) Εικ. 2.1: Τα στοιχεία χειρισμού στην μπροστινή πλευρά του FBQ3102 (επάνω) και του FBQ1502 (κάτω) (3) Εάν πιέσετε το διακόπτη FBQ, ενεργοποιείται το σύστημα αναγνώρισης συχνοτήτων ανάδρασης FBQ. Η συχνότητα (ή οι συχνότητες) που προκαλεί την ανάδραση, επισημαίνεται με τη μορφή ενός αναμμένου με έντονο χρώμα Fader-LED. Σε όλα τα άλλα LED μειώνεται η ένταση φωτισμού. Μειώστε απλά ελαφρά τη στάθμη της αντίστοιχης περιοχής συχνοτήτων, μέχρι να σταματήσει να εμφανίζεται η ανάδραση και να σβήσει το LED. (4) Ο διακόπτης AUDIO IN/OUT χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση ολόκληρου του τμήματος του Equalizer στο δρόμο του ήχου. Στο FBQ1502 αυτό ελέγχεται ηλεκτρονικά, ενώ στα FBQ3102 και FBQ6200 πρόκειται για μια λειτουργία Hard-Bypass ελεγχόμενη από ρελέ. Όταν ο διακόπτης δεν είναι πατημένος ή όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, οι είσοδοι και οι έξοδοι είναι συνδεδεμένες άμεσα μεταξύ τους. Ο διακόπτης AUDIO IN/OUT χρησιμοποιείται για την εναλλαγή A/B, δηλαδή για τη σύγκριση του μη επεξεργασμένου σήματος με το επεξεργασμένο σήμα. (5) Ο ρυθμιστής INPUT καθορίζει τη στάθμη εισόδου της συσκευής. Η στάθμη μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από -15 έως +15 db. (6) Ο ρυθμιστής LOW CUT καθορίζει την κάτω οριακή συχνότητα του ULTRAGRAPH PRO. Το φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (18 db/οκτ.) μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από 10 έως 400 Hz, ενώ στη θέση των 10 Hz, το φίλτρο επιτρέπει τη διέλευση του σήματος χωρίς να το επηρεάζει. Το FBQ1502 διαθέτει στη θέση του ρυθμιστή ένα φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (LOW CUT), η οριακή συχνότητα του οποίου βρίσκεται στα 25 Hz. (7) Ο ρυθμιστής HIGH CUT καθορίζει την επάνω οριακή συχνότητα του ULTRAGRAPH PRO. Το φίλτρο διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων (18 db/οκτ.) μπορεί να ρυθμιστεί στην περιοχή από 2,5 έως 30 khz, ενώ στη θέση των 30 khz, το φίλτρο επιτρέπει τη διέλευση του σήματος χωρίς να το επηρεάζει. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα διέλευσης υψηλών και χαμηλών συχνοτήτων, για να περιορίσετε την περιοχή συχνοτήτων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Έτσι έχετε στη διάθεσή σας μια αποτελεσματική δυνατότητα περιορισμού περιοχών. (8) Ο διακόπτης RANGE επιτρέπει την εναλλαγή της μέγιστης μείωσης/ αύξησης των επιμέρους περιοχών συχνοτήτων μεταξύ των 12 και των 6 db (διακόπτης πατημένος). (9) Εδώ βρίσκονται οι 31 ΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ (FBQ1502: 15 συρόμενοι ρυθμιστές ανά κανάλι) για τις επιμέρους περιοχές συχνοτήτων. Στη θέση 0 δεν πραγματοποιείται επεξεργασία απόκρισης συχνότητας. Για την αύξηση της στάθμης μιας περιοχής συχνοτήτων σύρετε τον ανάλογο ρυθμιστή προς τα επάνω και για τη μείωσή της μετακινήστε τον προς τα κάτω. Για να τονίσετε συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων, δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να αυξήσετε τη στάθμη τους. Μπορείτε επίσης να μειώσετε ελαφρά τις υπόλοιπες συχνότητες. Έτσι αποφεύγετε την πιθανότητα το Equalizer να υπερφορτώσει την επόμενη συσκευή, ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε χρήσιμα αποθέματα δυναμικής ( Headroom ). Οι συρόμενοι ρυθμιστές διαθέτουν LED, τα οποία δείχνουν τη στάθμη στις αντίστοιχες περιοχές συχνοτήτων μέσω της έντασης φωτισμού τους. Εξαιτίας αυτού του χαρακτηριστικού είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για την επισήμανση τυχόν συχνοτήτων ανάδρασης. Ο τρόπος χρήσης του ULTRAGRAPH PRO για τον εντοπισμό αυτών των κρίσιμων συχνοτήτων περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.1. (2) Με το διακόπτη I/O METER IN/OUT μπορείτε να επιλέξετε εναλλάξ το σήμα εισόδου ή το σήμα εξόδου για την ένδειξη στάθμης. Όταν ο διακόπτης είναι πατημένος, απεικονίζεται η στάθμη εξόδου. Το FBQ1502 δεν διαθέτει αυτό το διακόπτη.

6 6 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 2.2 Πίσω πλευρά (10) (14) (15) (16) (17) (11) (12) (13) Εικ. 2.2: Στοιχεία χειρισμού και σημαντικές πληροφορίες στην πίσω πλευρά του FBQ3102 (10) Με το διακόπτη POWER ενεργοποιείται το Equalizer. Ο διακόπτης POWER πρέπει να βρίσκεται στη θέση Off (μη πατημένος), όταν συνδέετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακαλούμε να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκολα πρόσβαση στο φις για το ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε Rack, φροντίστε να υπάρχει δυνατότητα εύκολης αποσύνδεσής της από το ηλεκτρικό δίκτυο μέσω φις ή ολοπολικού διακόπτη δικτύου. Παρακαλούμε να προσέξετε τα εξής: Ο διακόπτης POWER δεν αποσυνδέει ολοκληρωτικά τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά την απενεργοποίησή της. Εάν λοιπόν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Στο FBQ1502, ο διακόπτης Power βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής. (11) Η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο πραγματοποιείται μέσω υποδοχής σύνδεσης ψυχρής συσκευής IEC. Το ανάλογο καλώδιο τροφοδοσίας περιλαμβάνεται στη συσκευασία. (12) ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΑΣΗΣ. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, παρακα-λούμε να ελέγξετε, εάν η ένδειξη τάσης συμφωνεί με την τάση του δικτύου σας. ατά την αντικατάσταση της ασφάλειας πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε ασφάλεια ίδιου τύπου. Σε μερικές συσκευές η υποδοχή της ασφάλειας μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο θέσεις, για να μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ της τάσης των 230 V και των 120 V. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι, εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εκτός Ευρώπης στα 120 V, θα πρέπει να τοποθετήσετε μεγαλύτερη ασφάλεια. (13) ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την κάρτα εγγύησης συμπληρωμένη σωστά εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, διότι διαφορετικά θα χάσετε τα δικαιώματα παράτασης της εγγύησης. Ως εναλλακτική επιλογή σάς παρέχεται επίσης η δυνατότητα υποβολής της κάρτας εγγύησης μέσω υπολογιστή (online) από την ιστοσελίδα της εταιρείας μας στο διαδίκτυο (behringer.com). Εικ. 2.3: Υποδοχές σύνδεσης στην πίσω πλευρά του FBQ3102 (14) INPUT. Αυτές είναι οι είσοδοι ήχου του FBQ3102. Και τα τρία Equalizer διαθέτουν τις ίδιες υποδοχές εισόδου και εξόδου. Πρόκειται για συμμετρικές (balanced) υποδοχές βύσματος 6,3 mm και υποδοχές XLR. (15) OUTPUT. Αυτές είναι οι έξοδοι ήχου. Οι αντίστοιχες μεταξύ τους υποδοχές βύσματος και XLR είναι καλωδιωμένες παράλληλα. (16) SUB OUT. Σε αυτή τη συμμετρική υποδοχή XLR μεταδίδεται το σήμα εξόδου για το Subwoofer. Για το μονοφωνικό σήμα του Subwoofer σχηματίζεται από τα δύο στερεοφωνικά κανάλια ένα μονοφωνικό άθροισμα. Εδώ μπορείτε να συνδέσετε λοιπόν τον τελικό ενισχυτή για το Subwoofer. (17) Με το ρυθμιστή X-OVER FREQ μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή συχνότητα ανάληψης για το Subwoofer. Ο περιορισμός περιοχής μέσω του φίλτρου διέλευσης υψηλών συχνοτήτων (LOW CUT) αφορά επίσης την απόκριση σήματος της εξόδου του Subwoofer. 2.3 Πρόσθετα στοιχεία χειρισμού του FBQ Limiter Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του FBQ6200 είναι ο Limiter. Ο Limiter είναι ένας περιοριστής δυναμικής, ο οποίος προστατεύει τα ηχεία σας καθώς και τις λοιπές συνδεδεμένες συσκευές (ή τις εγγραφές σας) από τυχόν υπερφόρτωση και τις ανάλογες σχετικές παραμορφώσεις. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι όταν πραγματο-ποιείτε διορθώσεις συχνοτήτων μέσω της ανύψωσης πολλών περιοχών αυξάνεται η στάθμη εξόδου. Στην περίπτωση αυτή ο Limiter ενεργοποιείται νωρίτερα. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε εάν πραγματο-ποιήσετε διορθώσεις μέσω της μείωσης της στάθμης. Για να επιτύχετε δημιουργικά ηχητικά εφέ, μπορείτε όμως επίσης να ρυθμίσετε τον Peak Limiter (περιοριστής κορυφών σήματος) συνειδητά στο όριο. (18) Το ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 διαθέτει ανά κανάλι έναν ενσωματωμένο Limiter, τον οποίο μπορείτε να ενεργο-ποιήσετε με το διακόπτη LIMITER.

7 7 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο (18) (20) (19) (21) (22) (23) Τμήμα Subwoofer (24) Η ένδειξη LED για το Subwoofer δείχνει τη στάθμη του σήματος στην υποδοχή εξόδου SUB OUT. (25) Η στάθμη του σήματος στην υποδοχή εξόδου του Subwoofer ελέγχεται μέσω του ρυθμιστή LEVEL. (26) Για να ενεργοποιήσετε την έξοδο του Subwoofer, πρέπει να πιέσετε το διακόπτη SUBWOOFER. Γενικά η θέση ενός Subwoofer είναι μάλλον ασήμαντη, λόγω του ότι οι χαμηλές συχνότητες δεν μπορούν να οριστούν εύκολα στο χώρο. Για τα καλύτερα δυνατά ακουστά αποτελέσματα θα πρέπει όμως να προσέξετε να τοποθετήσετε το Subwoofer σε περίπου ίδια απόσταση με τα υπόλοιπα κουτιά ηχείων καθώς και ανάμεσα σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιείτε τις τυχόν διαφορές χρόνου και συνεπώς την αρνητική επίδραση στη χροιά του ήχου. Εικ. 2.4: Τα στοιχεία χειρισμού του FBQ6200 (26) (25) (24) (19) Η ένδειξη για τη ρύθμιση του Limiter σας πληροφορεί για τη μείωση της στάθμης που πραγματοποιεί ο Limiter. (20) Ο Limiter (περιοριστής κορυφών σήματος) περιορίζει το σήμα σε μια ρυθμιζόμενη στάθμη. Με το ρυθμιστή THRESHOLD καθορίζετε το όριο ενεργοποίησης του Limiter στην περιοχή από -6 έως +22 db. Στη ρύθμιση -6 db η μείωση της στάθμης είναι έντονη, ενώ όσο περιστρέφετε το ρυθμιστή προς την κατεύθυνση +22 db, μειώνεται αναλόγως. Όταν περιστρέφετε το ρυθμιστή εντελώς προς τα δεξιά, ο Limiter απενεργοποιείται Γεννήτρια θορύβου Με τη βοήθεια της ενσωματωμένης γεννήτριας θορύβου μπορείτε να παράγετε ένα σήμα (ροζ θόρυβος), το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προσαρμογή του συστήματος PA σε συγκεκριμένες ακουστικές ιδιότητες της κάθε αίθουσας. (21) Με το διακόπτη PINK NOISE ενεργοποιείται η γεννήτρια θορύβου. Η λυχνία φωτισμού του διακόπτη αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα, όταν η γεννήτρια θορύβου είναι ενεργοποιημένη. (22) Η ένδειξη LED για τη γεννήτρια θορύβου καταδεικνύει τη στάθμη του σήματος θορύβου. (23) Με το διακόπτη NOISE LEVEL καθορίζετε την ένταση του θορύβου. Οι αντηχήσεις των χώρων και τα χαρακτηριστικά μετάδοσης του συστήματος ήχου ανυψώνουν ορισμένες συχνότητες και μειώνουν κάποιες άλλες. Ο ροζ θόρυβος είναι ένα ουδέτερο σήμα, το οποίο μπορεί να μεταδοθεί ενισχυμένο μέσω του συστήματος ήχου, για να μετρηθούν αυτές οι επιρροές. Μια τέτοια μέτρηση της απόκρισης συχνότητας με ένα ειδικό μικρόφωνο σε συνδυασμό με έναν αναλυτή πραγματικού χρόνου (Realtime Analyzer, π.χενσωματωμένος στο ULTRACURVE PRO DEQ2496) παρέχει τη βάση για τη ρύθμιση του Equalizer. Οι ανυψωμένες συχνότητες μειώνονται από το Equalizer, ενώ οι χαμηλά αναπαραγόμενες συχνότητες ανυψώνονται αναλόγως, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μια σχεδόν γραμμική αναπαραγωγή. Προσανατολιστείτε κατά το δυνατόν σε μια συχνό-τητα, η στάθμη της οποίας βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ 0 και -3 db, για να αποφύγετε την υπερφόρ-τωση των επόμενων συσκευών (τελικός ενισχυτής, διαχωριστής συχνοτήτων). 3. Παραδειγματα Εφαρμογων Ο ευέλικτος σχεδιασμός των μοντέλων ULTRAGRAPH PRO με τις πολυδιάστατες δυνατότητές τους για την επεξεργασία του ήχου επιτρέπουν τη χρήση τους σε πολυάριθμους τομείς. Παραδειγματικά θα σας παρουσιάσουμε μερικούς από αυτούς στη συνέχεια. Outputs l & r ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 XENYX X2442USB EP2000 EUROLIVE B1520 PRO Εικ. 3.1: Το ULTRAGRAPH PRO FBQ6200 ως Equalizer αθροίσματος Inputs l & r Main inserts l & r

8 8 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο Για να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, πρέπει να προσέξετε ορισμένα σημεία: Πολύ συχνά μπορείτε να επιτύχετε μέσω της αλλαγής της διάταξης και του προσανατολισμού των ηχείων δραστικές βελτιώσεις, πριν ξεκινήσετε τη διόρθωση συχνοτήτων με το Equalizer. Οι καλές ρυθμίσεις Equalizer απαιτούν πολύ χρόνο και υπομονή! Εάν απαιτούνται ακραίες ρυθμίσεις του Equalizer για να επιτευχθεί μια χρήσιμη απόκριση συχνότητας, πρέπει να υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στο σύστημα ήχου ή στην ακουστική του χώρου. Ένα Equalizer δεν αποτελεί λύση για τα συστήματα ήχου κακής ποιότητας, αλλά ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο βελτιστοποίησης της χροιάς του ήχου για τη λεπτομερή ρύθμιση του ήχου. VP1220F EP2000 ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 Outputs left & right Aux sends 1 & 2 και ρυθμίστε το κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξαλειφθούν οι ιδιαίτερα χαμηλές αναδράσεις και ο ήχος Monitor να γίνει πιο διαυγής. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ένας συσχετισμός ανάμεσα στις συχνότητες και στην ακουστική τους σημασία. Ο απώτερος σκοπός τους είναι να σας παρέχουν ερεθίσματα για τη χρήση του ULTRAGRAPH PRO. 3.1 Χρήση του συστήματος αναγνώρισης συχνοτήτων ανάδρασης FBQ 1. Ρυθμίστε τη στάθμη όλων των μικροφώνων, των ηχείων Monitor και των τελικών ενισχυτών. 2. Ανοίξτε τους ρυθμιστές Aux Send στα κανάλια της κονσόλας μίξης, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μίξη Monitor. 3. Ενεργοποιήστε το σύστημα αναγνώρισης συχνοτήτων ανά-δρασης FBQ, πιέζοντας το διακόπτη FBQ (3). Τα LED των συρόμενων ρυθμιστών (9) παίρνουν σκούρο χρώμα. 4. Στη συνέχεια αυξήστε με τη βοήθεια του ρυθμιστή Master Aux Send την ενίσχυση στην κονσόλα μίξης, μέχρι να ακουστούν οι πρώτες αναδράσεις (Feedback). Οι συχνό-τητες ανάδρασης καταδεικνύονται στη συνέχεια μέσω του έντονου ανάμματος των αντίστοιχων LED. 5. Τραβήξτε απλά τους συρόμενους ρυθμιστές με τα έντονα αναμμένα LED προς τα κάτω, μέχρι να εξαλειφθεί η ανάδρα-ση. Επαναλάβετε τη διαδικασία, για να εντοπίσετε τυχόν λοιπές συχνότητες ανάδρασης. Αφού επεξεργαστείτε όλες τις κρίσιμες συχνότητες, θα ακούσετε κατά το άνοιγμα του ρυθμιστή Master Aux Send μόνο την έναρξη μιας ανά-δρασης πολλαπλών συχνοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ένταση του συστήματος Monitor. Αφήστε τους υπόλοιπους Fader στη μεσαία θέση, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος (π.χ. μέτρηση με αναλυτή πραγματικού χρόνου) για διόρθωση συχνοτήτων. Ρυθμίστε στη συνέχεια την επιθυμητή ένταση σκηνής και θα έχετε στη διάθεσή σας ακόμη μεγάλη εφεδρεία έντασης (Headroom), χωρίς να προκαλούνται φαινόμενα ανάδρασης. 4. Εγκατασταση XENYX X2222USB Εικ. 3.2: Το ULTRAGRAPH PRO FBQ3102 σε ένα σύστημα Monitor Γενικά πρέπει η ένταση στη σκηνή να είναι η χαμηλότερη δυνατή, διότι: 1. προστατεύεται η ακοή σας, 2. υπάρχουν λιγότερα προβλήματα ανάδρασης και 3. επιτυγχάνεται ευκολότερα ένα καλός ήχος προς τα εμπρός. Συχνά η ένταση των ηχείων Monitor αυξάνεται κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Χρησιμοποιήστε τα διαλείμματα της συναυλίας για να μειώσετε σε όλους τους δρόμους Monitor την ένταση κατά περ. 3 db. Αυτή η μείωση δεν γίνεται καθόλου ή σχεδόν καθόλου αντιληπτή από τους μουσικούς, λόγω του ότι η ακοή επανέρχεται σε χαμηλότερα στάδια κατά το διάλειμμα. Έτσι κερδίζετε σε πολύτιμο Headroom. Η στάθμη των ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων μειώνεται κατά κανόνα εντελώς, για να αποφευχθεί ο θορυβώδης ήχος σκηνής λόγω των φαινομένων ανάδρασης χαμηλών συχνοτήτων. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό το φίλτρο Low Cut 4.1 Τοποθέτηση σε Rack Για το FBQ1502 απαιτείται μια μονάδα ύψους (1 HE) για την τοποθέτηση σε Rack 19 ιντσών, ενώ για το FBQ3102 απαιτούνται δύο μονάδες ύψους και για το FBQ6200 τρεις μονάδες ύψους. Λάβετε υπόψη ότι θα χρειαστείτε επιπροσθέτως περίπου 10 cm σε βάθος για την τοποθέτηση των διαφόρων συνδέσεων στην πίσω πλευρά της συσκευής. Για την τοποθέτηση της συσκευής σε Rack παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε βίδες και παξιμάδια M6. Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό και μην τοποθετείτε τον ULTRAGRAPH PRO π.χ. επάνω σε ενισχυτές, για να αποτρέψετε τυχόν υπερθέρμανση της συσκευής.

9 9 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 4.2 Συνδέσεις ήχου Για τις διάφορες εφαρμογές θα χρειαστείτε ένα μεγάλο αριθμό διαφορετικών καλωδίων. Οι παρακάτω εικόνες σάς δείχνουν πώς πρέπει να είναι η κατασκευή αυτών των καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πάντοτε καλώδια υψηλής ποιότητας. Οι συνδέσεις ήχου του FBQ6200, του FBQ3102 και του FBQ1502 είναι ηλεκτρονικά υποβοηθούμενες συμμετρικές συνδέσεις, για να αποφεύγονται τυχόν προβλήματα θορύβου. Φυσικά μπορείτε επίσης να συνδέσετε και ασύμμετρες (unbalanced) συσκευές στις συμμετρικές (balanced) εισόδους και εξόδους. Χρησιμοποιήστε για το σκοπό αυτό μονοφωνικά βύσματα ή συνδέστε το δακτύλιο των στερεοφωνικών βυσμάτων με το στέλεχος (ή την ακίδα 1 με την ακίδα 3 στις φίσες XLR). Η εγκατάσταση και ο χειρισμός της συσκευής πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης της συσκευής πρέπει να διασφαλίζεται διαρκώς η επαρκής γείωση του προσωπικού που χειρίζεται την κονσόλα, καθώς διαφορετικά υπάρχει περίπτωση μεταξύ άλλων να επηρεαστεί αρνητικά η λειτουργία της συσκευής εξαιτίας ηλεκτροστατικών αποφορτίσεων. Balanced use with XLR connectors Balanced ¼" TRS connector strain relief clamp sleeve ring tip sleeve ground/shield ring cold (-ve) tip hot (+ve) For connection of balanced and unbalanced plugs, ring and sleeve have to be bridged at the stereo plug. Εικ. 4.3: Στερεοφωνικό βύσμα 6,3 mm Insert send return ¼" TRS connector strain relief clamp sleeve ring tip input 1 = ground/shield 2 = hot (+ve) 3 = cold (-ve) output For unbalanced use, pin 1 and pin 3 have to be bridged sleeve ground/shield ring return (in) tip send (out) Connect the insert send with the input and the insert return with the output of the effects device. Εικ. 4.4: Στερεοφωνικό βύσμα 6,3 mm για καλώδιο Insert Εικ. 4.1: Συνδέσεις XLR Unbalanced ¼" TS connector strain relief clamp sleeve tip sleeve (ground/shield) tip (signal) Εικ. 4.2: Μονοφωνικό βύσμα 6,3 mm

10 10 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο 5. Προδιαγραφές FBQ6200 Εισοδοι Ηχου INPUTS Σύνθ. αντίστ. Εισόδου Μέγιστη στάθμη εισόδου CMRR Εξοδοι Ηχου OUTPUTS SUBWOOFER OUT Συχνότητα διαχωρισμού Στοιχεια Συστημ. Απόκριση συχνότητας Λόγος S/N Παραμόρφωση (THD) Παραμόρφωση Τμημα Φιλτρου Rolloff Input Low Cut High Cut Γραφικο EQ Περιοχή συχνοτήτων Εύρος περιοχής Περιοχή ρύθμισης Τμημα Limiter Υποβοηθούμενα συμμετρικές είσοδοι XLR και βύσματος 6,3 mm με προστασία HF 40 kohm συμμετρ. και ασύμμετρ. +21 dbu συμμετρ. και ασύμμετρ. τυπικά 40 db, >55 1 khz Υποβοηθούμενα συμμετρικές έξοδοι XLR και βύσματος 6,3 mm συμμετρική σύνδεση XLR, στάθμη ρυθμιζόμενη off έως 0 db ρυθμιζόμενη, Hz 10 Hz έως 30 khz, +/-3 db 22 Hz έως 22 khz >94 +4 dbu typ. +4 dbu, 1 khz, ενίσχυση 1 typ khz 12 db/okt. Butterworth μεταβλητό (-15 db έως +15 db) μεταβλητό (10 Hz έως 400 Hz) μεταβλητό (2,5 khz έως 30 khz) αναλογικό Equalizer 31 περιοχών 20 Hz έως 20 khz σε 31 τριτοοκταβικές περιοχές σε τυποποιημένες συχνότητες ISO 1/3 Οκτάβας +/-6 db ή +/-12 db (κατ' επιλογή) Γεννητρια Θορυβου Ένδειξη στάθμης LED Διακοπτ. Λειτουργ. FBQ Audio In/Out I/O Meter In/Out Range Low Cut Limiter Pink Noise Subwoofer Διακοπτ. Λειτουργ. Ροζ θόρυβος, μεταβλητή στάθμη, off έως 0 dbu -24/-12/-6/0 db ενεργοποιεί το σύστημα αναγνώρισης ανάδρασης FBQ διακόπτες για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των λειτουργιών του Equalizer επιλέγει εναλλάξ για την ένδειξη στάθμης την είσοδο και την έξοδο εναλλαγή της μέγιστης αύξησης/ μείωσης για τις 31/15 περιοχές ενεργοποιεί τον Limiter ενεργοποιεί τη γεννήτρια θορύβ. ενεργοποιεί την έξοδο Subwoofer Input/Output Level 8-ψήφια ένδειξη LED: -24/-18/-12/ -6/0/+6/+12 db/clip Subwoofer Τροφοδοσια Τάση ηλεκτρ. Δικτύου ΗΠΑ / Καναδάς Ευρώπη / Μεγ. Βρετανία / Αυστραλία Ιαπωνία Γενικό μοντέλο εξαγωγής Κατανάλωση ισχύος Ασφάλεια Σύνδ. ηλεκτρ. Δικτύου 4- ψήφια ένδειξη LED: -18/-12/0/+12 db 120 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, Hz 120/230 V~, Hz 35 W V~: T 630 ma H V~: T 315 ma H Τυποποιημένη σύνδεση ψυχρής συσκευής Attack/Release Threshold Ένδειξη LED 20 msec / 90 msec μεταβλητό, -6 db έως +22 db (off) Gain reduction 20/10/3/1 db Διαστασεις / Βαρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) περ. 150 x 133 x 482,6 x mm (5,9 x 5,2 x 19 x ") Βάρος περ kg (6.7 lbs)

11 11 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο FBQ3102 Εισοδοι Ηχου INPUTS Σύνθ. αντίστ. Εισόδου Μέγιστη στάθμη εισόδου CMRR Εξοδοι Ηχου OUTPUTS SUBWOOFER OUT Συχνότητα διαχωρισμού Στοιχεια Συστημ. Απόκριση συχνότητας Λόγος S/N Παραμόρφωση (THD) Παραμόρφωση Υποβοηθούμενα συμμετρικές είσοδοι XLR και βύσματος 6,3 mm με προστασία HF 40 kohm συμμετρ. και ασύμμετρ. +21 dbu συμμετρ. και ασύμμετρ. τυπικά 40 db, >55 1 khz Υποβοηθούμενα συμμετρικές έξοδοι XLR και βύσματος 6,3 mm συμμετρική σύνδεση XLR ρυθμιζόμενη, Hz 10 Hz έως 30 khz, +/-3 db 22 Hz έως 22 khz >94 +4 dbu typ. +4 dbu, 1 khz, ενίσχυση 1 typ khz Διακοπτ. Λειτουργ. FBQ Audio In/Out I/O Meter In/Out Range Low Cut Limiter Pink Noise Subwoofer Διακοπτ. Λειτουργ. Input/Output Level Subwoofer Τροφοδοσια ενεργοποιεί το σύστημα αναγνώρισης ανάδρασης FBQ διακόπτες για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των λειτουργιών του Equalizer επιλέγει εναλλάξ για την ένδειξη στάθμης την είσοδο και την έξοδο εναλλαγή της μέγιστης αύξησης/ μείωσης για τις 31/15 περιοχές 12- ψήφια ένδειξη LED:-30/-24/-18/-12/ -6/-3/0/+3/+6/+9/+12 db/clip Τμημα Φιλτρου Rolloff Input Low Cut High Cut Γραφικο EQ 12 db/okt. Butterworth μεταβλητό (-15 db έως +15 db) μεταβλητό (10 Hz έως 400 Hz) μεταβλητό (2,5 khz έως 30 khz) αναλογικό Equalizer 31 περιοχών Περιοχή συχνοτήτων 20 Hz έως 20 khz σε 31 τριτοοκταβικές περιοχές σε τυποποιημένες συχνότητες ISO Εύρος περιοχής Περιοχή ρύθμισης Τμημα Limiter Attack/Release Threshold Ένδειξη LED 1/3 Οκτάβας +/-6 db ή +/-12 db (κατ' επιλογή) Τάση ηλεκτρ. Δικτύου ΗΠΑ / Καναδάς Ευρώπη / Μεγ. Βρετανία / Αυστραλία Ιαπωνία Γενικό μοντέλο εξαγωγής Κατανάλωση ισχύος Ασφάλεια Σύνδ. ηλεκτρ. Δικτύου Διαστασεις / Βαρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) Βάρος 120 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, Hz 120/230 V~, Hz 35 W V~: T 630 ma H V~: T 315 ma H Τυποποιημένη σύνδεση ψυχρής συσκευής περ. 150 x 89 x 482,6 x mm (5,9 x 3,5 x 19") περ. 2,64 kg (5,8 lbs) Γεννητρια Θορυβου Ένδειξη στάθμης LED

12 12 ULTRAGRAPH PRO FBQ6200/FBQ3102/FBQ1502 Περιληπτικό Εγχειρίδιο FBQ1502 Εισοδοι Ηχου INPUTS Σύνθ. αντίστ. Εισόδου Μέγιστη στάθμη εισόδου CMRR Εξοδοι Ηχου OUTPUTS SUBWOOFER OUT Συχνότητα διαχωρισμού Στοιχεια Συστημ. Απόκριση συχνότητας Λόγος S/N Παραμόρφωση (THD) Παραμόρφωση Υποβοηθούμενα συμμετρικές είσοδοι XLR και βύσματος 6,3 mm με προστασία HF 40 kohm συμμετρ. και ασύμμετρ. +21 dbu συμμετρ. και ασύμμετρ. τυπικά 40 db, >55 1 khz Υποβοηθούμενα συμμετρικές έξοδοι XLR και βύσματος 6,3 mm συμμετρική σύνδεση XLR ρυθμιζόμενη, Hz 10 Hz έως 200 khz +/-3 db 22 Hz έως 22 khz >94 +4 dbu typ. +4 dbu, 1 khz, ενίσχυση 1 typ khz Διακοπτ. Λειτουργ. FBQ Audio In/Out I/O Meter In/Out Range Low Cut Limiter Pink Noise Subwoofer Διακοπτ. Λειτουργ. Input/Output Level Subwoofer Τροφοδοσια ενεργοποιεί το σύστημα αναγνώρισης ανάδρασης FBQ διακόπτες για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των λειτουργιών του Equalizer εναλλαγή της μέγιστης αύξησης/ μείωσης για τις 31/15 περιοχές ενεργοποιεί το φίλτρο διέλευσης υψηλών συχνοτήτων 4- ψήφια ένδειξη LED: -20/0/+6 db/ CLIP (μόνο Output) Τμημα Φιλτρου Rolloff Input Low Cut High Cut Γραφικο EQ Περιοχή συχνοτήτων Εύρος περιοχής Περιοχή ρύθμισης Τμημα Limiter Attack/Release Threshold Ένδειξη LED Γεννητρια Θορυβου 12 db/okt. Butterworth μεταβλητό (-15 db έως +15 db) κατ' επιλογή, συχνότ. Cutoff 25 Hz αναλογικό Equalizer 15 περιοχών 20 Hz έως 16 khz σε 15 περιοχές σε τυποποιημ. συχνότητες ISO 2/3 Οκτάβας +/-6 db ή +/-12 db (κατ' επιλογή) Τάση ηλεκτρ. Δικτύου ΗΠΑ / Καναδάς Ευρώπη / Μεγ. Βρετανία / Αυστραλία Ιαπωνία Γενικό μοντέλο εξαγωγής Κατανάλωση ισχύος Ασφάλεια Σύνδ. ηλεκτρ. Δικτύου Διαστασεις / Βαρος Διαστάσεις (Υ x Π x Β) Βάρος 120 V~, 60 Hz 230 V~, 50 Hz 100 V~, Hz 120/230 V~, Hz 22 W V~: T 630 ma H V~: T 315 ma H Τυποποιημένη σύνδεση ψυχρής συσκευής περ. 215 x 44,5 x 482,6x mm (8,5 x 1,8 x 19 x") περ. 2.,34 kg (5,1 lbs) Η εταιρεία BEHRINGER καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων ποιότητας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Τα προδιαγραφές και η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να εμφανίζουν αποκλίσεις ή διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία ή τις εικόνες. Ένδειξη στάθμης LED

13 We Hear You

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Έκδοση 1.1 Ιούνιος 2002 AUTOCOM PRO-XL MDX1600 COMPOSER PRO-XL MDX2600 MULTICOM PRO-XL MDX4600 www.behringer.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ AUTOCOM PRO-XL MDX1600/COMPOSER PRO-XL MDX2600/MULTICOM PRO-XL MDX4600 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W

Προβολέας L50W. Εγχειρίδιο χρήσης. Αρ. Μοντέλου NP-L50W Προβολέας L50W Εγχειρίδιο χρήσης Αρ. Μοντέλου NP-L50W 2η έκδοση Νοέμβριος 2011 Οι όροι DLP και BrilliantColor είναι εμπορικά σήματα της Texas Instruments. Ο όρος IBM είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς

ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ. Εγχειρίδιο αναφοράς ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Εγχειρίδιο αναφοράς Gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της Nikon. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της φωτογραφικής μηχανής σας, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCE Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCE n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 7 Πρώτα βήματα... 9 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Έναρξη χρήσης 4 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Φόρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης

MultiSync LCD1550M. Οδηγίες Χρήσης MultiSync LCD1550M Οδηγίες Χρήσης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΟΛΩΜΕΝΟ ΦΙΣ ΑΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. EL Βιβλίο οδηγιών SCPH-75004 Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το βιβλίο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 7008137 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης A-mount SLT-A58 Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιμων Φακών Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής Λήψη και προβολή φωτογραφιών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη

VS228/VS238 VS247. Οθόνη LCD. Οδηγός Χρήστη VS228/VS238 VS247 Οθόνη LCD Οδηγός Χρήστη Πίνακας περιεχομένων Σημειώσεις... iii Πληροφορίες ασφαλείας... iv Φροντίδα & Καθαρισμός... v 1.1 Καλώς ορίσατε!... 1-1 1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1-1 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01.

Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220. V 2012/03A-V01. Οδηγίες Λειτουργίας HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 HV 4.150 / 4.185 / 4.220 V 2012/03A-V01.4 ελληνικά Περιεχόμενα 1 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας...5 2 Σχεδιασμός Συστήματος...8

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο υλικού Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ Πρόκειται για το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ

4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ STEYR MOTORS MARINE 4 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ + 6 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ P/N Z001022/7 9η έκδοση Ιανουάριος 2009 www.steyr-motors.com STEYR MOTORS GmbH Im Stadtgut

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα